Umetanje komentara i bilježaka u Excel

U ćelije možete dodavati komentare. Kada ćelija sadrži komentar, u kutu te ćelije pojavit će se pokazatelj. Komentar će se pojaviti kada postavite pokazivač na ćeliju.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim mogućnost Novi komentar.

 2. Upišite komentar.

 3. Kliknite gumb Objavi (ili pritisnite Ctrl + Enter).

 4. Ako druge osobe žele nešto dodati, mogu jednostavno desnom tipkom miša kliknuti ćeliju i odabrati Odgovori na komentar.

Ako trebate urediti komentare organizirane kao razgovor, postavite pokazivač iznad ćelije. Nakon toga postavite pokazivač iznad samog teksta komentara i kliknite Uređivanje.

Ako trebate izbrisati komentare organizirane kao razgovor, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši komentar.

Ako trebate izbrisati odgovor, postavite pokazivač iznad ćelije. Nakon toga postavite pokazivač iznad samog teksta odgovora i kliknite Izbriši.

Napomena: Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari u dokumentima sustava Office pohranjuju se u datoteku, pa svatko tko ima pristup vašoj datoteci može uređivati vaš komentar.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju i zatim kliknite Umetni komentar (ili pritisnite Shift + F2). Ako koristite Excel za Office 365, desnom tipkom miša kliknite ćeliju i odaberite Nova bilješka.

 2. Upišite tekst primjedbe.

 3. Kliknite izvan ćelije.

Ako trebate urediti napomenu, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Uredi komentar. Ako koristite Excel za Office 365, desnom tipkom miša kliknite ćeliju i odaberite Uredi bilješku

Ako trebate izbrisati bilješku, desnom tipkom miša kliknite ćeliju i odaberite Izbriši komentar. Ako koristite Excel za Office 365, desnom tipkom miša kliknite ćeliju i odaberite Izbriši bilješku.

U programu Excel za Office 365 postoje dvije vrste komentara: komentar i bilješke. Dodatne informacije potražite u članku Komentari organizirani kao razgovor i bilješke.

 1. Odaberite ćelije koje sadrže komentare koje želite kopirati.

 2. Pritisnite Ctrl + C.

 3. Na kartici Polazno kliknite strelicu ispod mogućnosti Zalijepi, a zatim Posebno lijepljenje.

 4. U dijaloškom okviru Posebno lijepljenje u odjeljku Zalijepi kliknite Komentari, a zatim U redu.

 5. Da biste uklonili pomični obrub, kliknite neku drugu ćeliju ili pritisnite Esc.

Napomene: 

 • Nemojte pritisnuti Enter nakon što kliknete U redu. Ako to učinite, u područje lijepljenja uz komentare bit će zalijepljen i sadržaj ćelija.

 • Kopirani komentari zamjenjuju postojeće komentare u odredišnom području.

Excel prema zadanom prikazuje pokazatelj kada ćelija sadrži komentar ili bilješku. Prikaz komentara i pokazatelja u ćelijama u programu Excel možete kontrolirati tako da promijenite zadane postavke da se komentari uvijek prikazuju ili skrivaju.

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 • U programu Excel 2007: kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office i zatim kliknite Mogućnosti programa Excel.

 1. U kategoriji Napredno u odjeljku Prikaz učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste u cijeloj radnoj knjizi sakrili i komentare i pokazatelje, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Bez komentara i pokazatelja.

  • Da bi se prikazivali pokazatelji, a komentari samo kad postavite pokazivač na ćeliju, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Samo pokazatelji, a komentari pri držanju pokazivača miša iznad ćelije.

  • Da bi se i komentari i pokazatelji uvijek prikazivali, u odjeljku Za ćelije s komentarima prikazuje se kliknite Komentari i pokazatelji. Imajte na umu da se u programu Excel za Office 365 ta postavka primjenjuje samo na bilješke, a ne i na komentare organizirane kao razgovor.

Excel označava svaki komentar organiziran kao razgovor imenom osobe koja je trenutno prijavljena na svoj račun. To nije moguće promijeniti tako da upišete nešto preko toga. Bilješke su ipak drugačije. Excel označava bilješke imenom koje navedete u dijaloškom okviru Mogućnosti. Postupak u nastavku objašnjava kako promijeniti ime koje se pojavljuje u bilješkama, no ne i u komentarima organiziranim kao razgovor.

