Traženje i zamjena teksta i drugih podataka u dokumentu programa Word

Traženje i zamjena teksta i drugih podataka u dokumentu programa Word

Word sadrži nekoliko mogućnosti traženja određenog sadržaja u dokumentu. Možete pretražiti i zamijeniti stavke kao što su tekst, slike, opisi, knjižne oznake ili određene vrste oblikovanja kao što su odlomci ili prijelomi stranice. Da biste otišli na određenu instancu sadržaja u dokumentu, možete koristiti naredbu Idi na te proširiti pretraživanje uz pomoć zamjenskih znakova, kodova ili uobičajenih izraza radi traženja riječi ili izraza koji sadrže specifične znakove ili kombinacije znakova.

Napomene: 

 • Word Online trenutno obuhvaća samo osnovne značajke traženja i zamjene. Napredne značajke traženja i zamjene, primjerice traženje objekata i oblikovanja, korištenje naredbe Idi na te zamjenskih znakova, kodova i uobičajenih izraza, potražite u verziji programa Word za radnu površinu.

 • Dio sadržaja u ovoj temi možda ne vrijedi za neke jezike.

Traženje i zamjena

Možete brzo pretražiti svako pojavljivanje određene riječi ili izraza.

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje odaberite Traži. Ili na tipkovnici pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + F.

  Mogućnost Traženje na kartici Polazno

  Prikazuje se okno Navigacija.

  Navigacijsko okno
 2. U okvir za pretraživanje unesite tekst koji želite potražiti. Sve instance pronađenog teksta ističu se u dokumentu i navode u oknu Navigacija.

  Rezultati pretraživanja istaknuti u dokumentu i navigacijskom oknu
 3. Pregledajte rezultate pomoću kontrola sa strelicom gore i dolje.

Napomena: Ako unesete promjenu u dokument i rezultati pretraživanja nestanu, kliknite strelicu dolje ispod okvira za pretraživanje da biste ponovno prikazali popis rezultata.

 1. U grupi Uređivanje na kartici Polazno odaberite Zamjena. Ili na tipkovnici pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + H.

  Na kartici Polazno istaknuta je mogućnost zamjene.

 2. U okvir Traži ovo unesite tekst koji želite pretraživati i zamijeniti.

 3. U okvir Zamijeni ovim unesite tekst kojim želite zamijeniti postojeći.

  Traženje i zamjena teksta

 4. Odaberite Traži sljedeće pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste zamijenili istaknuti tekst, kliknite Zamijeni.

  • Da biste zamijenili sve instance tog teksta u dokumentu, kliknite Zamijeni sve.

  • Da biste preskočili tu instancu teksta i prešli na sljedeću, kliknite Traži sljedeće.

  Kartica Zamjena u dijaloškom okviru Traženje i zamjena

  Napomena: U aplikaciji Word Online ne postoji gumb Traži sljedeće. Pregledajte rezultate pomoću strelica gore i dolje i zamijenite instance istaknutog teksta.

Da biste pretraživali objekte poput tablica, grafike, komentara, fusnota, krajnjih bilješki ili jednadžbi, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Traži. Ili na tipkovnici pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + F.

  Mogućnost Traženje na kartici Polazno

  Prikazuje se okno Navigacija.

  Navigacijsko okno
 2. Kliknite strelicu s desne strane okvira za pretraživanje pa odaberite mogućnost na popisu.

  Popis mogućnosti za traženje objekata

  Rezultati pretraživanja prikazuju se u nastavku, u okviru za pretraživanje.

 3. Odaberite rezultat da biste ga vidjeli u dokumentu ili pregledajte sve rezultate klikanjem na kontrole sa strelicama.

Tražite dijaloški okvir Traženje i zamjena?

Da biste izveli napredno pretraživanje pomoću dijaloškog okvira Traženje i zamjena, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na kartici Polazno u grupi Uređivanje odaberite strelicu uz Traži pa odaberite Dodatno traženje.

  ili

 • U oknu Navigacija kliknite strelicu s desne strane okvira za pretraživanje i odaberite Dodatno traženje.

U dijaloškom okviru Traženje i zamjena kliknite Više da bi vam se prikazale dodatne mogućnosti pretraživanja.

