Svojstvo TopValues

Svojstvo TopValues omogućuje vam dohvaćanje određenog broja zapisa ili postotka zapisa koji zadovoljavaju kriterije koje postavite. Možda ćete, primjerice, htjeti dohvatiti 10 najvećih vrijednosti ili 25 posto najvećih vrijednosti u polju.

Napomena: Svojstvo TopValues primjenjuje se samo na upite za dodavanje, stvaranje tablice i odabir.

Postavka

Postavka svojstva TopValuescjelobrojna je vrijednost koji označava točan broj vrijednosti koji će biti dohvaćene ili broj iza kojeg je znak postotka (%) koji označava postotak zapisa koji će biti dohvaćeni. Da biste, primjerice, dobili 10 najvećih vrijednosti, postavite svojstvo TopValues na 10, a da biste dobili 10 posto najvećih vrijednosti, TopValues postavite na 10 %.

To svojstvo ne možete postavljati izravno u kodu. Svojstvo se postavlja u SQL prikazu prozora Upit pomoću klauzule TOP n ili TOP n PERCENT u SQL naredbi.

Svojstvo TopValues možete postaviti i pomoću lista svojstava upita ili okvira Najveće vrijednosti u odjeljku Alati na kartici Dizajn.

Napomena: Svojstvo TopValues na listu svojstava upita i kartici Dizajn kombinirani je okvir koji sadrži popis vrijednosti i postotnih vrijednosti. Odaberite jednu od tih vrijednosti ili u okvir unesite bilo koju valjanu postavku.

Napomene

Svojstvo TopValues obično se koristi sa sortiranim poljima. Polje čije najveće vrijednosti želite prikazati mora biti krajnje lijevo polje u rešetki dizajna upita s potvrđenim okvirom Sortiraj. Uzlazno sortiranje vratit će zapise najmanje vrijednosti, a silazno sortiranje zapise najviše vrijednosti. Ako odredite točan broj zapisa koji će biti dohvaćeni, svi zapisi s vrijednostima koje se podudaraju s vrijednošću u zadnjem zapisu također će biti dohvaćeni.

Pretpostavimo, primjerice, da je skupina zaposlenika ostvarila sljedeće ukupne iznose prodaje.

Prodaja

Prodavač

90 000

Petković

80 000

Matković

70 000

Kralj

70 000

Vlašić

60 000

Jurković

50 000

Katić


Ako svojstvo TopValues postavite na 3 uz silazno sortiranje na polju Prodaja, Microsoft Office Access 2007 vratit će sljedeća četiri zapisa.

Prodaja

Prodavač

90 000

Petković

80 000

Matković

70 000

Kralj

70 000

Vlašić


Napomena: Da biste dobili najveće ili najmanje vrijednosti bez prikaza dupliciranih vrijednosti, postavite svojstvo UniqueValues na listu svojstava upita na Da.

Primjer

U sljedećem je primjeru prikazan SQL niz koji vraća deset najskupljih proizvoda u svojstvo RecordSource. Na temelju tog svojstva stvorit će se obrazac s prikazom deset najskupljih proizvoda.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×