Umetanje, uređivanje i prikaz polja u programu Word

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Umetanje polja omogućuje preciznu kontrolu nad dinamičnim tekstom u dokumentu. Polja su važan dio programa Word i mnoga se mogu umetnuti automatski putem ugrađenih naredbi i značajki. Polja se, primjerice, koriste za umetanje brojeva stranica ili stvaranje tablice sadržaja. U tim je slučajevima vjerojatno jednostavnije pustiti da ih Word automatski doda umjesto vas. Polja su najkorisnija kada su vam potrebna rezervirana mjesta za podatke koji se mogu promijeniti u dokumentu te za stvaranje pisama obrazaca ili natpisa u dokumentima cirkularnih pisama.

Te upute funkcioniraju prilikom umetanja koda polja u programu Word. Popis svih kodova polja s detaljnim informacijama o svakom potražite u članku Popis kodova polja u programu Word.

 1. Kliknite mjesto na kojem želite umetnuti polje.

  Savjet: Ako znate kod polja koje želite umetnuti, možete ga upisati izravno u dokument. Najprije pritisnite CTRL+F9, a zatim upišite kod unutar uglatih zagrada.

 2. Kliknite Umetanje > Brzi dijelovi > polje.
  Mogućnost Umetanje polja na izborniku Brzi dijelovi.

 3. Na popisu Nazivi polja odaberite naziv polja.

  Savjet: Popis možete filtrirati tako da na popisu Kategorije kliknete strelicu dolje.


  Dijaloški okvir Polje

 4. U odjeljku Svojstva polja odaberite željena svojstva ili mogućnosti, a zatim kliknite U redu.

Napomene: 

 • Da bi vam se u okviru Polje prikazali kodovi određenog polja, kliknite Kodovi polja. Taj je gumb za neka polja po zadanom kliknut.

 • Da biste jedno polje ugnijezdili unutar drugog, prvo umetnite vanjsko polje ili spremnik pomoću dijaloškog okvira (gore navedeni koraci 1 – 4). U dokumentu točku unosa postavite unutar koda polja gdje želite umetnuti unutarnje polje i ponovite gore navedene korake 2 – 4.

 • Ako u dijaloškom okviru Polje želite vidjeti kodove nekog određenog polja, kliknite Kodovi polja.

 • Da biste polje ugnijezdili unutar drugog polja, najprije umetnite vanjsko polje (ili spremnik) pomoću dijaloškog okvira Polje. U dokumentu točku umetanja postavite unutar koda polja na mjesto gdje želite umetnuti unutarnje polje. Zatim pomoću dijaloškog okvira Polje umetnite unutarnje polje.

Znate li kod polja koje želite umetnuti, možete ga i izravno upisati u dokument. Prvo pritisnite tipke CTRL+F9, a zatim upišite kod unutar vitičastih zagrada.

Polje možete umetnuti ako želite učiniti sljedeće:

 • zbrajati, oduzimati ili izvršavati druge akcije računanja. Da biste to učinili, upotrijebite polje = (Formula).

 • raditi s dokumentima u cirkularnim pismima. Umetnite, na primjer, polja ASK i FILLIN radi prikaza upozorenja kada Word spoji podatkovni zapis s glavnim dokumentom.

U drugim je slučajevima za dodavanje željenih podataka jednostavnije koristiti naredbe i mogućnosti navedene u programu Word. Hipervezu možete, na primjer, umetnuti pomoću polja HYPERLINK, ali jednostavnije je koristiti naredbu Hiperveza u grupi Veze na kartici Umetanje.

Važno: Zagrade koda polja ne možete umetnuti ako ih unosite pomoću tipki sa zagradama na tipkovnici. Da biste unijeli zagrade koda polja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + F9.

Sintaksa koda polja

Kodovi polja umetnuti su u vitičaste zagrade ({ }). Polja se ponašaju slično kao formule u programu Microsoft Office Excel – kod polja nalik je formuli, a rezultat polja nalik je vrijednosti koju vraća formula. Da biste prešli iz prikaza kodova polja u prikaz rezultata ili obratno, pritisnite Alt + F9.

