Umetanje brojeva stranica na radne listove

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako želite da se na stranicama pri ispisu radni list programa Excel prikažu brojevi stranica, možete ih umetnuti u zaglavlje ili podnožje stranica radnih listova. Umetnuti brojevi stranica ne prikazuju se na radnom listu u normalnom prikazu, već samo u prikazu izgleda stranice i na ispisanim stranicama.

Napomena: Snimke zaslona prikazane u ovom članku snimljene su u programu Excel 2016. Ako imate neku drugu verziju, prikaz se može neznatno razlikovati, ali ako nije drukčije navedeno, funkcije su iste.

Dodavanje brojeva stranica na jedan radni list

 1. Kliknite radni list u koji želite umetnuti brojeve stranica.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Zaglavlje i podnožje.

  Mogućnost Zaglavlje i podnožje na kartici Umetanje

  Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste uključili taj prikaz, možete kliknuti i Izgled stranice Slika gumba na traci stanja.

 3. Na radnom listu kliknite Kliknite da biste dodali zaglavlje ili Kliknite da biste dodali podnožje.

  Prikazat će se Alati za zaglavlja i podnožja s karticom Dizajn.

 4. Da biste odredili mjesto gdje će se u zaglavlju ili podnožju prikazati broj stranice, kliknite u okvir Lijeva sekcija, Središnja sekcija, ili Desna sekcija zaglavlja ili podnožja.

 5. Na kartici Dizajn u grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Broj stranice.

  U grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Broj stranice

  U odabranom odjeljku prikazat će se rezervirano mjesto &[stranica].

  Ako želite dodati ukupni broj stranica, unesite razmak nakon &[stranica], unesite riječ od, potom razmak, a zatim u grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite Broj stranica.

  U odabranom se odjeljku pojavljuje rezervirano mjesto &[stranica] od &[stranica].

 6. Da biste prikazali stvarne brojeve stranica u prikazu izgleda stranica, kliknite bilo gdje izvan područja zaglavlja ili podnožja.

 7. Kada dovršite rad u prikazu izgleda stranica, na kartici Prikaz u grupi Prikazi radnih knjiga kliknite Normalno.

  Na kartici Prikaz kliknite Normalno

  Možete i kliknuti Normalno Slika gumba na traci stanja.

  Brojeve stranica za radni list možete umetnuti u prikazu izgleda stranice, gdje ih možete i vidjeti, ili možete koristiti dijaloški okvir Postavljanje stranice ako želite umetnuti brojeve stranica za više radnih listova odjednom. Na druge vrste listova, kao su oni s grafikonima, brojeve stranica možete umetnuti samo pomoću dijaloškog okvira Postavljanje stranice.

Dodavanje brojeva stranica na više radnih listova

Brojeve stranica u više radnih listova možete umetnuti pomoću dijaloškog okvira Postavljanje stranice. Ako, na primjer, radna knjiga sadrži dva radna lista s po dvije stranice, prvi će radni list sadržavati dvije stranice s numeracijom 1 i 2. Drugi će radni list također sadržavati dvije stranice s numeracijom 1 i 2.

Savjet: Da biste susljedno dodali brojeve stranica na sve radne listove u radnoj knjizi, morate promijeniti broj s kojim počinje svaki radni list. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje nekog drugog broja za početnu stranicu.

 1. Kliknite radne listove ili listove grafikona na koje želite dodati brojeve stranica.

Element koji želite odabrati

Radnja

Jedan list

Kliknite karticu lista.

Kliknite karticu List.

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite gumbe za pomicanje po karticama da biste prikazali karticu, a zatim je kliknite.

Kliknite strelice za pomicanje na kartici

Dva ili više susjednih listova

Kliknite karticu prvog lista. Zatim, držeći pritisnutu tipku Shift, kliknite karticu zadnjeg lista koji želite odabrati.

Dva ili više listova koji nisu susjedni

Kliknite karticu prvog lista. Zatim, držeći pritisnutu tipku Ctrl, klikajte kartice ostalih listova koje želite odabrati.

Sve listove u radnoj knjizi

Desnom tipkom miša kliknite karticu lista, a zatim Odaberi sve listove na izbornik prečac.

Savjet: Kada je odabrano više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista prikazuje se [grupa]. Da biste odustali od odabira više radnih listova u radnoj knjizi, kliknite neki radni list koji nije odabran. Ako nijedan neodabrani radni list nije vidljiv, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a zatim kliknite Razgrupiraj listove.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba pokraj odjeljka Postavljanje stranice.

