Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows

Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Dodatnu općenitu pomoć potražite na polaznoj stranici podrške za Office.

Mnogi korisnici smatraju da upotreba vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima OneNote u sustavu Windows poboljšava radnu učinkovitost. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije upotrebljavati tipkovne prečace (umjesto dodirnog zaslona) koji su osnovna alternativa za upotrebu miša. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za OneNote sustav Windows.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite i otpustite više tipki zajedno označene su znakom plus (+). Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite više tipki određenim redoslijedom označene su zarezom (,).

Sadržaj teme

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Unos i uređivanje bilježaka

Radnja

Tipke

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

Ctrl + M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M ili Windows+ALT+N

Sidrenje prozora programa OneNote.

CTRL + ALT + D

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje posljednje radnje.

Ctrl + Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena: Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

Ctrl + A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke

Ctrl + X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

Ctrl + C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika

Ctrl + V

Premještanje na početak retka.

Home

Premještanje na kraj retka.

Tipka End

Premještanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Premještanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Premještanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + strelica lijevo

Premještanje za jednu riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Brisanje jednog znaka ulijevo.

Razmaknica

Brisanje jednog znaka udesno

Brisanje

Brisanje jedne riječi ulijevo.

Ctrl + Backspace

Brisanje jedne riječi udesno

Ctrl + Delete

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka.

Shift + Enter

Provjera pravopisa.

F7

Otvaranje tezaurusa za odabranu riječ.

Shift+F7

Prikaz kontekstnog izbornika u vezi s nekom napomenom, karticom ili drugim objektom koji je trenutno u fokusu.

Shift + F10

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci u slučaju njezina pojavljivanja na vrhu stranice.

Ctrl + Shift + W

Vrh stranice

Oblikovanje bilježaka

Radnja

Tipke

Isticanje odabranog teksta.

Ctrl + Shift + H ili Ctrl + Alt + H

Umetanje veze.

Ctrl + K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja).

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja).

Ctrl + Shift + V

Otvaranje veze.

Napomena: Kursor mora biti smješten unutar oblikovanog teksta veze.

Tipka Enter

Primjena i uklanjanje podebljanja na odabranom tekstu

Ctrl + B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

Ctrl + I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

Ctrl + U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja na odabranom tekstu.

Ctrl + crtica

Primjena ili uklanjanje eksponenta na odabranom tekstu.

Ctrl + Shift + =

Primjena ili uklanjanje indeksa na odabranom tekstu.

Ctrl + =

Primjena i uklanjanje popisa s grafičkim oznakama s odabranog odlomka

Ctrl + točka

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

Ctrl + kosa crta

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku.

Ctrl + Alt + 6

Primjena običnog stila na trenutnu bilješku.

Ctrl + Shift + N

Primjena lijeve uvlake odlomka

Alt + Shift + strelica desno

Uklanjanje uvlake odlomka slijeva

Alt + Shift + strelica lijevo

Desno poravnanje odabranog odlomka.

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

Ctrl + L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

Ctrl + Shift + <

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja primijenjenog na odabrani tekst.

Ctrl + Shift + N

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici.

Ctrl + Shift + R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Tipke

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+N, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta).

ALT+ Shift + P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT + N, P

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT+N, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u području obavijesti, sasvim desno na alatnoj traci sustava Windows.

Tipka s logotipom sustava Windows + Shift + S

Umetanje trenutnog datuma.

Alt + Shift + D

Umetanje trenutnog datuma i sata.

Alt + Shift + F

Umetanje trenutnog vremena.

Alt + Shift + T

Umetanje prijeloma retka

Shift + Enter

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu.

Alt + =

Umetanje znaka za euro (€).

CTRL+ALT+E

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst.

Tipka tabulatora

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom.

Tipka tabulatora

Stvaranje novog retka kada se nalazite u zadnjoj ćeliji tablice.

Napomena: Pritisnite ENTER još jednom da biste završili tablicu.

Tipka Enter

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici.

Ctrl + Enter

Stvaranje novog odlomka u istoj ćeliji tablice.

Alt + Enter

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici.

Ctrl + Alt + R

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je kursor na početku nekog retka).

Tipka Enter

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se kursor nalazi na početku retka).

DEL (pritisnite dvaput)

Vrh stranice

Odabir bilježaka i objekata.

Radnja

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

Ctrl + A

Odabir do kraja retka.

Shift + End

Odabir cijelog retka (kada se kursor nalazi na početku retka).

Shift+strelica dolje

Prijelaz na naslov stranice i odabir.

Ctrl + Shift + T

Poništavanje odabira konture ili stranice.

Tipka Esc

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore.

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake).

Alt + Shift + strelica lijevo

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake).

Alt + Shift + strelica desno

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka.

Ctrl + Shift + crtica

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

Brisanje

Premještanje na početak retka.

Home

Premještanje na kraj retka.

Tipka End

Premještanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Premještanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

Alt+strelica desno

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL+ALT+P ili CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema natrag.

Ctrl + Alt + Y

Brzo premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema naprijed.

Ctrl + Alt + U

Vrh stranice

Označavanje bilježaka

Radnja

Tipke

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza.