Kada pogledate kod polja u dokumentu, vidjet ćete da sintaksa izgleda ovako:

{ NAZIV POLJA Svojstva Neobavezni parametri }

 • NAZIV POLJA     To je naziv koji se pojavljuje na popisu naziva polja u dijaloškom okviru Polje.

 • Svojstva     To su upute ili varijable koje se koriste u određenom polju. Nemaju sva polja parametre. Kod nekih su polja parametri neobavezni, a kod drugih obavezni.

 • Neobavezni parametri    To su neobavezne postavke dostupne za određeno polje. Parametri nisu dostupni za sva polja, osim parametara koji upravljaju oblikovanjem rezultata polja.

Možete, na primjer, naziv polja i put dokumenta staviti u zaglavlje ili podnožje ako umetnete polje FILENAME.

Sintaksa za kod polja FILENAME s putom izgleda ovako:

{ FILENAME \p }

 1. Desnom tipkom miša kliknite polje, a zatim kliknite Uredi polje.

 2. Promijenite svojstva i mogućnosti polja. Informacije o svojstvima i mogućnostima dostupnim za određeno polje, potražite u članku Popis kodova polja u programu Word ili potražite naziv polja u pomoći.

  Napomene: 

  • Za neka polja morate prikazati kod polja da biste mogli uređivati polje. Da biste prikazali sve kodove polja u dokumentu, pritisnite Alt + F9.

  • Neka se polja mogu uređivati u vlastitim dijaloškim okvirima, a ne u dijaloškom okviru Polja. Ako, na primjer, desnom tipkom miša kliknete hipervezu, a zatim kliknete Uredi hipervezu, otvorit će se dijaloški okvir Uređivanje hiperveze.

Word, po zadanom, besprijekorno prikazuje rezultate polja sa sadržajem dokumenta stoga osoba koja čita dokument ne zna da je taj dio sadržaja u polju. No polja se mogu prikazivati i s osjenčanom pozadinom da bi bila vidljivija u dokumentu.

Polja možete uklopiti u sadržaj dokumenta isključivanjem mogućnosti prikaza polja s osjenčanom pozadinom i oblikovanjem rezultata polja ili ih možete istaknuti ako ih prikažete s osjenčanom pozadinom (cijelo vrijeme ili samo kada je polje odabrano).

Rezultate polja možete oblikovati ako oblikovanje teksta primijenite na polje ili ako u kod polja dodate parametre oblikovanja.

Promjena osjenčane pozadine ili osjenčanog polja

 1. Kliknite datoteka > Mogućnosti. (U programu Word 2007 kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Mogućnosti programa Word).

 2. Kliknite Dodatno.

 3. U odjeljku Prikaz sadržaja dokumente na popisu Sjenčanje polja učinite jedno od sljedećeg:

  • Da biste istaknuli polja u sadržaju dokumenta, odaberite Uvijek.

  • Da biste polja besprijekorno uklopili u sadržaj dokumenta, odaberite Nikad.

  • Da bi korisnici programa Word znali da su kliknuli polje, odaberite Kada je odabrano.

   Kada je mogućnost sjenčanja polja postavljena na Kada je odabrano, polje će biti prikazano sa sivom pozadinom kada kliknete unutar njega. No sivo sjenčanje ne upućuje na to da je polje odabrano. Kada odaberete polje dvoklikom ili povlačenjem miša, sivom sjenčanju dodat će se isticanje koje upućuje na odabir.

Primjena oblikovanja teksta na polje

 • Odaberite polje koje želite oblikovati, a zatim primijenite oblikovanje pomoću naredbi u grupi Font na kartici Polazno.

  Da biste, na primjer, podcrtali ime koje je umetnulo polje AUTHOR, odaberite cijeli kod polja, uključujući zagrade (ili odaberite cijeli rezultat polja), a zatim kliknite Podcrtano u grupi Font na kartici Polazno.

