Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Mnogi korisnici smatraju da im korištenje vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima za PowerPoint u sustavu Windows poboljšava radnu učinkovitost. Korisnicima s otežanim kretanjem ili oslabljenim vidom moglo bi biti jednostavnije koristiti tipkovne prečace (a ne dodirni zaslon) koji su ključna alternativa korištenju miša. U ovom su članku navedeni su tipkovni prečaci za PowerPoint u sustavu Windows.

Imamo u zaseban popis prečaca za korištenje prilikom izlaganja prezentacije.

Napomene: 

 • Tipkovni prečaci navedeni u ovoj temi odnose se na američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda neće u potpunosti odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

 • Ako je za neki prečac potrebno pritisnuti više tipki odjednom, u ovom se članku te tipke razdvajaju znakom plus (+). Ako morate pritisnuti jednu tipku odmah nakon druge, tipke su razdvojene zarezom (,).

Početak sljedeće tipkovne prečace u dokumentu Word na sljedeću vezu: Tipkovni prečaci za PowerPoint za Windows.

Brze veze

Često korišteni prečaci

Kretanje po vrpci isključivo pomoću tipkovnice

Promjena fokusa pomoću tipkovnice

Prelazak s jednog okna na drugo

Rad u prikazu strukture

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Odabir i uređivanje teksta i objekata

Oblikovanje teksta

Umetanje komentara i odgovaranje na njih

Promjena redoslijeda slajdova ili sekcija u skupu slajdova

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Prilagođeni tipkovni prečaci

Često korišteni prečaci

U sljedećoj su tablici itemizes najčešće korištene prečaci u PowerPoint.

Akcija

Tipkovni prečac

Stvaranje nove prezentacije

Ctrl + N

Podebljavanje odabranog teksta

Ctrl+B

Promjena veličine fonta odabranog teksta

ALT + H, F, S

Otvori tobom Zumiranje dijaloški okvir

Alt + W, Q

Izrezivanje odabranog teksta, objekt ili slajd

Ctrl+X

Kopiranje odabranog teksta, objekt ili slajd

Ctrl + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog teksta, objekt ili slajd

Ctrl + V

Poništavanje zadnje akcije

Ctrl + Z

Spremanje prezentacije

Ctrl+S

Umetanje slike

ALT + N, P

Umetanje oblika

ALT + H, S, H

Odabir teme

Alt + G, H

Odaberite raspored slajda

Alt + H, L

Prelazak na sljedeći slajd

Page Down

Prelazak na prethodni slajd

Tipka Page Up

Idite na kartici Polazno

Alt + H

Idite na kartici Umetanje

ALT + N

Pokrenite dijaprojekciju

F5

Završavanje dijaprojekcije

Esc

Zatvorite PowerPoint

Ctrl+Q

Kretanje po vrpci isključivo pomoću tipkovnice

Vrpca je na traci pri vrhu PowerPoint, koje organizira naredbi u kartice. Na svakoj kartici prikazuje se drugačija vrpca, koja se sastoji od grupa, a u svakoj se grupi nalaze naredbe.

Po vrpci se možete kretati služeći se samo tipkovnicom. Tipke za pristup su posebno prečaci koji omogućuju vam brzo koristiti neku naredbu na vrpci pritiskom na tipke za nekoliko, bez obzira na to gdje se nalazite u PowerPoint. Svaka naredba PowerPoint može se pristupiti pomoću tipke za pristup.

Po karticama na vrpci možete se kretati na dva načina:

 • Da biste dobili na vrpcu, pritisnite Alt, a da biste se kretali kartice, koristite strelice desno i lijevo.

 • Da biste izravno pristupili nekoj kartici na vrpci, pritisnite neku od sljedećih pristupnih tipki:

  Akcija

  Kombinacija tipki

  Otvaranje stranice Datoteka

  Alt + F

  Otvaranje kartice Polazno

  Alt + H

  Otvaranje kartice Umetanje

  ALT + N

  Otvaranje kartice Dizajn

  Alt + G

  Otvorite karticu prijelaza

  Alt + K

  Otvaranje kartice animacije

  Alt + A

  Otvorite karticu Dijaprojekcija

  Alt + S

  Otvorite karticu pregled

  Alt + R

  Otvorite karticu Prikaz

  ALT + W

  Otvaranje okvira za pretraživanje i potražite naredbe

  Alt + Q, a zatim unesite pojam za pretraživanje

Napomena: dodaci i drugi programi mogu na vrpcu dodati nove kartice i pristupne tipke za njih.

Rad na karticama vrpce pomoću tipkovnice

 • Da biste premjestili na popis kartice vrpce, pritisnite Alt. Da biste izravno otvorili karticu, pritisnite tipkovni prečac.

 • Po naredbama se krećite pritiskanjem tipke tabulatora ili prečaca Shift + tipka tabulatora. Po naredbama se krećete po redu prema naprijed ili prema natrag. Možete premjestiti i koristite tipke sa strelicama.

 • Kontrole se aktiviraju na različite načine, ovisno o vrsti kontrole:

  • Ako je odabrana naredba gumb, aktivirajte je pritiskom na razmaknicu ili tipku Enter.

  • Ako je odabrane naredbe Podijeli gumb (to jest, gumb koji se otvara izbornik s dodatnim mogućnostima), da biste ga aktivirali, pritisnite tipku sa strelicom Alt + strelica dolje. Pritisnite tipku Tab da biste se pomicali kroz mogućnosti. Da biste odabrali mogućnost Aktivno, pritisnite RAZMAKNICA ili Enter.

  • Ako je odabrane naredbe na popisu (kao što je popis fonta ), da biste otvorili popis, pritisnite tipke sa strelicom dolje. Zatim, da biste premjestili između stavki, pomoću gore i dolje tipke sa strelicama. Kada je odabrana željenu stavku, pritisnite tipku Enter.

  • Ako je odabrana naredba galerija, da biste odabrali naredbu, pritisnite razmaknicu ili Enter. Pritisnite tipku Tab da biste se pomicali kroz stavke.

Savjet: U galerijama s više od jednog retka stavki, tabulator Premješta fokus od početka na kraj trenutnog retka i, kada dođe do na kraju retka na početak sljedeće. Pritiskom na tipku strelica desno na kraj trenutnog retka se premješta natrag na početak trenutnog retka.

Promjena fokusa pomoću tipkovnice

U tablici u nastavku navedeni su neki načini premještanja fokusa pomoću tipkovnice.

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje pristupnih tipki

Alt ili F10. Na drugu se karticu prebacite pomoću tipkovnih prečaca ili tipki sa strelicom.

Premještanje fokusa na naredbe na vrpci

Tipka tabulatora ili Shift + tipka tabulatora

Pomicanje prema dolje, gore, lijevo ili desno po stavkama na vrpci

Dolje, gore, lijevo, ili strelica desno

Proširivanje ili sažimanje vrpce

Ctrl + F1

Prikaz kontekstnog izbornika za odabranu stavku

Shift + F10

Premještanje fokusa na različitim okno

F6

Prelazak na sljedeću ili prethodnu naredbu na vrpci

Tipka tabulatora ili Shift + tipka tabulatora

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje odabranog popisa na vrpci, npr. popisa fontova

Down arrow key

Premještanje između stavki u otvorenoj izbornika ili galerije

Tabulator

Završavanje izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument

Enter

Korištenje pristupnih tipki kada se prikazuju savjeti za tipke.

Brze tipke možete koristiti da biste pristupili naredbe na vrpci. Možete prikazati savjete za tipke, odnosno slova koja omogućuju pristup naredbama, a zatim se pomoću njih kretati po vrpci.

savjeti za tipke na vrpci u programu PowerPoint

 1. Pritisnite tipku Alt. Savjeti za tipke prikazat će se u kvadratićima uz svaku naredbu na vrpci.

 2. Da biste odabrali naredbu, pritisnite slovo prikazano u brzih tipki kvadrat koji će se prikazati tako da ga. Na primjer, pritisnite d da biste otvorili karticu datoteka , H da biste otvorili karticu Polazno , a N da biste otvorili karticu Umetanje i tako dalje.

  uvećani prikaz savjeta za tipke na vrpci u programu Powerpoint

Ovisno o tome koje slovo pritisnete, mogu vam se prikazati dodatni savjeti za tipke. Ako, primjerice, pritisnete Alt + F, otvorit će se stranica Informacije u prikazu Backstage, za koju je dostupan novi skup savjeta za tipke.

