Tipkovni prečaci za Microsoft Office InfoPath

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ovo poglavlje pomoći opisuje tipkovne prečace za uobičajene zadatke u programu Microsoft Office InfoPath 2007 poput onih prilikom dizajniranja predložaka obrazaca. Ovi tipkovni prečaci odnose se na američki raspored tipki. Tipke u drugim rasporedima mogu se razlikovati u odnosu na tipke na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace u kojima pritišćete dvije ili više tipki istovremeno, tipke se odjeljuju znakom plus (+). Za tipkovne prečace u kojima pritiskujete jednu tipku za drugom tipke se odjeljuju zarezom (,).

Za ispisivanje ovog poglavlja pritisnite tipku TAB kako biste odabrali Prikaži sve, pritisnite ENTER i zatim pritisnite CTRL+P.

Sadržaj članka

Dizajniranje predložaka obrazaca

Pristup pomoći

U prozoru pomoći

Korištenje izbornika, alatnih traka i okna zadataka

Korištenje dijaloških okvira

Osnove Microsoft Officea

Dizajniranje predložaka obrasca

Razvoj predložaka obrazaca

Radnja

Tipkovni prečac

Dizajniranje novog predloška obrasca.

CTRL+SHIFT+D

Napomena : Ako je otvoren dijaloški okvir Uvod pritišćite tipku TAB dok ne odaberete Dizajn predloška obrasca i zatim pritisnite ENTER.

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Prikazivanje okna zadatka Zadaci dizajniranja.

ALT+N

Pregled trenutnog predloška obrasca.

CTRL+SHIFT+B

Traženje riječi ili izraza

CTRL+F

Zamjena riječi ili izraza

CTRL+H

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke

CTRL+C

Lijepljenje teksta ili stavke.

CTRL+V

Ispis trenutnog predloška obrasca.

CTRL+P

Prikazivanje svojstava odabrane kontrole.

ALT+ENTER

Umetanje kontrole

ALT+I, C

Odabir prethodne kontrole.

CTRL+< (znak manje od) ili SHIFT+TAB

Odabir sljedeće kontrole.

CTRL+> (znak veće od) ili TAB

Otvaranje programa Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Otvaranje web-mjesta Microsoft Office Developer Center u web-pregledniku.

ALT+H, I

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Odabir do početka odlomka

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Odabir do kraja odlomka

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Odabir teksta, grafike ili polja do prvog retka iznad ili ispod

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Umetanje simbola za euro.

CTRL+ALT+E

Oblikovanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja.

CTRL+RAZMAKNICA

Primjena ili uklanjanje podebljanja iz odabranog teksta

CTRL+B

Primijenili ili uklonili oblikovanje kurziv na odabranom tekstu.

CTRL+I

Primijenili ili uklonili podcrtavanje na odabranom tekstu.

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

ALT+SHIFT+K

Primjena ili uklanjanje oblikovanja eksponentom u označenom tekstu.

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje oblikovanja indeksom u označenom tekstu.

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje stila Normalno u označenom tekstu.

CTRL+SHIFT+N

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 1 u označenom tekstu.

ALT+CTRL+1

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 2 u označenom tekstu.

ALT+CTRL+2

Primjena ili uklanjanje stila Naslov 3 u označenom tekstu.

ALT+CTRL+3

Primjena ili uklanjanje oblikovanja popisom s grafičkim oznakama u označenom odlomku.

CTRL+SHIFT+L

Dodavanje uvlake odlomka s lijeve strane

CTRL+M

Uklanjanje lijeve uvlake.

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje označenog odlomka.

CTRL+J

Desno poravnanje odabranog odlomka

CTRL+R

Centriranje odabranog odlomka.

CTRL+E

Lijevo poravnanje odabranog odlomka

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta označenog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjivanje veličine fonta označenog teksta.

CTRL+SHIFT+TOČKA

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL+D

Rad s tablicama

Radnja

Pritisnite

Umetanje ponavljajuće tablice.

ALT+I, G

Promjena širine stupca s lijeve strane obruba bez promjene širine drugih stupaca.

