Tipkovni prečaci za Access

Tipkovni prečaci za Access

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Mnogi korisnici pronađite koje pomoći tipkovni prečaci za baza podataka na radnu površinu Access ih učinkovitije raditi. Za korisnike smanjene pokretljivosti i oštećena vida tipkovni su prečaci glavna alternativa korištenju miša. U ovom se članku itemizes tipkovni prečaci za Access u sustavu Windows.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

 • U ovoj se temi pretpostavlja da su korisnici programa JAWS isključili značajku virtualnog izbornika vrpce.

Sadržaj teme

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici itemizes najčešće korištene prečaci u bazama podataka za stolna računala Access .

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje savjeta za tipke

ALT ili F10
(da biste prešli na drugu karticu, koristite brze tipke ili tipke sa strelicama)

Otvaranje kartice Polazno

Alt + H

Otvaranje okvira značajke vođenja kroz kontrole na vrpci

Alt + Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

Shift + F10

Premještanje fokusa na drugo okno prozora

F6

Otvaranje postojeće baze podataka

Ctrl + O ili Ctrl + F12

Prikazivanje ili sakrivanje navigacijskog okna

F11

Prikazivanje ili sakrivanje popisa svojstava

F4

Prebacivanje između načina uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u navigacijski način i u prikazu podatkovne tablice i dizajna

F2

Prijelaz u prikaz obrasca iz obrasca prikaza dizajna

F5

Prijelaz na sljedeću ili prethodnu polje u prikazu podatkovne tablice

Tipka tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora

Idite na određeni zapis u prikazu podatkovne tablice

Alt + F5
(zatim u okvir za broj zapisa upišite broj zapisa pa pritisnite Enter)

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz odjeljka Ispis (za podatkovne tablice, obrasce i izvješća)

Ctrl + P

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (za obrasce i izvješća)

N

Povećavanje i smanjivanje dijela stranice

Z

Otvaranje kartice Traži u dijaloškom okviru Traženje i zamjena u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu obrasca

Ctrl + F

Otvaranje kartice Zamijeni u dijaloškom okviru Traženje i zamjena u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu obrasca

Ctrl + H

Dodavanje novog zapisa u prikazu podatkovne tablice ili u prikazu obrasca

Ctrl + znak plus (+)

Otvaranje prozora pomoći

F1

Izlaz iz Access

Alt + F4

Kretanje po vrpci isključivo pomoću tipkovnice

Vrpca je na traci pri vrhu Access, razvrstan po karticama. Na svakoj kartici prikazuje se drugačija vrpca, koja se sastoji od grupa, a u svakoj se grupi nalaze naredbe.

Po vrpci se možete kretati služeći se samo tipkovnicom. Brze tipke su posebne kombinacije tipki možete koristiti da biste brzo pristupili naredbe na vrpci pritiskom na tipke za nekoliko, bez obzira na to gdje se nalazite u Access. Svaka naredba Access može biti zadano pomoću u savjetu za tipke.

Napomena: dodaci i drugi programi mogu na vrpcu dodati nove kartice i savjete za tipke za njih.

Po karticama na vrpci možete se kretati na dva načina:

 • Da biste dobili na vrpcu, pritisnite Alt, a da biste se kretali kartice, koristite strelice desno i lijevo.

 • Da biste izravno pristupili nekoj kartici na vrpci, pritisnite neki od sljedećih savjeta za tipke:

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje stranice Datoteka

Alt + F

Otvaranje kartice Polazno

Alt + H

Otvaranje kartice Stvaranje

Alt + C

Otvaranje kartice Vanjski podaci

Alt + X ili Alt + X, 1

Otvaranje kartice Alati baze podataka

ALT + Y

Otvaranje kartice Polja

Alt + J, B

Otvaranje kartice Tablica

Alt + J, T

Otvorite karticu Dodaci ako postoji

Alt + X, 2

Otvaranje okvira značajke vođenja kroz kontrole na vrpci

Alt + Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje

Rad na karticama vrpce pomoću tipkovnice

 • Da biste pristupili popisu kartica vrpce, pritisnite Alt. Da biste izravno prešli na neku karticu, pritisnite odgovarajući savjet za tipku.

 • Po trenutno odabranoj grupi krećite se pritiskanjem tipke sa strelicom dolje.

 • S jedne grupe na vrpci na drugi prelazite pritiskanjem prečaca Ctrl + tipka sa strelicom desno ili Ctrl + tipka sa strelicom lijevo.

 • Po naredbama unutar grupe krećite se pritiskanjem tipke tabulatora ili prečaca Shift + tipka tabulatora. Po naredbama se krećete po redu prema naprijed ili prema natrag.

 • Kontrole se aktiviraju na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

  • Ako je odabrana naredba gumb, aktivirajte je pritiskom na razmaknicu ili tipku Enter.

  • Ako je odabrane naredbe Podijeli gumb (to jest, gumb koji se otvara izbornik s dodatnim mogućnostima), da biste ga aktivirali, pritisnite Alt + strelica dolje. Tabulator do željene mogućnosti. Da biste odabrali mogućnost Aktivno, pritisnite RAZMAKNICA ili Enter.

  • Ako je odabrane naredbe na popisu (kao što je popis fonta), da biste otvorili popis, pritisnite tipke strelica dolje. Zatim, da biste premjestili između stavki, pritisnite tipke sa strelicom gore ili tipke strelica dolje.

