Udaljeni pristup poslovnim kontaktima: korištenje sinkronizacije u programu Business Contact Manager

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ako koristite Outlook na mobilnom uređaju ili ako se prijavite u Office Outlook Web Access (OWA) da biste provjerili poruke e-pošte, već znate da je korisno imati jednostavan pristup poslovnim i osobnim informacijama kada niste uz računalo. Sada možete koristiti mobitel, OWA, račun za Windows Live ili web-mjesto sustava SharePoint da pristupite poslovnim kontaktima programa Business Contact Manager za Outlook na isti način na koji biste pristupili kontaktima programa Outlook, računa za Windows Live ili sustava SharePoint.

U ovom se članku opisuje kako postaviti i upotrijebiti sinkronizaciju da biste pristupili poslovnim kontaktima putem interneta, kako daljinski raditi sa zapisima poslovnih kontakata, kako zaustaviti sinkronizaciju i rezultate prijelaza u drugu bazu podataka dok je uključena sinkronizacija.

Informacije kako ponijeti sve svoje poslovne podatke potražite u članku Izvanmrežni rad pomoću programa Business Contact Manager.

Što vas zanima?

Zašto sinkronizirati poslovne kontakte?

Kako funkcionira sinkronizacija

Primjer: Poslovni put

Omogućivanje pristupa poslovnim kontaktima na internetu

Odabir mape za sinkronizaciju

Promjena mape za sinkronizaciju poslovnih kontakata

Zaustavljanje sinkronizacije poslovnih kontakata

Stvaranje zapisa programa Business Contact Manager iz zapisa kontakata

Kako prijelaz na drugu bazu podataka utječe na sinkronizaciju?

Prijelaz na drugu bazu podataka tijekom sinkronizacije poslovnih kontakata

Uklanjanje sinkroniziranih poslovnih kontakata uvezenih iz druge baze podataka

Vrh stranice

Zašto sinkronizirati poslovne kontakte?

Prilikom sinkronizacije ili "zrcaljenja" vaših poslovnih kontakata programa Business Contact Manager za Outlook možete daljinski pristupiti vlastitim poslovnim kontaktima zajedno s drugim popisima kontakata. Ako, primjerice, planirate poslovno putovanje da biste klijentima pokazali novi proizvod i morate pristupiti informacijama o klijentima putem interneta na isti način na koji daljinski pristupate drugim kontaktima, možete postaviti sinkronizaciju poslovnih kontakata.

Napomena:  Ako trebate ponijeti sve poslovne podatke, a ne samo informacije o poslovnim kontaktima, pročitajte članak Izvanmrežni rad pomoću programa Business Contact Manager.

Da biste postavili daljinski pristup poslovnim kontaktima, samo odaberite vrstu mape s kontaktima programa Outlook koju koristite za OWA ili na mobilnom uređaju kad niste u uredu. Mape koje možete odabrati u programu Outlook obuhvaćaju kontakte programa Outlook, kontakte servisa Windows Live ili kontakte sustava SharePoint, kao i sve prilagođene mape kontakata koje ste možda stvorili.

Kako funkcionira sinkronizacija

Tijekom postupka sinkronizacije vaši se poslovni kontakti kopiraju u odabranu mapu s kontaktima programa Outlook. Obje vrste zapisa prikazuju se na popisu Kontakti koji se koristi kada niste u uredu. Zapisi o poslovnim kontaktima označeni su ikonom "poslovna osoba" Slika gumba . Zatim možete pristupati zapisima poslovnih kontakata putem interneta na isti način kao što pristupate kontaktima programa Outlook.

Sinkronizacija ažurira zapise iz vašeg programa Baza podataka komponente Business Contact Manager svim promjenama koje unesete u sinkronizirane zapise putem interneta te ažurira sinkronizirane zapise svim promjenama unijetim u zapise iz baze podataka. Sva se ažuriranja provode u pozadini i neće utjecati na vaš rad.

Napomena: Kada zaustavite sinkronizaciju poslovnih kontakata, oni se automatski uklanjaju iz programa Outlook,sustava SharePoint, sa servisa Windows Live ili iz druge sinkronizirane mape s kontaktima.

Vrh stranice

Primjer: Poslovni put

Tijekom poslovnog putovanja posjetite klijenta i saznate da je voditelj nabave, Gordan Vukelić, napustio tvrtku te da je angažirana nova voditeljica nabave Lucija Galić. Želite izbrisati Gordanov zapis iz svojih poslovnih kontakata i stvoriti novi zapis za Luciju. Prijavite se u aplikaciji OWA, kliknite Gordanov zapis i izbrišite ga. Nakon toga kliknite Novo, unesite podatke o Luciji, a zatim spremite novi zapis.

