Tijek rada s tri stanja

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Tijek rada s tri stanja prati stanja stavki popisa kroz tri stanja (faze). Može se koristiti za upravljanje poslovnim procesima tvrtke ili ustanove u kojima se moraju pratiti velike količine problema ili stavki, poput korisničke podrške, potencijalnih kupaca ili projektnih zadataka. Na primjer, tri stanja projektnog zadatka mogu biti sljedeća: Nije pokrenut, U tijeku, Dovršen.

Sadržaj članka

Kako funkcionira tijek rada s tri stanja

Postavljanje popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Stvaranje popisa za praćenje problema

Stvaranje prilagođenog popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Prilagodba prilagođenog popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Dodavanje tijeka rada s tri stanja na popis

Ručno pokretanje tijeka rada s tri stanja na stavci

Dovršavanje zadatka tijeka rada u tri stupnja tijeka rada

Način rada tijeka rada s tri stanja

Tijek rada s tri stanja podržava poslovne procese tvrtke ili ustanove u kojima je potrebno pratiti stanje problema ili stavke tijekom tri stanja i dva prijelaza između tih stanja. Sa svakim prijelazom između stanja tijek rada dodjeljuje zadatak nekoj osobi i e-poštom šalje toj osobi upozorenje o zadatku. Kada se zadatak dovrši, tijek rada ažurira stanje stavke i prelazi u sljedeće stanje. Tijek rada s tri stanja funkcionira s predloškom popisa Praćenje problema. No moguće ga je koristiti s bilo kojim popisom koji je postavljen tako da sadrži stupac Odabir s tri ili više vrijednosti. Vrijednosti u stupcu Odabir stanja su koja tijek rada prati.

Popis može sadržavati više stupaca odabira, a svaki stupac odabira može sadržavati više od tri vrijednosti. No tijek rada s tri stanja moguće je konfigurirati samo tako da koristi jedan stupac odabira i samo tri vrijednosti odabranog stupca. Kada tijek rada s tri stanja dodate na popis ili u biblioteku, birate stupac odabira i tri vrijednosti koje stupac sadrži.

Tijek rada s tri stanja moguće je koristiti za upravljanje poslovnim procesima tvrtke ili ustanove u kojima je potrebno pratiti velik broj problema ili stavki, kao što su korisnička podrška, popis potencijalnih kupaca ili projektni zadaci. Na primjer, zaposlenici male tvrtke za planiranje događaja mogu koristiti popis za praćenje problema i prilagođeni tijek rada s tri stanja da bi upravljali brojnim zadacima koji su vezani uz događaje koji se planiraju. Tijek rada prati zadatke planiranja događaja kroz tri stanja: Aktivno, Spremno za pregled i Dovršeno. Svi zadaci pripremanja određenog događaja slažu se u popis za praćenje problema koji je stvoren za taj događaj i označen kao Aktivno. Koordinator događaja dodjeljuje pojedine zadatke svojim članovima tima i pokreće tijek rada na tim stavkama da bi pokrenuo rad na zadatku događaja.

Kada tijek rada započne, stvara zadatak za određenu osobu. Kada član tima dobije zadatak, izvodi sve što je potrebno da bi se zadatak izvršio. To može biti i rad koji nije na popisu ili mjestu gdje se nalazi popis za praćenje problema. Na primjer, ako član tima dobije zadatak tijeka rada za planiranje opskrbe hranom i pićem, on kontaktira tvrtku koja se bavi opskrbom hranom i pićem i s njom radi na razvoju plana. Kada se plan za opskrbu hranom i pićem sastavi, član tima označava svoj zadatak tijeka rada dovršenim. Tijek rada tada ažurira stanje zadatka događaja na popisu praćenja problema iz Aktivno u Spremno za pregled, a za koordinatora događaja stvara drugi zadatak za pregled plana za opskrbu hranom i pićem. Nakon što koordinator pregleda i odobri plan za opskrbu hranom i pićem, on označi svoj tijek rada dovršenim, a tijek rada ažurira stanje zadatka iz Spremno za pregled u Dovršeno.

Napomena: Sudionik tijeka rada može na dva načina dovršiti zadatak tijeka rada u tijeku rada s tri stanja. Može urediti zadatak tijeka rada da bi ga označio dovršenim ili pak promijeniti stanje tijeka rada na popisu (ako ima dozvolu za promjenu tog popisa). Ako sudionik ručno ažurira stanje stavke tijeka rada na popisu, tijek rada je dovršen. Ako sudionik uredi zadatak tijeka rada da bi označio da je dovršen, stanje stavke tijeka rada na popisu ažurira se u Dovršeno.

