Stvaranje SmartArt grafike

Stvorite SmartArt grafika da biste brzo i jednostavno napravili vizualni prikaz podataka. Možete birati među velikim brojem različitih rasporeda da biste učinkovito prenijeli svoju poruku ili ideje. SmartArt grafika se može stvoriti u Excel, Outlook, PowerPoint i Word, a mogu se koristiti i u cijelom Office.

Pregled SmartArt grafika, uključujući razmatranja za odabir najbolje grafike i vrste rasporeda za prikaz podataka ili prenošenje koncepta, potražite u članku Odabir SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  SmartArt na kartici Umetanje

 2. U dijaloškom okviru Odabir SmartArt grafike kliknite željenu vrstu i raspored.

 3. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

  • U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite kontrolu sa strelicom na lijevoj strani SmartArt grafike.

   • Da biste dodali tekst, kao što je naslov, u proizvoljnom položaju u bliskoj ili na vrhu SmartArt grafike, na kartici Umetanje u grupi tekst kliknite tekstni okvir da biste umetnuli tekstni okvir. Ako želite da se u tekstnom okviru prikazuje samo tekst, kliknite tekstni okvir desnom tipkom miša, kliknite Oblikovanje oblika ili Oblikovanje tekstnog okvira, a zatim postavite tekstni okvir tako da nema ni pozadinsku boju ni obrub.

  • Kliknite okvir SmartArt grafike i unesite tekst. Da biste postigli najbolje rezultate, tu mogućnost koristite tek nakon što dodate sve željene okvire.

Dodavanje i brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite SmartArt grafiku u koju želite dodati neki drugi oblik.

 2. Kliknite postojeći oblik koji se nalazi najbliže mjestu gdje želite dodati novi oblik.

 3. Na vrpci Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu pokraj mogućnosti Dodaj oblik.

  Gumb Dodaj oblik u grupi Stvaranje grafike

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste umetnuli oblik iza odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli oblik ispred odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik ispred.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik iz tekstnog okna, kliknite postojeći krug, postavite kursor ispred ili iza teksta na mjestu na kojem želite dodati oblik, a zatim pritisnite ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafike, kliknite oblik koji želite izbrisati pa pritisnite DELETE. Da biste izbrisali cijelu SmartArt grafiku, kliknite njezin obrub pa pritisnite DELETE.

 • Da biste dodali oblik, npr. oblačić ili redak, pročitajte članak Dodavanje oblika.

Promjena boja cijele SmartArt grafike

Na oblike u SmartArt grafici možete primijeniti kombinacije boja izvedene iz teme boja.

 1. Kliknite SmartArt grafiku.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Gumb Promijeni boje na kartici Dizajna alata za SmartArt

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Kliknite varijantu boja koju želite.

Primjena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil kombinacija je raznih efekata, kao što su stil crta, kosina i 3D efekti, koje možete primijeniti na oblike u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstven i profesionalan izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafiku.

 2. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Da biste vidjeli ostale SmartArt stilove, kliknite gumb Još Gumb Više .

Umetanje SmartArt grafika i dodavanje teksta u njega

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  Umetanje SmartArt grafike s vrpce

 2. Na izborniku vrsta koje se prikazuju postavite pokazivač na željenu vrstu, a zatim odaberite raspored.

 3. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

  • U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako tekstno okno nije vidljivo, kliknite strelicu na lijevoj strani SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst, kao što je naslov, u proizvoljnom položaju u bliskoj ili na vrhu SmartArt grafika, na kartici Umetanje u grupi tekst kliknite tekstni okvir da biste umetnuli tekstni okvir. Ako želite da se u tekstnom okviru prikazuje samo tekst, kliknite tekstni okvir desnom tipkom miša, kliknite Oblikovanje oblika ili Oblikovanje tekstnog okvira, a zatim postavite tekstni okvir tako da nema ni pozadinsku boju ni obrub.

  • Kliknite okvir u SmartArt grafika, a zatim upišite tekst. Da biste postigli najbolje rezultate, tu mogućnost koristite tek nakon što dodate sve željene okvire.

Dodavanje i brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite SmartArt grafika u koji želite dodati neki drugi oblik.

