Umetanje ponavljajuće sekcije

Ako u predložak obrasca programa Microsoft Office InfoPath umetnete ponavljajuću sekciju, korisnici pri ispunjavanju obrasca temeljenog na tom predlošku mogu dodavati veći broj takovih sekcija.

Sadržaj članka

Kada koristiti ponavljajuću sekciju

Korisničko iskustvo

Umetanje ponavljajuće sekcije

Savjeti o izgledu

Kada koristiti ponavljajuću sekciju

Ponavljajuća sekcija je kontrola koja sadrži druge kontrole, a može se po potrebi ponavljati. Upotrijebite ponavljajuću sekciju kada želite postići sljedeće:

 • Prikupiti veći broj instanci iste vrste podataka. Primjerice, u predlošku obrasca za izvješće o prodaji ponavljajuću sekciju možete koristiti za prikupljanje prodajnih ciljeva svog prodajnog tima.

 • Prikazati promjenjive količine podataka u obrascu. Primjerice, ako je predložak obrasca povezan s bazom podataka zapisa o zaposlenicima, ponavljajuću sekciju možete upotrijebiti za prikaz podudarnih zapisa kada korisnik postavi upit bazi podataka iz programa InfoPath. Ako upit vrati samo jedan zapis, korisnik u obrascu vidi samo jednu sekciju. Ako pak vrati 10 zapisa, korisnik vidi 10 sekcija.

 • Izbjegavajte prazna rezervirana mjesta koja zauzimaju dragocjeni prostor u obrascu.

Zamislite predložak obrasca prijave za osiguranje u kojem podnositelj prijave mora popisati imena i starost uzdržavanih osoba. U papirnatoj verziji ovog obrasca može se vidjeti tri polja s rezerviranim mjestima na temelju pretpostavke da većina podnositelja uzdržava do tri osobe. Podnositelji koji uzdržavaju više od tri osobe bili bi prisiljeni informacije o daljnjim uzdržavanim osobama ugurati u postojeća polja ili pisati na poleđini obrasca.

U verziji ovog obrasca stvorenoj u programu InfoPath možete koristiti ponavljajuću sekciju kako biste podnositeljima olakšali unošenje proizvoljnog broja uzdržavanih osoba. Sljedeća ilustracija prikazuje kako to može izgledati osobi koja ispunjava obrazac.

Repeating section on form

Kada u predložak obrasca postavite ponavljajuću sekciju, zapravo umećete prazan prostor. U ponavljajuću sekciju valja unijeti druge kontrole kako bi ona vršila svoju funkciju.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje i druge kontrole koje su slične ponavljajućim sekcijama, ali služe različitim svrhama. Za odluku koja će od ovih kontrola najbolje funkcionirati u vašem predlošku obrasca proučite sljedeći popis:

Ponavljajuća tablica    Ako želite da korisnici mogu dodavati više redaka u tablicu, razmislite o upotrebi ponavljajuće tablice umjesto ponavljajuće sekcije. Mogli biste, na primjer, prikazati detaljne podatke, kao što su stavke računa, u obliku tablice kako bi korisnici mogli po potrebi tablici dodavati dodatne retke. I na kraju, upotreba ponavljajuće tablice umjesto ponavljajuće sekcije pitanje je osobnih potreba. Upotreba ponavljajuće tablice umjesto ponavljajuće sekcije zapravo je pitanje ukusa. Obje vam kontrole omogućuju prikupljanje ili prikaz različitih primjera iste vrste podataka.

Sekcija    Sekcije se koriste za organiziranje grupa srodnih kontrola. Ako umjesto ponavljajuće sekcije koristite sekciju, korisnici obrascu ne mogu dodavati sekcije.

Ponavljajuća grupa izbora    Grupe izbora mogu sadržavati dvije ili više sekcija. Prema zadanim postavkama, u obrascu se pojavljuje jedna takva sekcija. Korisnici je po želji mogu zamijeniti drugom sekcijom. Grupe izbora se obrascu mogu dodavati više puta.

