Stvaranje upita u računalnim bazama podataka programa Access pomoću čitača zaslona

Pomoću čitača zaslona i tipkovnice možete stvoriti upit u programu Access. Upit pojednostavnjuje prikaz podataka iz baze podataka programa Access za računala, dodavanje podataka u nju, brisanje ili promjenu podataka iz baze podataka. Upiti su korisni i za brzo pronalaženje određenih podataka, njihov izračun ili sažimanje ili pak za automatiziranje zadataka upravljanja podacima, kao što su opetovani pregledi najažurnijih podataka.

Napomena: U ovoj se temi pretpostavlja da su korisnici programa JAWS isključili značajku virtualnog izbornika vrpce.

Sadržaj teme

Vrste upita

U dobro organiziranoj bazi podataka podaci koje želite prikazati u nekom obrascu ili izvješću najčešće se nalaze u većem broju tablica. Upit povlači podatke iz različitih tablica i sastavlja ih za prikaz u obrascu ili izvješću. Postoje dvije glavne vrste upita: upit odabiranja i akcijski upit. Vrsta upita koju trebate stvoriti ovisi o zadatku koji želite obaviti.

Upit odabiranja zahtjev je za rezultate iz podataka. Upit odabiranja omogućuje vam da u prikaz podatkovne tablice dohvatite samo one podatke koji su vam potrebne. Upit odabiranja koristi se za:

 • pregled podataka samo iz određenih polja tablice

 • istodobni pregled podataka iz nekoliko povezanih tablica

 • pregled podataka na temelju određenih kriterija

 • izračune

 • kombiniranje podataka iz različitih tablica

Na primjer, ako tablica Proizvod sadrži više polja (stupaca), stvaranjem upita odabiranja možete dohvatiti čist prikaz usredotočen samo na potrebna polja (stupce). Možete dodati i kriterije da biste filtrirali broj vraćenih redaka tako da bi se, primjerice, prikazali samo reci koji sadrže proizvode skuplje od 50,00 HRK.

Akcijski upit zahtjev je za radnju na podacima. Akcijski upit koristite za dodavanje, promjenu ili brisanje podataka iz baze podataka. Za svaki zadatak, primjerice za dodavanje ili brisanje podataka, postoji određena vrsta akcijskog upita.

Stvaranje upita odabiranja

Upit odabiranja možete stvoriti pomoću čarobnjaka za upite ili dizajnera za upite. Ako želite sastaviti jednostavan upit, koristite čarobnjak za upite. No u upit želite dodati kriterije, koristite dizajnera upita.

Korištenje čarobnjaka za upite

 1. Pritisnite Alt + C, Q + Z. Otvorit će se prozor Novi upit u kojem je odabran Jednostavan upit.

  Savjeti: 

  • Ako još niste spremili tablicu za koju želite stvoriti upit, od vas će se zatražiti da to učinite prije otvaranja čarobnjaka za upite.

  • Pomoću čarobnjaka za upite možete stvarati i druge vrste upita: unakrsni upit, upit za pronalaženje duplikata (za pronalaženje zapisa s dupliciranim vrijednostima polja u istoj tablici) te upit za pronalaženje nepodudarnost (za pronalaženje zapisa [redaka] u jednoj tablici koji nemaju povezane zapise u drugoj tablici).

 2. Pritisnite Enter. Otvorit će se prozor Jednostavan upit, a fokus će biti na okviru s popisom Dostupna polja.

 3. Da biste se premjestili na kombinirani okvir za uređivanje Tablice/upiti, pritisnite Alt + T ili Shift + tabulator.

 4. Da biste otvorili padajući popis, pritisnite Alt + strelica dolje. Na padajućem popisu pomoću tipke sa strelicom gore i tipke sa strelicom dolje odaberite tablicu na kojoj želite pokrenuti upit.

 5. Da biste se premjestili na okvir s popisom Dostupna polja, pritisnite tipku tabulatora. Tipkom sa strelicom dolje odaberite polje na kojem želite pokrenuti upit.