Tijekom povlačenja obruba stupca držite tipku SHIFT.

Promjena visine retka iznad ili ispod obruba bez promjene visine drugih redaka.

Napomena : Za retke čija je veličina postavljena na minimalnu visinu, ovaj prečac mijenja visinu retka iznad obruba. Minimalnu visina retka određuje nekoliko čimbenika, uključujući postojanje teksta ili kontrola u retku.

Tijekom povlačenja obruba retka držite tipku SHIFT.

Postavljanje svih odabranih redaka ili stupaca na istu visinu ili širinu

Tijekom povlačenja obruba retka stupca držite tipku ALT.

Prelazak na sljedeću ili prethodnu ćeliju u tablici.

TAB ili SHIFT+TAB
TAB dodaje novi redak tablici ako ga pritisnete dok je pokazivač na posljednjoj ćeliji posljednjeg retka.

Odabir ili poništavanje odabira ćelije u tablici

F2

Ispravljanje i spremanje promjena

Radnja

Tipkovni prečac

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

Napomena : Potvrdni okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa mora biti potvrđen (pritisnite ALT+T, a zatim 0).

ALT+F7

Spremanje ili objavljivanje trenutnog predloška obrasca.

Napomena : Ovaj prečac otvara dijaloški okvir koji nudi izbor spremanja i objavljivanje predloška obrasca. Odlučite li ubuduće skrivati ovaj dijaloški okvir, pritiskom tipki ALT+SHIFT+F2 prikazuje se dijaloški okvir Spremanje kao.

ALT+SHIFT+F2

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje posljednje akcije.

CTRL+Y

Spremanje trenutnog predloška obrasca.

SHIFT+F12

Pregled predloška obrasca prije ispisa

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz dijaloškog okvira Pretpregled ispisa

ALT+F, V

Prelazak na sljedeću stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Prelazak na prethodnu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Zumiranje radi povećanog prikaza predloška obrasca

ALT+ZNAK JEDNAKO

Smanjivanje radi prikaza većeg dijela predloška obrasca

ALT+CRTICA

Vrh stranice

Traženje pomoći

Prozor pomoći

Ovaj prozor pomoći omogućuje pristup cjelokupnom sadržaju pomoći za paket Microsoft Office. Prozor Pomoć prikazuje poglavlja i ostali sadržaj.

U prozoru Pomoć

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu značajke Pomoć i upute za korištenje programa InfoPath 2007.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke.

TAB

Odabir prethodne stavke.

SHIFT+TAB

Izvođenje zadanih akcija za odabranu stavku

ENTER

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u sekciji Pregled pomoći za naziv programa .

TAB ili SHIFT+TAB

U odjeljku Pregled pomoći za naziv programa proširivanje ili sažimanje odabrane stavke.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikazivanje izbornika naredbi za prozor Pomoć. Prozor Pomoć mora imati aktivno žarište (pritisnite F1).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Napomena : Ako trenutna tema pomoći nije aktivni prozor, pritisnite tipku F6, a zatim tipke CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze.

F6, STRELICA DOLJE

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći.

F6, STRELICA DOLJE (pritišćite)

Kretanje između područja u prozoru Pomoć; na primjer, prebacivanje između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke tablice u prikazu stabla.

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Proširivanje odnosno sažimanje označene stavke tablice sadržaja u prikazu stabla.

STRELICA LIJEVO ili DESNO

Odabir sljedeće hiperveze ili odabir funkcija Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu poglavlja

TAB

Odabir prethodne hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu hipervezu, Prikaži sve ili Sakrij sve.