Ponavljajuća rekurzivna sekcija    poput ponavljajuće sekcije, ponavljajuća rekurzivna sekcija se obrascu može dodavati više puta. Kada korisnici dodaju više instanci ponavljajuće sekcija, svaka se nova sekcija redom dodaje ispod prethodne. Međutim, kada je riječ o ponavljajućoj rekurzivnoj sekciji, svaka se nova sekcija umeće unutar postojeće sekcije, što stvara skup ugniježđenih sekcija. To može biti korisno ako želite stvoriti hijerarhijski organiziran sadržaj, poput strukture.

Neobavezna sekcija    Ako predlošku obrasca dodate ponavljajuću sekciju, ona će se uvijek prikazati prilikom otvaranja obrasca. Neobavezne su sekcije, s druge strane, skrivene prema zadanim postavkama. Korisnici mogu birati hoće li neobaveznu sekciju uključiti u obrazac. Primjerice, u obrascu narudžbenice neki korisnici možda žele komentirati stavke koje naručuju. U tom slučaju možete dodati neobaveznu sekciju koja sadrži okvir s obogaćenim tekstom i natpis Bilješke. Korisnici potom mogu prema potrebi dodavati neobaveznu sekciju pritiskom teksta podsjetnika ispod neobavezne sekcije.

Kontrola popisa    Kontrola popisa najjednostavnija je vrsta ponavljajuće kontrole, a korisna je ako želite da korisnici mogu grafičkim popisima, numeriranim popisima ili običnim popisima dodavati onoliko stavki koliko je potrebno. Na primjer, kontrolu grafičkog popisa možete koristiti za prikupljanje više stavki akcija na popisu problema.

Kontrola Matrica/detalj    kontrola Matrica/detalj sastoji se od dvije srodne kontrole. Kontrola matrice je uvijek ponavljajuća tablica. Kontrola detalja može biti ponavljajuća tablica ili ponavljajuća sekcija. kontrolu Matrica/detalj možete koristiti za povezivanje dviju kontrola, tako da odabir u prvoj kontroli određuje sadržaj druge kontrole.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Ako korisnik pomakne pokazivač preko ponavljajuće sekcije, u gornjem lijevom kutu sekcije pojavit će se plavi gumb sa strelicom. To je gumb izbornika prečaca. Korisnici pritiskom toga gumba mogu prikazati mogućnosti umetanja ili uklanjanja ponavljajuće sekcije.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Vrh stranice

Umetanje ponavljajuće sekcije

Postupak umetanja ponavljajuće sekcije unekoliko se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili se dizajn vašeg predloška obrasca temelji na bazi podataka odnosno nekom drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje izgled ponavljajuće sekcije kada je odaberete u dizajnerski način.

Repeating section selected in design mode

Kontrole mogu biti vezane i nevezane. Ako je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneseni u kontrolu spremaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Ako kontrola nije vezana, to znači da nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Prilikom odabira kontrole ili pomicanja miša iznad nje, tekst i povezana ikona pojavljuju se u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst kaže s kojom je grupom ili poljem kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona označava je li ikona ispravno povezana s tom grupom ili poljem.

Izvor podataka za predložak obrasca sastavljen je od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom pogledu u oknu zadatka Izvor podataka. Ponavljajuće sekcije obično su povezane s ponavljajuća grupa u izvoru podataka predloška obrasca, iako mogu biti povezane i s ponavljajuće polje.

U sljedećem primjeru ponavljajuća sekcija Zavisne u predlošku obrasca povezana je s ponavljajućom grupom zavisna u oknu zadatka Izvor podataka. Svaka kontrola unutar ponavljajuće sekcije je povezana s odgovarajućim polje koje je dio grupe ponavljajuće sekcije.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Umetanje ponavljajuće sekcije u novi, prazan predložak obrasca

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole potvrđen je po zadanom. To InfoPathu omogućuje da automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka dok predlošku obrasca dodajete kontrole. Ta polja i grupe prikazane su u obliku mape i ikona datoteka u oknu zadatka Izvor podataka

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća sekcija.

 4. Za dodavanje kontrola ponavljajućoj sekciji povucite željene kontrole iz okna zadatka Kontrole u ponavljajuću sekciju u predlošku obrasca.

