Umetanje kontrole slike

Ako želite korisnicima omogućiti umetanje slike u obrazac programa Microsoft Office InfoPath, možete upotrijebiti kontrolu slike u predlošku obrasca. Kontrola slike omogućuje korisnicima umetanje slike u određeno područje u obrascu. Podaci slike se tada spremaju u datoteku temeljnog obrasca (.xml). Slike koje korisnici umeću u kontrolu slike mogu pripadati bilo kojoj vrsti slike koju program Windows Internet Explorer može prikazati.

Sadržaj članka

Kada upotrijebiti kontrolu slike

Korisničko iskustvo

Pitanje kompatibilnosti

Umetanje kontrole slike

Savjeti o izgledu

Kada upotrijebiti kontrolu slike

Upotrijebite kontrolu slike kada želite:

 • Dodati prazno mjesto u predlošku obrasca gdje korisnici mogu umetati slike, uključujući fotografije, isječke crteža i crteže.

 • Dodati trajnu sliku predlošku obrasca koja ne može biti zamijenjena ni izbrisana, kao što je logotip tvrtke.

 • Dodati privremenu sliku predlošku obrasca koju korisnik može izbrisati ili zamijeniti, kao što je rezervirano mjesto za fotografije.

 • Spremiti sliku u kodiranom obliku u korisničkom obrascu (.xml). InfoPath upotrebljava kodiranje s bazom 64 za kodiranje i dekodiranje binarno datoteka kao što su datoteke .gif ili .jpg.

 • Spremiti podatke slike kao reference hiperveze u datotekama korisničkog obrasca (.xml).

 • Prikazati slike iz baze podataka ili drugog vanjskog izvora podataka u predlošku obrasca.

Na sljedećoj ilustraciji kontrola slike upotrijebljena je na predlošku potraživanja osiguranja kako bi se od osiguranika skupile fotografije oštećenja vozila. Dizajner obrasca postavio je kontrolu slike unutar odjeljak koji se ponavlja kako bi korisnici u obrasce mogli dodati koliko god fotografija žele.

A picture control inside a repeating section on a form template

Kada dodajete kontrolu slike u predložak obrasca, InfoPath umeće praznu kontrolu slike prema zadanim postavkama. Korisnici mogu dodati sliku praznoj kontroli slike pri ispunjavanju obrazaca koji se temelje na predlošku obrasca. Ako želite, možete odrediti zadanu sliku umjesto prazne kontrole slike. Također možete odrediti mogu li korisnici pregledavati, brisati ili premještati slike koje ste umetnuli u kontrolu slike.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične kontrolama slike ali služe drugačijim svrhama. Kako biste se odlučili koje od ovih kontrola vam najbolje odgovaraju, pogledajte sljedeći popis:

Kontrola rukom crtane slike    Kontrola rukom crtane slike izgleda i ponaša se kao kontrola slike. Međutim, kontrola rukom crtane slike omogućuje korisnicima stvaranje crteža i skica pomoću olovke tablet računala, a ne omogućuje umetanje fotografija ili drugih slika. Obje kontrole imaju sposobnost spremanja podataka kodiranih s bazom 64 u temeljnom XML kodu. Međutim, kontrola slike može i spremati slikovne podatke kao hiperveze u XML kodu.

Kontrola datoteke privitka    Ako želite korisnicima omogućiti prilaganje dokumenata, radnih listova, prezentacija i drugih datoteka obrascima, možete upotrijebiti kontrolu datoteke privitka umjesto kontrole slike.

Okvir obogaćenog teksta    Ako predložak obrasca sadrži kontrole okvira obogaćenog teksta i ako je puno oblikovanje obogaćenog teksta omogućeno, korisnici mogu dodavati slike unutar tih okvira obogaćenog teksta.

Vrh stranice

Korisničko iskustvo

Ovisno o dizajnu predloška obrasca korisnici će prilikom umetanja kontrole slike vidjeti ili zadanu sliku (koju ste vi odredili) ili ikonu slike i tekst podsjetnikaPritisnite ovdje za umetanje slike. U sljedećem primjeru korisnici koji ispunjavaju obrazac potraživanja osiguranja mogu pritisnuti kontrolu slike kako bi umetnuli fotografije vozila. U tom primjeru dizajner obrasca smjestio je kontrolu slike unutar ponavljajuće sekcije kako bi skupio više korisničkih fotografija.