Ako ažurirate polje, sva oblikovanja koja ste primijenili na rezultate polja možda će se izgubiti. Da biste zadržali oblikovanje, u kod polja dodajte parametar \* MERGEFORMAT. Kada dodajete polja pomoću dijaloškog okvira Polje, parametar \* MERGEFORMAT dodaje se po zadanom.

Dodavanje parametra oblikovanja u kod polja

 1. Desnom tipkom miša kliknite polje, a zatim kliknite Uredi polje.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako se prikazuju mogućnosti Svojstva polja i Mogućnosti polja, odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  • Ako se prikazuje samo kod polja, kliknite Mogućnosti, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

   Ako je gumb Mogućnosti zasivljen, dodatne mogućnosti oblikovanja nisu dostupne.

Da biste oblikovali rezultate polja, možete koristiti tri parametra oblikovanja:

Parametar Oblik (\*)

Parametar polja Oblik (\*) definira način prikaza rezultata polja. Upute oblikovanja određuju sljedeće:

 • korištenje velikih i malih slova

 • oblike brojeva – na primjer, prikazuje li se 9 kao ix (rimski brojevi) ili kao deveti (redni brojevi)

 • oblikovanje znakova

Parametri oblikovanja zadržavaju i oblikovanje rezultata polja kada se polje ažurira.

Oblici malih i velikih slova:

Slijedi popis parametara i stavki koje tekst oblikuju kao velika slova:

 • \ * Caps    Ovaj parametar pretvara u veliko prvo slovo svake riječi. Na primjer, { FILLIN "Unesite svoje ime:" \ * Caps } prikazuje Luis Alverca čak i ako se naziv uneseni u mala slova.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite Velika Početna Slova.

 • \* FirstCap    Ovaj parametar prvo slovo prve riječi oblikuje kao veliko slovo. Na primjer, { COMMENTS \* FirstCap } prikazuje Tjedno izvješće o prodaji.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite Veliko slovo na početku rečenice.

 • \* Upper    Ovaj parametar sva slova oblikuje kao velika slova. Na primjer, { QUOTE "riječ" \* Upper } prikazuje RIJEČ.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite VELIKA SLOVA.

 • \* Lower    Ovaj parametar ne oblikuje nijedno slovo kao veliko; sva slova su mala. Na primjer, { FILENAME \* Lower } prikazuje tjedno izvješće o prodaji.doc.

  Ovaj parametar nema učinka ako je cijelo polje koje sadrži parametar oblikovano kao mala slova.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite mala slova.

Oblici brojeva:

Slijedi popis parametara brojeva i njihovih rezultata:

 • \*alphabetic    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao znakove abecede. Rezultat je isti kao i kod riječi "alphabetic" u kodu polja. Na primjer, { SEQ appendix \* ALPHABETIC } prikazuje B (umjesto 2), a { SEQ appendix \* alphabetic } prikazuje b.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite a, b, c,.

 • \*Arabic    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao arapske glavne brojeve. Na primjer, { PAGE \* Arabic } prikazuje 31.

  Napomene: 

  • Ako postavka Oblik broja u dijaloškom okviru Oblik broja stranice nije postavljena na arapski, ovaj će parametar nadjačati postavku Oblik broja.

  • Samo za brojeve stranica dostupan je oblik ArabicDash koji rezultate prikazuje kao arapske glavne brojeve unutar crtica. Na primjer, { PAGE \* Arabic } prikazuje - 31 -.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite 1, 2, ,3, ....

 • \*CardText    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao glavne brojeve prikazane tekstom. Rezultat je oblikovan malim slovima ako ne dodate parametar oblika radi određivanja drugačijeg pisanja slova. Na primjer, { = SUM(A1:B2) \* CardText } prikazuje sedamstodevedeset, a { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } prikazuje Sedamstodevedeset.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite Jedan, Dva, Tri.