Napomena:  Ako želite manji skup mogućnosti dodatnog traženja, primjerice Razlikuj velika i mala slova ili Traži samo cijele riječi, u oknu Navigacija odaberite strelicu s desne strane okvira za pretraživanje, a zatim Mogućnosti.

Možete pretražiti ili zamijeniti oblikovanje znakova u dokumentu. Npr. možete pretražiti određenu riječi ili izraz i promijeniti boju fonta ili možete pretražiti određeno oblikovanje kao što su podebljano ili istaknuto i promijeniti ga.

 1. U grupi Uređivanje na kartici Polazno odaberite Zamjena. Ili na tipkovnici pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + H.

  Na kartici Polazno istaknuta je mogućnost zamjene.

 2. Ako ne vidite gumb Oblik, kliknite Više.

  Gumb Više

 3. Da biste potražili tekst s određenim oblikovanjem, unesite tekst u okvir Traži ovo. Da biste pronašli samo oblikovanje, ostavite taj okvir prazan.

 4. Kliknite Oblik, a zatim odaberite oblikovanja koja želite pronaći i zamijeniti. Npr. da biste pronašli istaknuti tekst, kliknite Oblik > Istakni; da biste našli podebljani tekst, kliknite Oblik > Font, a zatim u dijaloškom okviru Traženje fonta na popisu Stil fonta odaberite Podebljano.

 5. Kliknite okvir Zamijeni ovim, kliknite Oblik, a zatim odaberite zamjenska oblikovanja kako je opisano u 4. koraku.

  Napomena: Ako želite zamijeniti i tekst, unesite zamjenski tekst u okvir Zamijeni ovim.

 6. Da biste pronašli i zamijenili svaku instancu određenog oblikovanja, kliknite Traži sljedeće pa Zamijeni. Da biste zamijenili sve instance određenog oblikovanja, kliknite Zamijeni sve.

Možete pretraživati i zamjenjivati posebne znakove i elemente u dokumentima, kao što su tabulatori, oznake odlomaka (prelaske u novi red) i ručne prijelome stranica. Npr. možete pronaći sve dvostruke prorede (dvije oznake odlomka) i zamijeniti ih jednostrukim proredima (jedna oznaka odlomka).

Savjet: Da biste pokazali sakrivene simbole oblikovanja kao što su razmaci, oznake odlomaka i prijelomi stranica, kliknite u grupi Odlomak na kartici Polazno.

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu uz stavku Traži pa kliknite Dodatno traženje.

  Mogućnost Napredno pretraživanje na izborniku Traženje

 2. Ako ne vidite gumb Posebno, kliknite više.

  Gumb Više

 3. Kliknite Posebno, a zatim željenu stavku.

 4. Ako želite zamijeniti stavku, kliknite karticu Zamjena pa unesite što želite koristiti kao zamjenu u okvir Zamijeni s.

 5. Da biste pronašli i zamijenili svaku instancu navedene stavke, kliknite Traži sljedeće, a zatim Zamijeni. Da biste zamijenili sve instance navedene stavke, kliknite Zamijeni sve.

Traženje pomoću naredbe Idi na

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu uz stavku Traži, a zatim Idi na.

  Mogućnost Idi na na izborniku Traženje

 2. U okviru Idi na ovo kliknite vrstu stavke.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prešli na određenu stavku, unesite odgovarajuće identifikacijske podatke za stavku u okvir Unesite vrstu stavke, a zatim kliknite Idi na.

  • Da biste prešli na sljedeću ili prethodnu stavku navedene vrste, ostavite praznim okvir Unos, a zatim kliknite Sljedeće ili Prethodno.

Pretraživanje pomoću zamjenskih znakova

Pretražujte tekst pomoću zamjenskih znakova. Možete, primjerice, koristiti zvjezdicu (*) da biste tražili niz znakova (npr. "s*d" pronalazi "sad" i "slajd").

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu uz stavku Traži pa kliknite Dodatno traženje.

  Mogućnost Napredno pretraživanje na izborniku Traženje

 2. Potvrdite okvir Koristi zamjenske znakove.

  Ako ne vidite potvrdni okvir Koristi zamjenske znakove, kliknite Više.

