Tipkovni prečaci u programu Outlook na webu

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Tipkovni prečaci opisani u ovom članku odnose se na američki raspored tipkovnice. Raspored tipki u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati onome u američkom rasporedu tipkovnice.

Najčešće korištene tipkovnih prečaca

U nastavku su najčešće korištene tipkovni prečaci za Outlook.

Ako želite...

Pritisnite...

Dodavanje privitka

ALT, a zatim H, a zatim AF istodobno

Podebljano

Ctrl + B

Zatvori poruku

Tipka Esc

Kopiranje

Ctrl + C

Stvaranje nove poruke e-pošte

Ctrl + N

Stvaranje nove stavke

Ctrl + N

Brisanje poruke ili stavke

Izbriši

Prosljeđivanje poruke

Ctrl+F

Prosljeđivanje e-pošte kao privitak

Ctrl + Alt + F

Otvorite kalendar

Ctrl+2

Umetanje datoteke

 • ALT + N, a zatim AF istodobno za Priloži datoteku u novu poruku

 • ALT + N, a zatim AM istodobno da biste umetnuli stavku programa Outlook u novu poruku

 • ALT + N, a zatim AA istodobno da biste umetnuli posjetnicu u novu poruku

 • ALT + N, a zatim AA istodobno da biste umetnuli kalendara u novu poruku

Premjesti u mapu

Ctrl + Shift + B

Otvaranje

Tipka Enter

Čitanje poruke e-pošte

Tipka Enter

Odgovori svima u poruci e-pošte

Ctrl + Shift + R

Odgovor na poruku e-pošte

Ctrl + R

Pretraživanje

Ctrl+E

Slanje poruke e-pošte

Alt + S

Slanje/primanje

F9

Otvaranje stavki Pošta, Kalendar, Osobe i Zadaci

Možete dobiti različite značajke i funkcijeOutlook pomoću standardnih naredbi i gumba na navigacijske trake ili koristite velikog broja tipkovne prečace. Ne možemo ste podijeljene su tipkovni prečaci prema području praktičan.

Različiti tipkovni prečaci

Kombinacija tipki možete koristiti za kretanje po stavkama pri vrhu prozora Outlook Web App .

 • Pomoću strelice desno i tipke sa strelicama lijevo Krećite se između stavki pošta, kalendar, osobe i zadaci.

 • Pomoću tipke tabulatora premještajte se na informacije, Mogućnosti, Pretraživanje i Pomoć.

 • Pritiskom na tipku Enter idite na područje koje je istaknuta tako da ga odaberete.

Pritisnite tipku Esc da biste zatvorili sve otvorene obrazac ili u dijaloškom okviru. Ako to učinite, međutim, sve informacije dodate na obrazac ili dijaloški okvir možda neće biti spremljena.

Općenito premještanje tipkovnih prečaca

Radite u mapi pošta ili s popisom poruka e-pošte, postoje li uobičajenih tipkovnih prečaca koji olakšavaju kretanje sadržajem.

Tipkovni prečac

Akcija

Strelica dolje

Pomicanje prema dolje na popisu ili pomicanje dolje u prozoru.

Ctrl + Shift + B

Premještanje u mapu.

Tab

Premještanje na sljedeće područje ili stavku.

Shift + Tab

Premještanje na prethodno područje ili stavku.

Strelica gore

Pomicanje prema gore na popisu ili pomicanje prema gore u prozoru.

Tipkovni prečaci za opće akcija

Sad kad ste usvojili tipki osnovni premještanja, ovdje su tipkovni prečaci kojima možete izvršiti neke osnovne akcije.

Tipkovni prečac

Akcija

Tipka Esc

Zatvaranje stavke.

CTRL + N ili N

Stvaranje nove stavke iste vrste kao što je trenutačna mapa.

Dodatne mogućnosti

 • Ctrl + Shift + K da biste stvorili novi zadatak.

 • Ctrl + Shift + M da biste stvorili novu e-poštu.

 • Ctrl + Shift + A Da biste stvorili novu obvezu.

 • Ctrl + Shift + Q da biste stvorili novi sastanak.

 • Ctrl + Shift + C da biste stvorili novi kontakt.

O

Ako nešto nije postavljen već, stvorite mapu za arhiviranje. Premještanje poruke e-pošte u mapu arhivska prilikom pritisnite E na odabrane poruke.

ALT + Q ili Ctrl + E ili Ctrl + Alt + A ili F3

Idi na okvir za pretraživanje.