Prelazak s jednog okna na drugo

Akcija

Kombinacija tipki

Prođite smjeru kazaljke na satu okana u običnom prikazu

F6

Ciklus kazaljke na satu kroz okana u običnom prikazu

Shift + F6

Prebacivanje između okna minijatura na okno Prikaza strukture i

Ctrl + Shift + tipka tabulatora

Rad u prikazu strukture

Akcija

Kombinacija tipki

Povećanje razine odlomka

Alt + Shift + tipka sa strelicom ulijevo

Smanjenje razine odlomka

Alt + Shift + tipka sa strelicom udesno

Premještanje odabranih odlomaka prema gore

Alt+Shift+tipka sa strelicom gore

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje

Alt + Shift + tipka sa strelicom dolje

Prikaz razine 1 naslova

Alt + Shift + 1

Proširivanje teksta ispod naslova

Alt + Shift + znak plus (+)

Sažimanje teksta ispod naslova

Alt + Shift + znak minus (-)

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Da biste umetnuli oblik, pritisnite Alt + N, S, H.

 2. Pomoću tipki sa strelicama krećite dostupni oblici dok ne dođete do onu koju želite.

 3. Pritisnite Enter da biste umetnuli oblik.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Da biste umetnuli tekstni okvir, pritisnite Alt + N, X.

 2. Unesite tekst.

 3. Kada budete spremni, pritisnite F6 da biste premjestili fokus izvan tekstni okvir.

Umetanje objekta

 1. Da biste umetnuli ugrađeni dokument ili proračunsku tablicu kao objekt, pritisnite Alt + N, J.

 2. U dijaloškom okviru Umetanje objekta da biste premjestili fokus na popisu Vrsta objekta , pritisnite tipku Tab.

 3. Pomoću gore i dolje okrenutim strelicama da biste odabrali vrstu objekta koji želite umetnuti, a zatim pritisnite tipku Enter da biste ga umetnuli.

Umetanje WordArta

 1. Da biste umetnuli WordArt, pritisnite Alt + N, W.

 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite Enter.

 3. Unesite tekst.

 4. Kada budete spremni, pritisnite F6 da biste premjestili fokus izvan tekstni okvir.

Označavanje oblika

Napomena: Ako se pokazivač nalazi unutar teksta, prije korištenja prečaca pritisnite Esc.

 • Da biste brzo premještanje fokusa na prvi plutajućih oblik, primjerice sliku ili tekstni okvir, pritisnite Ctrl + Alt + 5. Zatim, da biste prošli kroz plutajućih oblike, pritisnite tabulator. Da biste se vratili na normalnu navigaciju, pritisnite Esc.

 • Da biste odabrali jedan oblik, po objektima se pritiskanjem tipke tabulatora krećite prema naprijed (ili pritiskanjem prečaca Shift + tipka tabulatora prema natrag) dok se ručice za promjenu veličine ne prikažu na željenom obliku.

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupirali oblike, slike ili WordArt objekte, odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite Ctrl + G.

 • Da biste razgrupirali grupu, odaberite je, a zatim pritisnite Ctrl + Shift + G.

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Napomena: Ako odaberete oblik s tekstom, kopirate izgled i stil teksta uz atribute oblika.

 2. Pritisnite Ctrl + Shift + C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Da biste odabrali objekt koji želite kopirati atribute, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab.

 4. Da biste zalijepili atribute odabranog objekta, pritisnite Ctrl + Shift + V.

Odabir i uređivanje teksta i objekata

Označavanje teksta ili objekata

Kombinacija tipki

Odabir jednog znaka udesno

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica desno

Odabir jednog znaka ulijevo

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica lijevo

Odabir do kraja riječi

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica desno

Odabir do početka riječi

Ctrl + Shift + lijeva tipka sa strelicom

Odabir jedan redak prema gore (uz kursor na početku retka)

Tipke sa strelicom SHIFT + strelica gore

Odabir jednog retka prema dolje (uz kursor na početku retka)

Shift + tipka sa strelicom dolje

Odabir objekta (kada je označenim tekst unutar objekta)

Esc

Odabir drugog objekta (kada je odabran jedan objekt)

TAB ili Shift + Tab dok ne odaberete željeni objekt

Slanje položaj natrag jedan objekt

CTRL + lijeva uglata zagrada ([])

Slanje objekta naprijed na jedno mjesto

CTRL + desna uglata zagrada (])

Premještanje objekta u stražnji plan

Ctrl + Shift + lijeva uglata zagrada ([])

Slanje objekta u prvi plan

Ctrl + Shift + desna uglata zagrada (])

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom)

Enter

Odabir svih objekata

Ctrl + A (na kartici Slajdovi)

Reproduciranje ili zaustavljanje medijske sadržaje

Ctrl + razmaknica

Odabir svih slajdova

Ctrl + A (u prikazu Alat za sortiranje slajdova)

Odabir cijelog teksta

Ctrl + A (na kartici Struktura)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Kombinacija tipki

Brisanje za jedan znak ulijevo

Tipka Backspace

Brisanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + Backspace

Brisanje za jedan znak udesno

Delete

Brisanje jedne riječi udesno

Napomena: Da bi to bilo moguće, kursor se mora nalaziti između riječi.

Ctrl + Delete

Izrezivanje odabranog objekta ili teksta

Ctrl+X

Kopiranje odabranog objekta ili teksta

Ctrl + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta ili teksta

Ctrl + V

Dupliciranje objekta

Ctrl + D

CTRL + povucite

Poništavanje zadnje akcije

Ctrl + Z

Ponavljanje zadnje akcije

Ctrl + Y

Kopiranje samo oblikovanja

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje samo oblikovanja

Ctrl + Shift + V

Kopiranje preslikača animacije

Alt + Shift + C

Lijepljenje preslikača animacije

Alt + Shift + V

Otvorite dijaloški okvir Posebno lijepljenje

Ctrl + Alt + V

Kretanje po tekstu

Tipkovni prečac

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

Tipka sa strelicom desno

Pomicanje za jedan redak prema gore

Up arrow key

Pomicanje za jedan redak prema dolje

Down arrow key

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

Ctrl + tipka sa strelicom lijevo

Pomicanje za jednu riječ udesno

Ctrl + tipka sa strelicom desno

Prelazak na kraj retka

End

Prelazak na početak retka

Home

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Prelazak na kraj tekstnog okvira

Ctrl + End

Prelazak na početak tekstnog okvira

Ctrl + Home

Prelazak na sljedeće rezervirano mjesto za naslov ili tijelo teksta. Ako je to posljednje rezervirano mjesto na slajdu, ovu akciju umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd

Ctrl + Enter

Ponavljanje posljednje akcije Traži

Shift + F4

Kretanje po tablicama i rad u

Tipkovni prečac

Prelazak na sljedeću ćeliju

Tabulator

Povratak na prethodnu ćeliju

Shift + tipka tabulatora

Prelazak u sljedeći redak

Down arrow key

Povratak u prethodni redak

Up arrow key

Umetanje tabulatora u ćeliju

Ctrl + tipka tabulatora

Započinjanje novog odlomka

Enter

Dodavanje novog retka na dnu tablice

Tipka TAB u na donjoj desnoj ćeliji tablice

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Da biste odabrali objekt, pritisnite tipku Tab ili Shift + Tab dok ne dođete do željeni objekt.

 2. Pritisnite Shift + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Da biste uredili objekt, pritisnite O, Enter, a zatim pritisnite E.

Oblikovanje teksta

Prije korištenja tih tipkovnih prečaca, odaberite tekst koji želite oblikovati.