Ctrl+1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno.

Ctrl+2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje.

Ctrl+3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije.

Ctrl+4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija.

Ctrl+5

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

Ctrl+6

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

Ctrl + 7

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

Ctrl+8

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

Ctrl+9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka.

Ctrl+0

Korištenje kontura

Radnja

Tipke

Prikaz Razine 1.

Alt + Shift + 1

Proširenje na Razinu 2.

Alt + Shift + 2

Proširenje na Razinu 3.

Alt + Shift + 3

Proširenje na Razinu 4.

Alt + Shift + 4

Proširenje na Razinu 5.

Alt+Shift+5

Proširenje na Razinu 6.

Alt + Shift + 6

Proširenje na Razinu 7.

Alt + Shift + 7

Proširenje na Razinu 8.

Alt + Shift + 8

Proširenje na Razinu 9.

Alt + Shift + 9

Proširenje svih razina.

Alt + Shift + 0

Povećanje uvlake za jednu razinu.

Tipka tabulatora

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

Shift + tabulator

Proširivanje sažete strukture.

Alt + Shift + znak plus

Sažimanje proširene strukture.

Alt + Shift + znak minus

Vrh stranice

Određivanje jezičnih postavki

Napomena: Da biste promijenili smjer stvaranja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Radnja

Tipke

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

Ctrl + lijevi Shift

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

Ctrl + desni Shift

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Tipka tabulatora

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Shift + tabulator

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama

Radnja

Tipke

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice.

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

Ctrl + M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

Ctrl + Shift + M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica.

Ctrl+Shift+*

Ispis trenutne stranice.

Ctrl + P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

Ctrl+N

Proširivanje trake za kartice na stranici.

Ctrl + Shift + [

Sužavanje trake za kartice na stranici.

Ctrl + Shift + ]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini.

Ctrl + Alt + N

Smanjenje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Povećanje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Odabir svih stavki.

Pritisnite CTRL+A nekoliko puta da biste povećali doseg odabira.

Ctrl + A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

Alt + Shift + strelica gore

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

Alt + Shift + strelica dolje

Pomicanje mjesta točke unosa na naslov stranice.

Ctrl + Shift + T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

Alt + Page Up

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

Alt + Page Down

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

Ctrl + Home

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

Ctrl + End

Prijelaz na sljedeći odlomak.

Ctrl + strelica dolje

Prijelaz na prethodni odlomak.

Ctrl + strelica gore

Prijelaz u sljedeći spremnik bilježaka.

Alt + strelica dolje

Premještanje na početak retka.

Home

Premještanje na kraj retka.

Tipka End

Premještanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Premještanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

Alt + strelica lijevo

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

Alt+strelica desno

Povećavanje.

Alt+Ctrl+znak plus (na numeričkoj tipkovnici) ili Alt+Ctrl+Shift+znak plus

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici) ili ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Napomena: Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

Ctrl + S

Vrh stranice

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Tipke

Otvaranje programa OneNote.

Windows+SHIFT+N

Otvaranje bilježnice.

Ctrl+O

Alat za slanje u OneNote

Windows+N

Stvaranje nove sekcije.

Ctrl+T

Otvaranje sekcije.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

Ctrl + tabulator

Prijelaz na prethodnu sekciju.

Ctrl + Shift + tabulator

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

Ctrl + Page Down

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

Ctrl + Page Up

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

Alt + Home

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

Alt + End

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

Alt + Page Up

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

Alt + Page Down

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice.

Ctrl + Alt + M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice.

Ctrl + Alt + G

Odabir trenutne kartice stranice.

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije.

Ctrl + Shift + G

Premještanje trenutne sekcije.

CTRL+SHIFT+G, a zatim SHIFT+F10, M

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci.

CTRL+G, zatim pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU GORE da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite ENTER

Vrh stranice

Pretraživanje bilježaka

Radnja

Tipke

Premještanje točke umetanja u okvir za pretraživanje da biste pretraživali sve bilježnice.

Ctrl + E

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica.

Strelica dolje

Prijelaz na odabrani rezultat i poništavanje pretraživanja tijekom pretraživanja svih bilježnica.

Tipka Enter

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL+E, TAB, RAZMAKNICA

Otvaranje okna s rezultatima pretraživanja.

ALT+O nakon pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice.

Napomena: Pritiskom na tipke CRTL+E ili CTRL+F u bilo kojem trenutku možete prijeći iz pretraživanja svih mjesta u pretraživanje trenutne stranice i obrnuto.

Ctrl + F

Prijelaz na sljedeći rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

ENTER ili F3

Prijelaz na prethodni rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

Shift + F3

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu.

Tipka Esc

Vrh stranice

zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

Ctrl + Shift + E

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

Ctrl + Shift + E

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

Ctrl + Shift + 1

Stvaranje zadatka Sutra programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

Ctrl + Shift + 2

Stvaranje zadatka Ovaj tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

Ctrl + Shift + 3

Stvaranje zadatka Sljedeći tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

Ctrl + Shift + 4

Stvaranje zadatka Bez datuma programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

Ctrl + Shift + K

Označavanje odabranog zadatka programa Outlook kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog zadatka programa Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

Shift + F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane.