Picture control inside repeating section

Kada korisnici pritisnu kontrolu slike mogu tražiti sliku pomoću dijaloškog okvira Umetni sliku. Kada umetnu slikovnu datoteku, veličina kontrole slike je automatski prilagođena dimenzijama slike.

Vrh stranice

Pitanje kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete izabrati dizajniranje predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, kontrole slike nisu dostupne u oknu zadatka Kontrole jer se ne mogu prikazati u web-pregledniku.

Ako korisnicima želite omogućiti umetanje slika u predložak obrasca otvoren za preglednik, možete program InfoPath smjestiti na web-stranici kao kontrolu obrasca Microsoft ASP.NET i upisati kod na strani poslužitelja za umetanje slike u XML kod predloška obrasca kao kodirane podatke s bazom 64. Umjesto toga možete upotrijebiti okvir obogaćenog teksta u predlošku obrasca kompatibilnog s preglednikom koji korisnicima omogućuje umetanje povezanih slika. To vam omogućuje spremanje slikovnih podataka kao hiperveze u temeljnom XML kodu.

Vrh stranice

Umetanje kontrole slike

Postupak za umetanje kontrole slike neznatno se razlikuje ovisno o tome dizajnirate li novi, prazan predložak obrasca ili temeljite dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili drugom vanjskom izvoru podataka.

Sljedeća ilustracija pokazuje kako izgleda prazna kontrola slike kada je odabrana u odrednici dizajnerski način.

Picture control selected in design mode

Kontrole mogu biti vezane i nevezane. Ako je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneseni u kontrolu spremaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Ako kontrola nije vezana, to znači da nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Prilikom odabira kontrole ili pomicanja miša iznad nje, tekst i povezana ikona pojavljuju se u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst kaže s kojom je grupom ili poljem kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona označava je li ikona ispravno povezana s tom grupom ili poljem.

Izvor podataka za predložak obrasca sastavljen je od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskom pogledu u oknu zadatka Izvor podataka. Kontrole slike uvijek su povezane s poljima. U sljedećem primjeru kontrola slike u predlošku obrasca povezana je s poljem datoteka fotografije u oknu zadatka Izvor podataka.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole slike u novi, prazan predložak obrasca

Prilikom dizajniranja novog, praznog predloška obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole potvrđen je po zadanom. To InfoPathu omogućuje da automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka dok predlošku obrasca dodajete kontrole. Ta polja i grupe prikazane su u obliku mape i ikona datoteka u oknu zadatka Izvor podataka

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Slika.

 4. U dijaloškom okviru Umetanje kontrole slike napravite jedno od sljedećeg:

  • Za spremanje podataka slike u korisnički obrazac pritisnite Uključeno u obrazac. Kada odaberete ovu mogućnost, program InfoPath upotrebljava Slika ili datoteka privitka (base64)vrsta podatka za kontrolu slike, a slikovni podaci kodirani su u temeljnim (.xml) datotekama obrasca. Uključivanje slike u obrazac dobar je izbor ako želite zadržati obrazac i njegove podatke prijenosnima.

  • Za prikazivanje slike koja je povezana s korisničkim obrascem, ali nije spremljena u njega, pritisnite Kao veza. Kada odaberete ovu mogućnost, program InfoPath upotrebljava odrednicu Hiperveza(anyURL) kao vrstu podataka za kontrolu slike, a slikovni podaci spremljeni su kao hiperveza u temeljnim (.xml) datotekama obrasca. Povezivanje slike dobar je izbor ako mislite da će korisnici ažurirati povezanu sliku ili ako želite smanjiti veličinu datoteke korisničkog obrasca.

   Napomena : Prilikom pregledavanja povezanih slika u obrascu korisnici moraju imati pristup mjestu izvorne datoteke slike. U suprotnom, slika se neće pojaviti u obrascu.

