Stvaranje polja za pohranu datuma i vremena

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Da biste polje datuma/vremena dodali u tablicu u bazi podataka za stolna računala, otvorite tablicu u prikazu dizajna pa kliknite prvi prazni okvir ispod odjeljka Naziv polja, upišite naziv za novo polje, kliknite susjedni okvir Vrsta podataka pa s popisa odaberite Datum/vrijeme.

Napomena: U web-aplikaciju programa Access koristite okno pločice da biste stvorili tablice, ali nakon što stvorite jedan možete otvorite u prikazu dizajna – samo desnom tipkom miša kliknite i zatim kliknite Uredi tablicu.

U web-bazi podataka otvorite tablicu u prikazu podatkovne tablice pa kliknite Polja, a potom u grupi Dodavanje i brisanje kliknite Datum i vrijeme.

Kada stvorite polje datuma/vremena, možete ga dodati u obrazac pomoću popisa polja. Otvorite obrazac u prikazu dizajna ili rasporeda pa pritisnite Alt + F8 da biste prikazali popis polja. Na vrhu popisa polja kliknite Prikaži sve tablice, a potom dvokliknite polje datuma/vremena da biste ga dodali na obrazac.

Kada dodate polje datuma/vremena, za njega možete odrediti željeni oblik datuma. Primijenite unaprijed definirani ili stvorite prilagođeni oblik. Više o tome pročitajte u nastavku.

Sadržaj članka

Pregled

Dodavanje polja datuma/vremena u tablicu

Primjena oblika na polje datuma/vremena

Navođenje unosa datuma/vremena pomoću maske za unos

Unaprijed definirani i prilagođeni oblici koje možete koristiti

Pregled

Access podatke o datumu i vremenu pohranjuje kao decimalne brojeve: cijeli dio vrijednosti predstavlja datum, a ostatak broja označava vrijeme. Budući da su podaci datuma/vremena u numeričkom obliku, možete jednostavno računati s podacima, npr. određivati godine.

Oblici prikaza

Korisnici obično ne žele vidjeti stvarnu vrijednost polja datuma/vremena jer im ona ne izgleda kao datum ili vrijeme. Kada koristite vrijednost datuma/vremena, Access je prikazuje u čitljivom obliku, npr. 22.11.2011.. Ako mu ne navedete oblik koji mora koristiti, Access će automatski prikazati datum i vrijeme u oblicima Opći datum i Dugo vrijeme.

Valjani raspon vrijednosti

Access ne prihvaća datume koji izlaze iz podržanog raspona vrijednosti, ali takve datume vjerojatno nećete ni koristiti, osim ako se ne bavite arheologijom, poviješću ili sličnim. Vrijednost datuma/vremena može imati raspon od -657.434, 0 (1. siječnja, 100. n.e. 00.00:00) do 2.958.465, 9999 (31. prosinca, 9999. n.e. 23.59:59).

Ako upišete datum izvan tog raspona ili ako Access ne prepozna unos kao datum, pojavljuje se poruka o pogrešci koja vam omogućuje unos nove vrijednosti ili pretvaranje polja u tekst.

Dodatne informacije o vrsti podataka datuma/vremena potražite u članku Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

Razlike u web-aplikaciju programa Access ili bazu podataka na webu

Nekoliko značajki polja datuma/vremena ne funkcioniraju na isti način u aplikaciji programa Access ili web-bazi podataka kao i u bazi podataka za stolna računala. Kada radite u aplikaciji programa Access ili web-bazi podataka, imajte ta ograničenja na umu:

 • Unaprijed definiranih oblika datuma ima manje no u bazi podataka za stolna računala, ali možete upisati prilagođeni oblik koji oponaša unaprijed definirani oblik.

 • U web-bazi podataka nije dostupan prikaz dizajna tablice, ali izmjene dizajna tablice, uključujući dodavanje polja datuma/vremena, možete unositi u prikazu podatkovne tablice.

