Upotreba Tijeka rada s tri stanja

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tijek rada s tri stanja prati stanja stavki popisa kroz tri stanja (faze). Može se koristiti za upravljanje poslovnim procesima tvrtke ili ustanove u kojima se moraju pratiti velike količine problema ili stavki, poput korisničke podrške, potencijalnih kupaca ili projektnih zadataka. Na primjer, tri stanja projektnog zadatka mogu biti sljedeća: Nije pokrenut, U tijeku, Dovršen.

Sadržaj članka

Kako funkcionira tijek rada s tri stanja

Postavljanje popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Stvaranje popisa za praćenje problema za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Stvaranje prilagođenog popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Prilagodba prilagođenog popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Dodavanje tijeka rada s tri stanja na popis

Ručno pokretanje tijeka rada s tri stanja na stavci

Dovršavanje zadatka tijeka rada u tri stupnja tijeka rada

Način rada tijeka rada s tri stanja

Tijek rada s tri stanja podržava poslovne procese tvrtke ili ustanove u kojima je potrebno pratiti stanje problema ili stavke tijekom tri stanja i dva prijelaza između tih stanja. Sa svakim prijelazom između stanja tijek rada dodjeljuje zadatak nekoj osobi i e-poštom šalje toj osobi upozorenje o zadatku. Kada se zadatak dovrši, tijek rada ažurira stanje stavke i prelazi u sljedeće stanje. Tijek rada s tri stanja funkcionira s predloškom popisa Praćenje problema. No moguće ga je koristiti s bilo kojim popisom koji je postavljen tako da sadrži stupac Odabir s tri ili više vrijednosti. Vrijednosti u stupcu Odabir stanja su koja tijek rada prati.

Popis možete imati više od jednog stupca izbora i stupac izbor može imati više od tri vrijednosti. Međutim, tijek rada s tri stanja može konfigurirati samo da biste koristili jedan od odabir stupaca i samo tri vrijednosti u stupcu odabrane odabir. Kada dodate tijek rada s tri stanja na popis ili biblioteku, odaberite stupac Odabir i tri vrijednosti navedite po stupcu. Da biste saznali kako raditi s stupce na popisu, potražite u članku Stvaranje stupca na popisu ili u biblioteci ili Brisanje stupca popisa ili biblioteke.

Tijek rada s tri stanja se može koristiti za upravljanje poslovnim procesima u sklopu kojih tvrtke i ustanove moraju pratiti veliku količinu problema ili stavki, primjerice probleme u podršci za korisnike, potencijalne klijente prodaje i zadatke u sklopu projekata. Na primjer, zaposlenici male tvrtke za planiranje događaja pomoću popisa za praćenje problema i prilagođene tri stanja tijeka rada za upravljanje mnogih zadataka vezanih uz događaje koje su planiranje. Tijek rada s tri stanja prati zadatke planiranja događaja kroz tri stanja: aktivna, jeste li spremni za pregledi Dovršeno. Svi zadaci Priprema događaja vezanih uz određenu događaj prevedene u popisa za praćenje problema koji je stvoren za taj događaj i označene kao aktivna. Koordinator dodjeljuje pojedine zadatke članovima tima, a zatim pokreće tijek rada s tri stanja na stavke da biste započeli rad na zadatku događaja.

Kada tijek rada započne, stvara zadatak za određenu osobu. Kada član tima dobije zadatak, izvodi sve što je potrebno da bi se zadatak izvršio. To može biti i rad koji nije na popisu ili mjestu gdje se nalazi popis za praćenje problema. Na primjer, ako član tima dobije zadatak tijeka rada za planiranje opskrbe hranom i pićem, on kontaktira tvrtku koja se bavi opskrbom hranom i pićem i s njom radi na razvoju plana. Kada se plan za opskrbu hranom i pićem sastavi, član tima označava svoj zadatak tijeka rada dovršenim. Tijek rada tada ažurira stanje zadatka događaja na popisu praćenja problema iz Aktivno u Spremno za pregled, a za koordinatora događaja stvara drugi zadatak za pregled plana za opskrbu hranom i pićem. Nakon što koordinator pregleda i odobri plan za opskrbu hranom i pićem, on označi svoj tijek rada dovršenim, a tijek rada ažurira stanje zadatka iz Spremno za pregled u Dovršeno.