  Gumb Više

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste na popisu odabrali zamjenski znak, kliknite Posebno zatim zamjenski znak, a potom u okvir Traži ovo unesite dodatni tekst. Da biste saznali više, pogledajte tablicu Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti u nastavku.

  • Unesite zamjenski znak izravno u okvir Traži ovo. Da biste saznali više, pogledajte tablicu Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti u nastavku.

 4. Ako želite zamijeniti stavku, kliknite karticu Zamjena pa unesite što želite koristiti kao zamjenu u okvir Zamijeni s.

 5. Kliknite Traži sljedeće ili Traži sve, a zatim Zamijeni ili Zamijeni sve da biste zamijenili sve instance stavke.

  Napomena: Da biste odustali od započetog pretraživanja, pritisnite tipku ESC.

Pomoću zagrada () stvorite grupe zamjenskih znakova i teksta u okviru Traži ovo, a zatim u okviru Zamijeni ovim upotrijebite \n da biste koristili rezultate svakog izraza.

Pomoću zamjenskog znaka \n možete potražiti izraz, a zatim ga zamijeniti preuređenim izrazom. Primjerice, unesite (Vukelić) (Gordan) u okvir Traži ovo i \2 \1 u okvir Zamijeni s. Word će pronaći Vukelić Gordan i zamijeniti ga s Gordan Vukelić.

 • Kad je potvrđen okvir Koristi zamjenske znakove, Word pronalazi samo točan tekst koji ste naveli. Uočite da su potvrdni okviri Razlikuj velika/mala slova i Traži samo cijele riječi nedostupni (zasivljeni), pokazujući da su te mogućnosti automatski uključene. Ne možete isključiti te mogućnosti.

 • Da biste potražili znak koji nije definiran kao zamjenski znak, unesite obrnutu kosu crtu (\) prije znaka. Unesite, primjerice, \? da biste pronašli upitnik ili \\ da biste pronašli znak obrnute kose crte (on se često zove “znak escape”).

 • Pomoću zagrada možete grupirati zamjenske znakove i tekst da biste označili redoslijed praćenja. Unesite, primjerice, <(pred)*(no)> da biste našli "predefinirano" i "predano".

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Primjer

Bilo koji pojedinačni znak, uključujući znak za razmak i interpunkcijske znakove

?

s?t pronalazi sat, sit i s t.

Neki od ovih znakova

[ ]

p[ue]t pronalazi put i pet.

Bilo koji pojedinačni znak u tom rasponu

[-]

[s-v]anja pronalazi Sanja, Tanja i Vanja. Rasponi moraju biti u uzlaznom redoslijedu.

Početak riječi

<

<(zan) pronalazi zanimljiv i zanošenje, ali ne i odrezan.

Kraj riječi

>

(sa)> pronalazi sa i elisa, ali ne i saznati.

Izraz

()

Word pamti rezultate kombinacije za pretraživanje za korištenje u operaciji zamjene.

Svaki pojedinačni znak osim znakova u rasponu u zagradama

[!x-z]

t[!a-m]ck pronalazi tock i tuck, ali ne tack ni tick.

Točno n pojavljivanja pretodnog znaka ili izraza

{n}

fe{2}d pronalazi feed, ali ne fed.

Barem n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,}

fe{1,}d pronalazi fed i feed.

Od n do m pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,m}

10{1,3} pronalazi 10, 100 i 1000.

Jedno pojavljivanje (ili više njih) prethodnog znaka ili izraza

@

lo@t pronalazi lot i loot.

Bilo koji niz znakova, uključujući razmak i interpunkcijske znakove

*

s*n pronalazi san, sivocrn i smiješno obučen.