Akcije tijeka rada s tri stanja u prethodnom primjeru slijede ovaj postupak:

Dijagram toka za tijek rada s tri stanja

Vrh stranice

Postavljanje popisa za korištenje s tijekom rada s tri stanja

Da biste mogli koristiti tijek rada s tri stanja, popis ćete morati postaviti tako da sadrži stavke koje želite pratiti ili kojima želite upravljati pomoću tijeka rada. Predložak popisa Praćenje problema funkcionira s tijekom rada s tri stanja. No možete stvoriti i prilagođene popise koje ćete koristiti s tim tijekovima rada. Ako stvarate prilagođeni popis, on mora sadržavati barem jedan stupac Odabir koji sadrži tri ili više vrijednosti odabira. Prilikom postavljanja tijeka rada koji će se koristiti s popisom navedite stupac Odabir koji sadrži vrijednosti stanja koje će tijek rada pratiti.

Vrh stranice

Stvaranje popisa za praćenje problema

Po zadanom tijek rada s tri stanja možete koristiti s bilo kojim popisom koji stvorite pomoću predloška popisa Praćenje problema.

 1. Na na Postavke izbornika Gumb Postavke u sustavu Office 365 , kliknite Dodaj aplikaciju.

 2. Na stranici Vaše aplikacije kliknite Praćenje problema i upišite naziv popisa. Naziv popisa je obavezan

 3. Ako želite navesti opis popisa, kliknite Dodatne mogućnosti.

  • U okvir Opis upišite opis namjene popisa. Opis nije obavezan.

 4. Kliknite Stvori.

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenog popisa koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja

Ako želite stvoriti prilagođeni popis koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja, morate dodati barem jedan stupac Odabir koji sadrži barem tri vrijednosti stanja koje će tijek rada pratiti.

 1. Na na Postavke izbornika Gumb Postavke u sustavu Office 365 , kliknite Dodaj aplikaciju.

 2. Na stranici Vaše aplikacije kliknite Prilagođeni popis, a zatim upišite naziv popisa. Naziv popisa je obavezan.

 3. Ako želite navesti opis popisa, kliknite Dodatne mogućnosti.

 4. U okvir Opis upišite opis namjene popisa. Opis nije obavezan.

 5. Kliknite Stvori.

Vrh stranice

Prilagodba prilagođenog popisa koji će se koristiti s tijekom rada s tri stanja

 1. Kliknite prilagođeni popis koji ste stvorili u prethodnom koraku.

 2. Na vrpci kliknite karticu Popis, a zatim u grupi Postavke kliknite Postavke popisa.

 3. U odjeljku Stupci kliknite Stvori stupac.

 4. U odjeljku naziv i vrsta , u odjeljku naziv stupcaupišite naziv stupca koji želite koristiti da biste odredili vrijednosti stanja tijeka rada. Na primjer, unesite naziv kao stanje tijeka rada.

 5. U odjeljku Vrsta informacija u ovom stupcu je odaberite Odabir (izbornik za odabir).

 6. U odjeljku Dodatne postavke stupca u odjeljku Opis upišite neobavezni opis stupca.

 7. U odjeljku Stupac mora sadržavati informaciju kliknite Da.

 8. U okviru popisa u odjeljku Upišite svaki odabir u zasebnom retkuupišite tri ili više odabir željene vrijednosti za ovaj stupac. Ove vrijednosti će postati stanja tijeka rada. Na primjer, možda unesite Aktivno, spreman za pregled i dovršavanje tri mogućnosti.

 9. U odjeljku Prikaži odabire koristeći odaberite Padajući izbornik ili Izborni gumbi.

 10. U odjeljku Omogući odabire za ispunu kliknite Ne.

 11. Odredite želite li određenu zadanu vrijednost za ovaj stupac ili želite ga želite dodati zadanom prikazu popisa.

 12. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Dodavanje tijeka rada s tri stanja na popis

Tijek rada s tri stanja morate dodati na popis da biste mogli koristiti stavke s tog popisa. Kada tijek rada s tri stanja dodajete na popis, određujete koji stupac popisa sadrži vrijednosti stanja koja želite da tijek rada prati. Određujete i što želite da se dogodi u svakoj pojedinoj fazi tijeka rada. Na primjer, možete navesti predmet i tekst upozorenja e-pošte koja primaju primatelji zadataka.

Tijek rada s tri stanja omogućen je po zadanom na većini vrsta web-mjesta. No administrator zbirke web-mjesta može onemogućiti u značajku. Ako tijek rada s tri stanja nije omogućen, obratite se administratoru zbirke web-mjesta.

Važno: Da biste tijek rada dodali na popis, morate imati dozvole za upravljanje popisima.