Ctrl + F6

Premještanje s jednog područja na drugu; Ovo je Navigacija najviše razine.

Napomene: 

 • Kada dođete do područja koje želite, pomoću tipki sa strelicama da biste došli do željenu stavku, i pritisnite Enter funkcioniralo na tu stavku.

 • U odjeljku pošta Ctrl + F6 provjeravaju gornjoj navigacijskoj traci, osobne status, nove stavke, mapa i okno za čitanje.

Tipka kontekstnog izbornika

Desnom tipkom miša kliknite jednaku vrijednost da biste odabrali neku mogućnost. Na tipkovnicu kompatibilan sa sustavom Windows tipku nalazi se s desne strane razmaknicu.

Tipka Enter

Odaberite poruku, stavke kalendara, kontakata ili zadataka i otvorite istaknuta mogućnost u novom prozoru.

F9

Slanje/primanje poruka.

Dodatne mogućnosti

 • Ctrl + Alt + S da biste definiranje grupa za slanje/primanje.

 • CTRL + M za pokretanje slanja/primanja.

 • SHIFT + F9 da biste pokrenuli slanja/primanja za trenutnu mapu, dohvaćanje punih stavki (zaglavlja, stavke i privitaka).

Tipkovni prečaci za uređivanje teksta

Možete pronaći tekst uređivanja tipkovni prečaci dostupni u Outlook isti su kao raspoloživih s druge Microsoftove proizvode.

Tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + C

Kopiranje odabira u međuspremnik.

Ctrl + X

Izrezivanje odabira u međuspremnik.

Razmaknica

Brisanje odabira ili znaka s lijeve strane pokazivača.

Ctrl + Backspace

Brisanje riječi koja je slijeva pokazivaču, ali ne i razmaka prije riječi.

Ctrl+L

Prikaz dijaloškog okvira za tekst hiperveze.

Ctrl + V

Lijepljenje sadržaja međuspremnika na trenutno mjesto.

Ctrl + Y

Ponavljanje zadnje izvršene akcije.

Ctrl + Z

Poništavanje zadnje akcije.

Umetanje

Promjena između umetanja i pisanja preko teksta

Tipkovni prečaci za oblikovanje teksta

Možda ste upoznati s tipkovni prečaci koje možete koristiti u Outlookza oblikovanje teksta. Microsoft je standardizirani priručniku tipkovni prečaci u više Microsoftovih proizvoda za oblikovanje teksta.

Tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + B

Primjena podebljanog oblikovanja.

Ctrl + I

Primjena kurziv oblikovanja.

Ctrl+U

Primjena podcrtavanja.

Dijaloški okvir Pošta

Tipkovni prečaci za popis mapa

Ovo su najčešće korištenih tipkovni prečaci koji se koristi s popis mapa.

Tipkovni prečac

Akcija

Strelica lijevo

Sažimanje odabrane mape.

Strelica desno

Proširivanje odabrane mape.

F2

Preimenovanje odabrane mape.

Poruke i popis tipkovnih prečaca za čitanje

Ovdje su tipkovni prečaci koji se mogu koristiti za izvođenje iste akcije bez obzira na to radite li u popisu poruka ili popis za čitanje.

Tipkovni prečac

Akcija

Umetanje

Primjena zadana zastavica odabranog razgovora ili poruke bez otvaranja izbornik zastavice.

Napomena: Ako razgovora ili poruke već zastavicom, umetanje označava razgovora ili poruke kao dovršeno. To funkcionira i kada se odabere više razgovora ili poruke.

Tipka Esc

Poništavanje pretraživanja.

Napomena: Ako je otvoren Kontekstni izbornik, Esc će zatvoriti na kontekstnom izborniku, ali ne otkažete pretraživanja.

Brisanje ili Ctrl + D

Brisanje odabrane poruke ili stavke.

Ctrl + Q ili pitanja

Označavanje odabranog razgovora ili poruke pročitanima.

CTRL + U ili U

Označavanje odabranog razgovora ili poruke nepročitanima.

SHIFT + Deleteili Shift + D

Trajno brisanje odabrane poruke ili stavke.

Tipkovni prečaci za popis poruka

Tipkovni prečaci se često koriste iste ključa nazive ili isti kombinacije tipki. No kako mogu se razlikovati radnje koje se temelji na područje u kojem radite. Tipkovni prečaci označena dalje koriste se s popisa poruka.

Tipkovni prečac

Akcija

Tipka Esc

Poništavanje pretraživanja.

Napomena: Ako je otvoren Kontekstni izbornik, Esc će zatvoriti na kontekstnom izborniku, ali ne otkažete pretraživanja.

