Office
Prijava

Upotreba izvješća zaokretne tablice za omogućavanje pristupa vanjskim tablicama podataka putem Excel Services

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ako želite raditi s podatkovnim tablicama zasnovanim na vanjskim podatkovnim vezama u Excel Services, ne možete koristiti vanjski raspon podataka (naziva se i tablica upita). Morate stvoriti izvješće zaokretne tablice koje svodi višedimenzionalne, hijerarhijske podatke u tablicu ili dvije dimenzije. Evo kako to učiniti.

Uspoređivanje višedimenzionalnih ili dvodimenzionalnih podataka

1. Konvertiranje višedimenzionalnog izvješća zaokretne tablice …

2. …u dvodimenzionalno izvješće zaokretne tablice…

3. …tako da u Excel Services možete vidjeti svedene tablične podatke.

Što želite učiniti?

Saznajte kako usluge Excel Services podržava veze s vanjskim izvorima podataka

Informirajte se o razlikama između izvješća zaokretne tablice koji su povezani s vanjskim podacima i vanjske raspone podataka

Provjerite dvodimenzionalnih, tablično izvješće zaokretne tablice

Stvaranje izvješća zaokretne tablice i povezivanje s vanjskim izvorom podataka

Dodavanje, pripremite i Slaganje polja u područje oznaka redaka

Promjena mogućnosti zaokretne tablice i postavke polja

Pregled izvještaja zaokretne tablice kao dvodimenzionalnih tablicu

Prilagodite dizajn izvješća zaokretne tablice

Objavljivanje radne knjige u uslugama Excel Services

Saznajte kako Excel Services podržavaju veze s vanjskih izvorima podataka

Svrha izvješća zaokretne tablice je da prikupljaju brojne numeričke podatke u zbrojeve i ukupne zbrojeve te da rade s višedimenzionalnim podacima organiziranim u hijerarhiju. Drugim riječima, vanjski rasponi podataka su dvodimenzionalne tablice oblikovane kao stupci i redci koji prikazuju nerazvrstane bilješke izvora podataka.

Kada koristite čarobnjak za povezivanje podataka ili programa Microsoft Query za povezivanje s vanjskim podacima, obično stvarate vanjskog raspona podataka. Samo iznimka je prilikom stvaranja izvješća zaokretne tablice koja je povezana s vanjskim podacima. Izvješće zaokretne tablice stvorite vanjskog raspona podataka. Ove razlike način povezivanja stvaraju važno je znati prilikom objavljivanja radne knjige u uslugama Excel Services, jer komponente Excel Services samo podržava izvješća zaokretne tablice na temelju veze s vanjskim podacima i ne podržava vanjski rasponi podataka.

Vrh stranice

Saznajte više o razlikama između izvješća zaokretnih tablica spojenih s vanjskim podacima i vanjskim rasponima podataka

Prilikom rada s izvješćem zaokretne tablice koja je povezana s vanjske podatke, postoje razlike između ponašanje u izvješću zaokretne tablice i vanjskog raspona podataka koje ste trebali imati na umu, uključujući sljedeće:

Izvješća zaokretnih tablica grupiraju i podgrupiraju podatke s lijeva na desno

Općenito, grupirani podaci temelje se na razvrstavanju podataka u jedan ili više stupaca. Na primjer, ako želite vidjeti sve zaposlenike grupirane prema odjelima, možete izvesti primarno razvrstavanje podataka po odjelima i sekundarno po zaposlenicima. Možete i ugnijezditi grupe poput Proizvodna linija, Kategorija i Proizvod ili Zemljopis, Država/regija, Država/provincija i Grad. Po zadanom, izvješća zaokretnih tablica automatski se razvrstavaju u grupe i podgrupe redoslijedom s lijeva na desno da bi bilo lakše vidjeti relevantne podatke, prikazati informacije za zaglavlje i sažetak te proširiti ili smanjiti povezane stavke.

Podatke grupirane Redak proizvoda, a zatim subgrouped u svaki Redak proizvoda prema kategoriji

Proizvodna linija

Kategorija

Proizvod

Motori

Zrakoplov

Na krilu

Repni

Startni

Automobil

269 KS

454 KS

Ispusi

Putnik

Iznimna vrućina

Standardno

terenski automobil

Mali

Smještanjem stupca s jedinstvenim vrijednostima u područje Natpisa redaka s lijeva, možete automatski sravniti podatke.

