Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows 10

Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows 10

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Mnogi korisnici smatraju da im korištenje vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima za OneNote za Windows 10 poboljšava radnu učinkovitost. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije koristiti tipkovne prečace (a ne dodirni zaslon) koji su ključna alternativa korištenju miša. U ovom su članku navedeni su tipkovni prečaci za OneNote za Windows 10.

Napomene: 

  • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

  • Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite i otpustite više tipki zajedno označene su znakom plus (+). Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite više tipki određenim redoslijedom označene su zarezom (,).

Sadržaj teme

Često korišteni prečaci

U ovoj su tablici prikazani najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows 10.

Radnja

Tipkovni prečac

Postavljanje fokusa na trenutnu sekciju

Ctrl + Shift + G

Otvaranje kontekstnog izbornika

Shift + F10

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije

Ctrl + N

Otvaranje bilježnice

Ctrl + O

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci

Ctrl + G, a zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje ili gore da biste odabrali drugu bilježnicu pa pritisnite enter

Stvaranje nove sekcije

Ctrl + T

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini

Ctrl + Alt + N

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice

Ctrl + Alt + Shift + N

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice

F11

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

Ctrl + Alt + G

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice

Ctrl + Alt + M

Odabir trenutne stranice

Ctrl + Shift + A

Prijelaz na naslov stranice i odabir

Ctrl + Shift + T

Otvaranje okvira za pretraživanje radi traženja svih trenutno otvorenih bilježnica

Ctrl + E

Navigacija programom OneNote za Windows 10 pomoću tipkovnice

U tablici u nastavku navedeni su prečaci koje možete koristiti za navigaciju u programu OneNote za Windows 10.

Radnja

Tipkovni prečac

Prebacivanje između trake s karticama, navigacijskog okna i prostora za crtanje na stranici

F6

Prelazak na vrpcu na kartici

Tipka sa strelicom dolje

Kretanje između mogućnosti na vrpci

Tipka sa strelicom lijevo ili desno

Izvršavanje trenutno odabrane mogućnosti

Enter

Kretanje između kartica

Tipka sa strelicom lijevo ili desno

Kretanje između stavki na traci glavnog izbornika

Tabulator ili Shift + tabulator

Otvaranje vrpce

Alt

Otvaranje kartice Polazno

Alt + H

Otvaranje kartice Umetanje

Alt + N

Otvaranje kartice Crtanje

Alt + D

Otvaranje kartice Prikaz

Alt + W

Aktivacija i korištenje čitača zaslona Pripovjedač

Da biste u sustavu Windows aktivirali Pripovjedač, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + enter. Čut ćete: "Narrator settings window" (Prozor Postavke Pripovjedača).

Da biste saznali više o prečacima i naredbama Pripovjedača, pročitajte Tipkovne naredbe i geste dodira Pripovjedača.

Da biste zatvorili Pripovjedač, pritisnite Caps Lock + Esc.

Pisanje i oblikovanje bilješki

Upisivanje i uređivanje bilješki

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl + M

Poništavanje zadnje akcije

Ctrl + Z

Ponavljanje zadnje akcije

Ctrl + Y

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici. Da biste proširili odabir, pritišćite Ctrl + A.

Ctrl + A

Izrezivanje odabranog teksta ili stavke iz međuspremnika

Ctrl + X

Kopiranje odabranog teksta ili stavke u međuspremnik

Ctrl + C

Lijepljenje sadržaja međuspremnika

Ctrl + V

Premještanje na početak retka

Home

Premještanje na kraj retka

End

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jednu riječ udesno

Ctrl + tipka sa strelicom desno

Brisanje za jedan znak ulijevo

Tipka Backspace

Brisanje za jedan znak udesno

Delete

Brisanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + Backspace

Brisanje jedne riječi udesno

Ctrl + Delete

Umetanje prijeloma retka bez započinjanja novog odlomka

Shift + Enter

Otvaranje kontekstnog izbornika za objekte u fokusu

Shift + F10 ili tipka Menu

Izvršavanje akcije predložene na informativnoj traci ako se pojavi na vrhu stranice

Ctrl + Shift + W

Umetanje ime autora i zadnji izmijenjene vremenska oznaka

Ctrl + Shift + M

Oblikovanje bilješki

Radnja

Tipkovni prečac

Isticanje odabranog teksta

Ctrl + Shift + H ili Ctrl + Alt + H

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Kopiranje oblikovanja odabranog teksta (prenositelj oblikovanja)

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja na odabrani tekst (prenositelj oblikovanja)

Ctrl + Shift + V

Otvaranje hiperveze kada je pokazivač u tekstu veze Pritišćite tipke sa strelicama da biste pokazivač premjestili u tekst veze.