Traženje slova, oblikovanja, polja i posebnih znakova pomoću šifri

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Oznaka odlomka ( oznaka odlomka )

^p (ne funkcionira u okviru Traži ovo kad je uključena mogućnost Koristi zamjenske znakove) ili ^13

Znak tabulatora ( znak tabulatora )

^t ili ^9

ASCII znak

^ nnn, pri čemu je nnn znakovni kôd

ANSI znak

^0 nnn, pri čemu je 0 nula, a nnn je šifra znaka

Duga crta ( — )

^+

Kratka crta ( – )

^=

Znak kareta

^^

Ručni prijelom retka ( ručni prijelom retka )

^l ili ^11

Prijelom stupca

^n ili ^14

Prijelom stranice ili sekcije

^12 (prilikom zamjene umeće prijelom stranice)

Ručni prijelom stranice

^m (pronalazi i zamjenjuje prijelome sekcija kad je uključena mogućnost Koristi zamjenske znakove)

Nerastavljajući razmak ( Slika dokumenta (mala) )

^s

Nerastavljajuća spojnica ( Nerastavljajuća spojnica )

^~

Neobavezna spojnica ( Neobavezna spojnica )

^-

Vrijednost koju tražite

Vrsta

Bilo koji znak

^?

Bilo koja znamenka

^#

Bilo koje slovo

^$

Slika ili grafika (samo u istom retku)

^g

Oznaka fusnote

^f ili ^2

Oznaka krajnje bilješke

^e

Polje (kad su šifre polja vidljive)

^d ili ^19 ili ^21

Komentar (kad su komentari u istom retku)

^a ili ^5

Prijelom sekcije

^b

Praznina

^w (bilo koji razmak ili bilo koja kombinacija običnih i nerastavljajućih razmaka i znakova tabulatora)

Da biste zamijenili ovime...

Vrsta

Sadržaj iz međuspremnika

^c

Tekst u okviru Traženje

^&

Traženje i zamjena teksta pomoću uobičajenih izraza (napredno)

Pomoću zamjenskih znakova možete automatizirati velik broj zadataka traženja i zamjene i tako sastaviti uobičajene izraze, koji se sastoje od doslovnog teksta i zamjenskih znakova. Znakovi doslovnog teksta navode tekst koji mora postojati u ciljnom nizu teksta. Zamjenski znakovi navode tekst koji može varirati u ciljnom nizu.Primjerice, pomoću uobičajenih izraza možete u velikoj tablici pronaći duplicirane retke i ukloniti ih ili transponirati imena i prezimena (iz oblika "ime prezime" u "prezime, ime").

Evo primjer koji možete isprobati. Koraci u ovom odjeljku opisuju korištenje uobičajenog izraza radi transponiranja imena i prezimena. Uobičajeni se izrazi uvijek koriste putem dijaloškog okvira Traženje i zamjena. Imajte na umu i da ako izraz ne funkcionira prema očekivanju, uvijek možete pritisnuti kombinaciju tipki CTRL + Z i poništiti promjene pa isprobati drugi izraz.

 1. Pokrenite Word i otvorite novi, prazan dokument.

 2. Kopirajte sljedeća imena u dokument.

  Robert Anić

  Vlatka Debeljak

  Irena Jovanović

  Srećko Posavec

 3. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Zamjena da bi se otvorio dijaloški okvir Traženje i zamjena.

  Na kartici Polazno istaknuta je mogućnost zamjene.

 4. Ako vam se ne prikazuje potvrdni okvir Koristi zamjenske znakove, kliknite Više, a zatim ga potvrdite. Ako okvir ne potvrdite, Word zamjenske znakove smatra tekstom.

 5. U okvir Traži ovo unesite sljedeće znakove. Između dva skupa zagrada obavezno umetnite razmak i pripazite da na kraju izraza nema razmaka.

  (<*>) (<*>)

 6. U okvir Zamijeni ovim unesite sljedeće znakove. Između zareza i druge obrnute kose crte obavezno umetnite razmak.

  \2, \1

 7. Odaberite imena, a zatim kliknite Zamijeni sve. Word će transponirati imena i prezimena te ih odvojiti zarezom:

  Anić, Robert

  Debeljak, Vlatka

  Jovanović, Irena

  Posavec, Srećko

Sadržaj dokumenta većim dijelom određuje oblik uobičajenih izraza. U gornjem primjeru svaka se stavka (ime i prezime) sastojala od dviju riječi. Da se stavka sastojala od dviju riječi i inicijala srednjeg imena, koristili biste drugi izraz.

Pogledajmo detaljnije svaki izraz:

U prvom izrazu (<*>) (<*>):

 • Zvjezdica (*) vraća sav tekst u riječi.

