Tipkovni prečaci za Project 2010

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace u kojima se pritišću dvije ili više tipki odjednom, tipke su odvojene znakom plus (+) u pomoći za Microsoft Project. Za tipkovne prečace pritisnuti tipku a zatim druge tipke, razdjelnik točku sa zarezom (;).

Tipkovnice možete koristiti za pristup naredbama na vrpci i u pronađite i kretanje u prozoru pomoći. Pritisnite tipku ALT da biste prikazali brze tipke preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu. Sljedeći primjer je iz programa Microsoft Office Word.

Napomena: Da biste ispisali ovu temu, kliknite najprije TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim pritisnite ENTER i na kraju CTRL+P.

Pomoć na mreži

Korištenje prozora pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu za Naziv programa.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

TAB ili SHIFT+TAB

U odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći proširivanje ili sažimanje odabrane stavke.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje klizača prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme Pomoći.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Pojavljivanje prozora Pomoć povezanog (popločenog) s aktivnim programom ili odvojenog (nepopločenog) od aktivnog programa.

ALT+U

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Ažurirajte prozora (gumbOsvježi ).

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Napomena: Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze.

F6, STRELICA DOLJE

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći.

F6, STRELICA DOLJE

Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u Tablici sadržaja.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Microsoft Office osnove

Pristup putem tipkovnice Office Fluent vrpce

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipku prikazuju se preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu.

 2. Pritisnite slovo koje se pojavljuje u savjetu tipki iznad značajke koju želite koristiti.

 3. Ovisno o tome koje slovo pritisnete, mogu se prikazati dodatne brze tipke. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnite W, a zatim na kartici Prikaz prikazuje se zajedno sa savjetima za grupe na toj kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena: Za otkazivanje akcije koju poduzimate i skrivanje savjeta tipki pritisnite ALT.

  Savjet: Ne dobije li nadzorni prozor žarište nakon što ste ga odabrali uz pomoć savjeta tipki, pritisnite ALT, a zatim pritisnite CTRL+TAB.

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine prozora nakon što ste ga maksimizirali.

CTRL+F5

Prelazak u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

Napomena: Ako se pritiskom na tipku F6 ne prikaže traka zadatka koju želite, pokušajte pritisnuti ALT da biste postavili fokus na traci izbornika ili vrpcu koja je dio vrpci Fluent sustava Office, a zatim pritisnite CTRL + TAB da biste prešli u okno zadatka.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Premjesti (na izborniku kontrola za prozor). Pritisnite tipke sa strelicama da biste premjestili u prozor. Kada završite, pritisnite ESC.

CTRL+F7

Kad nije maksimiziran prozora dokumenta, izvršiti naredbu Veličina (na izborniku kontrola za prozor). Pritisnite tipke sa strelicama da biste promijenili veličinu prozora. Kada završite, pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili obnavljanje odabranog prozora.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine

Radnja

Pritisnite

Promjena fonta.

CTRL+SHIFT+F

Promjena veličine fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Pritisnite

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristupanje i korištenje akcije

Radnja

Tipke

Prikaz izbornika ili poruke za akciju. Ako postoji više akcija, prijeđite na sljedeću akciju i prikažite njezin izbornik ili poruku.

ALT+SHIFT+F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku Akcije.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku Akcije.

STRELICA GORE

Izvođenje akcije za odabranu stavku na izborniku Akcije.

ENTER

Zatvorite izbornik akcija ili poruke.

ESC

Savjeti

 • Možete zatražiti obavijest zvukom svaki put kada se pojavljuje akciju. Da biste čuti zvuk, morate imati zvučnu karticu. Morate imati i Microsoft Office Sounds instaliran na vašem računalu.

 • Ako imate pristup World Wide Web, Microsoft Office Sounds možete preuzeti s Web-mjesta Microsoft Office.com .

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipke

Prelazak na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; odustajanje od naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako bi učinili sljedeće

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipke

Prelazak na prethodnu mapu.

ALT+1

Otvaranje mape jednu razinu iznad otvorenoj mapi.

ALT+2

Zatvorite dijaloški okvir, a zatim otvorite web-stranicu za pretraživanje.

ALT+3

Brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3

Stvorite novu mapu.

ALT+4

Prebacivanje među prikazima dostupne mape.

