Stvaranje web-mjesta

Prije stvaranja web-mjesta potrebno je razmisliti želite li podmjesto unutar postojeće strukture web-mjesta ili novo web-mjesto najviše razine. Ovaj članak sadrži osnovne informacije koje će vam pomoći u odlučivanju. Ako su vam potrebne dodatne informacije ili želite stvoriti nekoliko podmjesta ili web-mjesta najviše razine, obratite se svom administratoru.

U ovom članku

Pregled

Odlučivanje o stvaranju podmjesta ili web-mjesta najviše razine

Stvaranje podmjesta postojećeg web-mjesta

Stvaranje web-mjesta najviše razine pomoću samoposlužnog stvaranja web-mjesta

Ostali načini stvaranja web-mjesta

Web-mjesto je grupa povezanih web-stranica na kojima vaš tim može raditi na projektima, provoditi sastanke i dijeliti informacije. Pomoću podmjesto i web-mjesto najviše razine vaša organizacija može podijeliti sadržaj u različita web-mjesta kojima se upravlja zasebno.

Web-mjesta najviše razine mogu imati više podmjesta, a podmjesta mogu imati više svojih podmjesta. Cjelokupna struktura web-mjesta najviše razine i svih njegovih podmjesta naziva se zbirka mjesta.

Mogućnost stvaranja web-mjesta i podmjesta zavisi o načinu na koji je organizacija postavila svoja web-mjesta i dozvole za njihovo stvaranje. Neke organizacije moraju zadržati strogi nadzor nad time tko, kada i gdje može stvarati web-mjesta. Druge organizacije korisnicima daju više slobode za stvaranje web-mjesta po potrebi.

Podmjesto

Ako imate razinu dozvole Dizajn, novo podmjesto možete stvoriti unutar postojeće strukture web-mjesta. Prema zadanim postavkama novo web-mjesto koristi URL njemu nadređenog web-mjesta kao prvi dio svog URL-a. Podmjesto može naslijediti dozvole i navigaciju postojećeg web-mjesta, ali možete odrediti i jedinstvene dozvole i navigaciju. Na primjer, novo web-mjesto prema zadanim postavkama koristi postojeću gornju traku s vezama i početnu stranicu, ali ga možete postaviti tako da koristi vlastitu gornju traku s vezama i početnu stranicu.

Gornja traka s vezama

Gornja traka s vezama pojavljuje se kao jedna ili više kartica s hipervezama preko vrha svih stranica. Na primjer, ako web-mjesto nosi naziv Planiranje konvencije, veze s web-mjestom Planiranje konvencije mogu se pojaviti u gornjoj traci s vezama nadređenog web-mjesta kako bi osobe koje posjete nadređeno web-mjesto mogle jednostavno pronaći web-mjesto Planiranje konvencije.

Kad stvorite novo podmjesto možete ga uključiti u navigacijske elemente nadređenog web-mjesta kako bi vaše web-mjesto bilo lakše pronaći. Na primjer, podmjesto možete uključiti u gornju traku s vezama nadređenog web-mjesta i u Brzo pokretanje nadređenog web-mjesta. Brzo pokretanje prikazuje se sa strane na većini stranica koje se prikazuju korisnicima odmah ispod veze Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta.

Brzo pokretanje

Web-mjesto najviše razine

Prema zadanim postavkama, za stvaranje web-mjesta najviše razine (i zbirki web-mjesta zasnovanih na njima) potrebno je biti administrator, ali administrator može omogućiti samoposlužno stvaranje web-mjesta kako bi drugim osobama omogućio stvaranje web-mjesta najviše razine. Ako je samoposlužno stvaranje web-mjesta omogućeno, osobe s razinama dozvole Potpuna kontrola, Dizajn, Doprinos i Čitanje mogu stvarati web-mjesta. Web-mjesto najviše razine ne može naslijediti navigaciju ili dozvole od drugog web-mjesta već sadrži svoje vlastite navigacijske elemente i dozvole, ali dozvole ne možete mijenjati. Kad stvorite novo web-mjesto najviše razine, veze s njim automatski se dodaju drugom web-mjestu. Navigacijske elemente drugih web-mjesta možete urediti kasnije tako da pokazuju na vaše web-mjesto.

Napomena: Prema zadanim postavkama, nova web-mjesta najviše razine i njihove zbirke web-mjesta stvaraju se u direktoriju web-mjesta zasnovanom na putu poslužitelja. Na primjer, URL za web-mjesto pod nazivom Mjesto_A bit će: http://naziv_poslužitelja/web-mjesta/Mjesto_A/default.aspx. Prema zadanim postavkama naziv puta je /web-mjesta iako se naziv može razlikovati zavisno o jeziku web-mjesta. Naziv ili mjesto ovog puta može promijeniti administrator definiranjem putova kojima se upravlja. Međutim, kad stvorite web-mjesto pomoću samoposlužnog stvaranja web-mjesta, put web-mjesta ne možete promijeniti.