 • Znakovi za veće od i manje od (< >) označavaju početak i kraj svake riječi. Na taj način pretraživanje vraća jednu riječ.

 • Zagrade i razmak između njih dijele riječi u različite grupe: (prva riječ) (druga riječ). Zagrade navode i redoslijed kojim će se svaki izraz pretraživati i procjenjivati.

Drugim riječima, izraz kaže sljedeće: "Pronađi obje riječi".

U drugom izrazu \2, \1:

 • obrnuta kosa crta (\) funkcionira s brojevima kao rezervirano mjesto. (Uz pomoć obrnute kose crte možete tražiti i druge zamjenske znakove. Dodatne informacije potražite u sljedećem odjeljku.)

 • Zarez iza prvog rezerviranog mjesta umeće točnu interpunkciju između transponiranih imena i prezimena.

Drugim riječima, izraz kaže sljedeće: "Ispiši drugu riječ, dodaj zarez, ispiši prvu riječ".

Sljedeći primjeri prikazuju neke od načina korištenja zamjenskih znakova i uobičajenih izraza u programu Word. Popis zamjenskih znakova koje možete koristiti potražite u gornjem odjeljku Zamjenski znakovi za stavke koje želite pronaći i zamijeniti.

1. primjer: transponiranje imena i prezimena koja sadrže inicijal srednjeg imena

2. primjer: transponiranje datuma

3. primjer: dodavanje točaka iza oslovljavanja ili njihovo uklanjanje

4. primjer: traženje dupliciranih odlomaka ili redaka

1. primjer: transponiranje imena i prezimena koja sadrže inicijal srednjeg imena

U ovom se primjeru koristi kombinacija zamjenskih znakova i znakovnih kodova radi transponiranja imena i prezimena koja sadrže inicijal srednjeg imena. Ako niste upoznati sa znakovnim kodovima, pročitajte gornji odjeljak Traženje slova, oblikovanja, polja ili posebnih znakova.

Važne napomene:

 • Kada navedeni izraz koristite na imenima i prezimenima u tablici, najprije tu tablicu morate pretvoriti u tekst.

 • Ako tablica sadrži više od jednog stupca, kopirajte stupac s imenima i prezimenima u novi prazni dokument i pretvorite ga u tekst.

 • Transponirajte imena i prezimena, a potom tekst pretvorite natrag u tablicu. Tada možete izbrisati izvorni stupac i zamijeniti ga izmijenjenim podacima.

Najprije pripremite ogledne podatke:

 1. Ako to još niste učinili, pokrenite Word i umetnite novi, prazan dokument.

 2. U dokument umetnite praznu tablicu. Tablicu oblikujte tako da sadrži jedan stupac i četiri retka.

 3. Imena i prezimena kopirajte pojedinačno i zalijepite svako u zasebnu ćeliju.

  Robert Tomislav Anić
  Vlatka K. Debeljak
  Irena J. Jovanović
  Srećko Posavec

  Tablica bi trebala izgledati ovako:

  Robert Tomislav Anić

  Vlatka K. Debeljak

  Irena J. Jovanović

  Srećko Posavec

 4. Odaberite tablicu pa na kartici Alati za tablice – Raspored u grupi Podaci kliknite Pretvori u tekst.

 5. U odjeljku Razdvoji tekst odaberite Oznakama odlomka i kliknite U redu.

Zatim transponirajte imena i prezimena:

 1. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Zamjena da bi se otvorio dijaloški okvir Traženje i zamjena.

 2. Potvrdite okvir Koristi zamjenske znakove (možda ćete morati kliknuti Više da bi vam se taj okvir prikazao), a zatim u okvir Traži ovo unesite sljedeći izraz:

  (*) ([! ]@)^13

  Obavezno između dvaju skupova zagrada te iza uskličnika umetnite razmak. Ako se dosad još niste susreli sa znakom ^13, objasnit ćemo čemu služi u sljedećem odlomku.