 6. Da biste dodali polje u upit, pritisnite Alt + S. Fokus će se premjestiti na okvir s popisom Odabrana polja.

 7. Pritisnite tipku tabulatora. Kada čujete "Gumb Veće od", pritisnite Enter. Ako želite dodati sva polja, pritisnite Alt + S, pritišćite tabulator dok ne čujete "Gumb Dvostruka strelica desno", a zatim pritisnite Enter.

  Da biste u upit dodali još tablica, pritisnite Alt + T. Fokus će se premjestiti na polje za uređivanje Tablice/upiti. Po potrebi ponovite postupak od 4. do 7. koraka.

 8. Kada završite s unosom svih tablica i polja, pritisnite Alt + N da biste se premjestili na sljedeću stranicu čarobnjaka.

  Savjet: Izgled sljedeće stranice čarobnjaka ovisi o podacima koje ste unijeli. Može se, primjerice, od vas zatražiti da odaberete detaljnu ili sažetu verziju upita. Odaberite što želite pa pritisnite Alt + N da biste prešli na sljedeću stranicu čarobnjaka.

 9. Kada se premjestite na sljedeću stranicu čarobnjaka i čujete "Kako želite nasloviti upit?", pritisnite Shift + tabulator. Fokus će se premjestiti na polje Uređivanje naslova. Upišite naziv.

 10. Pogledajte, izmijenite i spremite upit.

  • Da biste spremili upit te ga otvorili radi prikaza podataka, pritisnite Alt + O, Enter. Da biste zatvorili upit, pritisnite F6.

  • Da biste spremili upit i zatvorili čarobnjak bez prikaza rezultata upita, pritisnite Alt + F. Kad se čarobnjak zatvori, upit će se pojaviti na novoj kartici, a fokus će biti na prvoj ćeliji

  • Ako želite izmijeniti dizajn upita, pritisnite Alt + M, Enter. Upit će se otvoriti u prikazu dizajna.

Korištenje dizajnera upita

 1. Pritisnite Alt + C, Q + D. Otvorit će se dijaloški okvir Prikaz tablice u kojem je odabrana kartica Tablice te ćete čuti "Dijaloški okvir Prikaz tablice".

 2. U okviru Prikaz tablice tipkom sa strelicom dolje odaberite tablicu te je dodajte u upit tako da pritisnete Alt + A. Tablica će se zalijepiti u radni prostor iznad rešetke dizajna.

 3. Da biste zatvorili dijaloški okvir Prikaz tablice, pritisnite Alt + C.

 4. Fokus će biti na rešetki dizajna na okviru za uređivanje Redak polja. Čut ćete "Dizajn, automatsko numeriranje, vrsta i tekst" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Access, redak 1, stupac 1"). Da biste u rešetku dizajna dodali polje, pritisnite Alt + tipka sa strelicom dolje. Otvorit će se padajući popis dostupnih polja.

 5. Da biste prešli na padajući popis, pritisnite Ctrl + strelica gore (ako koristite pripovjedač, fokus će se automatski premjestiti na padajući popis).

 6. Tipkom sa strelicom dolje odaberite polje na padajućem popisu pa pritisnite Enter. Odabrano polje prikazat će se u stupcu. Fokus će se automatski premjestiti na sljedeći stupac.

 7. Da biste u upit dodali drugo polje, ponovite postupak od 4. do 6. koraka.

 8. Da biste u polje dodali kriterij, učinite sljedeće:

  1. U stupcu polja u koje želite dodati kriterij pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Kriteriji" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Redak 11, stupac 1").

  2. Unesite kriterij. Za polje Cijena u tablici Proizvodi, primjerice, možete unijeti > = 50 da biste prikazali popis proizvoda čija je cijena 50,00 HRK ili veća.

 9. Da biste vidjeli rezultate upita, pritisnite Alt, J + Q, a zatim G.

 10. Da biste spremili upit, pritisnite CTRL + S. U dijaloškom okviru Spremanje u obliku unesite naziv upita i pritisnite Enter.