ALT+5

Prikaz izbornika Alati .

ALT+L

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvorite popis.

F4 ili ALT+I

Ažuriranje popisa datoteka.

F5

Microsoft Project 2010

Korištenje prikaza mrežni dijagram

Radnja

Tipke

Premještanje u drugi okvir mrežni dijagram.

Tipke sa strelicom

Dodavanje okvira mrežni dijagram odabira.

SHIFT + tipke sa strelicama

Okvir premjestili na mrežni dijagram.

Napomena: Ručno položaja mora biti postavljeno prvi put. Potvrdite okvir koji želite premjestiti. Na kartici Oblikovanje u grupi oblik kliknite raspored . Kliknite razmještaj Dopusti ručno okvira.

CTRL + tipke sa strelicama

Pomicanje u gornji okvir mrežni dijagram u prikazu ili projekta.

CTRL + HOME ili SHIFT + CTRL + HOME

Premještanje u okvir najniže mrežni dijagram u projekt.

CTRL + END ili SHIFT + CTRL + END

Premještanje krajnje lijeve okvir mrežni dijagram u projektu.

HOME ili SHIFT + HOME

Premještanje krajnje okvir mrežni dijagram u projektu.

END ili SHIFT + END

Pomicanje prema gore za jedan prozor visinu.

PAGE UP ili SHIFT + PAGE UP

Premještanje dolje za jedan prozor visinu.

PAGE DOWN ili SHIFT + PAGE DOWN

Pomicanje lijevo širinu jednog prozora.

CTRL + PAGE UP ili SHIFT + CTRL + PAGE UP

Pomicanje udesno za jedan prozor širinu.

CTRL + PAGE DOWN ili SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Odaberite polje next u okviru mrežni dijagram.

ENTER ili TAB

Odaberite prethodno polje u okvir mrežni dijagram.

SHIFT+ENTER

Navigacija prikazima i windows

Radnja

Tipke

Aktiviranje izbornika kontrole .

ALT+RAZMAKNICA

Aktiviranje stavku trake za uređivanje teksta u polju.

F2

Aktivirajte traku izbornika.

F10 ili ALT

Aktiviranje izbornika kontrole projekta.

ALT+CRTICA

Aktiviranje trake za podjelu.

SHIFT+F6

Zatvorite prozor programa.

ALT+F4

Prikaz svih filtrirani zadataka ili sve filtrirani resursi.

F3

Prikaz dijaloškog okvira Postavke polja .

ALT+F3

Otvaranje novog prozora.

SHIFT+F11

Smanjite odabira jedno polje.

SHIFT+BACKSPACE

Vraćanje redoslijed sortiranja ID narudžbe i isključivanje grupiranja.

SHIFT+F3

Odaberite crtežni objekt.

F6

Prikaz informacija o zadatku.

SHIFT+F2

Prikaz podataka za resursa.

SHIFT+F2

Prikaz podataka za dodjelu.

SHIFT+F2

Uključivanje i isključivanje načina za dodavanje odabira.

SHIFT+F8

Uključivanje i isključivanje automatskog izračun.

CTRL+F9

Uključivanje i isključivanje načina rada za proširivanje odabira.

F8

Pomicanje lijevo, desno, gore ili dolje da biste prikaz različitih stranica u prozoru Pretpregled ispisa.

ALT + tipke sa strelicama

Strukturiranje projekta

Radnja

Tipke

Skrivanje podzadataka.

ALT + SHIFT + crtica ili ALT + SHIFT + znak minus (znak minus na numeričkoj tipkovnici)

Uvucite odabrani zadatak.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Pokaži podzadatke.

ALT + SHIFT + = ili ALT + SHIFT + znak plus (znak plus na numeričkoj tipkovnici)

Prikaz svih zadataka.

ALT + SHIFT + * (zvjezdica na numeričkoj tipkovnici)

Izvlačenje odabranog zadatka.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir i uređivanje u dijaloškom okviru

Radnja

Tipke

Premještanje između polja na dnu obrasca.

Tipke sa strelicom

Premjestite tablice pri dnu obrasca.

ALT + 1 (lijevo) ili ALT + 2 (desno)

Premještanje na sljedeći zadatak ili resurs.

ENTER

Prijelaz na prethodni zadatak ili resurs.

