Tipkovni prečaci u programu OneNote za web

Tipkovni prečaci u programu OneNote za web

Koristite tipkovne prečace za još učinkovitiji rad čak i bez miša. U ovom se članku navode tipkovni prečaci za OneNote za web.

Savjeti: 

  • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

  • Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite i otpustite više tipki zajedno označene su znakom plus (+). Naredbe koje zahtijevaju da pritisnite više tipki određenim redoslijedom označene su zarezom (,).

  • Kao prečac do naredbi možete pritisnuti Ctrl + ' (apostrof) i tako prijeći u značajku vođenja kroz kontrole, a zatim upisati željenu naredbu (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Odaberite naredbu pomoću strelice gore ili dolje pa pritisnite Enter.

Sadržaj teme

Tipkovne naredbe u prikazu za čitanje

Tipkovne naredbe u prikazu za uređivanje

Prikaz za čitanje

Kretanje po vrpci i oknima

Akcija

Tipke

Prijelaz s navigacije bilježnicom na polja preglednika

Shift + F6

Kretanje po naredbama na vrpci

Tabulator

Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci

Tipka Enter

Kretanje prema gore ili dolje na stranici

PgUp ili PgDn

Vrh stranice

Navigacijsko okno

Akcija

Tipke

Sljedeća stranica u bilježnici (Internet Explorer)

Ctrl + PgDn

Prethodna stranica u bilježnici (Internet Explorer)

Ctrl + PgUp

Prijelaz na prvu stranicu sekcije

Alt + PgUp

Prijelaz na zadnju stranicu sekcije

Alt + PgDn

Proširenje sekcije

Enter na odabranoj sekciji

Vrh stranice

Prikaz za uređivanje

Kretanje po vrpci i oknima

Akcija

Tipke

Premještanje s trenutne stranice na vrpcu, a zatim kretanje po naredbama.

CTRL + F6 da biste otvorili popis stranica. Kada ga otvorite, tabulatorom se premještajte sa stranice na stranicu. Da biste odabrali neku stranicu, pritisnite Enter.

Aktivacija neke druge kartice na vrpci

CTRL + F6, a zatim se tabulatorom premještajte s kartice na karticu na vrpci pa pritisnite Enter.

Kretanje po naredbama na vrpci

Tabulator

Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci

Tipka Enter

Vrh stranice

Navigacijsko okno

Akcija

Tipke

Sljedeća stranica u bilježnici (Internet Explorer)

Ctrl + PgDn

Prethodna stranica u bilježnici (Internet Explorer)

Ctrl + PgUp

Prijelaz na prvu stranicu sekcije

Alt + PgUp

Prijelaz na zadnju stranicu sekcije

Alt + PgDn

Nova sekcija

Ctrl + F6, a zatim se tabulatorom pomaknite do neke sekcije, pritisnite Shift + F10, strelicom dolje pomaknite se na naredbu Nova sekcija pa pritisnite Enter.

Pomicanje trenutne stranice prema gore ili dolje

Alt + Shift + strelica gore, Alt + Shift + strelica dolje

Brisanje stranice

Tabulatorom se pomaknite do stranice, pritisnite Shift + F10, strelicom dolje pomaknite se na naredbu Izbriši pa pritisnite Enter.

Brisanje sekcije

Tabulatorom se pomaknite do sekcije, pritisnite Shift + F10, strelicom dolje pomaknite se na naredbu Izbriši pa pritisnite Enter.

Vrh stranice

Premještanje točke unosa

Akcija

Tipke

Od područja naslova do stranice

Tabulator ili Enter

Jedan znak udesno

Strelica desno

Jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Ctrl + strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Ctrl + strelica lijevo

Jedan redak gore

Strelica gore

Jedan redak dolje

Strelica dolje

Jedan odlomak gore

Ctrl + strelica gore

Jedan odlomak dolje

Ctrl + strelica dolje

Početak retka

Home

Kraj retka

End

Početak stranice (ne uključujući područje naslova)

Ctrl + Home

Kraj stranice

Ctrl + End

Područje naslova

PgUp ili Ctrl + A, Ctrl + A, tabulator dok se ne odabere naslov

Vrh stranice

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija

Tipke

Jedan znak udesno

Shift + strelica desno

Jedan znak ulijevo

Shift + strelica lijevo

Jedna riječ udesno

Shift + Ctrl + strelica desno

Jedna riječ ulijevo

Shift + Ctrl + strelica lijevo

Jedan redak gore

Shift + strelica gore

Jedan redak dolje

Shift + strelica dolje

Jedan odlomak gore

Shift + Ctrl + strelica gore

Jedan odlomak dolje

Shift + Ctrl + strelica dolje

Do početka odlomka

Shift + Home

Do kraja odlomka

Shift + End

Do početka strukture

Shift + Ctrl + Home

Do kraja strukture

Shift + Ctrl + End

Cijeli odlomak, zatim struktura pa stranica

Ctrl + A za svaku razinu širenja

Vrh stranice

Uređivanje sadržaja

Akcija

Tipkovni prečac

Izrezivanje

Ctrl + X

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Pomicanje s jedne nepravilno napisane riječi na drugu

Alt + F7

Nova struktura

Ctrl + Shift + F

Pomicanje s jedne strukture na drugu

Ctrl + A, Ctrl + A, tabulator

spremanje promjena

Napomena: Dok je OneNote za web otvoren, vaše se bilješke automatski spremaju prilikom svake promjene. Ručno spremanje bilješki nije potrebno.