 2. Kliknite postojeći oblik koji se nalazi najbliže mjestu gdje želite dodati novi oblik.

 3. Na kartici Oblikovanje SmartArt u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu pokraj gumba Dodaj oblik.

  Dodavanje oblika SmartArt grafici

  Ako ne vidite karticu SmartArt dizajn , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati dvaput kliknuti SmartArt grafika da biste otvorili karticu SmartArt dizajn .

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste umetnuli oblik iza odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli oblik ispred odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik ispred.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik dok koristite tekstno okno, kliknite postojeći oblik, premjestite kursor prije ili iza teksta na mjesto na kojem želite dodati oblik, a zatim pritisnite ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafika, kliknite oblik koji želite izbrisati, a zatim pritisnite DELETE. Da biste izbrisali cijeli SmartArt grafika, kliknite obrub SmartArt grafika, a zatim pritisnite DELETE.

 • Da biste dodali oblik, npr. oblačić ili redak, pročitajte članak Dodavanje oblika.

Promjena boja cijele SmartArt grafike

Možete primijeniti varijacije boja koje su izvedene iz tema boja na oblike u SmartArt grafika.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na kartici Oblikovanje SmartArt u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Promjena boja SmartArt grafike

  Ako ne vidite karticu SmartArt dizajn , provjerite jeste li odabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati dvaput kliknuti SmartArt grafika da biste otvorili karticu SmartArt dizajn .

 3. Kliknite varijantu boja koju želite.

Primjena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija raznih efekata, kao što su stil crta, Bevel ili 3D, koje možete primijeniti na oblike u SmartArt grafika da biste stvorili jedinstven i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na kartici dizajn SmartArt u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Da biste vidjeli dodatne SmartArt stilove, kliknite gumb više .

  Kliknite strelicu prema dolje da biste vidjeli dodatne mogućnosti stila SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafika i dodavanje teksta u njega

 1. Na izborniku Umetanje odaberite SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt na vrpci u grupi Umetanje SmartArt grafike odaberite željenu vrstu grafike (popis, postupakitd.), a zatim odaberite prikaz.

 3. Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

  • U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako tekstno okno nije vidljivo, kliknite kontrolu uređivača na lijevoj strani SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst, kao što je naslov, u proizvoljnom položaju u bliskoj ili na vrhu SmartArt grafika, na kartici Umetanje u grupi tekst kliknite tekstni okvir da biste umetnuli tekstni okvir. Ako želite da se u tekstnom okviru prikazuje samo tekst, kliknite tekstni okvir desnom tipkom miša, kliknite Oblikovanje oblika ili Oblikovanje tekstnog okvira, a zatim postavite tekstni okvir tako da nema ni pozadinsku boju ni obrub.

  • Kliknite okvir u SmartArt grafika, a zatim upišite tekst. Da biste postigli najbolje rezultate, tu mogućnost koristite tek nakon što dodate sve željene okvire.

Dodavanje i brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite SmartArt grafika u koji želite dodati neki drugi oblik.

 2. Control-kliknite postojeći oblik koji se nalazi najbliže mjestu na koje želite dodati novi oblik.

 3. Na izborniku prečaca pokažite na Dodaj oblik, a zatim odaberite željenu mogućnost umetanja:

  • Da biste umetnuli oblik iza odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste umetnuli oblik ispred odabranog oblika, kliknite Dodaj oblik ispred.

  Napomene: 

  • Da biste dodali oblik dok koristite tekstno okno, kliknite postojeći oblik, premjestite kursor prije ili iza teksta na mjesto na kojem želite dodati oblik, a zatim pritisnite ENTER.

  • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafika, kliknite oblik koji želite izbrisati, a zatim pritisnite DELETE. Da biste izbrisali cijeli SmartArt grafika, kliknite obrub SmartArt grafika, a zatim pritisnite DELETE.

  • Da biste dodali oblik, npr. oblačić ili redak, pročitajte članak Dodavanje oblika.

Promjena boja cijele SmartArt grafike

Možete primijeniti varijacije boja koje su izvedene iz tema boja na oblike u SmartArt grafika.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt u grupi Stilovi SmartArt grafike kliknite boje.

