Tipkovni prečaci za InfoPath 2013

U ovoj se temi pomoći opisuju tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft InfoPath 2013. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na drugim rasporedima tipkovnice možda neće točno odgovarati tipkama na tipkovnici s američkim rasporedom.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom ( + ). Za tipkovne prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Sadržaj članka

Ispunjavanje obrasca programa InfoPath

Ispunjavanje obrazaca u programu InfoPath

Oblikovanje teksta u kontroli obogaćenog teksta

Ispunjavanje obrasca programa InfoPath u web-pregledniku

Dizajniranje obrasca u programu InfoPath Designer

Oblikovanje teksta u predlošku obrasca

Rad s tablicama izgleda

Ispravljanje i spremanje promjena

Pretpregled ispisa predloška obrasca

Pristup pomoći

Korištenje dijaloških okvira

Pristup mogućnostima u dijaloškim okvirima i njihov odabir

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Ispunjavanje obrasca programa InfoPath

Vrh stranice

Ispunjavanje obrazaca u programu InfoPath

Akcija

Kombinacija tipki

Kretanje do sljedeće kontrole u redoslijedu kartica

TAB

Kretanje do prethodne kontrole u redoslijedu kartica

SHIFT+TAB

Kretanje do kontrole iznad trenutne

ALT + strelica gore

Kretanje do kontrole ispod trenutne

ALT + strelica dolje

Kontrola alata za odabir datuma: prikaz kalendara

Strelica dolje

Kretanje do sljedećeg polja koje sadrži pogrešku

CTRL+SHIFT+O

Dohvaćanje detalja pogreške za trenutno polje ako sadrži pogrešku

CTRL+SHIFT+I

Prikaz izbornika mini aplikacije za kontrolu koja ga podržava

ALT + SHIFT + F10

Ponavljajuća tablica/sekcija: dodavanje retka ili sekcije kada se nalazite u kontroli

CTRL+ENTER

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u kontroli obogaćenog teksta

Akcija

Kombinacija tipki

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja

CTRL+RAZMAKNICA

Primjena i uklanjanje podebljanja na odabranom tekstu

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja na odabranom tekstu.

ALT+SHIFT+K

Primjena ili uklanjanje eksponenta na odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje indeksa na odabranom tekstu.

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena običnog stila na odabrani tekst

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila naslova iz odabranog teksta

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 1 iz odabranog teksta

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 2 iz odabranog teksta

ALT+CTRL+3

Primjena stila oznake iz odabranog teksta

ALT+CTRL+4

Primjena stila oznake stupca iz odabranog teksta

ALT+CTRL+5

Primjena stila opisa iz odabranog teksta

ALT+CTRL+6

Primjena i uklanjanje popisa s grafičkim oznakama s odabranog odlomka

CTRL+SHIFT+L

Dodavanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje odabranog odlomka

CTRL+J

Desno poravnanje odabranog odlomka

CTRL+R

Centriranje odabranog odlomka

CTRL+E

Lijevo poravnanje odabranog odlomka

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+TOČKA

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta za 1 točku

CTRL+[

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta za 1 točku

CTRL+]

Otvaranje okna zadatka Font

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Prebacivanje odlomka na smjer teksta zdesna nalijevo

CTRL+DESNI SHIFT

Prebacivanje odlomka na smjer teksta slijeva nadesno

CTRL+LIJEVI SHIFT

Vrh stranice

Ispunjavanje obrasca programa InfoPath u web-pregledniku

Akcija

Kombinacija tipki

Dodavanje sekcije u kontrolu ponavljajuće sekcije

CTRL+ENTER

Uklanjanje sekcije iz kontrole ponavljajuće sekcije

CTRL+DEL

Dodavanje retka u kontrolu ponavljajuće tablice

CTRL+ENTER

Uklanjanje retka iz kontrole ponavljajuće tablice

CTRL+DEL

Kretanje kroz polja koja sadrže pogreške u trenutnom prikazu obrasca

CTRL+SHIFT+O

Dohvaćanje informacija za polje s pogreškom

CTRL+SHIFT+I

Premještanje fokusa na kartice web-vrpce

CTRL+[

Odabir kartice na web-vrpci

Tipka Enter

Premještanje fokusa na zadnji korišteni gumb web-vrpce

CTRL+]

Vraćanje fokusa na stranicu s web-vrpce

Tipka Esc

Sljedeća naredba obogaćenog teksta (premješta fokus na alatnu traku obogaćenog teksta iz okvira obogaćenog teksta)

CTRL+1

Sljedeća naredba obogaćenog teksta (premješta fokus na alatnu traku obogaćenog teksta iz okvira obogaćenog teksta)

CTRL + '

