Umetanje spojenih polja u spojenu publikaciju

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete umetnuti spojena polja u publikaciju cirkularnih pisama, cirkularne e-pošte ili spajanja kataloga tijekom koraka br. 2 stvaranja cirkularnih pisama, cirkularne e-pošte ili spajanja kataloga. Spojena polja su rezervirana mjesta za informacije u tekstu i slici koje će se razlikovati za svaku kopiju završene publikacije.

Cirkularna pisma, cirkularne e-pošte ili publikaciju spajanja kataloga morate biti povezani s izvorom podataka prije nego što umetnete spojena polja. Informacije o stvaranju izvora podataka potražite u članku Stvaranje izvora podataka za cirkularna pisma.

Sadržaj članka

Umetanje spojnih polja u publikaciju cirkularnih pisama

Umetanje spojnih polja u publikacije programa cirkularnih pisama

Umetanje spojnih polja u publikaciju spajanja kataloga

Umetanje spojenih polja u publikaciju cirkularnih pisama

 1. Otvorite publikaciju cirkularnih pisama ako već nije otvorena.

 2. Na izborniku Alati usmjerite pokazivač na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim pritisnite Cirkularna pisma.

 3. U oknu zadatka Cirkularna pisma, pod Stvaranje popisa primatelja odaberite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

 4. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite izvor podataka koji želite, a zatim pritisnite Otvori.

  Ovisno o vrsti izvora podataka koju odaberete mogu se pojaviti drugi dijaloški okviri koji će zahtijevati specifične informacije.

  Na primjer, ako je vaš izvor podataka radna knjiga programa Microsoft Office Excel koja sadrži informacije o više radnih listova, morate odabrati radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim pritisnuti U redu.

 5. U dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama možete odabrati primatelje koje želite uvrstiti u cirkularna pisma. Potvrdite okvire pokraj primatelja koje želite uključiti, a poništite potvrdne okvire pokraj primatelja koje želite isključiti. Možete filtrirati popis po određenom polju ili kriteriju i sortiranje popisa abecednim redom. Dodatne informacije o poboljšavanju popisa primatelja potražite u članku Savjeti za popise primatelja e-pošte.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži tekstualni okvir i ako želite dodati tekst koji će ostati u svakoj kopiji završene publikacije, umetnite jedan ili više tekstualnih okvira.

  Kako?

  1. Na alatnoj traci objekata kliknite Tekstni okvir Slika gumba .

  2. U svojoj publikaciji stavite pokazivač na mjesto gdje želite da se pojavi jedan kut tekstualnog okvira, a zatim dijagonalno povlačite dok ne dobijete tekstualni okvir željene veličine.

 7. Za umetanje teksta koji treba ostati identičan u svakom primjerku vaše dovršene publikacije, pritisnite unutrašnjost tekstualnog okvira, a zatim unesite tekst koji želite u svakom primjerku.

 8. Pritisnite mjesto u tekstualnom okviru u koje želite dodati spojeno polje.

 9. Umetnite nešto od sljedećeg:

  Polje slike

  1. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Dodatne stavke pritisnite Polje slike.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje polja slike pritisnite podatkovno polje koje sadrži nazive ili putove datoteka slika, a zatim pritisnite U redu.

   Napomena : Ako stupac Sadržaj ne sadrži put do mape koja sadrži slike, morate navesti mjesto slikovnih datoteka. Pritisnite Navedi mape, odaberite [Mapa izvora podataka], pritisnite Dodaj, idite do mjesta slika, a zatim pritisnite Otvori.

  Adresni blok s imenom, adresom i ostalim podacima

  1. U oknu zadatka Cirkularna pisma, pod Dodatne stavke pritisnite Adresni blok.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje adresnog bloka pritisnite elemente adrese koje želite uključiti, a zatim pritisnite U redu.

   Napomena : Ako nazive polja u izvoru podataka ne odgovaraju nazivima polja koje Publisher koristi za Adresni blok, možda ćete morati kliknite Podudaranje polja u dijaloškom okviru Umetanje adresnog bloka . U dijaloški okvir Podudaranje polja pomoću padajućih popisa odaberite polja iz izvora podataka koje odgovaraju poljima programa Publisher.

  Redak pozdrava

  1. U oknu zadatka Cirkularna pisma, pod Dodatne stavke pritisnite Pozdravni redak.

  2. U dijaloškom okviru Pozdravni redak odaberite oblik pozdravnog retka koji uključuje pozdrav, oblik imena i interpunkciju.

   Također možete unijeti vlastiti tekst u okvire za pozdrav i interpunkciju.

  3. Odaberite tekst koji se treba prikazati u slučajevima kad Publisher ne može prepoznati primateljevo ime — na primjer, kad izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primatelja, nego samo naziv tvrtke.

