Umetanje ponavljajuće tablice

Ako korisnicima želite omogućiti unos informacija u tablicu, predlošku obrasca programa Microsoft Office InfoPath možete dodati ponavljajuću tablicu. Ponavljajuće tablice obično prema zadanim postavkama prikazuju samo jedan redak. Pri ispunjavanju obrasca koji se temelji na vašem predlošku obrasca korisnici prema potrebi mogu umetati dodatne retke. Ako predložak obrasca uključuje podatkovna veza s vanjskim izvorom podataka poput baze podataka, za automatski prikaz većeg broja zapisa u obrascu možete koristiti ponavljajuću tablicu.

Sadržaj članka

Kada koristiti ponavljajuću tablicu

Korisničko iskustvo

Umetanje ponavljajuće tablice

Savjeti o izgledu

Kada koristiti ponavljajuću tablicu

Ponavljajuću tablicu možete koristiti kada želite:

 • Omogućiti korisnicima unos podataka u strukturiranom obliku tablice.

 • Prikupljati poslovne stavke, numeričke podatke i druge vrste podataka koje je najbolje prikazati u tablici.

 • Uštedjeti prostor u predlošku obrasca prikazivanjem samo onih redaka koji sadrže podatke.

 • Prikazati ili raditi sa zapisima iz baze podataka, web-usluge ili drugog izvora podataka u tablici u predlošku obrasca

Na sljedećoj slici ponavljajuća tablica se koristi za prikupljanje poslovnih stavki u obrascu izvještaja o troškovima.

.

Ponavljajuća tablica se sastoji iz tri dijela:

 • Redak zaglavlja    Kada se ponavljajuća tablica umeće u novi, prazan predložak obrasca, redak zaglavlja se uvijek pojavi prema zadanim postavkama. Redak zaglavlja se obično koristi za naslove stupaca. Ako vam naslovi stupaca nisu potrebni, isključite potvrdni okvir Uključi zaglavlje u dijaloškom okviru Svojstva ponavljajuće tablice.

 • Redak podataka    Redak podataka je redak koji se može "ponavljati" proizvoljan broj puta. Kao dizajner predloška obrasca, pri umetanju ponavljajuće tablice u dizajnerski način vidjet ćete samo jedan redak. Međutim, osoba koja ispunjava obrazac temeljen na vašem predlošku može dodavati retke obrascu pritiskom tipki CTRL+ENTER, pritiskom naredbi u izborniku prečaca ili pritiskom značajke Umetni stavku ispod zadnjeg retka tablice.

 • Redak podnožja    Redak podnožja možete koristiti za dodavanje tekstnih okvira koje zbrajaju vrijednosti u stupcu. Redak podnožja ne pojavljuje se prema zadanim postavkama u ponavljajućoj tablici. Za uključivanje retka podnožja uključite potvrdni okvir Uključi podnožje u dijaloškom okviru Svojstva ponavljajuće tablice.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje i druge kontrole koje su slične ponavljajućim tablicama, ali služe različitim svrhama. Za odluku koja će od ovih kontrola najbolje funkcionirati u vašem predlošku obrasca proučite sljedeći popis:

Ponavljajuća sekcija    Za stvaranje manje strukturirane sekcije koju korisnici više puta mogu umetati u obrazac (poput zapisa iz baze podataka) koristite ponavljajuću sekciju umjesto ponavljajuće tablice.

Vodoravna ponavljajuća tablica    Kada želite korisnicima omogućiti dodavanje stupaca u tablicu umjesto dodatnih redaka upotrijebite vodoravnu ponavljajuću tablicu umjesto obične ponavljajuće tablice.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Gumb izbornika prečaca pojavljuje se svaki put kada korisnici prijeđu pokazivačem preko retka ponavljajuće tablice. Kada korisnici pritisnu gumb, prikaže se izbornik prečaca za umetanje ili uklanjanje retka.

Shortcut menu for repeating table

Korisnici mogu umetati nove retke i pritiskom teksta Umetni stavku koji se pojavljuje ispod ponavljajuće tablice u obrascu. Ovaj tekst možete ukloniti ili prilagoditi pri dizajniranju predloška obrasca.

Vrh stranice

Umetanje ponavljajuće tablice

Postupak umetanja ponavljajuće tablice unekoliko se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili se dizajn vašeg vašeg predloška obrasca temelji na bazi podataka odnosno nekom drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje izgled ponavljajuće tablice u načinu dizajna.

