Tipkovni prečaci u aplikaciji PowerPoint za web

Mnogi korisnici smatraju da im korištenje vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima za PowerPoint za web u sustavu Windows poboljšava radnu učinkovitost. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije koristiti tipkovne prečace (a ne dodirni zaslon) koji su ključna alternativa korištenju miša. U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci za PowerPoint za web u sustavu Windows.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici. 

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

Sadržaj teme

Često korišteni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni prečaci koje ćete vjerojatno često koristiti u aplikaciji PowerPoint za web.

Akcija

Tipkovni prečac

Umetanje novog slajda.

Kada je fokus na oknu s minijaturama, pritisnite Ctrl + M.

Brisanje odabranog teksta, objekta ili slajda.

Tipka Delete

Pomicanje oblika.

Tipke sa strelicama

Prelazak na sljedeći slajd.

Tipka Page Down

Prelazak na prethodni slajd.

Tipka Page Up

Zatvaranje dijaprojekcije.

Esc

Početak rada

Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

PowerPoint za web pokreće se u web-pregledniku i zato ne koristi tipkovne prečace kao što su oni korišteni u programu PowerPoint za stolna računala. Ako, primjerice, pritisnete tipku Alt, fokus će se prebaciti na traku izbornika preglednika, a poznati tipkovni prečaci, kao što su primjerice Ctrl+P (Ispis) i F1 (Pomoć), pokretat će naredbe preglednika, a ne naredbe aplikacije PowerPoint za web.

Da biste premjestili fokus na različite dijelove sučelja programa PowerPoint za web (npr. s vrpce na okno s minijaturama), pritisnite Ctrl+F6 da biste se pomaknuli naprijed ili Ctrl+Shift+F6 da biste se vratili natrag te da biste povećali i smanjili sadržaj slajda. Da biste se kretali po naredbama u aplikaciji PowerPoint za web, pritisnite tabulator da biste se pomaknuli naprijed, Shift+tabulator da biste se pomaknuli natrag i tipku Enter da biste potvrdili odabir.

Savjet: Da biste brzo uputili naredbu u prikazu za uređivanje, pritisnite Alt + Q da biste premjestili fokus na okvir vođenja kroz kontrole, a zatim unesite željenu naredbu. Da biste odabrali naredbu, pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje, a zatim pritisnite Enter.

Kretanje isključivo pomoću tipkovnice

U prikazu za čitanje vodoravni popis naredbi nalazi se pri vrhu zaslona iznad dokumenta. Pritišćite tabulator dok fokus ne dođe na redak naredbi, a zatim je nastavite pritiskati da biste se kretali po naredbama. Da biste odabrali naredbu, pritisnite Enter.

Da biste se prebacili u prikaz za uređivanje, odaberite naredbu Uređivanje prezentacija, pritisnite Enter, a zatim odaberite Uređivanje u aplikaciji PowerPoint za web.

U prikazu za uređivanje, vrpca je traka pri vrhu prozora aplikacije PowerPoint za web. Vrpca je organizirana po karticama. Na svakoj kartici prikazuje se drugačiji skup alata i funkcija koji se sastoji od grupa, a u svakoj se grupi nalaze naredbe. Da biste koristili vrpcu, neprekidno pritišćite Ctrl + F6 dok vrpca ne dođe u fokus.

Ostali prečaci za korištenje vrpce obuhvaćaju sljedeće:

 • Da biste se kretali po karticama vrpce, pritišćite tabulator ili Shift + tabulator.

 • Da biste pristupili vrpci za trenutno odabranu karticu, pritisnite Enter.

 • Da biste se kretali po naredbama na vrpci, pritišćite tabulator ili Shift + tabulator.

Kontrole se aktiviraju na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

 • Ako je odabrana naredba gumb ili podijeljeni gumb, aktivirajte je pritiskom na razmaknicu ili tipku Enter.

 • Ako je odabrana naredba popis (npr. popis fontova), popis otvorite pritiskom na tipku sa strelicom dolje. Zatim se po stavkama krećite pritiskanjem tipke sa strelicom gore ili dolje. Kada odaberete željenu stavku, pritisnite Enter.