 • \*DollarText    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao glavne brojeve prikazane tekstom. Word dodaje i na decimalno mjesto te prikazuje prva dva decimalna mjesta (zaokruženo) kao brojnik iznad 100. Rezultat je oblikovan malim slovima ako ne dodate parametar oblika radi određivanja drugačijeg pisanja slova. Na primjer, { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } prikazuje ČETRNAEST I 55/100.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite Dolarski tekst.

 • \*Hex    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao heksadecimalne brojeve. Na primjer, { QUOTE "458" \* Hex } prikazuje 1CA.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite heks....

 • \*OrdText    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao redne brojeve prikazane tekstom. Rezultat je oblikovan malim slovima ako ne dodate parametar oblika radi određivanja drugačijeg pisanja slova. Na primjer, { DATE \@ "d" \* OrdText } prikazuje dvadesetprvi, a { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } prikazuje Dvadesetprvi.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite Prvi, Drugi, Treći ….

 • \*Ordinal    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao redne arapske brojeve. Na primjer, { DATE \@ "d" \* Ordinal } prikazuje "30.".

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite 1., 2., 3..

 • \*Roman    Ovaj parametar prikazuje rezultate kao rimske brojeve. Rezultat ima istu veličinu slova kao riječ "roman" u kodu polja. Na primjer, { SEQ POGLAVLJE \ * roman } prikazuje xi, a { SEQ POGLAVLJE \ * ROMAN } prikazuje Xli.

  Da biste odabrali tu mogućnost, u dijaloškom okviru Mogućnosti polja kliknite I, II, III,.

Oblici znakova i zaštita prethodno primijenjenog oblikovanja:

Slijede parametri oblikovanja znakova i njihovi rezultati:

 • \*Charformat    Ovaj parametar primjenjuje oblikovanje prvog slova naziva polja na cijeli rezultat. Rezultat sljedećeg primjera ima podebljano oblikovanje jer je R u REF podebljano.

  { REF chapter2_title \* Charformat } prikazuje Kitovi Pacifika podebljano.

  Da biste dodali taj parametar, upišite ga u kod polja ili u okvir Kodovi polja u dijaloškom okviru Polje.

 • \*MERGEFORMAT    Ovaj prekidač primjenjuje oblikovanje prethodnog rezultata na novi rezultat. Na primjer, ako odaberete naziv prikazan u polju { AUTHOR \* MERGEFORMAT } i primijenite podebljanje, Word će zadržati oblikovanje kada se polje ažurira radi prikaza novog imena autora.

  Kada dodajete polja pomoću dijaloškog okvira Polje, parametar \*MERGEFORMAT dodaje se po zadanom. Tu mogućnost možete isključiti ako poništite potvrdni okvir Sačuvaj oblikovanje tijekom ažuriranja u dijaloškom okviru Polje.

Natrag na parametre oblikovanja

Parametar Oblik broja (\#)

Parametar Oblik broja (\#) navodi prikaz brojčanog rezultata.

Na primjer, skretnica \# #.##0,00 kn u polju { = SUM(ABOVE) \# #.##0,00 kn } prikazuje rezultat kao “4.455,70 kn”. Ako rezultat polja nije broj, ova skretnica neće imati učinka.

Napomena: Jednostavne oblike brojeva koji ne sadrže razmake nije potrebno staviti u navodnike, npr. { Prodajauožujku \# $#.##0,00 }. Kompleksnije oblike brojeva i one koje sadrže tekst ili razmake stavite u navodnike, kao što je prikazano u sljedećim primjerima. Word dodaje navodnike parametrima oblika brojeva ako polje umetnete pomoću dijaloškog okvira Polje ili naredbe Formula u grupi Podaci na kartici Izgled (kontekstna kartica Alati tablice).

Kombinirajte sljedeće stavke oblikovanja da biste stvorili parametar oblika broja:

 • 0 (nula)    Ova stavka oblika određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 4 + 5 \# 00.00 } prikazuje "09,00".

 • #    Ova stavka oblika određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati razmak. Na primjer, { = 9 + 6 \# $### } prikazuje $ 15.