Ctrl+Q

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Radnja

Tipke

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

Ctrl + Alt + L

U ovom se članku navode dostupni tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2013. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na drugim rasporedima tipkovnica možda se ne poklapaju s tipkama na američkom rasporedu tipkovnice.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Sadržaj teme

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Unos i uređivanje bilježaka

Radnja

Tipke

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M ili Windows+ALT+N

Sidrenje prozora programa OneNote.

CTRL + ALT + D

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena: Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika.

CTRL+V

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno.

CTRL+DELETE

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka.

SHIFT+ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Otvaranje tezaurusa za odabranu riječ.

SHIFT+F7

Prikaz kontekstnog izbornika u vezi s nekom napomenom, karticom ili drugim objektom koji je trenutno u fokusu.

SHIFT+F10

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci u slučaju njezina pojavljivanja na vrhu stranice.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Oblikovanje bilježaka

Radnja

Tipke

Isticanje odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+H ili CTRL+ALT+H

Umetanje veze.

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje veze.

Napomena: Kursor mora biti smješten unutar oblikovanog teksta veze.

Tipka ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanja iz odabranog teksta

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje popisa s grafičkim oznakama iz odabranog odlomka

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+KOSA CRTA

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+6

Primjena običnog stila na trenutnu bilješku.

CTRL+SHIFT+N

Primjena uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Desno poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+:

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+;

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja primijenjenog na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici.

CTRL+SHIFT+R

Vrh stranice

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Tipke

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+N, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT+N, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u području obavijesti, sasvim desno na alatnoj traci sustava Windows.

Tipka s logotipom sustava Windows + S (ako koristite OneNote 2013 s najnovijim ažuriranjima, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + SHIFT + S)

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i sata.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu.

ALT+=

Umetanje znaka za euro (€).

CTRL+ALT+E

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst.

Tipka TAB

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom.

Tipka TAB

Stvaranje novog retka kada se nalazite u zadnjoj ćeliji tablice.

Napomena: Pritisnite ENTER još jednom da biste završili tablicu.

Tipka ENTER

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici.

CTRL+ENTER

Stvaranje novog odlomka u istoj ćeliji tablice.

ALT+ENTER

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL+ALT+R

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je kursor na početku nekog retka).

Tipka ENTER

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se kursor nalazi na početku retka).

DEL (pritisnite dvaput)

Vrh stranice

Odabir bilježaka i objekata.

Radnja

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena: Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Odabir do kraja retka.

SHIFT+END

Odabir cijelog retka (kada se kursor nalazi na početku retka).

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na naslov stranice i odabir.

CTRL+SHIFT+T

Poništavanje odabira konture ili stranice.

Tipka ESC

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

Tipka DELETE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL+ALT+P ili CTRL+ALT+S

Premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema natrag.

CTRL+ALT+Y

Brzo premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema naprijed.

CTRL+ALT+U

Vrh stranice

Označavanje bilježaka

Radnja

Tipke

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza.

CTRL+1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka.

CTRL+0

Korištenje kontura

Radnja

Tipke

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Povećanje uvlake za jednu razinu.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT+TAB

Proširivanje sažete strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje proširene strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Vrh stranice

Određivanje jezičnih postavki

Napomena: Da biste promijenili smjer stvaranja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Radnja

Tipke

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

SHIFT+TAB

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama

Radnja

Tipke

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice.

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica.

CTRL+SHIFT+*

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL+N

Proširivanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+[

Sužavanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini.

CTRL+ALT+N

Smanjenje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+[

Povećanje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Odabir svih stavki.

Napomena: Pritisnite CTRL+A nekoliko puta da biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Pomicanje mjesta točke unosa na naslov stranice.

CTRL+SHIFT+T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

Tipka Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

Tipka Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Prijelaz u sljedeći spremnik bilježaka.

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici) ili ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici) ili ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Napomena: Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL+S

Vrh stranice

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Tipke

Otvaranje programa OneNote.

Windows+SHIFT+N

Otvaranje bilježnice.

CTRL+O

Alat za slanje u OneNote

Windows+N

Stvaranje nove sekcije.

CTRL+T

Otvaranje sekcije.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice.

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice.

CTRL+ALT+G

Odabir trenutne kartice stranice.

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije.

CTRL+SHIFT+G

Premještanje trenutne sekcije.

CTRL+SHIFT+G, a zatim SHIFT+F10, M

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci.

CTRL+G, zatim pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU GORE da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite ENTER

Vrh stranice

Pretraživanje bilježaka

Radnja

Tipke

Premještanje točke umetanja u okvir za pretraživanje da biste pretraživali sve bilježnice.

CTRL+E

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica.

STRELICA DOLJE

Prijelaz na odabrani rezultat i poništavanje pretraživanja tijekom pretraživanja svih bilježnica.

ENTER

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL+E, TAB, RAZMAKNICA

Otvaranje okna s rezultatima pretraživanja.

ALT+O nakon pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice.

Napomena: Pritiskom na tipke CRTL+E ili CTRL+F u bilo kojem trenutku možete prijeći iz pretraživanja svih mjesta u pretraživanje trenutne stranice i obrnuto.