  Kliknite strelicu u donjem desnom kutu grupe Postavljanje stranice

 2. U dijaloškom okviru Postavljanje stranice na kartici Podnožje/zaglavlje kliknite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 3. Da biste odredili gdje u zaglavlju ili podnožju želite prikazati broj stranice, kliknite unutar okvira Lijeva sekcija, Središnja sekcija, ili Desna sekcija.

 4. Da biste unijeli brojeve, kliknite gumb Umetni broj stranice Slika gumba .

  U odabranom odjeljku prikazat će se rezervirano mjesto &[stranica].

  Napomene: 

  • Ako želite dodati ukupni broj stranica, umetnite razmak nakon &[stranica], upišite riječ od, potom razmak, a zatim kliknite gumb Umetni broj stranica Slika gumba .

  • U odabranom se odjeljku pojavljuje rezervirano mjesto &[stranica] od &[stranica].

Postavljanje nekog drugog broja za početnu stranicu

Da biste redom numerirali sve stranice u radnom listu, najprije dodajte brojeve stranica na sve radne listove u radnoj knjizi, a zatim započnite numerirati stranice svakog radnog lista odgovarajućim brojem na sljedeći način. Ako, na primjer, radna knjiga sadrži dva radna lista koja se oba mogu ispisati kao dvije stranice, taj biste postupak ponovili da započnete numeriranje stranice drugog radnog lista brojem 3.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba pokraj odjeljka Postavljanje stranice.

  Kliknite strelicu u donjem desnom kutu grupe Postavljanje stranice

 2. Na kartici Stranica u okvir Broj prve stranice unesite broj koji želite koristiti za prvu stranicu.

  Da biste koristili zadani sustav numeriranja, unesite riječ Automatski u okvir Broj prve stranice.

Promjena redoslijeda numeriranja stranica

Excel po zadanim postavkama numerira i ispisuje stranice u radnom listu od vrha prema dnu, a potom slijeva nadesno, no redoslijed numeriranja i ispisa stranica možete promijeniti tako tako da kreće slijeva nadesno, a potom od vrha prema dnu.

 1. Kliknite radni list kojemu želite promijeniti redoslijed numeriranja.

 2. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba pokraj odjeljka Postavljanje stranice.

  Kliknite strelicu u donjem desnom kutu grupe Postavljanje stranice

 3. Na kartici List u odjeljku Redoslijed stranica kliknite Dolje, pa prijeko ili Prijeko, pa dolje.

  Smjer obje mogućnosti prikazuje se u okviru za pretpregled.

Brisanje brojeva stranica

 1. Kliknite na radne listove ili listove grafikona u kojima želite ukloniti brojeve stranica.

Element koji želite odabrati

Radnja

Jedan list

Kliknite karticu lista.

Kliknite karticu List.

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite gumbe za pomicanje po karticama da biste prikazali karticu, a zatim je kliknite.

Kliknite strelice za pomicanje na kartici

Dva ili više susjednih listova

Kliknite karticu prvog lista. Zatim, držeći pritisnutu tipku Shift, kliknite karticu zadnjeg lista koji želite odabrati.

Dva ili više listova koji nisu susjedni

Kliknite karticu prvog lista. Zatim, držeći pritisnutu tipku Ctrl, klikajte kartice ostalih listova koje želite odabrati.

Sve listove u radnoj knjizi

Desnom tipkom miša kliknite karticu lista, a zatim Odaberi sve listove na izbornik prečac.

Savjet: Kada je odabrano više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista pojavljuje se riječ [Grupa]. Da biste poništili odabir većeg broja radnih listova u radnoj knjizi, kliknite bilo koji neodabrani radni list. Ako nema vidljivih neodabranih listova, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a potom na izborniku prečaca kliknite Razgrupiraj listove.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Postavljanje stranice kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba pokraj odjeljka Postavljanje stranice.

  Kliknite strelicu u donjem desnom kutu grupe Postavljanje stranice

 2. Na kartici Zaglavlje/podnožje u padajućem okviru Zaglavlje ili Podnožje kliknite (nema).

  Napomena: Možda ćete se morati pomaknuti na vrh popisa da biste kliknuli (ništa).

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici Umetanje kliknite Zaglavlje i podnožje.

  Excel automatski mijenja u prikaz izgled stranice.

 2. Na kartici Zaglavlje i podnožje kliknite Zaglavlje ili podnožje, a zatim oblik broja stranice koji želite.

  Brojevi stranica u zaglavlje pojavljuju se pri vrhu ispisane stranice, a brojevi stranica podnožja pojavljuju se pri dnu.

 3. Kada završite, možete ga ili će ostati u prikazu izgleda stranice ili koje možete prijeći na Obični prikaz tako da kliknete Normalno na kartici Prikaz .

