Stvaranje prikaza zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona u radnoj površini baze podataka programa Access

Kada morate provesti analizu interaktivnih podataka ili stvoriti dinamične, interaktivne grafikone, možete se poslužiti prikazima zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. U ovom članku pronaći ćete upute za stvaranje i prilagodbu tih prikaza.

Što vas zanima?

Općenito o prikazima zaokretne tablice

Primjer prikaza zaokretne tablice

Dodavanje obruba ili nekog drugog stila na sliku

Prikaz pojedinačnih stavki

Stvaranje prikaza zaokretne tablice

1. korak: stvaranje upita

2. korak: otvaranje upita u prikazu zaokretne tablice

3. korak: dodavanje podatkovnih polja u prikaz zaokretne tablice

Dodavanje polja retka

Dodavanje polja stupca

Dodavanje polja s detaljima

Dodavanje polja filtra

Premještanje polja

Brisanje polja

4. korak: dodavanje izračunatih polja s detaljima i polja s ukupnim vrijednostima u prikaz

Dodavanje izračunatih polja s detaljima

Dodavanje polja s ukupnim vrijednostima

5. korak: promjena natpisa polja i oblikovanje podataka

6. korak: filtriranje, sortiranje i grupiranje podataka

Dizajniranje prikaza zaokretnog grafikona

Razlike između prikaza zaokretne tablice i prikaza zaokretnog grafikona

Primjeri prikaza zaokretnog grafikona

Stvaranje prikaza zaokretnog grafikona

1. korak: uključivanje prikaza zaokretnog grafikona

2. korak: dodavanje i uklanjanje polja u prikazu zaokretnog grafikona

Dodavanje polja

Brisanje polja

3. korak: grupiranje, filtriranje i sortiranje podataka

Grupiranje podataka

Filtriranje podataka

Sortiranje podataka

4. korak: promjena vrste grafikona

5. korak: dodavanje legende

6. korak: uređivanje i oblikovanje teksta

Naslovi osi

Natpisi podataka

7. korak: oblikovanje područja crtanja

Općenito o prikazima zaokretne tablice

Zaokretna tablica interaktivna je tablica u kojoj se brzo objedinjavaju i uspoređuju velike količine podataka. Njezine retke i stupce možete okretati da biste vidjeli razne sažetke izvornih podataka, a možete prikazivati i detalje za područja koja vas zanimaju. Zaokretna tablica često se koristi prilikom analize povezanih ukupnih vrijednosti, osobito kada morate sumirati dug popis brojeva, a želite usporediti nekoliko činjenica o svakom od tih brojeva.

Primjer prikaza zaokretne tablice

Na sljedećoj ilustraciji prikazan je upit o podacima s fakture u prikazu zaokretne tablice. U prikazu se vide samo sažete vrijednosti.

Prikaz zaokretne tablice

U polju Država vrijednosti su filtrirane, pa se pokazuju podaci samo za Hrvatsku.

Polje Prilagođena regija prilagođeno je polje grupe. Prilagođena polja grupe omogućuju vam grupiranje stavki na način koji vam omogućuje bolju analizu podataka. Ovdje su stavke iz polja Grad grupirane u dvije kategorije: Jadran i Ostatak zemlje.

U polju Ukupna vrijednost transakcija u obliku postotka prikazuje se ukupna vrijednost transakcija određenog prodavača u svakoj od tih dviju regija.

U polju Br. transakcija prikazuje se broj transakcija određenog prodavača u svakoj od tih regija.

Na prethodnoj ilustraciji jednostavno je usporediti podatke o raznim prodavačima za razne regije. Budući da je tablica interaktivna, filtre, ukupne vrijednosti i razinu detalja možete jednostavno promijeniti da biste podatke analizirali na razne načine.

Vrh stranice

Prikaz detaljnih podataka

Ako kliknete znak plus (+) s desne strane nekog prodavača ili ispod neke regije, vidjet ćete pojedinačne detaljne zapise. Na sljedećoj se ilustraciji prikazuju detaljni podaci za Zrinku Makovac.

Dodavanje obruba ili nekog drugog stila na sliku

Ta polja s detaljima postoje u temeljnom izvoru zapisa.

U izračunatom polju s detaljima koristi se izraz koji se temelji na drugim poljima s detaljima.

Te pojedinačne transakcije obradila je Zrinka Makovac u regiji Jadran.

Na dnu prikaza nalazi se sažetak polja i podataka.

Ako kliknete znak minus (-) s desne strane prodavača ili regije, sakrit ćete pripadajuće detaljne podatke.