Iste podatke Redak proizvoda vide dodavanjem stupca ID Num

ID broj

Proizvodna linija

Kategorija

Proizvod

WM-345

Motori

Zrakoplov

Na krilu

TM-231

Motori

Zrakoplov

Repni

BSTR-567

Motori

Zrakoplov

Startni

6C-734

Motori

Automobil

269 KS

8C-121

Motori

Automobil

454 KS

MF-202

Ispusi

Putnik

Iznimna vrućina

MF-321

Ispusi

Putnik

Standardno

MF-211

Ispusi

terenski automobil

Mali

Ako ne želite prikazati stupac, nakon što ga dodate u izvješće zaokretne tablice možete ga sakriti. (Odaberite stupac, a zatim na kartici Početna, u grupi Ćelije kliknite strelicu pored Oblikuj, pokažite na Sakrij i prikaži, a zatim kliknite Sakrij stupce.)

Važno: Ako izvješće zaokretne tablice pronađe dva ili više duplih redova podatka iz izvora podataka, izvješće zaokretne tablice prikazuje samo jedan. Ako želite prikazati sve redove, čak i duple, u izvješću zaokretne tablice, morate dodati stupac koji sadrži jedinstvene vrijednosti za tablicu, upit ili pogled koji uvozite iz izvora podataka. Ako izvor podataka nema jedinstveni stupac, možete jedan dodati u izvoru podataka. Na primjer, mogli biste dodati stupac koji sadrži AutoNum vrstu podataka u Microsoft Office Access tablicu ili stupac s podacima o identitetu u Microsoft SQL Server tablicu ili izračunati stupac koji prikazuje jedinstveni broj za svaki zapis u upitima ili pogledima baze podataka.

Uređivanje podataka u ćeliji i dodavanje izračunatih stupaca

Prije nego što objavite radnu knjigu na Excel Services, možete urediti podatke u vanjskom rasponu podataka, ali podatke u zaokretnoj tablici moguće je samo čitati.

Ako dvaput kliknete na ćeliju u vanjskom rasponu podatak, ulazite u način uređivanja i možete izmijeniti vrijednost ili čak unijeti formulu. Međutim, imajte na umu da ne mijenjate izvornu vrijednost na izvoru podataka i sljedeći put kada osvježite podatke, nova vrijednost može prepisana, ovisno o postavkama svojstva vanjskog raspona podataka Ako se broj redaka izmijeni nakon osvježavanja podataka.

Ako dvaput kliknete na ćeliju Natpis retka u izvješću zaokretne tablice, ćelija će proširiti ili skupiti stavke u tom Natpisu retka. Kada sravnite izvješće zaokretne tablice u dvodimenzionalnu tablicu, učinak je sravnjivanja da sve vrijednosti redaka svrsta u grupu lijevo od ćelije koja se pojavljuje ili nestaje.

Izračunate stupce možete dodati bilo gdje u Microsoft Office Excel tablici koja je utemeljena na vanjskom rasponu podataka ili možete umetnuti stupce i unijeti formule u vanjski raspon podataka. Ne možete umetnuti izračunate stupce u izvješće zaokretne tablice (iako možete umetnuti izračunata polja). Međutim, možete dodati stupac koji ispunjava podatke ili formule odmah lijevo ili desno od izvješća zaokretne tablice, te unutar ispunjene formule, možete koristiti reference ćelija unutar izvješća zaokretne tablice.

Stvaranje grafikona

Ako želite stvoriti grafikon koji se temelji na podacima u izvješću zaokretne tablice, možete stvoriti izvješće zaokretnog grafikona, koji se ponaša slično klasičnih grafikona, no postoje neke razlike, uključujući sljedeće:

Interakcija     Sa standardnim grafikonima možete stvoriti jedan grafikon za svaki prikaz podataka koji želite vidjeti, ali pogledi nisu interaktivni. S izvješćima zaokretnih tablica možete stvoriti jedan grafikon i interaktivno pregledavati podatke na različite načine mijenjajući izgled ili pojedinosti izvješća. U Excel Services, standardni grafikon i izvješće zaokretnog grafikona mogu se ažurirati na osnovu interakcije korisnika s radnom knjigom, ali oba su grafikona prikazana kao statične slike.

