Tipkovni prečaci za Microsoft Office InfoPath

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Ove teme pomoći opisuju tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u Microsoft Office InfoPath 2007, kao što su prilikom dizajniranja predložaka obrazaca. Tipkovni prečaci odnose se na raspored tipkovnice SAD-a. Tipke na drugi raspored tipkovnice možda nije u potpunosti odgovarati tipke na tipkovnici SAD-a.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za tipkovne prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Da biste ispisali ovu temu, pritisnite tipku TAB da biste odabrali Prikaži sve, zatim ENTER, a potom CTRL+P.

Sadržaj članka

Dizajniranje predložaka obrazaca

Pristup pomoći

U prozoru pomoći

Korištenje izbornika, alatnih traka i okna zadataka

Korištenje dijaloških okvira

Osnove Microsoft Officea

Dizajniranje predložaka obrazaca

Razvoj predložaka obrazaca

Akcija

Tipke

Dizajniranje novog predloška obrasca

CTRL+SHIFT+D

Napomena: Ako dijaloški okvir Uvod otvoren, pritisnite tipku TAB dok ne odaberete Dizajn predloška obrasca , a zatim pritisnite tipku ENTER.

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Prikaz okna zadatka Zadaci dizajniranja

ALT + N

Pretpregled trenutnog predloška obrasca

CTRL + SHIFT + B

Traženje riječi ili izraza

CTRL+F

Zamjena riječi ili izraza

CTRL+H

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke

CTRL + X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke

CTRL+C

Lijepljenje teksta ili stavke

CTRL+V

Ispis trenutnog predloška obrasca

CTRL+P

Prikaz svojstava odabrane kontrole.

ALT+ENTER

Umetanje kontrole.

ALT + I, C.

Odabir prethodne kontrole

CTRL + < (znak manje od) ili SHIFT + TAB

Odabir sljedeće kontrole

CTRL + > (znak veće od) ili TAB

Otvorite Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Microsoft Office Razvojni centar za Web-mjestu otvorite u web-pregledniku.

ALT + H, LI

Umetanje hiperveze.

CTRL + K

Odabir do početka odlomka

CTRL + SHIFT + strelica gore

Odabir do kraja odlomka

CTRL + SHIFT + strelica dolje

Odabir teksta, grafike ili polja do prvog retka iznad ili ispod

SHIFT + strelica gore ili SHIFT + strelica dolje

Umetanje prijeloma retka

SHIFT + ENTER

Umetanje simbola za euro

CTRL + ALT + E

Oblikovanje teksta

Akcija

Tipke

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja

CTRL+RAZMAKNICA

Primjena i uklanjanje podebljanja na odabranom tekstu

CTRL + B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL + I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL + U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja na odabranom tekstu.

ALT+SHIFT+K

Primjena ili uklanjanje eksponenta na odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje indeksa na odabranom tekstu.

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje običnog stila iz odabranog teksta.

CTRL + SHIFT + N

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 1 iz odabranog teksta.

ALT+CTRL+1

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 2 iz odabranog teksta

ALT+CTRL+2

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 3 iz odabranog teksta.

ALT+CTRL+3

Primjena i uklanjanje popisa s grafičkim oznakama s odabranog odlomka

CTRL+SHIFT+L

Dodavanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

CTRL + SHIFT + M

Obostrano poravnavanje odabranog odlomka

CTRL+J

Desno poravnanje odabranog odlomka

CTRL + R

Centriranje odabranog odlomka

CTRL+E

Lijevo poravnanje odabranog odlomka

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+TOČKA

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL + D

Rad s tablicama

Akcija

Tipke

Umetanje ponavljajuće tablice.

ALT + I, G

Promjena širine stupca s lijeve strane obruba bez promjene širine drugih stupaca

Tijekom povlačenja obruba stupca držite tipku SHIFT.

Promjena visine retka iznad ili ispod obruba bez promjene visine drugih redaka

Napomena: Za retke čija je veličina postavljena na minimalnu visinu, ovaj prečac mijenja visinu retka iznad obruba. U retku Minimalna visina ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući postojanje teksta ili kontrola.