Postavljanje nekog drugog broja za početnu stranicu

Možete unijeti prvog lista ispisanoj započinjati stranica brojem koji nije 1. Ovo je korisno ako postoje drugi ispisane stranice koje će biti ispred lista. Ako, na primjer, možda ispisati 2 stranicu dokumenta programa Word koji će se račun za stranice 1 i 2 i radnom listu programa Excel bi počnite na stranici 3.

 1. Na kartici Izgled stranice kliknite Postavljanje stranice.

 2. Na kartici stranica u okvir broj prve stranice unesite broj od kojeg želite za broj prve stranice. Na primjer, ako ste željeli broj prve stranice biti 3, upišite broj 3.

 3. Kliknite U redu.

Ako koristite oblik broja stranice koji broji Ukupno stranica, na primjer: stranica 3 od 7, morat ćete učiniti prilagođavanje drugi broj. To prilagođavanje osigurava ne završe s otprilike ovako: stranice 10 7.

 1. U programu za Postavljanje stranicekliknite karticu Zaglavlje/podnožje , a zatim kliknite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 2. Nakon stranice & [stranica] od & [stranica], upišite znak plus (+), a zatim upišite broj stranica koje se isporučuju prije broj prve stranice.

  Na primjer, ako je 3 broj prve stranice, morate uključiti 2 stranice u broj Ukupno stranica. Da biste upisati u + 2 na kraju: stranice & [stranica] od & [stranica] + 2 pa kliknite u redu.

 3. Ponovno kliknite u redu .

Promjena redoslijeda numeriranja stranica

 1. Na kartici Izgled stranice kliknite Postavljanje stranice, a zatim kliknite list.

 2. U odjeljku redoslijed stranicaodaberite redoslijed kojim želite numeriranje.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici Izgled stranice kliknite Postavljanje stranice, a zatim kliknite Zaglavlje/podnožje.

 2. U odjeljku Zaglavlje ili podnožjeodaberite (ništa).

  Možda ćete se morati pomaknuti da biste pronašli (ništa) pri vrhu popisa.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored u odjeljku Postavljanje stranice, kliknite Zaglavlje i podnožje.

 2. Na skočnom izborniku u odjeljku Zaglavlje ili podnožje, odaberite oblik broja stranice koju želite dodati.

  Zaglavlje oblika pojavljuju se pri vrhu ispisane stranice, a podnožja oblika pojavljuju se pri dnu.

  Savjeti: 

  • Vidjet ćete kako će izgledati brojeve stranica pregledom na radnom listu u načinu za pretpregled. Na kartici raspored u odjeljku Ispis, kliknite Pretpregled.

  • Da biste dodali brojeve stranica na više listova u radnoj knjizi u isto vrijeme, odaberite listove koje želite prije nego što kliknete Zaglavlje i podnožje. Oblik broja stranice odaberete će se primijeniti na sve odabrane listove.

  • Potpuno prilagođeno zaglavlje ili podnožje s brojevima stranica možete stvoriti tako da pritisnete Prilagodba zaglavlja ili Podnožja Prilagodbai slijedite upute.

Postavljanje nekog drugog broja za početnu stranicu

 1. Na kartici raspored u odjeljku Postavljanje stranice, kliknite Zaglavlje i podnožje.

 2. Dodavanje brojeva stranica u željeni oblik.

 3. Kliknite Prilagodba zaglavlja ili Podnožja Prilagodi, ovisno o tome gdje se prikazivati brojeve stranica.

 4. Potražite na stranici broj kod & [stranica], a zatim kliknite odmah iza nje za premještanje točke umetanja na to mjesto.

 5. Upišite znak plus (+), a zatim upišite broj stranice koji želite prijeći na početnu stranicu. Ako, na primjer, da biste započeli na stranici 4, koje su povećanje Početni broj stranice tako da tri stranice tako da upišete +3. Kod knjiga prikazuje se kao & [stranica] +3.

 6. Kliknite U redu.

  U Zaglavlje ili podnožje okvir novi prvi prikazuje se zaglavlje ili podnožje.

  Napomena: Ako želite koristiti oblik broja stranice koji uključuje ukupan broj stranica, kao što je stranica 4 7, provjerite jeste li i dodali znak plus (+) i broj povećava stranice kodu Ukupno stranica & [stranica].

Promjena redoslijeda numeriranja stranica

 1. Na kartici raspored u odjeljku Postavljanje stranice, kliknite Zaglavlje i podnožje.

 2. Na kartici list u odjeljku redoslijed stranicaodaberite redoslijed kojim želite numeriranje.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored u odjeljku Postavljanje stranice, kliknite Zaglavlje i podnožje.

 2. Na skočnom izborniku u odjeljku Zaglavlje ili podnožjeodaberite (ništa).

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×