Stvaranje vremenske trake

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Ako želite stvoriti grafički prikaz niz događaja, kao što su faze projekta ili glavni događaja života osobe, možete koristiti SmartArt grafike vremenske crte. Kada stvorite vremensku traku, možete dodati više datuma premještanje datuma, promjena izgleda i boje i primjena različitih stilova.

Primjer osnovne vremenske trake

Stvaranje vremenske crte

 1. Na kartici Umetanje kliknite SmartArt.

  Kliknite SmartArt

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim dvokliknite rasporeda vremenske crte.

  Savjet: Postoje dvije SmartArt grafike vremenske trake: Osnovna vremenska crta i Istaknutim krugovima, ali možete koristiti gotovo bilo kojeg vezane uz procesa SmartArt grafiku.

  SmartArt grafike vremenske trake

 3. Kliknite [tekst], a zatim upišite ili zalijepite tekst u SmartArt grafici.

  Napomena: Otvorite Tekstnog okna i unesite svoj tekst. Ako ne vidite Tekstno okno, na karticiDizajn u SmartArt alati, kliknite Tekstnog okna.

Ostali zadaci vremenske trake

 1. Kliknite oblik na vremenskoj crti.

  Kliknite posljednju točku datuma

 2. Na karticiDizajnSmartArt alataučinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali ranijeg datuma, kliknite Dodaj oblik, a zatim kliknite Dodaj oblik ispred.

  • Da biste dodali neki kasniji datum, kliknite Dodaj oblik, a zatim kliknite Dodaj oblik iza.


   Na kartici Dizajn kliknite Dodaj oblik.

 3. U okvir za novi datum unesite datum koji želite.

 1. Na vremenskoj traci kliknite datum koji želite premjestiti.

  Odabir datuma na vremenskoj traci

 2. Na karticiDizajnSmartArt alataučinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste premjestili datum ranije odabranog datuma, kliknite Premjesti gore.

 3. Da biste premjestili datum kasniji od odabranog datuma, kliknite Premjesti dolje.

Premještanje datuma prema gore ili prema dolje

 1. Kliknite SmartArt grafike vremenske trake.

 2. Na karticiDizajnSmartArt alatau grupi Rasporedi kliknite više Gumb Više .

  Kliknite da biste vidjeli dodatne izglede

  Napomena: Da biste vidjeli samo vremenske trake i vezane uz postupak rasporeda, pri dnu popisa Rasporedi kliknite Više izgleda, a zatim postupak.

 3. Odaberite vremensku crtu ili vezane uz procesa SmartArt grafiku, kao što je sljedeća:

  • Da biste prikazali napretka vremenske crte, kliknite Postupak isticanja.

   Postupak isticanja

  • Da biste stvorili vremenske crte slike ili fotografije, kliknite Neprekidan popis slika. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

   Neprekidan popis slika

 1. Kliknite SmartArt grafike vremenske trake.

 2. Na karticiDizajnAlati za SmartArtkliknite Promijeni boje.

  Promjena boja vremenske trake

  Napomena: Ako ne vidite karticeDizajnSmartArt alati, provjerite jeste li odabrali na vremensku crtu.

 3. Kliknite željenu kombinaciju boja.

Savjet: Postavite pokazivač iznad bilo koje kombinacije da biste vidjeli Pretpregled izgleda boja u vremenske trake.

SmartArt stil primjenjuje kombinaciju efekata, poput stila crta, kosina i 3D perspektive jednim klikom, da biste dotjerali vremenske trake profesionalno.

 1. Kliknite na vremensku crtu.

 2. Na karticiDizajnAlati za SmartArtkliknite željeni stil.

  Odaberite novi stil

  Savjet: Za dodatne stilove, kliknite više Gumb Više , u donjem desnom kutu okvira sa stilovima .

Pogledajte također

Stvaranje vremenske crte

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  Grupa Oblici na kartici Umetanje.

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim dvokliknite rasporeda vremenske crte (kao što su Osnovna vremenska crta).

 3. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

  • U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

   Napomena: Ako se tekstno okno ne vidi, kliknite kontrolu.

   Kontrola tekstnog okna

  • Kliknite stavku u SmartArt grafiku, a zatim upišite tekst.

   Napomena: Da biste postigli najbolje rezultate, koristite ovu mogućnost nakon što dodate sve stavke koje želite.

