Tipkovni prečaci u programu Excel za web

Tipkovni prečaci u programu Excel za web

Mnogi korisnici smatraju da im korištenje vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima za Excel za web u sustavu Windows poboljšava radnu učinkovitost. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije koristiti tipkovne prečace (a ne dodirni zaslon) koji su ključna alternativa korištenju miša. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za Excel za web u sustavu Windows.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

U ovom članku

Praktični savjeti za korištenje tipkovnih prečaca u aplikaciji Excel za web

 • Excel za web izvodi se u web-pregledniku, pa se tipkovni prečaci razlikuju od prečaca u računalnom programu Excel. Da biste se, primjerice, pomicali između raznih područja u aplikaciji, koristite Ctrl + F6 umjesto tipke F6.

  Možete koristiti zajedničke prečace kao što su F1 i Ctrl

 • Svaku naredbu brzo ćete pronaći tako da pritisnete Alt + tipka s logotipom sustava Windows + Q da biste otvorili vođenje kroz kontrole, a u značajci vođenje kroz kontrole možete jednostavno upisati riječ ili naziv na naredbu (dostupno samo u prikazu za uređivanje). Značajka vođenja kroz kontrole traži povezane mogućnosti i prikazuje popis. Pomoću strelica gore i dolje odaberite naredbu pa pritisnite Enter.

 • Da biste prešli na neku točno određenu ćeliju u radnoj knjizi, koristite naredbu Idi na: pritisnite Ctrl + G, upišite referencu ćelije (npr. B14) pa pritisnite Enter.

 • Ako koristite čitač zaslona, pogledajte članak Uobičajeni zadaci u aplikaciji Excel Online.

Često korišteni prečaci

Ovo su najčešće korišteni tipkovni prečaci u programu Excel za web.

Akcija

Tipkovni prečac

Prelazak na određenu ćeliju

Ctrl + G

Pomicanje prema dolje

Page Down ili strelica dolje

Pomicanje prema gore

Page Up ili strelica gore

Ispis

Ctrl + P

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Izrezivanje

Ctrl + X

Poništavanje

Ctrl + Z

Otvaranje radne knjige

Ctrl + O

Zatvaranje radne knjige

Ctrl + W

Oblik spremanja

Alt + F2

Traženje

Ctrl + F

Podebljano

Ctrl + B

Otvaranje kontekstnog izbornika

 • Na tipkovnici sustava Windows: kontekstna tipka sustava Windows + F10 Kontekstna tipka sustava Windows nalazi se između lijeve tipke Alt i lijeve tipke Ctrl.

 • Druga tipkovnica: Shift + F10

Vođenje kroz kontrole

Alt + Q

Traženje

Ctrk + F ili Shift + F3

Ponovno traženje prema dolje

Shift + F4

Ponovno traženje prema gore

Ctrl + Shift + F4

Umetanje grafikona

Alt + F1

Pristupne tipke: prečaci za korištenje vrpce

Excel za web sad nudi i pristupne tipke, tipkovne prečace za kretanje po vrpci. Ako ste već koristili pristupne tipke radi uštede vremena u računalnom programu Excel, vidjet ćete da su one vrlo slične i aplikaciji Excel za web.

U programu Excel 2016 za Windows pristupne se tipke otvaraju pomoću tipke Alt. U web-aplikaciji Excel za web, sve se pristupne tipke otvaraju prečacem Alt + tipka s logotipom sustava Windows, a zatim se dodaje slovo za karticu na vrpci. Na primjer, da biste prešli na karticu Pregled, pritisnite Alt + tipka s logotipom sustava Windows + R.

Ako Excel za web koristite na Mac računalu, da biste započeli, pritisnite CTRL + OPT.

Vrpca aplikacije Excel Online s otvorenom karticom Polazno i oznakama tipki na svim karticama
 • Da biste se pomaknuli na vrpcu, pritisnite Alt + tipka s logotipom sustava Windows ili pritišćite Ctrl + F6 dok ne dođete do kartice Polazno.

 • Da biste se kretali po karticama vrpce, pritišćite tabulator.

 • Da biste sakrili vrpcu i oslobodili više prostora za rad, pritisnite Ctrl + F1. Ponovite da biste ponovno prikazali vrpcu.

