Stvaranje, uređivanje ili brisanje odnosa

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Odnos omogućuje objedinjavanje podataka iz dviju različitih tablica. Odnos se sastoji od polja u dvije tablice s odgovarajućim podacima. Moguće je, primjerice, da se u tablici Proizvodi i u tablici DetaljiNarudžbe nalazi polje IDProizvoda. Svaki zapis u tablici DetaljiNarudžbe sadrži IDProizvoda koji odgovara zapisu u tablici Proizvodi s istom vrijednošću za IDProizvoda.

Ako u nekom upitu koristite povezane tablice, odnos programu Access omogućuje da odredite koji se zapisi iz iste tablice kombiniraju u skupu rezultata. Pomoću odnosa prilikom održavanja sinkroniziranosti izbrisanih podataka onemogućuje se njihovo brisanje.

U članku su opisani postupci korak-po-korak za stvaranje, uređivanje i brisanje odnosa. Opisuju se i načini nametanja referencijalnog integriteta radi sprječavanja stvaranja "napuštenih" zapisa, postavljanja vrste pridruživanja radi određivanja zapisa sa svake od strana odnosa koji će biti uvršteni u rezultat upita te postavljanja mogućnosti kaskadiranja radi očuvanja sinkroniziranosti referenci.

Sadržaj članka

Pregled

Stvaranje odnosa između tablica koristeći prozor Odnosi

Stvaranje odnosa tablice korištenjem okna Popis polja za dodavanje polja

Stvaranje i izmjena odnosa u web-bazi podataka

Uređivanje odnosa

Nametanje referencijalnog integriteta

Brisanje odnosa između tablica

Pregled

U običnoj bazi podataka programa Access odnos tablice stvara se na jedan od sljedećih načina:

 • U prozoru Odnosi dodajte tablice koje želite povezati, a potom povucite polje da biste ih povezali s ostalim tablicama.

 • Iz okna Popis polja polje povucite u podatkovnu tablicu.

Kada stvarate odnose između dvije tablice, zajednička polja ne moraju imati iste nazive polja, iako je to često slučaj, ali moraju biti iste vrste podataka. No ako je primarni ključ polje s automatskim numeriranjem, vanjski ključ također može biti numeričko polje ako je svojstvo VeličinaPolja jednako za oba polja. Na primjer, polja s automatskim numeriranjem i numerička polja možete uparivati ako je svojstvo VeličinaPolja za oba polja dugi cijeli broj. Ako su oba zajednička polja numerička polja, moraju imati istu postavku svojstva VeličinaPolja.

Odnosi web-baze podataka

Važno: Prozor Odnosi nije dostupan u web-bazi podataka.

U web-bazi podataka odnos stvarate pomoću čarobnjaka za pretraživanje i odnos. Novo polje dodajte u tablicu, a ono će potražiti vrijednosti u postojećoj tablici i preuzeti ih.

Ako odnos u web-bazi podataka želite promijeniti, odaberite povezano polje, a potom ponovno pokrenite čarobnjak za za pretraživanje da biste izmijenili odnos.

Vrh stranice

Stvaranje odnosa između tablica pomoću prozora Odnosi

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 2. Ako još niste definirali odnose, automatski će se pojaviti dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se ne pojavi, na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Prikaz tablice.

  Dijaloški okvir Prikaz tablice prikazuje sve tablice u upitima u bazi podataka. Za prikaz isključivo tablica pritisnite Tablice. Za prikaz isključivo upita pritisnite Upiti. Za prikaz obojeg pritisnite Oboje.

 3. Odaberite neke tablice ili upite i zatim pritisnite Dodaj. Nakon dovršetka dodavanje tablica i upita kartici dokumenta Odnosi, pritisnite Zatvori.

 4. Povucite polje (u pravilu primarni ključ) iz jedne tablice u zajedničko polje (vanjski ključ) druge tablice. Za povlačenje više polja pritisnite tipku CTRL, pritisnite svako polje, a zatim ih povucite.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

  dijaloški okvir uređivanje odnosa.