  • Ako je odabrana naredba galerija, da biste odabrali naredbu, pritisnite razmaknicu ili Enter. Zatim se po stavkama krećite pritiskanjem tipke tabulatora.

Savjet: U galerijama s više od dva retka stavki pritiskanjem tipke tabulatora fokus premještate s početka na kraj trenutnog retka. Kada dođete do kraja retka, fokus se premješta na početak sljedećeg. Ako tipku sa strelicom desno pritisnete na kraju trenutnog retka, fokus će se vratiti na početak trenutnog retka.

U sljedećoj su tablici navedeni načini premještanja fokusa pomoću tipkovnice:

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje savjeta za tipke

Alt ili F10
(na drugu karticu prijeđite pomoću savjeta za tipke ili tipki sa strelicama)

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci

Tipka tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora

Kretanje po stavkama na vrpci prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno, tim redoslijedom

Strelica dolje, gore, lijevo, ili strelica desno

Proširivanje ili sažimanje vrpce

Ctrl + F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku

Shift + F10

Premještanje fokusa na drugo okno prozora

F6

Prelazak na sljedeću ili prethodnu naredbu na vrpci

Tipka tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog popisa na vrpci, npr. popisa fontova

Strelica dolje

Kretanje po stavkama na otvorenom izborniku ili u otvorenoj galeriji

Tipka tabulatora

Završavanje izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

Enter

Korištenje savjeta za tipke

Možete prikazati savjete za tipke, odnosno slova koja omogućuju izvršavanje naredbi pomoću tipkovnice, a zatim se pomoću njih kretati po vrpci.

 1. Pritisnite tipku Alt. Savjeti za tipke prikazat će se u kvadratićima uz svaku naredbu na vrpci.

 2. Da biste odabrali određenu naredbu, pritisnite tipku sa slovom koje se prikazuje u kvadratiću sa savjetom za tipku koji se prikazuje uz naredbu.

Ovisno o tome koje slovo pritisnete, mogu vam se prikazati dodatni savjeti za tipku. Ako, primjerice, pritisnete Alt + D, otvorit će se stranica Informacije u prikazu Backstage, na kojoj se nalazi novi skup savjeta za tipku. Ako ponovno pritisnete Alt, pojavit će se savjeti za tipke koje služe za navigaciju po trenutnoj stranici.

Rad s datotekama baze podataka

Otvaranje i spremanje baza podataka

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje nove baze podataka

Ctrl + N

Otvaranje postojeće baze podataka

Ctrl + O ili Ctrl + F12

Otvaranje odabrane mape ili datoteke

Enter

Otvaranje mape jednu razinu iznad odabrane mape

Backspace

Brisanje odabrane mape ili datoteke

Delete

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu stavku, npr. mapu ili datoteku

Shift + F10

Kretanje po mogućnostima prema naprijed

Tipka tabulatora

Kretanje po mogućnostima prema natrag

Shift + tipka tabulatora

Otvaranje popisa Traži u

F4 ili Alt + I

Spremanje objekta baze podataka

Ctrl + S ili Shift + F12

Otvaranje dijaloškog okvira Spremi kao

F12 ili Alt + F + S

Ispis informacija o bazi podataka

Radnja

Tipkovni prečac

Ispis trenutnog ili odabranog objekta

Ctrl + P

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz pretpregleda ispisa

P ili CTRL + P

Iz pretpregleda ispisa, otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice

S

Zatvaranje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili Esc

Povratak u bazu podataka iz prikaza Backstage

Esc

Kretanje po radnom prostoru programa Access

Po zadanom, Access bazama podataka prikazuju se kao označeni dokumenti. Da biste prešli na dokumente u prozorima, na kartici Datoteka odaberite Mogućnosti. U dijaloškom okviru Mogućnosti programa Access , odaberite Trenutnu bazu podataka i u odjeljku Mogućnosti prozora dokumentaodaberite Preklapajući prozori.

Napomena: Da bi ta mogućnost stupila na snagu, morate zatvoriti pa ponovno otvoriti trenutnu bazu podataka.

Akcija

Kombinacija tipki

Prikazivanje ili sakrivanje navigacijskog okna

F11

Prelazak na okvir za pretraživanje u Navigacijskom oknu (Ako je žarište već u Navigacijskom oknu)

Ctrl + F

Prelazak na sljedeće ili prethodno okno u radnom prostoru

Napomena: možda ćete morat više puta pritisnuti F6. Ako se nakon pritiska na tipku F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pritisnite Alt da biste fokus premjestili vrpcu, a zatim prečac Ctrl + tipka tabulatora da biste prešli na okno zadatka.