Vrh stranice

Odlučivanje o stvaranju podmjesta ili web-mjesta najviše razine

Morate odlučiti želite li stvoriti podmjesta unutar iste zbirke web-mjesta ili web-mjesta najviše razine u različitim zbirkama. Ova se odluka zasniva na sličnosti web-mjesta, želite li imati mogućnost pojedinačnog upravljanja web-mjestima te želite li da zajednički koriste elemente kao što su navigacija ili pretraživanje.

Unutar zbirke web-mjesta, sljedeći elementi mogu biti isti za sva web-mjesta:

 • Navigacija

 • Vrste sadržaja

 • Tijekovi rada

 • Sigurnosne grupe

 • Polja vrijednosti po popisima

 • Doseg pretraživanja

 • Skup značajki

Odaberite podmjesta unutar iste zbirke web-mjesta kad:

 • Želite dijeliti navigaciju između web-mjesta.

 • Želite da podmjesta nasljeđuju dozvole od nadređenih web-mjesta.

 • Želite dijeliti popise između web-mjesta.

 • Želite dijeliti elemente dizajna (kao što su teme ili stilovi) između web-mjesta.

Odaberite web-mjesta najviše razine u zasebnim zbirkama web-mjesta kad:

 • Želite zasebne sigurnosne postavke za različita web-mjesta.

  Napomena: Iako za web-mjesto možete imati jedinstvene dozvole, ponekad želite isključiti mogućnost zajedničkih korisnika i dozvola između dvaju web-mjesta. U tim slučajevima trebali biste koristiti zasebne zbirke web-mjesta.

 • Smatrate da ćete jednom morati premjestiti zbirku web-mjesta u drugu bazu podataka.

 • Želite mogućnost sigurnosnog kopiranja ili vraćanja samo tog web-mjesta.

 • Želite mogućnost ograničavanja dosega tijeka rada samo na to web-mjesto.

 • Želite zasebni doseg pretraživanja samo za to web-mjesto.

Vrh stranice

Stvaranje podmjesta postojećeg web-mjesta

Prije stvaranja web-mjesta provjerite nalazite li se na lokaciji web-mjesta na kojoj želite stvoriti novo podmjesto.

Kliknite Prikaz cijelog sadržaja web-mjesta, a zatim na web-stranici Cijeli sadržaj web-mjesta kliknite Stvori.

Savjet: Umjesto toga, u većini slučajeva možete koristiti izbornik Akcije web-mjesta Slika gumba da biste završili taj korak.

 1. Pod Web-stranice pritisnite Web-mjesta i radni prostori.

 2. U sekciji Naslov i opis upišite naslov svog web-mjesta. Naslov je obavezan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu web-stranice i u navigacijskim elementima.

 3. Upišite opis namjene web-mjesta u okvir Opis. Opis nije obavezan.

  Opis se pojavljuje pri vrhu web-stranice i korisnicima ukazuje na namjenu web-mjesta.

 4. U sekciju Adresa web-mjesta upišite URL web-mjesta. Prvi dio je već unesen.

  Radi izbjegavanja mogućih problema s nadograđivanjem ili izmjenom web-mjesta nemojte unositi sljedeće posebne znakove kao dijelove web-adrese.

  Posebni znakovi koje treba izbjegavati

  Posebni znakovi koje treba izbjegavati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. U sekciji Odabir predloška pritisnite karticu koju želite i zatim odaberite željeni predložak web-mjesta.

  Primjeri uobičajenih zadanih predložaka za web-mjesta

 6. U sekciji Dozvole navedite želite li omogućiti pristup korisnicima koji imaju pristup nadređenom web-mjestu ili jedinstvenom skupu korisnika.

  Ako pritisnete Koristi jedinstvene dozvole, dozvole možete postaviti nakon dovršetka unosa informacija na trenutnoj stranici.

 7. U sekciji Navigacija navedite želite li da novo web-mjesto bude vidljivo u navigaciji njemu nadređenog web-mjesta.

  Brzo pokretanje prikazuje se sa strane na većini stranica koje se prikazuju korisnicima odmah ispod veze Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta. Gornja traka s vezama pojavljuje se kao jedna ili više kartica s hipervezama preko vrha svih stranica.

 8. U sekciji Nasljeđivanje navigacije navedite želite li da web-mjesto nasljeđuje gornju traku s vezama od nadređenog web-mjesta ili da posjeduje vlastiti skup veza u gornjoj traci s vezama.