Tijekom povlačenja obruba retka držite tipku SHIFT.

Postavljanje svih odabranih redaka ili stupaca na istu visinu ili širinu

Tijekom povlačenja obruba retka stupca držite tipku ALT.

Prijelaz na sljedeću ili prethodnu ćeliju u tablici.

TAB ili SHIFT + TAB
tipkom TAB dodaje novi redak u tablicu ako je pritisnete dok je pokazivač u zadnje ćelije zadnjeg retka.

Odabir ili poništavanje odabira ćelije u tablici

F2

Ispravljanje i spremanje promjena

Akcija

Tipke

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Napomena: Potvrdni okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa mora biti odabran (pritisnite ALT + T, a zatim O).

ALT+F7

Spremanje ili objavljivanje trenutnog predloška obrasca

Napomena: Ovaj prečac otvara dijaloški okvir koji nudi odabir između spremanja i objavljivanja predloška obrasca. Ako poslije odlučite skrivati ovaj dijaloški okvir, pritiskom na tipke ALT + SHIFT + F2 prikazuje se dijaloški okvir Spremanje u obliku.

ALT + SHIFT + F2

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL + Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Spremanje trenutnog predloška obrasca

SHIFT+F12

Pregled predloška obrasca prije ispisa

Akcija

Tipke

Prikaz dijaloškog okvira Pretpregled ispisa

ALT+F, V

Prijelaz na sljedeću stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz na prethodnu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Zumiranje radi povećanog prikaza predloška obrasca

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Smanjivanje radi prikaza većeg dijela predloška obrasca

ALT+CRTICA

Vrh stranice

Pristup pomoći

Prozor pomoći

Ovaj prozor pomoći omogućuje pristup cjelokupnom sadržaju pomoći za sustav Microsoft Office. U prozoru Pomoć prikazuju se teme i ostali sadržaj.

U prozoru pomoći

Akcija

Tipke

Otvaranje prozora pomoći.

F1

Zatvaranje prozora pomoći.

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Vratite se na InfoPath 2007 pomoć i upute za kućne.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke

Tipka TAB

Odabir prethodne stavke

SHIFT+TAB

Provedba zadane akcije za odabranu stavku

ENTER

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u sekciji Pregled pomoći za naziv programa .

TAB ili SHIFT+TAB

U odjeljku Pregled pomoći za naziv programa proširivanje ili sažimanje odabrane stavke.

Tipka ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tabulator

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hiperveza

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

stranica gore, stranica dolje

Prikazivanje izbornika naredbi za prozor Pomoć. Aktivni fokus mora biti u prozoru Pomoć (pritisnite F1).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Tipka ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Napomena: Ako trenutna tema pomoći nije aktivni prozor, pritisnite F6, a zatim pritisnite CTRL + P.

CTRL + P

Promjena stanja veze

F6, strelica dolje

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći.

F6, strelica dolje (pritisnite više puta)

Prebacivanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prijelaz s alatne trake, okvir Unesite riječi za pretraživanje i popis za pretraživanje .

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje ili sažimanje odabrane stavke.

Strelica lijevo ili strelica desno

Odabir sljedeće hiperveze ili odabir funkcija Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu poglavlja

Tipka TAB

Odabir prethodne hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu hipervezu, Prikaži sve ili Sakrij sve

Tipka ENTER

Ispis aktivne teme pomoći

CTRL + P

Upisivanje upita pretraživanja

Prije nego što možete upišite pitanje pretraživanje, morate odabrati okvir za pomoć upišite pitanje .

upute

 1. Pritiskom na ALT odaberite traku izbornika.

 2. Pritišćite tipku TAB dok se ne pojavi pokazivač u okvir za pomoć upišite pitanje .

 3. Upišite pitanje.

 • Da biste poslali pojam za pretraživanje koje ste upisali u okvir za pomoć upišite pitanje , pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Korištenje izbornika, alatnih traka i okna zadataka

Pristupanje i korištenje traka izbornika i alatnih traka

Prije no što premještanje ili promjena veličine na alatnoj traci, morate najprije ga odaberite.

upute

 1. Pritiskom na ALT odaberite traku izbornika.

 2. Pritisnite CTRL + TAB više puta da biste odabrali alatnu traku.

 3. Pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik Mogućnosti alatne trake .

 4. Pritisnite tipku S ili M da biste odabrali naredbe Premjesti ili veličine .

Akcija

Tipke

Pomicanje alatne trake.