F6 ili Shift + F6

Prelazak na sljedeći ili prethodni prozor baze podataka

Ctrl + F6 ili Ctrl + Shift + F6

Vraćanje odabranog minimiziranog prozora kad su svi prozori minimizirani

Enter

Uključivanje načina rada za promjenu veličine za aktivni prozor kada nije maiksimiziran

CTRL + F8
(pritisnite tipke sa strelicama da biste promijenili veličinu prozora, a zatim, da biste primijenili novu veličinu, pritisnite tipku Enter)

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

Ctrl + W ili Ctrl + F4

Prelazak iz alata Visual Basic Editor u prethodno aktivni prozor i obratno

Alt + F11

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

Ctrl + F10

Rad s izbornicima, dijaloškim okvirima, čarobnjacima i popisima svojstava

Korištenje izbornika

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz savjeta za tipke

Alt ili F10

Prikaz izbornika na ikoni programa (na naslovnoj traci programa), koji se naziva i izbornik za upravljanje

Alt + razmaknica

Uz otvoren izbornik ili podizbornik odabir sljedeće ili prethodne naredbe

Dolje ili strelica gore

Odabir izbornika slijeva ili zdesna ili, kad se otvori podizbornik, prelazak s glavnog izbornika na podizbornik i obratno

Strelica lijevo ili desno

Odabir prve ili posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku

Home ili End

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izborničkog prečaca ili otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku u galeriji

Shift + F10

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

Page Up ili Page Down

Prelazak na vrh ili dno odabranog popisa galerije

Ctrl + Home ili Ctrl + End

Zatvaranje otvorenog izbornika i podizbornika istovremeno

Alt

Zatvaranje otvorenog izbornika ili, ako je otvoren podizbornik, zatvaranje samo podizbornika

Esc

Korištenje dijaloških okvira

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak na sljedeću ili prethodnu karticu u dijaloškom okviru

Ctrl +Shift + tipka tabulatora ili Shift + tipka tabulatora

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

Ctrl + Shift + tipka tabulatora

Prelazak na sljedeću ili prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

Tipka tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora

Pomicanje po mogućnostima u odabranom okviru s padajućim popisom ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

Razmaknica

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na odgovarajuću mogućnost na popisu

Prvo slovo mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti ili potvrđivanje/poništavanje okvira prema slovu podcrtanom u nazivu mogućnosti

Alt + tipka sa slovom

Otvaranje odabranog okvira s padajućim popisom

ALT + strelica dolje

Zatvaranje odabranog okvira s padajućim popisom

Esc

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

Enter

Otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Esc

Korištenje čarobnjaka

Radnja

Kombinacija tipki

Pomicanje fokusa prema naprijed po kontrolama u čarobnjaku

Tipka tabulatora

Pomicanje fokusa po sekcijama (zaglavlje, tijelo, podnožje) čarobnjaka

F6

Prelazak na sljedeću stranicu čarobnjaka

Alt + N

Prelazak na prethodnu stranicu čarobnjaka

Alt + B

Dovršavanje koraka čarobnjaka

Alt + F

Korištenje popisa svojstava

Ovi se tipkovni prečaci odnose na popise svojstava za tablice, upite, obrasce i izvješća u prikazu Dizajna te na obrasce i izvješća u prikazu rasporeda.

Akcija

Tipkovni prečac

Prikazivanje ili sakrivanje popisa svojstava

F4

Prikazivanje popisa svojstava u prikazu dizajna

Alt + Enter

Pomicanje po mogućnostima na padajućem izborniku za odabir kontrole stavku po stavku

Dolje ili strelica gore

Pomicanje po mogućnostima na padajućem popisu za odabir kontrole stranicu po stranicu

Page Down ili Page Up

Prelazak na kartice popisa svojstava s padajućeg popisa za odabir kontrole

Tipka tabulatora

Pomicanje po karticama popisa svojstava uz odabranu karticu, ali ne i svojstvo

Strelica lijevo ili desno

Pomicanje za jedno svojstvo prema dolje na kartici uz odabrano svojstvo

Tipka tabulatora

Pomicanje za jedno stvojstvo prema gore na kartici uz odabrano svojstvo ili prelazak na karticu ako ste već na vrhu

Shift + tipka tabulatora

Kretanje prema naprijed po karticama uz odabrano svojstvo

Ctrl + tipka tabulatora

Kretanje prema natrag po karticama uz odabrano svojstvo

Ctrl + Shift + tipka tabulatora

Rad s tekstnim okvirima, kombiniranim okvirima i okvirima s popisom

Uređivanje u tekstnom okviru

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili lijepite unos, npr. svoje korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje na početak unosa

Home

Pomicanje na kraj unosa

End

Pomicanje za jedan znak ulijevo ili udesno

Strelica lijevo ili desno

Pomicanje za jednu riječ ulijevo ili udesno

CTRL + strelica lijevo ili Ctrl + strelica desno

Odabir od točke unosa do početka unosa teksta

Shift + Home

Odabir od točke unosa do kraja unosa teksta

Shift + End

Promjena odabira za jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Promjena odabira za jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Promjena odabira za jednu riječ ulijevo

Ctrl + Shift + Strelica lijevo

Promjena odabira za jednu riječ udesno

Ctrl + Shift + strelica desno

Korištenje kombiniranog okvira ili okvira s popisom

U okviru s popisom prikazuju se razne nepromjenjive vrijednosti ili mogućnosti, koje se automatski navode. I u kombiniranom se okviru prikazuju vrijednosti ili mogućnosti, ali tek nakon klika na strelicu padajućeg izbornika. U kombinirani je okvir katkad moguće unijeti vrijednost koje nema na popisu, baš kao u tekstni okvir.