Napomena: U dizajneru upita možete istodobno pregledavati podatke iz više povezanih tablica. Ako, primjerice, imate bazu podataka s tablicom Klijenti i tablicom Narudžbe, a obje tablice sadrže polje ID klijenta koje je temelj odnosa jedan prema više između dviju tablica, možete stvoriti upit koji će vratiti narudžbe klijenata iz određenog grada. Da biste stvorili upit koji istodobno pregledava podatke iz više tablica, koristite se ovim postupkom, ali ponovite dio od 2. do 8. koraka da biste u upit dodali još tablica, polja i kriterija.

Stvaranje parametarskog upita

Ako često pokrećete varijacije određenoga upita, razmislite o stvaranju parametarskog upita. Kada pokrenete parametarski upit, upit traži vrijednosti polja, a zatim unesene vrijednosti koristi za stvaranje kriterija za upit.

 1. U navigacijskom oknu odaberite upit na kojem želite utemeljiti parametarski upit.

 2. Pritisnite tipku za aplikacije (obično se nalazi u donjem desnom dijelu tipkovnice) ili Shift + F10. Otvorit će se izbornički prečac i čut ćete "Otvori, O".

 3. Pritisnite D. Upit će se otvoriti u prikazu dizajna, a fokus će biti na prvom retku prvog polja u rešetki dizajna upita.

 4. Na polje koje želite izmijeniti premjestite se pomoću tipke sa strelicom desno.

 5. Da biste se premjestili na redak Kriteriji, pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Kriteriji" (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Redak 11, stupac 1").

 6. Izbrišite sve postojeće podatke iz ćelije pa unesite parametarski niz. Ako, primjerice, želite stvoriti parametarski upit za pronalaženje klijenata u Zagrebu, izbrišite "Zagreb" i unesite [Za koji grad?]. U upitu za unos parametra nije moguće koristiti točku (.) ni uskličnik (!).

  Niz [Za koji grad?] upit je za unos parametra. Uglate zagrade naznačuju da želite da upit traži unos, a tekst (u ovom slučaju [Za koji grad?]) pitanje je koje upit za unos parametra prikazuje.

 7. Da biste pokrenuli upit, pritisnite Alt, J + Q, a zatim G. Otvorit će se prozor Unos vrijednosti parametra, a fokus će biti na polju za uređivanje. Unesite vrijednost, primjerice, Zagreb.

 8. Tabulatorom dođite do gumba U redu pa pritisnite Enter. U ovom će se primjeru prikazati narudžbe kupaca u Zagrebu.

Određivanje vrste podataka parametra

Odredite koju vrstu podataka parametar prihvaća. Vrstu podataka možete postaviti za sve parametre, no osobito je važno postaviti vrstu podataka za brojčane podatke, valute te datum/vrijeme. Kada navedete vrstu podataka koje parametar prihvaća, korisnicima se prikazuju korisnije poruke o pogrešci ako unesu pogrešnu vrstu podataka, npr. tekst kada se očekuje valuta.

Napomena: Ako je parametar postavljen tako da prihvaća tekstne podatke, svi se unosi interpretiraju kao tekst i ne prikazuju se poruke o pogrešci.

Određivanje vrste podataka za parametre u upitu:

 1. Otvorite parametarski upit. Da biste prešli na prikaz dizajna, pritisnite Alt + H, W, a zatim D. Otvorit će se rešetka dizajna.

 2. Pritisnite Alt, J + Q, a zatim S + P. Otvorit će se dijaloški okvir Parametri upita, a fokus će biti na stupcu Parametar.

 3. Za svaki parametar za koji želite odrediti vrstu podataka upišite upit. Provjerite podudara li se svaki parametar s upitom koji ste koristili u retku Kriteriji rešetke dizajna upita. Ako ste, primjerice, unijeli [Za koji grad?], taj isti upit morate unijeti i u dijaloški okvir Parametri upita.

 4. Da biste se premjestili na stupac Vrsta podataka, pritisnite tipku tabulatora.

 5. Da biste otvorili padajući popis, pritisnite Alt + strelica dolje.

 6. Pomoću tipke sa strelicom dolje odaberite vrstu podataka za parametar.

 7. Da biste spremili i zatvorili dijaloški okvir, pritisnite Enter.

Dodatne informacije o korištenju parametara za traženje unosa prilikom pokretanja upita.