Ctrl + S

Vrh stranice

Tablice

Akcija

Tipke

Stvaranje nove ćelije kada je pokazivač smješten u posljednjoj ćeliji tablice

Tabulator

Umetanje retka ispod

Ctrl + Enter

Napomena: Kada je odabrana ćelija, stupac ili redak, poravnanje se primjenjuje na sadržaj odabranih ćelija. Kada je odabrana tablica, poravnanje se primjenjuje na tablicu, no ne utječe na poravnanje unutar ćelija.

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Radnja

Tipke

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podcrtano

Ctrl + U

Popis s grafičkim oznakama

Ctrl + točka

Numerirani popis

Ctrl + kosa crta ili Ctrl + Shift + O

Lijevo poravnanje

Ctrl + L

Desno poravnanje

Ctrl + R

Poravnanje po sredini

Ctrl + E

Povećavanje uvlake

Alt + Shift + strelica desno

Smanjivanje uvlake

Alt + Shift + strelica lijevo

Vrh stranice

Označavanje bilježaka

Akcija

Tipke

Obveza

Ctrl + 1

Važno

Ctrl + 2

Pitanje

Ctrl + 3

Zapamti za kasnije

Ctrl + 4

Definicija

Ctrl + 5

Isticanje

Ctrl + 6

Kontakt

Ctrl + 7

Adresa

Ctrl + 8

Broj telefona

Ctrl + 9

Vrh stranice

Zamjenske vrijednosti za tipkovnice sustava Windows i Mac

Tipka

Modifikator

Windows

Mac

Razmaknica

Alt

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka End

Alt

Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture

Tipka Enter

Alt

Prikaz svojstava stranice u programu Internet Explorer

Tabulator

Ctrl-Alt

Prebacivanje sa zadatka na zadatak

Tipka Home

Alt

Povratak na polaznu stranicu

Premještanje točke umetanja na vrh dokumenta ili strukture

Lijevo

Alt

Povratak u pregledniku Internet Explorer

Premještanje ulijevo jednu po jednu riječ

PageDn

Alt

Prelazak na sljedeću stranicu

Prelazak na sljedeću stranicu

PageUp

Alt

Povratak na prethodnu stranicu

Povratak na prethodnu stranicu

Desno

Alt

Pomicanje naprijed u pregledniku Internet Explorer

Pomicanje udesno jednu po jednu riječ

Tabulator

Alt

Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju

Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)

Dolje

Alt-Shift

Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu

Odabir od točke umetanja do kraja odlomka

End

Alt-Shift

Premještanje na posljednju stranicu u sekciji

Premještanje na posljednju stranicu u sekciji

Tipka Enter

Alt-Shift

Prijelaz na cijeli zaslon u pregledniku Internet Explorer

Tabulator

Ctrl-Alt-Shift

Prebacivanje sa zadatka na zadatak

Home

Alt-Shift

Premještanje na prvu stranicu u sekciji

Premještanje na prvu stranicu u sekciji

Lijevo

Alt-Shift

Uklanjanje jedne razine uvlake

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Desno

Alt-Shift

Uvlaka

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Tabulator

Alt-Shift

Prebacivanje iz aplikacije u aplikaciju

Premještanje fokusa iz preglednika na elemente stranice i obrnuto (petlja pristupačnosti)

Gore

Alt-Shift

Premještanje trenutne stranice jedno mjesto dolje u navigacijskom oknu

Odabir od točke umetanja do kraja odlomka

Tipka Backspace

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka Delete

Brisanje jedne po jedne riječi

Dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje

Tipka End

Premještanje točke umetanja na dno dokumenta ili strukture

Tipka Home

Prijelaz na vrh dokumenta ili strukture (povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari)

Lijevo

Premještanje točke umetanja na početak retka (povratak na prethodnu stranicu u pregledniku Firefox)

Desno

Premještanje točke umetanja na kraj retka (kretanje unaprijed u pregledniku Firefox)

Tabulator

Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)

Gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore

Tipka ESC

⌘-Alt

Otvaranje upravitelja zadataka (prisilno zatvaranje aplikacija)

Tipka Home

⌘-Alt

Povratak na polaznu stranicu u pregledniku Safari

Lijevo

⌘-Alt

Prebacivanje s kartice na karticu u pregledniku Chrome

Tipka Delete

⌘-Shift

Brisanje predmemorije u pregledniku Firefox

Dolje

⌘-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje

Tipka End

⌘-Shift

Odabir do dna dokumenta ili stranice

Tipka Home

⌘-Shift

Odabir do vrha dokumenta ili stranice (povratak na polaznu stranicu preglednika Safari)

Lijevo

⌘-Shift

Odabir do početka retka

Desno

⌘-Shift

Odabir do kraja retka

Tabulator

⌘-Shift

Prebacivanje sa zadatka na zadatak (kao Alt-tabulator u sustavu Windows)