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje kombiniranog okvira

STRELICA F4 ili Alt + strelica dolje

Osvježavanje sadržaja okvir s popisom polja pretraživanja ili kombiniranog okvira

F9

Pomicanje za jedan redak prema dolje

Strelica dolje

Pomicanje za jednu stranicu prema dolje

Page Down

Pomicanje za jedan redak prema gore

Strelica gore

Pomicanje za jednu stranicu prema gore

Tipka Page Up

Izlazak iz kombiniranog okvira ili okvira s popisom

Tipka tabulatora

Otvaranje dijaloškog okvira Uređivanje stavki popisa

Napomena: da biste pomoću tipkovnog prečaca Ctrl + E otvorili dijaloški okvir Uređivanje stavki popisa, morate imati pretplatu na Office 365. Trenutno ovaj prečac dostupna je samo za Insiders.

Ctrl + E

Rad s objektima

Uređivanje popisa objekata i kretanje po njemu

Akcija

Kombinacija tipki

Preimenovanje odabranog objekta

Napomena: Objekt možete preimenovati samo kada je zatvoren.

F2

Pomicanje za jedan redak prema dolje

Strelica dolje

Pomicanje za jedan prozor prema dolje

Page Down

Prelazak na posljednji objekt

End

Pomicanje za jedan redak prema gore

Strelica gore

Pomicanje za jedan prozor prema gore

Page Up

Kretanje po objektima i njihovo otvaranje

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje odabrane tablice ili upita u prikazu podatkovne tablice

Enter

Otvaranje odabranog obrasca ili izvješća

Enter

Pokretanje odabrane makronaredbe

Enter

Otvaranje odabrane tablice, upita, obrasca, izvješća, makronaredbe ili module u prikazu dizajna

Ctrl + Enter

Prikaz izvršnog prozora u alatu Visual Basic Editor

Ctrl + G

Rad u prikazu dizajna, rasporeda ili podatkovne tablice

Radnja

Tipkovni prečac

Prelazak iz načina rada za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u navigacijski način rada i obratno u prikazu podatkovne tablice

F2

Izlazak iz navigacijskog načina rada i povratak u način rada za uređivanje u obrascu ili u izvješću

Esc

Prijelaz na listu svojstava (u prikazu dizajna i prikaz izgleda u obrascima i izvješćima)

F4 ili Alt + Enter

Prijelaz u prikaz obrasca iz obrasca prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornje i donje dijelove prozoru (u prikazu dizajna upita, makronaredbe i prozor naprednog filtriranja/sortiranja)

F6

Kruženje kroz rešetke polja, svojstava, svojstva polja, Navigacijsko okno, Alatna traka za brzi pristupi brze tipke na vrpci (u prikaz dizajna tablica)

F6

Otvaranje dijaloškog okvira Odabir sastavljača iz odabrane kontrole na obrascu ili izvješću (u u prikazu dizajna samo)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za obrazac ili izvješće

F7

Prijelaz iz programa Visual Basic Editor natrag na obrazac ili izvješće prikaz dizajna

Alt + F11

Pomicanje prema naprijed po prikazima dok ste u tablici, upitu, obrascu ili izvješću

Napomena: ako su dostupni dodatni prikazi, svakim se pritiskom na tipke fokus premješta na sljedeći dostupan prikaz.

CTRL + strelica desno ili Ctrl + zarez ()

Pomicanje prema natrag po prikazima dok ste u tablici, upitu, obrascu ili izvješću

Napomena: ako su dostupni dodatni prikazi, svakim se pritiskom na tipke fokus premješta na prethodni dostupan prikaz.

CTRL + strelica lijevo ili Ctrl + točka (.)

Napomena: Ovaj prečac ne funkcionira u svim uvjetima i sa svim objektima.

Rad u prikazu podatkovne tablice

Prikaz podatkovne tablice koristite prilikom rada s tablicama i upitima.

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

U nastavku navedeni tipkovni prečaci funkcioniraju u navigacijskom načinu rada u prikazu podatkovne tablice.

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak na sljedeće polje

Tipka Tab ili tipku strelica desno

Prelazak na posljednje polje u trenutnom zapisu

End

Vraćanje na prethodno polje

Tipku strelica lijevo ili SHIFT + Tab

Prelazak na prvo polje u trenutnom zapisu

Home

Prelazak na trenutno polje u sljedećem zapisu

Strelica dolje

Prelazak na trenutno polje u posljednjem zapisu

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Prelazak na posljednje polje u posljednjem zapisu

Ctrl + End

Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu

Strelica gore

Prelazak na trenutno polje u prvom zapisu

Ctrl + strelica gore

Prelazak na prvo polje u prvom zapisu

Ctrl + Home

Prelazak na određeni zapis

Alt + F5
(zatim u okvir za broj zapisa upišite broj zapisa pa pritisnite Enter)

Prelazak na drugi zaslon s podacima

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan zaslon prema gore

Tipka Page Down

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje

Page Up

Pomicanje za jedan zaslon udesno

Ctrl + Page Down

Pomicanje za jedan zaslon ulijevo

Pomicanje za jedan zaslon udesno

Odabir i premještanje stupca

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir trenutnog stupca ili poništavanje odabira stupca, samo u navigacijskom načinu rada

Ctrl + razmaknica

Proširivanje odabira za jedan stupac udesno kada je odabran trenutni stupac

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica desno

Proširivanje odabira za jedan stupac ulijevo kada je odabran trenutni stupac

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica lijevo

Uključivanje načina rada za premještanje

Ctrl + Shift + F8
(i zatim pritisnite tipke sa strelicom desno ili lijevo da biste premjestili odabrane stupce udesno ili ulijevo)