Stvaranje unakrsnog upita

Kada želite promijeniti strukturu sažetih podataka radi jednostavnijeg čitanja i razumijevanja, koristite unakrsni upit. Unakrsni upit izračunava zbroj, prosjek ili druge funkcije zbrajanja, a zatim rezultate grupira u dva skupa vrijednosti – jedan po bočnom rubu baze podataka, a drugi preko vrha. Unakrsni upit brzo možete stvoriti pomoću čarobnjaka za upite.

U čarobnjaku za unakrsne upite morate odabrati jednu tablicu ili upit kao izvorišni zapis unakrsnog upita. Ako ta jedna tablica ne sadrži sve podatke koje želite obuhvatiti unakrsnim upitom, najprije stvorite upit odabiranja koji će vratiti željene podatke.

 1. Pritisnite Alt + C, Q + Z. Otvorit će se dijaloški okvir Novi upit u kojem je odabran čarobnjak za jednostavan upit.

  Savjet: Ako još niste spremili tablicu za koju želite stvoriti upit, od vas će se zatražiti da to učinite prije otvaranja čarobnjaka za upite.

 2. Pritisnite tipku sa strelicom dolje. Čut ćete "Čarobnjak za unakrsne upite".

 3. Pritisnite Enter ili Alt + N. Otvorit će se čarobnjak za unakrsne upite u kojem će biti odabran izborni gumb Tablice, a fokus će biti na okviru s popisom Tablice.

 4. Odaberite objekte koje želite koristiti za stvaranje unakrsnog upita:

  • Da biste odabrali tablicu, koristite tipku sa strelicom dolje.

  • Da biste odabrali upit, pritisnite Alt + Q. Kada čujete "Potvrđen izborni gumb Upiti", pritisnite Shift + tabulator da biste prešli u okvir s popisom, a zatim odaberite upit pomoću tipke sa strelicom dolje.

  • Da biste odabrali i tablice i upite, pritisnite Alt + O. Kad čujete "Potvrđena su oba izborna gumba", pritisnite Shift + tabulator da biste prešli u okvir s popisom, a zatim odaberite željene tablice i upite pomoću tipke sa strelicom dolje.

 5. Da biste prešli na sljedeću stranicu, pritisnite Enter ili Alt + N.

 6. Otvorit će se sljedeća stranica, a fokus će biti na okviru s popisom Dostupna polja. Da biste odabrali polje koje sadrži vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja redaka, pritisnite tipku sa strelicom dolje.

 7. Da biste dodali odabrano polje, pritisnite tipku tabulatora, a zatim Enter. Ponovite postupak za svako polje koje želite dodati.

  Savjeti: 

  • Možete odabrati do tri polja koja ćete koristiti kao izvor zaglavlja redaka, no što manje zaglavlja redaka koristite, jednostavnije će biti čitati unakrsni podatkovni list.

  • Ako odaberete više polja za zaglavlja redaka, redoslijed kojim su polja odabrana određuje zadani redoslijed kojim se sortiraju rezultati.

 8. Da biste prešli na sljedeću stranicu čarobnjaka, pritisnite Enter ili Alt + N.

 9. Na sljedećoj stranici pomoću tipke sa strelicom dolje odaberite polje koje sadrži vrijednosti koje želite koristiti kao zaglavlja stupaca.

  Savjet: U pravilu, trebali biste odabrati polje koje sadrži nove vrijednosti da biste pridonijeli lakšem čitanju rezultata. Na primjer, bolje je koristiti polje koje ima samo nekoliko mogućih vrijednosti (npr. spol) nego polje koje sadrži više različitih vrijednosti (npr. dob).

 10. Ako polje koje ste odabrali za zaglavlja stupaca ima vrstu podataka Datum/vrijeme, čarobnjak dodaje korak u kojem datume možete grupirati u intervale. Možete navesti godinu, tromjesečje, mjesec, datum ili datum/vrijeme. Ako za zaglavlja stupaca ne odaberete polje Datum/vrijeme, čarobnjak će preskočiti tu stranicu.