ENTER

Ispis aktivne teme pomoći

CTRL+P

Upisivanje upita pretraživanja

Prije upisivanja upita pretraživanja potrebno je uključiti okvir Za pomoć upišite pitanje.

upute

 1. Za odabir trake izbornika pritisnite ALT.

 2. Pritišćite tipku TAB sve dok pokazivač ne postavite na okvir Za pomoć upišite pitanje.

 3. Upišite svoj upit.

 • Za slanje pojma pretraživanje upisanog u okvir Za pomoć upišite pitanje pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Korištenje izbornika, alatnih traka i okna zadataka

Pristupanje i korištenje traka izbornika i alatnih traka

Kako biste mogli premjestiti ili promijeniti veličinu alatne trake, najprije je morate označiti.

upute

 1. Za odabir trake izbornika pritisnite ALT.

 2. Pritišćite CTRL+TAB kako biste odabrali alatnu traku.

 3. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA za prikazivanje izbornika Mogućnosti alatne trake.

 4. Pritisnite tipku S ili M da biste odabrali naredbe Premjesti ili veličine .

Radnja

Pritisnite

Premještanje alatne trake.

CTRL+tipke sa strelicama

Oslobađanje alatne trake.

STRELICA DOLJE (pritišćite)

Usidravanje alatne trake okomito s lijeve ili desne strane zaslona.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO (pritišćite)

Odabir trake izbornika ili zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika istovremeno.

ALT ili F10

Odabir okna zadatka ili trake izbornika nakon pritiska tipke F10 ili ALT za odabir trake izbornika. Pritišćite tipke za premještanje žarišta među otvorenim alatnim trakama, trakama izbornika i oknima zadataka.

CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB

Kad je odabrana alatna traka ili traka izbornika, odabir sljedećeg gumba ili izbornika na alatnoj traci.

TAB ili STRELICA DESNO

Kad je odabrana alatna traka ili traka izbornika, odabir prethodnog gumba ili izbornika na alatnoj traci.

SHIFT+TAB ili STRELICA LIJEVO

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije za odabrani gumb ili naredbu.

ENTER

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Prikazivanje izbornika prečaca naslovne trake.

ALT+RAZMAKNICA

Odabir sljedeće naredbe kad je otvoren izbornik ili podizbornik.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne naredbe kad je otvoren izbornik ili podizbornik.

STRELICA GORE

Odabir izbornika s lijeve strane. Kad je otvoren podizbornik, prebacivanje između glavnog izbornika i podizbornika.

STRELICA LIJEVO

Odabir izbornika s desne strane. Kad je otvoren podizbornik, prebacivanje između glavnog izbornika i podizbornika.

STRELICA DESNO

Odabir prve naredbe izbornika ili podizbornika.

HOME

Odabir posljednje naredbe izbornika ili podizbornika.

END

Zatvaranje otvorenog izbornika. Kad je otvoren podizbornik, zatvara se samo on.

ESC

Otvaranje odabranog izbornika.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prikazivanje cijelog skupa naredbi kad je otvoren skraćeni izbornik.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prebacivanje između okna zadatka i aktivnog predloška obrasca.

F6

Odabir sljedeće stavke u oknu zadatka.

TAB

Odabir prethodne stavke u oknu zadatka.

SHIFT+TAB

Napomena : Pomoću tipkovnice možete odabrati bilo koju naredbu izbornika na traci izbornika. Za odabir trake izbornika pritisnite ALT. Pritisnite podcrtano slovo u nazivu stavke izbornika koja sadrži željenu naredbu.

Pristupanje i korištenje okna zadataka

Prije rada s oknom zadatka najprije ga morate otvoriti i zatim ga označiti.

upute

 1. Za otvaranje okna zadatka pritisnite CTRL+F1.

 2. Za odabir trake izbornika pritisnite F6.

 3. Za prikazivanje izbornika mogućnosti okna zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 4. Pritisnite M ili S da biste odabrali naredbe Premjesti ili veličine .

Radnja

Pritisnite

Prikazivanje okna zadatka Zadaci dizajniranja.

ALT+N

Premještanje u okno zadatka iz drugog okna zadatka u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete trebati više puta pritisnuti F6.

Napomena : Ako se pritiskom tipke F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pokušajte postaviti žarište na traku izbornika pritiskom tipke ALT i zatim premjestiti okno zadatka pritiskom tipki CTRL+TAB.

F6

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu.

SHIFT+F6

Promjena veličine okna zadatka (nakon odabira naredbe Veličina).

