Tipkovni prečaci

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

Za tipkovne prečace u kojima se pritišću dvije ili više tipki odjednom, tipke su odvojene znakom plus (+) u pomoći za SharePoint Designer 2010. Za tipkovne prečace pritisnuti tipku a zatim druge tipke, razdjelnik točku sa zarezom (;).

Za ispisivanje ove teme, pritisnite tipku TAB da odaberete Prikaži sve, zatim tipku ENTER, pa pritisnite CTRL+P.

Prikaz brze tipke na vrpci

  1. Pritisnite ALT.

    Savjeti za tipke prikazuju se preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu.

    Brze tipke na vrpci

  2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

    Da biste otkazali radnju i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Idite na vrpci pomoću tipkovnice

Radnja

Tipke

Prijelaz iz grupe

CTRL + strelica desno ili strelica lijevo

Internetska pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći za SharePoint Designer. Prozor pomoći prikazuje teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru pomoći

Radnja

Tipke

Otvaranje prozora pomoći

F1

Zatvaranje prozora pomoći

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu za Naziv programa.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći.

TAB

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za označenu stavku.

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

TAB ili SHIFT+TAB

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za naziv programa prozora pomoći

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme.

TAB

Odabir prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Kretanje naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed).

ALT+STRELICA DESNO

Lagano pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Značajnije pomicanje prema gore ili prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispisivanje trenutne teme pomoći.

Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL+P

Promjena stanja veze.

F6, a zatim pritisak na STRELICA DOLJE

Upišite tekst u okvir Unos riječi za traženje.

F6, a zatim pritisak na STRELICA DOLJE

Kretanje između područja u prozoru pomoći; na primjer, prelazak između alatne trake, okvira Unesite riječi koje želite pronaći i popisa Pretraživanje.

F6

U tablici sadržaja u prikazu stabla, odabir sljedeće, odnosno prethodne stavke.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

U tablici sadržaja u prikazu stabla, proširivanje, odnosno sažimanje odabrane stavke.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

SharePoint Designer 2010

Rad s web-mjestima sustava SharePoint

Radnja

Tipke

Otvaranje web-mjesta.

CTRL+SHIFT+O

Zatvorite trenutnog web-mjesta.

CTRL+SHIFT+W

Osvježavanje trenutnog web-mjesta.

CTRL+F5

Stvaranje nove stranice web-dijela.

CTRL + N

Premještanje na sljedeći odjeljak korisničkog sučelja.

F6

Pomicanje na prethodnu sekciju korisničkog sučelja.

Shift + F6

Prebacivanje između kod, Dizajni Podjela prikaza.

CTRL + PAGE UP ili CTRL + PAGE DOWN

Prebacivanje između koda i dizajna okna u podijeljenom prikazu.

ALT + PAGE UP ili ALT + PAGE DOWN

Izađite iz programa SharePoint Designer.

ALT + F4

Rad s karticama

Radnja

Tipke

Stvaranje nove kartice

CTRL + T

Zatvaranje trenutne kartice

CTRL+W ili CTRL+F4

Osvježavanje trenutne kartice

F5

Prijelaz na sljedeću karticu

CTRL + TAB

Prijelaz na prethodnu karticu

CTRL+SHIFT+TAB

Spremanje promjena u trenutnoj kartici

CTRL + S

Pretpregled trenutne kartice u pregledniku

F12

Prijeđite natrag

ALT+STRELICA LIJEVO

Kretanje naprijed

ALT+STRELICA DESNO

Rad s navigacijskim oknom

Radnja

Tipke

Otvaranje odabrane kategorije

ENTER

Otvaranje odabrane kategorije na novoj kartici

CTRL+ENTER

Otvorite galeriju kliknite Spremi da biste odabrane kategorije

SHIFT+ENTER

Rad s tekstom u prikazu dizajna

Radnja

Tipke

Pronalaženje teksta ili HTML na web-stranicu

CTRL + F

Traženje sljedećeg pojavljivanja najnovije niz za pretraživanje

F3

Traženje prethodnog pojavljivanja najnovije niz za pretraživanje

SHIFT+F3

Traženje sljedećeg pojavljivanja trenutnog odabira

CTRL+F3

Traženje prethodnog pojavljivanja trenutnog odabira

CTRL+SHIFT+F3

Zamjena teksta ili HTML na web-stranici

CTRL + H

Provjera pravopisa na web-stranici

F7

Traženje riječi u tezaurusu

SHIFT+F7

Otkazivanje akcije ili zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Kretanje između otvorene dijaloške okvire

ALT+F6

Kretanje između otvorene dijaloške okvire obrnutim redoslijedom

ALT+SHIFT+F6

Brisanje web-stranicu ili mape na Popisu mapa ili u bilo kojem dijaloškom okviru

DELETE

Pomicanje prema gore za jednu razinu Popisa mapa

BACKSPACE

Rad s Alati za kodiranje

Prečaci u ovoj tablici su osmišljeni tako da biste se samo u prikazu koda.

