Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa u navigacijskom oknu te upravljanje njima

Upotrijebite navigacijsko okno da biste koristili objekte baze podataka u programu Access i upravljali njima. U navigacijskom oknu možete stvarati prilagođene kategorije te grupe i tako objekte baze podataka organizirati na željeni način.Tako, primjerice, možete stvoriti prečace samo na objekte koje korisnici trebaju vidjeti i na taj im način olakšati rad. U ovoj je temi objašnjeno stvaranje prilagođenih kategorija i grupa u navigacijskom oknu i upravljanje njima.

Sadržaj članka

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Uklanjanje objekata iz prilagođenih grupa i vraćanje objekata u njih

Stvaranje prilagođenih kategorija i grupa

Prilagođena kategorija stvara se za otvorenu bazu podataka i s njom putuje. Prilagođene kategorije i grupe nije moguće prenijeti u druge baze podataka.

Koristite dijaloški okvir Mogućnosti navigacije kako biste stvorili i upravljali prilagođenim kategorijama i grupama. Postupak slijedi ove općenite korake:

 • Prvo je potrebno stvoriti prilagođenu kategoriju. U programu Access dostupna je kategorija Prilagođeno. Tu je kategoriju moguće preimenovati i dodavati ili uklanjati grupe prema potrebi, a može se i u bilo koje vrijeme stvoriti i nova kategorija.

 • Nakon stvaranja kategorije slijedi stvaranje jedne ili više grupa za novu kategoriju.

 • Sada je potrebno zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i u navigacijskom oknu dovući ili kopirati i zalijepiti objekte baze podataka koji se žele dodati prilagođenoj grupi. Objekti se dovlače ili kopiraju iz posebne grupe naziva Nedodijeljeni objekti, koju Access stvara prilikom svakog stvaranja prilagođene kategorije.

  Napomena: Kada se prilagođenoj grupi doda objekt baze podataka iz grupe nedodijeljenih objekata, Access stvara prečac do tog objekta — ne premješta se, niti ne kopira sam objekt. Preimenuje li se ili izbriše prečac u prilagođenoj grupi, te promjene ne utječu na stvarni objekt, već samo na prečac do njega.

 • Nakon popunjavanja prilagođene grupe ili grupa, moguće je sakriti grupu Nedodijeljeni objekti ili bilo koju drugu grupu koju se ne želi prikazivati.

Stvaranje prilagođene kategorije

 1. Kliknite desnom tipkom miša na vrh navigacijskog okna i zatim kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U dijaloškom okviru Mogućnosti navigacije, na popisu Kategorije kliknite Dodaj stavku. Na popisu će se pojaviti nova kategorija. Slika prikazuje novu prilagođenu kategoriju:

  Nova prilagođena kategorija u navigacijskom oknu

 3. Unesite naziv za novu kategoriju i zatim pritisnite ENTER.

  Preporuča se korištenje naziva razumljivog osobama koje koriste bazu podataka. Nakon stvaranja naziva, natpis na desnoj strani popisa se mijenja kako bi odgovarao tom nazivu. Na primjer, imenujete li novu kategoriju Moja kontrolna ploča, natpis na desnoj strani popisa mijenja su u Grupe za "Moja kontrolna ploča". Možete primijetiti da popis sadrži grupu naziva Nedodijeljeni objekti. Access tu grupu stvara prema zadanoj postavci. Ta grupa sadrži sve objekte baze podataka i njima se popunjava prilagođena grupa.

  Nakon stvaranja prilagođene kategorije možete stvoriti neke grupe za tu kategoriju. Možete stvoriti koliko god je grupa potrebno. Izvedite sljedeće korake uz otvoren dijaloški okvir Mogućnosti navigacije.

Stvaranje prilagođene grupe

 1. Na popisu Grupe za "naziv grupe" kliknite Dodaj grupu i zatim unesite naziv za grupu. Postupak ponavljajte koliko god je puta potrebno. Na primjer, Moja upravljačka ploča može sadržavati tri grupe – Obrasci za unos podataka, Izvješća i Upiti. U ovoj fazi, grupe dodajte prema potrebama korisnika ili vlastitim sklonostima.

 2. Potvrdni okvir pokraj grupe Nedodijeljeni objekti ostavite odabran i kliknite U redu. Access će zatvoriti dijaloški okvir Mogućnosti navigacije i dodati novu prilagođenu grupu u navigacijsko okno. Nova se grupa za sada ne može vidjeti.

 3. Sljedeći koraci opisuju kako novu grupu učiniti vidljivom i kako grupi dodati objekte.

Dodavanje objekata prilagođenoj grupi

 1. Kliknite izbornik na vrhu navigacijskog okna i u gornjem dijelu izbornika odaberite kategoriju koju želite. Grupa ili grupe stvorene za kategoriju pojavit će se u donjem dijelu izbornika zajedno s grupom Nedodijeljeni objekti.

 2. U grupi Nedodijeljeni objekti odaberite stavke koje želite koristiti u svojoj prilagođenoj grupi i zatim ih premjestite u tu grupu. Access omogućuje nekoliko načina premještanja označenih stavki. Možete:

  • Vući svaku stavku zasebno.

  • Pritisnuti tipku CTRL, označiti više stavki i zatim ih odvući u prilagođenu grupu.

  • Desnom tipkom miša kliknite jednu od označenih stavki, pokažite na Dodaj grupi i zatim kliknite naziv prilagođene grupe.

Po završetku, grupu Nedodijeljeni objekti možete ostaviti vidljivom u navigacijskom oknu ili je sakriti.