Napomena: Sudionik tijeka rada može na dva načina dovršiti zadatak tijeka rada u tijeku rada s tri stanja. Može urediti zadatak tijeka rada da bi ga označio dovršenim ili pak promijeniti stanje tijeka rada na popisu (ako ima dozvolu za promjenu tog popisa). Ako sudionik ručno ažurira stanje stavke tijeka rada na popisu, tijek rada je dovršen. Ako sudionik uredi zadatak tijeka rada da bi označio da je dovršen, stanje stavke tijeka rada na popisu ažurira se u Dovršeno.

Akcije tijeka rada s tri stanja u prethodnom primjeru slijede ovaj postupak:

dijagram toka za tijek rada s tri stanja

Vrh stranice

Postavljanje popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Da biste mogli koristiti tijek rada s tri stanja, popis morate postaviti tako da koristi tijek rada. Taj popis mora sadržavati stavke koje želite pratiti ili kojima želite upravljati pomoću tijekova rada. Predložak popisa Praćenje problema funkcionira s tijekom rada s tri stanja. No možete stvoriti i prilagođene popise koje ćete koristiti s tim tijekovima rada. Ako stvorite prilagođeni popis koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja, popis mora sadržavati barem jedan stupac Odabir koji sadrži tri ili više vrijednosti odabira. Kada postavljate tijek rada s tri stanja koji će se koristiti s popisom, morate navesti stupac Odabir koji sadrži vrijednosti stanja koje će tijek rada pratiti.

Vrh stranice

Stvaranje popisa za praćenje problema za upotrebu s Tijekom rada s tri stanja

Po zadanim vrijednostima Tijek rada s tri stanja možete koristiti s bilo kojim popisom koji stvorite iz predloška popisa Praćenje problema.

 1. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta.

 2. Na popisu Sav sadržaj web-mjesta kliknite Stvori.

 3. U dijaloškom okviru Stvaranje kliknite Praćenje problema, a zatim upišite naziv za popis. Potreban je naziv popisa.

  Napomena: Naziv popisa pojavit će se pri vrhu popisa stranice, postaje dio web-adresu na stranicu popisa i pojavljuje se u navigacijskim elementima koji pomažu korisnicima pronalaženje i otvaranje popisa.

 4. Ako želite navesti opis popisa ili odrediti hoće li se veza na popis prikazivati na traci za brzo pokretanje (po zadanom je postavljeno "da") kliknite Dodatne mogućnosti.

  • U okvir Opis upišite opis namjene popisa. Opis nije obavezan.

  • Da biste dodali vezu na taj popis na traci za brzo pokretanje, kliknite da u odjeljku Navigacija .

 5. Pri dnu dijaloškog okvira Stvaranje kliknite Stvori.

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenog popisa koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja

Ako želite stvoriti prilagođeni popis koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja, morate dodati barem jedan stupac Odabir koji sadrži barem tri vrijednosti stanja koje će tijek rada pratiti.

 1. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta.

 2. Na popisu Sav sadržaj web-mjesta kliknite Stvori.

 3. U dijaloškom okviru Stvaranje kliknite Prilagođeni popis, a zatim upišite naziv za popis. Potreban je naziv popisa.

  Napomena: Naziv popisa pojavit će se pri vrhu popisa stranice, postaje dio web-adresu na stranicu popisa i pojavljuje se u navigacijskim elementima koji pomažu korisnicima pronalaženje i otvaranje popisa.

 4. Ako želite navesti opis popisa ili odrediti hoće li se veza na popis prikazivati na traci za brzo pokretanje (po zadanom je postavljeno "da") kliknite Dodatne mogućnosti.