Gore

⌘-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Tipka ESC

Ctrl-Shift

Otvaranje upravitelja zadataka

Desno

Ctrl-Shift

Odabir jedne po jedne riječi udesno

Dolje

Ctrl

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema dolje

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Lijevo

Ctrl-Shift

Odabir ulijevo jedne po jedne riječi

Tipka ESC

Ctrl

Otvaranje izbornika Start ili početnog zaslona

Tipka Delete

Ctrl-Alt

Otvaranje izbornika za zaključavanje zaslona

Lijevo

Ctrl

Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo

Prikaz nadzorne ploče za miniaplikacije

PageDn

Ctrl

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome

PageUp

Ctrl

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu u preglednicima Firefox i Chrome

Tipka End

Ctrl

Premještanje točke umetanja na kraj dokumenta ili strukture

Tabulator

Ctrl

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Gore

Ctrl

Premještanje točke umetanja jedan po jedan odlomak prema gore

Premještanje točke umetanja na početak retka

Razmaknica

Ctrl-Alt

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Tipka Home

Ctrl

Premještanje točke umetanja na početak dokumenta ili strukture

Dolje

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer

Tipka End

Ctrl-Alt

Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer

Tipka Home

Ctrl-Alt

Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer

PageDn

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer

PageUp

Ctrl-Alt

Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer

Desno

Ctrl

Premještanje točke umetanja jednu po jednu riječ ulijevo

Gore

Ctrl-Alt

Pomicanje dolje na stranici u pregledniku Internet Explorer

Razmaknica

Ctrl-Alt-Shift

Brisanje jedne po jedne riječi

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka End

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje do dna stranice u pregledniku Internet Explorer

Tipka Home

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje do vrha stranice u pregledniku Internet Explorer

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje dolje u pregledniku Internet Explorer

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Pomicanje gore u pregledniku Internet Explorer

Tipka ESC

Alt

Minimiziranje prozora

Dolje

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema dolje

Odabir do kraja retka

Tipka ESC

Alt-Shift

Minimiziranje prozora

Tipka Home

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Odabir do početka retka

Tipka Insert

Nema

Pokretanje načina pisanja preko postojećeg teksta

PageDn

Ctrl-Shift

Prijelaz na sljedeću stranicu

PageUp

Ctrl-Shift

Prijelaz na prethodnu stranicu

Tabulator

Ctrl-Shift

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Prebacivanje s jedne otvorene kartice na drugu

Gore

Ctrl-Shift

Odabir jednog po jednog odlomka prema gore

Odabir do početka retka

Razmaknica

Nema

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Tipka Delete

Nema

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Dolje

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema dolje

Tipka End

Nema

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Premještanje točke umetanja na kraj retka

Tipka Enter

Nema

Umetanje novog retka

Umetanje novog retka

Razmaknica

Ctrl

Brisanje jedne po jedne riječi

Tipka Home

Nema

Premještanje točke umetanja na početak retka

Premještanje točke umetanja na početak odlomka u preglednicima Safari i Chrome

Lijevo

Nema

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo ulijevo

PageDn

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema dolje

PageUp

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan zaslon prema gore

Desno

Nema

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno

Premještanje točke umetanja jedno po jedno slovo udesno

Tabulator

Nema

Uvlaka ili prijelaz na sljedeću ćeliju tablice

Uvlaka, prijelaz na sljedeću ćeliju tablice ili umetanje tablice

Gore

Nema

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore

Premještanje točke umetanja jedan po jedan redak prema gore

Razmaknica

Pomak

Brisanje jednog po jednog slova

Brisanje jednog po jednog slova

Dolje

Pomak

Odabir jednog po jednog retka prema dolje

Odabir jednog po jednog retka prema dolje

Tipka End

Pomak

Odabir do kraja retka

Odabir do kraja retka

Tipka Enter

Pomak

Umetanje ručnog prijeloma retka

Umetanje ručnog prijeloma retka

Tipka Home

Pomak

Odabir do početka retka

Odabir do početka retka

Lijevo

Pomak

Odabir jednog po jednog slova ulijevo

Odabir jednog po jednog slova ulijevo

Desno

Pomak

Odabir jednog po jednog slova udesno

Odabir jednog po jednog slova udesno

Tabulator

Pomak

Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice

Uklanjanje jedne razine uvlake, prijelaz na prethodnu ćeliju tablice

Gore

Pomak

Odabir jednog po jednog retka prema gore

Odabir jednog po jednog retka prema gore

Vrh stranice

Dodatni tipkovni prečaci za OneNote

Tipkovni prečaci u web-aplikaciji OneNote Online vrlo su slični onima u računalnoj aplikaciji OneNote. Tipkovni prečaci navedeni u ovom članku odnose se na najčešće zadatke u web-aplikaciji OneNote Online. Popis tipkovnih prečaca u računalnoj aplikaciji OneNote potražite u članku:

Vidi također

Navigacija aplikacijom OneNote pomoću značajki za pristupačnost

Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu OneNote

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×