TEXT (opis funkcije)

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Funkcija TEXT omogućuje vam promjenu načina prikaza broja primjenom oblikovanja pomoću kodova za oblikovanje. To je korisno kada želite prikazati brojeve u čitljivijem obliku ili želite kombinirati brojeve s tekstom ili simbolima.

Napomena: Funkcija TEXT će pretvoriti u tekst, što bi moglo otežati reference u kasnijim izračunima. Preporučuje se zadržati izvornu vrijednost u jednoj ćeliji, a zatim upotrijebiti funkciju TEXT u nekoj drugoj ćeliji. Potom ako budete trebali sastavljati druge formule uvijek se referirajte na izvornu vrijednost, a ne na rezultat funkcije TEXT.

Sintaksa

TEXT(vrijednost;oblik_tekst)

Sintaksa funkcije TEXT sadrži sljedeće argumente:

Naziv argumenta

Opis

vrijednost

Brojčana vrijednost koju želite pretvoriti u tekst.

oblik_tekst

Tekstni niz koji definira oblikovanje koje želite primijeniti na navedenu vrijednost.

Pregled

Funkcija TEXT u svojem najjednostavnijem obliku govori sljedeće:

 • =TEXT(vrijednost koju želite oblikovati, "Kod oblikovanja koji želite primijeniti")

U nastavku su neki popularni primjeri koje možete kopirati izravno u Excel te s njima samostalno eksperimentirati. Obratite pozornost na kodove oblikovanja unutar navodnika.

Formula

Opis

=TEXT(1234.567,"# ##0,00 USD")

Valuta s razdjelnikom tisućica i dvije decimale, primjerice 1 234, 57 USD. Imajte na umu da Excel zaokružuje vrijednost na dvije decimale.

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/GG")

Današnji datum u obliku MM/DD/GG, primjerice 03/14/12

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

Današnji dan u tjednu, primjerice, ponedjeljak

=TEXT(NOW(),"H:MM AM/PM")

Trenutačno vrijeme, primjerice, 1:29 PM

=TEXT(0,285,"0,0%")

Postotak, primjerice, 28,5 %

= TEXT(4.34,"# ?/?")

Razlomak, primjerice, 4 1/3

=TRIM(TEXT(0.34,"# ?/?"))

Razlomak, primjerice, 1/3 Imajte na umu da se ovime koristi funkcija TRIM za uklanjanje početnog razmaka decimalnom vrijednošću.

=TEXT(12200000,"0,00E+00")

Znanstvena notacija, primjerice, 1,22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Posebno (telefonski broj), primjerice, (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Dodavanje početnih nula (0), primjerice, 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Prilagođeno - zemljopisna širina i dužina

Napomena: Iako možete koristiti funkcije TEXT za promjenu oblikovanja, nije jedini način. Možete promijeniti oblik bez formulu tako da pritisnete CTRL + 1 (ili na računalu Mac Slika ikone gumba Command za MAC + 1 ), a zatim odaberite željeno oblikovanje iz Ćelija za oblikovanje > dijaloški okvir broj .

Preuzimanje naših primjera

Ogledna radna knjiga s sve se primjerima funkcija TEKST pronaći ćete u ovom članku, uz neke dodatke možete preuzeti. Praćenje izlaganja ili stvaranje vlastite funkcija TEXT kodovi oblika.

Primjeri TEKSTA za preuzimanje programa Excel (funkcija)

Drugi dostupni kodovi oblikovanja

Druge dostupne kodove oblikovanja možete potražiti putem dijaloga Oblikovanje ćelija:

 1. Pritisnite Ctrl+1 ( Slika ikone gumba Command za MAC +1 na Macu) da bi vam se prikazao dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 2. Odaberite željeno oblikovanje s kartice Broj.

 3. Odaberite mogućnost Prilagođeno,

 4. Željeni kod oblikovanja sada se prikazuje u okviru Vrsta. U ovom slučaju odaberite sve iz okvira Vrsta osim točke zareza (;) i znaka @. U primjeru koji slijedi odabrali smo i kopirali samo mm/dd/gg.

 5. Pritisnite Ctrl+C da biste kopirali kod oblikovanja pa pritisnite Odustani odbacili dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 6. Sada još samo trebate pritisnuti Ctrl+V da biste zalijepili kod oblikovanja u svoju formulu funkcije TEXT: =TEXT(B2,"mm/dd/yy"). Svakako zalijepite kod oblikovanja unutar navodnika („kod oblikovanja”) jer će vam inače Excel prikazati poruku o pogrešci.

Primjer korištenja dijaloškog okvira Oblikovanje > Ćelije > Broj > Prilagođeno da bi Excel stvarao nizove oblikovanja umjesto vas.

Kodovi oblikovanja prema kategorijama

U nastavku je nekoliko primjera načina na koje putem dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija možete primijeniti različite oblike brojeva na svoje vrijednosti pa se zatim poslužiti mogućnošću Prilagođeno za kopiranje tih kodova oblikovanja na funkciju TEXT.

