Svojstvo OptionValue

Odnosi se na

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Svaka kontrola u grupi mogućnosti sadrži numeričku vrijednost koju možete postaviti uz svojstvo OptionValue. Pročitajte/zapišite Long.

expression.OptionValue

expression Obavezno. Izraz koji vraća jedan od objekata na popisu Primjenjuje se na.

Napomene

Kada je kontrola odabrana, broj je dodijeljen grupi mogućnosti. Ako je grupa mogućnosti povezana s poljem, vrijednost svojstva OptionValue odabrane mogućnosti pohranjena je u polju.

Grupa mogućnosti Regija vezana je uz polje Regija u tablici. Gumb Europa sadrži postavku svojstva OptionValue 1, gumb Azija postavku 2, a gumb Afrika postavku 3. Kada je jedan od tih gumba odabran, grupa mogućnosti Regija bit će ista kao postavka svojstva OptionValue odabrane kontrole. S obzirom na to da je u ovom slučaju grupa mogućnosti Regija vezana uz polje Regija, vrijednost tog polja u tablici jednaka je 2.

Napomena: Svojstvo OptionValue primjenjuje se samo na kontrole potvrdnog okvira, gumba mogućnosti i preklopnog gumba u grupi mogućnosti.

Svojstvo OptionValue možete postaviti pomoću lista svojstava kontrole, makronaredbe ili koda programa Visual Basic for Applications (VBA).

Prva kontrola koju smjestite u grupu mogućnosti ima vrijednost 1, druga vrijednost 2 i tako redom, osim ako sami ne promijenite svojstvo OptionValue.

Svojstvo OptionValuedostupno je samo kada je kontrola smještena unutar kontrole grupe mogućnosti. Kada potvrdni okvir, preklopni gumb ili gumb mogućnosti nisu smješteni u grupi mogućnosti, kontrola ne sadrži svojstvo OptionValue. Umjesto njega, svaka takva kontrola sadrži svojstvo ControlSource, a vrijednosti svake kontrole bit će True ako je odabrana ili False ako nije.

Primjer

Sljedeći primjer postavlja svojstvo OptionValue za tri gumba mogućnosti u grupi mogućnosti "Grupa načina otpreme" kada se obrazac otvori. Kada je gumb mogućnosti odabran, prikazuje se poruka sa zadanim brojem ID-a otpremnika.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×