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 • U programu Excel 2007: kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim Mogućnosti programa Excel.

 1. U kategoriji Općenito u odjeljku Prilagodite svoj primjerak sustava Microsoft Office upišite ime u okvir Korisničko ime.

  Napomene: 

  • Ako je okvir Korisničko ime prazan, Excel će automatski u okvir Korisničko ime postaviti vaše korisničko ime te ga koristiti u oznaci.

  • Iako nije moguće isključiti dodavanje oznaka u bilješke, možete ih ukloniti tako da ih izbrišete.

Pogledajte i sljedeće

Ispis komentara i bilježaka u programu Excel

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim mogućnost Novi komentar.

 2. Upišite komentar.

 3. Kliknite gumb Objavi (ili pritisnite ⌘ + Enter).

 4. Ako druge osobe žele nešto dodati, mogu jednostavno desnom tipkom miša kliknuti ćeliju i odabrati Odgovori na komentar.

Ako trebate urediti komentare organizirane kao razgovor, postavite pokazivač iznad ćelije. Nakon toga postavite pokazivač iznad samog teksta komentara i kliknite Uređivanje.

Ako trebate izbrisati komentare organizirane kao razgovor, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši komentar.

Ako trebate izbrisati odgovor, postavite pokazivač iznad ćelije. Nakon toga postavite pokazivač iznad samog teksta odgovora i kliknite Izbriši.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Nova bilješka.

 2. Upišite tekst bilješke.

 3. Kliknite izvan ćelije.

Ako trebate urediti bilješku, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Uredi bilješku.

Ako trebate izbrisati bilješku, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši bilješku.

Ako trebate pokazati ili sakriti bilješku, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Pokaži/sakrij bilješku.

U programu Excel postoje dvije vrste komentara: komentar i bilješke. Dodatne informacije potražite u članku Komentari organizirani kao razgovor i bilješke.

 1. Odaberite ćelije koje sadrže komentare koje želite kopirati.

 2. Pritisnite ⌘ + C.

 3. Na kartici Polazno kliknite strelicu ispod mogućnosti Zalijepi, a zatim Posebno lijepljenje.

 4. U dijaloškom okviru Posebno lijepljenje u odjeljku Zalijepi kliknite Komentari, a zatim U redu.

 5. Da biste uklonili pomični obrub, kliknite neku drugu ćeliju ili pritisnite Esc.

Napomena: Kopirani komentari zamjenjuju postojeće komentare u odredišnom području.

Excel za Mac prema zadanom prikazuje pokazatelj kada ćelija sadrži komentar ili bilješku. Prikaz komentara i pokazatelja u ćelijama u programu Excel možete kontrolirati tako da promijenite zadane postavke da se komentari uvijek prikazuju ili skrivaju.

 1. Kliknite Excel > Postavke > Prikaz (u odjeljku Stvaranje sadržaja).

 2. U dijaloškom okviru Prikaz u odjeljku Za ćelije s komentarima prikaži odaberite nešto od sljedećeg:

  • Da biste sakrili komentare i pokazatelje u radnoj knjizi, kliknite Bez komentara i pokazatelja.

  • Da bi se prikazivali pokazatelji, a komentari samo kad postavite pokazivač na ćelije, kliknite Samo pokazatelji, a komentari pri držanju pokazivača miša iznad ćelije.

  • Da bi se komentari i pokazatelji uvijek prikazivali, kliknite Komentari i pokazatelji.

Excel označava svaki komentar organiziran kao razgovor imenom osobe koja je trenutno prijavljena na svoj račun. To nije moguće promijeniti tako da upišete nešto preko toga. Bilješke su ipak drugačije. Excel označava bilješke imenom koje navedete u dijaloškom okviru Mogućnosti. Postupak u nastavku objašnjava kako promijeniti ime koje se pojavljuje u bilješkama, no ne i u komentarima organiziranim kao razgovor.

 1. Kliknite Excel > Postavke > Općenito.

 2. U dijaloškom okviru Općenito u odjeljku Personalizacija upišite ime u okvir Korisničko ime.

  Napomene: 

  • Ako je okvir Korisničko ime prazan, Excel će automatski u okvir Korisničko ime postaviti vaše korisničko ime te ga koristiti u oznaci.