 3. U okvir Zamijeni ovim unesite sljedeći izraz:

  \2, \1^p

 4. Odaberite popis imena i prezimena pa kliknite Zamijeni sve. Word će transponirati imena i inicijal srednjeg imena ili srednje ime na sljedeći način:

  Anić, Robert Tomislav
  Debeljak, Vlatka K.
  Jovanović, Irena J.
  Posavec, Srećko

Izmijenjeni tekst pretvorite natrag u tablicu:

 1. Odaberite popis transponiranih imena i prezimena.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tablice kliknite Tablica, a zatim Pretvori tekst u tablicu.

 3. U dijaloškom okviru Pretvori tekst u tablicu u odjeljku Razdijeli tekst kod kliknite Odlomaka, a potom U redu.

Detaljan pregled transponiranja koje obuhvaća inicijal srednjeg imena

Pogledajmo pojedinačne dijelove izraza da bismo shvatili kako funkcioniraju, počevši s izrazom u okviru Traži ovo.

Čitav izraz traži dvije grupe uzoraka: ime s inicijalom srednjeg imena (ili srednjim imenom) i prezime. Znak (*) pronalazi sva imena. Primijetite da se iza njega nalazi razmak.

Sljedeći dio izraza odnosi se na prezimena:

([! ]@)^13

Uskličnik izuzima sve znakove navedene u uglatim zagradama. U ovom slučaju, izraz [! ] govori nam "pronađi sve osim razmaka". Njime se uklanja razmak ispred prezimena.

Znak @ pronalazi jedno ili više pojavljivanja prethodnog znaka, tj. njime se uklanjanju svi razmaci ispred prezimena.

Moramo znati gdje prezime završava, pa koristimo i znak ^13 koji na kraju svakog retka traži oznaku odlomka. No, budući da oznaku odlomka ne kanimo ponovno koristiti, sve ostalo obuhvatit ćemo zagradama.

To možete isprobati tako da ponovno kopirate imena i prezimena u testni dokument (obavezno ih razdvojite pomoću oznaka odlomka), pa izvedite pretraživanje tako da u okvir Traži ovo upišete izraz ([! ]@)^13. Rezultati pretraživanja obuhvatit će svako prezime.

Budući da pretraživanje počinje ponovno u svakom novom retku, upotrijebit ćemo zamjenski znak zvjezdice (*) da bismo obuhvatili ono što slijedi pa do početka sljedećeg prezimena.

Budući da razmak ispred prezimena ne kanimo ponovno koristiti, izuzet ćemo ga iz dviju grupa pomoću zagrada:

(*) ([! ]@)^13

Važno: Budite oprezni prilikom korištenja znakovnog koda ^13. Obično pri traženju oznaka odlomka koristimo znakovni kod ^p. No, taj kôd ne funkcionira u pretraživanjima pomoću zamjenskih znakova. Umjesto njega morate koristiti zamjenski kôd ^13. Premda znakovni kod ^p ne funkcionira u pretraživanjima pomoću zamjenskih znakova, trebali biste ga koristiti u operacijama zamjene pomoću zamjenskih znakova jer on, za razliku od znaka ^13, obuhvaća informacije o oblikovanju. Osim toga, znaku ^13 ne možete dodijeliti nikakve podatke o oblikovanju. Pogrešna upotreba znaka ^13 u operacijama zamjene može u principu pretvoriti dokument u datoteku koju nećete moći oblikovati.

Izraz "zamijeni" (\2 \1) taj je koji transponira. Znakovi \2, u okviru Zamijeni ovim upućuju pretraživanje da prvo ispiše drugi uzorak te da iza njega doda zarez. Znakovi \1^p usmjeravaju pretraživanje gdje da ispiše prvi uzorak te da iza njega postavi oznaku odlomka.

2. primjer: transponiranje datuma

U ovom se primjeru datumi iz europskog oblika pretvaraju u američki oblik pomoću uobičajenih izraza.

 1. U svoj dokument kopirajte i zalijepite sljedeći datum: 28th May 2003

 2. Otvorite dijaloški okvir Traženje i zamjena pa u okvir Traži ovo unesite sljedeći izraz:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Obavezno umetnite razmak između sljedeće lijeve i desne zagrade: 2}) (<[ i *>) ([0.

 3. U okvir Zamijeni ovim unesite sljedeći izraz:

  \3 \1, \4

  Obavezno umetnite razmak između svakog skupa znakova.