 3. Kliknite varijantu boja koju želite.

Primjena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija raznih efekata, kao što su stil crta, Bevel ili 3D, koje možete primijeniti na oblike u SmartArt grafika da biste stvorili jedinstven i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt u grupi Stilovi SmartArt grafike kliknite željeni SmartArt stil.

  Da biste vidjeli dodatne SmartArt stilove, kliknite gumb više .

  Kliknite strelicu prema dolje da biste vidjeli dodatne mogućnosti stila SmartArt grafike.

U PowerPoint za web možete dodavati i uređivati SmartArt grafika.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje odaberite SmartArt.

  Na kartici Umetanje odaberite SmartArt

 2. Na padajućem izborniku odaberite željeni plan.

  Grafika se umeće na slajdu. Na lijevoj strani grafike prikazat će se uređivač teksta. Svaka stavka grafičke oznake u uređivaču odgovara jednoj stavci na slici.

  Dodavanje teksta u SmartArt grafiku u uređivaču teksta na lijevoj strani
 3. Da biste unijeli tekst, kliknite pokraj grafičke oznake u uređivaču teksta, a zatim upišite tekst ili zalijepite tekst koji ste kopirali s drugog mjesta.

Dodavanje i brisanje oblika u SmartArt grafici

Oblike u uređivaču teksta dodajete pritiskom na tipku ENTER da biste dodali drugu stavku grafičkih oznaka.

Oblike u uređivaču teksta možete izbrisati tako da kliknete na stavku grafičke oznake koju želite ukloniti.

Promjena boja cijele SmartArt grafike

Možete primijeniti varijacije boja (koje su izvedene iz tema boja prezentacije) na oblike u SmartArt grafika.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na vrpci u odjeljku SmartArt alatiodaberite Promjena boja.

  U odjeljku SmartArt alati odaberite Promjena boja da biste otvorili galeriju boja

 3. Na izborniku koji će se prikazati odaberite željenu varijaciju boje.

Primjena SmartArt stila na grafiku

SmartArt stil je kombinacija efekata, kao što su stil crte, kosina ili 3D, koje možete primijeniti na oblike u SmartArt grafika za stvaranje profesionalnog izgleda.

 1. Kliknite SmartArt grafika.

 2. Na vrpci u odjeljku SmartArt alatiodaberite Stilovi.

  U odjeljku SmartArt alati odaberite strelicu više stilova da biste otvorili galeriju SmartArt stilova.

 3. Na izborniku koji će se prikazati odaberite željeni stil.

  Postavite pokazivač miša na bilo koju mogućnost da biste vidjeli naziv opisa za tu mogućnost.

Obrnuti redoslijed oblika u grafici

Prema zadanim postavkama oblici u grafičkim slučajevima naređuju se slijeva nadesno (ili u smjeru kazaljke na satu ako je grafika kružna). 

Da biste poništili redoslijed oblika, učinite sljedeće:

 1. Odaberite grafiku.

 2. Na vrpci u odjeljku SmartArt alatiodaberite zdesna nalijevo.

Promjena razine popisa stavke

Tekstno okno funkcionira kao prikaz strukture ili popis s grafičkim oznakama koji preslikava informacije izravno na značajku SmartArt grafika. Svaki SmartArt grafika definira vlastito mapiranje između grafičkih oznaka u uređivaču teksta i skupa oblika u SmartArt grafika.

Da biste uvukli redak u tekstnom oknu, odaberite redak koji želite uvući, a zatim u odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn kliknite Smanji razinu.

Da biste smanjili razinu popisa, odaberite crtu koju želite uvući, a zatim kliknite promoviraj ( ili pritisnite SHIFT + TAB).

Savjeti

 • Da biste promijenili veličinu cijele SmartArt grafika, kliknite obrub SmartArt grafika, a zatim vucite ručice za promjenu veličine u programu ili van dok ne SmartArt grafika bude željene veličine.

 • Ako u PowerPoint u sustavu Windows ili macOS već imate tekst na slajdu, tekst slajdova možete pretvoriti u SmartArt grafiku.

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×