Suautorstvo na dokumentima u programu Word pomoću čitača zaslona

Suautorstvo na dokumentima u programu Word pomoću čitača zaslona

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Koristite Word 2016 uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, za zajednički rad na dokumentu putem mreže. Moguća je uobičajena suradnja i suradnja u stvarnom vremenu. Potonja vam mogućnost omogućuje uvid u promjene drugog korisnika istog trenutka kada su unesene.

Napomene : 

Sadržaj teme

Spremanje dokumenta na internetu

Da biste mogli surađivati na dokumentu u programu Word 2016 s nekom drugom osobom, morate ga spremiti na OneDrive ili SharePoint Online.

Spremanje dokumenta na OneDrive

 1. Nakon stvaranja dokumenta koji biste htjeli zajednički koristiti u programu Word 2016, pritisnite Alt + F da biste otvorili izbornik Datoteka. Čut ćete: „Selected, Info tab item” (Odabrano, stavka kartice Informacije). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Backstage view, File, Info tab” (Prikaz Backstage, Datoteka, kartica Informacije).

 2. Pritisnite H da biste otvorili izbornik Zajedničko korištenje. Čut ćete: „Selected, Share tab item” (Odabrano, stavka kartice Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Share tab” (Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Pritisnite C da biste dokument spremili u oblak. Čut ćete: „Selected, Save as tab item” (Odabrano, stavka kartice Spremi kao). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Save As tab” (Kartica Spremi kao).

 4. Pritisnite K da biste dokument spremili na OneDrive. Čut ćete: „Selected, OneDrive – Personal tab item” (Odabrano, OneDrive – stavka kartice Osobno) Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „OneDrive – Personal tab” (OneDrive – kartica osobno) Vaš naziv računa za OneDrive može se razlikovati.

  • Ako još niste spremili dokument lokalno ili želite promijeniti naziv datoteke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: „Enter file name here” (Unesite naziv datoteke ovdje) ili trenutni naziv datoteke. Upišite željeni naziv, a zatim pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Save button" (Gumb Spremi). Pritisnite razmaknicu da biste dokument spremili na OneDrive.

  • Ako ste već spremili dokument i želite koristiti siti naziv datoteke na servisu OneDrive, samo pritišćite tabulator dok ne čujete: „Save button” (gumb Spremi), a zatim pritisnite razmaknicu da biste dokument spremili na OneDrive.

Spremanje dokumenta u SharePoint

 1. Nakon stvaranja dokumenta koji biste htjeli zajednički koristiti u programu Word 2016, pritisnite Alt + F da biste otvorili izbornik Datoteka. Čut ćete: „Selected, Info tab item” (Odabrano, stavka kartice Informacije). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Backstage view, File, Info tab” (Prikaz Backstage, Datoteka, kartica Informacije).

 2. Pritisnite H da biste otvorili izbornik Zajedničko korištenje. Čut ćete: „Selected, Share tab item” (Odabrano, stavka kartice Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Share tab” (Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Pritisnite C da biste dokument spremili u oblak. Čut ćete: „Selected, Save as tab item” (Odabrano, stavka kartice Spremi kao). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Save As tab” (Kartica Spremi kao).

 4. Pritisnite S da biste dokument spremili na SharePoint. Čut ćete: „Sites” (Web-mjesta), a nakon toga naziv web-mjesta.

 5. Pritisnite tabulator, a zatim pritisnite Enter da biste otvorili dijaloški okvir Spremi. Čitač zaslona izgovara trenutni naziv datoteke ili nekoliko riječi od početka teksta ako još nije spremljena.

  • Ako još niste spremili dokument lokalno ili želite promijeniti naziv datoteke, upišite željeni naziv pa pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: „All Locations, split button” (Sva mjesta, gumb Podijeli), zatim pritisnite tipku sa strelicom desno dok ne čujete adresu web-mjesta sustava SharePoint. Pritišćite strelicu dolje dok ne čujete: naziv biblioteke ili radnog prostora koji želite, a zatim pritisnite Enter da biste spremili dokument.

  • Ako ste već spremili dokument i želite koristiti isti naziv datoteke na servisu SharePoint, pritišćite tabulator dok ne čujete: „All Locations, split button” (Sva mjesta, gumba Podijeli), zatim pritisnite tipku sa strelicom desno dok ne čujete adresu web-mjesta sustava SharePoint. Pritišćite strelicu dolje dok ne čujete: naziv biblioteke ili radnog prostora koji želite, a zatim pritisnite Enter da biste spremili dokument.