Enter

Primjena podebljanja na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + B

Primjena kurziva na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + I

Primjena podcrtavanja na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + U

Primjena precrtavanja na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + crtica (-)

Primjena eksponenta na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + Shift + =

Primjena indeksa na odabrani tekst ili uklanjanje s njega

Ctrl + =

Primjena popisa s grafičkim oznakama na odabrani odlomak ili uklanjanje s njega

Ctrl + točka (.)

Primjena numeriranog popisa na odabrani odlomak ili uklanjanje s njega

Ctrl + kosa crta

Primjena stila Naslov 1 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 1

Primjena stila Naslov 2 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 2

Primjena stila Naslov 3 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 3

Primjena stila Naslov 4 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 4

Primjena stila Naslov 5 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 5

Primjena stila Naslov 6 na trenutnu bilješku

Ctrl + Alt + 6

Primjena stila Normalno na trenutnu bilješku, brisanje svih oblikovanja

Ctrl + Shift + N

Povećanje uvlake odlomka

Alt + Shift + tipka sa strelicom desno ili tabulator (na početku retka)

Smanjenje uvlake odlomka

Alt + Shift + tipka sa strelicom lijevo ili tabulator (na početku retka)

Desno poravnanje odabranog odlomka

Ctrl + R

Lijevo poravnanje odabranog odlomka

Ctrl + L

Povećavanje veličine fonta odabranog teksta

Ctrl + Shift + >

Smanjivanje veličine fonta odabranog teksta

Ctrl + Shift + <

Prikazivanje ili skrivanje crta ravnala na trenutnoj stranici

Ctrl + Shift + R

Dodavanje stavki na stranicu

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje zaslonskog isječka u međuspremnik (potreban je Windows 10 - ažuriranje za kreativne)

Tipka s logotipom sustava Windows + Shift + S

Umetanje trenutnog datuma

Alt + Shift + D

Umetanje trenutnog datuma i vremena

Alt + Shift + F

Umetanje trenutnog vremena

Alt + Shift + T

Umetanje prijeloma retka

Shift + Enter

Pokretanje matematičke jednadžbe ili pretvaranje odabranog teksta u matematičku jednadžbu

Alt + =

Stvaranje tablice dodavanjem drugog stupca uz već upisan tekst

Tabulator

Stvaranje drugog stupca u tablici s jednim retkom

Tabulator

Stvaranje drugog retka u zadnjoj ćeliji tablice

Enter

Stvaranje retka ispod trenutnog retka u tablici

Ctrl + Enter

Stvaranje drugog odlomka u istoj ćeliji tablice

Alt + Enter

Stvaranje stupca s desne strane trenutnog stupca u tablici

Ctrl + Alt + R

Stvaranje retka iznad trenutnog retka u tablici (kada je pokazivač na početku nekog retka, osim u prvom retku)

Enter

Brisanje trenutnog praznog retka u tablici (kada se pokazivač nalazi na početku retka)

Delete (pritisnite dvaput)

Odabir bilješki i objekata

Radnja

Tipke

Odabir svih stavki na trenutnoj stranici. Da biste proširili odabir, pritišćite Ctrl + A.

Ctrl + A

Odabir od trenutnog mjesta pokazivača do kraja retka

Shift + End

Odabir cijelog retka (kada se pokazivač nalazi na početku retka)

Shift + tipka sa strelicom dolje

Prijelaz na naslov stranice i odabir

Ctrl + Shift + T

Poništavanje odabira konture ili stranice

Esc

Premještanje trenutnog odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema gore

Alt + Shift + tipka sa strelicom gore

Premještanje trenutnog odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka prema dolje

Alt + Shift + tipka sa strelicom dolje

Premještanje trenutnog odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka udesno (povećavanje uvlake)

Alt + Shift + tipka sa strelicom udesno

Premještanje trenutnog odlomka ili nekoliko odabranih odlomaka ulijevo (smanjivanje uvlake)

Alt + Shift + tipka sa strelicom ulijevo

Odabir trenutnog odlomka i podređenih odlomaka

Ctrl + Shift + crtica (-)