Promjena vrste i veličine fonta

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta

Ctrl + Shift + F

Povećanje veličine fonta

Ctrl + Shift + desna uglata zagrada (>)

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + Shift + lijeva uglata zagrada (<)

Primjena oblikovanja znakova

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova

Ctrl+T

Prebacivanje između prvo slovo rečenice veliko, mala slova i početnih velikih slova

Shift + F3

Primjena oblikovanja Podebljano

Ctrl + B

Primjena oblikovanja Podcrtano

Ctrl + U

Primjena oblikovanja "kurziv"

Ctrl+I

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak)

Ctrl + znak jednakosti (=)

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak)

Ctrl + Shift + znak plus (+)

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta

Ctrl + razmaknica

Umetanje hiperveze

Ctrl + K

Kopiranje oblikovanja teksta

Kombinacija tipki

Kopiranje oblikovanja

Ctrl + Shift + C

Lijepljenje oblikovanja

Ctrl + Shift + V

Poravnanje odlomaka

Kombinacija tipki

Centriranje odlomka

Ctrl + E

Poravnanje odlomka

Ctrl + J

Lijevo poravnanje odlomka

Ctrl+L

Desno poravnanje odlomka

Ctrl + R

Umetanje komentara i odgovaranje na njih

Prije nego počnete koristiti sljedeće tipkovne prečace, pomoću naredbe Umetni komentar (Alt + N, L) da biste otvorili okno Komentari .

Akcija

Kombinacija tipki

Umetanje novog komentara

Ctrl + N

Odgovaranje na odabrani komentar

Ctrl + R

Promjena redoslijeda slajdova ili sekcija u skupu slajdova

Da biste promijenili redoslijed slajdova ili sekcije u skupu slajdova slajda:

Radnja

Tipkovni prečac

Premještanje odabranog slajda ili sekciju prema gore u redoslijedu

Ctrl + tipka sa strelicom gore

Premještanje odabranog slajda ili sekciju prema dolje u redoslijedu

Ctrl + tipka sa strelicom dolje

Pomicanje na početak odabrani slajd ili sekcije

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica gore

Premještanje odabranog slajda ili sekciju do kraja

Tipke sa strelicom Ctrl + Shift + strelica dolje

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa.

F6

(Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.)

Kada je mogućnost okno zadatka ima fokus, premjestite sljedeće ili prethodne mogućnosti u oknu zadatka.

Tabulator ili Shift + tabulator

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka

Ctrl + razmaknica

Pomicanje na sljedeću naredbu na izborniku okna zadatka.

Strelica gore, strelica dolje

Odaberite mogućnost istaknuta na izborniku okna zadatka.

Enter

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Premještanje okna zadatka

(Neke zadatke okna – kao što je oblikovanje pozadine – može premjestiti, tijekom drugima – kao što je ideja dizajn – ne može biti.) 

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite Enter.

  Ako je zadatak usidren u prozor PowerPoint , držite pritisnutu tipku Ctrl, a zatim nastavite s korakom 4.

 4. Pomoću tipki sa strelicama premjestite okno zadatka na željeno mjesto, a zatim pritisnite tipku Enter. 

Da biste ponovno usidrili plutajućih okna zadatka, koristite strelica desno ili strelica lijevo za premještanje okna plutajućih udesno ili ulijevo rubu prozora PowerPoint dok je zauzimalo. 

Promjena veličine okna zadatka

(Neke zadatke okna – kao što je oblikovanje pozadine – možete promijeniti veličinu, tijekom drugima – kao što je ideja dizajn – ne može biti.)  

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, a zatim pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite Enter.

  Koristite ove tipke kada je okno zadatka usidren u prozor PowerPoint :

  Akcija

  Kombinacija tipki

  Proširite okno zadatka

  Strelica ulijevo

  Sužavanje okna zadatka

  Right arrow

  Pomoću ove tipke kada je okno zadatka plutajućih prozora:

  Akcija

  Kombinacija tipki

  Proširite okno zadatka

  Right arrow

  Sužavanje okna zadatka

  Strelica ulijevo

  Produljiti okna zadatka

  Strelica dolje

  Skratite okna zadatka

  Strelica gore

Prilagođeni tipkovni prečaci

Da biste dodijelili prilagođene tipkovne prečace stavkama izbornika, snimljenim makronaredbama i kodu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA) u programu PowerPoint, morate koristiti dodatke drugih proizvođača, kao što je program Shortcut Manager for PowerPoint koji je dostupan na web-mjestu Dodaci za PowerPoint s web-mjesta OfficeOne.

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku tabulatora dok ne odaberete Prikaži sve, pritisnite ENTER, a zatim pritisnite CTRL + P.

Brze veze

Internetska pomoć

Osnove sustava Office

Kretanje po vrpci

Uobičajeni zadaci u programu PowerPoint

Internetska pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje prozora pomoći.

F1

Zatvaranje prozora pomoći.

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Vratite se na sadržaj pomoći i uputa za program PowerPoint.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći

Tipka tabulatora

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći

SHIFT+TAB

Izvođenje akcije za odabranu stavku

Tipka ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za PowerPoint prozora pomoći.

Tipka tabulatora, SHIFT + tipka tabulatora

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za PowerPoint prozora pomoći.

Tipka ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tabulator

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hiperveza

Tipka ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

stranica gore, stranica dolje

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Tipka ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Napomena: Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL + P

Promjena stanja veze. Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

F6 (dok fokus ne bude na okviru Unesite riječi koje želite pronaći), TIPKA TABULATORA, TIPKA SA STRELICOM DOLJE

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći. Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

F6

Prelazak s jednog na drugo područje u prozoru pomoći, npr. prelazak s alatne trake na okvir Unesite riječi koje želite pronaći ili popis za pretraživanje i obratno.

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove sustava Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT + TIPKA TABULATORA, TIPKA TABULATORA

Povratak u prethodni prozor.

ALT + SHIFT + TIPKA TABULATORA, TIPKA TABULATORA

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Emitirajte otvorenu prezentaciju udaljenim gledateljima pomoću web-aplikacije PowerPoint Web App.

CTRL+F5

Premještanje na sljedeći okno zadatka iz drugog okna u prozoru programa (u smjeru kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

Napomena: ako se nakon pritiska na tipku F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pritisnite ALT da biste fokus premjestili na vrpcu, a zatim prečac CTRL + tipka tabulatora da biste prešli na okno zadatka.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT + F6

Prelazak na sljedeći prozor programa PowerPoint kada je otvoreno više prozora programa PowerPoint.

CTRL + F6

Prelazak na prethodni prozor programa PowerPoint.

CTRL + SHIFT + F6

Kopiranje slike sa zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT + PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine

Napomena: Kursor se treba nalaziti unutar tekstnog okvira da biste mogli koristiti te prečace.

Akcija

Tipkovni prečac

Promjena fonta.

CTRL + SHIFT + F

Promjena veličine fonta.

CTRL + SHIFT + P

Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL + SHIFT + >

Smanjenje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL + SHIFT + <

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

Tipka END

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL + HOME

U programu Microsoft Office PowerPoint prelazak prelaženje na sljedeće rezervirano mjesto za naslova ili tijelo teksta. Ako ste na posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, umetnut će se novi slajd s istim rasporedom kao izvorni slajd.

CTRL + ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Traženje i zamjena

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Traži.

CTRL + F

Otvaranje dijaloškog okvira Zamijeni.

CTRL + H

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Akcija

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću ćeliju

Tipka tabulatora

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT + tabulator

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Umetanje kartice u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog odlomka

ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija

Tipke

Prelazak u okno zadatka iz drugog okna u u prozoru programa. (Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.)

F6

Odabir sljedeće, odnosno prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je okno zadatka aktivno.

TAB, SHIFT + TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje među mogućnostima na odabranom podizborniku; kretanje među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izborničkog prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku galerije.

SHIFT + F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME, END

Pomicanje gore, odnosno dolje u odabranom popisu galerije.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Pomicanje na vrh, odnosno dno odabranog popisa galerije.

HOME, END

Zatvaranje okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje međuspremnika.

ALT+H, F, O

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite Enter.