  Napomena: Ne biste smjeli premještati kontrolu koja se već nalazi na predlošku obrasca u odjeljak, ukoliko polje kontrole nije već dio odjeljka grupe u izvoru podataka. U protivnom, mogla bi se prekinuti poveznica između kontrola.

 5. Da biste kontroli dodali natpis, iznad nje upišite tekst.

Umetanje ponavljajuće sekcije u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka.

Dizajnirate li predložak obrasca na temelju postojeće Extensible Markup Language (XML) datoteke, baze podataka ili web-usluge, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog izvora podataka. U ovom scenariju možete umetnuti ponavljajuću sekciju povlačenjem ponavljajuće grupe iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca ili umetanjem ponavljajuće sekcije pomoću okna zadatka Kontrole, kako je opisano u sljedećem postupku:

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod značajkom Umetni kontrole pritisnite Ponavljajuća sekcija.

 4. U dijaloškom okviru Povezivanje ponavljajuće sekcije odaberite ponavljajuću grupu u kojoj želite spremiti podatke ponavljajuće sekcije, a zatim pritisnite U redu.

 5. Dodajte kontrole u ponavljajuću sekciju, a zatim ih povežite s odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

 6. InfoPath kao natpis kontrole koristi naziv polja ili grupu. Ako je potrebno, promijenite tekst natpisa.

  Savjet: Za umetanje kontrola možete koristiti i okno zadatka Izvor podataka. U oknu zadatka Izvor podataka desnom tipkom miša pritisnite ponavljajuću grupu koju želite povezati s ponavljajućom sekcijom, a zatim pritisnite Ponavljajuća sekcija u izborniku prečaca.

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Prije umetanja kontrola u ponavljajuću sekciju razmislite o tome kako želite rasporediti te kontrole. Kontrole možete ručno dodati tako da ih povučete u bilo koji dio sekcije. Ako pak želite veću kontrolu nad izgledom, možete u ponavljajuću sekciju dodati tablica strukture i zatim u pojedinačne ćelije dodavati natpise i kontrole radi boljeg poravnanja. U sljedećem primjeru dizajner je za raspored kontrola u ponavljajućoj sekciji upotrijebio tablicu izgleda s jednim retkom i tri stupca.

layout table used to arrange controls in repeating section

Uz upotrebu tablica izgleda također možete učiniti sljedeće:

 • Za istovremenu promjenu veličine većeg broja ponavljajućih sekcija označite ponavljajuće sekcije koje želite mijenjati, u izborniku Oblikovanje pritisnite Svojstva, a zatim izvršite potrebne promjene na kartici Veličina.

 • Za promjenu obruba ili boje ponavljajuće sekcije označite je u predlošku obrasca, u izborniku Oblikovanje pritisnite Obrubi i sjenčanje, pritisnite karticu Obrubi i zatim izvedite potrebne promjene.

 • Za prikaz stvarnog izgleda kontrola u ponavljajućoj sekciji pritisnite Uzorak podataka u izborniku Prikaz. Tako ćete saznati kako će obrazac temeljen na vašem predlošku izgledati nakon što ga korisnici ispune.

 • Povremeno tekst unutar kontrola u ponavljajućoj sekciji neće biti potpuno poravnat s natpisima lijevo od tih kontrola. Za njihovo brzo poravnavanje dvaput pritisnite željenu kontrolu, pritisnite Poravnanje na kartici Veličina, a zatim pritisnite Primijeni. Ako se natpis i kontrola nalaze u različitim ćelijama tablice izgleda, desnom tipkom miša pritisnite ćeliju koja sadrži natpis, pritisnite Svojstva tablice u izborniku prečaca, a zatim pritisnite Sredina pod značajkom Okomito poravnanje na kartici Ćelija.

 • Prema zadanom je odabrana mogućnost Ponavljaj okomito. To znači da kako korisnici dodaju ponavljajuće odjeljke, ti se odjeljci pojavljuju u okomitom obliku, uzduž obrasca. Možete izabrati da se ponavljajući odjeljak umjesto okomito proširuje vodoravno. Na taj način možete stvoriti posve drukčiji izgled. Na primjer, možete stvoriti predložak obrasca koji nalikuje kalendaru. Mogućnost Ponavljaj okomito nije podržana u predlošcima obrazaca kompatibilnim s preglednicima.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×