Vrste grafikona     Zadana vrsta grafikona za standardni grafikon je grupirani stupčasti grafikon koji uspoređuje vrijednosti putem kategorija. Zadana vrsta grafikona za izvješće zaokretnog grafikona je stupčani grafikon stoga, koji uspoređuje doprinos svake vrijednosti ukupnom zbroju u kategorijama. Vrstu grafikona u izvješću zaokretnog grafikona možete promijeniti u bilo koju drugu vrstu osim u xy (raspršeni), burzovni ili mjehurićni grafikon.

Elementi grafikona     Izvješća zaokretnog grafikona sadrže iste elemente kao i klasičnih grafikona, no oni sadrže i polja i stavke koje se može dodati, zakretati ili ukloniti za prikaz različitih prikaza podataka. Kategorije, nizovi i podataka u standardnim grafikonima su polja kategorija, polja nizova i polja vrijednosti u izvješća zaokretnog grafikona. Izvješća zaokretnog grafikona mogu sadržavati Filtri izvješća. Svaki od tih polja sadrži stavke koje se u standardni grafikoni prikazuju kao natpisi kategorija ili niz nazivi u legendi.

Oblikovanje     Većina oblikovanja, uključujući elemente, izgled i stil zadržava se kada ste osvježiti izvješće zaokretnog grafikona. Međutim, crte trenda, natpisa nad podacima, stupci pogrešakai druge promjene niza podataka ne čuvaju se. Klasičnih grafikona izgubiti ova oblikovanja nakon primjene.

Premještanje ili promjena veličine stavki     U izvješću zaokretnog grafikona nije moguće premjestiti ili promijeniti veličinu područje crtanja, legende, naslova grafikona ili natpisa nad osima, iako je moguće odabrati neki od postojećih položaja za legendu, te promijeniti veličinu fonta naslova. Na standardnim se grafikonima mogu premještati svi ovi elementi i mijenjati njihova veličina.

Nakon što stvorite izvješće zaokretnog grafikona, po želji, možete ga pretvoriti u standardni grafikon. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje zaokretne tablice s podacima radnog lista anaylzeili Stvaranje zaokretnog grafikona.

Usporedba svojstava vanjskog raspona podataka i mogućnosti zaokretne tablice

Vanjski rasponi podataka i izvješća zaokretnih tablica imaju svojstva koja možete koristiti da biste kontrolirali oblikovanje i izgled podataka te način osvježavanja podataka.

Vanjski rasponi podataka i izvješća zaokretnih tablica omogućuju vam prilagodbu širine stupca, zadržavanje rasporeda stupaca, filtriranje, oblikovanje ćelije i izgled podataka ako se osvježavaju vanjski podaci.

U vanjskog raspona podataka, imate mogućnost uključujući prikazati brojeve retka kao prvi stupac s podacima. U izvješću zaokretne tablice ne postoji mogućnost slično. U odjeljku, izvješća zaokretnih tablica grupi i podgrupi podatke redoslijedom slijeva nadesno, za raspravu o dodavanju jedinstvenog stupca u izvoru podataka.

Kada osvježite vanjski raspon podataka, možete kontrolirati što se događa postojećim podacima, ako se broj redaka u rasponu podataka promijeni, tako da podesite jednu od sljedećih mogućnosti:

 • Umetni ćelije za nove podatke, izbriši prazne ćelije (zadano)

 • Umetni čitave retke za nove podatke, izbriši prazne ćelije

 • Prepiši postojeće ćelije novim podacima, izbriši prazne ćelije

Kada osvježite izvješće zaokretne tablice, ga samo prikazuje u nove podatke. Međutim, možete se to od vas zatraži, a od vas zatraži da odlučite želite li Prebriši postojeće ćelije ispod trenutnog izvješća.

