Umetanje neobavezne sekcije

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ako u svom predlošku obrasca u programu Microsoft Office InfoPath imate sekciju koja je zanimljiva samo nekim korisnicima, možete je pretvoriti u neobaveznu sekciju. Neobavezna sekcija ne pojavljuje se u korisničkom obrascu prema zadanim postavkama. Korisnici umeću neobaveznu sekciju i ispunjavaju je samo ako im je potrebna.

Sadržaj članka

Kada koristiti neobaveznu sekciju

Korisničko iskustvo

Umetanje neobavezne sekcije

Prilagođavanje teksta podsjetnika koji korisnici pritišću za umetanje neobavezne sekcije

Prikazivanje neobavezne sekcije u obrascu prema zadanim postavkama

Savjeti o izgledu

Kada koristiti neobaveznu sekciju

Neobaveznu sekciju možete upotrijebiti kada korisnicima želite omogućiti izborno ispunjavanje određene sekcije obrasca. Primjerice, u predložak obrasca izvještaja o statusu možete dodati neobaveznu sekciju Bilješke. Korisnici koji žele dodati vlastite bilješke mogu umetnuti i ispuniti ovu neobaveznu sekciju. Svi ostali mogu tu sekciju ostaviti skrivenom.

...

Kada u svoj predložak obrasca postavite neobaveznu sekciju, zapravo umećete prazan prostor. Kako bi kontrola sekcije funkcionirala, u nju treba umetnuti druge kontrole. U prethodnom primjeru, dizajner obrasca umetnuo je u neobaveznu sekciju okvir s obogaćenim tekstom, te naslov Bilješke.

Srodne kontrole

InfoPath uključuje i druge kontrole koje su slične neobaveznim sekcijama, ali služe različitim svrhama. Za odluku koja će od ovih kontrola najbolje funkcionirati u vašem predlošku obrasca proučite sljedeći popis:

Sekcija    Sekcije se koriste za organiziranje grupa srodnih kontrola. Sekcije se u predlošku obrasca pojavljuju prema zadanim postavkama. Nije ih moguće naknadno sakriti, kao što je to slučaj s neobaveznim sekcijama.

Ponavljajuća sekcija    Za stvaranje sekcije koju korisnici mogu više puta umetati u obrasce (poput zapisa u bazi podataka) upotrijebite ponavljajuću sekciju ili neku drugu ponavljajuću kontrolu.

Grupa izbora    Za umetanje sekcije koju može zamijeniti druga sekcija koristite grupu izbora. Grupa izbora sadrži dvije ili više sekcija. Prema zadanim se postavkama jedna od tih sekcija pojavljuje u obrascu. Korisnici je mogu zamijeniti drugom sekcijom. Korisnik može umetati grupe izbora u obrazac više puta.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Ako ste zadane postavke ostavili omogućenima za svoju neobaveznu sekciju, korisnici će pri otvaranju obrasca koji se temelji na vašem predlošku vidjeti malu ikonu u obliku narančaste strelice uz tekst s podsjetnikom. Ovaj se tekst može mijenjati pri dizajniranju predloška obrasca.

Tekst podsjetnika za neobavezna sekcija

Ako korisnik pritisne ikonu ili tekst podsjetnika, InfoPath tekst podsjetnika zamjenjuje neobaveznom sekcijom. Korisnik zatim može unositi podatke u kontrole unutar neobavezne sekcije.

Za uklanjanje neobavezne sekcije korisnik pomiče pokazivač preko sekcije dok se u lijevom gornjem kutu ne pojavi narančasti gumb izbornika prečaca. Kada korisnik pritisne ovaj gumb pojavi se izbornik mogućnosti za rad sa sekcijom. Naredbe u izborniku možete prilagođavati pri dizajniranju predloška obrasca.

Uklanjanje naredbe bilješke na izborniku prečaca

Napomena: Ako korisnik nakon ispunjavanja ukloni neobaveznu sekciju, podaci u njoj nisu sakriveni nego se gube.

Vrh stranice

Umetanje neobavezne sekcije

Postupak umetanja neobavezne sekcije unekoliko se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili se dizajn vašeg predloška obrasca temelji na bazi podataka odnosno nekom drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija prikazuje izgled neobavezne sekcije kada je odaberete u dizajnerski način.