 • Ne možete koristiti maske za unos. U aplikaciji programa Access možete koristiti savjete za unos, ali oni vas ne navode pri unosu jer počinju blijedjeti čim počnete unositi podatke.

Vrh stranice

Dodavanje polja datuma/vremena u tablicu

U aplikaciji programa Access ili bazi podataka za stolna računala polja dodajte u tablicu pomoću prikaza dizajna. U web-bazi podataka za to se koristi prikaz podatkovne tablice.

Dodavanje polja u aplikaciju ili bazu podataka za stolna računala

 1. Otvorite tablicu u prikazu dizajna.

 2. U sljedećem dostupnom retku upišite naziv za svoje novo polje u okvir Naziv polja.

 3. U okviru Vrsta podataka s popisa odaberite Datum/vrijeme.

Dodavanje polja datuma/vremena u prikazu dizajna

Dodavanje polja u web-bazu podataka

 1. Otvorite tablicu.

 2. Kliknite Polja, a potom u grupi Dodavanje i brisanje kliknite Datum i vrijeme.

 3. Upišite naziv novog polja.

Dodavanje polja datuma/vremena u prikazu podatkovne tablice

Vrh stranice

Primjena oblika na polje datuma/vremena

Access pruža nekoliko unaprijed definiranih oblika za podatke o datumu i vremenu, ali ako ti oblici ne zadovoljavaju vaše potrebe, možete navesti prilagođeni oblik. Zadan je oblik općeg datuma – m/dd/gggg h:mm:ss AM/PM.

Napomena:  Ovaj se odjeljak ne odnosi na web-baze podataka. U web-bazi podataka na raspolaganju su vam samo dva oblika datuma: kratki i dugi. Oblik postavljate u prikazu podatkovne tablice. Odaberite polje datuma/vremena, a potom kliknite Polja. Zatim u grupi Svojstva kliknite Oblik pa odaberite željeni oblik.

Primjena unaprijed definiranog oblika

 1. Otvorite tablicu u prikazu dizajna. Ako ona još ne sadrži polje datuma/vremena, dodajte ga (korake za dodavanje polja potražite u prethodnom odjeljku).

 2. U gornjem dijelu rešetke dizajna odaberite polje datuma/vremena koje želite oblikovati.

 3. U odjeljku Svojstva polja kliknite strelicu u okviru svojstva Oblik pa odaberite oblik s padajućeg popisa.

  Svojstvo Oblik za polje datuma/vremena

 4. Kada odaberete oblik pojavljuje se pametna oznaka Mogućnosti za ažuriranje svojstva, koja vam omogućuje primjenu novog oblika na sva druga polja tablice i kontrole obrasca koji ga logički nasljeđuju. Da biste primijenili promjene na cijelu bazu podataka, kliknite pametnu oznaku, a zatim Ažuriraj oblik svugdje gdje se koristi Naziv polja. U ovom slučaju Naziv polja predstavlja naziv polja datuma/vremena.

 5. Da biste promjene primijenili na cijelu bazu podataka, kliknite Da kada se pojavi dijaloški okvir Ažuriranje svojstava, u kojem se prikazuju obrasci i drugi objekti koji će naslijediti novi oblik.

 6. Spremite promjene i prijeđite na prikaz podatkovne tablice da biste vidjeli odgovara li oblik vašim potrebama.

Primjena prilagođenog oblika

Da biste stvorili prilagođeni oblik, upišite niz znakova u svojstvo Oblik za polje. Prilagođeni oblici za polja datuma/vremena mogu sadržavati dva odjeljka – jedan za datum i drugi za vrijeme. Odjeljke odvojite točka-zarezom.

