Umetanje ili brisanje radnih listova

Umetanje ili brisanje radnih listova

Excel nudi tri radna lista u radnoj knjizi, no možete umetnuti dodatne radne listove (i druge vrste listova, primjerice list grafikona, list makronaredbe ili dijaloški list), preimenovati ih ili ih po potrebi izbrisati.

Naziv (ili naslov) radnog lista pojavljuje se na karticama lista na dnu ekrana. Po zadanome, nazivi su List1, List2, itd., ali im možete dati i prikladnije nazive.

Napomena: Kartice listova prikazuju se po zadanom. Ako ih ne vidite, kliknite Mogućnosti > Dodatno > Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu > Pokaži kartice listova.

Da biste umetnuli novi radni list, učinite nešto od sljedećeg:

 • Pri dnu zaslona kliknite gumb Novi list.

  Kliknite gumb novi list.

 • Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, odaberite postojeći radni list, a zatim kliknite Polazno > Umetni > Umetni list.

  U grupi Umetanje na kartici Polazno kliknite Umetni list.

Da biste promijenili redoslijed radnih listova u radnoj knjizi, kliknite karticu radnog lista koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Koji program koristite?

Istovremeno umetanje više radnih listova

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

Preimenovanje radnog lista

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

Istovremeno umetanje više radnih listova

 1. Držeći pritisnutu tipku Shift, odaberite onoliko kartica postojećih radnih listova koliko ih želite dodati u otvorenu radnu knjigu. Da biste, primjerice, dodali tri radna lista, odaberite tri postojeće kartice listova.

 2. Kliknite Polazno > Umetni > Umetni list.

  U grupi Umetanje na kartici Polazno kliknite Umetni list.

Da biste promijenili redoslijed radnih listova u radnoj knjizi, kliknite karticu radnog lista koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. U kategoriji Općenito u odjeljku Pri stvaranju novih radnih knjiga u okvir Stvori ovoliko listova upišite broj listova koje po zadanim postavkama želite stvoriti prilikom stvaranja nove radne knjige.

Preimenovanje radnog lista

 1. Na traci Kartica lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu lista koju želite preimenovati i pritisnite Preimenuj.

  Desnom tipkom miša kliknite karticu lista, a zatim kliknite Preimenuj.

 2. Odaberite trenutni naziv, a zatim upišite novi.

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

 1. Odaberite radni list ili radne listove koje želite izbrisati.

 2. Kliknite Polazno, zatim strelicu ispod naredbe Izbriši, a potom Izbriši list.

  Kliknite strelicu ispod naredbe Izbriši, a zatim Izbriši list

Možete i desnom tipkom miša kliknuti karticu lista na radnom listu ili karticu lista na bilo kojem odabranom radnom listu koji želite izbrisati, a potom kliknuti Izbriši list.

Savjeti: 

 • Kartice listova prikazuju se automatski. Ako ih ne vidite, kliknite Datoteka > Mogućnosti > Dodatno > Prikaz kartica listova.

 • Kada odaberete više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista pojavljuje se riječ [Grupa]. Da biste poništili odabir većeg broja radnih listova u radnoj knjizi, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako nema vidljivih neodabranih listova, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a potom na izborniku prečaca kliknite Razgrupiraj listove.

 • Naziv lista možete navesti prilikom ispisa radnog lista.

  1. Kliknite Umetanje > Zaglavlje i podnožje.

  2. U Prikazu izgleda stranice, pritisnite mjesto gdje želite da se pojavi naziv lista.

  3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Naziv lista Slika gumba .

Napomena: Kartice listova prikazuju se po zadanom. Ako ih ne vidite, kliknite Mogućnosti > Dodatno > Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu > Pokaži kartice listova.

Za umetanje novog radnog lista učinite nešto od sljedećeg:

 • Za brzo umetanje novog radnog lista na kraju postojećih radnih listova pritisnite karticu Umetni radni list na dnu ekrana.

  kartice s nazivima listova

 • Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, odaberite taj radni list, a zatim na kartici Polazno, u grupi Ćelije kliknite Umetni te Umetni list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Možete također desnom tipkom miša pritisnuti karticu postojećeg radnog lista, a zatim pritisnite Umetni. Na kartici Općenito pritisnite Radni list, a zatim pritisnite U redu.