  Ako je zadatak usidren u prozor PowerPoint , držite pritisnutu tipku Ctrl, a zatim nastavite s korakom 4.

 4. Pomoću tipki sa strelicama premjestite okno zadatka na željeno mjesto, a zatim pritisnite tipku Enter. 

Da biste ponovno usidrili plutajućih okna zadatka, koristite strelica desno ili strelica lijevo za premještanje okna plutajućih udesno ili ulijevo rubu prozora PowerPoint dok je zauzimalo. 

Promjena veličine okna zadatka

 1. U okno zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi

 2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

Po završetku promjene veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

Tabulator

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT + tabulator

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru. (Kartica mora već biti odabrana u otvorenom dijaloškom okviru.)

STRELICA DOLJE

Prelazak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru. (Kartica mora već biti odabrana u otvorenom dijaloškom okviru.)

STRELICA GORE

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

STRELICA DOLJE, ALT+STRELICA DOLJE

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu ili između mogućnosti u grupi mogućnosti.

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu; odabir ili čišćenje odabranog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; odabir ili čišćenje potvrdnog okvira.

Slovo koje je u mogućnosti podcrtano.

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru.

Tipka ENTER

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; odustajanje od naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

Tipka ESC

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje prazni je okvir u koji se upisuje ili lijepi unos, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje na početak unosa

Tipka HOME

Prijelaz na kraj unosa

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir jednog znaka ulijevo ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jednog znaka udesno ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedne riječi ulijevo ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jedne riječi udesno ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od pokazivača do početka unosa.

SHIFT+HOME

Odabir od pokazivača do kraja unosa.

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Akcija

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Otvaranje.

ALT + F, a zatim O

Otvaranje dijaloškog okvira Spremi kao

ALT + F, a zatim A

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicama

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT + F10

Pomicanje po mogućnostima ili područjima u dijaloškom okviru.

Tipka tabulatora

Otvaranje padajućeg izbornika za put datoteke

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Kretanje po vrpci

Pristup bilo kojoj pomoću nekoliko pritisaka na tipke

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipku prikazuju se preko svake značajke koja je dostupna u trenutnom prikazu.

  Tipkovni prečaci na kartici Datoteka

 2. Pritisnite slovo prikazano na nazivu tipke preko značajke koju želite koristiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima prvo morate pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu. Ako je, recimo, aktivna kartica Polazno, pritiskom tipki ALT+H, F, S otvorit ćete okvir popisa Veličina u grupi Font.

  Za otkazivanje akcije koju izvodite i skrivanje naslova tipaka pritisnite ALT.

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Prilikom rada s vrpcom pomoću tipkovnice možete i premještati fokus s jedne kartice ili naredbe na drugu dok ne pronađete značajku koju želite. U tablici u nastavku navedeno je nekoliko načina premještanja fokusa tipkovnice bez miša.

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje tipkovnih prečaca.

ALT ili F10. Ponovo pritisnite neku od tih tipki da biste se vratili u dokument i poništili pristupne tipke.

Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake.

Odaberite aktivnu karticu pritiskom na F10, a zatim pritisnite tipku sa strelicom lijevo ili tipku sa strelicom desno

Sakrivanje ili prikazivanje vrpce.

CTRL + F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu naredbu.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica vrpce

 • otvoreno okno zadatka

 • dokument

F6

Premještanje fokusa s jedne na drugu naredbu na traci prema naprijed ili prema natrag.

Tipka tabulatora, SHIFT + tipka tabulatora

Pomicanje po stavkama na vrpci prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno.

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti.

ENTER

Završavanje izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument.

ENTER

Zatražite pomoć na odabrane naredbe ili kontrole na vrpci. (Ako nema teme pomoći nije povezan s odabranom naredbom, općenite teme pomoći o programu prikazuje se umjesto.)

F1

Uobičajeni zadaci u programu PowerPoint

Stvaranje nove prezentacije: Ctrl + N

Prelazak s jednog okna na drugo

Akcija

Tipkovni prečac

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru kazaljke na satu.

F6

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SHIFT + F6

Kretanje između kartica Slajdovi i Struktura u oknu Struktura i slajdovi u običnom prikazu.

CTRL + SHIFT + TAB

Rad u strukturi

Akcija

Kombinacija tipki

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Premještanje odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Prikazivanje razine naslova 1.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt oblicima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim N, zatim S, zatim H kako biste odabrali Oblik.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama možete se kretati kroz kategorije oblika i odabrati traženi oblik.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje odabranog oblika.

Umetanje tekstnog okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim pritisnite N, a potom X.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim J kako biste odabrali Objekt.

 2. Korištenjem tipki sa strelicama možete se kretati među objektima.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje traženog objekta.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Za odabir pojedinačnog oblika pritisnite tipku TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT+TAB za kružno kretanje unatrag) kroz objekte sve dok se ručice za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.

 • Više stavki odaberite u oknu za odabir.

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupirali oblike, slike ili WordArt objekte, odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite CTRL + G.

 • Da biste razgrupirali grupu, odaberite je, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Prikazivanje ili sakrivanje mreže ili vodilica

Akcija

Tipkovni prečac

Prikaz i skrivanje rešetke.

SHIFT + F9

Prikaz i skrivanje vodilica.

ALT + F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB za odabir objekta u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Odabir teksta ili objekata

Radnja

Tipkovni prečac

Odabir jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir do početka riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jednog retka iznad uz kursor na početku retka.

SHIFT+STRELICA GORE

Odabir jednog retka ispod uz kursor na početku retka.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir objekta kada je označenim tekst unutar objekta.

Tipka ESC

Odabir drugog objekta kad je jedan objekt već odabran.

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Tipka ENTER

Odabir svih objekata.

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Odabir svih slajdova.

CTRL+A (u prikazu alata za sortiranje slajdova)

Odabir čitavog teksta.

CTRL+A (na kartici Struktura)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Akcija

Tipke

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

Tipka DELETE

Brisanje za jednu riječ udesno.

Napomena: Da bi to bilo moguće, kursor se mora nalaziti između riječi.

CTRL+DELETE

Izrezivanje odabranog objekta ili teksta.

CTRL+X

Kopiranje odabranog objekta ili teksta.

CTRL+C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta ili teksta.

CTRL+V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje dijaloškog okvira Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje po tekstu

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

Tipka END

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Pomicanje do sljedećeg rezerviranog mjesta za tekst naslova ili tijela teksta. Radi li se o posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću ćeliju

Tabulator

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Umetanje kartice u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog odlomka

Tipka ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite TAB ili SHIFT+TAB da biste odabrali željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za izbornik prečaca.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne odaberete mogućnost Objekt radnog lista pa pritisnite tipku sa strelicom desno da biste odabrali Uređivanje, a potom pritisnite ENTER.

  Napomena: Naziv naredbe na izborniku prečaca ovisi o vrsti ugrađenog ili povezanog objekta. Recimo, ugrađeni radni list programa Microsoft Office Excel sadrži Objekt radnog lista, a ugrađeni crtež programa Microsoft Office Visio sadrži naredbu Objekt programa Visio.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i odlomaka

Mijenjanje fonta ili mijenjanje veličine fonta

Napomena: Da biste mogli koristiti te tipkovne prečace, morate odabrati tekst koji želite promijeniti.

Akcija

Tipke

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL+SHIFT+F

Povećanje veličine fonta.

CTRL+ALT+:

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL + SHIFT + <

Primjena oblikovanja znakova

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

CTRL+T

Promjena između svih velikih slova, svih malih slova i početnih velikih slova.

SHIFT+F3

Primjena oblikovanja "podebljano".

CTRL+B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Primjena oblikovanja "kurziv".

CTRL+I

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta.

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze.

CTRL + K

Kopiranje tekstualnog oblikovanja

Željena radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Poravnanje odlomaka

Akcija

Kombinacija tipki

Centriranje odlomka.

CTRL+E

Obostrano poravnanje odlomka.

CTRL+J

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Desno poravnanje odlomka.