 4. Kliknite Zamijeni sve.

  Pretraživanje će zamijeniti "28th May 2003" izrazom "May 28, 2003".

Detaljan pregled transponiranja datuma

Počnimo s izrazom u okviru Traži ovo. Izraz raščlanjuje datume u četiri uzorka podijeljena zagradama. Svaki uzorak sadrži komponente koje se nalaze u svim datumima ispisanima stilom korištenim u primjeru. Slijeva nadesno:

 • Raspon brojeva [0-9] odnosi se na jednoznamenkaste brojeve u prvom uzorku. Budući da se datumi mogu sastojati od dva broja, reći ćemo pretraživanju da vrati ili jednoznamenkaste ili dvoznamenkaste datume: {1,2}. Rezultat je prvi uzorak: ([0-9]{1,2}).

  Drugi se uzorak sastoji od rednih brojeva. Redni se brojevi sastoje od izraza "th", "nd", "st" i "rd", pa ta slova dodajemo u raspon [dhnrst]. Budući da se redni brojevi uvijek sastoje od dva slova, ograničit ćemo broj slova na dva: ([dhnrst]{2}).

 • Zatim slijedi razmak pa doslovna vrijednost, a zatim zamjenski znakovi koji traže nazive mjeseca. Svi nazivi mjeseca počinju sljedećih velikim slovima: ADFJMNOS. Ne znamo koliko će znakova slijediti iza svakog velikog slova, pa iza njih dodajemo zvjezdicu (*). Zanima nas samo naziv mjeseca, pa ćemo koristiti znakove za veće od i manje od da bismo ograničili rezultate na pojedinačnu riječ. Rezultat je četvrti uzorak: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Na kraju tražimo godinu. Koristimo isti raspon brojeva, samo što je ovaj put ograničen na četiri slova ([0-9]{4}).

U okvir Zamijeni ovim upisali smo samo tri od četiri navedena uzorka. Izostavili smo nastavak za redni broj ("th") iz datuma jer se slični nastavci ne koriste u američkom obliku datuma. Ako želite ostaviti izraz za redni broj u datumu, u okvir Zamijeni ovim unesite izraz \3 \1\2, \4. U ovom slučaju unijet ćemo razmak iza 3 i iza zareza, no nigdje drugdje.

Možda se pitate kako rukovati datumima u kojima nije naveden naziv mjeseca, npr. 28/05/03. Pretražite pomoću sljedećeg izraza:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

A zatim ga zamijeniti ovim:

\3/\1/\2

Ako je datum u obliku 28/05/2003, u zadnjem ćete uzorku koristiti {4} umjesto {2}.

Korištenje razdjelnika popisa u uobičajenim izrazima

U prethodnim se primjerima pretražuju jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti datumi pomoću sljedećeg argumenta: {1,2}. U tom slučaju zarez odvaja dvije vrijednosti. No, razdjelnik popisa ovisi o regionalnim postavkama u sustavu Windows. Ako vaše regionalne postavke određuju točku zarez kao razdjelnik popisa, morate koristiti taj znak umjesto zareza.

Da biste saznali koji je znak naveden kao razdjelnik popisa u vašem operacijskom sustavu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite upravljačku ploču. (U sustavu Windows 8 i novijem kliknite desnom tipkom miša gumb Start, a zatim kliknite stavku Upravljačka ploča. U sustavu Windows 7 kliknite gumb Start, a zatim stavku Upravljačka ploča.)

 2. Kliknite Sat, jezik i regija.

 3. Kliknite Promjena oblika datuma, vremena ili brojeva, a zatim kliknite Dodatne postavke.

 4. Kliknite karticu Brojevi i pronađite unos Razdjelnik popisa.

3. primjer: dodavanje točaka iza oslovljavanja ili njihovo uklanjanje

U nekim državama izrazi iz poštovanja (Mr., Mrs. itd.) ne uključuju točke. U ovom se primjeru objašnjava kako točke dodati iza izraza iz poštovanja ili ih ukloniti. Pretpostavlja se da ste upoznati s korištenje dijaloškog okvira Traženje i zamjena.