CTRL + tipke sa strelicama

Oslobađanje alatne trake.

STRELICA DOLJE (pritisnite više puta)

Sidrenje alatne trake okomito na lijevoj ili desnoj strani zaslona.

Strelica lijevo ili strelica desno (pritišćite)

Odaberite traku izbornika ili zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika istovremeno.

ALT ili F10

Odaberite okna zadatka ili trake nakon pritiska na tipku F10 ili ALT da biste odabrali traku izbornika. Pritisnite tipke za premještanje žarišta među otvorenim alatnim trakama, traka izbornika i oknima zadataka.

CTRL + TAB ili CTRL + SHIFT + TAB

Kada je odabrana alatne trake ili izbornika traka, odaberite sljedeći gumb izbornik na alatnoj traci.

TAB ili STRELICA DESNO

Kada je odabrana alatne trake ili izbornika traka, odaberite prethodnog gumba ili izbornika na alatnoj traci.

SHIFT + TAB ili strelica lijevo

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije za odabrani gumb ili naredbu.

ENTER

Prikaz izbornika s prečacima za odabranu stavku.

SHIFT + F10

Prikaz Naslovna traka izbornika prečaca.

ALT+razmaknica

Kada je otvoreno izbornik ili podizbornik, odaberite sljedeću naredbu.

STRELICA DOLJE

Kada je otvoreno izbornik ili podizbornik, Odabir prethodne naredbe.

STRELICA GORE

Odaberite izbornik s lijeve strane. Kad je otvoren podizbornik, prijelaz između glavnog izbornika i podizbornika.

STRELICA LIJEVO

Odaberite izbornik s desne strane. Kad je otvoren podizbornik, prijelaz između glavnog izbornika i podizbornika.

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir prve naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME

Odabir posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

END

Zatvaranje otvorenog izbornika. Kad je otvoren podizbornik, zatvaranje samo podizbornika.

ESC

Otvaranje odabranog izbornika.

SHIFT + TIPKA SA STRELICOM DOLJE

Kad je otvoren skraćeni izbornik Prikaz potpunog skupa naredbi.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prebacivanje između okna zadatka i aktivnog predloška obrasca.

F6

Odabir sljedeće stavke u oknu zadatka.

Tipka tabulatora

Odabir prethodne stavke u oknu zadatka.

SHIFT + tabulator

Napomena: Možete koristiti tipkovnicu da biste odabrali sve naredbe izbornika na traku izbornika. Pritisnite tipku ALT da biste odabrali traku izbornika. Pritisnite podcrtano slovo u nazivu stavke izbornika koji sadrži naredbu koju želite.

Pristupanje i korištenje okna zadataka

Prije nego što možete raditi s okna zadatka, prvo otvorite, a zatim je odaberite.

upute

 1. Pritisnite CTRL + F1 da biste otvorili okno zadatka.

 2. Pritisnite F6 da biste odabrali traku izbornika.

 3. Pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da biste prikazali izbornik mogućnosti okna zadatka.

 4. Pritisnite M ili S da biste odabrali naredbe Premjesti ili veličine .

Akcija

Tipke

Prikaz okna zadatka Zadaci dizajniranja

ALT + N

Prelazak u okno zadataka iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smjeru kretanja kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta pritisnuti F6 .

Napomena: Ako se pritiskom na tipku F6 ne prikaže okno zadatka koji želite, pokušajte pritisnuti ALT da biste žarište postavili na traku izbornika, a zatim pritisnite CTRL + TAB da biste prešli u okno zadatka.

F6

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

SHIFT + F6

Promjena veličine okna zadatka (nakon odabira naredbe Veličina ).

Tipke sa strelicom

Premještanje okna zadatka (nakon odabira naredbe Premjesti ).

Tipke sa strelicom

Otvaranje okna zadatka ili skrivanje trenutnog okna zadatka.

