Umetanje tablice u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Umetanje tablice u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

U programu Outlook 2016 možete stvoriti i urediti tablicu u poruci e-pošte pomoću tipkovnice i Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows.

Napomene: 

Sadržaj teme

Pretvaranje teksta u tablicu

Ako imate komad teksta koji koristi dosljedne razdjelnike, možete ga jednostavno pretvoriti u tablicu.

 1. Odaberite dio teksta koji želite pretvoriti u tablicu.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Pretvaranje teksta u tablicu, pritisnite Alt + N, T, a zatim V.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako se kao razdjelnici teksta koriste odlomci, Pritisnite Alt + P.

  • Ako se kao razdjelnici teksta koriste zarezi, Pritisnite Alt + M.

  • Ako se kao razdjelnici teksta koriste tabulatori, Pritisnite Alt + T.

 4. Pritisnite tabulator dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim tipku Enter. Stvara se tablica, a fokus se vraća na poruku s odabranom tablicom.

Pretvaranje tablice u tekst

 1. Postavite kursor u tablicu koju želite pretvoriti u tekst.

 2. Pritisnite Alt + J, a zatim tipku L da bi se otvorila kartica Izgled odjeljka Alati za tablice.

 3. Pritisnite V da biste otvorili dijaloški okvir Pretvaranje tablice u tekst, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako želite da se kao razdjelnici teksta koriste odlomci, pritisnite P.

  • Ako želite da se kao razdjelnici teksta koriste zarezi, pritisnite M.

  • Ako želite da se kao razdjelnici teksta koriste tabulatori, pritisnite T.

 4. Pritisnite tabulator dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim tipku Enter. Fokus se vraća na poruku s odabranim tekstom.

Umetanje tablice

Možete odrediti dimenzije tablice, npr. broj stupaca i redaka te njihovu visinu i širinu. Outlook će umetnuti osnovnu tablicu s rešetkom koju možete koristiti.

Napomena: Da bi tablica bila još pristupačnija, dodajte redak zaglavlja.

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor tamo gdje želite umetnuti novu tablicu.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Umetanje tablice, pritisnite Alt + N, T, a zatim I.

 3. Unesite željeni broj stupaca.

 4. Pritisnite tipku tabulatora, a zatim unesite željeni broj redaka.

 5. Ako te dimenzije želite spremiti za buduću upotrebu, pritisnite Alt + S da biste odabrali mogućnost Zapamti dimenzije za nove tablice.

 6. Da biste zatvorili dijaloški okvir Umetanje tablice, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter. Outlook će dodati tablicu u poruku, a fokus će se premjestiti na prvi stupac prvog retka.

 7. Da biste provjerili sadrži li tablica redak zaglavlja, pritisnite Alt + J, a zatim T da bi se otvorila kartica Dizajn u odjeljku Alati za tablice.

 8. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Checked, Header row check box" (Potvrđeno, potvrdni okvir Redak zaglavlja). Uz JAWS čut ćete sljedeće: "Table style options group box, header row check box, checked" (Grupni potvrdni okvir Mogućnosti stila tablice, potvrđeno). Ako čujete "Unchecked" (Nije potvrđeno), pritisnite razmaknicu da biste uključili redak zaglavlja. U suprotnom pritisnite tipku Esc da bi se fokus vratio na tablicu.

 9. Krećite se po tablici pomoću tipki sa strelicama i upišite svoje podatke u ćelije.

Korištenje ugrađenih stilova tablice

U programu Outlook nakon stvaranja tablice njezin izgled možete brzo promijeniti pomoću ugrađenih stilova.

 1. Postavite kursor bilo gdje u tablicu.

 2. Pritisnite Alt + J, a zatim tipku T da bi se otvorila kartica Dizajn u odjeljku Alati za tablice.

 3. Pritisnite S da biste otvorili izbornik Stilovi tablice.

 4. Pomoću tipki sa strelicama pomičite se po popisu stilova dok ne pronađete željeni, npr. "Grid table 1, light" (Tablica rešetke 1, svijetlo).

 5. Da biste odabrali željeni stil, pritisnite Enter. Odabrani će se stil primijeniti na tablicu, a fokus će se vratiti na tablicu.

Brisanje tablice

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor na mjesto u tablici koje želite izbrisati.

 2. Pritisnite Alt + J, a zatim tipku L da bi se otvorila kartica Izgled odjeljka Alati za tablice.

 3. Da biste izbrisali čitavu tablicu, pritisnite D, a zatim T. Tablica će se izbrisati, a fokus vratiti na poruku.

Postavljanje svojstava tablice

Putem dijaloškog okvira Svojstva tablice možete dodati naslov i opis za tablicu da bi bila pristupačnija ili pak izmijeniti njezino poravnanje.

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor na mjesto u tablici koje želite urediti.

 2. Da biste otvorili dijaloški okvir Svojstva tablice, pritisnite Alt + J, pritisnite L, a zatim O.

 3. Da biste poravnanje tablice postavili u odnosu na tekst tijela poruke, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste tablicu poravnali s lijevim rubom teksta, pritisnite Alt + L.

  • Da biste tablicu poravnali sa središtem teksta, pritisnite Alt + C.