 5. U okvir Opis upišite opis namjene popisa. Opis nije obavezan.

 6. Da biste vezu na taj popis dodali na traku za brzo pokretanje, u odjeljku Navigacija kliknite Da.

 7. Pri dnu dijaloškog okvira Stvaranje kliknite Stvori.

Vrh stranice

Prilagodite prilagođeni popis za upotrebu s Tijekom rada s tri stanja

 1. Iz prilagođenog popisa na vrpci kliknite karticu popis , a zatim kliknite Postavke popisa.

 2. Pod značajkom Stupci pritisnite Stvori stupac.

 3. U sekciji Naziv i vrsta, pod značajkom Naziv stupca, upišite naziv stupca koji želite koristiti za određivanje vrijednosti stanja za tijek rada.

 4. Pod značajkom Vrsta informacija u ovom stupcu je, odaberite Izbor (izbornik za odabir).

 5. U sekciji Dodatne postavke stupca, pod značajkom Opis, upišite neobavezni opis u stupac.

 6. Pod značajkom Stupac mora sadržavati informaciju pritisnite Da.

 7. U okviru popisa u odjeljku Svaki odabir unesite u posebni redak upišite najmanje tri željene vrijednosti ovog stupca. To su vrijednosti stanja tijeka rada.

 8. Pod značajkom Prikaži odabire koristeći odaberite Padajući izbornik ili Izborne gumbe.

 9. Pod značajkom Dopusti 'Ispuni' odabire pritisnite Ne.

 10. Odredite želite li određenu zadanu vrijednost za ovaj stupac ili želite ga želite dodati zadanom prikazu popisa.

 11. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje tijeka rada s tri stanja na popis

Tijek rada s tri stanja morate dodati na popis da biste mogli koristiti stavke s tog popisa. Kada tijek rada s tri stanja dodajete na popis, određujete koji stupac popisa sadrži vrijednosti stanja koja želite da tijek rada prati. Određujete i što želite da se dogodi u svakoj pojedinoj fazi tijeka rada. Na primjer, možete navesti predmet i tekst upozorenja e-pošte koja primaju primatelji zadataka.

Tijek rada s tri stanja omogućen je po zadanom na većini vrsta web-mjesta. No administrator zbirke web-mjesta može onemogućiti u značajku. Ako tijek rada s tri stanja nije omogućen, obratite se administratoru zbirke web-mjesta.

Važno: Za dodavanje radnog tijeka popisu morate imati dozvolu Upravljanja popisima.

 1. Otvorite popis na koji želite dodati tijek rada s tri stanja. Iz prilagođenog popisa na vrpci kliknite karticu popis i zatim kliknite Postavke popisaili kliknite postavke za vrstu biblioteke koju otvarate. Ako, na primjer, u biblioteku dokumenata, kliknite Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odjeljku Dozvole i upravljanje kliknite Postavke tijeka rada.

  Ako tijekovi rada već dodani ovaj popis, biblioteku ili vrstu sadržaja, ovaj korak vas vodi izravno na stranicu Promjena postavki tijeka rada, a zatim kliknite Dodaj tijek rada za prelazak na stranici Dodavanje tijeka rada. Ako su na ovaj popis, biblioteku ili vrstu sadržaja dodali tijekova rada, ovaj korak vas vodi izravno na stranici Dodavanje tijeka rada.

 3. Ako tijek rada već postoji za taj popis, na stranici Promjena postavki tijeka rada kliknite Dodaj tijek rada.

 4. Na stranici Dodavanje tijeka rada u odjeljku tijek rada , kliknite tri stanja u odjeljku odaberite predložak tijeka rada.

 5. U sekciju Naziv upišite jedinstveni naziv tijeka rada.

 6. U sekciji Popis zadataka, odredite zadatak za upotrebu s tijekom rada.

  Napomena: 

  • Možete koristiti zadani popis Zadaci ili stvoriti novi popis. Ako koristite zadani popis Zadaci, sudionici tijeka rada moći će jednostavno pronaći i pogledati zadatke tijeka rada pomoću prikaza Moji zadaci popisa Zadaci.