 • Ako je odabrana naredba galerija, pritisnite tabulator da biste odabrali naredbu Više za galeriju, a zatim pritisnite Enter da biste otvorili galeriju. Pritišćite tabulator da biste se kretali stavkama i odaberite je pritiskom na tipku Enter.

Navigacija u prikazu za čitanje

Akcija

Tipke

Prelazak na sljedeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Prelazak na određeni slajd.

G, upišite broj slajda, pritisnite tabulator, a zatim Enter.

Navigacija u prikazu dijaprojekcije

Akcija

Tipke

Prelazak na sljedeći slajd.

N

Prelazak na prethodni slajd.

P

Prelazak na određeni slajd.

G, upišite broj slajda, pritisnite tabulator, a zatim Enter.

Uključivanje i isključivanje opisa ili titlova

J

Zatvaranje dijaprojekcije.

Esc

Navigacija u prikazu za uređivanje

Kretanje po vrpci i oknima

Da biste se kretali kroz područja ključnih naredbi u web-aplikaciji PowerPoint za web, pritisnite Ctrl + F6. To je redoslijed kojim se vrti kroz ploču sa slajdovima, okna zadataka i trake:

 1. Ploča sa slajdovima

 2. Okno komentara (ako je otvoreno)

 3. Okno bilješki (ako je otvoreno)

 4. Traka stanja

 5. Gornja traka

 6. Vrpca

 7. Okno s minijaturama

  Petlja Ctrl + F6

Akcija

Tipke

Premještanje s okna slajda, okna komentara, okna s bilješkama, trake stanja, naslovne trake, vrpce i okna s minijaturama

Ctrl + F6

Premještanje obrnutim redoslijedom, s okna slajda, okna s minijaturama, vrpce, naslovne trake, trake stanja, okna s bilješkama i okna komentara

Shift + Ctrl + F6

Prelazak na neku drugu karticu vrpce.

Tabulator, Enter

Izvršavanje trenutno odabrane naredbe na vrpci.

Tipka Enter

Pomicanje po naredbama na vrpci.

Tabulator

Premještanje po grupama značajki na vrpci.

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo ili Ctrl + tipka sa strelicom desno

Uređivanje slajdova

Radnja

Tipke

Stvaranje novog slajda iza trenutno odabrane minijature.

Ctrl + M

Pomicanje slijeva nadesno po rezerviranim mjestima na slajdu.

Tabulator

Odabir ili uređivanje trenutnog rezerviranog mjesta.

Enter ili F2

Kraj uređivanja teksta na rezerviranom mjestu.

F2

Odabir više pojedinačnih objekata.

Ctrl + klik ili Shift + klik

Odabir više objekata.

Klik + povlačenje, Shift + povlačenje ili Ctrl + povlačenje

Odabir svih objekata na stranici.

Ctrl + A

Odabir cjelokupnog teksta u aktivnom tekstnom okviru

Ctrl + A

Kopiranje slajda

Ctrl + C

Lijepljenje slajda

Ctrl + V

Poništavanje

Ctrl + Z

Ponavljanje poništenog

Ctrl + Y

Promjena rasporeda minijatura dok je okno s minijaturama aktivno:

 • Premještanje slajda za jedno mjesto gore

 • Premještanje slajda za jedno mjesto dolje

 • Premještanje slajda na prvo mjesto

 • Premještanje slajda na posljednje mjesto

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom gore

Ctrl + Shift + tipka sa strelicom dolje

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + ]

Premještanje točke unosa unutar rezerviranih mjesta i bilješki

Radnja

Tipke

Pomicanje udesno za jedan znak.

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje ulijevo za jedan znak.

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje udesno za jednu riječ.

Ctrl + tipka sa strelicom desno

Pomicanje ulijevo za jednu riječ.

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Premještanje prema gore za jedan redak.

Tipka sa strelicom gore

Premještanje prema dolje za jedan redak.

Tipka sa strelicom dolje

Pomicanje za jedan odlomak prema gore.

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje.

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Pomicanje na početak retka.

Tipka Home

Premještanje na kraj retka.

Tipka End

Premještanje na početak rezerviranog mjesta ili bilješke.

Ctrl + tipka Home

Premještanje na kraj rezerviranog mjesta ili bilješke.