Radnja

Tipke

Umetanje privremene knjižne oznake

CTRL+F2

Premještanje na sljedeću knjižnu oznaku privremene

F2

Premještanje na prethodnu knjižnu oznaku privremene

SHIFT+F2

Umetanje koda

CTRL+ENTER

Premještanje na sljedeći kod hiperveze

SHIFT+ALT+STRELICA DESNO

Premještanje na prethodnu hipervezu koda

SHIFT+ALT+STRELICA LIJEVO

Premještanje na sljedeće otvorite uglata zagrada

CTRL+[

Premještanje na sljedeće zatvorite uglata zagrada

CTRL+]

Premještanje na sljedeći okvir na stranici okvira

CTRL+F6

Premještanje na prethodni okvir na stranici okvira

CTRL+SHIFT+F6

Umetni oznaku kraja

CTRL + TOČKA (.)

Umetni oznaku početka

CTRL + ZAREZ ()

Prikaz i skrivanje oznake odlomaka

CTRL + SHIFT + 8

Umetanje komentara HTML

CTRL + PROSLIJEDI KOSOM CRTOM (/)

Prikaz popisa IntelliSense za odabrani element

CTRL+RAZMAKNICA

Odaberite oznaku i njezin sadržaj

CTRL + SHIFT + DVOTOČKA (:)

Pronađite odgovarajuću oznaku

CTRL + TOČKA SA ZAREZOM (;)

Izvođenje rastuće pretraživanja

CTRL+ALT+F

Otvaranje dijaloškog okvira Idi na redak

CTRL + G

Otvorite Uređivač brzi oznaka

Ovaj prečac funkcionira i u prikazu dizajna.

CTRL+Q

Oblikovanje teksta i odlomaka

Radnja

Tipke

Primjena podebljanog oblikovanja

CTRL + B

Primjena podcrtavanja oblikovanja

CTRL + U

Primjena oblikovanja "kurziv"

CTRL + I

Primjena eksponenta (u prikazu dizajna samo)

CTRL + ZNAK PLUS (+)

Primjena oblikovanja indeksa (u prikazu dizajna samo)

CTRL + ZNAK JEDNAKOSTI (=)

Kopiranje odlomaka

CTRL + SHIFT + C

Lijepljenje oblikovanja

CTRL + SHIFT + V

Uklanjanje oblikovanja s odabranog (u prikazu dizajna samo)

CTRL + SHIFT + Z
ili
CTRL + RAZMAKNICA

Centriranje odlomka

CTRL+E

Lijevo poravnanje odlomka (u prikazu dizajna samo)

CTRL + L

Desno poravnanje odlomka

CTRL + R

Povećaj uvlaku

CTRL+M

Smanji uvlaku

CTRL + SHIFT + M

Primjena običnog stila

CTRL + SHIFT + N

Primjena stila Naslov 1

CTRL+ALT+1

Primjena stila Naslov 2

CTRL+ALT+2

Primjena stila Naslov 3

CTRL+ALT+3

Primjena stila Naslov 4

CTRL+ALT+4

Primjena stila Naslov 5

CTRL+ALT+5

Primjena stila Naslov 6

CTRL+ALT+6

Primjena stila popisa

CTRL + SHIFT + L

Odaberite boju Nakon aktiviranja odabir boje

Tipke sa strelicom

Dosegne boji Šesterokuti crni šesterokut pritisnite strelicu lijevo ili strelicu gore da biste pomicali kroz sivi i najprije bijelo Šesterokuti.

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Radnja

Tipke

Brisanje za jedan znak ulijevo

BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno

DELETE

Brisanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Kopiranje teksta ili grafike

CTRL + C
ili
CTRL + INSERT

Izrezivanje odabranog teksta u međuspremnik

CTRL + X
ili
SHIFT + DELETE

Lijepljenje sadržaja međuspremnika

CTRL + V
ili
SHIFT + INSERT

Umetanje prijeloma retka

Napomena: Samo prikaz funkcionira u dizajnu.

SHIFT+ENTER

Umetanje nerastavljajućeg razmaka

Napomena: Samo prikaz funkcionira u dizajnu.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Odabir teksta i grafika

Radnja

Tipke

Odabir jedan znak udesno

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedan znak ulijevo

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir do kraja riječi

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir do početka riječi

CTRL + SHIFT + STRELICA LIJEVO

Odabir do kraja retka

SHIFT+END

Odabir do početka retka

SHIFT+HOME

Odabir jedan redak prema gore

SHIFT+ STRELICA GORE

Odabir jedan redak prema dolje

SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir do kraja odlomka (u prikazu dizajna samo)

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Odabir do početka odlomka (u prikazu dizajna samo)

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Odaberite jedan zaslon prema dolje

SHIFT+PAGE DOWN

Odaberite jedan zaslon prema gore

SHIFT+PAGE UP

Odabir cijele stranice

CTRL + A

Prikaz svojstava odabira

ALT+ENTER

Rad s tablicama, grafike i hiperveze

Prečaci u ovoj tablici su osmišljeno samo u prikazu dizajna.