Dodavanje internetskog mjesta za spremanje

OneDrive dostupan je odmah kada počnete koristiti Word 2016, no možda ćete web-mjesto sustava SharePoint morati dodati ručno da biste mogli spremati tamo.

 1. U programu Word 2016 pritisnite Alt + F da biste otvorili izbornik Datoteka. Čut ćete: „Selected, Info tab item” (Odabrano, stavka kartice Informacije). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Backstage view, File, Info tab” (Prikaz Backstage, Datoteka, kartica Informacije).

 2. Pritisnite A da biste otvorili izbornik Spremi kao. Čut ćete: „Selected, Save as tab item” (Odabrano, stavka kartice Spremi kao). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Save As tab” (Kartica Spremi kao).

 3. Pritisnite A da biste dodali mjesto spremanja. Čut ćete: „Selected, Add a Place tab item” (Odabrano, stavka kartice Dodavanje mjesta). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Add a Place tab” (kartica Dodavanje mjesta).

 4. Pritisnite 1 da biste dodali web-mjesto sustava SharePoint.

 5. Kada se to zatraži, upišite adresu e-pošte koju koristite za web-mjesta sustava SharePoint, a zatim pritisnite Enter.

 6. Kada se to zatraži, upišite svoju lozinku, a zatim pritisnite Enter.

Web-mjesto sada je dostupno u dijaloškom okviru Spremi kao u programu Word 2016.

Zajedničko korištenje dokumenta s drugima

Nakon spremanja dokumenta na internetu omogućite njegovo zajedničko korištenje s osobama s kojima želite surađivati.

 1. Pritisnite Alt + F da biste otvorili izbornik Datoteka. Čut ćete: „Selected, Info tab item” (Odabrano, stavka kartice Informacije). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Backstage view, File, Info tab” (Prikaz Backstage, Datoteka, kartica Informacije).

 2. Pritisnite H da biste otvorili izbornik Zajedničko korištenje. Čut ćete: „Selected, Share tab item” (Odabrano, stavka kartice Zajedničko korištenje). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Share tab” (Kartica Zajedničko korištenje).

 3. Pritisnite A da biste omogućili zajedničko korištenje spremljenog dokumenta s drugima. Čut ćete naziv dokumenta, a zatim „Enter names for email addresses” (Unesite imena za adrese e-pošte) ili samo „End of line” (Kraj retka). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Share pane, enter names for email addresses” (Okno Zajedničko korištenje, unesite imena za adrese e-pošte). Unesite adresu e-pošte osobe s kojom želite surađivati. Ako ih ima više, adrese odvojite točkom sa zarezom.

 4. Pritišćite tabulator dok ne čujete: „Give permissions to this document” (Dodijelite dozvole za ovaj dokument). Ako nakon toga uslijedi „Can edit” (Može uređivati), dozvole su već postavljene za suautorstvo. Ako ne uslijedi, pritisnite razmaknicu, a zatim pomoću strelice gore ili dolje da biste prelistavali mogućnosti dok ne čujete: „Can edit” (Može uređivati) pa pritisnite Enter.

 5. Ako želite napisati kratku poruku za suautore, pritišćite tabulator dok ne čujete: „Include a message (optional)” (Uključite poruku (neobavezno)), zatim upišite svoju poruku.

 6. Pritišćite tabulator dok ne čujete: „Share button” (Gumb Zajedničko korištenje), a zatim pritisnite Enter da biste poslali poruku e-pošte o zajedničkom korištenju svojim suradnicima.

Promjena mogućnosti zajedničkog korištenja

Možete odabrati želite li uvijek objavljivati promjene svojim suautorima ili želite upit o tome svaki put kada otvorite dokument u kojem netko drugi objavljuje svoje promjene.

 1. Pritisnite Alt + F da biste otvorili izbornik Datoteka. Čut ćete: „Selected, Info tab item” (Odabrano, stavka kartice Informacije). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Backstage view, File, Info tab” (Prikaz Backstage, Datoteka, kartica Informacije).

 2. Pritisnite T da biste otvorili izbornik Mogućnosti. Čut ćete: „Word Options window, General, 1 of 10” (Prozor mogućnosti programa Word, Općenito, 1 od 10). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: „Word Options” (Mogućnosti programa Word). U čitaču JAWS fokus možda neće biti na kartici Općenito. Da biste bili sigurni da su na desnoj kartici, pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje da biste prelistavali kartice dok ne čujete: „General” (Općenito).