Filtriranje podataka

Filtriranje podataka u vanjskom rasponu podataka i izvješću zaokretne tablice vrlo je slično, no ipak postoje neke razlike kao na primjer:

 • Vanjski rasponi podataka koriste naredbe Tekstualni filtar, Brojevni filtar i Datumski filtar, dok izvješća zaokretnih tablica koriste naredbe Natpisni filtar, Vrijednosni filtar i Datumski filtar.

 • Izbornik s filtrom vanjskog raspona podataka uvijek uklanja stavke koje više nisu valjane, i izbornik s filtrom nikad ne obuhvaća nove stavke s primijenjenim filtrom nakon postupka osvježavanja, ali izvješće zaokretne tablice sadrži mogućnosti da biste odredili takvo ponašanje. Dodatne informacije potražite u odjeljku Mogućnosti zaokretne tablice Promijeni postavke i polja.

 • Izvješće zaokretne tablice ima značajku filtra izvješća (nije dostupna u vanjskom rasponu podataka) koja korisnicima omogućuje rad s podnizom podataka u izvješću zaokretne tablice.

Razvrstavanje podataka

U vanjskom rasponu podataka možete izvesti razvrstavanje u do 64 stupca, možete odabrati bilo koji stupac kao primarni za razvrstavanje i možete odabrati bilo koji drugi stupac kao sekundarni. Međutim, postupci razvrstavanja podataka u izvješću zaokretne tablice i vanjskog raspona podataka nisu isti. Za razliku od vanjskog raspona podataka, u izvješću zaokretne tablice možete napraviti primarno razvrstavanje samo u krajnjem lijevom stupcu. Svi drugi stupci izvode sekundarno razvrstavanje na osnovu prvog stupca s lijeva. Ukratko, primarno i sekundarno razvrstavanje možete napraviti samo s lijeva na desno.

Nadalje, kada kao prvi stupac s lijeve strane postavite stupac s jedinstvenim vrijednostima, razvrstavanje možete napraviti samo po tom stupcu, jer, u stvari stvarate primarnu grupu za svaki redak. Ovisno o potrebama svojih korisnika, možda ćete htjeti razvrstati podatke u Excelu te nakon objave u radnoj knjizi Excel Services, isključiti razvrstavanje uklonivši kvačicu iz potvrdnog okvira Razvrstavanje u Microsoft Office Excel Web Access alatnom oknu Web dio.

Upotreba hiperveza

Za razliku od vanjskog raspona podataka, ćelije zaokretne tablice ne podržavaju hiperveze. Hiperveza se prihvaća kao tekst, no možete je pratiti do web stranice ili dokumenta u Excelu ili Excel Services.

Vrh stranice

Izrada dvodimenzionalnog tabelarnog izvješća zaokretne tablice

Mnogo je koraka potrebno proći da bi se višedimenzionalni podaci sravnili na dvodimenzionalno, tabelarno izvješće zaokretne tablice. Za najbolji rezultat slijedite sljedeći postupak.

Vrh stranice

Stvaranje izvješća zaokretne tablice i spajanje s vanjskim izvorom podataka

 1. Odaberite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tablice kliknite Zaokretna tablica, a zatim kliknite Zaokretna tablica.

  slika trake programa excel

  Pojavit će se dijaloški okvir Stvaranje zaokretne tablice.

 3. Kliknite Koristi vanjski izvor podataka.

 4. Pritisnite Odabir veze.

  Na Prikazuje se dijaloškom okviru Postojeće veze .

 5. Na popisu Prikaži na vrhu dijaloškog okvira odaberite kategoriju veze za koju želite odabrati vezu ili odaberite Sve postojeće veze (zadana mogućnost).

 6. Odaberite vezu na popisu Odabir veze, a zatim kliknite Otvori.

 7. Unesite lokaciju. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izvješće zaokretne tablice smjestili u novi radni list počevši od ćelije A1, kliknite Novi radni list.

  • Da biste izvješće zaokretne tablice smjestili u postojeći radni listi, odaberite Postojeći radni list, a zatim utipkajte prvu ćeliju raspona ćelija u koje želite smjestiti izvješće zaokretne tablice.

   Možete kliknuti i Sažmi dijaloški okvir Slika gumba da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odaberite početak ćeliju na radnom listu, a zatim kliknite Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

 8. Kliknite U redu.

Na mjesto koje ste unijeli dodaje se prazno izvješće zaokretne tablice s prikazanim popisom polja zaokretne tablice.