Napomena: Skrivanje podataka pridonosi učinkovitosti prikaza zaokretne tablice.

Vrh stranice

Prikaz pojedinačnih stavki

Kada u području stupca postoji više polja, možete kliknuti znak plus (+) ili znak minus (-) s lijeve strane neke stavke da biste prikazali, odnosno sakrili stavke niže razine. Da biste, primjerice, prikazali sažete ili detaljne podatke za svaki grad na Jadranu, kliknite znak plus (+) s lijeve strane stavke Jadran.

Na sljedećoj ilustraciji prikazuju se sažete vrijednosti za svaki grad u grupi Jadran.

Prikaz pojedinačnih stavki

Stavke polja Grad grupiraju se u prilagođenu grupu Jadran.

Sažeti podaci za Kraljevicu.

Ako kliknete ovdje, prikazuju se kupci iz Kraljevice i sažeti podaci za svakoga od njih.

Ako kliknete tu, prikazuju se detaljni podaci za Kraljevicu.

Vrh stranice

Stvaranje prikaza zaokretne tablice

Za upite, tablice i obrasce programa Access možete stvarati i prikaze zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. U ovom članku objasnit ćemo kako se stvaraju prikaz zaokretne tablice i prikaz zaokretnog grafikona za upit programa Access.

1. korak: stvaranje upita

Ako još nemate upit koji želite koristiti za prikaz zaokretne tablice, stvorite novi na sljedeći način:

 • U grupi Upiti na kartici Stvaranje kliknite Čarobnjak za upite ako upit želite sastaviti pomoću čarobnjaka ili pak Dizajn upita ako ga želite sastaviti sami.

Pri dodavanju polja u rešetku upita obavezno uvrstite:

 • polja s podacima koje želite sažeti, npr. iznose u valuti ili druge brojčane podatke

 • polja prema kojima želite usporediti podatke, npr. polja zaposlenika, regija ili datuma

Ako stavke u zaokretnoj tablici želite brojiti, trebali biste uvrstiti i polje s njihovim jedinstvenim identifikatorom. Da biste, primjerice, brojali fakture, u upit biste trebali uvrstiti i identifikator iz tablice faktura.

Dodatne informacije o stvaranju upita potražite u članku Uvod u upite.

2. korak: otvaranje upita u prikazu zaokretne tablice

 1. Ako upit još nije otvoren, dvokliknite ga u navigacijskom oknu.

 2. U grupi Prikazi na kartici Polazno kliknite Prikaz pa Prikaz zaokretne tablice.

  Access otvara prikaz prazne zaokretne tablice bez ijednog polja ili podatka.

3. korak: dodavanje podatkovnih polja u prikaz zaokretne tablice

U ovom koraku dodajete polja za naslove stupaca i redaka prikaza zaokretne tablice te polja detalja i filtara. Radi toga mora biti vidljiv Popis polja.

 • Ako Popis polja nije vidljiv u grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn kliknite Popis polja.

Dodavanje polja retka

Polja redaka polja su od kojih su sastavljeni reci zaokretne tablice. Polje Prodavač na ilustracijama na početku ovog članka primjer je polja retka.

Da biste dodali polje retka:

 • Povucite polje s popisa polja u područje koje je na zaokretnoj tablici označeno tekstom Ovdje ispustite polja retka.

Polje filtra možete dodati i na sljedeći način:

 1. Odaberite polje na popisu polja.

 2. S padajućeg popisa na dnu popisa polja odaberite Područje retka pa kliknite Dodaj u.

Dodavanje polja stupca

Kao što govori i samo ime, polja stupca polja su od kojih su sastavljeni stupci zaokretne tablice. Polja Grad i IDKupca na ilustracijama na početku ovog članka primjeri su polja stupca.

Da biste dodali polje stupca:

 • Povucite polje s popisa polja u područje koje je na zaokretnoj tablici označeno tekstom Ovdje ispustite polja stupca.

Polje filtra možete dodati i na sljedeći način:

 1. Odaberite polje na popisu polja.

 2. S padajućeg popisa na dnu popisa polja odaberite Područje stupca pa kliknite Dodaj u.

Dodavanje polja s detaljima

Polja s detaljima polja su od kojih se sastoje ćelije s detaljima u zaokretnoj tablici. Polja Naziv proizvoda, Jedinična cijena i Količina na ilustracijama na početku članka primjeri su polja s detaljima.