Izrezivanje u međuspremnik sustava Windows

CTRL+X

Kopiranje u međuspremnik sustava Windows

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika sustava Windows

CTRL+V

Poništavanje oblikovanja

CTRL + razmaknica

Poništavanje zadnje akcije

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije

CTRL+Y

Otvaranje novog prozora radi umetanja tablice

CTRL + ALT + T

Podjela ćelija

CTRL + ALT + S

Spajanje ćelija

CTRL+ALT+M

Otvaranje novog prozora radi umetanja hiperveze

CTRL+K

Otvaranje novog prozora radi umetanja slike

CTRL+SHIFT+G

Odabir fonta

CTRL + SHIFT + F

Promjena veličine fonta

CTRL + SHIFT + P

Podebljavanje teksta

CTRL+B

Primjena kurziva na tekst

CTRL+I

Podcrtavanje teksta

CTRL+U

Poravnavanje teksta s lijeve strane

CTRL+L

Poravnavanje teksta s desne strane

CTRL+R

Poravnavanje teksta u sredini

CTRL+E

Umetanje popisa brojeva

CTRL+SHIFT+E

Umetanje popisa s grafičkim oznakama

CTRL+SHIFT+L

Smanjivanje uvlake

CTRL+SHIFT+M

Povećavanje uvlake

CTRL+M

Promjena boje teksta.

CTRL+SHIFT+C

Isticanje teksta

CTRL+SHIFT+W

Prebacivanje na smjer teksta slijeva nadesno

CTRL+SHIFT+>

Prebacivanje na smjer teksta zdesna nalijevo

CTRL+SHIFT+;

Vrh stranice

Dizajniranje obrasca u programu InfoPath Designer

Akcija

Kombinacija tipki

Dizajniranje novog predloška obrasca

CTRL+SHIFT+D

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Prikaz okna zadatka Zadaci dizajniranja

ALT + N

Napomena:  Ako se otvori dijaloški okvir Početak rada pritišćite tipku TAB dok ne odaberete Dizajniranje predloška obrasca. Zatim pritisnite tipku ENTER.

Pretpregled trenutnog predloška obrasca

CTRL + SHIFT + B

Traženje riječi ili izraza

CTRL+F

Zamjena riječi ili izraza

CTRL+H

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke

CTRL+C

Lijepljenje teksta ili stavke

CTRL+V

Ispis trenutnog predloška obrasca

CTRL+P

Prikaz svojstava odabrane kontrole.

ALT+ENTER

Odabir prethodne kontrole

CTRL + < (znak manje od) ili SHIFT + TAB

Odabir sljedeće kontrole

CTRL + > (znak veće od) ili TAB

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Odabir do početka odlomka

CTRL + SHIFT + strelica gore

Odabir do kraja odlomka

CTRL + SHIFT + strelica dolje

Odabir teksta, grafike ili polja do prvog retka iznad ili ispod

SHIFT + strelica gore ili SHIFT + strelica dolje

Umetanje prijeloma retka

SHIFT+ENTER

Umetanje simbola za euro

CTRL+ALT+E

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u predlošku obrasca

Akcija

Kombinacija tipki

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja

CTRL+RAZMAKNICA

Primjena i uklanjanje podebljanja na odabranom tekstu

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja na odabranom tekstu.

ALT+SHIFT+K

Primjena ili uklanjanje eksponenta na odabranom tekstu.

CTRL+SHIFT+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena ili uklanjanje indeksa na odabranom tekstu.

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena običnog stila iz odabranog teksta

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila naslova iz odabranog teksta

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 1 iz odabranog teksta

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 2 iz odabranog teksta

ALT+CTRL+3

Primjena stila oznake iz odabranog teksta

ALT+CTRL+4

Primjena stila stupca iz odabranog teksta

ALT+CTRL+5

Primjena stila opisa iz odabranog teksta

ALT+CTRL+6

Primjena i uklanjanje popisa s grafičkim oznakama s odabranog odlomka

CTRL+SHIFT+L

Dodavanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+M

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

CTRL+SHIFT+M

Obostrano poravnavanje odabranog odlomka

CTRL+J

Desno poravnanje odabranog odlomka

CTRL+R

Centriranje odabranog odlomka

CTRL+E

Lijevo poravnanje odabranog odlomka

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+ZAREZ

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+TOČKA

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta za 1 točku

CTRL+[

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta za 1 točku

CTRL+]

Otvaranje okna zadatka Font

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Prebacivanje odlomka na smjer teksta zdesna nalijevo

CTRL+DESNI SHIFT

Prebacivanje odlomka na smjer teksta slijeva nadesno

CTRL+LIJEVI SHIFT

Vrh stranice

Rad s tablicama izgleda

Akcija

Kombinacija tipki

Promjena širine stupca s lijeve strane obruba bez promjene širine drugih stupaca

Tijekom povlačenja obruba stupca držite tipku SHIFT.

Promjena visine retka iznad ili ispod obruba bez promjene visine drugih redaka

Tijekom povlačenja obruba retka držite tipku SHIFT.

Napomena: Za retke čija je veličina postavljena na minimalnu visinu ovaj prečac mijenja visinu retka iznad obruba. Minimalnu visina retka određuje nekoliko čimbenika, uključujući postojanje teksta ili kontrola u retku.

Postavljanje svih odabranih redaka ili stupaca na istu visinu ili širinu

Tijekom povlačenja obruba retka stupca držite tipku ALT.

Prijelaz na sljedeću ili prethodnu ćeliju u tablici.