Zašto Excel briše početne nule?

Excel se put uvježbavan da biste potražili brojeva koji se unose u ćelijama, ne izgledaju kao tekst, kao što su brojeve dijelova ili SKU-brojeve. Da biste zadržali početne nule, oblikujte ulaznog raspona kao tekst prije nego što zalijepite ili unesite vrijednosti. Odaberite stupac ili raspon kojem ćete stavljanja vrijednosti, zatim pomoću prečaca CTRL + 1 da bi se prikazala u Oblikovanje > ćelija dijaloški okvir, a zatim na broj kartica odaberite tekst. Sada se Excel će zadržati svoje početne-0.

Ako ste već unijeli podatke, a Excel je uklonio vaše početne nule, vratiti ih možete pomoću funkcije TEXT. Možete referencirati prvu ćeliju s vrijednostima i upotrijebiti =TEXT(vrijednost;”00000”), u kojemu broj nula u formuli predstavlja ukupan broj željenih znakova, a zatim kopirati i zalijepiti ostatak raspona.

Primjeri korištenja funkcije TEXT radi oblikovanja vodećih nula. =TEXT(A2;"00000")

Ako vam je iz nekog razloga potrebno pretvaranje tekstnih vrijednosti natrag u brojeve, možete ih pomnožiti s 1, primjerice, =D4*1 ili upotrijebiti dvostruki unarni operator (--), primjerice =--D4.

Excel odjeljuje tisućice točkama ako oblik sadrži točku omeđenu znakovima brojeva (#) ili nulama. Ako je, primjerice, argument oblik_tekst "#.###,12,200,000", Excel prikazuje broj 12,200,000 kao 12.200,000.

Zarez koji slijedi nakon rezerviranog mjesta za znamenku skalira broj za 1,000. Ako je, primjerice, niz oblikovanja "#,###.0,", Excel će broj 12200000 prikazati kao 12,200.0.

Primjeri funkcija TEKST koji koristi razdjelnik tisućica

Napomene: 

 • Razdjelnik tisućica ovisi o regionalnim postavkama. U SAD-u je to zarez, ali u drugim regijama to može biti i točka (.).

 • Razdjelnik tisućica dostupan je za oblike broja, valute i računovodstveni oblik.

U nastavku su primjeri standardnog broja (samo s razdjelnikom za tisućice i decimalama), valute i računovodstvenih oblika. Oblik valute omogućuje vam umetanje odabranog simbola valute te ga poravnava pokraj vrijednosti, dok računovodstveni oblik poravnava simbol valute lijevo, a vrijednost desno od ćelije. Obratite pozornost na razliku između kodova oblikovanja valute i računovodstvenog oblika u nastavku, gdje se za računovodstveni oblik za razdvajanje simbola i vrijednosti koristi zvjezdica (*).

Primjeri funkcije TEXT s oblicima Broj, Valuta i Računovodstvo

Da biste pronašli kod oblikovanja za simbol valute, prvo pritisnite Ctrl+1 (ili Slika ikone gumba Command za MAC +1 na Macu), odaberite željeni oblik pa odaberite simbol s padajućeg popisa Simbol.

Mogućnosti odabira simbola valute iz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

Potom kliknite Prilagođena lijevo od rubrike Kategorija pa kopirajte kod oblikovanja, zajedno sa simbolom valute.

Funkcija TEXT - prilagođena valuta sa simbolom

Napomena: Funkcija TEXT ne podržava oblikovanje bojom pa ako kopirate kod oblikovanja broja iz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija koji sadrži boju, kao što je ovaj: $#,##0.00_);[crvena]($#,##0.00), funkcija TEXT prihvatit će kod oblikovanja, ali neće prikazati boju.

Način na koji se prikazuje datum možete mijenjati korištenjem kombinacije slova „M” za mjesec, „D” za dan i „Y” za godine.

Kodovi oblikovanja mjeseca, dana i godine

Kodovi oblikovanja u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova pa možete koristiti "M" ili "m", "D" ili "d", "Y" ili "y".

Mynda preporučuje...

Ako zajednički koristite datoteke programa Excel i izvješća s korisnicima iz različitih država, koje možda želite da biste im dodijelili izvješća njihove jeziku. Excel MVP, Mynda Treacy sadrži odlične rješenja u ovom članku Excel datumi prikazati na različitim jezicima . Sadrži i ogledne radne knjige koje se mogu preuzeti.

Način na koji se prikazuje vrijeme možete mijenjati kombinacijom slova "H" za sate, "M" za minute i "S" za sekunde te parametrom "AM/PM" (prijepodne/poslijepodne) za prikaz sata u 12-satnom obliku.

Oblici vremena za sate, minute i sekunde

Ako izostavite parametre „AM/PM” ili „A/P”, vrijeme će se prikazivati u 24-satnom obliku.

Kodovi oblikovanja u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova pa možete koristiti "H" ili "h", "M" ili "m", "S" ili "s", "AM/PM" ili "am/pm".