Da biste izravno pristupili nekoj kartici na vrpci, pritisnite neku od sljedećih pristupnih tipki:

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje okvira značajke vođenja kroz kontrole i upis pojma za pretraživanje

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, Q

Otvaranje kartice Datoteka i korištenje prikaza Backstage

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, F

Otvaranje kartice Polazno i oblikovanje teksta i brojeva ili korištenje drugih alata, npr. naredbe Traži

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, H

Otvaranje kartice Umetanje i umetanje funkcije, tablice, grafikona, hiperveze ili komentara

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, N

Otvaranje kartice Podaci i osvježavanje veza ili korištenje alata za podatke

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, A

Otvaranje kartice Pregled i korištenje alata za provjeru pristupačnosti ili rad s komentarima

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, R

Otvaranje kartice Prikaz radi odabira prikaza, zamrzavanja redaka ili stupaca u radnom listu ili pak prikaza rešetki i zaglavlja

ALT + tipka s logotipom sustava Windows, W

Prečaci navedeni u ovoj tablici omogućuju vam da uštedite vrijeme prilikom rada s karticama i izbornicima na vrpci

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir aktivne kartice vrpce i aktivacija pristupnih tipki.

Alt + tipka s logotipom sustava Windows. Da biste se premjestili na drugu karticu, upotrijebite pristupne tipke ili tipku tabulatora.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci.

Enter, a zatim tabulator ili Shift + tabulator

Aktiviranje odabranog gumba.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje popisa za odabranu naredbu.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izbornika za odabrani gumb.

Alt + strelica dolje

Premještanje na sljedeću naredbu kada je otvoren izbornik ili podizbornik.

Esc

Prečaci za Excel za web

Napomena: Ako se proračunska tablica otvori u prikazu za čitanje aplikacije Excel za web naredbe za uređivanje neće funkcionirati. Da biste prešli na prikaz za uređivanje, premjestite fokus izvan radnog lista tako da pritisnete Ctrl + F6, a zatim se tabulatorom premjestite do popisa Uredi radnu knjigu. Pritisnite razmaknicu, zatim tipku sa strelicom dolje, a potom odaberite mogućnost Uređivanje u aplikaciji Excel Online.

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje retka iznad trenutnog retka

Alt + Win + H, I, R

Umetanje stupca s lijeve strane trenutnog stupca

Alt + Win + H, I, C

Izrezivanje

Ctrl + X

Kopiranje

Ctrl + C

Zalijepi

Ctrl + V

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Započinjanje novog retka u istoj ćeliji

Alt + Enter

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Umetanje tablice

Ctrl + L

Umetanje funkcije

Shift + F3

Povećanje veličine fonta

Ctrl + Shift + >

Smanjenje veličine fonta

Ctrl + Shift + <

Primjena filtra

ALT + Win + A, T

Ponovna primjena filtra

Ctrl + Alt + L

Akcija

Tipke

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir ćelije ispod

Tipka Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir ćelije iznad

Shift + Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir sljedeće ćelije u retku

Tabulator

Dovršavanje unosa u ćeliju i odabir prethodne ćelije u retku

Shift + tabulator

Otkazivanje unosa u ćeliju

Tipka Esc

Akcija

Tipke

Uređivanje odabrane ćelije

F1

Ako su u formuli odabrani referenca ćelije ili raspon, provjerite sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

F4

Čišćenje odabrane ćelije

Delete

Čišćenje odabrane ćelije i započinjanje uređivanja

Razmaknica

Prijelaz na početak podataka u retku

Home

Prijelaz na kraj podataka u retku

End

Odabir desnog susjednog znaka

Shift + strelica desno

Odabir do početka podataka u ćeliji

Shift + Home

Odabir do kraja podataka u ćeliji

Shift + End

Odabir lijevog susjednog znaka

Shift + strelica lijevo

Proširivanje odabira do zadnje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili, ako je sljedeća ćelija prazna, na sljedeću popunjenu ćeliju

