Umetanje ili brisanje komentara

komentar možete umetnuti unutar oblačića ili okvira koji se prikazuje na marginama dokumenta. Komentare možete i prikazati ili sakriti.

Što vas zanima?

 1. Odaberite tekst ili stavku koje želite komentirati ili kliknite kraj teksta.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari odaberite Novi komentar.

  vrpca sustava o14

  Savjeti: ako želite da se komentari vide (prikazuju) tijekom upisivanja, učinite sljedeće:

  • U programu Word 2016 u grupi Komentari odaberite Prikaži sadržaj. Da biste sakrili komentare, ponovno odaberite tu mogućnost.

  • U programu Word 2013 ili Word 2010 na kartici Pregled u grupi Evidentiranje na popisu Prikaži oznaku odaberite Komentari i provjerite prikazuje li se u okviru uz tu mogućnost kvačica (✔). Da biste očistili kvačicu i sakrili komentare, ponovno odaberite Komentari.

 3. Odaberite nešto od sljedećeg:

  U programu Word 2016

  • Upišite komentar u okvir.

  U programu Word 2013 ili Word 2010

  • Upišite komentar u oblačić ili odaberite Okno za pregled pa upišite komentar.

U programu Word 2016

 1. Odaberite komentar na koji želite odgovoriti.

  Istaknuta je ikona Odgovor na komentar

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite oblačić za odgovor pa upišite odgovor.

   Prikazuje se komentar s odgovorom.

   ili

  • Kliknite desnom tipkom miša pa odaberite Odgovori na komentar.

U programima Word 2013 i Word 2010

 1. Kliknite oblačić za komentar na koji želite odgovoriti.

 2. U grupi Komentari odaberite Novi komentar pa upišite odgovor u oblačić za komentare.

 • Kliknite unutar oblačića ili okvira za komentar koji želite urediti, a zatim unesite željene promjene.

  Savjeti: 

  • Prije promjene komentara korisno je provjeriti možete li ih vidjeti.

  • U programu Word 2016

  • U programima Word 2013 i Word 2010

  • U grupi Komentari odaberite Prikaži komentare. Da biste sakrili komentare, ponovno odaberite tu mogućnost.

  • U grupi Evidentiranje na popisu Prikaži oznaku odaberite Komentari i provjerite prikazuje li se u okviru uz tu mogućnost (✔) kvačica. Da biste očistili kvačicu i sakrili komentare, ponovno odaberite Komentari.

U programima Word 2013 i Word 2010

Ako ne možete vidjeti cijeli komentar koji želite urediti, koristite okno za pregled.

 • U grupi Evidentiranje kliknite Okno za pregled.

  Napomena: Ako želite da se okno za pregled prikazuje uz donji, a ne uz bočni rub zaslona, na popisu Okno za pregled odaberite Vodoravno okno za pregled.

Brisanje jednog komentara

 • Desnom tipkom miša kliknite komentar, a zatim odaberite Izbriši komentar.

Brisanje svih komentara

 1. Kliknite komentar u dokumentu.

 2. Na popisu Brisanje odaberite Izbriši sve komentare u dokumentu.

 1. Na kartici Pregled u grupi Evidentiranje odaberite Prikaži oznaku.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. Odaberite nešto od sljedećeg:

  U programu Word 2016

  • Na popisu Prikaži oznaku odaberite Određene osobe, a zatim ime (inicijale) pregledavatelja čije komentare želite izbrisati.

  U programima Word 2013 i Word 2010

  • Na popisu Prikaži oznaku odaberite Pregledavatelji, a zatim ime (inicijale) pregledavatelja čije komentare želite izbrisati.

  Napomena: Kvačica (✔) u okviru uz ime (inicijale) odabranog pregledavatelja bit će očišćena i svi komentari tog pregledavatelja bit će uklonjeni.

Promjena imena ili inicijala koje želite koristiti za svoje komentare utječe samo na komentare dodane nakon promjene. Komentari dodani u dokument prije promjene imena ili inicijala neće se ažurirati. Uz to, ime i inicijali koje upišete koriste svi programi sustava Microsoft Office, što znači da će promjene tih postavki utjecati na druge programe sustava Office.

U programu Word 2016

 1. Na kartici Pregled u grupi Evidentiranje odaberite pokretač dijaloškog okvira Evidentiranje promjena.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti evidencije promjena odaberite Promijeni korisničko ime.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Word u odjeljku Prilagodite svoj primjerak sustava Microsoft Office promijenite podatke u okviru Korisničko ime i/ili Inicijali, a zatim odaberite U redu.

  Napomena: ako želite da se uvijek koriste odabrani inicijali, potvrdite okvir Uvijek koristi te vrijednosti neovisno o prijavi u Office.

 4. Odaberite U redu da biste dovršili promjenu.

U programima Word 2013 i Word 2010

 1. Na kartici Pregled u grupi Evidentiranje odaberite Evidentiraj promjene.

  promjena korisničkog imena

 2. Na padajućem popisu Evidentiranje promjena odaberite Promijeni korisničko ime.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Word u odjeljku Prilagodite svoj primjerak sustava Microsoft Office promijenite podatke u okviru Korisničko ime i/ili Inicijali, a zatim odaberite U redu.

Što vas zanima?