   Također možete unijeti vlastiti pozdrav u okvir za slučajeve kad se imena primatelja ne mogu raspoznati.

  4. Pritisnite U redu.

   Napomena : Ako nazivi podatkovnih polja u vašem izvoru podataka ne odgovaraju nazivima polja koje Publisher koristi za pozdravni redak, možda ćete u dijaloškom okviru Pozdravni redak morati pritisnuti Podudaranje polja. U dijaloškom okviru Podudaranje polja koristite padajuće popise kako biste odabrali polja iz svog izvora podataka koja odgovaraju poljima programa Publisher.

  Ostala polja s podacima

  U oknu zadatka Cirkularna pisma, popis pod Priprema publikacije uključuje sva polja koja su u izvoru podataka. Možete koristiti ovaj popis kako biste dodali polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka Cirkularna pisma, u okviru popisa pod Priprema publikacije povucite polje koje želite uključiti u tekstualni okvir koji ste stvorili za njega.

   Napomena : Povlačenje stavke slike iz ovog popisa umeće samo tekst koji označava put do slike. Ne umeće samu sliku.

Vrh stranice

Umetanje spojenih polja u publikaciju cirkularne e-pošte

 1. Otvorite publikaciju cirkularne e-pošte ako već nije otvorena.

 2. Na izborniku Alati pokažite na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim pritisnite Cirkularna e-pošta.

 3. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta, pod Stvaranje popisa primatelja odaberite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim pritisnite Dalje: Stvaranje ili povezivanje s popisom primatelja.

 4. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite izvor podataka koji želite, a zatim pritisnite Otvori.

  Ovisno o vrsti izvora podataka koju odaberete mogu se pojaviti drugi dijaloški okviri koji će zahtijevati specifične informacije.

  Na primjer, ako je vaš izvor podataka radna knjiga programa Microsoft Office Excel koja sadrži informacije o više radnih listova, morate odabrati radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim pritisnuti U redu.

 5. U dijaloškom okviru Primatelji cirkularnih pisama možete odabrati primatelje koje želite uvrstiti u cirkularna pisma. Potvrdite okvire pokraj primatelja koje želite uključiti, a poništite potvrdne okvire pokraj primatelja koje želite isključiti. Možete filtrirati popis po određenom polju ili kriteriju i sortiranje popisa abecednim redom. Dodatne informacije o poboljšavanju popisa primatelja potražite u članku Savjeti za pripremu popisa primatelja e-pošte.

 6. Ako publikacija ne sadrži tekstualni okvir, umetnite jedan ili više tekstualnih okvira.

  Kako?

  1. Na alatnoj traci objekata kliknite Tekstni okvir Slika gumba .

  2. U svojoj publikaciji stavite pokazivač na mjesto gdje želite da se pojavi jedan kut tekstualnog okvira, a zatim dijagonalno povlačite dok ne dobijete tekstualni okvir željene veličine.

 7. Za umetanje teksta koji treba ostati identičan u svakom primjerku vaše dovršene publikacije, pritisnite unutrašnjost tekstualnog okvira, a zatim unesite tekst koji želite u svakom primjerku.

 8. U publikaciji cirkularne e-pošte pritisnite mjesto u tekstualnom okviru u koje želite umetnuti spojeno polje.

 9. Umetnite nešto od sljedećeg:

  Personalizirane hiperveze

  1. U oknu zadatka Cirkularna pisma pod Dodatne stavke pritisnite Umetanje personalizirane hiperveze.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje personalizirane hiperveze unesite tekst koji želite da se prikazuje i adresu web-mjesta ili web-stranice na koju želite da ide svaki primatelj kada pritisne hipervezu.

  3. Ako želite koristiti podatkovno polje u poljima teksta za prikazivanje ili hiperveze, pritisnite okvir Prikaži tekst ili Hiperveza, a zatim u popisu pod Stavka za umetanje pritisnite podatkovno polje koje želite umetnuti.

   Ako umetnete podatkovno polje možete odrediti zamjenski tekst za prikazivanje i web-adresu za prazne unose koji odgovaraju umetnutim podatkovnim poljima. Po potrebi uključite potvrdne okvire Koristi zadani tekst za prazne unose i Koristi zadanu hipervezu za prazne unose, a zatim unesite zamjenski tekst i web-adresu.

   slika dijaloškog okvira umetanje prilagođene hiperveze

  Polje slike

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošte, pod Dodatne stavke pritisnite Polje slike.

  2. U dijaloškom okviru Umetanje polja slike pritisnite podatkovno polje slike koje želite umetnuti, a zatim pritisnite U redu.

   Napomena : Ako stupac Sadržaj ne sadrži put do mape koja sadrži slike, morate navesti mjesto slikovnih datoteka. Pritisnite Navedi mape, odaberite [Mapa izvora podataka], pritisnite Dodaj, idite do mjesta slika, a zatim pritisnite Otvori.