Ctrl + Shift + strelica desno ili Ctrl + Shift + strelica lijevo

Akcija

Tipke

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podcrtano

Ctrl + U

Lijepljenje oblikovanja

Shift + Ctrl + V

Ctrl +Shift+ &

Primjena vanjskog obruba na odabrane ćelije

Akcija

Tipke

Jednu ćeliju gore

Strelica gore ili Shift + Enter

Jednu ćeliju dolje

Strelica dolje ili Enter

Pomicanje udesno za jednu riječ

Strelica desno ili tabulator

Premještanje na početak retka

Home

Prijelaz na ćeliju A1

Ctrl + Home

Prijelaz na zadnju ćeliju iskorištenog raspona

Ctrl + End

Pomicanje za jedan zaslon prema dolje (28 redaka)

Page Down

Pomicanje za jedan zaslon prema gore (28 redaka)

Page Up

Prijelaz na rub trenutnog područja podataka

Ctrl + strelica desno ili Ctrl + strelica lijevo

Premještanje s vrpce na sadržaj radne knjige i obratno

Ctrl + F6

Prijelaz na neku drugu karticu vrpce

Tabulator

Da biste se pomaknuli na vrpcu za tu karticu, pritisnite Enter.

Umetanje novog lista

Shift + F11

Prijelaz na sljedeći list

Alt + Control + Page Down

Prijelaz na prethodni list

Alt + Control + Page Up

Akcija

Tipke

Otvaranje izbornika / proširivanje

Alt + strelica dolje

Sažimanje

Alt+strelica gore

Slijeđenje hiperveze

Ctrl + Enter

Otvaranje okna Komentari tijekom uređivanja

Shift + F2

Akcija

Tipke

Odabir raspona ćelija

Shift + tipke sa strelicama

Odabir cijelog stupca

Ctrl + razmaknica

Odabir cijelog retka

Shift + razmaknica

Proširivanje odabira do posljednje popunjene ćelije u istom stupcu ili retku u kojem se nalazi aktivna ćelija ili ako je sljedeća ćelija prazna na sljedeću popunjenu ćeliju

Ctrl + Shift + strelica desno ili Ctrl + Shift + strelica lijevo

Akcija

Tipke

Odozgo prema dolje (ili naprijed unutar odabira)

Tipka Enter

Odozdo prema gore (ili unatrag unutar odabira)

Shift + Enter

Naprijed kroz redak (ili dolje ako je odabran jedan stupac)

Tabulator

Unatrag kroz redak (ili gore ako je odabran jedan stupac)

Shift + tabulator

Akcija

Tipke

Izračunavanje radne knjige (osvježavanje)

F9

Potpuni izračun

Ctrl + Shift + Alt + F9

Osvježavanje vanjskih podataka

Alt + F5

Osvježavanje svih vanjskih podataka

Ctrl + Alt + F5

Automatsko zbrajanje

ALT + znak jednakosti (=)

Excel za web Izbornik s prečacima pristupačnosti (Alt + Shift + A)

Jednostavan pristup uobičajenim značajkama pomoću sljedećih prečaca:

Radnja

Tipkovni prečac

Pomicanje po područjima oznaka

Ctrl + F6 ili Ctrl + Shift + F6

Pomicanje unutar područja oznaka

Tabulator ili Shift + tabulator

Idite na okvir Želim saznati više da biste pokrenuli bilo koju naredbu

Alt + Q

Prikaz ili skrivanje savjeta za tipke

Alt + Windows

Uređivanje odabrane ćelije

F1

Prelazak na određenu ćeliju

Ctrl + G

Premještanje na drugi radni list u radnoj knjizi

Ctrl + Alt + Page Up ili Ctrl + Alt + Page Down

Otvaranje kontekstnog izbornika

Shift + F10

Čitanje zaglavlja retka

Ctrl + Alt + Shift + T

Čitanje retka do aktivne ćelije

Ctrl + Alt + Shift + Home

Čitanje retka od aktivne ćelije

Ctrl + Alt + Shift + End

Čitanje zaglavlja stupca

Ctrl + Alt + Shift + H

Čitanje stupca do aktivne ćelije

Ctrl + Alt + Shift + Page Up

Čitanje stupca od aktivne ćelije

Ctrl + Alt + Shift + Page Down

Mogućnost premještanja dijaloških okvira

Ctrl + Alt + razmaknica

Vidi također

Navigacija u aplikaciji Excel pomoću značajki za pristupačnost

Osnovni zadaci u programu Excel pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×