Rad s podređenim podatkovnim tablicama

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak na podređenu podatkovnu tablicu iz posljednjeg polja prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici

Tipka tabulatora

Prelazak na podređenu podatkovnu tablicu iz prvog polja sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici

Shift + tipka tabulatora

Izlazak iz podređene podatkovne tablice i prelazak na prvo polje sljedećeg zapisa u podatkovnoj tablici

Ctrl + tipka tabulatora

Izlazak iz podređene podatkovne tablice i prelazak na posljednje polje prethodnog zapisa u podatkovnoj tablici

Ctrl + Shift + tipka tabulatora

Prelazak na sljedeće polje u podatkovnoj tablici iz posljednjeg polja u podređenoj podatkovnoj tablici

Tipka tabulatora

Zaobilaženje podređene podatkovne tablice i prelazak na sljedeći zapis u podatkovnoj tablici iz podatkovne tablice

Strelica dolje

Zaobilaženje podređene podatkovne tablice i prelazak na prethodni zapis u podatkovnoj tablici iz podatkovne tablice

Strelica gore

Prelazak na određeni zapis u podređenoj podatkovnoj tablici

Napomena: time se fokus s podređene podatkovne tablice premješta na okvir za broj zapisa.

Alt + F5
(zatim u okvir za broj zapisa upišite broj zapisa pa pritisnite Enter)

Prelazak s podatkovne tablice na podređenu podatkovnu tablicu zapisa

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica dolje

Sažimanje podređene podatkovne tablice

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica gore

Napomena: po poljima i zapisima u podređenoj podatkovnoj tablici krećete se pomoću istih tipkovnih prečaca kao i u prikazu podatkovne tablice.

Rad u prikazu dizajna

U prikazu dizajna radite prilikom dizajniranja tablica, upita, obrazaca, izvješća i makronaredbi.

Navigacija u prikazu dizajna

Radnja

Tipkovni prečac

Prijelaz iz načina uređivanja (s prikazanom točkom umetanja) u navigacijski način i obratno

F2

Otvaranje ili zatvaranje popisa svojstava

F4 ili Alt + Enter

Prijelaz u prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Prebacivanje između gornje i donje dijelove prozoru (u prikazu dizajna upita, makronaredbe i prozor naprednog filtriranja/sortiranja)

Napomena: tipku F6 koristite kada na željeni dio zaslona ne prijeđete pritiskanjem tipke tabulatora.

F6

Kretanje prema naprijed po okno dizajna, svojstva, Navigacijsko okno, vrpce i kontrolu zuma (u prikazu dizajna tablice, obrasce i izvješća)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz odabranog svojstva na listu svojstava za neki obrazac ili izvješće

F7

Pozivanje okna Popis polja u obrascu ili izvješću (ako je okno Popis polja već otvoreno, na okno Popis polja premješta se fokus)

Alt + F8

Kada imate otvoren modul koda, prijelaz iz modula Visual Basic Editor na obrazac ili izvješće u prikazu dizajna

Shift + F7

Prelazak s popisa svojstava kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izvješća na površinu za dizajniranje bez promjene fokusa kontrole

Shift + F7

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

Ctrl + C

Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik

Ctrl + X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka

Ctrl + V

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel duž rešetke stranice

Tipke strelica desno

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel duž rešetke stranice

Tipke strelica lijevo

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena: Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

Strelica gore

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel duž rešetke stranice

Napomena: Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

Strelica dolje

Premještanje odabrane kontrole udesno za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Ctrl + tipka sa strelicom desno

Premještanje odabrane kontrole ulijevo za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Premještanje odabrane kontrole prema gore za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena: Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah iznad, osim ako je to kontrola na najvišoj poziciji u izgledu.

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Premještanje odabrane kontrole prema dolje za jedan piksel (bez obzira na rešetku stranice)

Napomena: Kod kontrola u složenom izgledu, ovime se zamjenjuje položaj odabrane kontrole s kontrolom odmah ispod, osim ako je to kontrola na najnižoj poziciji u izgledu

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Proširivanje odabrane kontrole (udesno) za jedan piksel

Napomena: U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način proširuje cijeli raspored.

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica desno

Sužavanje odabrane kontrole (ulijevo) za jedan piksel

Napomena: U slučaju kontrola u složenom rasporedu na taj se način sužava cijeli raspored.

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica lijevo

Smanjivanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica gore

Povećavanje visine odabrane kontrole (od dna) za jedan piksel

Shift + tipka sa strelicom dolje

Uređivanje pomoću kontrola u obrascu i izvješće u prikazu dizajna

Akcija

Tipkovni prečac

Kopiranje odabrane kontrole u međuspremnik

Ctrl + C

Izrezivanje odabrane kontrole i kopiranje u međuspremnik

Ctrl + X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika u gornji lijevi kut odabranog odjeljka

Ctrl + V

Premještanje odabrane kontrole udesno (osim kontrola koje su dio rasporeda)

Tipke strelica desno ili Ctrl + strelica desno tipke sa strelicom da biste premjestili u manjim koracima

Premještanje odabrane kontrole ulijevo (osim kontrola koje su dio rasporeda)

Tipke strelica lijevo ili Ctrl + strelica lijevo tipke sa strelicom da biste premjestili u manjim koracima

Premještanje odabrane kontrole prema gore (osim kontrola koje su dio rasporeda)

Na tipke sa strelicom ili Ctrl + strelica gore tipke sa strelicom da biste premjestili u manjim koracima

Premještanje odabrane kontrole prema dolje (osim kontrola koje su dio rasporeda)

U dolje tipke sa strelicom ili Ctrl + strelica dolje tipke sa strelicom da biste premjestili u manjim koracima

Povećavanje visine odabrane kontrole

Napomena:  Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog retka rasporeda.

