Tipkovni prečaci u programu Office Communicator 2007 R2

Na sljedećim popisima nalaze se tipkovni prečaci koji sadrže tipku CTRL te neki drugi uobičajeni tipkovni prečaci i opis njihove funkcije. Da bi vam ova referenca bila dostupna kada radite, preporučujemo da ispišete ovu temu. Da biste ispisali ovu temu, pritisnite tipke CTRL +P.

U ovom članku

Popis kontakata

Pokretanje poziva ili sesije razmjene izravnih poruka iz rezultata pretraživanja

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Upućivanje, primanje i rukovanje pozivima

Upozorenja pozivnica

Prozor za razgovor

Područje za razmjenu izravnih poruka (obogaćeni tekst)

Upravljanje videopozivom

Popis kontakata

Sljedeći su tipkovni prečaci dostupni na popisu kontakata programa Office Communicator 2007 R2.

Funkcija

Tipka

pozivanje odabranog kontakta pomoću posljednjeg pozivanog broja

CTRL + ENTER

otvaranje prozora za razgovor i započinjanje sesije razmjene izravnih poruka s odabranim kontaktom

ENTER

brisanje odabranog kontakta

DELETE

otvaranje sistemskog izbornika

ALT + razmaknica

pomicanje grupe kontakata prema gore

ALT + strelica gore

pomicanje grupe kontakata prema dolje

ALT + strelica dolje

otvaranje kartice kontakta s podacima o odabranom kontaktu

ALT + ENTER

zatvaranje kartice kontakta

ESC

pozivanje zadanog broja odabranog kontakta

CTRL + SHIFT + ENTER

kopiranje odabrane stavke

CTRL + C

lijepljenje odabrane stavke

CTRL + V

otvaranje internetske pomoći

F1

kretanje kroz program Communicator

TAB

promjena smjera kretanja

SHIFT + TAB

dodavanje prijeloma retka u području Unesite bilješku

SHIFT + ENTER

odabir više uzastopnih kontakata

SHIFT + strelica gore

odabir više uzastopnih kontakata

SHIFT + strelica dolje

sažimanje grupe

strelica lijevo

proširenje grupe

strelica desno

uklanjanje s popisa kontakata

SHIFT + DELETE

kretanje po karticama na dnu programa Office Communicator

CTRL + TAB

promjena smjera kretanja po karticama na dnu programa Office Communicator

CTRL + SHIFT + TAB

Vrh stranice

Pokretanje poziva ili sesije razmjene izravnih poruka iz rezultata pretraživanja

Sljedeći su tipkovni prečaci dostupni u oknu Rezultati pretraživanja.

Funkcija

Tipka

otvaranje prozora za razgovor radi pokretanja sesije razmjene izravnih poruka s odabranim kontaktom u oknu Rezultati pretraživanja

ENTER

upućivanje poziva odabranom kontaktu u rezultatima pretraživanja

CTRL + ENTER

Vrh stranice

Otvaranje i zatvaranje prozora programa Communicator

Funkcija

Tipka

otvaranje programa Communicator

tipka s logotipom sustava Windows + Q

minimiziranje programa Communicator

ALT + F4

Vrh stranice

Upućivanje, primanje i rukovanje pozivima

Funkcija

Tipka

pozivanje odabranog kontakta na popisu kontakata pomoću posljednjeg biranog broja

CTRL + ENTER

prihvaćanje poziva za audiopoziv, videopoziv ili konferencijski poziv iz upozorenja o pozivu

ALT + C

odbijanje poziva za audiopoziv, videopoziv ili konferencijski poziv iz upozorenja o pozivu

ALT + D

uključivanje i isključivanje upozorenja o važnom pozivu. Ovaj je prečac dostupan u prozoru za razgovor u programu Communicator.

CTRL + SHIFT + I

prijenos poziva. Ovaj je prečac dostupan u prozoru za razgovor u programu Communicator.

CTRL + SHIFT + T

stavljanje poziva na čekanje ili nastavak razgovora. Ovaj je prečac dostupan u prozoru za razgovor u programu Communicator.

CTRL + SHIFT + H

pozivanje neke osobe u razgovor. Ovaj je prečac dostupan u prozoru za razgovor u programu Communicator.