U samo nekoliko minuta promjene se kopiraju u Outlook na vašem uredskom računalu. Gordan Vukelić izbrisan je iz mape s kontaktima programa Outlook i njegov se zapis premješta u mapu Izbrisane stavke u programu Business Contact Manager za Outlook. Lucija Galić dodaje se u mapu Kontakti programa Outlook, ali njezin je zapis kontakt programa Outlook, a ne zapis o poslovnom kontaktu. Sinkroniziraju se samo postojeći zapisi o poslovnim kontaktima; ne možete stvarati nove zapise o poslovnim kontaktima putem interneta.

Nakon putovanja možete postaviti Luciju Galić kao poslovni kontakt tako što ćete slijediti korake za stvaranje zapisa programa Business Contact Manager iz zapisa kontakata u nastavku ovog članka.

Ako odlučite da su vam na putovanju potrebni svi poslovni zapisi, možete postaviti bazu podataka tako da bude dostupna na prijenosnom računalu koje ćete ponijeti. Informacije kako ponijeti sve svoje poslovne podatke potražite u članku Izvanmrežni rad pomoću programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Omogućivanje pristupa poslovnim kontaktima na internetu

Da biste mogli raditi s podacima o poslovnim kontaktima ma gdje se nalazili, možete premjestiti ili kopirati zapise poslovnih kontakta jedan po jedan u mapu koju koristite za daljinski pristup kontaktima, ali time ćete izgubiti podatke koji su povezani sa zapisima u programu Business Contact Manager za Outlook i prednosti sinkronizacije. Uvijek kad biste promijenili zapis, morali biste ručno unijeti istu promjenu u kopiju zapisa, bilo da se ona nalazi u bazi podataka ili u kopiranim zapisima na internetu.

Umjesto toga možete dodati poslovne kontakte u mapu Kontakti programa Outlook, čime će vam biti dostupni na internetu, kada koristite OWA ili putem mobilnog uređaja. Uz omogućenu sinkronizaciju poslovnih kontakata možete ažurirati zapis kontakta na jednom mjestu i vidjeti promjene koje se odražavaju u drugim kopijama zapisa, bilo da su u bazi podataka ili na internetu.

Značajka sinkronizacije poslovnih kontakata kopira vaše poslovne kontakte u odabranu vrstu mape kontakata i ostavlja izvorne zapise u bazi podataka programa Business Contact Manager. Informacije u obje kopije zapisa poslovnih kontakata automatski se sinkroniziraju prilikom svakog ažuriranja, bez obzira na to kako pristupate zapisima.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Microsoft Outlook, pritisnite ALT + F.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Business Contact Manager, pritisnite ALT + B.

 3. Kliknite Sinkroniziraj, a zatim Pokreni sinkronizaciju poslovnih kontakata.

  Tipkovni prečac Da biste otvorili izbornik Sinkronizacija, pritisnite ALT + M.

 4. U dijaloškom okviru Postavke sinkronizacije odaberite vrstu mape kontakata programa Outlook da biste kopirali poslovne kontakte.

  Mogućnosti koje možete odabrati ovise o tome koje programe ili web-aplikacije koristite za daljinski pristup podacima. Informacije o odabiru mape potražite u članku Odabir mapu za sinkronizaciju u nastavku ovog članka.

 5. Ako želite pohraniti poslovne kontakte u određenu kategoriju u mapu Kontakti programa Outlook, ostavite okvir Kategorija potvrđen, a zatim kliknite željenu kategoriju. U suprotnom poništite okvir.

 6. Kliknite U redu.

  Poslovni kontakti kopiraju se u odabrane mape kontakata i automatski se sinkroniziraju između dvije mape.

  Uz zapise poslovnih kontakata prikazuje se ikona "poslovna osoba"  Slika gumba da biste ih razlikovali od kontakata programa Outlook.

Napomena:  Kad zaustavite sinkronizaciju poslovnih kontakata, oni se automatski uklanjaju iz mape kontakata programa Outlook.

Vrh stranice

Odabir mape za sinkronizaciju

Kada pokrenete sinkronizaciju, od vas će se tražiti da odaberete mapu koja sadrži kopiju zapisa poslovnih kontakata. To je mapa koju već koristite za pristup kontaktima na prijenosnom računalu ili mobilnom uređaju kad ste izvan ureda.

Napomena:  Ako koristite mobilni uređaj, morate ga konfigurirati da biste mogli sinkronizirati kontakte programa Outlook.

Izbor mapa u dijaloškom okviru Postavke sinkronizacije ovisi o programima ili web-aplikaciji koju koristite za daljinski pristup podacima i postavkama programa Outlook. Mape kontakata programa Outlook mogu obuhvaćati .pst i .ost datoteke, kontakte servisa Windows Live ili one sustava SharePoint.