Vrh stranice

Dodavanje, postavljanje i razmještanje polja u području Natpisa redaka

Koristite popis polja zaokretne tablice da biste dodali, postavili i razmjestili polja te bili sigurni da se polja dodaju u područje Natpisa redaka.

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izvješću dodali polja, učinite nešto od sljedećeg:

   • Odaberite potvrdni okvir pored svakog naziva polja u odjeljku polja na popisu polja. Polja se smještaju u zadano područje odjeljka izgleda, ali polja možete prerazmjestiti.

    Po zadanim postavkama nenumerička polja dodaju se u područje Natpisa redaka, dok se numerička polja dodaju u područje Vrijednosti, a polja vremena/datuma dodaju se u područje Natpisa stupaca.

   • Da biste premjestili polje u područje Natpisa redaka, kliknite desnom tipkom na naziv polja, a zatim odaberite Dodaj u Natpise polja na izborniku prečaca.

    Savjet: Možete i kliknuti i zadržati se na nazivu polja, a zatim polje dovući iz odjeljka polja u područje u odjeljku izgleda.

  • Da biste prerazmjestili polja, kliknite naziv polja u jednom od područja, a zatim odaberite jednu od sljedećih naredbi:

Pomicanje prema gore   

Premješta polje prema gore za jedan položaj u području.

Pomicanje prema dolje   

Premješta polje za jedno mjesto niže u području.

Pomicanje na početak   

Premješta polje na početak područja.

Premještanje na kraj   

Premješta polje na kraj područja.

Premjesti u natpise redaka   

Premješta polje u područje Natpisi redaka.

 • Da biste uklonili s polja, kliknite polje Naziv u jednom od područja izgleda, a zatim kliknite Ukloni poljeili poništite potvrdni okvir pokraj naziva polja koje želite ukloniti, u odjeljku polja.

  Savjet: Možete kliknuti i zadržati se na nazivu polja u odjeljku izgleda, a zatim dovući naziv polja izvan popisa polja zaokretne tablice.

  Napomena: Uklanjanje kvačice iz potvrdnog okvira u odjeljku polja uklanja sve pojave polja iz izvješća.

Vrh stranice

Promjena mogućnosti i postavki polja zaokretne tablice

Da biste bili sigurni da se zaokretna tablica ponaša slično vanjskom rasponu, učinite sljedeće:

Promjena mogućnosti zaokretne tablice   

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice.

 2. Na kartici Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  Prikazat će se dijaloški okvir Mogućnosti zaokretne tablice.

 3. Da bi se širina stupca automatski prilagodila nakon osvježavanja, kliknite karticu Izgled i oblikovanje, a zatim u odjeljku Prikaz označite potvrdni okvir Samoprilagodi širinu stupca nakon ažuriranja.

 4. Da biste zadržali oblikovanje prilikom svakog osvježavanja podataka, kliknite karticu Izgled i oblikovanje, a zatim u odjeljku Prikaz označite potvrdni okvir Sačuvaj oblikovanje ćelije prilikom ažuriranja.

 5. Da biste bili sigurni da izbornik Filtri uklanja stavke koje više nisu valjane, nakon osvježavanja kliknite karticu Podaci, a zatim u okviru Broj zadržanih stavku u polju odaberite Nijedna.

Promijeni postavke polja   

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice.

 2. Da biste uključili nove stavke u izvješće zaokretne tablice s primijenjenim filtrom, za svako polje, desnom tipkom kliknite ćeliju, kliknite Postavke polja na izborniku prečaca, kliknite karticu Podzbrojevi i filtri, a zatim u odjeljku Filtri označite potvrdni okvir Uključi nove stavke u ručni filtar.

Vrh stranice

Raspoređivanje izvješća zaokretne tablice kao dvodimenzionalne tablice

Da biste izvješće zaokretne tablice prikazali kao dvodimenzionalnu tablicu, učinite sljedeće:

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Izgled kliknite Podzbrojevi, a zatim kliknite Ne prikazuj Podzbrojeve.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Izgled kliknite Ukupni zbrojevi, a zatim kliknite Isključi za retke i stupce.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Izgled kliknite Izgled izvješća, a zatim kliknite Prikaži u tabličnom obliku.