  • Da biste tablicu poravnali s desnim rubom teksta, pritisnite Alt + H.

 4. Da biste odabrali način prelamanja teksta oko tablice, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi se tekst prelamao oko obje strane tablice, pritisnite Alt + A.

  • Da bi tablica bila odvojena od teksta, pritisnite Alt + N.

 5. Da biste za tablicu dodali naslov i opis, pritisnite Alt + T, a zatim tipku sa strelicom udesno dok ne čujete "Selected, Alt Text tab item" (Odabrano, stavka na kartici Zamjenski tekst). Uz JAWS čut ćete sljedeće: "Alt text tab" (Kartica Zamjenski tekst)

 6. Pritisnite tipku tabulatora i upišite naslov tablice, a potom ponovno pritisnite tipku tabulatora i upišite opis.

 7. Pritisnite tabulator dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim tipku Enter. Fokus će se vratiti na poruku.

Dodavanje stupaca i redaka u tablicu

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor na točku u tablici gdje želite dodati stupce ili retke.

 2. Pritisnite Alt + J, a zatim tipku L da bi se otvorila kartica Izgled odjeljka Alati za tablice.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste redak dodali iznad odabrane točke, pritisnite A.

  • Da biste redak dodali ispod odabrane točke, pritisnite B, a zatim E.

  • Da biste stupac dodali lijevo od odabrane točke, pritisnite L.

  • Da biste stupac dodali desno od odabrane točke, pritisnite R.

 4. Izbornik će se zatvoriti, a fokus vratiti na tablicu.

Vidi također

Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za kretanje po pošti u programu Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

U programu Pošta programa Outlook možete stvoriti i urediti tablicu u poruci e-pošte pomoću Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Pretvaranje teksta u tablicu

Ako imate komad teksta koji koristi dosljedne razdjelnike, možete ga jednostavno pretvoriti u tablicu.

 1. Dok upisujete poruku, odaberite dio teksta koji želite pretvoriti u tablicu.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, button collapsed" (Umetni, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table button" (Gumb Tablica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Stvara se tablica, a fokus se vraća na poruku s odabranom tablicom. Čut ćete svojstva tablice.

Umetanje tablice

Kada u poruku e-pošte umetnete praznu tablicu, Outlook će dodati osnovnu tablicu rešetke s trima recima i trima stupcima. Kasnije po potrebi možete dodati još stupaca i redaka.

Napomena: Da bi tablica bila još pristupačnija, dodajte redak zaglavlja.

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor tamo gdje želite umetnuti novu tablicu.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert, button collapsed" (Umetni, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table button" (Gumb Tablica), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Stvara se tablica, a fokus se vraća na poruku s odabranom tablicom. Čut ćete svojstva tablice.

Korištenje ugrađenih stilova tablice

U programu Outlook nakon stvaranja tablice njezin izgled možete brzo promijeniti pomoću ugrađenih stilova.

 1. Postavite kursor bilo gdje u tablicu.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table, button collapsed" (Tablica, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table styles" (Stilovi tablice), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Na izborniku Stilovi prelazite prstom udesno dok ne čujete željeni naslov, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Odabrani će se stil primijeniti na tablicu, a fokus će se vratiti na tablicu.

Brisanje tablice

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor na mjesto u tablici koje želite izbrisati.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table, button collapsed" (Tablica, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Čut ćete sljedeće: "Delete, button collapsed" (Izbriši, sažeti gumb). Fokus je na gumbu Izbriši. Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali.

 5. Da biste izbrisali cijelu tablicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Delete table button" (Gumba Izbriši tablicu), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Tablica će se izbrisati, a fokus vratiti na poruku.

Izmjena svojstava tablice

Možete izmijeniti poravnanje tablice, dodati naslov i opis za tablicu da bi bila pristupačnija, promijeniti mogućnosti stila tablice i još više toga.

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor bilo gdje u tablici.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table, button collapsed" (Tablica, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Na izborniku Tablica prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste prilagodili poravnanje tablice, odaberite Poravnanje. Na izborniku Poravnanje prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste dodali naslov i opis zamjenskog teksta, odaberite Zamjenski tekst. U dijaloški okvir upišite naslov tablice, prijeđite prstom desno pa dvaput dodirnite zaslon. Unesite opis tablice. Jednim prstom prijeđite prema gore po zaslonu dok ne čujete "Done button" (Gumb Gotovo), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste izmijenili mogućnosti stilova tablice, odaberite Mogućnosti stila. Na izborniku Mogućnosti stila prelazite prstom udesno dok ne čujete mogućnost stila, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Dodavanje stupaca i redaka u tablicu

 1. Dok upisujete poruku, postavite kursor u tablicu tamo gdje želite dodati stupac ili redak.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "More options, button collapsed" (Dodatne mogućnosti, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Table, button collapsed" (Tablica, sažeti gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Insert button collapsed" (Sažeti gumb Umetni), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Na izborniku Umetanje prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  U tablicu će se dodati stupac ili redak. Fokus će se premjestiti na dodani redak ili stupac u tablici.

Vidi također

Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Umetanje slike ili fotografije u programu Oulook pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×