  Napomena: Da biste promijenili redoslijed radnih listova u radnoj knjizi, kliknite karticu radnog lista koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Što vas zanima?

Istovremeno umetanje više radnih listova

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

Umetanje novog lista koji se temelji na prilagođenom predlošku

Preimenovanje radnog lista

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

Istovremeno umetanje više radnih listova

 1. Držite tipku SHIFT, a zatim odaberite onoliko kartica postojećih radnih listova koliko ih želite dodati u otvorenu radnu knjigu.

  Primjer: želite li dodati tri nova radna lista, odaberite tri kartice postojećih radnih listova.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Umetni, a zatim Umetni list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Također možete desnom tipkom miša pritisnuti karticu lista, a zatim pritisnuti Umetni. Na kartici Općenito pritisnite Radni list, a zatim pritisnite U redu.

 3. Da biste promijenili redoslijed radnih listova u radnoj knjizi, kliknite karticu radnog lista koju želite premjestiti, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Što je gumb Microsoft Backstage i gdje se nalazi?

  Dodatne informacije o gumbu Microsoft Backstage potražite u članku Što je gumb Backstage i gdje se nalazi?.

 2. U odjeljku Excel kliknite Mogućnosti.

 3. U kategoriji Općenito u odjeljku Pri stvaranju novih radnih knjiga u okvir Stvori ovoliko listova upišite broj listova koje po zadanim postavkama želite stvoriti prilikom stvaranja nove radne knjige.

 4. Kliknite bilo koju karticu da biste se vratili u datoteku.

Umetanje novog lista koji se temelji na prilagođenom predlošku

 1. Ako je potrebno, stvorite predložak radnog lista na kojem želite temeljiti novi radni list.

  Kako stvoriti predložak radnog lista

  1. Odaberite radni list koji želite koristiti kao predložak.

  2. Kliknite karticu Datoteka.

  3. Na kartici Informacije kliknite Spremi kao.

  4. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

   • Da biste stvorili prilagođeni predložak radnog lista, upišite nazive datoteke koju želite koristiti.

   • Da biste stvorili zadani predložak radnog lista, upišite list.

    Napomena: Prilagođeni se predlošci automatski spremaju u mapu Predlošci. Zadani predložak radnog lista, list.xltx ili list.xltm, spremite u mapu XLStart, čiji je put obično C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Na računalu sa sustavom Windows Vista na popisu kliknite Predložak programa Excel ili Predložak programa Excel s omogućenim makronaredbama.

   • Na računalu sa sustavom Microsoft Windows XP u okviru Spremi u obliku kliknite Predložak programa Excel ili Predložak programa Excel s omogućenim makronaredbama.

  6. Pritisnite Spremi.

 2. Desnom tipkom miša pritisnite karticu lista, a zatim pritisnite Umetni.

 3. Dvaput pritisnite predložak za željenu vrstu lista.

Preimenovanje radnog lista

 1. Na traci Kartica lista desnom tipkom miša kliknite karticu lista koju želite preimenovati, a zatim kliknite Preimenuj list.

  Kartice lista s odabranim listom List2

 2. Odaberite trenutni naziv i upišite novi naziv.

  Savjet: Naziv lista možete uključiti dok ispisujete radni list.

  Kako ispisati nazive listova

  1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Zaglavlje i podnožje.

  2. U Prikazu izgleda stranice, pritisnite mjesto gdje želite da se pojavi naziv lista.

  3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Naziv lista Slika gumba .

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

 1. Odaberite radni list ili radne listove koje želite izbrisati.

  Savjet: Kada je odabrano više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista pojavljuje se riječ [Grupa]. Da biste poništili odabir većeg broja radnih listova u radnoj knjizi, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako nema vidljivih neodabranih listova, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a potom na izborniku prečaca kliknite Razgrupiraj listove.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite strelicu pokraj Izbriši, a zatim Izbriši list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Možete i desnom tipkom miša kliknuti karticu lista na radnom listu ili karticu lista na bilo kojem odabranom radnom listu koji želite izbrisati, a potom kliknuti Izbriši list.

Napomena: Kartice listova prikazuju se po zadanom. Ako ih ne vidite, kliknite Mogućnosti programa Excel > Dodatno > Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu > Pokaži kartice listova.