ALT + I

prekidanje poziva. Ovaj je prečac dostupan u prozoru za razgovor u programu Communicator.

ALT + Q

Vrh stranice

Upozorenja pozivnica

Funkcija

Tipka

pomicanje do upozorenja pozivnice prikazanog na zaslonu

tipka s logotipom sustava Windows + T

prihvaćanje upozorenja pozivnice prikazanog na zaslonu računala. Pozivnica se može odnositi na sesiju razmjene izravnih poruka, audiopoziv, videopoziv ili konferenciju.

tipka s logotipom sustava Windows + A

Vrh stranice

Prozor za razgovor

Sljedeći su tipkovni prečaci dostupni u prozoru za razgovor u programu Communicator

Funkcija

Tipka

promjena teme razgovora u prozoru za razgovor

CTRL + J

pozivanje sudionika da se uključi u razgovor

ALT + I

ponovno uključivanje u konferenciju s razmjenom izravnih poruka

ALT + R

pozivanje sudionika u razgovor putem razmjene izravnih poruka

CTRL + SHIFT + ENTER

dodavanje videoprikaza u razgovor

CTRL + D

slanje datoteke

CTRL + F

skrivanje i prikaz područja za razmjenu izravnih poruka

CTRL + W

prikaz i skrivanje popisa sudionika u prozoru za razgovor

CTRL + R

zaključavanje i otključavanje razgovora

CTRL + K

pokretanje programa Office OneNote (mora biti instaliran)

CTRL + N

spremanje sadržaja sesije razmjene izravnih poruka

CTRL + S

izrezivanje odabranog teksta

CTRL + X

kopiranje odabranog teksta

CTRL + C

lijepljenje iz međuspremnika

CTRL + V

odabir cijelog teksta

CTRL + A

dodavanje prijeloma retka za novi odlomak u području za razmjenu izravnih poruka

SHIFT + ENTER

slanje izravne poruke

ENTER

brisanje teksta

DELETE

poništavanje akcije

CTRL + Z

ponavljanje poništene akcije

CTRL + Y

prijenos poziva

CTRL + SHIFT + T

stavljanje poziva na čekanje ili nastavak razgovora

CTRL + SHIFT + H

zatvaranje prozora za razgovor

ESC ili ALT + F4

otvaranje virtualne tipkovnice

CTRL + SHIFT + D

uključivanje i isključivanje zvučnika

CTRL + SHIFT + R

dodavanje oznake velike važnosti

CTRL + SHIFT + I

otvaranje kartice kontakta s podacima o odabranom kontaktu

ALT + ENTER

kopiranje adrese za prijavu odabranog kontakta u međuspremnik

CTRL + C

otvaranje internetske pomoći

F1

opoziv upravljanja zajedničkim korištenjem radne površine

CTRL + ALT + RAZMAKNICA

premještanje fokusa na upravljanje zajedničkim korištenjem radne površine

CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA

Vrh stranice

Područje za razmjenu izravnih poruka (obogaćeni tekst)

Sljedeći su tipkovni prečaci dostupni u području za razmjenu izravnih poruka u prozoru za razgovor programa Communicator.

Funkcija

Tipka

podebljanje odabranog teksta

CTRL + B

stavljanje odabranog teksta u kurziv

CTRL + I

podcrtavanje odabranog teksta

CTRL + U

precrtavanje odabranog teksta

CTRL + T

povećanje fonta odabranog teksta

CTRL + ]

smanjenje fonta odabranog teksta

CTRL + [

promjena fonta

CTRL + SHIFT + F

lijepljenje iz međuspremnika

CTRL + V

lijepljenje iz međuspremnika

SHIFT + INSERT

otvaranje dijaloškog okvira Spremi kao

F12

spremanje izmjena

SHIFT + F12

Vrh stranice

Upravljanje videopozivom

Sljedeći su tipkovni prečaci dostupni tijekom videopoziva.

Funkcija

Tipka

pokretanje i prekid videopoziva

CTRL + SHIFT + V

privremeno zaustavljanje ili ponovno pokretanje videoprikaza

CTRL + M

promjena usmjerenja videoprikaza

CTRL + SHIFT + S

promjena videoprikaza u prikaz preko cijelog zaslona

F5

zatvaranje videoprikaza preko cijelog zaslona

ESC

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×