 11. Da biste prešli na sljedeću stranicu, pritisnite Enter ili Alt + N. Kad se stranica otvori, na popisu Polja odabrano je prvo polje, a fokus je na okviru s popisom Funkcije.

 12. Da biste se premjestili na okvir s popisom Polja i odabrali neko drugo polje, pritisnite Shift + tabulator. Čut ćete "Polja, stupac, okvir s popisom" i naziv prvog polja (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Polja, odabrano").

 13. Da biste odabrali polje, koristite tipku sa strelicom dolje.

 14. Da biste se premjestili na okvir Popis funkcija, pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete "Funkcije, stupac, okvir s popisom" i naziv prve funkcije (ako koristite pripovjedač, čut ćete "Funkcije, odabrano").

 15. Da biste odabrali funkciju koja se koristi za izračun sažetih vrijednosti, koristite tipku sa strelicom dolje. Odabrana vrsta podataka polja određuje koje su funkcije dostupne.

 16. Kad završite s odabirom, tabulatorom se pomaknite do potvrdnog okvira Da, uključi zbrojeve redaka i potvrdite ga ili ga poništite.

  Ako uvrstite zbrojeve redaka, unakrsni upit ima dodatno zaglavlje redaka koje koristi isto polje i funkciju kao polje vrijednosti. Uvrštavanjem zbroja redaka umeće se dodatni stupac koji sažima preostale stupce. Ako, na primjer, unakrsni upit izračunava prosječnu dob po mjestu i spolu (sa zaglavljima stupaca spola), dodatni stupac izračunava prosječnu dob po mjestu za sve spolove.

  Savjet: Možete promijeniti funkciju koja se koristi za stvaranje zbrojeva redaka tako da uredite unakrsni upit u prikazu dizajna.

 17. Da biste prešli na sljedeću stranicu čarobnjaka, pritisnite Enter ili Alt + N.

 18. Da biste upitu dodijelili naziv, na sljedećoj stranici pritisnite Shift + tabulator, a zatim unesite naziv. Zadani naziv sadrži nastavak "_crosstab".

 19. Pogledajte, izmijenite i spremite upit.

  • Da biste pogledali unakrsni upit, pritisnite Enter.

  • Ako želite izmijeniti dizajn upita, pritisnite Alt + M, Enter.

  • Da biste spremili upit i zatvorili čarobnjak, pritisnite Alt + F.

Stvaranje upita s brisanjem

Kad istodobno želite ukloniti cijele zapise (retke) iz tablice ili iz dviju povezanih tablica, možete koristiti upit s brisanjem. Upit s brisanjem koristan je zato što vam omogućuje da odredite kriterije za brzo pronalaženje i brisanje podataka. Može vam i uštedjeti vrijeme jer ga možete spremiti pa ponovno koristiti.

Napomene: 

 • Prije brisanja podataka ili pokretanja upita s brisanjem, provjerite imate li sigurnosnu kopiju baze podataka programa Access. Upit s brisanjem daje vam priliku da prije samog brisanja pregledate retke koji će se izbrisati.

 • Ako želite izbrisati samo nekoliko zapisa, nije vam potreban upit. Samo otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice, odaberite polja (stupce) ili zapise (retke) koje želite izbrisati, a zatim pritisnite Delete. Morat ćete potvrditi trajno brisanje.

Stvaranje upita s brisanjem

 1. Pritisnite Alt + C, Q + D. Otvorit će se dijaloški okvir Prikaz tablice.

 2. Da biste odabrali tablicu, koristite tipku sa strelicom dolje. Pritisnite Alt + A. Ponovite taj postupak za svaku tablicu iz koje želite izbrisati zapise.

 3. Da biste zatvorili dijaloški okvir Prikaz tablice, pritisnite Alt + C. Tablica će se prikazati kao prozor u gornjem lijevom dijelu rešetke dizajna upita, a u njoj će biti navedena sva polja.