  • Iako nije moguće isključiti dodavanje oznaka u bilješke, možete ih ukloniti tako da ih izbrišete.

Pogledajte i sljedeće

Ispis komentara i bilježaka u programu Excel

 1. Desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim mogućnost Novi komentar.

 2. Unesite komentar u oknu s komentarima. Možete čak i uputiti komentar određenom korisniku tako da upišete simbol @ i ime tog korisnika ili pak da odaberete korisnika s padajućeg popisa koji se pojavi.

 3. Kliknite gumb Objavi (ili pritisnite Ctrl + Enter).

 4. Ako druge osobe žele nešto dodati, mogu jednostavno desnom tipkom miša kliknuti ćeliju i odabrati Novi odgovor.

Ako trebate urediti komentare organizirane kao razgovor, kliknite ćeliju i zatim ikonu Pokaži komentar, a potom postavite pokazivač iznad komentara koji želite urediti i kliknite Uređivanje.

Ako trebate izbrisati komentare organizirane kao razgovor, desnom tipkom miša kliknite ćeliju, a zatim kliknite Izbriši komentar.

Ako trebate izbrisati odgovor, kliknite ćeliju i zatim ikonu Pokaži komentar, a potom postavite pokazivač iznad komentara koji želite izbrisati i kliknite Izbriši.

Napomena: Kada kopirate i zalijepite komentare organizirane kao razgovor u druge ćelije, Excel Online zalijepit će vrijednosti ćelija.

 1. Odaberite ćelije koje sadrže komentare koje želite kopirati.

 2. Pritisnite Ctrl + C.

 3. Odaberite prazne ćelije pa pritisnite Ctrl + V.

Napomena: Kopirani komentari zamjenjuju postojeće komentare u odredišnom području.

 1. U radnoj knjizi programa Excel dodirnite radni list.

 2. Dodirnite Pregled.

 3. Dodirnite Komentar.

 4. Upišite komentar i dodirnite gumb Objava.

 5. Da biste odgovorili na komentar, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), dodirnite ljubičastu ikonu komentara koji će se prikazati iznad nje, a zatim u tekstni okvir Odgovor unesite odgovor te dodirnite gumb Objava.

Evo što još možete učiniti pomoću komentara u nitima na tabletu sa sustavom Android:

 • Da biste pogledali određenu nit, dodirnite ćeliju, a zatim ljubičastu ikonu komentara.

 • Da biste pogledali sve niti na radnom listu, dodirnite Pregled, a zatim Prikaz komentara.

 • Da biste uređivali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite uređivati te naposljetku Uređivanje. Izmijenite komentar po potrebi, a zatim kliknite Spremi.

 • Da biste izbrisali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite izbrisali te naposljetku Izbriši.

 • Da biste izbrisali cijelu nit, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom ... (ikonu trotočke) pokraj prvog komentara u niti te naposljetku Izbriši nit.

 1. Dodirnite ikonu Uređivanje Dodirnite da biste vidjeli vrpcu na telefonu sa sustavom Android.

 2. Dodirnite Polazno, a zatim Pregled.

  Dodirnite Pregled

 3. Dodirnite Komentar, upišite svoj komentar te dodirnite gumb Objava.

 4. Da biste odgovorili na komentar, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), dodirnite ljubičastu ikonu komentara koji će se prikazati iznad nje, a zatim u tekstni okvir Odgovor unesite odgovor te dodirnite gumb Objava.

Evo što još možete učiniti pomoću komentara u nitima na telefonu sa sustavom Android:

 • Da biste pogledali određenu nit, dodirnite ćeliju, a zatim ljubičastu ikonu komentara.

 • Da biste pogledali sve niti na radnom listu, dodirnite Pregled, a zatim Prikaz komentara.

 • Da biste uređivali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite uređivati te naposljetku Uređivanje. Izmijenite komentar po potrebi, a zatim kliknite Spremi.

 • Da biste izbrisali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite izbrisali te naposljetku Izbriši.