 1. Otvorite popis na koji želite dodati tijek rada s tri stanja.

 2. Kliknite Popis > Postavke popisa ili kliknite postavke vrste biblioteke koju otvarate. U biblioteci dokumenata, na primjer, kliknite Postavke biblioteke dokumenata.

 3. U odjeljku Dozvole i upravljanje kliknite Postavke tijeka rada.

 4. Na stranici Postavke tijeka rada kliknite Dodaj tijek rada.

 5. Na stranici Dodavanje tijeka rada, u odjeljku tijek rada u odjeljku odaberite predložak tijeka rada kliknite tri stanja.

 6. U odjeljku Naziv upišite jedinstveni naziv tijeka rada.

 7. U odjeljku Popis zadataka navedite popis zadataka koji će se koristiti s tijekom rada.

  Napomena: 

  • Možete koristiti zadani popis Zadaci ili stvoriti novi popis. Ako koristite zadani popis Zadaci, sudionici tijeka rada moći će jednostavno pronaći i pogledati zadatke tijeka rada pomoću prikaza Moji zadaci popisa Zadaci.

  • Ako zadaci otkrivaju osjetljive ili povjerljive informacije koje ne želite staviti na opći popis Zadaci, stvorite novi popis zadataka.

  • Novi popis zadataka stvorite i ako vaša tvrtka ili ustanova koristi mnogo tijekova rada ili ako se tijekovi rada sastoje od mnogo zadataka. U tom slučaju preporučuje se da stvorite popise zadataka za svaki tijek rada.

 8. U sekciji Popis povijesti odaberite popis povijesti koji želite koristiti s ovim tijekom rada. Popis povijesti prikazuje sve događaje koji se događaju tijekom svake instance tijeka rada.

  Napomena: Možete koristiti zadani popis Povijest ili stvoriti novi. Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi mnogo tijekova rada, za svaki tijek rada možete stvoriti zasebni popis povijesti.

 9. U odjeljku Mogućnosti pokretanja učinite nešto od slijedećeg:

  • Ako želite omogućiti ručno pokretanje tijeka rada, potvrdite okvir Ovlaštenom korisniku s dozvolama za sudjelovanje dopusti ručno pokretanje ovog tijeka rada. Potvrdite okvir Za pokretanje tijeka rada zatraži dozvole za upravljanje popisima ako namjeravate zatražiti dodatne dozvole za pokretanje tijeka rada.

  • Ako želite da se tijek rada automatski pokrene pri stvaranju novih stavki, uključite potvrdni okvir Pokreni ovaj tijek rada kada se stvori nova stavka.

 10. Kliknite Dalje.

 11. U sekciji Stanja tijeka rada, pod značajkom Odaberite polje 'Izbor', odaberite stupac Izbor s popisa koji sadrži vrijednosti koje želite koristiti u stanjima tijeka rada, a zatim odaberite vrijednosti stupca koje želite za Početno stanje, Središnje stanje i Završno stanje tijeka rada.

 12. U dvjema sekcijama Navedite što želite da se dogodi kad se tijek rada pokrene (mogućnosti za prvi zadatak tijeka rada) i Navedite što želite da se dogodi kada tijek rada prijeđe u središnje stanje (mogućnosti za drugi zadatak tijeka rada) odredite sljedeće informacije:

  Detalji o zadatku

Polje

Opis

Naslov zadatka:

Po želji možete izmijeniti naslov poruke koji će se prikazivati u zadatku kada se tijek rada pokrene ili dođe do središnjeg stanja. Ako potvrdite okvir Obuhvati polje popisa, odabrano polje dodat će se na kraj poruke.

Opis zadatka:

Upišite informacije koje želite uvrstiti u opis zadatka. Ako potvrdite okvir Obuhvati polje popisa, odabrano polje dodat će se na kraj poruke. Ako odaberete Umetni vezu u stavku popisa, u opis će se uvrstiti veza na stavku popisa.

Krajnji rok zadatka:

Ako želite odrediti krajnji rok zadatka, potvrdite okvir Obuhvati polje popisa, zatim odaberite stupac datuma s popisa koji sadrži podatak o datumu koji želite koristiti kao datum krajnjeg roka.

Zadatak je dodijeljen:

Da biste dodijelili zadatak osobi koja je navedena na popisu, kliknite Uključi polje popisa, zatim odaberite stupac s popisa koji sadrži korisničke informacije koje želite koristiti. Kada se taj tijek rada pokrene, prvi zadatak dodjeljuje se osobi čije se ime nalazi u ovom stupcu za stavku tijeka rada.

Da biste u svim instancama ovog tijeka rada dodijelili taj zadatak osobi koju odredite, kliknite Prilagođeno, a zatim upišite ili odaberite ime osobe kojoj želite dodijeliti zadatak.