Kada na polje datuma/vremena primjenjujete prilagođeni oblik, možete kombinirati različite oblike, primjerice, možete imati dva odjeljka: jedan za datum i jedan za vrijeme. Odjeljke u tom slučaju odvojite točka-zarezom. Možete, primjerice, kombinirati oblike općeg datuma i dugog vremena na sljedeći način: m/dd/gggg;h:mm:ss. Prilagođeni oblik datuma ili vremena primijenite prema sljedećim uputama:

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu koju želite raditi, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

 2. U gornjem dijelu rešetke dizajna odaberite polje datuma/vremena koje želite oblikovati.

 3. U donjem dijelu kliknite okvir svojstva oblik , a zatim unesite prilagođeni oblik pomoću znakova iz tablice rezervirana mjesta i razdjelnicitablice.

 4. Kada upišete oblik, pojavljuje se akcija Mogućnosti ažuriranja za svojstva, koja vam omogućuje primjenu novog oblika na sva polja tablice i kontrole obrasca koji ga logički nasljeđuju. Da biste promjene primijenili na cijelu bazu podataka, kliknite akciju, a zatim Ažuriraj oblik svugdje gdje se koristi Naziv polja. U ovom slučaju Naziv polja predstavlja naziv polja datuma/vremena.

 5. Ako promjene odlučite primijeniti na cijelu bazu podataka, u dijaloškom okviru Ažuriranje svojstava prikazat će se obrasci i drugi objekti koji će naslijediti novi oblik. Oblik primijenite klikom na Da.

 6. Spremite promjene pa prijeđite na prikaz podatkovne tablice da biste vidjeli odgovara li oblik vašim potrebama.

Vrh stranice

Navođenje unosa datuma/vremena pomoću maske za unos

Kada želite da korisnici unose datum/vrijeme u određenom obliku, koristite masku za unos. Maske za unos možete primijeniti na polja u tablicama, skupove rezultata upita te kontrole na obrascima i izvješćima. Maska za unos ne utječe izravno na način prikaza podataka. On je određen oblikom, kao što smo vidjeli u prethodnim odjeljcima.

Napomena:  Masku za unos ne možete stvoriti u aplikaciji programa Access ili web-bazi podataka.

Dodavanje maske za unos

 1. Odaberite polje datuma/vremena, a potom na kartici Općenito u donjem odjeljku rešetke dizajna kliknite svojstvo Maska za unos.

 2. Otvara se čarobnjak za maske za unos, koji vas vodi kroz odabir oblika maske za unos.

 3. Da biste primijenili oblik, kliknite Da, a potom Spremi.

Vrh stranice

Unaprijed definirani i prilagođeni oblici koje možete koristiti

Unaprijed definirani oblici s primjerima

Oblik

Opis

Primjeri

Opći datum

(Zadano.) Prikazuje vrijednosti podataka kao brojeve, a vrijednosti vremena kao sate, minute i sekunde iza kojih slijedi izraz prijepodne ili poslijepodne. Za obje vrste vrijednosti Access koristi razdjelnike određene u regionalnim postavkama sustava Windows. Ako vrijednost nema vremenski dio (sate), Access će prikazivati samo datum. Ako vrijednost nema datumski dio, Access će prikazivati samo vrijeme.

30.06.15., 10.10:42

Dugi datum

Prikazuje samo vrijednosti datuma, kako je određeno dugim oblikom datuma u regionalnim postavkama sustava Windows.

Ponedjeljak, 29. kolovoza, 2012.

Srednji datum

Prikazuje datum kao dd/mmm/gg, ali koristi razdjelnik datuma određen regionalnim postavkama sustava Windows.

29/kol/12
29-kol-12

Kratki datum

Prikazuje vrijednosti datuma kako je određeno kratkim oblikom datuma u regionalnim postavkama sustava Windows.

8/29/2012
8-29-2012

Dugo vrijeme

Prikazat će se sati, minute i sekunde s oznakom AM (prijepodne), odnosno PM (poslijepodne). Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10.10:42 AM

Srednje vrijeme

Prikazat će se sati i minute s oznakom AM (prijepodne), odnosno PM (poslijepodne). Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10:10 AM

Kratko vrijeme

Prikazat će se sati i minute. Access će koristiti razdjelnik za vrijeme određen u regionalnim postavkama sustava Windows.