Ctrl + End

Odabir sadržaja: proširenje odabira

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir jedan znak udesno.

Shift + tipka sa strelicom desno

Odabir jednog znaka slijeva.

Shift + tipka sa strelicom lijevo

Odabir jedne riječi udesno.

Shift + Ctrl + strelica desno

Odabir jedne riječi ulijevo.

Shift + Ctrl + strelica lijevo

Odabir jednog retka prema gore.

Shift+strelica gore

Odabir jednog retka prema dolje.

Shift + tipka sa strelicom dolje

Odabir jednog odlomka prema gore.

Shift + Ctrl + tipka sa strelicom gore

Odabir jednog odlomka prema dolje.

Shift + Ctrl + strelica dolje

Odabir do početka odlomka.

Shift + tipka Home

Odabir do kraja odlomka.

Shift + End

Odabir do početka rezerviranog mjesta ili bilješki.

Shift + Ctrl + tipka Home

Odabir do kraja rezerviranog mjesta ili bilješki.

Shift + Ctrl + End

Odabir svega unutar rezerviranog mjesta ili bilješki.

Ctrl + A

Uređivanje teksta

Akcija

Tipke

Spremanje promjena.

PowerPoint za web automatski sprema promjene.

Izrezivanje odabranog teksta

Ctrl + X

Kopiranje odabranog teksta

Ctrl + C

Lijepljenje teksta.

Ctrl + V

Lijepljenje teksta, neformatiranog.

Ctrl + Shift + V

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Poništavanje zadnje akcije.

Ctrl + Z

Ponavljanje zadnjeg poništavanja.

Ctrl + Y

Desno poravnanje odabranog odlomka.

Ctrl + J

Premještanje odabranog oblika

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje oblika udesno.

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje oblika ulijevo.

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje oblika prema gore.

Tipka sa strelicom gore

Pomicanje oblika prema dolje.

Tipka sa strelicom dolje

Raspoređivanje odabranog oblika

Slanje oblika u pozadinu.

Ctrl + Shift + lijeva uglata zagrada ( [ )

Slanje oblika prema natrag.

Ctrl + lijeva uglata zagrada ( [ )

Slanje oblika u prvi plan.

Ctrl + Shift + desna uglata zagrada ( [ )

Slanje oblika prema naprijed.

Ctrl + desna uglata zagrada ( [ )

Oblikovanje teksta

Radnja

Tipkovni prečac

Podebljavanje odabranog teksta.

Ctrl + B

Primjena kurziva na odabrani tekst.

Ctrl + I

Podcrtavanje odabranog teksta.

Ctrl + U

Poravnavanje odabranog teksta s lijeve strane.

Ctrl + L

Poravnavanje odabranog teksta s desne strane.

Ctrl + R

Centriranje odabranog teksta.

Ctrl + E

Rad s komentarima

Osim prečaca „dodavanje novog komentara“, tipkovni prečaci za komentare navedeni u nastavku funkcioniraju samo kad je aktivno okno komentara i kad je u prvom planu.

Radnja

Tipke

Dodavanje novog komentara.

Ctrl+Alt+M  

(ili Slika ikone gumba Command za MAC + Shift + M na računalu Mac)

Prijelaz na sljedeću nit komentara (dokument, list, slajd)  

Strelica dolje  

Prijelaz na prethodnu nit komentara (dokument, list, slajd)  

Strelica gore  

Proširivanje niti komentara kada je fokus na njoj  

Strelica udesno  

Sažimanje niti komentara  

Strelica lijevo 

Prijelaz na sljedeći odgovor u niti komentara  

Strelica dolje 

Prijelaz na prethodni odgovor u niti ili nadređenom komentaru 

Strelica gore 

Zatvaranje okna  

Tabulator  

Okvir za odgovor 

Tabulator  

Uređivanje nadređenog komentara / odgovora na komentar

Pomicanje tabulatorom kad je fokus na nadređenom komentaru / odgovoru na komentar

Objavljivanje komentara / odgovora ili spremanje promjene 

Ctrl + Enter 

Odbacivanje skice komentara /odgovora ili promjene 

Esc 

Proširivanje niti komentara pomoću gumba "Prikaz više odgovora" na niti  

Tabulator 

Vidi također

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×