  • Ako zadaci otkrivaju osjetljive ili povjerljive informacije koje ne želite staviti na opći popis Zadaci, stvorite novi popis zadataka.

  • Novi popis zadataka stvorite i ako vaša tvrtka ili ustanova koristi mnogo tijekova rada ili ako se tijekovi rada sastoje od mnogo zadataka. U tom slučaju preporučuje se da stvorite popise zadataka za svaki tijek rada.

 7. U sekciji Popis povijesti odaberite popis povijesti koji želite koristiti s ovim tijekom rada. Popis povijesti prikazuje sve događaje koji se događaju tijekom svake instance tijeka rada.

  Možete koristiti zadani popis Povijest ili stvoriti novi. Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi mnogo tijekova rada, za svaki tijek rada možete stvoriti zasebni popis povijesti.

 8. U odjeljku Mogućnosti pokretanja učinite nešto od slijedećeg:

  • Ako želite omogućiti ručno pokretanje tijeka rada, potvrdite okvir Ovlaštenom korisniku s dozvolama za sudjelovanje dopusti ručno pokretanje ovog tijeka rada. Potvrdite okvir Za pokretanje tijeka rada zatraži dozvole za upravljanje popisima ako namjeravate zatražiti dodatne dozvole za pokretanje tijeka rada.

  • Ako želite da se tijek rada automatski pokrene pri stvaranju novih stavki, uključite potvrdni okvir Pokreni ovaj tijek rada kada se stvori nova stavka.

 9. Kliknite Dalje.

 10. U sekciji Stanja tijeka rada, pod značajkom Odaberite polje 'Izbor', odaberite stupac Izbor s popisa koji sadrži vrijednosti koje želite koristiti u stanjima tijeka rada, a zatim odaberite vrijednosti stupca koje želite za Početno stanje, Središnje stanje i Završno stanje tijeka rada.

 11. U dvjema sekcijama Navedite što želite da se dogodi kad se tijek rada pokrene (mogućnosti za prvi zadatak tijeka rada) i Navedite što želite da se dogodi kada tijek rada prijeđe u središnje stanje (mogućnosti za drugi zadatak tijeka rada) odredite sljedeće informacije:

  Detalji o zadatku

Opis zadatka:

Upišite informacije koje želite uvrstiti u opis zadatka. Ako potvrdite okvir Obuhvati polje popisa, odabrano polje dodat će se na kraj poruke. Ako odaberete Umetni vezu u stavku popisa, u opis će se uvrstiti veza na stavku popisa.

Krajnji rok zadatka:

Ako želite odrediti krajnji rok zadatka, potvrdite okvir Obuhvati polje popisa, zatim odaberite stupac datuma s popisa koji sadrži podatak o datumu koji želite koristiti kao datum krajnjeg roka.

Zadatak je dodijeljen:

Za dodjeljivanje zadatka osobi koja je određena na popisu, pritisnite Uključi polje popisa, zatim odaberite stupac s popisa koji sadrži korisničke informacije koje želite koristiti. Kada se ovaj tijek rada pokrene, prvi zadatak se dodjeljuje osobi čije se ime pojavi u ovom stupcu za stavku tijeka rada.

Da biste u svim instancama ovog tijeka rada dodijelili taj zadatak osobi koju odredite, kliknite Prilagođeno, a zatim upišite ili odaberite ime osobe kojoj želite dodijeliti zadatak.

 1. Okvir Pošalji poruku e-pošte potvrdite ako želite da sudionici tijeka rada primaju upozorenja e-pošte o zadacima tijeka rada.

  Napomena: Ako želite da biste bili sigurni da sudionici tijeka rada primaju upozorenja e-pošte i podsjetnike o zadacima tijeka rada kada tijekova rada, obratite se administratoru zbirke web-mjesta da biste provjerili je li e-pošte omogućen za web-mjesto.