 5. Provjerite jesu li prikazani nazivi polja zajednička polja odnosa. Ako naziv polja nije ispravan, pritisnite naziv polja i odaberite odgovarajuće polje s popisa.

  Za nametanje referencijalnog integriteta za ovaj odnos odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet. Više informacija o referencijalnom integritetu potražite u sekciji Nametanje referencijalnog integriteta

 6. Pritisnite Stvori.

  Access iscrtava crtu odnosa između dviju tablica. Ako ste označili potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, crta se prikazuje debljom na krajevima. Također, samo ako ste označili potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet, broj 1 prikazuje se iznad debljeg dijela jedne strane crte odnosa, a simbol beskonačnosti () prikazuje se iznad debljeg dijela druge strane crte, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Povlačenje polja iz tablice na odgovarajuće polje u drugoj tablici

Napomene: 

 • Stvaranje odnosa jedan-na    Oba zajednička polja (obično primarni ključ i vanjskog ključa) moraju imati jedinstveni indeks. To znači da je svojstvo Indeksirano za ta polja moraju postaviti na da (Bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access stvara odnosom.

 • Stvaranje odnosa jedan-prema-više    Polje na jednoj strani (obično primarni ključ) odnosa mora imati jedinstveni indeks. To znači da je svojstvo Indeksirano za ovo polje potrebno postaviti na da (Bez duplikata). Trebali biste polje na strani više neće imati jedinstveni indeks. Možete imati indeks, ali ga morate omogućiti duplikate. To znači da je svojstvo Indeksirano za ovo polje potrebno postaviti bez ili da (Duplikati mogući). Kad jedno polje sadrži jedinstveni indeks, a drugo ne, Access stvara odnos jedan-prema-više.

Vrh stranice

Stvaranje odnosa tablice korištenjem okna Popis polja za dodavanje polja

U postojeću tablicu koja je otvorena u prikazu podatkovnog lista polje možete dodati tako da ga povučete iz okna Popis polja . Okno Popis polja prikazuje polja dostupna u povezanim tablicama i ona koja su dostupna u drugim tablicama u bazi podataka.

Kada povlačite polje iz "druge" (nepovezane) tablice, a zatim prođete čarobnjak za pretraživanje, između tablice u oknu Popis polja i tablice u koju ste povukli polje automatski se stvara novi odnos jedan-prema-više. Taj odnos koji Access stvara prema zadanim postavkama ne nameće referencijalni integritet. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate urediti odnos.Dodatne informacije potražite u odjeljku Uređivanje odnosa tablice.

Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice

 • U navigacijskom oknu dvaput kliknite tablicu.

Otvaranje okna Popis polja

 • Pritisnite tipke ALT+F8. Pojavljuje se Popis polja.

  Okno Popis polja

Okno Popis polja prikazuje popis svih ostalih tablica u vašoj bazi podataka, grupiranih u kategorije. Kad radite s tablicom u prikazu podatkovne tablice, u oknu Popis polja postoje dvije kategorije: Polja dostupna u povezanim tablicama i Polja dostupna u drugim tablicama. Prva kategorija daje popis svih tablica s kojima otvorena tablica ima odnos. Druga kategorija daje popis svih tablica s kojima vaša tablica nije u odnosu.

U oknu Popis polja, nakon pritiska na znak plus (+) pokraj naziva tablice prikazuje se popis polja dostupnih u toj tablici. Za dodavanje polja u tablicu povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu u prikazu podatkovne tablice.

Dodavanje polja i stvaranje odnosa iz okna Popis polja

 1. Kada je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice, pritisnite tipke ALT+F8. Pojavljuje se oknoPopis polja.

 2. Pod Polja dostupna u drugim tablicama pritisnite znak plus (+) pokraj naziva tablice za prikazivanje popisa polja u toj tablici.

 3. Povucite željeno polje iz okna Popis polja u tablicu otvorenu u prikazu podatkovne tablice.

 4. Kad se pojavi redak za umetanje, ispustite polje.

  Pokreće se Čarobnjak za traženje.