SHIFT+ENTER

Odabir i uređivanje u prikaz lista

Uređivanje u prikazu

Radnja

Tipke

Poništavanje unosa.

ESC

Brisanje ili vraćanje odabranog polja.

CTRL+DELETE

Kopiranje odabranih podataka.

CTRL+C

Izrezivanje odabrane podatke.

CTRL+X

Brisanje odabrane podatke.

DELETE

Brisanje retka koji sadrži odabrane ćelije.

CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)

Ispuni prema dolje.

CTRL+D

Prikaz dijaloškog okvira Traži .

CTRL + F ili SHIFT + F5

U dijaloškom okviru Traženje prijeđite na sljedeću pojavu rezultata pretraživanja.

SHIFT+F4

Pomoću naredbe Idi na (izbornikUređivanje ).

F5

Povežete zadatke.

CTRL+F2

Lijepljenje kopirane ili izrezane podataka.

CTRL+V

Smanjite odabira jedno polje.

SHIFT+BACKSPACE

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Poništavanje veze zadatke.

CTRL+SHIFT+F2

Postavljanje zadataka da biste ručno zakazali

CTRL+SHIFT+M

Postavljanje zadatka da biste automatski zakaži

CTRL+SHIFT+A

Premještanje u prikazu

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak projekta (Vremensko mjerilo).

ALT+HOME

Pomaknite se do kraja projekta (Vremensko mjerilo).

ALT+END

Premještanje Vremensko mjerilo ulijevo.

ALT+STRELICA LIJEVO

Pomicanje udesno Vremensko mjerilo.

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje na prvo polje u retku.

HOME ili CTRL + strelica lijevo

Premještanje na prvi redak.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje na prvo polje prvog retka.

CTRL+HOME

Prijelaz na zadnje polje u retku.

END ili CTRL + strelica desno

Prijelaz na zadnje polje zadnjeg retka.

CTRL+END

Prijelaz na zadnji redak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Premještanje u oknu

Radnja

Tipke

Premještanje fokusa iz bočno okno i prikaz na desnoj strani.

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

Ako je žarište u oknu, u oknu odaberite različitih kontrola.

TAB

Potvrdite ili poništite potvrdne okvire i gumba mogućnosti ako je žarište u oknu.

RAZMAKNICA

Odaberite u prikazu

Radnja

Tipke

Proširili odabir za jednu stranicu prema dolje.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširili odabir za jednu stranicu prema gore.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje odabira za jedan redak prema dolje.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira za jedan redak prema gore.

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na prvo polje u retku.

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na zadnje polje u retku.

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka podataka.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira do kraja podataka.

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje odabira na prvi redak.

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na zadnji redak.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prvo polje prvog retka.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na zadnje polje zadnjeg retka.

CTRL+SHIFT+END

Odaberite sve retke i stupce.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Označavanje stupca

CTRL+RAZMAKNICA

Odaberite redak.

SHIFT+RAZMAK

Kretanje unutar odabira prema dolje jedno polje.

ENTER

Kretanje unutar odabira prema gore jedno polje.

SHIFT+ENTER

Kretanje unutar odabira udesno za jednu polja.

TAB

Kretanje unutar odabira jedno polje lijevo.

SHIFT+TAB

Odabir i uređivanje na traci za unos

Radnja

Tipke

Prihvatite stavku.

ENTER

Poništavanje unosa.

ESC

Brisanje jednog znaka ulijevo

BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Proširivanje odabira do kraja teksta.

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka teksta.

SHIFT+HOME

Uključivanje ili isključivanje pretipkavanja.

INSERT

Korištenje programa Vremensko mjerilo

Radnja

Tipke

Pomicanje za jednu stranicu lijevom Vremensko mjerilo.

ALT+PAGE UP

Pomicanje udesno za jednu stranicu Vremensko mjerilo.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje na Vremensko mjerilo početak projekta.

ALT+HOME

Premještanje Vremensko mjerilo da biste završili projekta.

ALT+END

Pomicanje lijevo mjerilo.

ALT+STRELICA LIJEVO

Pomicanje udesno Vremensko mjerilo.

ALT+STRELICA DESNO

Prikaz manjih jedinica vremena.

CTRL + / (kosa crta na numeričkoj tipkovnici)

Prikaži veću vremenske jedinice.

CTRL + * (zvjezdica na numeričkoj tipkovnici)

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×