Za umetanje novog radnog lista učinite nešto od sljedećeg:

 • Za brzo umetanje novog radnog lista na kraju postojećih radnih listova pritisnite karticu Umetni radni list na dnu ekrana.

  kartice s nazivima listova

 • Da biste novi radni list umetnuli ispred postojećeg, odaberite taj radni list, a zatim na kartici Polazno, u grupi Ćelije kliknite Umetni te Umetni list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Možete također desnom tipkom miša pritisnuti karticu postojećeg radnog lista, a zatim pritisnite Umetni. Na kartici Općenito pritisnite Radni list, a zatim pritisnite U redu.

Što vas zanima?

Istovremeno umetanje više radnih listova

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

Umetanje novog lista koji se temelji na prilagođenom predlošku

Preimenovanje radnog lista

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

Istovremeno umetanje više radnih listova

 1. Držite tipku SHIFT, a zatim odaberite onoliko kartica postojećih radnih listova koliko ih želite dodati u otvorenu radnu knjigu.

  Primjer: želite li dodati tri nova radna lista, odaberite tri kartice postojećih radnih listova.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite Umetni, a zatim Umetni list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Također možete desnom tipkom miša pritisnuti karticu lista, a zatim pritisnuti Umetni. Na kartici Općenito pritisnite Radni list, a zatim pritisnite U redu.

Promjena zadanog broja radnih listova u novoj radnoj knjizi

 1. Pritisnite gumb Microsoft Office slika gumba > Mogućnosti programa Excel.

 2. U kategoriji Popularno u odjeljku Pri stvaranju novih radnih knjiga u okvir Uključi ovoliko listova upišite broj listova koje po zadanim postavkama želite stvoriti prilikom stvaranja nove radne knjige.

Vrh stranice

Umetanje novog lista koji se temelji na prilagođenom predlošku

 1. Ako je potrebno, stvorite predložak radnog lista na kojem želite temeljiti novi radni list.

  Kako stvoriti predložak radnog lista

  1. Odaberite radni list koji želite koristiti kao predložak.

  2. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Spremi kao.

  3. U okvir Naziv datoteke unesite naziv predloška.

   • Da biste stvorili prilagođeni predložak radnog lista, upišite nazive datoteke koju želite koristiti.

   • Da biste stvorili zadani predložak radnog lista, upišite list.

    Napomena: Prilagođeni se predlošci automatski spremaju u mapu Predlošci. Zadani predložak radnog lista, sheet.xltx ili sheet.xltm, spremite u mapu XLStart, čiji je put obično C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. Na računalu sa sustavom Windows Vista   

   • Na popisu kliknite Predložak programa Excel ili Predložak programa Excel s omogućenim makronaredbama.

    Na računalu sa sustavom Microsoft Windows XP   

    • U okviru Spremi kao vrstu kliknite Predložak programa Excel ili Predložak programa Excel s omogućenim makronaredbama.

  5. Pritisnite Spremi.

 2. Desnom tipkom miša pritisnite karticu lista, a zatim pritisnite Umetni.

 3. Dvaput pritisnite predložak za željenu vrstu lista.

Preimenovanje radnog lista

 1. Na traci Kartica lista, desnom tipkom miša pritisnite karticu lista koju želite preimenovati i pritisnite Preimenuj.

  Kartice lista s odabranim listom List2

 2. Odaberite trenutni naziv i upišite novi naziv.

  Savjet: Naziv lista možete uključiti dok ispisujete radni list.

  Kako ispisati nazive listova

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Zaglavlje i podnožje.

 2. U Prikazu izgleda stranice, pritisnite mjesto gdje želite da se pojavi naziv lista.

 3. U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Naziv lista Slika gumba .

Brisanje jednog radnog lista ili više njih

 1. Odaberite radni list ili radne listove koje želite izbrisati.

  Savjet: Kada je odabrano više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista pojavljuje se riječ [Grupa]. Da biste poništili odabir većeg broja radnih listova u radnoj knjizi, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako nema vidljivih neodabranih listova, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a potom na izborniku prečaca kliknite Razgrupiraj listove.

 2. Na kartici Polazno u grupi Ćelije kliknite strelicu pokraj Izbriši, a zatim Izbriši list.

  slika vrpce programa excel

  Savjet: Možete i desnom tipkom miša kliknuti karticu lista na radnom listu ili karticu lista na bilo kojem odabranom radnom listu koji želite izbrisati, a potom kliknuti Izbriši.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×