  Također, ova postavka određuje pojavljuje li se novo web-mjesto kao dio povratne navigacije nadređenog web-mjesta. Povratna navigacija sastoji se od skupa hiperveza koje korisnicima omogućuju brzu navigaciju kroz hijerarhiju web-mjesta unutar zbirke web-mjesta, kao što je Planiranje konvencije. Kako se krećete kroz hijerarhiju web-mjesta, povratna navigacija pojavljuje se na stranici na kojoj se nalazite. Ako pritisnete Ne, podmjesto neće sadržavati povratnu navigaciju nadređenog web-mjesta.

 9. Kliknite Stvori.

  Ako navedete da želite iste dozvole za podmjesto kao i za nadređeno web-mjesto, kad pritisnete Stvori stvara se novo web-mjesto. Ako odredite jedinstvene dozvole, pojavljuje se stranica Postavljanje grupa za ovo web-mjesto na kojoj možete postaviti grupe za podmjesto.

 10. Ako se pojavi stranica Postavljanje grupa za ovo web-mjesto, trebate navesti želite li stvoriti nove grupe ili koristiti postojeće grupe za posjetitelje, članove i vlasnike ovog web-mjesta. U svakoj sekciji napravite jedno od sljedećeg:

  • Ako pritisnete Stvori novu grupu, prihvatite automatski stvoreni naziv za novu SharePoint grupu ili upišite novi naziv i zatim dodajte željene osobe. Pritisnite ikonu kvačice za potvrdu imena koje upišete ili pritisnite ikonu adresara kako biste potražili ostala imena.

   U sekciji Posjetitelji ovog web-mjesta možete također dodati sve provjerene korisnike grupi Posjetitelji koja članovima grupe prema zadanim postavkama daje dozvolu čitanja sadržaja web-mjesta.

  • Ako pritisnete Korištenje postojeće grupe, odaberite željenu SharePoint grupu s popisa.

   Ako imate nekoliko SharePoint grupa, popis može biti skraćen. Za prikaz cijelog popisa pritisnite Više ili za skraćivanje popisa pritisnite Manje.

 11. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Stvaranje web-mjesta najviše razine pomoću samoposlužnog stvaranja web-mjesta

Prije stvaranja web-mjesta pomoću samoposlužnog stvaranja web-mjesta, administrator ovu značajku mora omogućiti u središnjoj administraciji programa SharePoint.

Ako je samoposlužno stvaranje web-mjesta omogućeno, na popisu Objave na web-mjestu pojavljuje se objava s vezom za stvaranje web-mjesta. Ako objava nije prikazana, informacije o samoposlužnom URL-u za stvaranje web-mjesta potražite kod svog administratora.

 1. Idite na web-mjesto najviše razine u zbirci web-mjesta.

  Ako se nalazite na podmjestu web-mjesta najviše razine, pritisnite početnu stranicu u gornjoj traci s vezama ili prvo web-mjesto u hijerarhiji povratne navigacije. Na primjer, ako je povratna navigacija Web-mjesto tima>Marketing>Projekti, pritisnite Web-mjesto tima jer se nalazite na stranici Projekti za stranicu Marketing.

 2. Na početnoj stranici web-mjesta najviše razine pregledajte popis Objave.

  Ako objava za samoposlužno stvaranje web-mjesta nije prikazana na početnoj stranici, prikažite cijeli popis pritiskom na objave. Ako popis Objave nije prikazan pritisnite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjesta i zatim pod Popisi potražite Objave.

  Savjet: Ako već imate URL za samoposlužno stvaranje web-mjesta, možete ga upisati ili zalijepiti izravno u adresnu traku svog preglednika bez pronalaženje objave stvaranja web-mjesta.

 3. U objavi pod naslovom Samoposlužno stvaranje web-mjesta pritisnite URL za stvaranje novog web-mjesta. Ako URL nije prikazan, pritisnite objavu za potpuno otvaranje.

  Prema zadanim postavkama objava nosi naziv Samoposlužno stvaranje web-mjesta, ali ga je administrator možda prilagodio.

 4. Na stranici Novo SharePoint web-mjesto u sekciji Naslov i opis upišite naslov svog web-mjesta. Naslov je obavezan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu web-stranice i u navigacijskim elementima.

 5. U sekciji Naslov i opis upišite opis namjene web-mjesta u okvir Opis. Opis nije obavezan.

  Opis se pojavljuje pri vrhu web-stranice i korisnicima ukazuje na namjenu web-mjesta.

 6. U sekciju Adresa web-mjesta upišite URL web-mjesta. Prvi dio je već unesen.

  Radi izbjegavanja mogućih problema s nadograđivanjem ili izmjenom web-mjesta nemojte unositi sljedeće posebne znakove kao dijelove web-adrese.

