Ukrašavanje dokumenata ili slika obrubima

Ukrašavanje dokumenata ili slika obrubima

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Obrubi možete dodati naglasiti i istaknuti različite dijelove dokumenta ili e-pošte poruku. Možete dodati obrube stranica, tekst, tablice i ćelija u tablici, grafičke objekte i slike.

Kliknite naslov u nastavku da biste pristupili dodatnim informacijama.

Ako je ta stranica na početku dokumenta ili sekcije se može smjestiti obrub oko samo jednu stranicu. Ako je stranica u sredini dokumentu, umetnite prijelom sekcijeprvi.

 1. Na kartici Dizajn odaberite Obrubi stranice.

  Gumb Obrubi stranica

 2. U dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje Dizajnirajte obrub:

  1. u odjeljku Postavka odaberite željeni stil obruba

  2. U odjeljku Stilodaberite željeni stil crte.

  3. U okviru boja odaberite boju obruba.

  4. Na popisu Širina odaberite željenu širinu crte.

  5. Ako želite obrub isječka crteža umjesto toga, na popisu crteža odaberite efekt obruba.

   Mogućnosti postavki za obrube stranica

 3. Na popisu Primijeni na odaberite ta sekcija – prvi samo stranice.

  Popis za odabir stranica na kojima se prikazuje obrub

  Savjet: Ova postavka funkcionira i ako obrub dodate na prvu stranicu u dokumentu.

 4. U oknu za pretpregled kliknite obrub koji želite izbrisati.

  Okvir Pretpregled za prikaz obruba stranica

  Savjet: Da biste promijenili mjesto gdje se obrub pojavljuje na stranici, odaberite Mogućnosti , a zatim prilagodite postavke margina.

Ako ste dodali obrub stranice u dokumentu, možete ga ukloniti tako da promijenite postavku obruba stranice na ništa.

 1. Na kartici Dizajn odaberite Obrubi stranice.

  Gumb Obrubi stranica

 2. U dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje na popisu Primijeni na odaberite stranicu (ili više njih) koje želite ukloniti obrub.

 3. U odjeljku Postavkeodaberite nema.

  Dijaloški okvir s postavkama obruba stranice

Da biste promijenili boju postojeće stranice obrub idite na karticu Dizajn na vrpci kliknite Obrubi stranice i koristite kontrolu padajući izbornik boja da biste odabrali drugu boju. Kliknite u redu promjene.

Dodavanje obruba u tablicu pomoću galerije Stilovi obruba.

 1. Kliknite unutar tablice, a zatim kliknite Ručica za premještanje tablice da biste odabrali tablicu.

  Tablica s prikazom ručice za pomicanje tablice.

  Napomene: 

  • Pojavit će se kartica Dizajn alata tablice

  • Pronađite karticu Alati za tablice

 2. U grupi Obrubi odaberite na popisu Stilovi obruba , a zatim teme obruba.

  Stilovi obruba tablice

 3. Na popisu obruba , odaberite mjesto na koje želite dodati obrub.

  Mjesto obruba tablice

  Savjet: Da biste promijenili ili dodati obrub dijela tablice, odaberite Oblikovanje obruba , a zatim kliknite svaki obruba u tablicu koju želite promijeniti ili dodati. Word primjenjuje stil obruba koji ste već odabrali, a ne morate najprije odaberite tablicu.

  Naredba Oblikovanje obruba

Kada u tablicu dodali u dokument, automatski je dala običnog crni obrub oko cijelu tablicu i svaku ćeliju unutar njega. Čak i ako ste dodali ostalih obruba u tablicu, možete ukloniti sve ili neke obrube.

 1. Kliknite unutar tablice i ručicu za pomicanje tablice Ručica za premještanje tablice pojavljuje se u gornjem lijevom kutu.

 2. Na kartici Dizajn alata tablice odaberite obrube.

  Gumb za obrube na kartici Alati za tablice

 3. Kliknite Bez obruba.

  Uklanjanje obruba s teksta

 1. Odabir ćelija čije obrube želite ukloniti povlačenjem miša preko njih.

 2. Na kartici Dizajn alata tablice odaberite Obrubi, a zatim odaberite odgovarajuću mogućnost.

  Mjesto obruba tablice

 1. Kliknite unutar tablice.

 2. Kliknite Alati za tablice > dizajna > Stil crte > bez obruba. Pokazivač će postati kista koje možete povući duž svaki obrub koji želite izbrisati.