Sljedeći izraz pronalazi izraze "Mr", "Ms", "Mrs" i "Dr" bez točaka:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Izraz koristi drugi uzorak koji sadrži razmak. Taj se razmak nalazi iza izraza iz poštovanja ako tamo nema točke. Sljedeći izraz dodaje točku:

\1.\2

Da biste učinili suprotno, pretražite sljedeći izraz:

<([DM][ rs ]{1,2}).

I zamijenite ga ovim:

\1

4. primjer: traženje dupliciranih odlomaka ili redaka

Ako koristite ovaj izraz, prvo sortirajte popis tako da se duplicirani reci nalaze jedan do drugog. Uklonite sve prazne oznake odlomka. Drugim riječima, ako oznake odlomka razdvajaju blokove teksta kao u sljedećem slučaju:

Robert Tomislav Anić¶

Robert Tomislav Anić¶

Vlatka K. Debeljak¶

morate ukloniti te odlomke:

Robert Tomislav Anić¶
Robert Tomislav Anić¶
Vlatka K. Debeljak¶

Prazne odlomke možete ukloniti svojim omiljenim načinom, no evo jednog koji pronalazi dva uzastopna znaka odlomka. Pretražite pomoću sljedećeg izraza (znak @ ponavlja operaciju traženja i zamjene te uklanja sve višestruke prazne retke):

(^13)\1@

Rezultate zamijenite sljedećim izrazom:

^p

Sada se možemo osvrnuti na načine zamjene teksta. Sljedeći izraz pronalazi niz od dvaju uzastopnih identičnih odlomaka:

(*^13)\1

Taj izraz odgovara i duljim ponavljanjima teksta koji završavaju odlomkom. Primjerice, iskoristite taj izraz na sljedećem popisu:

Robert Tomislav Anić¶
Vlatka K. Debeljak¶
Robert Tomislav Anić¶
Vlatka K. Debeljak¶
Irena J. Jovanović¶

Pretraživanje će pronaći prva četiri retka i zaustaviti se samo kada naiđe na promjene u općenitom uzorku. No, ako izraz iskoristite na ovom popisu:

Robert Tomislav Anić
Robert Tomislav Anić
Vlatka K. Debeljak¶
Vlatka K. Debeljak¶

Izraz će pronaći samo prva dva odlomka. 

Da biste pretražili veći broj identičnih stavki, dodajte više rezerviranih mjesta. Primjerice, sljedeći izraz pronalazi tri uzastopna identična odlomka:

(*^13)\1\1

To možete postići i uz pomoć vitičastih zagrada. Sljedeći primjer pretražuje dva i tri identična odlomka:

(*^13){2} (*^13){3}

Možete pretražiti i samo dva ili tri identična odlomka:

(*^13){2,3}

Možete pretražiti i dva identična odlomka ili više njih:

(*^13){2,}

Bilo koji od tih izraza možete zamijeniti sljedećim nizom:

\1

Uz to, operacije traženja i zamjene možete ponavljati koliko god je potrebno da biste zamijenili sve duplicirane odlomke u dokumentu ili pak možete dodati zamjenski znak @, pa će izraz operaciju ponoviti automatski:

(*^13)\1@

Na taj način možete i zamijeniti duplicirane retke u tablici. Da biste to učinili, najprije uklonite sve spojene ćelije pa sortirajte tablicu tako da se duplicirane ćelije nalaze jedna uz drugu. Zatim pretvorite tablicu u tekst. (Na izborniku Tablica postavite pokazivač na stavku Pretvori, a zatim kliknite Tablica u tekst. Kada se to od vas zatraži, navedite razdjelnik popisa.) Kada izvedete sve zamjene, pretvorite tekst natrag u tablicu.

Dodatni primjeri

Dodatne primjere korištenja uobičajenih izraza u programu Word potražite u članku Traženje i zamjena znakova pomoću zamjenskih znakova na MVP-ovoj stranici s najčešćim pitanjima.

Vidi također

Konfiguriranje ili isključivanje automatskog oblikovanja (samooblikovanja) teksta

Brisanje brojeva stranica

Brisanje stranice u programu Word

Umetanje simbola

Traženje i zamjena teksta ili oblikovanja u programu Word za Mac

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×