CTRL + F1

Prijelaz u okno zadatka iz aktivnog prozora programa. (Možda ćete morati više puta pritisnite F6.)

F6

Prelazak na okno zadatka uz aktivan izbornik ili alatnu traku (možda ćete morati više puta pritisnuti preča CTRL + TIPKA TABULATORA).

CTRL + TAB

Otvaranje izbornika Mogućnosti okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA

Ako je trenutno otvoren ili vratite se u predložak obrasca, zatvorite izbornik.

ESC

Kada je okno zadatka aktivno, odaberite sljedeću mogućnost u oknu zadatka.

Tipka tabulatora

Kada je okno zadatka aktivno, odaberite na prethodnu mogućnost u oknu zadatka.

SHIFT + tabulator

Pomicanje prema gore između mogućnosti u odabranom podizborniku ili kretanje među mogućnostima u grupi mogućnosti.

STRELICA GORE

Pomicanje prema dolje između mogućnosti u odabranom podizborniku ili kretanje među mogućnostima u grupi mogućnosti.

STRELICA DOLJE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

ENTER

Otvaranje izbornika prečaca u predlošku obrasca ili otvaranje padajućeg izbornika za na odabranu stavku okna zadatka.

SHIFT + F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, Odabir posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

END

Pomicanje na vrh popisa okna odabranog zadatka.

CTRL+HOME

Pomaknite se do dna popisu okna zadatka odabranog.

CTRL+END

Vrh stranice

Korištenje dijaloških okvira

Pristup, a zatim odaberete mogućnosti u dijaloškim okvirima

Akcija

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira na predložak obrasca, za dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT+F6

Prijelaz na sljedeću mogućnost.

Tipka TAB

Prijelaz na prethodnu mogućnost

SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću karticu

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu karticu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću kategoriju.

Tipka TAB

Napomena: Nakon odabira kategorije premjestite se na naziv željene kategorije pomoću tipki sa strelicama.

Prijelaz na prethodnu kategoriju.

SHIFT+TAB

Napomena: Nakon odabira kategorije premjestite se na naziv željene kategorije pomoću tipki sa strelicama.

Kretanje po mogućnostima na popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicama

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Razmaknica

Otvaranje zatvorenog popisa i prijelaz na određenu mogućnost na popisu

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT + podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

Strelica dolje

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa ili odbacivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Tipka ESC

Pokretanje odabrane naredbe

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu mapu.

ALT+1

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape

ALT+2

Brisanje odabrane mape ili datoteke

ALT + 3

Stvaranje nove podmape u otvorenoj mapi.

ALT + 4

Prebacivanje između prikaza Minijature, Pločice, Ikone, Popis, Pojedinosti, Svojstva i Pretpregled

ALT+5

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu mapu ili datoteku

SHIFT + F10

Otvaranje popisa Pogledaj u ili Spremi u (pod nazivom adresnu traku u sustavu Windows Vista).

F4

Ažuriranje mape i popisa datoteka u dijaloškom okviru Otvaranje, Otvaranje u načinu dizajna ili Spremanje u obliku

F5

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir uređivanja je polje u koje možete upisati ili zalijepiti unos kao što je korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Tipke

Pomicanje na početak unosa

Tipka HOME

Prijelaz na kraj unosa

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi ulijevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT + Home

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT + END

Vrh stranice

Osnove sustava Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT+TAB

Povratak u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + W ili CTRL + F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora nakon minimiziranja ili maksimiziranja.

CTRL + F5

Prijelaz u sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Kada je otvoreno više prozora, prijeđite na prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvođenje naredbe Premjesti (na izborniku kontrola za prozor). Premještanje prozora pomoću tipki sa strelicama, a zatim nakon dovršetka pritisnite ESC.

CTRL + F7

Kad nije maksimiziran prozora dokumenta, izvršiti naredbu Veličina (na izborniku kontrola za prozor). Pritisnite tipke sa strelicama da biste promijenili veličinu prozora, a zatim nakon dovršetka pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na smanjena.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT + PRINT SCREEN

Kretanje po tekstu

Radnja

Tipke

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×