CTRL + R

Prikazivanje prezentacije

Prilikom prikazivanja prezentacije u prikazu dijeprojekcije možete koristiti tipkovne prečace navedene u nastavku.

Tipkovni prečaci u dijaprojekciji

Akcija

Kombinacija tipki

Prikazivanje prezentacije od početka.

F5

Izvođenje sljedeće animacije ili prelazak na sljedeći slajd.

N, ENTER, STRANICA DOLJE, STRELICA DESNO, STRELICA DOLJE ili RAZMAKNICA

Izvođenje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd.

P, PAGE UP, STRELICA NALIJEVO, STRELICA PREMA GORE ili BACKSPACE

Prelazak na određeni broj slajda.

broj+ENTER

Prikaz crnog zaslona ili povratak na prezentaciju s crnog zaslona.

B ili TOČKA

Prikaz bijelog zaslona ili povratak na prezentaciju s bijelog zaslona.

W ili ZAREZ

Zaustavljanje ili ponovni početak automatske prezentacije.

N

Završetak prezentacije

ESC ili SPOJNICA

Brisanje zaslonskih primjedbi.

O

Prelazak na sljedeći slajd, ako je sljedeći slajd skriven.

H

Postavljanje novih vremena tijekom probe.

U

Korištenje starih vremena tijekom probe.

O

Pomicanje slajdova tijekom probe klikom miša.

P

Ponovno snimanje govora i tempiranje.

D

Povratak na prvi slajd.

Pritisnite i držite desni i lijevi gumb miša dvije sekunde.

Prikaz i skrivanje pokazivača u obliku strelice

A ili =

Promjena pokazivača u oblik olovke.

CTRL+P

Promjena pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Promjena pokazivača u gumicu.

CTRL + E

Prikazivanje i skrivanje rukopisnih oznaka.

CTRL+M

Trenutno skrivanje pokazivača i gumba navigacije.

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i gumba za navigaciju u roku od 15 sekundi.

CTRL+U

Prikaz dijaloškog okvira Svi slajdovi

CTRL+S

Prikaz programske trake računala.

CTRL+T

Prikaz izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prvu ili sljedeću hipervezu na slajdu.

Tipka tabulatora

Prelazak na posljednju ili prethodnu hipervezu na slajdu.

SHIFT+TAB

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

ENTER dok je označena hiperveza

Prečaci medijskog sadržaja tijekom prezentacije

Akcija

Tipke

Zaustavljanje reprodukcije medijskog sadržaja.

ALT + Q

Prebacivanje između reproduciranja i pauziranja

ALT + P

Prelazak na sljedeću knjižnu oznaku.

ALT+END

Prelazak na prethodnu knjižnu oznaku.

ALT+HOME

Pojačavanje glasnoće zvuka.

ALT+strelica gore

Smanjivanje glasnoće zvuka.

ALT+strelica dolje

Ubrzana reprodukcija.

ALT+STRELICA DOLJE

Ubrzana reprodukcija unatrag.

ALT+STRELICA GORE

Isključivanje zvuka.

ALT + U

Da biste vidjeli popis kontrola tijekom prezentacije, pritisnite F1.

Pregledavanje web-prezentacija

Pomoću sljedećih tipki možete gledati web-prezentacije u Microsoft Internet Exploreru 4.0 ili novijem.

Akcija

Tipkovni prečac

Kretanje naprijed kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

Tabulator

Kretanje unatrag kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

SHIFT + tabulator

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

Tipka ENTER

Prelazak na sljedeći slajd.

RAZMAKNICA

Korištenje značajke okna za odabir

Koristite sljedeće tipkovne prečace u oknu za odabir.

Da biste pokrenuli okno za odabir, pritisnite Alt, H, S, L i na kraju P.

Akcija

Tipkovni prečac

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL + SHIFT + F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL + SHIFT + B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F1

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

Napomena: U fokusu treba biti prikaz stabla okna za odabir da biste mogli koristiti ovaj prečac.

ALT + SHIFT + 1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Da biste u programu Office PowerPoint 2007 prilagođene tipkovne prečace dodijelili stavkama izbornika, snimljenim makronaredbama i kodu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), morate koristiti dodatke drugih proizvođača, npr. Shortcut Manager for PowerPoint, koji je dostupan na web-mjestu Dodaci za PowerPoint s web-mjesta OfficeOne.

Da biste ispisali ovu temu, pritišćite tipku tabulatora dok ne odaberete Prikaži sve, pritisnite ENTER, a zatim pritisnite CTRL + P.

Brze veze

Internetska pomoć

Osnove sustava Office

Kretanje po vrpci

Uobičajeni zadaci u programu PowerPoint

Internetska pomoć

Tipkovni prečaci za prozor pomoći

Prozor pomoći omogućuje pristup čitavom sadržaju pomoći paketa Office. Prozor pomoći prikazuje teme i druge sadržaje Pomoći.

U prozoru pomoći

Akcija

Tipke

Otvaranje prozora pomoći.

F1

Zatvaranje prozora pomoći.

ALT+F4

Prijelaz iz prozora pomoći u aktivni program i obratno

ALT+TAB

Povratak na početnu stranicu za PowerPoint.

ALT+HOME

Odabir sljedeće stavke u prozoru pomoći

Tipka tabulatora

Odabir prethodne stavke u prozoru pomoći

SHIFT + tabulator

Izvođenje akcije za odabranu stavku

ENTER

Odabir sljedeće ili prethodne stavke u odjeljku Pregled pomoći za PowerPoint prozora pomoći.

Tipka tabulatora, SHIFT + tipka tabulatora

Proširivanje ili sažimanje odabrane stavke u odjeljku Pregled pomoći za PowerPoint prozora pomoći.

ENTER

Odabir sljedećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući Prikaži sve ili Sakrij sve pri vrhu teme

Tabulator

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvođenje akcija za odabrane mogućnosti Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hiperveza

ENTER

Prijelaz na prethodnu temu pomoći (gumb Natrag)

ALT+STRELICA LIJEVO ili RAZMAKNICA

Prijelaz naprijed na sljedeću temu pomoći (gumb Naprijed)

ALT+STRELICA DESNO

Pomicanje u malim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Pomicanje u većim koracima prema gore odnosno prema dolje unutar trenutno prikazane teme pomoći

stranica gore, stranica dolje

Prikaz izbornika naredbi prozora pomoći. Ovo zahtijeva postavljanje žarišta na prozor Pomoć (kliknite u prozoru Pomoć).

SHIFT+F10

Zaustavljanje zadnje akcije (gumb Zaustavi)

Tipka ESC

Osvježavanje prozora (gumb Osvježi)

F5

Ispis aktivne teme pomoći

Napomena: Ako pokazivač nije u trenutnoj temi pomoći, pritisnite F6, a zatim CTRL+P.

CTRL + P

Promjena stanja veze. Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

F6 (dok fokus ne bude na okviru Unesite riječi koje želite pronaći), TIPKA TABULATORA, TIPKA SA STRELICOM DOLJE

Upišite tekst u okvir Unesite riječi koje želite pronaći. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Prelazak s jednog na drugo područje u prozoru pomoći, npr. prelazak s alatne trake na okvir Unesite riječi koje želite pronaći ili popis za pretraživanje i obratno.

F6

Odabir sljedeće odnosno prethodne stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA GORE, STRELICA DOLJE

Proširivanje odnosno sažimanje odabrane stavke u tablici sadržaja u prikazu stabla

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Osnove sustava Office

Prikaz i korištenje prozora

Akcija

Tipke

Prijelaz u sljedeći prozor

ALT+TAB

Povratak u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL + W ili CTRL + F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora na veličinu prije maksimiziranja

CTRL + F5

Prelazak na okno zadatka s drugog okna u prozoru programa (u smjeru kretanja kazaljke na satu). Možda ćete morati više puta pritisnuti F6.

Napomena: Ako se pritiskom na tipku F6 ne prikaže okno zadatka koji želite, pritisnite tipku ALT da biste žarište postavili na vrpcu koja je dio Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, a zatim pritisnite CTRL + TAB da biste prešli u okno zadatka. Vrpca je dio novog Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office. Ona će zamijeniti više izbornika i alatnih traka s jednom mjestu da biste brzo pronašli sve naredbe koje su vam potrebne.