Slijede vrste mapa s kontaktima koje je moguće koristiti za sinkronizaciju poslovnih kontakata:

Račun za Microsoft Exchange    Kliknite tu mogućnost ako pristupate e-pošti pomoću Microsoft Exchange Server 2010ova računa. Poslovni će se kontakti kopirati u istu mapu koju koristite za kontakte programa Outlook.

Podatkovne datoteke programa Outlook (.pst)    Kliknite tu mogućnost ako želite kopirati poslovne kontakte u istu mapu koju koristite za pristup kontaktima programa Outlook. Navedenu mogućnost možete koristiti ako pristupate kontaktima putem mobilnog telefona ili pomoću sustava Exchange, POP ili drugih internetskih računa e-pošte.

Račun servisa Windows Live     Kliknite navedenu mogućnost da biste sinkronizirali poslovne kontakte s kontaktima servisa Windows Live ako im pristupate preko udaljenog računala ili mobilnog uređaja.

Popis kontakata sustava SharePoint Kliknite navedenu mogućnost ako koristite SharePoint, a imate popis kontakata na web-mjestu sustava SharePoint kojem pristupate. Poslovni kontakti će se sinkronizirati s popisom kontakata sustava SharePoint.

Druge mape kontakata Kliknite navedenu mogućnost ako ste stvorili neku drugu mapu kontakata programa Outlook koju želite koristiti za sinkroniziranje poslovnih kontakata.

Napomene: 

 • Moguće je sinkronizirati samo jedan račun e-pošte i jednu vrstu mape kontakata istovremeno.

 • Ako koristite mobilni uređaj, morate ga konfigurirati za sinkronizaciju kontakata.

Vrh stranice

Promjena mape za sinkronizaciju poslovnih kontakata

Svoje zapise o poslovnim kontaktima možete sinkronizirati samo mapu po mapu. No možete promijeniti mapu kad god želite, čak i ako već sinkronizirate u drugu mapu. Da biste promijenili mapu, promijenite postavke sinkronizacije.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Microsoft Outlook, pritisnite ALT + F.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Business Contact Manager, pritisnite ALT + B.

 3. Kliknite Sinkroniziraj, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako trenutno sinkronizirate poslovne kontakte u mapu, kliknite Promijeni postavke.

  • Ako trenutno ne sinkronizirate poslovne kontakte, kliknite Pokreni sinkroniziranje poslovnih kontakata.

 4. U dijaloškom okviru Postavke sinkronizacije, kliknite mapu Kontakti.

  Informacije o dostupnim mogućnostima potražite u članku Odabir mape za sinkronizaciju u nastavku ovog članka.

 5. Ako želite pohraniti poslovne kontakte u određenu kategoriju u mapu Kontakti programa Outlook, ostavite potvrđen okvir Kategorija, a zatim kliknite željenu kategoriju. U suprotnom poništite okvir.

 6. Kliknite U redu.

  Napomena:  Kada odaberete neku drugu mapu, svi sinkronizirani poslovni kontakti uklanjaju se iz prethodne mape.

Vrh stranice

Zaustavljanje sinkronizacije poslovnih kontakata

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Microsoft Outlook, pritisnite ALT + F.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Business Contact Manager, pritisnite ALT + B.

 3. Kliknite Sinkroniziraj, a zatim Zaustavi sinkronizaciju poslovnih kontakata.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili izbornik Sinkronizacija, pritisnite ALT + M.

Svi zapisi o sinkroniziranim poslovnim kontaktima uklonjeni su iz mape Kontakti.

Vrh stranice

Stvaranje zapisa programa Business Contact Manager iz zapisa kontakata

Sinkroniziraju se samo postojeći zapisi u bazi podataka programa Business Contact Manager utemeljeni na poslovnim kontaktima. Kada je sinkronizacija omogućena, novi kontakti koje ste stvorili u mapi sinkroniziranih kontakata prikazat će se samo kao kontakti programa Outlook, osim ako ne kopirate ili premjestite kontakte u Business Contact Manager za Outlook.

Kontakte možete dodati kao vrstu zapisa bilo kojeg računa ili poslovnih kontakata, uključujući prilagođene vrste zapisa koje ste stvorili.

Napomena:  Ako premjestite kontakt programa Outlook u Business Contact Manager za Outlook kao zapis računa, više ne možete sinkronizirati taj zapis za korištenje putem interneta.