Repeating table in design mode

Kontrole mogu biti vezane i nevezane. Ako je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneseni u kontrolu spremaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Ako kontrola nije vezana, to znači da nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Prilikom odabira kontrole ili pomicanja miša iznad nje, tekst i povezana ikona pojavljuju se u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst kaže s kojom je grupom ili poljem kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona označava je li ikona ispravno povezana s tom grupom ili poljem.

Izvor podataka za predložak obrasca sastavljen je od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom pogledu u oknu zadatka Izvor podataka. Ponavljajuće tablice obično su povezane s ponavljajuća grupa u izvoru podataka predloška obrasca, iako mogu biti povezane i s ponavljajuće polje.

U sljedećem primjeru tablica Troškovi s popisom stavki u obrascu povezana je s ponavljajućom grupom stavka u oknu zadatka Izvor podataka. Kontrole tekstnih okvira — Datum, Opis, Kategorija i Cijena — povezane su s poljima koja su dio ponavljajuće grupe stavka.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Umetanje ponavljajuće tablice u novi, prazan predložak obrasca

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole potvrđen je po zadanom. To InfoPathu omogućuje da automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka dok predlošku obrasca dodajete kontrole. Ta polja i grupe prikazane su u obliku mape i ikona datoteka u oknu zadatka Izvor podataka

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća tablica.

 4. U okvir Broj stupaca unesite broj stupaca koji želite dodijeliti tablici.

 5. Ponavljajuća tablica se stvara s tekstnim okvirom u svakom stupcu. Za pretvaranje tekstnog okvira u drugu vrstu kontrole pritisnite je desnom tipkom miša, postavite pokazivač na Promijeni u u izborniku prečaca, a zatim pritisnite kontrolu koju želite.

Umetanje ponavljajuće tablice u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka.

Dizajnirate li predložak obrasca na temelju postojeće Extensible Markup Language (XML) datoteke, baze podataka ili web-usluge, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti ponavljajuću tablicu povlačenjem ponavljajuće grupe iz okna zadatka Izvor podataka ili umetanjem ponavljajuće tablice iz okna zadatka Kontrole, kao što je opisano u sljedećem postupku:

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća tablica.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice, na popisu Izvor podataka pritisnite izvor podataka koji želite koristiti, a zatim pritisnite ponavljajuću grupu Slika ikone s kojom želite povezati retke tablice.

  Savjet: Za stvaranje nove ponavljajuće grupe desnom tipkom miša pritisnite grupu kojoj želite dodati ponavljajuću grupu, pritisnite Dodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe odredite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Pritisnite Dalje.

 6. Na drugoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tablice, na popisu Povezivanje podataka dvaput pritisnite polja koja želite kao stupce dodati tablici.

  Savjet: Za stvaranje novog polja, na popisu Povezivanje podataka desnom tipkom miša pritisnite grupu s kojom je ponavljajuća tablica povezana, pritisniteDodaj u izborniku prečaca, a zatim u dijaloškom okviru Dodavanje polja ili grupe navedite svojstva za to polje.

 7. Za promjenu redoslijeda stupaca odaberite stupac na popisu Stupci u tablici, zatim pritisnite Premjesti gore ili Premjesti dolje.

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Sljedeći savjeti pomoći će vam u dotjerivanju izgleda, veličine i drugih aspekata kontrola u ponavljajućoj tablici:

 • Za istovremenu promjenu veličine većeg broja tekstnih okvira označite tekstne okvire koje želite mijenjati, u izborniku Oblikovanje pritisnite Svojstva, a zatim izvršite potrebne promjene na kartici Veličina.

 • Promijenite veličinu tekstnih okvira u predlošku obrasca kako bi odgovarali veličini teksta koju će korisnici u njih vjerojatno unositi.

 • Za istovremenu promjenu obruba ili boje kontrola u ponavljajućoj tablici označite tekstne okvire koje želite mijenjati, u izborniku Oblikovanje pritisnite Obrubi i sjenčanje, pritisnite karticu Obrubi, a zatim izvedite potrebne promjene.

 • Za prilagođavanje teksta koji se pojavljuje u tekstnom okviru unutar ponavljajuće tablice upotrijebite okvire Font i Veličina fonta na alatnoj traci Oblikovanje. Za promjenu fonta i veličine fonta u svim tekstnim okvirima u predlošku obrasca pritisnite okvir popisa koji sadrži oblikovanje koje želite, a zatim u izborniku Oblikovanje pritisnite Primijeni font na sve kontrole tekstnih okvira.

 • Za prikaz novog izgleda tekstnih okvira s unesenim tekstom pritisnite Uzorak podataka u izborniku Prikaz. Tako ćete saznati kako će obrazac temeljen na vašem predlošku izgledati nakon što ga korisnici ispune.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×