Tipkovni prečaci za rad s oblicima, tekstnim okvirima i WordArt stilom

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tipkovni prečaci opisani u ovom članku odnose se na tipkovnice s američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace za koje se pritišću dvije tipke ili više njih odjednom tipke koje treba pritisnuti razdvojene su znakom plus (+). Za tipkovne prečace za koje se pritišće jedna tipka odmah nakon druge, tipke koje treba pritisnuti razdvojene su zarezom (,).

Tipkovni prečaci za rad sa SmartArt grafikom, potražite u članku Tipkovni prečaci za SmartArt grafiku.

Da biste prikazali dodatne tipkovne prečace za svaki od programa, potražite veze u odjeljku Vidi također.

Koji program sustava Office koristite?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Radnja

Pritisnite

Odabir objekta (s označenim tekstom unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (s označenim objektom).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

ENTER

Odabir svih objekata (s označenim objektom)

CTRL+A

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema naprijed kroz stog objekata.

Pritisnite tipku TAB kada odaberete najgornji objekt

Odaberite objekt koji se nalazi ispod drugih objekata i kružite prema natrag kroz stog objekata.

Pritisnite SHIFT+TAB kada odaberete najgornji objekt

Odabir više oblika

Pritisnite i držite KONTROLU dok klikate oblike

Odabir više oblika s tekstom

Pritisnite i držite tipku SHIFT dok klikate oblike

Otvaranje i zatvaranje okna za odabir.

ALT+F10

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL+C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Grupiranje oblika, slika i WordArt stilova.

Pritisnite CTRL+G nakon što odaberete stavke koje želite grupirati

Razgrupiranje oblika, slika i WordArt stilova.

Pritisnite CTRL+SHIFT+G nakon što odaberete grupe koje želite razgrupirati

Pokaz ili skrivanje rešetke.

SHIFT+F9

Pokaz ili skrivanje vodilice.

ALT+F9

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, kopirat ćete izgled i stil teksta te atribute oblika.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili uloženog objekta

 1. Pritisnite TAB ili SHIFT + TAB da biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.

 3. Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali < varijabla > objektna ENTER ili STRELICA DESNO ključ da biste prikazali sekundarnu izbornik, a zatim odaberite Uređivanje.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali željenu vrstu SmartArt grafike.

 3. Pritisnite tipku TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali izgled SmartArt grafike koju želite umetnuti.

 4. Pritisnite tipku ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N da bi se prikazala Kartica Umetanje .

 2. Pomoću tipki SA strelicama prijeđite na Tekstni okvir, koja se nalazi u grupi tekst .

  Ako ste na računalu uključili podršku za istočnoazijske jezike, pomoću tipki sa strelicama označite Vodoravni tekstni okvir ili Okomiti tekstni okvir.

 3. Pritisnite tipke CTRL+ENTER.

 4. Upišite željeni tekst.

Umetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Označavanje oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Pritisnite TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT + TAB za kružno kretanje unatrag) po oblika ili objekata dok se ne pojavi ručice za promjenu veličine na objekt koji želite odabrati.

 • Da biste odabrali više stavki, koristite okno za odabir. Da biste otvorili okno za odabir, pritisnite i otpustite ALT, H, SL, a zatim P.

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Pritisnite

Otvorite okno za odabir.

ALT+F10

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Dodavanje još jednog objekta u odabir.

SHIFT+RAZMAK

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL+SHIFT+F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F2

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Uređivanje točaka u obliku

Napomena: Kliknite oblik, a zatim pritisnite ALT+J+D+E+E.

 • Da biste dodali točku, kliknite strukturu oblika držeći pritisnutu tipku CTRL.

 • Da biste izbrisali točku, kliknite je držeći pritisnutu tipku CTRL.

 • Da biste s točkom postupali kao s glatkom točkom, pritisnite SHIFT povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u glatku točku. Glatka točka spaja dva odsječka crte jednake dužine.