Prikaz decimalnih vrijednosti možete promijeniti pomoću oblika postotka (%).

Kodovi oblikovanja za Postotak

Prikaz decimalnih vrijednosti možete promijeniti pomoću oblika razlomka (?/?).

Kodovi oblikovanja za razlomke

Znanstvene notacije način su prikaza brojeva u smislu decimala između 1 i 10 pomnoženih s 10. Često se koristi za skraćivanje prikaza velikih brojeva.

Kodovi oblikovanja za znanstvene oznake

Excel sadrži četiri posebna oblika:

 • Poštanski broj - "00000"

 • Poštanski broj + 4 - "00000-0000"

 • Telefonski broj - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Broj američkog socijalnog osiguranja - "000-00-0000"

Posebni oblici za funkciju TEXT

Posebni se oblici razlikuju s obzirom na regionalnu shemu, ali ako u vašoj regionalnoj shemi nema posebnih oblika ili ako oni koji postoje ne zadovoljavaju vaše potrebe, možete ih stvoriti i sami u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija > Prilagođeno.

Uobičajeni scenarij

Funkcija TEXT rijetko koristiti i odvojeno, a se najčešće koristi u kombinaciji s nešto drugo. Recimo da želite kombinirati tekst i brojčane vrijednosti, poput "izvješće ispisanog na: 03/14/12", ili "Tjedni prihod: $66,348.72". Možete unijeti koji u Excel ručno, ali ih defeats Svrha pojavljuju Excel učini za vas. Nažalost, prilikom kombiniranja teksta i oblikovane brojeve, datume, vremena, valute, itd., Excel ne zna kako želite da se prikazuju, tako da ga izostavlja oblikovanje broja. Ovo je gdje je neprocjenjive, funkcija TEXT jer omogućuje da biste nametnuli Excel da biste oblikovali vrijednosti onako kako želite pomoću koda oblika, kao što su "MM/DD/gg" za oblik datuma.

U sljedećem primjeru, vidjet ćete što se događa ako pokušate uključivanje tekst i broj bez korištenja funkcije TEXT . U ovom slučaju ne možemo koristite ampersand (&) za spajanje tekstnog niza, razmakom (""), a vrijednosti dodjeljuje = A2 & "" & B2.

Primjeri spajanja teksta bez funkcije TEXT

Kao što vidite, Excel je uklonio oblikovanje datuma u ćeliji B2. U sljedećem ćete primjeru vidjeti kako vam funkcija TEXT omogućuje primjenu željenog oblika.

Primjeri spajanja teksta s funkcijom TEXT

Naša ažurirana formula glasi:

 • Ćelija C2:=A2&" "&TEXT(B2;"mm/dd/yy") – oblik datuma

Najčešća pitanja

Nažalost, ne možete raditi s funkcijom TEKSTA morate koristiti Visual Basic for Applications (VBA) kod. Sljedeću vezu je metoda: kako pretvoriti numeričke vrijednosti u engleskih riječi u programu Excel

Da, to se može učiniti pomoću funkcija UPPER, LOWER i PROPER. Tako bi, primjerice, formula =UPPER("pozdrav") vratila rezultat "POZDRAV".

Da, ali u svega nekoliko koraka. Najprije odaberite ćeliju ili ćelije gdje želite da dolazi do te pomoću prečaca Ctrl + 1 da bi se prikazala u Oblikovanje > ćelija dijaloški okvir, zatim Poravnanje > kontrola teksta > potvrdite mogućnost Prelamanje teksta . Nakon toga prilagodite dovršene funkcije TEXT za uključivanje funkciju ASCII CHAR(10) mjesto na kojem želite da se prijelom retka. Možda ćete morati prilagoditi širinu stupaca ovisno o tome kako se poravnava konačni rezultat.

Primjeri korištenja funkcije TEXT s funkcijom CHAR(10) radi umetanja prijeloma retka. ="Danas je: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY();"MM/DD/YY")

U ovom smo slučaju koristili: ="Danas je: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY();"mm/dd/yy")

To se zove Znanstvena notacija i Excel automatski tako pretvara brojeve koji imaju više od 12 znamenki ako je ćelija ili ako su ćelije oblikovane kao Općenito, odnosno sve brojeve koji imaju više od 15 znamenki ako su ćelija ili ćelije oblikovane kao Broj. Ako želite unijeti duge brojčane nizove, a ne želite da se pretvore, oblikujte ćeliju kao Tekst prije unosa ili lijepljenja vrijednosti u Excel.

Mynda preporučuje...

Ako zajednički koristite datoteke programa Excel i izvješća s korisnicima iz različitih država, koje možda želite da biste im dodijelili izvješća njihove jeziku. Excel MVP, Mynda Treacy sadrži odlične rješenja u ovom članku Excel datumi prikazati na različitim jezicima . Sadrži i ogledne radne knjige koje se mogu preuzeti.

Pogledajte također

Stvaranje i brisanje prilagođenog oblika broja

Pretvorba brojeva spremljenih kao tekst u brojeve

Sve funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×