 5. Na kartici Mogućnosti u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Natpisi polja.

Vrh stranice

Prilagodba dizajna izvješća zaokretne tablice

Ugrađene stilove zaokretne tablice i mogućnosti stila dizajnirani za višedimenzionalne podatke, ne dvodimenzionalnih tablicu. Kada stopi izvješća u dvodimenzionalnih tablicu tih stilova Ne prikazuj obruba ćelija, a Povezani reci i Povezani stupci potvrdnih okvira u grupi Mogućnosti stila zaokretne tablice na kartici Dizajn ne utječu na oblikovanje ćelija. Međutim, možete prilagoditi stil zaokretne tablice tako da svaku ćeliju ima obrub ćelije i izvješća zaokretne tablice pomoću uvjetnog oblikovanja prikazati povezane retke ili stupce.

Prilagodba stila zaokretne tablice   

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Stilovi zaokretne tablice odaberite stil koji želite, a zatim učinite sljedeće:

  1. Desnom tipkom kliknite na vidljivi stil, pomičite se po galeriji ili, da biste vidjeli sve dostupne stilove, kliknite Više na dnu klizača.

  2. Kliknite Udvostruči.

   Pojavit će se dijaloški okvir Izmjena brzog stila zaokretne tablice.

  3. Možete unijeti novi naziv u okvir Naziv.

  4. U okviru Element tablice odaberite Cijela tablica, a zatim kliknite Oblikuj.

   Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  5. Kliknite karticu Obrub, a zatim stvorite obrub ćelije.

  6. Možete kliknuti kartice Ispuna i Font i napraviti i druge izmjene.

  7. Dvaput kliknite U redu.

  8. Kliknite gumb Više na dnu klizača i ispod kategorije Prilagođeno, kliknite na stil zaokretne tablice koji ste upravo stvorili.

Prikaz naizmjenično osjenčani reci i povezani stupci pomoću uvjetnog oblikovanja   

 1. Odaberite sve stupce u izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  slika trake programa excel

  Pojavit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila za uvjetno oblikovanje.

 3. Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

  Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

 4. U odjeljku Odaberi vrstu pravila kliknite Formulom utvrdi koje ćelije treba oblikovati.

  1. U odjeljku Uredi opis pravila, unesite formulu u okvir Oblikuj vrijednosti koje odgovaraju ovoj formuli.

  2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Da biste uvezli retke, unesite sljedeću formulu:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Da biste uvezli stupce, unesite sljedeću formulu:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Da biste uvezli retke i stupce, unesite sljedeću formulu:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 2. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Objavljivanje radnje knjige u Excel Services

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office slika gumba , kliknite strelicu pokraj Objavi, a zatim Komponente Excel Services u odjeljku Raspodjeli dokument drugim korisnicima.

 2. U okvir Naziv datoteke unesite stazu do poslužitelja i prihvatite predloženi naziv radnje knjige ili prema potrebi utipkajte novi naziv.

  Na računalu sa sustavom Windows Vista   

  • U okviru Adresna traka, odaberite mrežno mjesto pristupačno ciljanim korisnicima, a potom kliknite Spremi.

   Na računalu sa sustavom Microsoft Windows XP   

  • U okviru Spremi u odaberite mrežno mjesto dostupno ciljanim korisnicima i pritisnite Spremi.

   Na primjer, upišitenaziv datotekeweb-mjesta/http://poslužitelja/

   Napomena: Excel može objaviti radnu knjigu na poslužitelju samo u Microsoft Office Excel 2007 datoteci zasnovanoj na XML obliku (.xlsx) ili Office Excel 2007 Binary obliku datoteke (.xlsb).

 3. Kliknite U redu.

 4. Da biste provjerili prikazuju li se u pregledniku vidljiva područja radne knjige, označite potvrdni okvir Otvori ovu radnu knjigu u mom pregledniku nakon spremanja.

 5. Kliknite Spremi.

Dodatne informacije potražite u članku Objavljivanje radne knjige u uslugama Excel Services.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×