Brisanje odabrane bilješke ili objekta

Delete

Premještanje na početak retka

Home

Premještanje na kraj retka

End

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Tipka sa strelicom desno

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu

Alt + tipka sa strelicom lijevo

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu

Alt + tipka sa strelicom desno

Reprodukcija odabrane audiosnimke

Ctrl + Alt + P

Zaustavljanje reprodukcije odabrane audiosnimke

Ctrl + Alt + S

Pokretanje snimanja novog zvuka

Ctrl + Alt + A

Premotavanje trenutne audiosnimke 10 s unatrag

Ctrl + Alt + Y

Premotavanje trenutne audiosnimke 5 min unatrag

Ctrl + Alt + T

Brzo premotavanje trenutne audiosnimke 10 s prema naprijed

Ctrl + Alt + U

Brzo premotavanje trenutne audiosnimke 5 min prema naprijed

Ctrl + Alt + I

Označavanje bilježaka

Akcija

Tipkovni prečac

Primjena, označavanje ili uklanjanje oznake Obveza

Ctrl + 1

Primjena ili uklanjanje oznake Važno

Ctrl + 2

Primjena ili uklanjanje oznake Pitanje

Ctrl + 3

Primjena ili uklanjanje oznake Zapamti za kasnije

Ctrl + 4

Primjena ili uklanjanje oznake Definicija

Ctrl + 5

Primjena ili uklanjanje oznake Isticanje

Ctrl + 6

Primjena ili uklanjanje oznake Kontakt

Ctrl + 7

Primjena ili uklanjanje oznake Adresa

Ctrl + 8

Primjena ili uklanjanje oznake Telefonski broj

Ctrl + 9

Uklanjanje svih oznaka na bilješkama iz odabranih bilježaka

Ctrl + 0

Korištenje kontura

Radnja

Tipkovni prečac

Prikaz putem Razine 1

Alt + Shift + 1

Proširenje na Razinu 2

Alt + Shift + 2

Proširenje na Razinu 3

Alt + Shift + 3

Proširenje na Razinu 4

Alt + Shift + 4

Proširenje na Razinu 5

Alt + Shift + 5

Proširenje na Razinu 6

Alt + Shift + 6

Proširenje na Razinu 7

Alt + Shift + 7

Proširenje na Razinu 8

Alt + Shift + 8

Proširenje na Razinu 9

Alt + Shift + 9

Proširenje svih razina

Alt + Shift + 0

Povećanje uvlake za jednu razinu

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu

Shift + tabulator

Proširivanje sažete strukture

Alt + Shift + znak plus (+)

Sažimanje proširene strukture

Alt + Shift + znak minus (–)

Određivanje jezičnih postavki

Napomena: Da biste promijenili smjer pisanja bilješki, najprije u dijaloškom okviru Osobne jezične postavke u sustavu Microsoft Office morate omogućiti jezike koji se pišu zdesna nalijevo.

Radnja

Tipkovni prečac

Postavljanje smjera pisanja slijeva nadesno

Ctrl + lijevi Shift

Postavljanje smjera pisanja zdesna nalijevo

Ctrl + desni Shift

Povećanje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo

Tabulator

Smanjenje uvlake za jednu razinu u tekstu pisanom zdesna nalijevo

Shift + tabulator

Organiziranje bilježnice i upravljanje njome

Rad sa stranicama i brze bilješke

Radnja

Tipkovni prečac

Omogućivanje i onemogućivanje prikaza cijele stranice

F11

Otvaranje novog prozora u programu OneNote

Ctrl + M

Proširivanje i sažimanje prikaza kartica u grupi stranica

Ctrl + Shift + *

Uključivanje/isključivanje prikaza za provjeru pristupačnosti

Ctrl + Shift + F

Ispis trenutne stranice

Ctrl + P

Dodavanje nove stranice na kraj odabrane sekcije

Ctrl + N

Proširivanje trake za kartice na stranici

Ctrl + Shift + [

Sužavanje trake za kartice na stranici

Ctrl + Shift + ]

Stvaranje nove stranice ispod trenutne kartice stranice na istoj razini

Ctrl + Alt + N

Stvaranje nove podstranice ispod trenutne stranice

Ctrl + Alt + Shift + N

Odabir svih stavki. Da biste proširili odabir, pritišćite Ctrl + A.