CTRL+F

Prijelaz na sljedeći rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

ENTER ili F3

Prijelaz na prethodni rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

SHIFT+F3

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu.

ESC

Vrh stranice

zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje zadatka Sutra programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje zadatka Ovaj tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje zadatka Sljedeći tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje zadatka Bez datuma programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog zadatka programa Outlook kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog zadatka programa Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane.

CTRL+Q

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Radnja

Tipke

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

U ovom se članku pomoći opisuju tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft OneNote 2010. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na tipkovnicama s nekim drugim rasporedom možda neće točno odgovarati tipkama na tipkovnici s američkim rasporedom.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Napomena: možda vam se ne prikazuje najnovija verzija ovog članka. Ako na traci stanja pri dnu prozora piše Izvanmrežno, povežite računalo s internetom, u pregledniku pomoći kliknite gumb Izvanmrežno, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaži sadržaj s web-mjesta Office.com. Možete i posjetiti Office.com i na stranici Pomoć i upute za Microsoft OneNote 2010 potražiti najnoviju dokumentaciju.

Sadržaj teme

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Unos i uređivanje bilježaka

Radnja

Tipke

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL + SHIFT + M

Sidrenje prozora programa OneNote.

CTRL + ALT + D

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena: Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika.

CTRL+V

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno.

CTRL+DELETE

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka.

SHIFT+ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Otvaranje tezaurusa za odabranu riječ.

SHIFT+F7

Prikaz kontekstnog izbornika u vezi s nekom napomenom, karticom ili drugim objektom koji je trenutno u fokusu.

SHIFT+F10

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci u slučaju njezina pojavljivanja na vrhu stranice.

CTRL + SHIFT + W

Oblikovanje bilježaka

Radnja

Tipke

Isticanje odabranog teksta žutom bojom.

CTRL + SHIFT + H
ili CTRL + ALT + H

Umetanje hiperveze

CTRL + K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja).

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja).

CTRL + SHIFT + V

Kopiranje hiperveze.

Napomena: Kursor mora biti smješten unutar oblikovanog teksta hiperveze.

Tipka ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanja iz odabranog teksta

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje popisa s grafičkim oznakama iz odabranog odlomka

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+KOSA CRTA

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku.

CTRL+ALT+6

Primjena običnog stila na trenutnu bilješku.

CTRL+SHIFT+N

Primjena uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Desno poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

CTRL+L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+:

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+;

Uklanjanje cjelokupnog oblikovanja primijenjenog na odabrani tekst.

CTRL+SHIFT+N

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici.

CTRL+SHIFT+R

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Tipke

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT+N, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT+N, O

Prikazivanje ili skrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta).

ALT+SHIFT+P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT+N, P

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT+N, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u području obavijesti, sasvim desno na alatnoj traci sustava Windows.

Tipka s logotipom sustava Windows+S

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i sata.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT+ENTER

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu.

ALT+=

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst.

Tipka TAB

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom.

Tipka TAB

Stvaranje novog retka kada se nalazite u zadnjoj ćeliji tablice.

Napomena: Pritisnite ENTER još jednom da biste završili tablicu.

Tipka ENTER

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici.

CTRL+ENTER

Stvaranje novog odlomka u istoj ćeliji tablice.

ALT+ENTER

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL + ALT + R

Stvaranje stupca s lijeve strane trenutnog stupca u tablici.

CTRL + ALT + E

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je kursor na početku nekog retka).

Tipka ENTER

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se kursor nalazi na početku retka).

DEL (pritisnite dvaput)

Odabir bilježaka i objekata.

Radnja

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Napomena: Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Odabir do kraja retka.

SHIFT+END

Odabir cijelog retka (kada se kursor nalazi na početku retka).

SHIFT+STRELICA DOLJE

Prijelaz na naslov stranice i odabir.

CTRL+SHIFT+T

Poništavanje odabira konture ili stranice.

Tipka ESC

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Premještanje odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake).

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

Tipka DELETE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL + ALT + P

Pokretanje reprodukcije odabrane audio ili videosnimke.

CTRL + ALT + S

Premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema natrag.

CTRL+ALT+Y

Brzo premotavanje trenutne audio ili videosnimke nekoliko sekundi prema naprijed.

CTRL+ALT+U

Označavanje bilježaka

Radnja

Tipke

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza.

CTRL+1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka.

CTRL+0

Korištenje kontura

Radnja

Tipke

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Povećanje uvlake za jednu razinu.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT+TAB

Proširivanje sažete strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje proširene strukture.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Određivanje jezičnih postavki

Napomena: Da biste promijenili smjer pisanja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office 2010 morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Akcija

Tipke

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

SHIFT + tabulator

Vrh stranice

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama

Radnja

Tipke

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice.

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL+SHIFT+M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica.

CTRL+SHIFT+*

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL+N

Proširivanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+[

Sužavanje trake za kartice na stranici.

CTRL+SHIFT+]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini.

CTRL+ALT+N

Smanjenje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+[

Povećanje razine uvlake na oznaci kartice trenutne stranice.

CTRL+ALT+]

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Odabir svih stavki.