  Redak pozdrava

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta, pod Dodatne stavke pritisnite Pozdravni redak.

  2. U dijaloškom okviru Pozdravni redak odaberite oblik pozdravnog retka koji uključuje pozdrav, oblik imena i interpunkciju.

   Također možete unijeti vlastiti tekst u okvire za pozdrav i interpunkciju.

  3. Odaberite tekst koji se treba prikazati u slučajevima kad Publisher ne može prepoznati primateljevo ime — na primjer, kad izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primatelja, nego samo naziv tvrtke.

   Također možete unijeti vlastiti pozdrav u okvir za slučajeve kad se imena primatelja ne mogu raspoznati.

  4. Pritisnite U redu.

   Napomena : Ako nazivi podatkovnih polja u vašem izvoru podataka ne odgovaraju nazivima polja koje Publisher koristi za pozdravni redak, možda ćete u dijaloškom okviru Pozdravni redak morati pritisnuti Podudaranje polja. U dijaloškom okviru Podudaranje polja koristite padajuće popise kako biste odabrali polja iz svog izvora podataka koja odgovaraju poljima programa Publisher.

  Ostala polja s podacima

  U oknu zadatka Cirkularna e-pošta, popis pod Priprema publikacije uključuje sva polja koja su u izvoru podataka. Možete koristiti ovaj popis kako biste dodali polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka Cirkularna e-pošta, u okviru popisa pod Priprema publikacije povucite polje koje želite uključiti u tekstualni okvir koji ste stvorili za njega.

   Napomena : Povlačenje stavke slike iz ovog popisa umeće samo put do slike. Ne umeće samu sliku.

Vrh stranice

Umetanje spojenih polja u publikaciju spojenih kataloga

 1. Otvorite publikaciju spojenih kataloga ako već nije otvorena.

 2. Na izborniku Alati usmjerite pokazivač na Cirkularna pisma i katalozi, a zatim pritisnite Spajanje kataloga.

 3. U oknu zadatka Spajanje kataloga, pod Odabir popisa proizvoda odaberite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim pritisnite Dalje: stvaranje ili povezivanje s popisom proizvoda.

 4. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite izvor podataka koji želite, a zatim pritisnite Otvori.

  Ovisno o vrsti izvora podataka koju odaberete mogu se pojaviti drugi dijaloški okviri koji će zahtijevati specifične informacije.

  Na primjer, ako je vaš izvor podataka radna knjiga programa Microsoft Office Excel koja sadrži informacije o više radnih listova, morate odabrati radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim pritisnuti U redu.

 5. U dijaloškom okviru Popis proizvoda za spajanje kataloga možete odabrati stavke koje želite uključiti u spajanje. Uključite potvrdne okvire pored stavki koje želite uključiti, a isključite potvrdne okvire pored stavki koje želite izostaviti. Možete filtrirati popis po određenom polju ili kriteriju i sortirati popis po abecednom redoslijedu.

 6. Ako vaša publikacija sadrži tekstni okvir, umetanje tekstnog okvira u područje spajanja kataloga publikacije, u kojem će umetnuti polja podataka.

  Kako?

  1. Na alatnoj traci objekata kliknite Tekstni okvir Slika gumba .

  2. U svojoj publikaciji stavite pokazivač na mjesto gdje želite da se pojavi jedan kut tekstualnog okvira, a zatim dijagonalno povlačite dok ne dobijete tekstualni okvir željene veličine.

 7. Kako biste umetnuli podatke koji će se razlikovati za svaki zapis u ponavljajućem području spajanja kataloga, pritisnite mjesto u tekstualnom okviru u koje želite umetnuti podatkovno polje, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  1. Kako biste umetnuli tekstualni okvir u ponavljajuće područje spajanja kataloga, u oknu Spajanje kataloga pod Priprema publikacije pritisnite polje koje želite umetnuti.

   Napomena : Pritisak na polje slike ili fotografije umetnut će tekst (put i naziv datoteke slike) umjesto same slike.

  2. Kako biste umetnuli sliku, pod Dodatne stavke pritisnite Slika proizvoda.

   Napomena : Ako niste pritisnuli u tekstualni okvir u području spajanja kataloga prije umetanja spojenog polje, Publisher umeće svako spojeno polje u novi tekstualni okvir ili okvir slike.

 8. Ponovite korak 5 dok ne umetnete sva polja iz izvora podataka koja želite.

 9. Oblikujte i rasporedite područje spajanja kataloga koje će se ponavljati za svaki zapis u izvoru podataka. Možete promijeniti veličinu tako da više zapisa stane na stranicu točno onako kako želite. Pronađite veze na više informacija o oblikovanju i raspoređivanju teksta u sekciji Vidi također.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×