Ostali zadaci vremenske trake

 1. Kliknite SmartArt grafiku u koju želite dodati drugu stavku.

 2. Kliknite postojeći unos koji se nalazi najbliže mjestu gdje želite dodati novi unos.

 3. Na vrpci Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu pokraj mogućnosti Dodaj oblik.

  Grupa Stvaranje grafike na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknite SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste umetnuli unos nakon odabranu stavku, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli unos prije odabranu stavku, kliknite Dodaj oblik ispred.

Da biste izbrisali neku stavku s vremenske trake, učinite nešto od sljedećeg:

 • U SmartArt grafici, odaberite tekst za tekstni okvir za unos koji želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku DELETE.

 • U tekstnom oknu odaberite Svi teksta za unos koji želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku DELETE.

  Napomene: 

  • Dodavanje oblika iz tekstnog okna:

   1. Na razini oblika postavite pokazivač na kraj teksta gdje želite dodati novi oblik.

   2. Pritisnite ENETER, a zatim unesite željeni tekst u novi oblik.

 1. U tekstnom oknu odaberite stavku koju želite premjestiti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste premjestili stavku ranijeg datuma, u odjeljku SmartArt alatina kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Premjesti gore.

  • Da biste premjestili stavku kasniji datum, u odjeljku SmartArt alatina kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Premjesti dolje.
   Grupa Stvaranje grafike na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati

   Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknite SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn .

 1. Desnom tipkom miša kliknite na vremensku crtu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Promjena izgleda.

 2. Kliknite proces, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Jednostavni, ali učinkovitih vremenske trake, kliknite Osnovna vremenska crta.

   Basic Timeline

  • Da biste prikazali napretka, vremenske crte ili uzastopnih koraka u zadatku, postupku ili tijeka rada, kliknite Postupak isticanja.

   Postupak isticanja

  • Da biste ilustrirali Vremenska crta s slike ili fotografije, kliknite Neprekidan popis slika. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

   Neprekidan popis slika

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete promijeniti i tako da kliknete mogućnosti rasporeda u grupi Rasporedi na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati. Kada pokažete na neki raspored, SmartArt grafika mijenja se te se pojavljuje pretpregled s tim rasporedom.

Da biste brzo dodali izgled dizajnerske kvalitete i poljski u SmartArt grafiku, možete promijeniti boje ili Primjena stila na vremensku traku. Možete dodati i efekata, poput sjaja, meki rubovi ili 3D efekti. Korištenje Microsoft PowerPoint 2010, možete animirati vremenske trake.

Možete primijeniti kombinacije boja izvedene iz tema boja stavke u SmartArt grafici.

 1. Kliknite SmartArt grafiku čiju boju želite promijeniti.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Promjena boje SmartArt grafike

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

 3. Kliknite željenu kombinaciju boja.

Savjet: Kada položite pokazivač na minijaturu, vidjet ćete kako se SmartArt grafika pod utjecajem boja mijenja.

 1. U SmartArt grafici desnom tipkom miša kliknite stavku koju želite promijeniti, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. Da biste promijenili boju obruba na stavci, kliknite Boja crte, kliknite boja Slika gumba i zatim kliknite boju koju želite.

 3. Da biste promijenili stil obruba na stavci, kliknite Stil crte, a zatim stilove crte koje želite.

 1. Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 3. Kliknite Ispuni, a zatim čvrsta Ispuna.

 4. Kliknite boja Slika gumba , a zatim kliknite željenu boju.

Promjena pozadine u boju koja nije u tema boja, kliknite Više boja, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili smiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

Da biste odredili prozirnost boje pozadine, pomaknite klizač Prozirnost ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Postotak prozirnosti možete mijenjati od 0% (potpuno neprozirno, zadana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil je kombinacija raznih efekata, poput stila crta, kosina i 3D perspektive koje možete primijeniti na stavke u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstven i profesionalno dizajniranih izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Tekstni okvir ispred slike

  Da biste vidjeli ostale SmartArt stilove, kliknite gumb Još Gumb Više .

Napomena: Kada položite pokazivač na minijaturu, vidjet ćete kako se SmartArt grafika pod utjecajem SmartArt stila mijenja.

Pogledajte također

Stvaranje vremenske crte

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  Grupa Ilustracije na Vrpci

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite proces, a zatim dvokliknite rasporeda vremenske crte (kao što su Osnovna vremenska crta).

 3. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

  • U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

   Napomena: Ako se tekstno okno ne vidi, kliknite kontrolu.

   Kontrola tekstnog okna

  • Kliknite stavku u SmartArt grafiku, a zatim upišite tekst.