 5. Slijedite upute za dovršavanje Čarobnjaka za traženje.

  Polje se pojavljuje u tablici u prikazu podatkovne tablice.

Kad povučete polje iz "druge" (nepovezane) tablice i zatim dovršite Čarobnjaka za traženje, između tablice u Popisu polja i tablice na koju ste povukli polje automatski se stvara novi odnos jedan-prema-više. Prema zadanim postavkama, ovaj odnos koji stvara Access ne nameće referencijalni integritet. Za nametanje referencijalnog integriteta potrebno je urediti odnos. Više informacija potražite u sekciji Uređivanje odnosa tablice.

Vrh stranice

Stvaranje i izmjena odnosa u web-bazi podataka

Da biste stvorili odnos u web-bazi podataka, morate koristiti čarobnjak za pretraživanje. Prozor Odnosi nije dostupan u web-bazi podataka. Polje u jednoj tablici koristite kao izvor vrijednosti za povezano polje u drugoj tablici.

Napomena: Da biste mogli koristiti čarobnjak za pretraživanje, polje koje koristite kao izvor vrijednosti mora već postojati.

Stvaranje odnosa pomoću čarobnjaka za pretraživanje

 1. Otvorite tablicu koja vrijednosti preuzima iz druge tablice.

 2. S desne strane zadnjeg polja kliknite Kliknite da biste dodali, a zatim Pretraživanje i odnos.

  Da biste vidjeli mogućnost Kliknite da biste dodali, možda ćete se morati vodoravno pomaknuti..

 3. Na prvom zaslonu čarobnjaka za pretraživanje odaberite Želim da polje s vrijednostima dohvati vrijednosti iz druge tablice, a potom kliknite Dalje.

 4. Odaberite tablicu s izvorišnim vrijednostima, a potom kliknite Dalje.

 5. U okviru Dostupna polja dvokliknite polje koje sadrži izvorišne vrijednosti, a potom kliknite Dalje.

 6. Po želji navedite redoslijed sortiranja za polje s vrijednostima. Kliknite Dalje.

 7. Po želji prilagodite širinu polja s vrijednostima, što preporučujemo ako se koriste duge vrijednosti. Kliknite Dalje.

 8. Unesite naziv za novo polje. Da biste bili sigurni da su vrijednosti u obje tablice usklađene, potvrdite okvir Omogući integritet podataka, a zatim kliknite nešto od sljedećeg:

  • Kaskadno brisanje – ako izbrišete zapis iz jedne tablice, odgovarajući zapisi brišu se i iz druge tablice.

  • Ograničeno brisanje – ako pokušate izbrisati zapis iz jedne tablice, a odgovarajući zapis postoji u drugoj tablici, operacija brisanja neće biti moguća.

   Napomena:  Ako odnos stvarate pomoću čarobnjaka za pretraživanje, u njemu nemojte odabrati mogućnost Dopusti višestruke vrijednosti.

Izmjena odnosa u web-bazi podataka

 1. Otvorite tablicu koja vrijednosti dohvaća iz druge tablice.

 2. Odaberite polje koje vrijednosti dohvaća iz druge tablice.

 3. Na kartici Polja u grupi Svojstva kliknite Izmijeni pretraživanja.

 4. Slijedite korake u čarobnjaku da biste načinili željene promjene. Možete izmijeniti sljedeće:

  • polje koje je izvor vrijednosti

  • redoslijed sortiranja vrijednosti

  • širinu polja i odabir skrivanja stupca s ključem

  • oznaku polja s vrijednostima

  • omogućivanje i onemogućivanje integriteta podataka

  • izvođenje brisanja kaskadno ili ograničeno uz omogućen integritet podataka

Vrh stranice

Uređivanje odnosa

Neki odnos možete promijeniti tako da ga odaberete u prozoru Odnosi i uredite.

 1. Pažljivo postavite pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa i zatim je pritisnite za odabir.

  Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 2. Pritisnite dvaput označenu crtu odnosa.

  –ili–

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

Otvaranje dijaloškog okvira Uređivanje odnosa

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

  Pojavit će se prozor Odnosi.

  Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, pritisnite Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

 3. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 4. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  -ili-

  Na kartici Dizajn u grupi Alati pritisnite Uredi odnose.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

  dijaloški okvir uređivanje odnosa.

 5. Izvršite promjene, a zatim pritisnite U redu.

  Dijaloški okvir Uređivanje odnosa omogućuje promjenu odnosa između tablica. Možete promijeniti tablice ili upite s obje strane odnosa, ili polja s obje strane. Također možete postaviti vrstu spoja ili nametnuti referencijalni integritet i odabrati kaskadnu mogućnost. Dodatne informacije o vrsti spoja i njezinom postavljanju potražite u odjeljku Postavljanje vrste spoja. Dodatne informacije o nametanju referencijalnog integriteta i odabiru kaskadne mogućnosti potražite u odjeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje vrste spoja

Kad definirate odnos tablice, činjenice o odnosu pružaju informacije dizajnima upita. Na primjer, ako definirate odnos između dviju tablica, a zatim stvorite upit koji uključuje ove dvije tablice, Access automatski bira zadana polja u paru ovisno o poljima određenima u odnosu. Ove početne zadane vrijednosti u upitu možete potisnuti, ali će vrijednosti sadržane u upitu često biti ispravne. Budući da ćete uparivanje i sakupljanje podataka iz više od jedne tablice često izvoditi u svima osim u najjednostavnijim bazama podataka, postavljanje zadanih postavki stvaranjem odnosa može biti korisno i uštedjeti vrijeme.

Upit za višestruke tablice kombinira informacije iz više tablica uparivanjem vrijednosti u zajedničkim poljima. Operacija koja izvršava uparivanje i kombiniranje zove se spoj. Na primjer, pretpostavimo da želite prikazati narudžbe klijenata. Stvorite upit koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe na polju ID klijenta. Rezultati upita sadrže informacije o klijentu i informacije o narudžbi za samo one retke u kojima je pronađena odgovarajuća podudarnost.

Jedna od vrijednosti koje je moguće odrediti za svaki odnos je vrsta spoja. Vrsta spoja pruža informaciju programu Access o tome koje zapise je potrebno uključiti u rezultat upita. Na primjer, razmislite ponovo o upitu koji spaja tablicu Kupci i tablicu Narudžbe u zajedničkim poljima koja predstavljaju ID klijenta. Korištenjem zadane vrste spoja (zvane unutarnji spoj), upit vraća samo retke Kupci i retke Narudžba u kojima su zajednička polja (također zvana spojena polja) jednaka.

Ipak, pretpostavimo da želite uključiti sve Klijente — čak i one koji još nisu ništa naručili. Kako biste to postigli, potrebno je promijeniti vrstu spoja iz unutarnjeg spoja u lijevi vanjski spoj. Lijevi vanjski spoj vraća sve retke u tablici s lijeve strane odnosa i samo one koji se podudaraju s desnim dijelom tablice. Desni vanjski spoj vraća sve retke s desne strane i samo one koji se podudaraju s lijevim dijelom tablice.

U ovom slučaju, "lijevo" i "desno" odnosi se na položaj tablica u dijaloškom okviru Uređivanje odnosa, ne u prozoru Odnosi.

Trebali biste razmisliti o rezultatu koji najčešće želite od upita koji spaja tablice u ovom odnosu, a zatim sukladno tome postaviti vrstu spoja.

Postavljanje vrste spoja

 1. U dijaloškom okviru Uređivanje odnosa pritisnite Vrsta spoja.

  Prikazuje se dijaloški okvir Svojstva spoja.

 2. Pritisnite što želite, a zatim pritisnite U redu.

Sljedeća tablica (koja koristi tablice Kupci i Narudžbe) prikazuje tri izbora prikazana u okviru Dijalog svojstava spoja, vrstu spoja koji koriste te vraćaju li se za svaku tablicu svi reci ili upareni reci.