 • x    Ova stavka oblika ne uzima u obzir znamenke lijevo od rezerviranog mjesta "x". Ako se rezervirano mjesto nalazi desno od decimalnog zareza, Word će rezultat zaokružiti do tog mjesta. Na primjer:
  { = 111053 + 111439 \# x## } prikazuje 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } prikazuje 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } prikazuje ,8.

 • , (decimalni zarez)    Ova stavka oblika određuje mjesto decimalnog zareza. Na primjer, { = SUM(ABOVE) \# $###,00 } prikazuje $495,47.

  Koristite decimalni razdjelnik naveden u regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

 • , (simbol grupiranja znamenki)    Ova stavka oblika odjeljuje nizove od tri znamenke. Na primjer, { = NetoDobit \# $#,###,### } prikazuje $2,456,800.

  Koristite simbol grupiranja znamenki naveden u regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

 • - (znak minus)    Ova stavka oblika dodaje znak minus negativnom rezultatu ili razmak ako je rezultat pozitivan ili jednak nuli (0). Na primjer, { = 10 - 90 \# -## } prikazuje -80.

 • + (znak plus)    Ova stavka oblika dodaje znak plus pozitivnom rezultatu, znak minus negativnom rezultatu, a razmak ako je rezultat jednak nuli (0). Na primjer, { = 100 - 90 \# +## } prikazuje +10, a { = 90 - 100 \# +## } prikazuje -10.

 • %, $, * itd.    Ova stavka oblika dodaje navedeni znak u rezultat. Na primjer, { = netprofitt \# "##%" } prikazuje 33%.

 • "oblikovanje primjera za pozitivno; negativno"    Ova stavka oblika određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate odvojene točkom sa zarezom. Na primjer, ako je knjižna oznaka Prodaja95 pozitivna vrijednost, polje { Prodaja95 \# "$#,##0,00;-$#,##0,00" } prikazat će vrijednost u uobičajenom obliku, na primjer "$1.245,65". Negativna vrijednost bit će podebljana i sadržavat će znak minus, na primjer, -$ 345,56.

 • "oblikovanje primjera za pozitivno; negativno; nulu"    Ova stavka oblika određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate te rezultat jednak nuli (0) odvojene točkom sa zarezom. Na primjer, ovisno o vrijednosti knjižne oznake Prodaja95, { Prodaja95 \# "$#.##0,00;($#.##0,00);$0" } prikazat će pozitivne vrijednosti, negativne vrijednosti i 0 (nulu) na sljedeći način: $1.245,65, ($ 345,56), $0.

 • 'tekst'    Ova stavka oblika dodaje tekst u rezultat. Tekst stavite u jednostruke navodnike. Na primjer, { = { cijena } *8,1% \# "$##0,00 'je PDV' " } prikazat će $347,44 je PDV.

 • `stavkaoblikabroja`    Ova stavka oblika prikazuje broj prethodne stavke koju ste numerirali pomoću naredbe Opis (kartica Reference, grupa Opisi) umetanjem polja SEQ. Identifikator stavke, primjerice “tablica” ili “slika”, stavite unutar znakova kratkouzlaznog naglaska (`). Redni broj prikazat će se arapskim brojkama. Na primjer, { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'ukupan je zbroj tablice Tablica' `tablica`" } daje 456,34 ukupan je zbroj Tablica 2.

Natrag na parametre oblikovanja

Parametar Oblik datuma/vremena (\@)

Parametar Oblik datuma/vremena (\@) navodi prikaz datuma ili vremena.

Na primjer, parametar \@ "dddd, MMMM d, yyyy" u polju { DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" } prikazuje "Petak, 23. studenog, 2007.". Kombinirajte sljedeće upute za datum i vrijeme – dan (d), mjesec (M) i godina (y); sati (h) i minute (m) – da biste stvorili oblik datuma/vremena. Možete uvrstiti i tekst, interpunkcijske znakove i razmake.

Upute za datum:

Mjesec (M)

Slovo M mora biti napisano velikim slovom da bi se razlikovalo od minuta.

 • M    Ova stavka oblika prikazuje mjesec kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste mjesece. Na primjer, srpanj je 7.