 3. Pritišćite tabulator dok ne čujete: „When working with others, I want to automatically share my changes” (Kada radim s drugim korisnicima, želim automatski objavljivati promjene”, nakon čega slijedi trenutna postavka. Ako želite promijeniti tu postavku, pritisnite razmaknicu, a zatim pomoću strelice gore ili dolje prelistavajte mogućnosti dok ne čujete: „Always” (Uvijek) ili „Ask me” (Pitaj Me), ovisno o tome što odaberete, pa pritisnite Enter.

 4. Da biste zatvorili izbornik Mogućnosti, pritišćite tabulator dok ne čujete: „OK button” (Gumb U redu) pa pritisnite Enter.

Ta postavka utječe na svaki dokument koji zajednički koristite, ne samo na dokument u kojem radite.

Savjet : Ako odaberete Nikad, ne vidite tuđe promjene, a ni druge osobe ne vide vaše.

Suradnja u zajedničkom dokumentu

Word 2016 nudi dvije vrste suautorstva: obično i suautorstvo u stvarnom vremenu. Obje vrste omogućuju većem broju osoba suradnju na dokumentima. Postoji jedna ključna razlika između njih:

 • Obično suautorstvo odnosi se na situacije u kojima vi i drugi korisnici istodobno radite na dokumentu, a da ga jedni za druge ne zaključavate. Zaključavaju se odlomci na kojima rade drugi. Kada spremite, možete vidjeti promjene koje su drugi unijeli nakon posljednjeg spremanja.

 • Suautorstvo u stvarnom vremenu situacija je u kojoj više osoba istodobno piše i automatski vidi tuđe promjene teksta u stvarnom vremenu. Ako ste suautor s nekime tko koristi verziju koja podržava samo obično suautorstvo, vidjet ćete da je ta osoba prisutna u dokumentu, no njezine će promjene biti vidljive tek kada spremi dokument.

Kada koristite Word 2016 za rad na zajedničkom dokumentu, ne morate mijenjati ništa u načinu na koji radite. Vaši suautori mogu samo slijediti vezu koju ste poslali i dokument će se otvoriti u njihovoj verziji programa Word ili na servisu Word Online. Ako koriste i Word Online ili Word 2016, a pristali su automatski objavljivati promjene, ono na čemu rade prikazuje se u stvarnom vremenu, pa vi pomoću čitača zaslona možete pročitati izmijenjeni tekst ne čekajući da drugi spreme dokument.

Tekst koji izgovara čitač zaslona

Kada koristite čitač zaslona prilikom suradnje na dokumentu u programu Word 2016, čujete obavijesti o određenim događajima:

 • Kada čujete „Unsynchronized change” (Nesinkronizirana promjena”, to znači da jedan autor uređuje odlomak (putem značajke običnog suautorstva), ali promjene još nisu spremljene. Područje je zaključano za suautora.

 • Kada čujete „Editing locked change” (Promjena zaključana za uređivanje), to znači da je neki drugi autor zaključao to područje, pa ga vi ne možete uređivati.

 • Kada čujete „External change” (Vanjska promjena), to znači da je jedan autor upravo spremio dokument, a suautor je dodao novi sadržaj u njega. U običnom suautorstvu područje je za osobe koje nisu slabovidne istaknuto zelenom bojom.

 • Kada čujete „Conflicting change” (Sukobljena promjena), to znači da jedan autor ima odlomak koji je u sukobu s promjenom drugog suautora. To je područje za osobe koje nisu slabovidne istaknuto crvenom bojom.

 • Kada čujete „Author” (Autor), to znači je jedan autor trenutno u tom odlomku (uz suautorstvo u stvarnom vremenu). To suautoru olakšava izbjegavanje sukoba do kojih bi došlo kada bi uređivao isto područje.

Savjet : Kada započnete raditi na dokumentu s nekim, pojavljuje se dijaloški okvir s pitanjem o željenoj značajki suautorstva. Pritisnite tipku F6 da biste prešli u dijaloški okvir.

Vidi također

Dodavanje, čitanje i brisanje komentara pomoću čitača zaslona u programu Word

Poravnanje teksta i odlomaka u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Microsoft Word u sustavu Windows

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×