Ponuđene mogućnosti

Relacijski spoj

Lijeva tablica

Desna tablica

1. Uključuje samo retke gdje su spojena polja iz obiju tablica jednaka.

Unutarnji spoj

Reci koji se podudaraju

Reci koji se podudaraju

2. Uključuje SVE zapise iz 'Kupci' i samo one zapise iz 'Narudžbe' gdje su spojena polja jednaka.

Lijevi vanjski spoj

Svi reci

Reci koji se podudaraju

3. Uključuje SVE zapise iz 'Narudžbe' i samo one zapise iz 'Kupci' gdje su spojena polja jednaka.

Desni vanjski spoj

Reci koji se podudaraju

Svi reci

Kad odaberete mogućnost 2 ili mogućnost 3, na crti odnosa prikazuje se strelica. Ta strelica pokazuje na stranu odnosa koja prikazuje samo retke koji se podudaraju.

Izvođenje promjena u dijaloškom okviru Svojstva spoja

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

  Napomena: Ako još niste definirali nikakve odnose i ovo je prvi put da otvarate prozor Odnosi, pojavit će se dijaloški okvir Prikaz tablice. Ako se dijaloški okvir pojavi, kliknite Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

 3. Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

 4. Kliknite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljana.

 5. Dvokliknite crtu s odnosima. Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 6. Kliknite Vrsta spoja.

 7. U dijaloškom okviru Svojstva spoja pritisnite mogućnost, a zatim pritisnite U redu.

  1. Dijaloški okvir svojstva spoja

 8. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Vrh stranice

Nametanje referencijalnog integriteta

Svrha je referencijalnog integriteta sprječavanje pojavljivanja "napuštenih" zapisa, odnosno zapisa koji referenciraju druge zapise koji više ne postoje. Da biste nametnuli referencijalni integritet, omogućite ga za odnos između tablica. Kada nametnete referencijalni integritet, Access odbija sve operacije koje mogu narušiti referencijalni integritet za taj odnos tablica. To znači da će Access odbiti ažuriranja koja mijenjaju cilj reference te brisanja koja ga uklanjaju. Informacije o postavljanju programa Access za propagiranje referencijalnih ažuriranja i brisanja tako da u svim povezanim recima dođe do odgovarajuće promjene potražite u odjeljku Postavljanje mogućnosti kaskadiranja.

Uključivanje i isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljana.

 4. Dvokliknite crtu s odnosima. Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 5. Potvrdite ili poništite okvir Nametni referencijalni integritet.

 6. Dodatno promijenite odnos, a zatim kliknite U redu.

Ako nametnete referencijalni integritet, primjenjuju se sljedeća pravila:

 • Ne možete unijeti vrijednost u polje vanjskog ključa povezane tablice ako ta vrijednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tablice — u suprotnom se stvaraju zapisi koji nikamo ne pripadaju.

 • Ne možete izbrisati zapis iz primarne tablice ako u povezanoj tablici postoji zapis koji se podudara. Na primjer, ne možete izbrisati zapis o zaposleniku iz tablice Zaposlenici ako su tom zaposleniku dodijeljene narudžbe u tablici Narudžbe. Međutim, možete izbrisati primarni zapis i sve povezane zapise u jednoj operaciji ako odaberite potvrdni okvir Kaskadno izbriši srodna polja.

 • U primarnoj tablici ne možete promijeniti vrijednost primarnog ključa ako bi time nastali zapisi koji nikamo ne pripadaju. Na primjer, ne možete promijeniti broj narudžbe u tablici Narudžbe ako postoje stavke dodijeljene toj narudžbi u tablici Detalji narudžbe. Ipak, označavanjem potvrdnog okvira Kaskadno ažuriraj povezana polja možete odabrati ažuriranje primarnog zapisa i svih povezanih zapisa u jednoj operaciji.

  Napomene: Ako nailazite na poteškoće omogućavanja referencijalnog integriteta, obratite pažnju na to da su za nametanje referencijalnog integriteta potrebni sljedeći uvjeti:

  • Zajedničko polje u primarnoj tablici mora biti primarni ključ ili mora imati jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju sadržavati istu vrstu podataka. Iznimka je da polje Samonumeriranje može biti povezano s poljem Broj kojemu je svojstvo FieldSize postavljeno na Dugi cijeli broj.