   Napomena: Da biste postigli najbolje rezultate, koristite ovu mogućnost nakon što dodate sve stavke koje želite.

Ostali zadaci vremenske trake

 1. Kliknite SmartArt grafiku u koju želite dodati drugu stavku.

 2. Kliknite postojeći unos koji se nalazi najbliže mjestu gdje želite dodati novi unos.

 3. U odjeljku SmartArt alati na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu u odjeljku Dodaj oblik.

  SharePoint Designer 2010 na izborniku Akcije web-mjesta

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste umetnuli unos nakon odabranu stavku, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli unos prije odabranu stavku, kliknite Dodaj oblik ispred.

Da biste izbrisali neku stavku s vremenske trake, kliknite stavku koju želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku DELETE.

Napomene: 

 • Dodavanje oblika iz tekstnog okna:

  1. Na razini oblika postavite pokazivač na kraj teksta gdje želite dodati novi oblik.

  2. Pritisnite ENETER, a zatim unesite željeni tekst u novi oblik.

  3. Da biste dodali okvir pomoćnika, pritisnite ENTER dok je u tekstnom oknu odabran okvir pomoćnika.

 • Da biste premjestili stavku, kliknite stavku, a zatim ga povucite na novo mjesto.

 • Da biste premjestili stavku postupno premještali krug, držite CTRL i pritisnite tipke sa strelicama na tipkovnici.

 1. Desnom tipkom miša kliknite na vremensku crtu koju želite promijeniti, a zatim kliknite Promjena izgleda.

 2. Kliknite proces, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Jednostavni, ali učinkovitih vremenske trake, kliknite Osnovna vremenska crta.

   Basic Timeline

  • Da biste prikazali napretka, vremenske crte ili uzastopnih koraka u zadatku, postupku ili tijeka rada, kliknite Postupak isticanja.

   Postupak isticanja

  • Da biste ilustrirali Vremenska crta s slike ili fotografije, kliknite Neprekidan popis slika. Kružni oblici dizajnirani su da sadrže slike.

   Neprekidan popis slika

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete promijeniti i tako da kliknete mogućnosti rasporeda u grupi Rasporedi na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati. Kada pokažete na neki raspored, SmartArt grafika mijenja se te se pojavljuje pretpregled s tim rasporedom.

Da biste brzo dodali izgled dizajnerske kvalitete i poljski u SmartArt grafiku, možete promijeniti boju i Primjena SmartArt stila na vremensku traku. Možete dodati i efekata, poput sjaja, meki rubovi ili 3D efekti. Korištenje prezentacije programa PowerPoint 2007, možete animirati vremenske trake.

Možete primijeniti kombinacije boja izvedene iz tema boja stavke u SmartArt grafici.

 1. Kliknite SmartArt grafiku čiju boju želite promijeniti.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Odaberite Novi događaj

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

 3. Kliknite željenu kombinaciju boja.

Savjet: Kada položite pokazivač na minijaturu, vidjet ćete kako se SmartArt grafika pod utjecajem boja mijenja.

 1. U SmartArt grafici desnom tipkom miša kliknite stavku koju želite promijeniti, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. Da biste promijenili boju obruba na stavci, kliknite Boja crte, kliknite boja Slika gumba i zatim kliknite boju koju želite.

 3. Da biste promijenili stil obruba na stavci, kliknite Stil crte, a zatim stilove crte koje želite.

 1. Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 3. Kliknite Ispuni, a zatim čvrsta Ispuna.

 4. Kliknite boja Slika gumba , a zatim kliknite željenu boju.

Promjena pozadine u boju koja nije u tema boja, kliknite Više boja, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili smiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno . Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

Da biste odredili prozirnost boje pozadine, pomaknite klizač Prozirnost ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Postotak prozirnosti možete mijenjati od 0% (potpuno neprozirno, zadana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil je kombinacija raznih efekata, poput stila crta, kosina ili 3D, koje možete primijeniti na stavke u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstven i profesionalan izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Odaberite Novi događaj

  Da biste vidjeli ostale SmartArt stilove, kliknite gumb Još Gumb Više .

Ako koristite PowerPoint 2007, možete animirati vremenske trake da biste istaknuli svaki unos.

 1. Kliknite na vremensku crtu koju želite animirati.

 2. Na kartici animacije u grupi animacija kliknite Animiraj, a zatim jednu po jednu.

  Slika kartice Animacije

Napomena: Ako kopirate vremensku crtu koja je animacija primijenjena na neki drugi slajd, kopirat će se također.

Pogledajte također

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×