  Stil crte obruba

Dodavanje obruba na slike u dokumentima učiniti da budu istaknuli, a može dati dokument izgledali. Kako je običnog ili maštu su obrubi oko.

U galeriji stila slike nalaze se brojni unaprijed postavljeni stilovi uz koje ćete lakše dodati poseban obrub samo jednim klikom.

 1. Odaberite sliku koju želite dodati obrub.

 2. Na kartici Oblikovanje alata za slike u galeriji Stilovi slike odaberite stil.

  Savjeti: 

  • Odaberite više da biste vidjeli dodatne stilove u galeriji.

  • Galerija stila slike

Prilagodba obruba oko slike

Ako biste radije u potpunosti prilagodili obrub, možete odabrati boju obruba, širinu obruba i stil crte.

 1. Kliknite sliku koju želite dodati prilagođeni obrub.

 2. Na kartici Alati za slike – oblikovanje odaberite Obrub slike.

  Naredba Obrub slike na kartici Oblikovanje – Alati za slike

 3. Odaberite boju.

  Mogućnosti obruba slike

 4. Odaberite nešto od sljedećeg:

  • U okviru Simbol odaberite širinu obruba.

  • Na popisu crtice odaberite stil crte.

Način uklanjanja obruba slike ovisi o tome je li riječ o stilu slike ili prilagođenom obrubu.

 1. Odaberite sliku koju želite ukloniti obrub.

 2. Na kartici Alati za slike – oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Mjesto na kojem se nalaze alati za slike

  • Ako je obrub strukture, na popisu Obrub slike odaberite Bez konture.

  • Ako je obrub stil i znati koji stil je, na popisu Efekti slike , odaberite stil koji se primjenjuje, odaberite ne (stil). Na primjer, da biste uklonili sjenu, kliknite Efekti slike > sjene > Bez sjene.

  • Ako niste sigurni je primijenjen stil, možete ponovno postaviti sliku, ali ponovnom i uklonit će sve promjene koje ste unijeli. U grupi Prilagodba odaberite Vrati.

   Naredba Vraćanje izvorne slike

Uklanjanje prilagođenog obruba

 1. Odaberite sliku koju želite ukloniti obrub klijenta.

 2. Na kartici Oblikovanje alata za slike , na popisu Obrub slike odaberite Bez konture.

  Uklanjanje obruba sa slike

Pomoću gumba Obrubi oko teksta možete dodati obrub da biste ga izdvojili ili naglasili. Obrub možete dodati na bilo koju stranu ili na sve strane da biste tekst uokvirili.

 1. Postavite kursor na tekst ili odaberite tekst oko kojeg želite dodati obrub.

 2. Na kartici Polazno u grupi Odlomak na popisu obruba , odaberite mogućnost obruba.

  Gumb Obrubi

  Gumb

  Naziv

  Funkcija

  Buttom image

  Donji obrub

  Stvara obrub ispod odlomka ili ćelije tablice u kojoj se nalazi kursor ili pak ispod odabranih odlomaka ili ćelija. Ako odaberete dio teksta manji od odlomka, odabir se uokviruje.

  Button image

  Gornji obrub

  Jednako kao i Donji obrub, ali se primjenjuje iznad.

  Button image

  Lijevi obrub

  Jednako kao i Donji obrub, ali se primjenjuje s lijeve strane.

  Slika gumba

  Desni obrub

  Jednako kao i Donji obrub, ali se primjenjuje s desne strane.

  Slika gumba

  Bez obruba

  Uklanja obrube s odabira.

  Slika gumba

  Svi obrubi

  Uokviruje svaki odlomak odabranog teksta. Ako tekst nije odabran, Word uokviruje odlomak u kojem se trenutno nalazi kursor. Ako prilikom pisanja u tekstni okvir na koji je primijenjena mogućnost Svi obrubi pritisnete Enter, za novi se odlomak prikazuje novi okvir.

  Gumb Popis mapa u navigacijskom oknu

  Vanjski obrubi

  Uokviruje odabrani tekst. Ako tekst nije odabran, Word uokviruje odlomak u kojem se trenutno nalazi kursor. Ako prilikom pisanja u odlomak na koji je primijenjena mogućnost Vanjski obrubi pritisnete Enter, okvir se proširuje i obuhvaća novi odlomak.