F6

Prelazak iz jednog okna u drugo u prozoru programa (smjer suprotan od kazaljke na satu).

SHIFT + F6

Prijelaz u sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Povratak u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada dokumenta prozor nije maksimaliziran, izvršava naredbu Premjesti (na izborniku za upravljanje prozorom). Prozor premjestite pomoću tipki sa strelicama pa pritisnite ESC.

CTRL + F7

Kada prozor dokumenta nije maksimiziran, izvršava naredbu Veličina (na prozoru za upravljanje prozorom). Promijenite veličinu prozora pomoću tipki sa strelicama pa pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje prozora na veličinu ikone (funkcionira samo u nekim programima sustava Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ili vraćanje odabranog prozora na početnu veličinu

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik

ALT + PRINT SCREEN

Promjena fonta ili njegove veličine

Radnja

Kombinacija tipki

Promjena fonta.

CTRL + SHIFT + F

Promjena veličine fonta.

CTRL + SHIFT + P

Povećanje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL + SHIFT + >

Smanjenje veličine fonta u odabranom tekstu.

CTRL + SHIFT + <

Pomicanje po tekstu ili ćelijama

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

Tipka END

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL + HOME

U programu Microsoft Office PowerPoint prelazak prelaženje na sljedeće rezervirano mjesto za naslova ili tijelo teksta. Ako ste na posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, umetnut će se novi slajd s istim rasporedom kao izvorni slajd.

CTRL + ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Traženje i zamjena

Akcija

Tipkovni prečac

Otvaranje dijaloškog okvira Traži.

CTRL + F

Otvaranje dijaloškog okvira Zamijeni.

CTRL + H

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Pomicanje po tablicama i rad u njima

Akcija

Tipkovni prečac

Prijelaz na sljedeću ćeliju

Tabulator

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Umetanje kartice u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog odlomka

Tipka ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Pristup oknima zadataka i njihovo korištenje

Akcija

Kombinacija tipki

Prelazak u okno zadatka iz drugog okna u u prozoru programa. (Možda ćete više puta trebati pritisnuti F6.)

F6

Odabir sljedeće, odnosno prethodne mogućnosti u oknu zadatka kada je okno zadatka aktivno.

TAB, SHIFT + TAB

Prikaz potpunog skupa naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje među mogućnostima na odabranom podizborniku; kretanje među određenim mogućnostima u grupi mogućnosti u dijaloškom okviru.

STRELICA DOLJE ili STRELICA GORE

Otvaranje odabranog izbornika ili izvođenje akcije dodijeljene odabranom gumbu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izborničkog prečaca; otvaranje padajućeg izbornika za odabranu stavku galerije.

SHIFT + F10

Kada su izbornik ili podizbornik vidljivi, odabir prve, odnosno posljednje naredbe na izborniku ili podizborniku.

HOME, END

Pomicanje gore, odnosno dolje u odabranom popisu galerije.

STRANICA GORE, STRANICA DOLJE

Pomicanje na vrh, odnosno dno odabranog popisa galerije.

HOME, END

Zatvaranje okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje međuspremnika.

ALT+H, F, O

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, a zatim pritisnite Enter.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, a zatim pritisnite Enter.

  Ako je zadatak usidren u prozor PowerPoint , držite pritisnutu tipku Ctrl, a zatim nastavite s korakom 4.

 4. Pomoću tipki sa strelicama premjestite okno zadatka na željeno mjesto, a zatim pritisnite tipku Enter. 

Da biste ponovno usidrili plutajućih okna zadatka, koristite strelica desno ili strelica lijevo za premještanje okna plutajućih udesno ili ulijevo rubu prozora PowerPoint dok je zauzimalo. 

Promjena veličine okna zadatka

(Neke zadatke okna – kao što je oblikovanje pozadine – možete promijeniti veličinu, tijekom drugima – kao što je ideja dizajn – ne može biti.)  

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 da biste prešli u okno zadatka.

 2. Pritisnite Ctrl + razmaknica da biste otvorili izborniku okna zadatka.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, a zatim pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, a zatim pritisnite Enter.

  Koristite ove tipke kada je okno zadatka usidren u prozor PowerPoint :

  Akcija

  Kombinacija tipki

  Proširite okno zadatka

  Strelica ulijevo

  Sužavanje okna zadatka

  Right arrow

  Pomoću ove tipke kada je okno zadatka plutajućih prozora:

  Akcija

  Kombinacija tipki

  Proširite okno zadatka

  Right arrow

  Sužavanje okna zadatka

  Strelica ulijevo

  Produljiti okna zadatka

  Strelica dolje

  Skratite okna zadatka

  Strelica gore

Pristup pametnim oznakama i njihovo korištenje

Akcija

Tipke

Prikazivanje izbornika ili poruke za pametnu oznaku. Ako postoji više pametnih oznaka, prelazak na sljedeću pametnu oznaku i prikaz njezina izbornika ili poruke.

ALT + SHIFT + F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku pametne oznake.

TIPKA SA STRELICOM DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku pametne oznake.

TIPKA SA STRELICOM GORE

Izvođenje akcije za odabranu stavku na izborniku pametne oznake.

ENTER

Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake.

Tipka ESC

Savjeti

 • Možete postaviti oglašavanje zvučnog signala kad god se prikaže pametna oznaka. Da biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Na računalo, k tome, morate instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup webu, Microsoft Office Sounds možete preuzeti s web-mjesta Microsoft Office Online. Kada instalirate zvukovne datoteke, učinite sljedeće u programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT + F za Microsoft Office gumb Slika gumba Office , a zatim pritisnite slovo I za Mogućnosti programa.

  2. Pritisnite A da biste prešli na mogućnost Napredno ili je pronađite pomoću tipke sa strelicom gore i tipke sa strelicom dolje.

  3. U odjeljku Općenito u kategoriji Napredno pritisnite ALT + F da biste potvrdili okvir Povratna informacija sa zvukom, pritišćite tipku tabulatora dok ne dođete do gumba U redu, a zatim pritisnite ENTER.

   Napomena: potvrđivanje i poništavanje tog okvira utječe na sve programe sustava Office koji podržavaju zvuk.

Promjena veličine okna zadatka

 1. U okno zadatka pritisnite CTRL+RAZMAKNICA da bi se prikazao izbornik dodatnih naredbi

 2. Pomoću tipke STRELICA DOLJE odaberite naredbu Promjena veličine, a zatim pritisnite tipku ENTER.

 3. Korištenjem tipki strelica promijenite veličinu okna zadatka. Korištenjem CTRL+ tipke strelica mijenjajte veličinu u koracima od jednog piksela.

Napomena: Po završetku promjene veličine, pritisnite ESC.

Korištenje dijaloških okvira

Radnja

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću mogućnost ili grupu mogućnosti

Tabulator

Povratak na prethodnu mogućnost ili grupu mogućnosti

SHIFT + tabulator

Prijelaz na sljedeću karticu u dijaloškom okviru

CTRL+TAB

Povratak na prethodnu karticu u dijaloškom okviru

CTRL+SHIFT+TAB

Otvaranje odabranog padajućeg popisa

ALT+STRELICA DOLJE

Otvaranje popisa ako je zatvoren i prelazak na mogućnost na popisu.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu

Pomicanje po mogućnostima na otvorenom padajućem popisu ili u grupi mogućnosti

Tipke sa strelicom

Zatvaranje odabranog padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira

Tipka ESC

Izvršavanje akcije dodijeljene odabranom gumbu; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

RAZMAKNICA

Odabir mogućnosti; potvrđivanje ili poništavanje potvrdnog okvira

ALT+ podcrtano slovo u nazivu mogućnosti

Izvođenje akcije dodijeljene zadanom gumbu u dijaloškom okviru

ENTER

Korištenje okvira za uređivanje u dijaloškim okvirima

Okvir za uređivanje prazan je okvir u koji se upisuje ili lijepi unos, npr. korisničko ime ili put do mape.