Skrivanje grupe Nedodijeljeni objekti

 1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. U oknu Grupe za "kategorija" poništite potvrdni okvir Nedodijeljeni objekti.

Nakon stvaranja prilagođenih kategorija i grupa i dodavanja prečaca toj grupi, te prečace možete koristiti za stvaranje dodatnih grupa. Sljedeći koraci objašnjavaju kako.

Stvaranje nove prilagođene grupe korištenjem objekta u postojećoj prilagođenoj grupi

Napomena: Prije korištenja ove tehnike, trebali biste prema uputama u ranijim odlomcima stvoriti prilagođenu kategoriju i grupu.

 1. Dok je prilagođena kategorija i grupa otvorena u navigacijskom oknu, desnom tipkom kliknite na objekt koji želite smjestiti u novu grupu.

 2. Pokažite na Dodavanje u grupu pa kliknite Nova grupa.

  U navigacijskom se oknu pojavljuje nova grupa.

  Nova prilagođena grupa u navigacijskom oknu

  Unesite naziv nove grupe i po potrebi povucite dodatne prečace prema novoj grupi.

Vrh stranice

Prikaz ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

U prilagođenoj kategoriji možete sakriti neke ili sve grupe i u grupi možete sakriti neke ili sve objekte. Upamtite sljedeće:

 • Access pruža dva načina za skrivanje objekta. Za skrivanje objekta iz njegove nadređene grupe i kategorije možete koristiti naredbe u navigacijskom oknu ili možete za svaki objekt odabrati svojstvo i sakriti ga u svim grupama i kategorijama otvorene baze podataka.

 • Skrivene objekte i grupe možete otkriti ili ih u navigacijskom oknu prikazati kao blijede, nedostupne ikone. Ovo je omogućeno odabirom ili čišćenjem potvrdnog okvira Prikaži skrivene objekte u dijaloškom okviru Navigacijsko okno. Isti potvrdni okvir se također koristi kada grupu ili objekt treba otkriti ili vratiti.

Sljedeći koraci objašnjavaju kako se svaki od ovih zadataka izvodi.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom kliknite naslovnu traku grupe koju želite sakriti i zatim kliknite Sakrij.

  Napomena: Ovaj je zadatak moguće izvesti korištenjem dijaloškog okvira Mogućnosti navigacije. Otvorite dijaloški okvir (ako ne znate kako, pogledajte korake u sljedećem odlomku) i na popisu "Grupe za "kategorija" poništite potvrdni okvir pokraj grupe koju želite sakriti.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Desnom tipko miša kliknite traku izbornika na vrhu navigacijskog okna i zatim na izborniku prečacu kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. S popisa Kategorije odaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na popisu Grupe za "kategorija" potvrdite okvir pokraj skrivene grupe.

 4. Kliknite U redu.

Skrivanje objekta u njemu nadređenoj grupi

 • U navigacijskom oknu desnom tipkom kliknite na objekt i zatim kliknite Sakrij.

Skrivanje objekta u svim kategorijama i grupama

 1. Desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite sakriti i zatim kliknite Svojstva objekta.

  Pojavit će se dijaloški okvir Svojstva i Access će naslovu dijaloškog okvira dodati naziv objekta. Na primjer, otvorite li obrazac naziva Narudžbe, u naslovu dijaloškog okvira stajat će Svojstva narudžbe. Sljedeća slika prikazuje dijaloški okvir.

  Dijaloški okvir Svojstva za objekte baze podataka u programu Access

 2. Odaberite potvrdni okvir Skriveno.

 3. Kliknite U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i u izborniku prečacu kliknite Mogućnosti navigacije.

 2. Pod Mogućnosti prikaza odaberite potvrdni okvir Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite U redu za povratak u navigacijsko okno. Okno će za sve skrivene objekte prikazivati blijedu ikonu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako ste objekt sakrili jedino u njegovoj nadređenoj grupi i kategoriji, desnom tipkom kliknite na objekt i zatim kliknite Otkrij.

  • Ako ste objekt sakrili u svim kategorijama i grupama postavljanjem svojstva Skriveno, desnom tipkom miša kliknite objekt, kliknite Svojstva prikaza i zatim poništite potvrdni okvir Skriveno.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje objekata u prilagođenim grupama

S vremenom, prema zahtjevima korisnika i poslovnog procesa, može doći do potrebe za promjenom prilagođenih grupa. Dodavati i uklanjati objekte iz grupe možete bilo kada. Slijedi postupak koji objašnjava kako.

Brisanje objekata iz prilagođene grupe

 • U navigacijskom oknu, desnom tipkom kliknite objekt koji želite ukloniti i zatim kliknite Izbriši.

Vraćanje objekta u prilagođenu grupu

 1. Ako je grupa Nedodijeljeni objekti skrivena, prikažite je.

  Kako prikazati grupu Nedodijeljeni objekti?

  1. Desnom tipkom miša kliknite izbornik pri vrhu navigacijskog okna i na izborniku prečaca kliknite Mogućnosti navigacije.

  2. U oknu Grupe za"kategorija" potvrdite okvir pokraj mogućnosti Nedodijeljeni objekti.

 2. Prema potrebi vucite ili kopirajte i zalijepite željene objekte iz grupe Nedodijeljeni objekti u prilagođenu grupu.

Preimenovanje objekta u prilagođenoj grupi

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom kliknite objekt koji želite preimenovati i zatim kliknite Preimenuj prečac.

 2. Unesite novi naziv za prečac i zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×