Komentar možete unijeti pomoću tipkovnice. Na uređaju tablično računalo možete umetnuti govorni komentar ili komentar napisan rukom.

 1. Odaberite tekst ili stavku koje želite komentirati ili kliknite kraj teksta.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Novi komentar.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

  Napomena: ako želite da se komentari vide (prikazuju) tijekom upisivanja, na kartici Pregled u grupi Evidentiranje na popisu Prikaži oznaku odaberite Komentari i provjerite prikazuje li se uz tu mogućnost kvačica (✔). Da biste sakrili komentare, ponovno odaberite Komentari.

 3. Upišite tekst komentara u oblačić ili okvir za komentare ili pak u okno za pregled.

 1. Kliknite oblačić ili okvir za trenutni komentar.

 2. U grupi Komentari odaberite Novi komentar pa upišite odgovor u oblačić ili okvir za komentare.

Ako koristite Tablet PC, možete snimiti govorne komentare. Govorni se komentari dodaju kao zvukovni objekti unutar oblačića za komentare.

Dodavanje naredbe na alatnu traku za brzi pristup

Da biste prvi put mogli dodati govorni komentar, na alatnu traku za brzi pristup morate dodati naredbu Umetni glas.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Word > Prilagodba.

 2. Na popisu u odjeljku Odaberite naredbe iz odaberite Sve naredbe.

 3. Na popisu naredbi odaberite Umetni glas >Dodaj.

Dodavanje govornog komentara

 1. Na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Umetni glas Slika gumba .

 2. U novootvorenom dijaloškom okviru kliknite gumb za pokretanje snimanja govornog komentara.

 3. Kada završite sa snimanjem komentara, pritisnite gumb za prekidanje snimanja i zatvorite dijaloški okvir.

 4. Ako Microsoft Office Word prikaže poruku s pitanjem želite li ažurirati zvukovni objekt, kliknite Da.

Slušanje snimljenog komentara

 • Desnom tipkom miša kliknite oblačić za komentare, pokažite na Objekt dokumenta snimača zvuka pa kliknite gumb za pokretanje reprodukcije.

Napomena: dodatne informacije o snimanju i uređivanju zvukovnih objekata potražite u dokumentaciji za zvučnu karticu i mikrofon.

Ako koristite Tablet PC, u dokument možete dodavati rukom napisane komentare. Rukom napisan tekst dodaje se i prikazuje unutar oblačića za komentare.

 1. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Novi komentar.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. Napišite komentar u oblačiću za komentare.

Ako se komentari ne prikazuju na zaslonu, na kartici Pregled u grupi Evidentiranje kliknite Prikaži oznaku.

Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 1. Kliknite unutar oblačića za komentar koji želite urediti.

 2. Unesite željene promjene.

 • Ako su oblačići sakriveni ili se prikazuje samo dio komentara, komentar možete promijeniti u oknu za pregled. Da biste prikazali okno za pregled, u grupi Evidentiranje kliknite Okno za pregled. Ako želite da se okno za pregled prikazuje uz donji, a ne uz bočni rub zaslona, kliknite strelicu uz gumb Okno za pregled, a zatim Vodoravno okno za pregled.

 • Da biste odgovorili na komentar, kliknite njegov oblačić, a zatim Novi komentar u grupi Komentari. Upišite odgovor u oblačić za novi komentar.

 • Da biste brzo izbrisali jedan komentar, kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite Izbriši komentar.

 • Da biste brzo izbrisali sve komentare u dokumentu, kliknite neki komentar u dokumentu. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite strelicu ispod gumba Izbriši, a zatim Izbriši sve komentare u dokumentu.

 1. Na kartici Pregled u grupi Praćenje kliknite strelicu uz stavku Pokaži oznaku.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. Da biste poništili okvire za sve pregledavatelje, pokažite na Pregledavatelji, a zatim kliknite Svi pregledavatelji.

 3. Ponovno kliknite strelicu uz gumb Prikaži oznaku, pokažite na Pregledavatelji pa kliknite ime pregledavatelja čije komentare želite izbrisati.

 4. U grupi Komentari kliknite strelicu ispod gumba Izbriši Slika gumba , a zatim Izbriši sve prikazane komentare.

  Napomena: tim se postupkom brišu svi komentari odabranog pregledavatelja, uključujući komentare iz cijelog dokumenta.

Savjet: komentare možete pregledavati i brisati i pomoću okna za pregled. Da biste prikazali ili sakrili okno za pregled, u grupi Evidentiranje kliknite Okno za pregled. Da biste okno za pregled premjestili na dno zaslona, kliknite strelicu uz gumb Okno za pregled, a zatim Vodoravno okno za pregled.

Promjena imena ili inicijala koje želite koristiti za svoje komentare utječe samo na komentare dodane nakon promjene. Komentari dodani u dokument prije promjene imena ili inicijala neće se ažurirati. Uz to, ime i inicijali koje upišete koriste svi programi sustava Microsoft Office, što znači da će promjene tih postavki utjecati na druge programe sustava Office.

 1. Na kartici Pregled u grupi Evidentiranje kliknite strelicu uz gumb Evidentiranje promjena, a zatim Promijeni korisničko ime.

  promjena korisničkog imena

 2. Kliknite Personalizacija.

 3. U odjeljku Prilagodite svoj primjerak sustava Office promijenite ime ili inicijale koje želite koristiti u svojim komentarima.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×