Tipke sa strelicama

Premještanje okna zadatka (nakon odabira naredbe Premjesti).

Tipke sa strelicama

Otvaranje okna zadatka ili skrivanje trenutnog okna zadatka.

CTRL+F1

Premještanje u okno zadatka iz aktivnog prozora programa. (Možda ćete trebati više puta pritisnuti F6).

F6

Kad su izbornik ili traka alata aktivni, prelazak u okno zadatka. (Možda ćete morati više puta pritisnuti CTRL+TAB.)

CTRL+TAB

Otvaranje izbornika mogućnosti okna zadatka.

CTRL+SPACEBAR

Zatvaranje izbornika ako je trenutno otvoren ili povratak na predložak obrasca.

ESC

Odabir sljedeće mogućnosti u oknu zadatka kad je okno zadatka aktivno.

TAB

Odabir prethodne mogućnosti u oknu zadatka kad je okno zadatka aktivno.

SHIFT+TAB

Prelazak na gornju mogućnost u odabranom podizborniku ili kretanje među mogućnostima u grupi.

STRELICA GORE

Prelazak na donju mogućnost u odabranom podizborniku ili kretanje među mogućnostima u grupi.

STRELICA DOLJE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu.

ENTER

Otvaranje izbornika prečaca u predlošku obrasca ili otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku okna zadatka.

SHIFT+F10

Odabir prve naredbe u prikazanom izborniku ili podizborniku.

HOME

Odabir posljednje naredbe u prikazanom izborniku ili podizborniku.

END

Premještanje na vrh odabranog popisa okna zadatka.

CTRL+HOME

Premještanje na kraj odabranog popisa okna zadatka.

CTRL+END

Vrh stranice

Korištenje dijaloških okvira

Pristup, a zatim odaberete mogućnosti u dijaloškim okvirima

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira na predložak obrasca, za dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT+F6

Prelazak na sljedeću mogućnost.

TAB

Prijelaz na prethodnu mogućnost

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu.

CTRL+TAB

Prelazak na prethodnu karticu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću kategoriju.

TAB

Napomena : Nakon odabira kategorije premjestite se na naziv željene kategorije pomoću tipki sa strelicama.

Prelazak na prethodnu kategoriju.

SHIFT+TAB

Napomena : Nakon odabira kategorije premjestite se na naziv željene kategorije pomoću tipki sa strelicama.

Kretanje po mogućnostima na popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicama

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prijelaz na određenu mogućnost na popisu

Prvo slovo mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa ili odbacivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Pokretanje odabrane naredbe.

ENTER

Prelazak na prethodnu mapu.

ALT+1

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape.

ALT+2

Brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3

Stvaranje nove podmape u otvorenoj mapi.

ALT+4

Prebacivanje između prikaza Minijature, Pločice, Ikone, Popis, Pojedinosti, Svojstva i Pregled.

ALT+5

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu mapu ili datoteku

SHIFT+F10

Otvaranje popisa Traži u ili Spremi u (adresna traka u sustavu Windows Vista)

F4

Ažuriranje mape i popisa datoteka u dijaloškom okviru Otvaranje, Otvaranje u načinu dizajna ili Spremanje u obliku

F5

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir uređivanja je polje u koje možete upisati ili zalijepiti unos kao što je korisničko ime ili put do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi ulijevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Vrh stranice

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Povratak na prethodnu veličinu aktivnog prozora nakon minimiziranja ili maksimiziranja.

CTRL+F5

Prelazak na sljedeći prozor kad je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Prelazak na prethodni prozor kad je otvoreno više prozora.

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Premjesti (u izborniku Kontrola u prozoru). Premjestite prozor pomoću tipki sa strelicama i nakon dovršetka pritisnite ESC.

CTRL+F7

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (u izborniku Kontrola u prozoru). Promijenite veličinu prozora pomoću tipki sa strelicama i nakon dovršetka pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje na prethodnu veličinu odabranog prozora čija je veličina promijenjena

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Kretanje po tekstu

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Pomicanje na početak retka.

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×