Pritisnite CTRL+A nekoliko puta da biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Pomicanje mjesta točke unosa na naslov stranice.

CTRL+SHIFT+T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

Tipka Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

Tipka Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema gore na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema gore.

CTRL+ALT+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema dolje na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema dolje.

CTRL+ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke umetanja ulijevo na trenutnoj stranici ili proširenje stranice ulijevo.

CTRL+ALT+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja udesno na trenutnoj stranici ili proširenje stranice udesno.

CTRL+ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz u sljedeći spremnik bilježaka.

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL + S

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Tipka

Stvaranje nove sekcije.

CTRL + T

Otvaranje bilježnice.

CTRL + O

Otvaranje sekcije.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice.

CTRL+ALT+M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice.

CTRL+ALT+G

Odabir trenutne kartice stranice.

CTRL+SHFT+A

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije.

CTRL+SHIFT+G

Premještanje trenutne sekcije.

CTRL + SHIFT + G, SHIFT + F10, M

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci.

CTRL+G, zatim pritisnite STRELICU DOLJE ili STRELICU GORE da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite ENTER

Pretraživanje bilježaka

Radnja

Tipke

Premještanje točke umetanja u okvir za pretraživanje da biste pretraživali sve bilježnice.

CTRL+E

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica.

STRELICA DOLJE

Prijelaz na odabrani rezultat i poništavanje pretraživanja tijekom pretraživanja svih bilježnica.

ENTER

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL+E, TAB, RAZMAKNICA

Otvaranje okna s rezultatima pretraživanja.

ALT+O nakon pretraživanja

Pretraživanje samo trenutne stranice.

Napomena: Pritiskom na tipke CRTL+E ili CTRL+F u bilo kojem trenutku možete prijeći iz pretraživanja svih mjesta u pretraživanje trenutne stranice i obrnuto.

CTRL+F

Prijelaz na sljedeći rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

ENTER ili F3

Prijelaz na prethodni rezultat tijekom pretraživanja trenutne stranice.

SHIFT+F3

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu.

ESC

Vrh stranice

zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Radnja

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje zadatka Sutra programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje zadatka Ovaj tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje zadatka Sljedeći tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje zadatka Bez datuma programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog zadatka programa Outlook kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog zadatka programa Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Označavanje trenutne stranice kao nepročitane.

CTRL+Q

Vrh stranice

Zaštita bilježaka

Zaštita sekcija lozinkom

Radnja

Tipke

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

CTRL+ALT+L

Vrh stranice

U ovoj se temi pomoći opisuju tipkovni prečaci za uobičajene zadatke u programu Microsoft Office OneNote 2007. Ti se tipkovni prečaci odnose na američki raspored tipkovnice. Tipke na tipkovnicama s nekim drugim rasporedom možda neće točno odgovarati tipkama na tipkovnici s američkim rasporedom.

Za tipkovne prečace u kojima istovremeno pritišćete dvije ili više tipki, tipke su odvojene znakom (+). Za prečace u kojima pritišćete jednu tipku koju odmah zatim prati pritisak druge tipke, tipke su odvojene zarezom (,).

Savjet: Da biste pronašli određenu riječ ili izraz u ovoj temi, kliknite Prikaži sve, pritisnite CTRL + F, upišite riječ ili izraz, a zatim pritisnite ENTER.

Internetska pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Akcija

Tipke

Otvaranje prozora pomoći.

F1

Zatvaranje prozora pomoći.

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu pomoći za OneNote.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći

Tabulator

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu stavku

Tipka ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za OneNote prozora pomoći.

TAB ili SHIFT + TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za OneNote prozora pomoći.

Tipka ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tabulator

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hiperveza

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Pomicanje u većim koracima prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Promjena prikaza prozora pomoći tako da bude povezan s aktivnim prozorom (popločeni prikaz) ili odvojen od njega (nepopločeni prikaz).

ALT + U

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Tipka ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL + P

Promjena stanja veze

F6, a zatim pritisnite TIPKU SA STRELICOM DOLJE

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći.

F6, a zatim pritisnite TIPKU SA STRELICOM DOLJE

Prelazak s jednog na drugo područje u prozoru pomoći, npr. prelazak s alatne trake na okvir Unesite riječi koje želite pronaći ili popis za pretraživanje i obratno.

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Osnove sustava Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT+TAB

Povratak u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + W ili CTRL + F4

Prelazak u okno zadataka iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smjeru kretanja kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta pritisnuti F6 .

Ako se nakon pritiska na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, premjestite fokus na traku izbornika pritiskom na ALT, a zatim dođite do okna zadatka pritiskanjem prečaca CTRL + TIPKA TABULATORA.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT + F6

Prijelaz u sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvršava naredbu Veličina (na prozoru za upravljanje prozorom). Promijenite veličinu prozora pomoću tipki sa strelicama pa pritisnite ESC kada završite.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT + PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine

Akcija

Tipke

Promjena fonta

CTRL + SHIFT + F

Promjena veličine fonta

CTRL + SHIFT + P

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL + SHIFT + >

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL + SHIFT + <

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

Tipka END

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Ponavljanje zadnje akcije traženja

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Akcija

Tipkovni prečac

Prijelaz na sljedeću ćeliju

Tabulator

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Započinjanje novog odlomka

Tipka ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

Ako se nakon pritiska na F6 ne prikaže željeno okno zadatka, premjestite fokus na traku izbornika pritiskom na ALT, a zatim dođite do okna zadatka pritiskanjem prečaca CTRL + TIPKA TABULATORA.