Akcija

Tipkovni prečac

Pomicanje na početak unosa

Tipka HOME

Prijelaz na kraj unosa

Tipka END

Pomicanje za jedan znak ulijevo, odnosno udesno.

STRELICA LIJEVO, STRELICA DESNO

Pomicanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Odabir jednog znaka ulijevo ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jednog znaka udesno ili poništavanje tog odabira

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedne riječi ulijevo ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir jedne riječi udesno ili poništavanje tog odabira

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir od pokazivača do početka unosa.

SHIFT+HOME

Odabir od pokazivača do kraja unosa.

SHIFT+END

Korištenje dijaloških okvira Otvaranje ili Spremanje u obliku

Akcija

Tipke

Povratak u prethodnu mapu. Slika gumba

ALT + 1

Jednu razinu prema gore gumb Slika gumba : otvaranje mape jednu razinu iznad otvorenoj mapi.

ALT + 2

Brisanje gumb Slika gumba : brisanje odabrane mape ili datoteke.

ALT + 3 ili DELETE

Stvaranje nove mape gumb Slika gumba : Stvorite novu mapu.

ALT + 4

Prikazi gumb Slika gumba : parametar prikazima dostupne mape.

ALT + 5

Gumb Alati: prikazivanje izbornika Alati.

ALT + L

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku, poput mape ili datoteke.

SHIFT + F10

Pomicanje po mogućnostima ili područjima u dijaloškom okviru.

Tipka tabulatora

Otvaranje popisa Traži u.

F4 ili ALT+I

Osvježavanje popisa datoteka.

F5

Kretanje po vrpci

Pristup bilo kojoj pomoću nekoliko pritisaka na tipke

 1. Pritisnite ALT.

  Iznad svih značajki dostupnih u trenutnom prikazu prikazat će se savjeti za tipke. Sljedeći je primjer iz programa Microsoft Office Word.

  vrpca s prikazanim savjetima za tipke

 2. Pritisnite slovo prikazano na nazivu tipke preko značajke koju želite koristiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni nazivi tipaka. Na primjer, ako je kartica Početna stranica aktivna i pritisnete N, prikazat će se kartica Umetanje zajedno s nazivima tipaka za skupine na toj kartici.

 4. Nastavite pritiskati slova dok ne pritisnete slovo naredbe ili kontrole koju želite koristiti. U nekim slučajevima najprije morate pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu. Ako, primjerice, pritisnete ALT + H, F, S, prijeći ćete na okvir s popisom Veličina u grupi Font.

  Napomena: Da biste prekinuli akciju koju izvodite i sakrili savjete za tipke, pritisnite ALT.

Promjena fokusa tipkovnice bez upotrebe miša

Prilikom rada s vrpcom pomoću tipkovnice možete i premještati fokus s jedne kartice ili naredbe na drugu dok ne pronađete značajku koju želite. U tablici u nastavku navedeno je nekoliko načina premještanja fokusa tipkovnice bez miša.

Akcija

Tipkovni prečac

Odabir aktivne kartice vrpce i aktiviranje tipkovnih prečaca.

ALT ili F10. Ponovo pritisnite neku od tih tipki da biste se vratili u dokument i poništili pristupne tipke.

Pomicanje ulijevo, odnosno udesno na sljedeću karticu trake.

Odaberite aktivnu karticu pritiskom na F10, a zatim pritisnite tipku sa strelicom lijevo ili tipku sa strelicom desno

Sakrivanje ili prikazivanje vrpce.

CTRL + F1

Prikaz izborničkog prečaca za odabranu naredbu.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta radi odabira svakog od sljedećih područja prozora:

 • Aktivna kartica vrpce

 • otvoreno okno zadatka

 • dokument

F6

Premještanje fokusa s jedne na drugu naredbu na traci prema naprijed ili prema natrag.

Tipka tabulatora, SHIFT + tipka tabulatora

Pomicanje po stavkama na vrpci prema dolje, prema gore, ulijevo ili udesno.

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO i STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na vrpci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na vrpci radi izmjene vrijednosti.

Tipka ENTER

Završavanje izmjene vrijednosti u kontroli na vrpci i vraćanje fokusa na dokument.

ENTER

Zatražite pomoć na odabrane naredbe ili kontrole na vrpci. (Ako nema teme pomoći nije povezan s odabranom naredbom, općenite teme pomoći o programu prikazuje se umjesto.)

F1

Uobičajeni zadaci u programu PowerPoint

Stvaranje nove prezentacije: Ctrl + N

Prelazak s jednog okna na drugo

Radnja

Tipkovni prečac

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru kazaljke na satu.

F6

Kretanje između okana u običnom prikazu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SHIFT + F6

Kretanje između kartica Slajdovi i Struktura u oknu Struktura i slajdovi u običnom prikazu.

CTRL + SHIFT + TAB

Rad u strukturi

Akcija

Tipke

Podizanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Spuštanje odlomka za jednu razinu.

ALT+SHIFT+STRELICA DESNO

Premještanje odabranih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Premještanje odabranih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Prikazivanje razine naslova 1.

ALT+SHIFT+1

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Sažimanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Rad s oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt oblicima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim N, zatim S, zatim H kako biste odabrali Oblik.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama možete se kretati kroz kategorije oblika i odabrati traženi oblik.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje odabranog oblika.

Umetanje okvira

 1. Pritisnite i otpustite ALT, a zatim pritisnite N.

 2. Pritiskanjem tipke tabulatora dođite do mogućnosti Tekstni okvir, koja se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje tekstualnog okvira.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim J kako biste odabrali Objekt.

 2. Korištenjem tipki sa strelicama možete se kretati među objektima.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER za umetanje traženog objekta.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite ALT, zatim N, zatim W kako biste odabrali WordArt.

 2. Korištenjem tipaka sa strelicama odaberite traženi WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Unesite traženi tekst.

Odabir oblika

Napomena: Ako je pokazivač unutar teksta, pritisnite ESC.

 • Za odabir pojedinačnog oblika pritisnite tipku TAB za kružno kretanje naprijed (ili SHIFT+TAB za kružno kretanje unatrag) kroz objekte sve dok se ručice za promjenu veličine ne pojave na objektu koji želite odabrati.

 • Više stavki odaberite u oknu za odabir.

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupirali oblike, slike ili WordArt objekte, odaberite stavke koje želite grupirati, a zatim pritisnite CTRL + G.

 • Da biste razgrupirali grupu, odaberite je, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Prikazivanje ili sakrivanje mreže ili vodilica

Akcija

Tipkovni prečac

Prikaz i skrivanje rešetke.

SHIFT + F9

Prikaz i skrivanje vodilica.

ALT + F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Odaberite oblik s atributima koje želite kopirati.

  Ako odaberete oblik s pridruženim tekstom, uz atribute oblika kopirat ćete i izgled i stil teksta.

 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritisnite tipku TAB ili SHIFT+TAB za odabir objekta u koji želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Odabir teksta ili objekata

Akcija

Kombinacija tipki

Odabir jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Odabir do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO

Odabir do početka riječi.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALIJEVO

Odabir jednog retka prema gore.

SHIFT + TIPKA SA STRELICOM GORE

Odabir jednog retka prema dolje.

SHIFT + TIPKA SA STRELICOM DOLJE

Odabir objekta (uz odabran tekst unutar objekta).

ESC

Odabir objekta (uz odabran objekt).

TAB ili SHIFT+TAB dok ne označite željeni objekt

Odabir teksta unutar objekta (s označenim objektom).

Tipka ENTER

Odabir svih objekata.

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Odabir svih slajdova.

CTRL+A (u prikazu alata za sortiranje slajdova)

Odabir čitavog teksta.

CTRL+A (na kartici Struktura)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Akcija

Tipke

Brisanje za jedan znak ulijevo.

Tipka BACKSPACE

Brisanje za jednu riječ ulijevo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje za jedan znak udesno.

Tipka DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL + DELETE

Izrezivanje odabranog objekta.

CTRL + X

Kopiranje odabranog objekta.

CTRL + C

Lijepljenje izrezanog ili kopiranog objekta.