 1. Okvir Pošalji poruku e-pošte potvrdite ako želite da sudionici tijeka rada primaju upozorenja e-pošte o zadacima tijeka rada.

  Napomena: Ako želite biti sigurni da sudionici tijeka rada e-poštom primaju upozorenja i podsjetnike o zadacima tijeka rada nakon što se tijek rada pokrene, obratite se administratoru zbirke web-mjesta da biste provjerili je li e-pošta omogućena za vaše web-mjesto.

  Detalji o poruci e-pošte

Polje

Opis

Primatelj

Upišite ime osobe kojoj želite poslati poruku e-pošte s upozorenjem o zadatku tijeka rada. Ako poruku e-pošte s upozorenjem želite poslati vlasniku zadatka, potvrdite okvir Uključi zadatak dodijeljen.

Predmet

Upišite predmet koji želite koristiti u poruci e-pošte s upozorenjem. Ako u predmet poruke e-pošte želite dodati naslov zadatka, potvrdite okvir Koristi naslov zadatka.

Tijelo

Upišite informacije koje želite da se prikazuju u tijelu poruke e-pošte s upozorenjem. Ako u poruku želite dodati vezu na stavku popisa, potvrdite okvir Umetni vezu u stavku popisa.

 1. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Ručno pokretanje tijeka rada s tri stanja na stavci

Tijek rada s tri stanja morate dodati na popis da bi bio dostupan za korištenje na stavkama tog popisa. Dodatne informacije potražite u prethodnom odjeljku.

Tijek rada s tri stanja moguće je konfigurirati tako da se automatski pokrene kada se nove stavke dodaju na popis, a moguće ga je konfigurirati i tako da se korisnicima koji imaju određene dozvole dopusti ručno pokretanje rijeka rada. Neki tijekovi rada dopuštaju obje mogućnosti.

Da biste ručno pokrenuli tijek rada s tri stanja na stavci popisa, poduzmite sljedeće korake. Morate imati dozvolu za uređivanje stavki popisa. Neki tijekovi rada mogu zahtijevati da imate dozvolu za upravljanje popisima.

Napomena: Ako želite biti sigurni da sudionici tijeka rada e-poštom primaju upozorenja i podsjetnike o zadacima tijeka rada nakon što pokrenete tijek rada, obratite se administratoru zbirke web-mjesta da biste provjerili je li e-pošta omogućena za vaše web-mjesto.

 1. Otvorite popis koji sadrži stavku na kojoj želite pokrenuti tijek rada s tri stanja.

 2. Kliknite tri točke pokraj stavke za koju želite pokrenuti tijek rada i na izborniku koji će se pojaviti kliknite Tijekovi rada.

  Napomena: Naredba Tijekovi rada dostupna je samo ako se stavka nalazi na popisu ili u biblioteci kojoj je pridružen barem jedan tijek rada.

 3. Na na Postavke izbornika Gumb Postavke u sustavu Office 365 , kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta.

 4. U odjeljku Pokreni novi tijek rada kliknite naziv tijeka rada s tri stanja koji želite pokrenuti.

  Tijek rada odmah se pokreće.

Vrh stranice

Završavanje zadatka tijeka rada u tijeku rada s tri stanja

Za dovršavanje zadatka u Tijeku rada s tri stanja morate imati barem dozvolu Uređivanje stavki za popise zadataka gdje se zadaci tijeka rada zapisuju.

 1. Za web-mjesto otvorite popis Zadaci, a zatim na izborniku Prikaz odaberite Moji zadaci da biste pronašli svoj zadatak tijeka rada.

  Napomena: Ako tijek rada ne koristi zadani popis Zadaci web-mjesta, zadatak tijeka rada možda se neće prikazivati na popisu Zadaci. Da biste pronašli zadatak tijeka rada, idite na popis ili u biblioteku u koju je spremljena stavka tijeka rada. Pokažite na naziv stavke koju želite dovršiti, kliknite strelicu koja će se prikazati, a zatim kliknite Tijekovi rada. Na stranici Status tijeka rada u odjeljku Pokrenuti tijekovi rada kliknite naziv tijeka rada u kojemu sudjelujete. U odjeljku Zadaci kliknite zadatak tijeka rada, a zatim prijeđite na treći korak.

 2. Otvorite popis koji sadrži stavku koju želite označiti kao dovršenu.

 3. Pokažite na naziv zadatka koji želite dovršiti, kliknite strelicu koja će se pojaviti, a zatim kliknite Uredi stavku.

 4. U dijaloški okvir Zadaci upišite ili odaberite informacije koje su potrebne da bi se zadatak završio, a zatim kliknite Spremi.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×