Prazna neobavezna sekcija u načinu dizajna

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski prikaz u oknu zadatka Izvor podataka . Neobavezne sekcije uvijek su povezane s grupama u izvoru podataka predloška obrasca. Svaka kontrola unutar neobavezne sekcije je povezana s poljem koja je dio grupe za tu sekciju.

U sljedećem primjeru neobavezna sekcija Bilješke u predlošku obrasca povezana je s grupom bilješke u oknu zadatka Izvor podataka.

Odnos između neobavezne sekcije u predlošku obrasca i grupe u izvoru podataka

Umetanje neobavezne sekcije u novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

 1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod značajkom Umetni kontrolepritisnite Neobavezna sekcija.

 4. Za dodavanje kontrola toj sekciji povucite željene kontrole iz okna zadatka Kontrole u neobaveznu sekciju u predlošku obrasca.

  Napomena: Ne smije pomicati kontrolu koja je već u predlošku obrasca u sekciju, osim ako je polje kontrole već dio u odjeljku grupe u izvoru podataka. U suprotnom mogu prekinuti vezu za kontrolu.

 5. Da biste na kontrolu dodali oznaku, upišite tekst iznad nje.

Umetanje neobavezne sekcije u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka

Ako se temeljiti dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka i web-servisa, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete dodati neobavezne sekcije povlačenjem grupe iz okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca ili umetanjem sekcije pomoću okna zadatka kontrole , kao što je opisano u nastavku:

 1. U predlošku obrasca postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Pod značajkom Umetni kontrolepritisnite Neobavezna sekcija.

 4. U dijaloškom okviru Povezivanje neobavezne sekcije odaberite grupu u koju želite spremiti podatke neobavezne sekcije, a zatim pritisnite U redu.

 5. Dodajte kontrole u sekciju, a zatim ih povežite s odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

Vrh stranice

Prilagođavanje teksta podsjetnika koji korisnici pritišću za umetanje neobavezne sekcije

Kada u predložak obrasca postavite neobaveznu sekciju, u obrascu se prikazuje podsjetnik "Za umetanje pritisnite ovdje". Ovaj tekst je obavijest korisnicima da mogu umetnuti neobaveznu sekciju. Za prilagođavanje ovog teksta učinite sljedeće:

 1. Dvaput pritisnite neobaveznu sekciju.

 2. Pritisnite karticu Podaci.

 3. Uključite potvrdni okvir Prikaži gumb za umetanje i tekst podsjetnika, a zatim zamijenite zadani tekst u okviru vlastitim tekstom.

Vrh stranice

Prikazivanje neobavezne sekcije u obrascu prema zadanim postavkama

Neobavezne sekcije su prema zadanim postavkama skrivene pri prvom otvaranju obrasca. Ako želite, možete umjesto toga odmah prikazati neobaveznu sekciju. Ako to učinite, InfoPath skriva tekst podsjetnika "Za umetanje pritisnite ovdje", budući da je neobavezna sekcija već vidljiva u obrascu.

 1. Dvaput pritisnite neobaveznu sekciju.

 2. Pritisnite karticu Podaci.

 3. Pod značajkom Zadane postavke pritisnite Uključi ovu sekciju u obrazac prema zadanim postavkama.

 4. Uključite potvrdni okvir Korisnicima dopusti brisanje sekcije.

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Prije umetanja kontrola u neobaveznu sekciju predloška obrasca razmislite o tome kako ih želite rasporediti. Tekstne okvire i druge kontrole možete dodavati povlačenjem u neobaveznu sekciju u bilo kojem trenutku. Ako pak želite veću kontrolu nad izgledom, možete u neobaveznu sekciju dodati tablica strukture i zatim u pojedinačne ćelije dodavati natpise i kontrole radi boljeg poravnanja. U sljedećem se primjeru za raspoređivanje natpisa i kontrola unutar neobavezne sekcije koristi tablica izgleda s četiri retka i dva stupca.

Tablica izgleda raspoređivanje kontrola u neobavezna sekcija

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×