F6

Prelazak na okno zadatka uz aktivan izbornik ili alatnu traku (možda ćete morati više puta pritisnuti preča CTRL + TIPKA TABULATORA).

CTRL + TAB

Prijelaz s jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka

TAB ili SHIFT+TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje među mogućnostima na odabranom podizborniku; kretanje među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izborničkog prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku galerije.

SHIFT + F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME ili END

Pomicanje prema dolje ili prema gore na odabranom popisu galerije

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prijelaz na vrh ili dno odabranog popisa galerije

CTRL+HOME ili CTRL+END

Otvaranje okna zadatka Istraživanje.

ALT + klik

Promjena veličine i premještanje alatnih traka, izbornika i okana zadatka

 1. Pritiskom na ALT odaberite traku izbornika.

 2. Pritišćite CTRL + TAB da biste odabrali željenu alatnu traku ili okno zadatka.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  Promijenite veličinu alatne trake

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL + SPACEBAR da bi se prikazao izbornik Mogućnosti alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Veličina pa pritisnite ENTER.

  3. Pritiskanjem tipki sa strelicama promijenite veličinu alatne trake. Pritiskanjem prečaca CTRL + tipke sa strelicama mijenjate veličinu u koracima od jednog piksela.

  Premjestite alatnu traku

  1. Na alatnoj traci pritisnite CTRL + SPACEBAR da bi se prikazao izbornik Mogućnosti alatne trake.

  2. Kliknite naredbu Premjesti pa pritisnite ENTER.

  3. Pritiskanjem tipki sa strelicama promijenite položaj alatne trake. Pritiskanjem prečaca CTRL + tipke sa strelicama alatnu traku pomičete u koracima od jednog piksela. Da biste odsidrili alatnu traku, uzastopno pritišćite STRELICU DOLJE. Da biste okomito usidrili alatnu traku na lijevoj ili desnoj strani, pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO kada se alatna nalazi skroz na lijevoj ili desnoj strani.

  Promijenite veličinu okna zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi.

  2. Pritisnite tipku sa STRELICOM DOLJE da biste odabrali naredbu Veličina, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritiskanjem tipki sa strelicama promijenite veličinu okna zadatka. Pomoću prečaca CTRL + tipke sa strelicama mijenjate veličinu u koracima od jednog piksela.

  Premjestite ono zadatka

  1. U oknu zadatka pritisnite CTRL + RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi.

  2. Pritisnite tipku sa STRELICOM DOLJE da biste odabrali naredbu Premjesti, a zatim pritisnite ENTER.

  3. Pritiskanjem tipki sa strelicama promijenite položaj okna zadatka. Pomoću prečaca CTRL + tipke sa strelicama pomičete okno zadatka u koracima od jednog piksela.

 4. Kada završite s premještanjem ili promjenom veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Akcija

Tipke

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

Tabulator

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu

Prvo slovo naziva mogućnosti na padajućem popisu

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Tipka ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje prazan je okvir u koji se upisuje ili lijepi unos, npr. korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Tipke

Pomicanje na početak unosa

Tipka HOME

Prijelaz na kraj unosa

Tipka END

Pomicanje jedan znak ulijevo ili udesno

Strelica lijevo ili desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir jednog znaka ulijevo ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jednog znaka udesno ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedne riječi ulijevo ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jedne riječi udesno ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Akcija

Tipke

Povratak u prethodnu mapu. Slika gumba

ALT + 1

Gumb Gore za jednu razinu Slika gumba : otvaranje mape jednu razinu iznad otvorene mape.

ALT + 2

Gumb Pretraži web Slika gumba : zatvaranje dijaloškog okvira i otvaranje stranice za pretraživanje weba

ALT + 3

Gumb Izbriši Slika gumba : brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT + 3

Gumb Stvori novu mapu Slika gumba : stvaranje nove mape.

ALT + 4

Gumb Prikazi Slika gumba : promjena prikaza mape.

ALT + 5

Gumb Alati: prikazivanje izbornika Alati.

ALT + L

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka

SHIFT + F10

Pomicanje po mogućnostima ili područjima u dijaloškom okviru.

Tipka tabulatora

Otvaranje popisa Traži u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Stvaranje i oblikovanje bilježaka

Unos i uređivanje bilježaka

Akcija

Tipke

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL + SHIFT + M

Poništavanje zadnje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL+A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke.

CTRL+X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik.

CTRL+C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika.

CTRL+V

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Strelica desno

Prijelaz na riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Brisanje jednog znaka ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno.

CTRL + DELETE

Umetanje prijeloma retka

SHIFT + ENTER

Provjera pravopisa.

F7

Oblikovanje bilježaka

Akcija

Tipke

Isticanje odabranog teksta.

CTRL + SHIFT + H

Umetanje hiperveze

CTRL + K

Kopiranje hiperveze.