Shift + tipka sa strelicom dolje

Povećavanje širine odabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog stupca rasporeda.

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica desno

Smanjivanje visine odabrane kontrole

Napomena:  Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog retka rasporeda.

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica gore

Smanjivanje širine odabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi s kontrolama koje su dio rasporeda, mijenja se veličina cijelog stupca rasporeda.

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica lijevo

Navigacija u prikazu obrasca

U prikazu obrasca radite prilikom unosa podataka u obrazac.

Pomicanje iz jednog polja i zapisa u drugo

U nastavku navedeni tipkovni prečaci funkcioniraju u navigacijskom načinu rada u prikazu obrasca.

Radnja

Kombinacija tipki

Prelazak na sljedeće polje

Tipka tabulatora

Vraćanje na prethodno polje

Shift + tipka tabulatora

Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu

End

Prelazak na posljednju kontrolu na obrascu i premještanje fokusa na posljednji zapis

Ctrl + End

Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i zadržavanje na trenutnom zapisu

Home

Prelazak na prvu kontrolu na obrascu i premještanje fokusa na prvi zapis

Ctrl + Home

Prijelaz na trenutno polje u sljedećem zapisu

Ctrl + Page Down

Prelazak na trenutno polje u prethodnom zapisu

Ctrl + Page Up

Prelazak na određeni zapis

Alt + F5
(zatim u okvir za broj zapisa upišite broj zapisa pa pritisnite Enter)

Navigacija po obrascima s više stranica

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje prema dolje za jednu stranicu. Ako se nalazite na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u sljedećem zapisu

Page Down

Pomicanje prema gore za jednu stranicu. Ako ste na kraju zapisa, pomicanje na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu.

Tipka Page Up

Prelazak s glavnog obrasca na podređeni i obratno

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak na podređeni obrazac s prethodnog polja na glavnom obrascu

Tipka tabulatora

Prelazak na podređeni obrazac sa sljedećeg polja na glavnom obrascu

Shift + tipka tabulatora

Izlazak iz podređenog obrasca i prelazak na sljedeće polje na glavnom obrascu ili na sljedeći zapis

Ctrl + tipka tabulatora

Izlazak iz podređenog obrasca i prelazak na prethodno polje na glavnom obrascu ili na prethodni zapis

Ctrl + Shift + tipka tabulatora

Navigacija u pretpregledu ispisa i pretpregledu rasporeda

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Ispis iz odjeljka Ispis (za podatkovne tablice, obrasce i izvješća)

Ctrl + P

Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice (za obrasce i izvješća)

N

Povećavanje i smanjivanje dijela stranice

Z

Otkazivanje pretpregleda ispisa ili pretpregleda rasporeda

C ili Esc

Pomicanje prema dolje u malim pomacima

Strelica dolje

Pomicanje prema dolje za jedan cijeli zaslon

Page Down

Prelazak na dno stranice

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Pomicanje prema gore u malim pomacima

Strelica gore

Pomicanje prema gore za jedan cijeli zaslon

Page Up

Prelazak na vrh stranice

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Pomicanje udesno u malim pomacima

Tipka sa strelicom desno

Prelazak na desni rub stranice

End

Prelazak u donji desni kut stranice

Ctrl + End

Pomicanje ulijevo u malim pomacima

Tipke strelica lijevo

Prelazak na lijevi rub stranice

Home

Prelazak u gornji lijevi kut stranice

Ctrl + Home

Prelazak na okvir s brojem stranice

Alt + F5
(zatim upišite broj stranice pa pritisnite Enter)

Rad s oknima

Korištenje okna dijagrama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje po tablicama, prikazima i funkcijama (te spajanje redaka ako je moguće)

Tipka tabulatora ili prečac Shift + tipka tabulatora

Pomicanje po stupcima u tablici, prikazu ili funkciji

Tipke sa strelicama

Odabir odabranog stupca podataka za izlaz

Razmaknica ili znak plus (+)

Uklanjanje odabranog stupca podataka iz izlaza upita

Razmaknica ili znak minus (-)

Uklanjanje odabrane tablice, prikaza ili funkcije ili spajanje retka iz upita

Delete

Napomena: Ako je odabrano više stavki, pritisak na razmaknicu utječe na sve odabrane stavke. Više stavki odaberite tako da držite pritisnutu tipku Shift dok ih odabirete. Ako želite poništiti odabir pojedinačne stavke ili je ponovno odabrati, držite pritisnutu tipku Ctrl dok je odabirete.