  Posebni znakovi koje treba izbjegavati

  Posebni znakovi koje treba izbjegavati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. U sekciji Odabir predloška pritisnite karticu koju želite i zatim odaberite željeni predložak web-mjesta.

  Primjeri uobičajenih zadanih predložaka za web-mjesta

  • Timsko web-mjesto     Odaberite ovaj predložak kad želite stvoriti web-mjesto koje timovi mogu koristiti za stvaranje, organizaciju i dijeljenje informacija. Predložak uključuje biblioteku dokumenata i osnovni popis, kao što su Najave, Kalendar, Kontakti i Veze.

  • Prazno web-mjesto     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto s praznom početnom stranicom koju ćete kasnije prilagoditi. Možete koristiti program za web-dizajn koji je kompatibilan s programom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, da biste dodali interaktivne popise ili bilo koje druge značajke.

  • Web-mjesto radnog prostora dokumenta     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto koje pomaže članovima vašeg tima u zajedničkom radu na dokumentima. Ovaj predložak nudi biblioteku dokumenata za pohranu glavnog dokumenta te pomoćnih datoteka, popis Zadataka za dodjeljivanje stavki koje treba napraviti i popis Veza na resurse povezane s dokumentom.

  • Wiki web-mjesto     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti mjesto na kojem korisnici brzo i jednostavno mogu dodavati, uređivati i povezivati web-stranice.

  • Web-mjesto bloga     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto na kojem korisnici mogu objavljivati informacije te omogućiti drugima da ih komentiraju.

  • Osnovni radni prostori sastanaka     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto koje vam pomaže u planiranju, organiziranju i evidentiranju sastanaka s ostatkom tima. Predložak uključuje sljedeće popise: Ciljevi, Sudionici, Raspored i Biblioteka dokumenata.

  • Prazno web-mjesto radnog prostora sastanaka     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti prazno web-mjesto radnog prostora sastanka koje možete prilagoditi na temelju zahtjeva.

  • Web-mjesto radnog prostora sastanaka za odluke     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto koje je idealno za pregledavanje dokumenata i za snimanje bilo kojih odluka koje se donose na sastanku. Predložak uključuje sljedeće popise: Ciljevi, Sudionici, Raspored, Biblioteka dokumenata, Zadaci i Odluke

  • Web-mjesto radnog prostora društvenih sastanaka     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto koje vam pomaže da planirate i koordinirate društvene događaje. Predložak uključuje sljedeće popise: Sudionici, Smjerovi, Stvari koje treba donijeti, Rasprave te Biblioteka slika.

  • Web-mjesto višestraničnog radnog prostora sastanka     Odaberite ovaj predložak web-mjesta kad želite stvoriti web-mjesto koje nudi sve osnovno za planiranje, organiziranje i evidentiranje sastanka na višestrukim web-stranicama. Predložak sadrži sljedeće popise: Ciljevi, Sudionici i Raspored kao dodatak dvjema praznim stranicama koje možete prilagođavati na temelju zahtjeva.

 8. Kliknite Stvori.

  Pojavljuje se stranica Postavljanje grupa za ovo web-mjesto na kojoj možete postaviti grupe za web-mjesto.

 9. U svakoj sekciji stranice Postavljanje grupa za ovo web-mjesto možete prihvatiti automatski stvoreni naziv za novu SharePoint grupu ili upisati novi naziv i zato dodati željene osobe ili grupe. Pritisnite ikonu kvačice za potvrdu imena koje upišete ili pritisnite ikonu adresara kako biste potražili ostala imena.

 10. Kliknite U redu.

Vrh stranice

Ostali načini stvaranja web-mjesta

Ako ste administrator, programer ili imate program za web-dizajn kompatibilan s programom Windows SharePoint Services, web-mjesta možete stvoriti i na druge načine.

 • Stvaranje web-mjesta u središnjoj administraciji programa SharePoint    Ako ste administrator poslužitelja možete stvoriti zbirke web-mjesta pomoću središnje administracije programa SharePoint. Više informacija potražite u pomoći središnje administracije ili vodiču za planiranje programa Windows SharePoint Services.

 • Stvaranje web-mjesta pomoću operacije naredbenog retka    Ako ste administrator, web-mjesta možete stvoriti pomoću naredbe createsites i parametara. Više informacija potražite u pomoći središnje administracije ili vodiču za planiranje programa Windows SharePoint Services.

 • Programsko stvaranje web-mjesta    Ako ste programer, web-mjesta možete stvoriti i prilagoditi programski. Više informacija potražite na web-mjestu Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Stvaranje web-mjesta kompatibilnim programom za web-dizajn    Ako imate program za web-dizajn kompatibilan s programom Windows SharePoint Services, web-mjesta možete stvoriti i prilagoditi pomoću programa za web-dizajn. Više informacija potražite u pomoći programa.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×