 4. Pritisnite Alt, J + Q, a zatim X. Otvorit će se rešetka dizajna, a fokus će biti na prvom polju. U rešetki dizajna više neće biti dostupni reci Sortiranje i Prikaz, a postat će dostupan redak Brisanje.

 5. Kad čujete "Automatski broj, redak 1, vrsta i tekst", pritisnite Alt + tipka sa strelicom dolje da biste otvorili padajući popis.

 6. Da biste izbrisali sve prazne retke iz tablice ili polja, učinite sljedeće:

  1. Pomoću tipke sa strelicom dolje odaberite polje u tablici pa pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na sljedeći stupac.

  2. Da biste prešli na prethodni stupac, pritisnite tipku sa strelicom lijevo.

  3. Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se premjestili na redak Brisanje. Kada čujete "Izbriši stupac", pritisnite Alt + strelica dolje da biste otvorili padajući popis.

  4. Da biste odabrali "Gdje", pritisnite tipku sa strelicom gore, a zatim Enter. Fokus će se premjestiti na sljedeći stupac.

  5. Da biste prešli na prethodni stupac, pritisnite tipku sa strelicom lijevo.

  6. Da biste prešli na redak Kriteriji, pritisnite tipku sa strelicom dolje.

  7. Kada čujete "Kriteriji" ili "Redak 11, stupac 1", vrsta je Null.

 7. Korištenje određenog kriterija u upitu s brisanjem:

  1. a. Da biste odabrali polje sa željenim kriterijima za brisanje, koristite tipku sa strelicom dolje i pritisnite Enter.

  2. b. Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se premjestili na redak Brisanje. Pritisnite Alt + strelica dolje, a zatim odaberite "Gdje" tako da pritisnete tipku sa strelicom dolje pa Enter. Fokus će se premjestiti na sljedeći stupac.

  3. c. Da biste prešli na prethodni stupac, pritisnite tipku sa strelicom lijevo.

  4. d. Da biste prešli na redak Kriteriji, pritisnite tipku sa strelicom dolje.

  5. e. Unesite kriterije. Ogledni popis kriterija u upitima potražite u članku Stvaranje i pokretanje upita s brisanjem.

  6. f. Da biste prešli na redak Prikaz, pritisnite tipku sa strelicom gore.

  7. g. Poništite potvrdni okvir Pokaži uz svaki kriterij.

 8. Da biste provjerili vraća li upit zapise koje želite izbrisati, pritisnite Alt + H, W, a zatim H.

 9. Pokretanje upita:

  1. Prijeđite na prikaz dizajna tako da pritisnete Ctrl + H, W, a zatim D.

  2. U prikazu dizajna pritisnite Alt, J + Q, a zatim G. Otvorit će se prozor za potvrdu u kojem će se od vas zatražiti da potvrdite brisanje x redaka.

  3. Da biste izbrisali retke, pritisnite Enter.

 10. Da biste spremili upit, pritisnite Ctrl + S. U dijaloškom okviru Spremanje u obliku unesite naziv i pritisnite Enter.

Sigurnosno kopiranje baze podataka

 1. Pritisnite Alt + F, A. Otvorit će se stranica Spremanje u obliku na kojoj je odabrana mogućnost Spremi bazu podataka kao.

 2. Da biste sigurnosno kopirati bazu podataka, pritisnite B, a zatim Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Spremanje u obliku u kojem je odabran okvir za uređivanje Naziv datoteke. Ako želite, unesite novi naziv baze podataka i pritisnite Enter.

Ako koristite datoteku koja je samo za čitanje ili bazu podataka koja je stvorena u starijoj verziji programa Access, možda će vam se pojaviti poruka da stvaranje sigurnosne kopije baze podataka nije moguće.

Za povratak sigurnosne kopije zatvorite i preimenujte izvornu datoteku, kako bi sigurnosna kopija mogla preuzeti naziv izvorne verzije. Naznačite naziv izvorne verzije na sigurnosnu kopiju i otvorite preimenovanu sigurnosnu kopiju u programu Access.

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×