 • MM    Ova stavka oblika prikazuje mjesec kao broj s vodećom nulom (0) za jednoznamenkaste mjesece. Na primjer, srpanj je 07.

 • MMM    Ova stavka oblika prikazuje mjesec kao skraćenicu od tri slova. Na primjer, srpanj je srp.

 • MMMM    Ova stavka oblika prikazuje puni naziv mjeseca.

Dan (d)

Slovo d prikazuje dan mjeseca ili dan tjedna. Slovo d može biti napisano ili kao malo ili kao veliko slovo.

 • d    Ova stavka oblika prikazuje dan tjedna ili mjeseca kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste dane. Na primjer, šesti dan mjeseca prikazuje se kao 6.

 • dd    Ova stavka oblika prikazuje dan tjedna ili mjeseca kao broj s vodećom nulom (0) za jednoznamenkaste dane. Na primjer, šesti dan mjeseca prikazuje se kao 06.

 • ddd    Ova stavka oblika prikazuje dan tjedna ili mjeseca kao skraćenicu od tri slova. Na primjer, utorak se prikazuje kao uto.

 • MMMM    Ova stavka oblika prikazuje puni naziv dana tjedna.

Godina (y)

Slovo y prikazuje godinu s dvije ili četiri znamenke. Slovo y može biti napisano ili kao malo ili kao veliko slovo.

 • yy    Ova stavka oblika prikazuje godinu s dvije znamenke s vodećom nulom (0) za godine od 01 do 09. Na primjer, 1999 prikazano je kao 99, a 2006 kao 06.

 • yyyy    Ova stavka oblika prikazuje godinu s četiri znamenke.

Upute za vrijeme:

Sati (h)

Malo slovo h određuje prikaz vremena u 12-satnom obliku. Veliko slovo H određuje prikaz vremena u 24-satnom obliku ili vojnom obliku u kojemu se 5 poslije podne prikazuje kao 17.

 • h ili H    Ova stavka oblika prikazuje sat kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste sate. Na primjer, 9 prije podne prikazuje se kao 9.

 • hh ili HH    Ova stavka oblika prikazuje sat kao broj s vodećom nulom (0) za jednoznamenkaste sate. Na primjer, 9 prije podne prikazuje se kao 09.

Minute (m)

Slovo m mora biti napisano malim slovom da bi se razlikovalo od mjeseca.

 • m    Ova stavka oblika prikazuje minute kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste minute. Na primjer, { TIME \@ "m" } prikazuje 2.

 • mm    Ova stavka oblika prikazuje minute kao broj s vodećom nulom (0) za jednoznamenkaste minute. Na primjer, { TIME \@ "mm" } prikazuje 02.

Sekunde (s)

 • s    Ova stavka oblika prikazuje sekunde kao broj bez vodeće nule (0) za jednoznamenkaste sekunde. Na primjer, { TIME \@ "s" } prikazuje 5.

 • ss    Ova stavka oblika prikazuje sekunde kao broj s vodećom nulom (0) za jednoznamenkaste sekunde. Na primjer, { TIME \@ “ss” prikazuje 05.

A.M. i P.M. (prije podne / poslije podne)

Prikazuje oznake A.M. i P.M. Da biste promijenili simbole A.M. i P.M. za Microsoft Windows, promijenite regionalne postavke na upravljačkoj ploči.

 • am/pm ili AM/PM    Ova stavka oblika prikazuje simbole A.M. i P.M. velikim slovima. Na primjer, { TIME \@ "h AM/PM" } i { TIME \@ "h am/pm" } prikazuju 9 AM ili 5 PM.

Ostali tekst i interpunkcije:

 • 'tekst'    Ova stavka oblika prikazuje bilo koji navedeni tekst u datumu ili vremenu. Obuhvatite tekst jednostrukim navodnicima. Na primjer, { TIME \@ "HH:mm 'Srednje griničko vrijeme' " } prikazuje 12:45 Srednje griničko vrijeme.