Napomena: Kursor mora biti smješten unutar oblikovanog teksta hiperveze.

Tipka ENTER

Primjena ili uklanjanje podebljanja iz odabranog teksta

CTRL+B

Primjena ili uklanjanje kurziva na odabranom tekstu

CTRL+I

Primjena ili uklanjanje podcrtavanja na odabranom tekstu

CTRL+U

Primjena ili uklanjanje precrtavanja iz odabranog teksta.

CTRL+CRTICA

Primjena ili uklanjanje eksponenta iz odabranog teksta.

CTRL+SHIFT+=

Primjena ili uklanjanje indeksa iz odabranog teksta.

CTRL+=

Primjena ili uklanjanje popisa s grafičkim oznakama iz odabranog odlomka

CTRL+TOČKA

Primjena ili uklanjanje numeriranja iz odabranog odlomka.

CTRL+kosa crta

Primjena uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Uklanjanje uvlake odlomka s lijeve strane.

ALT+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Desno poravnanje odabranog odlomka.

CTRL + R

Centriranje odabranog odlomka

CTRL+E

Lijevo poravnanje odabranog odlomka.

CTRL + L

Primjena fonta na odabrani tekst.

CTRL + SHIFT + F, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Primjena veličine fonta na odabrani tekst.

CTRL + SHIFT + P, STRELICA GORE ili STRELICA DOLJE

Otvaranje okna zadatka Font.

CTRL + D

Dodavanje stavki na stranicu

Akcija

Tipke

Umetanje dokumenta ili datoteke na trenutnu stranicu.

ALT + I, F

Umetanje dokumenta ili datoteke kao ispisa na trenutnu stranicu.

ALT + I, O

Prikazivanje ili sakrivanje ispisa dokumenata na trenutnoj stranici (kada se OneNote izvodi u načinu visokog kontrasta)

ALT + SHIFT + P

Umetanje slike iz datoteke.

ALT + I, P, F

Umetanje slike sa skenera ili kamere.

ALT + I, P, S

Umetanje zaslonskog isječka.

Napomena: Ikona programa OneNote mora biti aktivna u području obavijesti, sasvim desno na alatnoj traci sustava Windows.

Tipka s logotipom sustava Windows+S

Umetanje trenutnog datuma.

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog datuma i sata.

ALT+SHIFT+F

Umetanje trenutnog vremena.

ALT+SHIFT+T

Umetanje prijeloma retka.

SHIFT + ENTER

Odabir bilježaka i objekata.

Akcija

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici.

Pritisnite CTRL+A više puta da biste povećali opseg odabira.

CTRL + A

Poništavanje odabira konture ili stranice.

Tipka ESC

Pomicanje odabrane bilješke ili objekta prema gore.

ALT + SHIFT + STRELICA GORE

Pomicanje odabrane bilješke ili objekta prema dolje.

ALT + SHIFT + STRELICA DOLJE

Pomicanje odabrane bilješke ili objekta ulijevo.

ALT + SHIFT + STRELICA LIJEVO

Pomicanje odabrane bilješke ili objekta udesno.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka.

CTRL+SHIFT+CRTICA

Dodavanje razmaka na stranicu ili uklanjanje razmaka sa stranice.

ALT + I, N pa pritisnite tipku sa STRELICOM GORE ili tipku sa STRELICOM DOLJE, a potom pritisnite ENTER

Brisanje odabrane bilješke ili objekta.

Tipka DELETE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Označavanje bilježaka

Akcija

Tipke

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza.

CTRL+1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno.

CTRL+2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje.

CTRL+3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije.

CTRL+4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija.

CTRL+5

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+6

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+7

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+8

Primjena ili uklanjanje prilagođene oznake.

CTRL+9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka.

CTRL + 0

Korištenje kontura

Akcija

Tipke

Prikaz Razine 1.

ALT+SHIFT+1

Proširenje na Razinu 2.

ALT+SHIFT+2

Proširenje na Razinu 3.

ALT+SHIFT+3

Proširenje na Razinu 4.

ALT+SHIFT+4

Proširenje na Razinu 5.

ALT+SHIFT+5

Proširenje na Razinu 6.

ALT+SHIFT+6

Proširenje na Razinu 7.

ALT+SHIFT+7

Proširenje na Razinu 8.

ALT+SHIFT+8

Proširenje na Razinu 9.

ALT+SHIFT+9

Proširenje svih razina.

ALT+SHIFT+0

Prikaz tijela teksta za odabrani naslov.

ALT + SHIFT + =

Sakrivanje tijela teksta za odabrani naslov.

ALT + SHIFT + CRTICA

Povećanje uvlake za jednu razinu.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu.

SHIFT + tabulator

Određivanje jezičnih postavki

Napomena: Da biste promijenili smjer pisanja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Jezične postavke sustava Microsoft Office 2007 morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Akcija

Tipke

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno.

CTRL+LIJEVI SHIFT

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo.

CTRL+DESNI SHIFT

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo.

SHIFT+TAB

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i pomoćnim bilješkama

Akcija

Tipke

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice.

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote.