TAB ili SHIFT+TAB

Tipkom TAB dodaje se novi redak u tablicu ako je pritisnete dok je pokazivač miša na zadnjoj ćeliju zadnjeg retka.

Odabir ili poništavanje odabira ćelije u tablici

F2

Vrh stranice

Ispravljanje i spremanje promjena

Akcija

Kombinacija tipki

Pronalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke pogreške

ALT+F7

Napomena: Potvrdni okvir Provjeri pravopis za vrijeme upisa mora biti potvrđen (pritisnite ALT + T, a zatim U redu).

Spremanje ili objavljivanje trenutnog predloška obrasca

ALT+SHIFT+F2

Napomena: Ovaj prečac otvara dijaloški okvir koji nudi odabir između spremanja i objavljivanja predloška obrasca. Ako poslije odlučite sakriti taj dijaloški okvir, pritiskom na tipke ALT + SHIFT + F2 prikazuje se dijaloški okvir Spremanje u obliku.

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Spremanje trenutnog predloška obrasca

CTRL+S

Otvaranje dijaloškog okvira Spremanje u obliku za trenutni predložak obrasca

SHIFT+F12 ili ALT+SHIFT+F2

Vrh stranice

Pretpregled ispisa predloška obrasca

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz dijaloškog okvira Pretpregled ispisa

ALT+F, V

Prijelaz na sljedeću stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz na prethodnu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Zumiranje radi povećanog prikaza predloška obrasca

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Smanjivanje radi prikaza većeg dijela predloška obrasca

ALT+CRTICA

Vrh stranice

Pomoć

Ovaj prozor pomoći omogućuje pristup cjelokupnom sadržaju pomoći za sustav Microsoft Office. U prozoru Pomoć prikazuju se teme i ostali sadržaj.

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje prozora pomoći

F1

Napomena: Ako trenutna tema pomoći nije u aktivnom prozoru, pritisnite tipku F6, a zatim tipke CTRL + P.

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Odabir sljedeće stavke

Tipka TAB

Odabir prethodne stavke

SHIFT+TAB

Provedba zadane akcije za odabranu stavku

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa

TAB ili SHIFT+TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tipka TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hiperveza

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

Strelica gore, strelica dolje

Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikazivanje izbornika naredbi za prozor Pomoć. Aktivni fokus mora biti u prozoru Pomoć (pritisnite F1).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Tipka ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

CTRL+P

Promjena stanja veze

F6, strelica dolje

Prebacivanje među područjima u prozoru pomoći, na primjer, prebacivanje između alatne trake, okvira za pretraživanje i stanja veza pomoći

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke tablice u prikazu stabla

Strelica gore ili strelica dolje

Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke tablice sadržaja u prikazu stabla

Strelica lijevo ili strelica desno

Odabir sljedeće hiperveze ili odabir funkcija Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu poglavlja

Tipka TAB

Odabir prethodne hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu hipervezu, Prikaži sve ili Sakrij sve

Tipka ENTER

Ispis aktivne teme pomoći

CTRL+P

Vrh stranice

Korištenje dijaloških okvira

Pristup mogućnostima u dijaloškim okvirima i njihov odabir

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje u dizajnerskom načinu

CTRL+O ili CTRL+F12

Povratak iz otvorenog dijaloškog okvira na predložak obrasca, za dijaloške okvire koji podržavaju tu funkciju

ALT+F6

Prijelaz na sljedeću mogućnost.

Tipka TAB

Prijelaz na prethodnu mogućnost

SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću karticu

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu karticu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću kategoriju.

Tipka TAB

Napomena: Nakon odabira kategorije premjestite se na naziv željene kategorije pomoću tipki sa strelicama.

Prijelaz na prethodnu kategoriju.

SHIFT+TAB

Napomena: Nakon odabira kategorije premjestite se na željenu kategoriju pomoću tipki sa strelicama.

Kretanje po mogućnostima na popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicama

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Razmaknica

Otvaranje zatvorenog popisa i prijelaz na određenu mogućnost na popisu

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti te potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT + podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

Strelica dolje

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa ili odbacivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Tipka ESC

Pokretanje odabrane naredbe

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu mapu.

ALT+1

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape

ALT+2

Brisanje odabrane mape ili datoteke

ALT+3

Stvaranje podmape u otvorenoj mapi

ALT+4

Prebacivanje između prikaza Minijature, Pločice, Ikone, Popis, Pojedinosti, Svojstva i Pretpregled

ALT+5

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu mapu ili datoteku

SHIFT+F10

Otvaranje popisa Traži u ili Spremi u (adresna traka u sustavu Windows Vista)

F4

Ažuriranje mape i popisa datoteka u dijaloškom okviru Otvaranje, Otvaranje u načinu dizajna ili Spremanje u obliku

F5

Vrh stranice

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir uređivanja je polje u koje možete upisati ili zalijepiti unos kao što je korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje na početak unosa

Tipka HOME

Prijelaz na kraj unosa

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jednog znaka udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi ulijevo

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili poništavanje odabira jedne riječi udesno

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od pokazivača do početka unosa.

SHIFT+HOME

Odabir od pokazivača do kraja unosa.

SHIFT+END

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×