Slike i grafike

Umetanje slike u programu PowerPoint

Umetanje slike u aplikaciji PowerPoint

Možete umetati slike, fotografije, isječke ili druge slike u dijaprojekciju s računala ili interneta.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Na slajd, matricu slajda ili pozadinu možete dodati jednu sliku ili više njih.

Umetanje slike s računala na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Slike.

  Na kartici Umetanje kliknite Slike.
 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, kliknite je, a zatim kliknite Umetni.

  Savjet: Ako istovremeno želite umetnuti više slika, pritisnite i držite tipku Ctrl dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Slike kliknite Slike s interneta.

  Na kartici Umetanje kliknite Slike s interneta.
 3. (PowerPoint 2013) U okvirPretraživanje slika na servisu Bing unesite ono što tražite pa pritisnite Enter.

  ili

  (novije verzije) Pripazite da se Bing prikazuje s lijeve strane u padajućem popisu izvora za pretraživanje. U okvir unesite ono što tražite pa pritisnite Enter.

  Pomoću odjeljaka Veličina, Vrsta, Boja, Raspored i filtara koji se tiču licenciranja prilagodite rezultate svojim željama.

 4. Kliknite sliku koju želite umetnuti pa Umetni.

  Savjet: Nakon umetanja slike možete promijeniti njenu veličinu i položaj. Da biste to napravili, desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim Oblikovanje slike. Zatim možete upotrijebiti alate za oblikovanje slika desno na slajdu.

Umetanje isječaka crteža

Za razliku od nekih stariji verzija aplikacije PowerPoint, PowerPoint 2013 i novije verzije nemaju galeriju isječaka crteža. Umjesto toga isječke crteža možete tražiti i umetati u odjeljcima Umetanje > Slike s interneta pomoću alata za pretraživanje Bing.

Na kartici Umetanje kliknite Slike s interneta.

Npr. kad odaberete Slike s interneta, možete pretraživati isječke crteža konja i vidjeti razne slike s licencom Creative Commons.

Pretraživanjem „isječaka crteža konja” nudi razne slike s licencom Creative Commons.

Važno: Odgovorni ste za poštivanje autorskog prava, a filtar za licence u tražilici Bing može vam pomoći da odaberete odgovarajuće slike za upotrebu. Saznajte više iz članka Dodavanje isječaka crteža u datoteku.

Umetanje slike na matricu slajda

Ako želite da se neka slika pojavi na svakom slajdu odgovarajuće vrste u predlošku programa PowerPoint, dodajte je na matricu slajda. Da biste saznali više, pročitajte članak Što je matrica slajda?

Umetanje slike u pozadinu

Ako želite da se slika prikaže kao pozadina, a da ne utječe na sve slajdove u matrici, promijenite postavku pozadine za taj slajd. Saznajte više iz članka Dodavanje slike kao pozadine slajda.

Na slajd možete dodati jednu sliku ili više njih.

Umetanje slike s Maca na slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Slika iz datoteke.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim kliknite Umetni.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje fotografije s Maca na slajd

Preglednik fotografija u sustavu Office pomaže vam pregledavati postojeće nizove fotografija na računalu, npr. fotografije koje imate u aplikaciji iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Preglednik fotografija.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim je odvucite na slajd.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve željene slike. Zatim ih odvucite na slajd.

Umetanje slike s Maca na slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Slika pa odaberite Slika iz datoteke.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim kliknite Umetni.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve slike koje želite umetnuti.

Umetanje fotografije s Maca na slajd

Preglednik fotografija u sustavu Office pomaže vam pregledavati postojeće nizove fotografija na računalu, npr. fotografije koje imate u aplikaciji iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Fotografija pa odaberite Preglednik fotografija.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim je odvucite na slajd.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve željene slike. Zatim ih odvucite na slajd.

Umetanje isječka crteža na slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na izborniku Umetanje pokažite stavku Isječak crteža pa odaberite Preglednik isječaka crteža.

 3. U dijaloškom okviru koji će se otvoriti pronađite sliku koju želite umetnuti, odaberite je, a zatim je odvucite na slajd.

  Da biste istovremeno umetnuli više slika, pritisnite i držite tipku Shift dok odabirete sve željene slike. Zatim ih odvucite na slajd.

  Nakon umetanja slike možete promijeniti njenu veličinu i položaj. Da biste to napravili, desnom tipkom miša kliknite sliku, a zatim Oblikovanje slike. Zatim možete upotrijebiti alate za oblikovanje slika desno na slajdu.