 1. U navigacijskom oknu kliknite gumb Kontakti.

 2. Kliknite kontakt koji želite kopirati ili premjestiti u program Business Contact Manager za Outlook.

 3. Na vrpci u grupi Posao kliknite Stvaranje poslovnog kontakta.

 4. Učinite nešto od sljedećeg da biste odabrali vrstu zapisa koju želite stvoriti:

  • Kliknite Kopiraj u Business Contact Manager, a zatim željenu vrstu zapisa.

  • Kliknite Premjesti u Business Contact Manager, a zatim željenu vrstu zapisa.

Zapis se automatski stvara. Za prikaz zapisa u programu Business Contact Manager za Outlook, u navigacijskom oknu u odjeljku Business Contact Manager kliknite Upravljanje kontaktima.

Vrh stranice

Kako prijelaz na drugu bazu podataka utječe na sinkronizaciju?

U programu Business Contact Manager za Outlook u svakom trenutku možete raditi samo u jednoj bazi podataka.

Ako morate prijeći u drugu bazu podataka, možete to učiniti, čak i ako je uključena sinkronizacija poslovnih kontakata. Kada odaberete novu bazu podataka, od vas će se zatražiti da odaberete način na koji želite rukovati sinkroniziranim zapisima iz baze podataka koju napuštate. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

 • Zadrži u kontaktima programa Outlook. Kliknite navedenu mogućnost da biste zadržali prethodno postojeće sinkronizirane kontakte u mapi s kontaktima programa Outlook. Navedeni će zapisi o kontaktima ostati u mapi Kontakti, a bit će označeni ikonom poslovne osobe. Navedeni se zapisi neće pojavljivati na popisu poslovnih kontakata u novoj bazi podataka osim ako ih ne dodate. U prethodnoj se bazi podataka zapisi ne mijenjaju.

Ako odaberete tu mogućnost, možete kasnije izbrisati te sinkronizirane kontakte iz mape Kontakti programa Outlook, a postupak je opisan u odjeljku Uklonite sinkronizirane poslovne kontakte koji su uvezeni iz druge baze podataka u nastavku ovog članka.

 • Brisanje iz kontakata programa Outlook. Kliknite tu mogućnost da biste izbrisali sinkronizirane poslovne kontakte iz mape Kontakti programa Outlook. Ne mijenjaju se poslovni kontakti u prethodnoj bazi podataka.

 • Uvoz u trenutnu bazu podataka programa Business Contact Manager. Kliknite tu mogućnost da biste dodali sve već postojeće sinkronizirane zapise poslovnih kontakata u novu bazu podataka kao poslovne kontakte. Promjene implementirane u uvezene poslovne kontakte ne utječu na zapise u prethodnoj bazi podataka.

  Napomena:  Ako se odlučite za uvoz, sinkronizirani poslovni kontakti ne brišu se iz mape Kontakti programa Outlook.

MyHosting-BP-Configure-1-5

Sinkronizacija se automatski uključuje za novu bazu podataka.

Informacije o tome kako prebaciti baze podataka potražite u članku Stvaranje ili odabir nove baze podataka programa Business Contact Manager.

Vrh stranice

Prijelaz na drugu bazu podataka tijekom sinkronizacije poslovnih kontakata

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Microsoft Outlook, pritisnite ALT + F.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Business Contact Manager, pritisnite ALT + B.

 3. Kliknite Upravljanje bazama podataka, a zatim željenu mogućnost baze podataka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili izbornik Upravljanje bazama podataka, pritisnite ALT + D.

 4. Slijedite korake u Stvaranje ili odabir nove baze podataka programa Business Contact Manager za povezivanje s novom bazom podataka.

 5. Ako mapa s kontaktima već sadrži sinkronizirane poslovne kontakte iz druge baze podataka programa Business Contact Manager, otvorit će se dijaloški okvir Sinkronizacija poslovnih kontakata. Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

  • Zadrži u kontaktima programa Outlook

  • Izbriši iz kontakata programa Outlook

  • Uvoz u trenutnu bazu podataka programa Business Contact Manager

 6. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje sinkroniziranih poslovnih kontakata uvezenih iz druge baze podataka

Ako ste uvezli poslovne kontakte iz prethodne baze podataka, možda ćete imati vanjske zapise poslovnih kontakata. Njih možete ukloniti pomoću sljedećeg postupka.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Microsoft Outlook, pritisnite ALT + F.

 2. Kliknite karticu Business Contact Manager.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili prikaz Backstage programa Business Contact Manager, pritisnite ALT + B.

 3. Kliknite Sinkroniziraj, a zatim kliknite Ukloni izbrisane kontakte iz programa Outlook.

  Tipkovni prečac    Da biste otvorili izbornik Sinkronizacija, pritisnite ALT + M.

Izbrisani kontakti uklonjeni su iz baze podataka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×