CTRL+M

Otvaranje malog prozora u programu OneNote radi stvaranja pomoćne bilješke.

CTRL + SHIFT + M

Ispis trenutne stranice.

CTRL+P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije.

CTRL + N

Dodavanje nove podstranice u trenutnu grupu stranica.

CTRL + SHIFT + N

Odabir svih stavki.

Pritisnite CTRL+A nekoliko puta da biste povećali doseg odabira.

CTRL+A

Odabir trenutne stranice.

CTRL+SHIFT+A
Ako je odabrana stranica dio grupe, pritisnite CTRL+A da biste odabrali sve stranice u grupi.

Povećavanje veličine kartice stranice.

CTRL + SHIFT + LIJEVA UGLATA ZAGRADA

Smanjivanje veličine kartice stranice.

CTRL + SHIFT + DESNA UGLATA ZAGRADA

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke unosa u zaglavlje stranice.

CTRL + T

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE DOWN

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici.

Tipka Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici.

Tipka Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice.

CTRL+HOME

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice.

CTRL+END

Prijelaz na sljedeći odlomak.

CTRL+STRELICA DOLJE

Prijelaz na prethodni odlomak.

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema gore na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema gore.

CTRL+ALT+STRELICA GORE

Premještanje točke umetanja prema dolje na trenutnoj stranici ili proširenje stranice prema dolje.

CTRL+ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje točke umetanja ulijevo na trenutnoj stranici ili proširenje stranice ulijevo.

CTRL+ALT+STRELICA LIJEVO

Premještanje točke umetanja udesno na trenutnoj stranici ili proširenje stranice udesno.

CTRL+ALT+STRELICA DESNO

Prijelaz u sljedeći spremnik bilježaka.

ALT+STRELICA DOLJE

Premještanje na početak retka.

Tipka HOME

Premještanje na kraj retka.

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu.

ALT+STRELICA DESNO

Povećavanje.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Smanjivanje.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na numeričkoj tipkovnici)
–ILI–
ALT+CTRL+SHIFT+CRTICA

Spremanje promjena.

Napomena: Tijekom izvođenja programa OneNote, vaše bilješke se automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilježaka nije potrebno.

CTRL + S

Rad s bilježnicama i sekcijama

Akcija

Tipke

Stvaranje nove bilježnice

ALT + N, N

Stvaranje nove sekcije.

ALT + N, S

Otvaranje sekcije.

CTRL + O

Prijelaz na sljedeću sekciju.

CTRL+TAB

Prijelaz na prethodnu sekciju.

CTRL+SHIFT+TAB

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji.

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji.

ALT+HOME

Prijelaz na posljednju stranicu u sekciji.

ALT+END

Prijelaz na prvu stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT+PAGE UP

Prijelaz na posljednju stranicu trenutno vidljivog skupa kartica stranice.

ALT + STRANICA DOLJE

Premještanje trenutne sekcije.

ALT + F, V

Pretraživanje bilježaka

Akcija

Tipke

Premještanje točke unosa u okvir Traži.

CTRL + F

Promjena opsega pretraživanja.

CTRL + F, TIPKA TABULATORA, STRELICA DOLJE

Prilikom pretraživanja prelazak na sljedeći rezultat pretraživanja.

ENTER

Zajedničko korištenje bilježaka

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim osobama

Akcija

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Započinjanje sesije zajedničkog korištenja uživo.

ALT + S, L, S

Pridruživanje zajedničkoj sesiji.

ALT + S, L, J

Napuštanje zajedničke sesije.

ALT + S, L, L

Zajedničko korištenje bilježaka s drugim programima

Akcija

Tipke

Slanje odabranih stranica u poruci e-pošte.

CTRL+SHIFT+E

Slanje odabrane stranice u Microsoft Office Word 2007.

ALT + F, D, W

Stvaranje obveze u programu Microsoft Office Outlook 2007.

ALT + SHIFT + A

Stvaranje kontakta u programu Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL + SHIFT + C

Stvaranje zadatka Danas programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+1

Stvaranje zadatka Sutra programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+2

Stvaranje zadatka Ovaj tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+3

Stvaranje zadatka Sljedeći tjedan programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+4

Stvaranje zadatka Bez datuma programa Outlook iz trenutno odabrane bilješke.

CTRL+SHIFT+5

Otvaranje izbornika Zadaci programa Outlook.

ALT + K

Otvaranje odabranog zadatka u programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Označavanje odabranog zadatka programa Outlook kao dovršenog.

CTRL+SHIFT+9

Brisanje odabranog zadatka programa Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Sinkroniziranje promjena u trenutnoj zajedničkoj bilježnici.

SHIFT+F9

Sinkroniziranje promjena u svim zajedničkim bilježnicama.

F9

Zaštita bilježaka

Sekcije zaštićene lozinkom

Akcija

Tipke

Postavljanje mogućnosti zaštite lozinkom.

ALT + F, S

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom.

CTRL+ALT+L

Odabir okvira Unesite lozinku u dijaloškom okviru Zaštita lozinkom.

ALT + P

Odabir okvira Potvrdite lozinku u dijaloškom okviru Zaštita lozinkom.

ALT + C

Vidi također

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Tehnička podrška za osobe s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×