 • Da biste s točkom postupali kao s ravnom točkom, pritisnite CTRL povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u ravnu točku. Ravna točka spaja dva odsječka crte različite dužine.

 • Da biste s točkom postupali kao s kutnom točkom, pritisnite ALT povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u kutnu točku. Kutna točka spaja dva odsječka crte od kojih jedan ide u drugom smjeru.

 • Da biste poništili promjene točke i odsječaka crte, prije nego otpustite tipku miša, pritisnite ESC.

Vrh stranice

Word

Radnja

Pritisnite

Odabir objekta (s označenim tekstom unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (s označenim objektom).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir više oblika

Pritisnite i držite KONTROLU dok klikate oblike

Odabir više oblika s tekstom

Pritisnite i držite tipku SHIFT dok klikate oblike

Otvorite okno za odabir.

ALT+F10

Odabir stavke na kojoj je žarište (u oknu za odabir).

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj je žarište (u oknu za odabir)

SHIFT+ENTER

Uređivanje teksta u tekstnom okviru.

F2 ili ENTER kada označite tekstni okvir

Uređivanje teksta u obliku.

F2 ili ENTER kada označite oblik

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL+C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB da biste odabrali oblik ili objekt u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili uloženog objekta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB kako biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.

 3. Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali < varijabla > objektna ENTER ili STRELICA DESNO ključ da biste prikazali sekundarnu izbornik, a zatim odaberite Uređivanje.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, a zatim J.

 2. Učinite nešto od sljedećeg.

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste odabrali vrstu objekta, a zatim ENTER da biste stvorili objekt.

  • Pritisnite STRELICU DOLJE da biste dvaput odaberite karticu Stvori iz datoteke , a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili pronađite datoteku.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M da biste odabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali željenu vrstu SmartArt grafike.

 3. Pritisnite tipku TAB, a zatim tipke sa strelicama da biste odabrali izgled SmartArt grafike koju želite umetnuti.

 4. Pritisnite tipku ENTER.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N, a zatim pritisnite X.

 2. Pritisnite tipke sa strelicama da biste odabrali željeni tekstni okvir, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Kada završite s tipkanjem i poželite se prebaciti na uređivanje teksta u dokumentu, pritisnite ESC.

Umetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i otpustite ALT, N, a zatim pritisnite W da biste odabrali WordArt.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite ESC.

Označavanje oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • TABULATOR do ciklusa naprijed (ili SHIFT + TAB za kružno kretanje unatrag) po oblika ili objekata dok se ne pojavi ručice za promjenu veličine na objekt koji želite odabrati.

Tipkovni prečaci za korištenje u oknu za odabir

Radnja

Pritisnite

Otvorite okno za odabir.

ALT+F10

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Dodavanje još jednog objekta u odabir.

SHIFT+RAZMAK

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+ENTER

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL+SHIFT+S

Uređivanje točaka u obliku

Napomena: Kliknite oblik, a zatim pritisnite ALT+J+D+E+E.

 • Da biste dodali točku, kliknite strukturu oblika držeći pritisnutu tipku CTRL.

 • Da biste izbrisali točku, kliknite je držeći pritisnutu tipku CTRL.

 • Da biste s točkom postupali kao s glatkom točkom, pritisnite SHIFT povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u glatku točku. Glatka točka spaja dva odsječka crte jednake dužine.

 • Da biste s točkom postupali kao s ravnom točkom, pritisnite CTRL povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u ravnu točku. Ravna točka spaja dva odsječka crte različite dužine.

 • Da biste s točkom postupali kao s kutnom točkom, pritisnite ALT povlačeći istovremeno neku od ručica oko te točke. Kada završite s povlačenjem, točka će se promijeniti u kutnu točku. Kutna točka spaja dva odsječka crte od kojih jedan ide u drugom smjeru.

 • Da biste poništili promjene točke i odsječaka crte, prije nego otpustite tipku miša, pritisnite ESC.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×