  Slika gumba

  Unutrašnji obrubi

  Stvara obrube između odabranih odlomaka. Ako nema odabranog teksta ili je odabran samo jedan odlomak, ništa se ne događa. Ako prilikom pisanja u odlomak na koji je primijenjena mogućnost Unutrašnji obrubi pritisnete Enter, prikazuje se novi obrub.

  Button image

  Unutrašnji vodoravni obrub

  Ta mogućnost na običnim odlomcima funkcionira jednako kao i Unutrašnji obrubi. Na tablici se njome dodaju obrubi između redaka, ali ne i između stupaca.

  Slika gumba

  Unutrašnji okomiti obrub

  Na tablici se tom mogućnošću dodaju obrubi između stupaca, ali ne i između redaka. Na običnim odlomcima mogućnost nema funkciju.

  Slika gumba

  Obrub dijagonalno dolje

  U tablicama se tom mogućnošću u svaku ćeliju dodaje dijagonalna crta od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta. Na običnim odlomcima mogućnost nema funkciju.

  Button image

  Obrub dijagonalno gore

  U tablicama se tom mogućnošću u svaku ćeliju dodaje dijagonalna crta od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta. Na običnim odlomcima mogućnost nema funkciju.

  Slika gumba

  Vodoravna crta

  Umeće vodoravnu crtu kao grafiku ispod trenutnog mjesta kursora.

  Slika gumba

  Nacrtaj tablicu

  Omogućuje crtanje tablice pomoću kursora.

  Gumb Popis mapa u navigacijskom oknu

  Prikaži crte rešetke

  Prikazuje granice između ćelija u tablicama na koje nisu primijenjeni obrubi.

  Gumb Popis mapa u navigacijskom oknu

  Obrubi i sjenčanje

  Odabir mogućnosti oblikovanja obruba, kao što su debljina, boja i stil crte.

 1. Odaberite sav tekst unutar obruba.

 2. Na na Polaznou grupi Odlomak otvorite popisa Obrubi .

  Gumb Obrubi

 3. Odaberite Bez obruba.

  Uklanjanje obruba s teksta

 1. Odaberite sav tekst unutar obruba.

 2. Na na Polaznou grupi Odlomak otvorite popisa Obrubi .

  Gumb Obrubi

 3. Na popisu obruba kliknite svaku stranicu obruba koju želite ukloniti.

Napomena:  Ako je obrubljena samo jedna riječ, nestat će čitav obrub.

Što vas zanima?

Dodavanje obruba ili svim stranama svake stranice u dokumentu, na stranice u odjeljku na prvu stranicu možete samo ili svim stranicama osim prve. Obrubi stranice možete dodati u mnogo stilove crte i boje kao i niz grafičkih obruba.

Stranica s grafičkim obrubom

Tekst možete odvojiti od ostatka dokumenta tako da dodate obrube.

Tekst s obrubima i sjenčanjem

Možete dodati obrube tablice ili pojedinačnim ćelijama tablice.

Tablica s automatskim oblikovanjem

Crtežni objekti i slike možete dodati obrube. Možete promijeniti ili oblikovanje obruba objekta na isti način promijeniti ili oblikovati crte.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Word 2010 Page Border tab of Borders and Shading dialog box

  Provjerite je li se nalazite na karticu Obrub stranice u dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje .

 2. U odjeljku Postavkekliknite jednu od mogućnosti obruba.

  Napomena: Da biste odredili da se obrub pojavljuje na određenoj strani stranice, kao što su samo na vrhu, u odjeljku postavkakliknite Prilagođeno . U odjeljku Pretpregledkliknite mjesto na kojem želite da se na vrhu.

 3. Odaberite stil, boju i širinu obruba.

  Napomena: Da biste odredili Umjetnički obruba, kao što su stabla, odaberite mogućnost u okvir crteža .

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odredili određene stranice ili sekcije želite obrub, u odjeljku Primijeni nakliknite željenu mogućnost.

  • Da biste odredili točno mjesto obruba na stranici, kliknite Mogućnosti, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Napomena: Obrubi stranica mogu vidjeti na zaslonu prikazivanjem dokumenta u prikazu izgleda ispisa.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Word 2010 Page Borders button

  Napomene: 

  • Provjerite je li se nalazite na karticu Obrub stranice u dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje .

  • Word 2010 Page Border tab of Borders and Shading dialog box

 2. Promijenite željene mogućnosti, a zatim kliknite u redu.

Napomena: Obrubi stranica mogu vidjeti na zaslonu prikazivanjem dokumenta u prikazu izgleda ispisa.

 1. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Word 2010 Page Border tab of Borders and Shading dialog box

 2. U dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje na kartici Obrub stranice , u odjeljku Postavkeodaberite nema.

Napomena: Da biste uklonili obrub iz samo jednog ruba dokumenta – na primjer, da biste uklonili sve osim gornjeg obruba – kliknite obrube koje želite ukloniti u dijagramu u odjeljku Pretpregled.

 1. Odaberite sliku, tablicu ili tekst koji želite primijeniti obrub.

  Da biste primijenili obrub na određene ćelije tablice, odaberite ćelije, uključujući i oznaka kraja ćelije.

  Odabir ćelija i oznaka kraja ćelije

  Napomena: Pritisnite Ctrl + * da biste uključili Prikaz/skrivanje oznake odlomka i prikaz oznaka kraja ćelije.

 2. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Word 2010 Page Borders button

 3. U dijaloškom okviru Obrubi i sjenčanje na kartici Obrubi odaberite neku od mogućnosti obruba u odjeljku Postavke.

  Word 2010 Borders and Shading dialog box

 4. Odaberite stil, boju i širinu obruba.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali obrub samo određene strane odabranog područja, u odjeljku postavkakliknite Prilagođeno . U odjeljku Pretpregledkliknite strane dijagrama ili kliknite gumbe da biste primijenili ili uklonili obrube.

  • Da biste odredili točno mjesto obruba odlomka u odnosu na tekst, kliknite Odlomak u odjeljku Primijeni na, kliknite Mogućnosti, a zatim odaberite željene mogućnosti.

  • Da biste odredili ćeliju ili tablicu koju želite želite obrub, u odjeljku Primijeni nakliknite željenu mogućnost.

 1. Odaberite tekst, sliku ili tablicu čiji obrub koji želite promijeniti.

  Ako želite promijeniti obrub na određene ćelije tablice, odaberite ćelije, uključujući i oznaka kraja ćelije.

  Napomena: Pritisnite Ctrl + * da biste uključili Prikaz/skrivanje oznake odlomka i prikaz oznaka kraja ćelije.

 2. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Word 2010 Page Borders button

 3. Kliknite karticu Obrubi pa promijenite željene mogućnosti.

 1. Odaberite tekst, sliku ili tablicu čiji obrub koji želite ukloniti.

  Ako želite ukloniti obrub iz određenih ćelija tablice, odaberite ćelije, uključujući i oznaka kraja ćelije.

  Napomena: Pritisnite Ctrl + * da biste uključili Prikaz/skrivanje oznake odlomka i prikaz oznaka kraja ćelije.

 2. Na kartici Izgled stranice u grupi Pozadina stranice kliknite Obrubi stranice.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 3. Kliknite karticu Obrubi .

 4. U odjeljku Postavka kliknite Nema.

Napomena: Da biste dodali obrub crtežni objekt, morate postaviti crtežni objekt u području crtanja.

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite popisa Oblici , a zatim Novo područje crtanja.

  Word 2010 New Drawing Canvas option

 2. Desnom tipkom miša kliknite područje crtanja, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Oblikovanje područje crtanja .

 3. Na kartici boje i crte , u odjeljku crtaodaberite boju, stil crte i debljinu crte.

 4. Objekti crteža koji želite dodati u područje crtanja.

 1. Desnom tipkom miša kliknite područje crtanja s obrubom koji želite promijeniti, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Oblikovanje područje crtanja .

 2. Na kartici boje i crte , u odjeljku crte, promijenite boju, stil crte i debljinu crte.

 1. Odaberite objekt s obrubom koji želite ukloniti.

 2. Desnom tipkom miša kliknite područje crtanja, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Oblikovanje područje crtanja .

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za Word 2010, u odjeljku Boja crteodaberite Bez crte, a zatim u odjeljku Stil crte, očistite sve mogućnosti.

  • Za Word 2007, na kartici boje i crte , u odjeljku crtakliknite Bez boje.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×