  • Obje tablice postoje u istoj bazi podataka programa Access. Referencijalni integritet ne može se nametnuti na povezane tablice. Ipak, ako su izvorne tablice u Access formatu, možete otvoriti bazu podataka u kojoj su spremljene i u njoj omogućiti referencijalni integritet.

Postavljanje kaskadnih mogućnosti

Možete naići na situaciju u kojoj imate opravdanu potrebu za promjenom vrijednosti s "jedne" strane odnosa. U tom slučaju, potrebno je da Access automatski ažurira sve retke pod utjecajem kao dio jedne operacije. Na ovaj način ažuriranje se potpuno dovršava kako baza podataka ne bi bila ostavljene nedosljednom — s nekim recima ažuriranima, a nekima ne. Access vam pomaže izbjeći ovaj problem podržavajući mogućnost Kaskadnog ažuriranja povezanih polja. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberete mogućnost Kaskadno ažuriraj povezana polja te zatim ažurirate primarni ključ, Access automatski ažurira sva polja koja referiraju primarni ključ.

Možda ćete također morati izbrisati redak i sve povezane zapise — na primjer, zapis Otpremnik i sve povezane narudžbe za tog otpremnika. Zbog toga Access podržava mogućnost Kaskadnog brisanja povezanih zapisa. Kad nametnete referencijalni integritet i odaberite potvrdni okvir Kaskadno izbriši povezane zapise, nakon brisanja zapisa koji sadrži primarni ključ Access automatski briše sve zapise koji referiraju primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

 3. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite promijeniti. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 4. Dvostruko pritisnite crtu odnosa.

  Pojavit će se dijaloški okvir Uređivanje odnosa.

 5. Odaberite potvrdni okvir Nametni referencijalni integritet.

 6. Odaberite potvrdni okvir Kaskadno ažuriraj povezana polja ili Kaskadno izbriši povezane zapise ili ih odaberite oba.

 7. Dodatno promijenite odnos, a zatim pritisnite U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje sa samonumeriranjem, uključivanje potvrdnog okvira Kaskadno ažuriranje srodnih polja neće imati svrhe jer se vrijednost polja sa samonumeriranjem ne može mijenjati.

Vrh stranice

Brisanje odnosa između tablica

Važno: Kada uklonite odnos, uklanjate i podršku za referencijalni integritet za taj odnos ako je omogućena. Access stoga više neće automatski sprječavati stvaranje "napuštenih" zapisa na višestrukoj strani odnosa.

Da biste uklonili odnos između tablica, morate izbrisati crtu odnosa u prozoru Odnosi. Namjestite pokazivač tako da pokazuje na crtu odnosa, a zatim kliknite crtu. Kada odaberete crtu, ona se prikazuje podebljana. Nakon odabira pritisnite DELETE.

 1. Na kartici Alati baze podataka u grupi Odnosi kliknite Odnosi.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Odnosi kliknite Svi odnosi.

  Prikazuju se sve tablice s odnosima i njihove crte odnosa. Obratite pažnju na to da se skrivene tablice (tablice za koje je označen potvrdni okvir Skriveno u dijaloškom okviru Svojstva za tu tablicu) i njihovi odnosi ne prikazuju osim ako je u dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije označeno Prikaži skrivene objekte.

 3. Pritisnite crtu odnosa za odnos koji želite izbrisati. Crta odnosa nakon odabira se prikazuje podebljanom.

 4. Pritisnite tipku DELETE.

 5. Access može prikazati poruku Jeste li sigurni da iz svoje baze podataka želite trajno izbrisati odabrane odnose?. Ako se ova poruka potvrde pojavi, pritisnite Da.

Napomena: Ako se bilo koja od tablica uključenih u odnos tablice koristi — možda od strane druge osobe ili procesa ili u otvorenom objektu baze podataka kao što je obrazac — nećete moći izbrisati odnos. Prije uklanjanja odnosa potrebno je zatvoriti sve otvorene objekte koji uključuju ove tablice.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×