Umetanje slike s računala na slajd

 1. U dokumentu odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Slika.

  Gumb Umetni sliku
 3. Pronađite sliku koju želite umetnuti, zatim je odaberite, a potom kliknite Umetni.

  Kada je slika na slajdu, možete promijeniti veličinu i premjestiti je na mjesto na koje želite.

Povlačenje slike iz eksplorera za datoteke ili Findera na slajd

Možete povući sliku iz eksplorera za datoteke (u sustavu Windows) ili Findera (u sustavu macOS) te je ispustiti na slajd. Slika će na slajdu biti centrirana. Zatim je možete prema želji premještati i mijenjati joj veličinu ili stil. 

Umetanje slike sa servisa OneDrive za tvrtke na slajd

Poslovni pretplatnici na Office 365 mogu umetati slike pohranjene na servisima OneDrive za tvrtke ili SharePoint Online.

 1. Odaberite slajd na koji želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Slike s interneta > Slike sa servisa OneDrive.

  Padajući izbornik Slike s interneta
 3. Pronađite sliku koju želite umetnuti, zatim je odaberite, a potom kliknite Umetni.

  Kada je slika na slajdu, možete promijeniti veličinu i premjestiti je na mjesto na koje želite.

Umetanje slike s weba na slajd

 1. Kliknite mjesto na slajdu na koje želite umetnuti sliku.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Slike s interneta > Slike sa servisa Bing.

  Padajući izbornik Slike s interneta
 3. U okvir Pretraživanje slika na servisu Bing unesite što tražite i pritisnite enter.

  Nakon prikaza rezultata pretraživanja možete pomoću odjeljaka Veličina, Vrsta, Boja, Raspored i filtara koji se tiču licenciranja prilagoditi rezultate svojim željama.

 4. Kliknite da biste odabrali željenu sliku, a zatim kliknite Umetni.

  Kad je slika na slajdu, možete joj mijenjati veličinu i premještati gdje god želite.

Dodavanje stila i oblikovanja na sliku

Kad umetnete sliku, PowerPoint Online stavlja sliku na slajd i karticu Oblikovanje na vrpcu.

Na kartici Oblikovanje nalazi se galerija Stilovi slika

 1. Uz odabranu sliku kliknite karticu Oblikovanje.

 2. U odjeljku Stilovi slike odaberite mogućnosti koje želite primijeniti na sliku.

  Kliknite strelicu dolje na desnoj strani galerije kao što je prethodno prikazano da biste vidjeli cijeli galeriju mogućnosti stilova.

Korištenje pozadinske slike

Pogledajte odjeljak Promjena pozadine slajdova.

Umetanje s uređaja ili iz prostora za pohranu na internetu

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotoaparat.

  Fotoaparat na vašem uređaju je uključen.

  Ako je vaša prezentacija vodoravna, pokušajte okrenuti uređaj postrance prilikom slikanja.

 4. Snimite fotografiju.

 5. Ako ste zadovoljni, dodirnite kvačicu. Da biste odbacili sliku i pokušali ponovno, dodirnite strelicu.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Snimanje fotografije i njeno umetanje

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotografije.

 4. Pomoću alata poredanih uz vrh prozora idite tamo gdje je slika pohranjena.

 5. Dodirnite sliku da biste je odabrali i otvorili.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Umetanje s uređaja ili iz prostora za pohranu na internetu

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotoaparat.

  Fotoaparat na vašem uređaju je uključen.

  Ako je vaša prezentacija vodoravna, pokušajte okrenuti uređaj postrance prilikom slikanja.

 4. Snimite fotografiju.

 5. Ako ste zadovoljni, dodirnite kvačicu. Da biste odbacili sliku i pokušali ponovno, dodirnite strelicu.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Snimanje fotografije i njeno umetanje

 1. Otvorite slajd na koji želite staviti sliku.

 2. Na plutajućoj vrpci prijeđite na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotografije.

 4. Pomoću alata poredanih uz vrh prozora idite tamo gdje je slika pohranjena.

 5. Dodirnite sliku da biste je odabrali i otvorili.

 6. Pomoću alata za obrezivanje ili zumiranje ako želite prilagodite sliku.

 7. Dodirnite kvačicu da biste umetnuli sliku na slajd.

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje isječaka crteža u datoteku

Stvaranje i zajedničko korištenje fotoalbuma

Dodavanje slike kao pozadine slajda

Stvaranje i spremanje predloška programa PowerPoint

Matrica slajdova

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×