Da biste dodali polje s detaljima:

 • Povucite polje s popisa polja u područje koje je na zaokretnoj tablici označeno tekstom Ovdje ispustite polja zbrojeva ili pojedinosti.

Polje filtra možete dodati i na sljedeći način:

 1. Odaberite polje na popisu polja.

 2. S padajućeg popisa na dnu popisa polja odaberite Područje detalja pa kliknite Dodaj u.

Dodavanje polja filtra

Polja filtra nisu obavezna. Polje filtra omogućuje vam filtriranje cijele zaokretne tablice po nekoj vrijednosti. Primjerice, polje Država na prvoj ilustraciji na početku ovog članka dodano je kao polje filtra. Zbog toga se cijela zaokretna tablica može filtrirati po određenim državama.

Da biste dodali polje filtra:

 • Povucite polje s popisa polja u područje koje je na zaokretnoj tablici označeno tekstom Polja filtra.

Polje filtra možete dodati i na sljedeći način:

 1. Odaberite polje na popisu polja.

 2. S padajućeg popisa na dnu popisa polja odaberite Područje filtra pa kliknite Dodaj u.

Premještanje polja

 • Povucite naziv polja na željeno mjesto. Pazite da povučete samo naziv polja (na primjer, Prodavač), a ne i neku od vrijednosti polja.

Brisanje polja

 • Odaberite naziv polja koje želite izbrisati pa u grupi Aktivno polje na kartici Dizajn kliknite Ukloni polje.

  Napomena: Tom akcijom polje se uklanja iz prikaza, ali je i dalje dostupno u temeljnom izvoru podataka.

4. korak: dodavanje izračunatih polja s detaljima i polja s ukupnim vrijednostima u prikaz

Dodavanje izračunatih polja s detaljima

 1. U grupi Alati na kartici Dizajn kliknite Formule, pa Stvori izračunato osnovno polje.

  Access prikazuje dijaloški okvir Svojstva.

 2. U okvir Naziv upišite naziv izračunatog polja.

 3. U veći okvir ispod okvira Naziv upišite izračun koji želite izvesti, npr.

  Jedinična cijena * Količina

  Savjet:  Polja u izračun možete dodati pomoću padajućeg popisa i gumba Umetni referencu na u dnu dijaloškog okvira Svojstva.

 4. Kliknite Promijeni. Access dodaje izračunato polje na popis polja.

 5. Za svako novo izračunato polje koje želite stvoriti ponovite korake od 2. do 4.

 6. Zatvorite dijaloški okvir Svojstva.

 7. Dodajte izračunato polje u zaokretnu tablicu prema uputama iz odjeljka Dodavanje polja s detaljima.

Dodavanje polja s ukupnim vrijednostima

 1. Provjerite prikazuju li se ćelije: odaberite oznaku naslova stupca pa u grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn kliknite Pokaži detalje.

 2. Odaberite jednu od detaljnih vrijednosti za koju želite dodati ukupnu vrijednost.

 3. U grupi Alati na kartici Dizajn kliknite Automatski izračun, a zatim kliknite vrstu ukupne vrijednosti koju želite dodati.

 4. Ponovite 3. korak za svaku vrstu ukupne vrijednosti koju želite dodati.

5. korak: promjena natpisa polja i oblikovanje podataka

 1. U zaokretnoj tablici odaberite oznaku polju koje želite promijeniti.

 2. U grupi Alati na kartici Dizajn kliknite Svojstva.

 3. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Natpisi.

 4. U okvir Natpis upišite željeni natpis pa pritisnite tipku ENTER.

 5. Postavite sve željene mogućnosti oblikovanja natpisa.

 6. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Oblikovanje.

 7. Pomoću naredbi na kartici Oblikovanje sortirajte podatke i oblikujte tekst i ćelije.

 8. Ako zaokretna tablica sadrži retke s ukupnim vrijednostima, klikom na Sakrij detalje na kartici Dizajn sakrijte polja s detaljima da bi se prikazivala samo polja s ukupnim vrijednostima.

 9. Ponavljajte korake od 3. – 7. da biste postavili natpise i oblikovanja za polja s ukupnim vrijednostima.

Savjet:  Da biste ukupne vrijednosti prikazali kao postotak sveukupne vrijednosti, odaberite jednu ukupnu vrijednost pa u grupi Alati na kartici Dizajn kliknite Pokaži kao, a zatim odaberite sveukupnu vrijednost s kojom je želite usporediti (ukupna vrijednost retka, stupca itd.).