  Detalji o poruci e-pošte

Prima

Upišite ime osobe kojoj želite poslati upozorenje e-pošte o zadatku tijeka rada. Ako želite poslati upozorenje e-pošte vlasniku zadatka, uključite potvrdni okvir Uključi zadatak dodijeljen.

Predmet

Upišite predmet koji želite koristiti u upozorenju e-pošte. Ako želite dodati Naslov zadatka u predmet poruke e-pošte, uključite potvrdni okvir Koristi naslov zadatka.

Tijelo

Upišite informacije koje želite da se pojave u tijelu poruke upozorenja e-pošte. Ako želite uključiti vezu u stavku popisa u poruci, uključite potvrdni okvir Umetni vezu u stavku popisa.

 1. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Ručno pokretanje tijeka rada s tri stanja na stavci

Tijek rada s tri stanja morate dodati na popis da bi bio dostupan za korištenje na stavkama tog popisa. Dodatne informacije potražite u prethodnom odjeljku.

Tijek rada s tri stanja moguće je konfigurirati tako da se automatski pokrene kada se nove stavke dodaju na popis, a moguće ga je konfigurirati i tako da se korisnicima koji imaju određene dozvole dopusti ručno pokretanje rijeka rada. Neki tijekovi rada dopuštaju obje mogućnosti.

Da biste ručno pokrenuli tijek rada s tri stanja na stavci popisa, poduzmite sljedeće korake. Morate imati dozvolu za uređivanje stavki popisa. Neki tijekovi rada mogu zahtijevati da imate dozvolu za upravljanje popisima.

Napomena: Ako želite da biste bili sigurni da sudionici tijeka rada primaju upozorenja e-pošte i podsjetnike o zadacima tijeka rada nakon pokretanja tijeka rada, obratite se administratoru zbirke web-mjesta da biste provjerili je li e-pošte omogućen za web-mjesto.

 1. Otvorite popis koji sadrži stavku na kojoj želite pokrenuti Tijek rada s tri stanja.

 2. Postavite pokazivač na stavku kojoj želite pokrenuti tijek rada, pritisnite strelicu koja se pojavi i pritisnite Tijekovi rada.

  Napomena: Naredba Tijekovi rada je dostupna samo kada se stavka nalazi unutar popisa ili biblioteke kojoj je pridružen najmanje jedan tijek rada.

 3. Na izborniku Akcije web-mjesta kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta.

 4. Pod značajkom Pokreni novi tijek rada pritisnite naziv Tijeka rada s tri stanja koji želite pokrenuti.

  Tijek rada se pokreće odmah.

Vrh stranice

Završavanje zadatka tijeka rada u prozoru Tijek rada s tri stanja

Za dovršavanje zadatka u Tijeku rada s tri stanja morate imati barem dozvolu Uređivanje stavki za popise zadataka gdje se zadaci tijeka rada zapisuju.

 1. Za web-mjesto otvorite popis Zadaci, a zatim na izborniku Prikaz odaberite Moji zadaci da biste pronašli svoj zadatak tijeka rada.

  Napomena: Ako se tijek rada koristite zadani popis Zadaci , tijek rada ne može prikazati na popisu Zadaci . Da biste pronašli svoj zadatak tijeka rada, idite na popis ili biblioteku u kojoj je spremljena stavka tijeka rada. Pokažite na naziv stavke koje želite dovršiti, kliknite strelicu koja će se pojaviti, a zatim tijekova rada. Na stranici stanja tijeka rada u odjeljku Pokretanje tijekova rada, kliknite naziv tijeka rada u kojem ste sudionik. U odjeljku Zadacipronađite svoj zadatak tijeka rada.

 2. Otvorite popis koji sadrži stavku koju želite označiti kao dovršenu.

 3. Pokažite na naziv zadatka koji želite dovršiti, kliknite strelicu koja će se pojaviti, a zatim kliknite Uredi stavku.

 4. U dijaloški okvir Zadaci upišite ili odaberite informacije koje su potrebne da bi se zadatak završio, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×