 • Da biste izbrisali cijelu nit, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom ... (ikonu trotočke) pokraj prvog komentara u niti te naposljetku Izbriši nit.

 1. U radnoj knjizi programa Excel dodirnite radni list.

 2. Dodirnite Umetni.

 3. Dodirnite Komentar.

 4. Upišite komentar i dodirnite gumb Objava.

 5. Da biste odgovorili na komentar, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), dodirnite ljubičastu ikonu komentara koji će se prikazati iznad nje, a zatim u tekstni okvir Odgovor unesite odgovor te dodirnite gumb Objava.

Evo što još možete učiniti pomoću komentara u nitima na iPadu:

 • Da biste pogledali određenu nit, dodirnite ćeliju, a zatim ljubičastu ikonu komentara.

 • Da biste pogledali sve niti na radnom listu, dodirnite Pregled, a zatim Prikaz komentara.

 • Da biste uređivali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite uređivati te naposljetku Uređivanje. Izmijenite komentar po potrebi, a zatim kliknite Spremi.

 • Da biste izbrisali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite izbrisali te naposljetku Izbriši.

 • Da biste izbrisali cijelu nit, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom ... (ikonu trotočke) pokraj prvog komentara u niti te naposljetku Izbriši nit.

 1. Dodirnite ikonu Uređivanje Dodirnite da biste vidjeli vrpcu na iPhoneu.

 2. Dodirnite Polazno, a zatim Pregled.

  Dodirnite Pregled

 3. Dodirnite Komentar, upišite svoj komentar te dodirnite gumb Objava.

  Unesite komentar te dodirnite ikonu Objava
 4. Da biste odgovorili na komentar, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), dodirnite ljubičastu ikonu komentara koji će se prikazati iznad nje, a zatim u tekstni okvir Odgovor unesite odgovor te dodirnite gumb Objava.

 5. Kada završite, kliknite zelenu strelicu prema dolje.

Evo što još možete učiniti pomoću komentara u nitima na iPhoneu:

 • Da biste pogledali određenu nit, dodirnite ćeliju, a zatim ljubičastu ikonu komentara.

 • Da biste pogledali sve niti na radnom listu, dodirnite Pregled, a zatim Prikaz komentara.

  Podizbornik Komentari na Iphoneu

 • Da biste uređivali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite uređivati te naposljetku Uređivanje. Izmijenite komentar po potrebi, a zatim kliknite Spremi.

 • Da biste izbrisali određeni komentar u niti, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom komentar koji želite izbrisali te naposljetku Izbriši.

 • Da biste izbrisali cijelu nit, dodirnite ćeliju (koja sadrži komentar), zatim ljubičastu ikonu komentara koja će se prikazati iznad nje, potom ... (ikonu trotočke) pokraj prvog komentara u niti te naposljetku Izbriši nit.

 1. U radnoj knjizi programa Excel dodirnite radni list.

 2. Dodirnite Umetni.

 3. Dodirnite Komentar.

  Dodavanje komentara u aplikaciji Excel Mobile za Windows 10

 4. Upišite komentar.

 5. Da biste prekinuli unos komentara, dodirnite područje izvan okvira komentara.

 6. Da biste prikazali komentar, dodirnite komentar u radnoj knjizi.

  Da biste izbrisali komentar, dodirnite ikonu komentara, a zatim X.

 1. Na telefonu sa sustavom Windows dodirnite Više Dodirnite da biste vidjeli vrpcu .

 2. Dodirnite Polazno, a zatim Pregled.

  Dodirnite Pregled

 3. Da biste dodali komentar, dodirnite Komentar na telefonu sa sustavom Windows, upišite svoj komentar te dodirnite Gotovo.

 4. Da biste pogledali ili uredili postojeće komentare, dodirnite komentar.

  Da biste uredili komentar, dodirnite ikonu Uređivanje komentara.

  Dodavanje komentara

  Da biste izbrisali komentar, dodirnite ikonu Izbriši komentar.

  Brisanje komentara

  Kada završite s promjenama, zatvorite okvir za komentare tako da dodirnete X na telefonu sa sustavom Windows.

Važno: Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari u dokumentu sustava Office pohranjeni su u datoteci, tako da svi koji imaju pristup vašoj datoteci mogu uređivati vaš komentar.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×