6. korak: filtriranje, sortiranje i grupiranje podataka

 • Da biste filtrirali podatke, kliknite strelicu dolje pokraj naziva nekog polja, a zatim potvrdite ili poništite potvrdne okvire da biste uključili željeni filtar.

 • Da biste grupirali podatke:

  1. U zaokretnoj tablici kliknite vrijednosti koje želite grupirati. Da biste, primjerice, grupirali nekoliko gradova, kliknite prvi grad, a potom, držeći pritisnutu tipku CTRL, kliknite druge gradove koje želite grupirati.

  2. Kliknite desnom tipkom miša neku od odabranih vrijednosti pa kliknite Grupiraj stavke.

   Access stvara prilagođenu razinu grupe. Natpis i oblikovanje grupe možete promijeniti primjenom postupka opisanog u odjeljku 5. korak: promjena natpisa polja i oblikovanje podataka.

Kada dodate razinu grupiranja, grupu možete odabrati pa pomoću naredbi Proširi polje i Sažmi polje na kartici Dizajn prikazati, odnosno sakriti pojedinačna polja u grupi.

Vrh stranice

Dizajniranje prikaza zaokretnog grafikona

Razlike između prikaza zaokretne tablice i prikaza zaokretnog grafikona

Raspored prikaza zaokretnog grafikona sličan je prikazu zaokretne tablice, osim što se u prikazima zaokretne tablice prikazuju detalji podataka, a u prikazima zaokretnog grafikona prikazuju se ukupne vrijednosti i sažeci podataka (obično u obliku zbrojeva i ukupnih brojeva).

Dodatno, umjesto područja redaka i stupaca, u prikazu zaokretnog grafikona prikazuju se područja nizova i kategorija. Niz je grupa povezanih podatkovnih točaka i obično se u legendi označava određenom bojom. Kategorija se sastoji od po jedne podatkovne točke iz svakog niza i obično je označena oznakom na osi kategorije (x).

Promjene rasporeda tablice, upita ili obrasca u drugim prikazima neovisne su o rasporedu objekata u prikazu zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. No promjena rasporeda u prikazu zaokretne tablice, npr. premještanje polja iz područja stupca u područje retka, odražava se u prikazu zaokretnog grafikona i obratno.

Primjeri prikaza zaokretnog grafikona

U prvom primjeru prikaza zaokretnog grafikona prikazano je pet prodavača s najvećim iznosima prodaje (što pokazuju ukupne jedinične cijene) u Hrvatskoj u razdoblju od 1996. do 1998. godine. Svaki podatkovni marker proteže se do vrijednosti na osi vrijednosti (y) koja predstavlja zbroj cijena za prodane jedinice.

Jedinične cijene za ukupno prodano

U području filtra polje Država filtrirano je tako da pokazuje samo jedinične cijene za Hrvatsku.

U području podataka prikazuju se ukupne vrijednosti za jedinične cijene za prodane jedinice.

U području crtanja nalazi se pozadina za podatkovne markere.

Rešetke čine preglednijim točke na osi vrijednosti na koje padaju podatkovni markeri.

Ovaj podatkovni marker predstavlja jednu točku kategorije (u ovom slučaju prodavača) sastavljenu od triju točaka niza (u ovom slučaju 1996., 1997. i 1998.).

Područje niza sadrži polje niza Datuma narudžbe. S desne strane grafikona dodana je legenda, koja se prikazuje neposredno ispod tog polja niza.

Područje kategorije sastoji se od oznaka kategorije – u ovom slučaju oznake kategorije imena su prodavača.

Oznaka vrijednosti na osi referentni je okvir za svaki podatkovni marker.

Isti je grafikon moguće "okretati", odnosno njime je moguće manipulirati da bi se prikazali razni skupovi analiza, kao što je slučaj u sljedećem primjeru, u kojem se uspoređuje pet država/regija u pogledu primljenih narudžbi. (Obratite pozornost na to da je u ovom primjeru polje Prodavač sad u području filtra, a polje Država u području kategorije.)

Prodavač i država

Vrh stranice

Stvaranje prikaza zaokretnog grafikona

Sljedeće upute temelje se na pretpostavci da ste prema gore navedenim uputama stvorili prikaz zaokretne tablice.

1. korak: uključivanje prikaza zaokretnog grafikona

U grupi Prikazi na kartici Dizajn kliknite Prikaz, a zatim Prikaz zaokretnog grafikona.

2. korak: dodavanje i uklanjanje polja u prikazu zaokretnog grafikona

U ovom koraku možete dodati ili ukloniti polja iz grafikona. Kada uklonite polje iz grafikona, podaci su i dalje dostupni putem popisa polja, ali se ne prikazuju na grafikonu.