Korištenja okna rešetke

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje po ćelijama

Tipke sa strelicama, tipka tabulatora ili Shift + tipka tabulatora

Prelazak na posljednji redak u trenutnom stupcu

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prvi redak u trenutnom stupcu

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Prelazak na ćeliju u gornjem lijevom kutu vidljivog dijela rešetke

Ctrl + Home

Prelazak na ćeliju u donjem desnom kutu

Ctrl + End

Pomicanje po padajućem popisu

Gore ili dolje tipke sa strelicom

Odabir cijelog stupca rešetke

Ctrl + razmaknica

Prelazak iz načina rada za uređivanje u način rada za odabir ćelija i obratno

F2

Kopiranje odabranog teksta u ćeliji u međuspremnik (u načinu rada za uređivanje)

Ctrl + C

Izrezivanje odabranog teksta u ćeliji i njegovo smještanje u međuspremnik (u načinu rada za uređivanje)

Ctrl + X

Lijepljenje teksta iz međuspremnika (u načinu rada za uređivanje)

Ctrl + V

Prelazak iz načina rada za umetanje u način rada za pisanje preko postojećeg teksta i obratno tijekom uređivanja u ćeliji

Tipka Insert

Potvrđivanje i poništavanje okvira u stupcu Izlaz

Napomena: Ako je odabrano više stavki, pritisak na tu tipku utječe na sve odabrane stavke.

Razmaknica

Čišćenje odabranog sadržaja ćelije

Delete

Čišćenje svih vrijednosti za odabrani stupac rešetke

Delete

Korištenje okna za SQL

Tijekom rada u oknu za SQL možete koristiti standardne tipke za uređivanje sustava Windows. Prečac Ctrl + tipke sa strelicama, primjerice, omogućuje prelazak s jedne riječi na drugu, a naredbe Izreži, Kopiraj i Zalijepi na kartici Polazno funkcioniraju kao i inače.

Napomena: Tekst je moguće samo umetati. Način rada za pisanje preko postojećeg teksta nije dostupan.

Korištenje okna Popis polja s obrascem ili izvješćem u prikazu dizajna ili u prikazu rasporeda

Akcija

Kombinacija tipki

Prikaz i skrivanje okna Popis polja

Alt + F8

Dodavanje odabranog polja u odjeljak s detaljima obrasca ili izvješća

Enter

Pomicanje prema gore ili prema dolje u oknu Popis polja

Strelica gore ili strelica dolje

Kretanje između gornjeg i donjeg okna Popis polja

Tipka tabulatora

Odabir teksta i podataka

Odabir polja ili zapisa

Napomena: odabir poništite pomoću tipke sa strelicom okrenutom u suprotnom smjeru.

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir sljedećeg polja

Tipka tabulatora

Prelazak iz načina rada za uređivanje (s prikazanom točkom unosa) u navigacijski način rada i obratno u prikazu podatkovne tablice

F2

Izlazak iz navigacijskog načina rada u obrascu ili izvješću

Esc

Prelazak s odabira trenutnog zapisa na odabir prvog polja trenutnog zapisa i obratno u navigacijskom načinu rada

Shift + razmaknica

Proširivanje odabira na prethodni zapis ako je trenutni zapis odabran

Shift + strelica gore

Odabir teksta u polju

Akcija

Kombinacija tipki

Promjena veličine odabira za jedan znak udesno

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica desno

Promjena veličine odabira za jednu riječ udesno

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica desno

Promjena veličine odabira za jedan znak ulijevo

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica lijevo

Promjena veličine odabira za jednu riječ ulijevo

Ctrl + Shift + lijeva tipka sa strelicom

Proširivanje odabira

Akcija

Kombinacija tipki

Uključivanje načina rada za proširivanje

Napomena: u prikazu podatkovne tablice u donjem desnom kutu prozora prikazuje se tekst Prošireni odabir

F8
(pritiskanjem tipke F8 odabir se proširuje na riječ, polje, zapis i sve zapise)

Proširivanje odabira na susjedna polja u istom retku u prikazu podatkovne tablice

Strelica lijevo ili desno

Proširivanje odabira na susjedne retke u prikazu podatkovne tablice

Gore ili dolje tipke sa strelicom

Poništavanje prethodnog proširivanja

Shift + F8

Isključivanje načina rada za proširivanje

Esc

Traženje i zamjena teksta i podataka

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje kartice Traženje u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (u prikazu podatkovne tablice i prikaz obrasca)

Ctrl + F

Otvaranje kartice Zamjena u dijaloškom okviru Traženje i zamjena (u prikazu podatkovne tablice i prikaz obrasca)

Ctrl+H

Traženje sljedećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijaloškom okviru Traži i zamijeni nakon dijaloški okvir zatvoren (u prikazu podatkovne tablice i prikaz obrasca)

Shift + F4

Uređivanje teksta i podataka

Premještanje točke unosa u polju

Napomena: ako se točka unosa ne vidi, prikažite je pritiskom na tipku F2.