 • znak    Ova stavka oblika obuhvaća navedeni znak u datumu ili vremenu, kao što je : (dvotočka), - (crtica), * (zvjezdica) ili razmak. Na primjer, { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } prikazuje 11:15 Stu-6, '99.

 • `numbereditem`    Ova stavka oblika obuhvaća u datum ili vrijeme broj prethodne stavke koju ste numerirali pomoću naredbe Opis u grupi Opisi (kartica Reference) ili umetanjem polja SEQ. Identifikator stavke, kao što je tablica ili slika, stavite unutar znakova kratkouzlaznog naglaska (`). Word prikazuje serijski broj arapskim brojkama. Na primjer, { PRINTDATE \@ "'Tablica' `table` 'ispisana je' M/d/yy" } prikazuje Tablica 2 ispisana je 9/25/02.

Napomena: Navodnici nisu potrebni oko jednostavnih oblika datuma/vremena koji ne obuhvaćaju razmake ni tekst – na primjer, { DATE \@ MM/yy }. Za složenije oblike datuma/vremena i one koji obuhvaćaju razmake ili tekst, cijeli oblik datum/vrijeme obuhvatite navodnicima, na primjer { DATE \ @ "dddd MMMM d, yyyy', u' h:mm" }. Word dodaje navodnike u parametre oblika datum/vremena ako polje umetnete pomoću naredbe Datum i vrijeme u grupi Tekst na kartici Umetanje ili dijaloškog okvira Polje.

Natrag na parametre oblikovanja

Word po zadanom automatski ažurira polja kada se dokument otvori. Na taj su način informacije uvijek ažurne. No u nekim situacijama ne želite da se to događa. Možda, na primjer, želite da datum u zaglavlju odražava određeni datum, a ne da se automatski ažurira na trenutni datum svaki put kada se dokument otvori.

I polja se mogu ažurirati ako desnom tipkom miša kliknete polje, a zatim kliknete Ažuriraj polje ili ako kliknete polje, a zatim pritisnete F9.

Da biste ručno ažurirali sva polja u glavnom tijelu dokumenta, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + A, a zatim pritisnite F9. Polja u zaglavljima, podnožjima ili tekstnim okvirima moraju se ažurirati zasebno. Kliknite unutar zaglavlja, podnožja ili tekstnog polja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + A, a zatim tipku F9.

Polja možete zaključati da biste spriječili automatsko ili nenamjerno ažuriranje polja.

Zaključavanje ili otključavanje određenog polja

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste zaključali polje tako da se rezultati polja ne ažuriraju, kliknite polje, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + F11.

 • Da biste otključali polje tako da se rezultati polja mogu ažurirati, kliknite polje, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + SHIFT + F11.

Zaključavanje rezultata polja BOOKMARK, INCLUDETEXT i REF

Parametar polja Lock Result (\!) sprječava ažuriranje polja koje je dio rezultata polja BOOKMARK, INCLUDETEXT ili REF ako se rezultat polja na izvornom mjestu ne promijeni. Bez tog parametra, Word ažurira polja koja su dio rezultata polja kad god se polje BOOKMARK, INCLUDETEXT ili REF ažurira.

Na primjer, polje { INCLUDETEXT C:\\Prodaja\Prodaja u 4. tromjesečju.doc \! } dodat će sadržaj dokumenta "Prodajau4kvartalu.doc" koji sadrži polje DATE i polje EMBED. Ako ažurirate polje INCLUDETEXT, parametar \! spriječit će Word pri ažuriranju polja DATE i EMBED u uvrštenom tekstu ako se najprije ne ažuriraju u izvornom dokumentu ("Prodaja u 4. tromjesečju.doc"). Zahvaljujući parametru tekst koji dodaje polje INCLUDETEXT odgovara tekstu u izvornom dokumentu.

Da biste ažurirali polja DATE i EMBED na oba mjesta, ažurirajte polja u izvornom dokumentu (Prodaja u 4. tromjesečju.doc), a zatim ažurirajte polje INCLUDETEXT.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×