Dodavanje polja

 • Da biste dodali polje, povucite ga s popisa polja u jednu od "zona za ispuštanje" na grafikonu. Možete i odabrati polje s popisa pa na dnu popisu odabrati područje u koje ga želite dodati, a potom kliknuti Dodaj u.

  • Ako ne vidite zone za ispuštanje, u grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn kliknite Padajuće zone.

  • Ako ne vidite popis polja, u grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn kliknite Popis polja.

Brisanje polja

 • Da biste izbrisali polje, odaberite njegovu oznaku na grafikonu, a potom pritisnite DELETE. Polje možete i povući s grafikona.

3. korak: grupiranje, filtriranje i sortiranje podataka

Radi bolje čitljivosti grafikona uvijek je dobro grupirati, filtrirati i sortirati podatke. Na ilustracijama na početku ovog odjeljka, primjerice, datumi narudžbi grupirani su po godinama, što omogućuje jednostavan prikaz sažetka za svaku godinu, pa korisnik ne mora gledati datum svake pojedinačne narudžbe. Podaci su, k tome, i filtrirani da bi se vidjelo kojih pet prodavača ima najveće iznose prodaje. Na koncu, svaki je podatkovni marker sortiran po svojoj ukupnoj vrijednosti uzlaznim redoslijedom, pa se lako vidi koji od pet prodavača ima najveću prodaju, a koji najmanju.

Grupiranje podataka

 1. Odaberite naziv polja na grafikonu.

 2. Ako dijaloški okvir Svojstva još nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite naziv polja pa kliknite Svojstva.

 3. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Filtriranje i grupiranje.

 4. U odjeljku Grupiranje na popisu Grupiraj stavke po odaberite željenu mogućnost grupiranja. U polju datuma, primjerice, možete kliknuti Godine. U tekstnom polju možete, primjerice, po znakovima prefiksa grupirati prva tri znaka imena.

Filtriranje podataka

 1. Odaberite podatkovni marker na grafikonu.

 2. Ako dijaloški okvir Svojstva još nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite podatkovni marker pa kliknite Svojstva.

 3. Na kartici Filtriranje i grupiranje dijaloškog okvira Svojstva u odjeljku Filtriranje odaberite vrstu filtriranja i broj stavki koje želite prikazati. Da biste, primjerice, vidjeli pet prvih stavki, na popisu Prikaži odaberite Prvih pa u okvir Stavki upišite 5.

Sortiranje podataka

 • Desnom tipkom miša kliknite podatkovni marker na grafikonu, pokažite na Sortiranje, a potom kliknite željenu mogućnost sortiranja.

4. korak: promjena vrste grafikona

 1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na grafikonu pa kliknite Promijeni vrstu grafikona.

 2. Na popisu s lijeve strane u dijaloškom okviru Svojstva odaberite opću vrstu grafikona.

 3. Na popisu s desne strane odaberite konkretnu vrstu grafikona koju želite.

5. korak: dodavanje legende

 1. Kliknite prazno područje grafikona.

 2. U grupi Prikaz/skrivanje na kartici Dizajn kliknite Legenda.

6. korak: uređivanje i oblikovanje teksta

Naslovi osi

 1. Odaberite naslov osi koji želite oblikovati.

 2. Ako dijaloški okvir Svojstva još nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite naslov pa kliknite Svojstva.

 3. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Oblikovanje pa u okvir Natpis upišite tekst koji želite prikazivati.

 4. U odjeljku Oblikovanje teksta na istoj kartici odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Oznake podataka

 1. Kliknite oznaku podataka, npr. jednu od oznaka podataka na osi kategorije (x).

 2. Ponovno kliknite oznaku da biste odabrali sve oznake duž osi.

 3. Ako dijaloški okvir Svojstva još nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite neku oznaku pa kliknite Svojstva.

 4. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Oblikovanje pa odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

7. korak: oblikovanje područja crtanja

 1. Klikom odaberite područje crtanja. Područje crtanja okvir je koji sadrži podatkovne markere.

 2. Ako dijaloški okvir Svojstva još nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite područje crtanja pa kliknite Svojstva.

 3. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Obrub/ispuna.

 4. Odaberite željene mogućnosti oblikovanja za područje crtanja.

 5. Odaberite rešetku u grafikonu.

 6. U dijaloškom okviru Svojstva kliknite karticu Crta/marker.

 7. Odaberite željene mogućnosti oblikovanja za rešetku.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×