 5. Prema zadanim postavkama kontrola slike s tekstom rezerviranog mjesta Pritisnite ovdje za umetanje slike umeće se u predložak obrasca.

 6. Ako u koraku 4 odlučite uključiti slikovne podatke u korisničke obrasce, možete odrediti pozadinsku sliku.

  Kako?

  1. Dvaput pritisnite kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod odrednicom Povezivanje na kartici Podaci pritisnite odrednicu Odredi zadanu sliku, a zatim pritisnite Pregled.

   Napomena : Ova mogućnost nije dostupna ako ranije u ovom postupku odaberete odrednicu Kao veza.

  4. U dijaloškom okviru Umetni sliku pritisnite željenu sliku.

 7. Da biste kontroli dodali natpis, upišite tekst iznad nje ili s njene lijeve strane, a nakon toga stavite dvotočku (:).

Umetanje kontrole slike u predložak obrasca koji se temelji na postojećem izvoru podataka

Dizajnirate li predložak obrasca na temelju postojeće Extensible Markup Language (XML) datoteke, baze podataka ili web-usluge, InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog izvora podataka. U ovom slučaju možete umetnuti kontrolu slike povlačenjem polja s okna zadatka Izvor podataka u predložak obrasca ili umetanjem kontrole slike iz okna zadatka Kontrole umjesto toga, kao što je opisano u sljedećem postupku:

 1. Na predlošku obrasca položite pokazivač na mjesto gdje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Još kontrola na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT+I,C

 3. Pod Umetni kontrole pritisnite Slika.

 4. U dijaloškom okviru Umetanje kontrole slike napravite jedno od sljedećeg:

  • Za spremanje slikovnih podataka u obrazac pritisnite Uključeno u obrazac. Kada odaberete ovu mogućnost, morate povezati kontrolu slike s poljem koje ima datoteku tipa Slika ili datoteka privitka (base64).

  • Za prikazivanje slike povezane s obrascem, ali ne i spremljene u njemu pritisnite Kao veza. Kada odaberete ovu mogućnost, morate povezati kontrolu slike s poljem koje ima datoteku tipa Hiperveza(anyURL).

 5. U dijaloškom okviru Povezivanje slike odaberite polje u koje želite spremiti podatke kontrole slike i pritisnite U redu.

  Prema zadanim postavkama kontrola slike s tekstom rezerviranog mjesta Pritisnite ovdje za umetanje slike umeće se u predložak obrasca.

 6. Ako u 4. koraku odlučite uključiti slikovne podatke u korisnički obrazac, možete odrediti zadanu sliku koja će se pojaviti unutar kontrole.

  Kako?

  1. Dvaput pritisnite kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Pritisnite karticu Podaci.

  3. Pod odrednicom Povezivanje pritisnite Odredi zadanu sliku i pritisnite Pregled.

   Napomena : Ova mogućnost nije dostupna ako ste ranije u ovom postupku kontrolu slike povezali s poljem koje ima datoteku tipa Hiperveza(anyURL).

  4. U dijaloškom okviru Umetni sliku pritisnite željenu sliku.

 7. Da biste kontroli dodali natpis, upišite tekst iznad nje ili s njene lijeve strane, a nakon toga stavite dvotočku (:).

Vrh stranice

Savjeti o izgledu

Poslužite se sljedećim savjetima kako biste mogli preinačiti izgled, veličinu i druge aspekte kontrole slike:

 • U svrhu uređenja uvijek je dobro koristiti tablica strukture, bez obzira na to s kojom vrstom kontrole trenutno radite.

 • Umetanje kontrole slike unutar područje za pomicanje može biti korisno kada želite u predlošku obrasca fiksirano područje koje se može pomicati kako bi se prilagodilo velikim slikama.

 • Za promjenu širine nekoliko kontrola slika odjednom odaberite kontrole čije veličine želite promijeniti, pritisnite ALT+ENTER, pritisnite karticu Veličina, a zatim u okvir Širina upišite novi broj.

 • Za promjenu obruba ili boje kontrole slike odaberite s izbornika Oblikovanje i pritisniteObrubi i sjenčanje, a zatim obavite nužne prilagodbe.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×