CTRL + V

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje zadnje akcije.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje samo oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Posebno lijepljenje.

CTRL + ALT + V

Kretanje po tekstu

Akcija

Kombinacija tipki

Pomicanje za jedan znak ulijevo

Strelica lijevo

Pomicanje za jedan znak udesno

STRELICA DESNO

Pomicanje za jedan redak prema gore

STRELICA GORE

Pomicanje za jedan redak prema dolje

STRELICA DOLJE

Pomicanje za jednu riječ ulijevo

CTRL+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na riječ udesno

CTRL+STRELICA DESNO

Pomicanje na kraj retka

Tipka END

Pomicanje na početak retka

Tipka HOME

Pomicanje za jedan odlomak prema gore

CTRL+STRELICA GORE

Pomicanje za jedan odlomak prema dolje

CTRL+STRELICA DOLJE

Pomicanje na kraj tekstnog okvira

CTRL+END

Pomicanje na početak tekstnog okvira

CTRL+HOME

Pomicanje do sljedećeg rezerviranog mjesta za tekst naslova ili tijela teksta. Radi li se o posljednjem rezerviranom mjestu na slajdu, ovime se umeće novi slajd s istim izgledom slajda kao i izvorni slajd.

CTRL+ENTER

Ponavljanje posljednje akcije Traži.

SHIFT+F4

Kretanje po tablicama i rad u njima

Radnja

Kombinacija tipki

Prijelaz na sljedeću ćeliju

Tabulator

Povratak na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Prijelaz u sljedeći redak

STRELICA DOLJE

Prijelaz u prethodni redak

STRELICA GORE

Umetanje kartice u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog odlomka

ENTER

Dodavanje novog retka na dno tablice

TAB na kraju posljednjeg retka

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritišćite prečac SHIFT + tipka tabulatora dok ne odaberete željeni objekt.

 2. Pritisnite SHIFT + F10 da biste otvorili izbornički prečac.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne odaberete mogućnost Objekt radnog lista, a zatim dok ne odaberete Uređivanje.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i odlomaka

Promjena fonta ili njegove veličine

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu fonta.

CTRL + SHIFT + F

Otvaranje dijaloškog okvira Font radi promjene veličine fonta.

CTRL + SHIFT + P

Povećanje veličine fonta.

CTRL+ALT+:

Smanjivanje veličine fonta.

CTRL + SHIFT + <

Primjena oblikovanja znakova

Akcija

Kombinacija tipki

Otvaranje dijaloškog okvira Font za promjenu oblikovanja znakova.

CTRL+T

Promjena između svih velikih slova, svih malih slova i početnih velikih slova.

SHIFT+F3

Primjena oblikovanja "podebljano".

CTRL+B

Primjena podcrtavanja.

CTRL+U

Primjena oblikovanja "kurziv".

CTRL+I

Primjena oblikovanja "indeks" (automatski razmak).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja "eksponent" (automatski razmak).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksa i eksponenta.

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze.

CTRL + K

Kopiranje tekstualnog oblikovanja

Radnja

Tipkovni prečac

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL + SHIFT + V

Poravnanje odlomaka

Akcija

Kombinacija tipki

Centriranje odlomka.

CTRL+E

Obostrano poravnanje odlomka.

CTRL+J

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Desno poravnanje odlomka.

CTRL + R

Prikazivanje prezentacije

Prilikom prikazivanja prezentacije preko cijelog zaslona možete koristiti tipkovne prečace navedene u nastavku.

Akcija

Tipke

Prikazivanje prezentacije od početka.

F5

Izvođenje sljedeće animacije ili prelazak na sljedeći slajd.

N, ENTER, STRANICA DOLJE, STRELICA DESNO, STRELICA DOLJE ili RAZMAKNICA

Izvođenje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd.

P, PAGE UP, STRELICA NALIJEVO, STRELICA PREMA GORE ili BACKSPACE

Prelazak na određeni broj slajda.

broj+ENTER

Prikaz praznog crnog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog crnog slajda.

B ili TOČKA

Prikaz praznog bijelog slajda ili povratak na prezentaciju s praznog bijelog slajda.

W ili ZAREZ

Zaustavljanje ili ponovni početak automatske prezentacije.

N

Završetak prezentacije

ESC ili SPOJNICA

Brisanje zaslonskih primjedbi.

O

Prelazak na sljedeći slajd, ako je sljedeći slajd skriven.

H

Postavljanje novih vremena tijekom probe.

U

Korištenje starih vremena tijekom probe.

O

Prelazak na sljedeći slajd klikom miša tijekom probe.

P

Povratak na prvi slajd.

1 + ENTER

Ponovno prikazivanje sakrivenog pokazivača ili promjena pokazivača u olovku.

CTRL + P

Ponovno prikazivanje sakrivenog pokazivača ili promjena pokazivača u strelicu.

CTRL + A

Trenutno skrivanje pokazivača i gumba navigacije.

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i gumba za navigaciju u roku od 15 sekundi.

CTRL + U

Prikaz izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prvu ili sljedeću hipervezu na slajdu.

Tabulator

Prelazak na posljednju ili prethodnu hipervezu na slajdu.

SHIFT+TAB

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

ENTER dok je označena hiperveza

Savjet: Da biste vidjeli popis kontrola tijekom prezentacije, pritisnite F1.

Pregledavanje web-prezentacija

Pomoću sljedećih tipki možete gledati web-prezentacije u Microsoft Internet Exploreru 4.0 ili novijem.

Akcija

Tipkovni prečac

Kretanje naprijed kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

Tabulator

Kretanje unatrag kroz hiperveze u web-prezentaciji, adresnu traku ili traku veza.

SHIFT + tabulator

Na odabranoj hipevezi izvršite akciju ekvivalentnu kliku mišem.

Tipka ENTER

Prelazak na sljedeći slajd.

RAZMAKNICA

Prelazak na prethodni slajd.

BACKSPACE

Korištenje značajke okna za odabir

U oknu za odabir koristite tipkovne prečace navedene u nastavku.

Akcija

Tipke

Pokretanje okna za odabir.

ALT, J, D, A, a zatim P

Kružno premještanje žarišta kroz različita okna.

F6

Prikaz izbornika konteksta.

SHIFT + F10

Premještanje žarišta na jednu stavku ili grupu.

STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Premještanje žarišta s jedne stavke u grupi na nadređenu grupu.

STRELICA LIJEVO

Premještanje žarišta s grupe na prvu stavku u toj grupi.

CTRL+STRELICA DESNO

Proširenje grupe u fokusu i svih podređenih grupa te grupe.

* (samo na numeričkoj tipkovnici)

Proširenje grupe na kojoj se nalazi žarište.

+ (samo na numeričkoj tipkovnici)

Sažimanje grupe na kojoj se nalazi žarište.

- (samo na numeričkoj tipkovnici)

Premještanje žarišta na stavku i odabir te stavke.

SHIFT+STRELICA GORE ili SHIFT+STRELICA DOLJE

Odabir stavke na kojoj je žarište.

RAZMAKNICA ili ENTER

Poništavanje odabira stavke na kojoj se nalazi žarište.

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premještanje odabrane stavke naprijed.

CTRL + SHIFT + F

Premještanje odabrane stavke nazad.

CTRL + SHIFT + B

Prikazivanje ili skrivanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje stavke na kojoj se nalazi žarište.

F1

Premještanje žarišta tipkovnice unutar okna odabira između prikaza stabla i gumba Prikaži svei Skrij sve.

TAB ili SHIFT+TAB

Sažimanje svih grupa.

ALT + SHIFT + 1

Proširivanje svih grupa.

ALT+SHIFT+9

Da biste u programu Office PowerPoint 2007 prilagođene tipkovne prečace dodijelili stavkama izbornika, snimljenim makronaredbama i kodu u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), morate koristiti dodatke drugih proizvođača, npr. Shortcut Manager for PowerPoint, koji je dostupan na web-mjestu Dodaci za PowerPoint s web-mjesta OfficeOne.

Vidi također

Pristupačne prezentacije programa PowerPoint

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×