Shift+strelica dolje

Odaberite trenutni i sljedeći poruke na popisu. Koristite da biste odabrali više susjednih poruke.

Shift+strelica gore

Odaberite trenutni i prethodni poruke na popisu. Koristite da biste odabrali više susjednih poruke.

Home ili Ctrl + Home

Odabir prve poruke u mapi.

Tipka Page down

Odabir prve poruke na sljedećoj stranici za popise poruka od dviju ili više stranica.

Tipka Page up

Odabir prve poruke na prethodnoj stranici za popise poruka od dviju ili više stranica.

END ili Ctrl + End

Odabir posljednje poruke u mapi.

Popis tipkovnih prečaca za čitanje

Koju akciju izvodi tipkovni prečac možete biti jedinstven u području u kojem radite, bez obzira na sa svojstvima poznatih nazive i kombinacije tipki. Sljedeće stvar tipkovni prečaci koji se koriste s popisom za čitanje.

Tipkovni prečac

Akcija

Tipka Esc

Zatvaranje nove poruke

CTRL + N ili N

Stvorite novu poruku.

Ctrl + Shift + F

Prosljeđivanje odabrane poruke.

END ili Ctrl + End

Idite na dno razgovora ili poruke.

Home ili Ctrl + Home

Idite na vrh razgovora ili poruke.

Tipka Page down

Pomicanje prema dolje za jednu stranicu kod razgovora i poruka od dviju ili više stranica.

Tipka Page up

Pomicanje prema gore za jednu stranicu kod razgovora i poruka od dviju ili više stranica.

CTRL + R ili Ctrl + Shift + R ili R

Odgovaranje na odabranu poruku.

Ctrl + Shift + C

Odgovaranje na odabranu poruku putem izravne Poruke.

Ctrl + Shift + R

Odgovaranje pošiljatelju i svim primateljima odabrane poruke.

Alt + S

Pošaljite poruku.

Kalendar

Prečaci prepoznati sljedeće su dostupne kada radite u prikazu kalendara.

Tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + N

Stvaranje nove stavke kalendara.

Ctrl + Shift + A

Stvorite novu obvezu.

Ctrl + Shift + Q

Stvorite novi zahtjev za sastanak.

Izbriši

Brisanje odabrane stavke.

Ctrl+2

Otvorite kalendar.

ALT + N, a zatim AA istodobno

Prijeđite na prikaz mjeseca na kalendaru.

Shift + strelica desno

Prijeđite na sljedeći vremenskog razdoblja. Na primjer, ako se nalazite u prikazu mjesec, Ctrl + strelica desno će vas odvesti na sljedeći mjesec.

Shift + strelica lijevo

Idite na prethodnu vremensko razdoblje. Na primjer, ako se nalazite u prikazu mjesec, Ctrl + strelica lijevo će vas odvesti na prethodni mjesec.

Shift + Alt + Y

Prelazak na današnji dan.

Ctrl + F6

Premještanje na drugo područje u kalendaru.

Tab

Premještanje na sljedeći događaj ili područje u trenutnom prikazu.

Shift + Tab

Premještanje na prethodni događaj ili područje u trenutnom prikazu.

Tipka Enter

Otvaranje odabrane stavke.

Shift + Alt + 1

Prebacivanje na dnevni prikaz.

Shift + Alt + 3

Prebacivanje na prikaz punog tjedna.

Shift + Alt + 4

Prebacivanje na mjesečni prikaz.

Shift + Alt + 2

Prebacivanje na prikaz radnog tjedna.

Ctrl+P

Ispis trenutnog prikaza kalendara.

Obrasce kalendara

Tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + S

Spremanje obveze.

Ctrl + Enter ili Alt + S

Slanje sastanka.

Zadaci

Rješavati zadataka pomoću neke osnovne tipkovnih prečaca.

Tipkovni prečac

Akcija

Ctrl + N

Stvorite novi zadatak.

Izbriši

Brisanje odabrane stavke.

Tipka Page down

Popis više od dviju stranica, odabir prve stavke na sljedećoj stranici.

Tipka Page up

Popis više od dviju stranica, odabir prve stavke na prethodnoj stranici.

Polazno

Odabir prve stavke na popisu.

Tipka End

Odabir posljednje stavke na popisu.

Strelica dolje

Odabir sljedeće stavke na popisu.

Strelica gore

Odabir prethodne stavke na popisu.

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Tipkovni prečaci na servisu Outlook.com

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×