Radnja

Tipke

Umetanje tablice

SHIFT + CTRL + ALT + T

Odabir sadržaja na sljedeću ćeliju tablice

TAB

Odabir sadržaja prethodne ćelije tablice

SHIFT+TAB

Dok je točka umetanja u ćeliji, Proširivanje odabira na susjedne ćelije u retku

Pritisnite i držite SHIFT dok Pritišćite tipke strelica lijevo ili strelica desno

S točke umetanja na vrh ili dno ćelije stupca, odaberite stupac

Pritisnite i držite SHIFT dok više puta pritisnite strelicu gore ili strelica dolje

Slike odabrana, stvaranje Automatska minijatura te grafike

CTRL + T

Stvaranje hiperveze na web-stranici

CTRL + K

Osnove

Prikaz i korištenje prozora

Radnja

Tipke

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje na prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Prijelaz u okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete trebati pritisnuti F6 više puta.

Ako se pritiskom na tipku F6 ne prikaže traka zadatka koju želite, pokušajte pritisnuti ALT da biste postavili fokus na traci izbornika ili vrpce, a zatim pritisnite CTRL + TAB da biste prešli u okno zadatka.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Kad prozor dokumenta nije maksimiziran, izvedite naredbu Veličina (na izborniku Kontrola za prozor). Za promjenu veličine prozora pritišćite tipke strelica, a kad završite pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine

Radnja

Tipke

Promjena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promjena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta odabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Radnja

Tipke

Premještanje za jedan znak ulijevo

STRELICA LIJEVO

Premještanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore.

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje.

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka.

END

Premještanje na početak retka

HOME

Pomicanje za jedan odlomak gore.

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak dolje.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstualnog okvira.

CTRL+END

Premještanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Tipke

Pomicanje na sljedeću ćeliju.

TAB

Pomicanje na prethodnu ćeliju.

SHIFT+TAB

Pomicanje na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Pomicanje na prethodni redak.

STRELICA GORE

Umetanje tabulatora u ćeliju.

CTRL+TAB

Početak novog odlomka.

ENTER

Dodavanje novog retka na dnu tablice.

TAB na kraju posljednjeg retka

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Tipke

Prelazak na sljedeću mogućnost u grupi mogućnosti.

TAB

Prelazak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Otvaranje popisa ako je zatvoren i premještanje na tu mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+STRELICA DOLJE

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

ESC

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Radnja

Tipke

Pomicanje na početak unosa.

HOME

Pomicanje na kraj unosa.

END

Prelazak na znak lijevo ili desno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje za jednu riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ ulijevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir ili odustajanje od odabiranja jednu riječ udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od mjesta umetanja do početka unosa

SHIFT+HOME

Odabir od mjesta umetanja do kraja unosa

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Radnja

Tipke

Vraćanje na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Jednu razinu prema gore gumb Slika gumba : otvaranje mape jednu razinu iznad otvorenoj mapi.

ALT+2

Pretraživanje weba gumb Slika gumba : zatvorite dijaloški okvir, a zatim otvorite web-stranicu za pretraživanje

ALT+3

Brisanje gumb Slika gumba : brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT+3

Stvaranje nove mape gumb Slika gumba : Stvorite novu mapu.

ALT+4

Prikazi gumb Slika gumba : se kretali među prikazima dostupne mapa.

ALT+5

Gumb Alati: prikaz izbornika Alati.

ALT+L

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Premještati, zakretati i promijeni veličinu oblika

Radnja

Tipke

Premještanje oblika udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Premještanje oblika ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Premještanje oblika prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Premještanje oblika prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Rotiranje oblika udesno

ALT+STRELICA DESNO

Rotiranje oblika ulijevo

ALT+STRELICA LIJEVO

Rotiranje oblika udesno na manjim koracima

CTRL+ALT+STRELICA DESNO

Rotiranje oblika ulijevo na manjim koracima

CTRL+ALT+STRELICA LIJEVO

Provjerite viši oblika

SHIFT+ STRELICA GORE

Kraće oblik

SHIFT+STRELICA DOLJE

Provjerite širem oblika

SHIFT+STRELICA DESNO

Suzite oblika

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Činjenje oblika viši, kraću, širi ili uži u manjim koracima

CTRL + SHIFT + STRELICA GORE, DOLJE, DESNO ILI STRELICA LIJEVO

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×