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje točke unosa jedan znak udesno

Tipke strelica desno

Pomicanje točke unosa jednu riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Pomicanje točke unosa jedan znak ulijevo

Tipke strelica lijevo

Pomicanje točke unosa jednu riječ ulijevo

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Premještanje točke unosa na kraj polja u poljima s jednim retkom ili njezino premještanje na kraj retka u poljima s više redaka

End

Premještanje točke unosa na kraj polja u poljima s više redaka

Ctrl + End

Premještanje točke unosa na početak polja u poljima s jednim retkom ili njezino premještanje na početak retka u poljima s više redaka

Home

Premještanje točke unosa na početak polja u poljima s više redaka

Ctrl + Home

Kopiranje, premještanje i brisanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje odabira u međuspremnik

Ctrl + C

Izrezivanje odabira i njegovo kopiranje u međuspremnik

Ctrl + X

Lijepljenje sadržaja međuspremnika na mjesto na kojem se nalazi točka unosa

Ctrl + V

Brisanje odabira ili znaka lijevo od točke unosa

Backspace

Brisanje odabira ili znaka desno od točke unosa

Delete

Brisanje svih znakova desno od točke unosa

Ctrl + Delete

Poništavanje promjena

Akcija

Kombinacija tipki

Poništavanje upisivanja

Ctrl + Z ili Alt + Backspace

Poništavanje promjena u trenutnom polju ili u trenutnom zapisu

Esc
(ako su promijenjeni i trenutno polje i trenutni zapis, dvaput pritisnite Esc da biste poništili promjene, najprije u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu)

Unos podataka u prikazu podatkovne tablice ili prikazu obrasca

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje trenutnog datuma

Ctrl + točka sa zarezom (;)

Umetanje trenutnog vremena

Ctrl + Shift + dvotočka (:)

Umetanje zadane vrijednosti za polje

Ctrl + Alt + razmaknica

Umetanje vrijednosti iz istog polja u prethodnom zapisu

Ctrl + apostrof (')

Dodavanje novog zapisa

Ctrl + znak plus (+)

Brisanje trenutnog zapisa u podatkovnoj tablici

Ctrl + znak minus (-)

Spremanje promjena trenutnog zapisa

Shift + Enter

Prelazak s jedne vrijednosti na drugu za potvrdni okvir ili gumb mogućnosti

Razmaknica

Umetanje novoga retka u polje s kratkim ili dugačkim tekstom

Ctrl + Enter

Osvježavanje polja trenutnim podacima

Akcija

Kombinacija tipki

Preračunavanje polja u prozoru

F9

Ponovno izvođenje upita za temeljne tablice (u podređenom se obrascu upit za temeljnu tablicu ponovno izvodi samo za podređeni obrazac)

Shift + F9

Osvježavanje sadržaja okvira s popisom ili kombiniranog okvira Polje s vrijednostima

F9

Navigacija u tablicama i ćelijama

Rad u tablicama i kretanje po njima

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak na sljedeću ćeliju

Tipka tabulatora

Povratak na prethodnu ćeliju

Shift + tipka tabulatora

Prelazak u sljedeći redak

Strelica dolje

Povratak u prethodni redak

Strelica gore

Umetanje tabulatora u ćeliju

Ctrl + tipka tabulatora

Započinjanje novog odlomka

Enter

Dodavanje novog retka na dnu tablice

Tipka tabulatora na kraju posljednjeg retka

Kretanje u tablicama i ćelijama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Tipke strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Tipke strelica desno

Pomicanje za jedan redak prema gore

Strelica gore

Pomicanje za jedan redak prema dolje

Strelica dolje

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jednu riječ udesno

Ctrl + tipka sa strelicom desno

Prelazak na kraj retka

End

Prelazak na početak retka

Home

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Prelazak na kraj tekstnog okvira

Ctrl + End

Prelazak na početak tekstnog okvira

Ctrl + Home

Ponavljanje zadnje akcije traženja

Shift + F4

Pomoć za korištenje programa Access

U prozoru pomoći dostupan je sav sadržaj pomoći za Access.

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje prozora pomoći

F1

Povratak na početnu stranicu pomoći za Access

Alt + Home

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći

Tipka tabulatora

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći

Shift + tabulator

Izvođenje akcije za odabranu stavku

Enter

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke na popisu Accesstema pomoći

Enter

Odabir sljedećeg sakrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavku Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tipka tabulatora

Odabir prethodnog sakrivenog teksta ili hiperveze

Shift + tipka tabulatora

Izvođenje akcije za odabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, sakriveni tekst ili hipervezu

Enter

Vraćanje na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

Tipke sa strelicom ALT + strelica lijevo ili Backspace

Prelazak na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

Alt + tipka sa strelicom desno

Pomicanje u malim koracima prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

Gore ili dolje tipke sa strelicom

Pomicanje u većim koracima prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

Page Up ili Page Down

Prekidanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Esc

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis trenutne teme pomoći

CTRL + P
(Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6 i zatim pritisnite Ctrl + P)

Promjena stanja veze

Pritisnite F6, a zatim Enter da biste otvorili popis dostupnih mogućnosti

Prijelaz iz jednog u drugo područje u prozoru pomoći, npr. prijelaz s alatne trake na popis za pretraživanje i obratno

F6

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

Gore ili dolje tipke sa strelicom

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

Enter

Razni tipkovni prečaci

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz cijele adrese hiperveze (URL-a) za odabranu hipervezu

F2

Provjera pravopisa

F7

Otvaranje okvira za zumiranje radi jednostavnog unosa izraza i drugog teksta u mapa područja za unos

Shift + F2

Pokretanje sastavljača

Ctrl + F2

Kopiranje snimke cijelog zaslona u međuspremnik

Print Screen

Kopiranje snimke zaslona trenutnog prozora u međuspremnik

Alt + Print Screen

Prikaz cijelog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Izlaz iz Access

Alt + F4

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×