10:10

Rezervirana mjesta i razdjelnici prilagođenog oblika

Da biste sastavili vlastiti oblik, upišite bilo koju kombinaciju sljedećih komponenti. Da bi se, primjerice, prikazivali tjedan u godini i dan u tjednu, upišite ww/w.

Važno: Prilagođeni oblici koji nisu usklađeni s postavkama datuma i vremena u regionalnim postavkama sustava Windows zanemaruju se. Dodatne informacije o regionalnim postavkama sustava Windows potražite u pomoći za sustav Windows.

Komponente oblika datuma

Oblik

Opis

d

Dan u mjesecu označen jednom ili dvjema znamenkama (od 1 do 31).

dd

Dan u mjesecu označen dvjema znamenke (s uvodnom nulom, od 01 do 31).

ddd

Prva tri slova dana u tjednu (od ned do sub).

dddd

Puni naziv dana u tjednu (od nedjelje do subote).

t

Dan u tjednu (od 1 do 7).

tt

Tjedan u godini (od 1 do 53).

m

Mjesec u godini označen jednom ili dvjema znamenkama (od 1 do 12).

mm

Mjesec u godini označen dvjema znamenkama (s uvodnom nulom, od 01 do 12).

mmm

Prva tri slova mjeseca (od sij do pro).

mmmm

Puni naziv mjeseca (os siječnja do prosinca).

q

Tromjesečje godine (od 1 do 4).

g

Broj dana u godini (od 1 do 366).

gg

Zadnje dvije znamenke godine (od 01 do 99).

gggg

Puni broj godine (od 0100 do 9999).

Komponente oblika vremena

Oblik

Opis

h

Sat prikazan jednom ili dvjema znamenkama (od 0 do 23).

hh

Sat prikazan dvjema znamenkama (s uvodnom nulom, od 00 do 23).

n

Minuta prikazana jednom ili dvjema znamenkama (od 0 do 59).

nn

Minuta prikazana dvjema znamenke (s uvodnom nulom, od 00 do 59).

s

Sekunda prikazana jednom ili dvjema znamenkama (od 0 do 59).

ss

Sekunda prikazana dvjema znamenkama (s uvodnom nulom, od 00 do 59).

Komponente oblika sata

Oblik

Opis

AM/PM

12-satni oblik s velikim slovima "AM" ili "PM" kojima se označava prijepodne, odnosno poslijepodne. Primjerice, 9:34 PM.

am/pm

12-satni oblik s malim slovima "am" ili "pm" kojima se označava prijepodne, odnosno poslijepodne. Primjerice, 9:34 pm.

A/P

12-satni oblik s velikim slovom "A" ili "P" kojim se označava prijepodne, odnosno poslijepodne. Primjerice, 9:34 P.

a/p

12-satni oblik s malim slovom "a" ili "p" kojim se označava prijepodne, odnosno poslijepodne. Primjerice, 9:34 p.

AMPM

12 satni prikaz s odgovarajućom pokazivačem prijepodneva/poslijepodneva definiranim u regionalnim postavkama programa Windows.

Komponente razdjelnika

Napomena: Razdjelnici se postavljaju u postavkama regionalne sheme sustava Windows.

Razdjelnici se prikazuju kao dio vrijednosti datuma/vremena. Osim standardnih razdjelnika datuma (/) i vremena (:), kao prilagođeni razdjelnik možete koristiti bilo koji kratki niz znakova omeđenih navodnicima. Navodnici se ne prikazuju. Primjerice, za "," prikazat će se zarez.

Razdjelnik

Opis

:

Razdjelnik za oblike vremena. Primjerice, hh:mm

/

Razdjelnik za oblike datuma. Primjerice, mmm/gggg

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×