Ctrl + A

Odabir trenutne stranice

Ctrl + Alt + G

Premještanje odabrane kartice stranice prema gore

Alt + Shift + tipka sa strelicom gore

Premještanje odabrane kartice stranice prema dolje

Alt + Shift + tipka sa strelicom dolje

Premještanje pokazivača na naslov stranice

Ctrl + Shift + T

Pomicanje klizača prema gore na trenutnoj stranici

Page Up

Pomicanje klizača prema dolje na trenutnoj stranici

Page Down

Pomicanje klizača do vrha trenutne stranice

Ctrl + Home

Pomicanje klizača do dna trenutne stranice

Ctrl + End

Prelazak na sljedeći odlomak

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prethodni odlomak

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Prijelaz u sljedeći spremnik bilješki

Alt + tipka sa strelicom dolje

Premještanje na početak retka

Home

Premještanje na kraj retka

End

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Tipka sa strelicom desno

Vraćanje na zadnju posjećenu stranicu

Alt + tipka sa strelicom lijevo

Prijelaz na sljedeću posjećenu stranicu

Alt + tipka sa strelicom desno

Povećavanje

Ctrl + Alt + znak plus (na numeričkoj tipkovnici) ili Alt + Ctrl + Shift + znak plus

Smanjivanje

Ctrl + Alt + znak minus (na numeričkoj tipkovnici) ili Alt + Ctrl + Shift + crtica (-)

Spremanje promjena i sinkronizacija bilježnice

Napomena: Dok je OneNote otvoren, vaše se bilješke automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilješki nije potrebno.

Ctrl + S

Rad s bilježnicama i sekcijama

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje programa OneNote

Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows pa upišite OneNote. Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali „OneNote, aplikacija iz trgovine Microsoft Store”, a zatim pritisnite enter.

Otvaranje bilježnice

Ctrl + O

Stvaranje nove sekcije

Ctrl + T

Prijelaz na sljedeću sekciju

Ctrl + tabulator

Prijelaz na prethodnu sekciju

Ctrl + Shift + tabulator

Prijelaz na sljedeću stranicu u sekciji

Ctrl + Page Down

Prijelaz na prethodnu stranicu u sekciji

Ctrl + Page Up

Prijelaz na prvu stranicu u sekciji

Alt + Home

Prijelaz na zadnju stranicu u sekciji

Alt + End

Premještanje ili kopiranje trenutne stranice

Ctrl + Alt + M

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu stranice

Ctrl + Alt + G

Postavljanje fokusa na trenutnu karticu sekcije

Ctrl + Shift + G

Prijelaz na drugu bilježnicu na navigacijskoj traci

Ctrl + G, zatim pritisnite tipku sa strelicom dolje ili gore da biste odabrali drugu bilježnicu, a potom pritisnite enter

Otvaranje kontekstnog izbornika trenutne sekcije

Ctrl + Shift + G, Shift + F10

Pretraživanje bilješki

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje okvira za pretraživanje radi traženja svih trenutno otvorenih bilježnica

Ctrl + E ili Ctrl + F

Pretpregled sljedećeg rezultata tijekom pretraživanja svih bilježnica

Tipka sa strelicom dolje

Prelazak na odabrani rezultat tijekom pretraživanja svih bilježnica

Enter

Promjena opsega pretraživanja

Ctrl + E, tabulator, tabulator, strelica dolje

Poništavanje pretraživanja i povratak na stranicu

Esc

Zajedničko korištenje bilješki

Zajedničko korištenje bilješki s drugim osobama

Radnja

Tipkovni prečac

Otvaranje okna Zajedničk0o korištenje

Ctrl + Shift + E

Stvaranje veze za zajedničko korištenje za trenutnu stranicu

Ctrl + Shift + E, kartica, kartica, enter

Zajedničko korištenje trenutne bilježnice

Ctrl + Shift + E, kartica, strelica dolje, strelica dolje

Slanje kopije stranice putem druge aplikacije

Ctrl + Shift + E, enter

Zajedničko korištenje bilješki s drugim programima

Radnja

Tipkovni prečac

Slanje kopije trenutne stranice putem druge aplikacije

Ctrl + Shift + E, enter

Sinkronizacija trenutne bilježnice

Ctrl + S ili Shift + F9

Sinkronizacija svih bilježnica

F9

Označavanje trenutne stranice kao pročitane ili nepročitane

Ctrl + Q

Zaštita bilješki

Sekcije zaštićene lozinkom

Radnja

Tipkovni prečac

Zaključavanje svih sekcija zaštićenih lozinkom

Ctrl + Alt + L

Vrh stranice

Vidi također

Navigacija programom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Osnovni zadaci u programu OneNote pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×