Stvaranje osnovne prezentacije u programu PowerPoint

Pomoću programa PowerPoint možete brzo i jednostavno stvoriti osnovnu prezentaciju. PowerPoint nudi i mnoge značajke pomoću kojih možete poboljšati svoje radove.

Napomena : Informacije o programu PowerPoint 2016 ili PowerPoint 2013 potražite u članku Osnovni zadaci pri stvaranju prezentacije programa PowerPoint.

U nastavku slijedi niz zadataka, uključujući opise svakog zadataka s hipervezama na svaki od postupaka pomoću kojih možete izgraditi svoju prezentaciju. Ovisno o kompleksnosti prezentacije, možda nećete morati izvesti sve postupke spomenute u ovom članku. Premda postupke možete izvesti bilo kojim redoslijedom, preporučuje se da to učinite onako kako je ovdje navedeno.

Veze na članke pomoći

Ovaj članak sadrži sljedeće:

Upoznavanje radnog prostora programa PowerPoint

Brzi vodič kroz rad u prozoru programa PowerPoint

Spremanje prezentacije i davanje naziva

Postupci spremanja prezentacije i davanja naziva

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova

Postupci dodavanja, razmještanja ili brisanja slajdova u prezentaciji

Dodavanje teksta na slajd

Postupci za sljedeće radnje:

 • dodavanje teksta u tekstni okvir

 • dodavanje teksta kao dijela oblika

 • dodavanje teksta neovisno o obliku

Primjena predloška na prezentaciju

Postupci za sljedeće radnje:

 • primjena predloška ugrađenog u PowerPoint

 • primjena predloška koji ste sami stvorili pa spremili na računalo

 • preuzimanje besplatnog predloška za PowerPoint s web-mjesta Office.com ili nekog drugog web-mjesta te njegova primjena na prezentaciju

  Savjet : Primjenom unaprijed stvorenog predloška možete uštedjeti vrijeme.

Primjena teme radi dodavanja boje i stila u prezentaciju

Postupci za dodavanje boje i oblikovanja te primjenu efekata na tekst i druge elemente u prezentaciji

Savjet : Ako ste primijenili unaprijed stvoren predložak vjerojatno nećete htjeti mijenjati boju, fontove i stilove teme.

Umetanje slike

Postupci za dodavanje slika

Dodavanje, promjena ili brisanje oblika

Postupci za dodavanje, promjenu i brisanje različitih oblika

Umetanje snimke zaslona ili zaslonskog isječka

Postupci za umetanje snimke zaslona ili drugog sadržaja

Stvaranje SmartArt grafika

Postupci za stvaranje ilustracija profesionalne kvalitete pomoću nekoliko klikova mišem

Dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica te datuma i vremena

Postupci za dodavanje brojeva slajdova, brojeva stranica ili datuma i vremena na slajdove, stranice s bilješkama i brošure

Stvaranje hiperveze

Postupci za sljedeće radnje:

 • stvaranje hiperveze na slajd u istoj prezentaciji

 • stvaranje hiperveze na slajd u drugoj prezentaciji

 • stvaranje hiperveze na stranicu ili datoteku na webu

 • stvaranje hiperveze na adresu e-pošte

 • stvaranje hiperveze na novu datoteku

Izlaganje i distribucija prezentacije

Veze na postupke za različite metode izlaganja i distribucije prezentacije

Privatni prikaz bilješki govornika prilikom izlaganja prezentacije na više monitora

Prikaz prezentacije i bilješki govornika na jednom računalu (primjerice, na prijenosnom računalu) dok publika vidi prezentaciju bez bilježaka na drugom monitoru (primjerice, projiciranu na većem zaslonu) te postavljanje prikaza izlagača

Ispis slajdova ili brošura

Postupci za sljedeće radnje:

 • postavljanje veličine slajda, usmjerenja stranice i broja početnog slajda

 • postavljanje mogućnosti ispisa i ispisivanje slajdova ili brošura

 • spremanje postavki ispisa

Stvaranje i ispis stranica s bilješkama

Postupci za sljedeće radnje:

 • stvaranje stranica s bilješkama

 • stvaranje dodatnog prostora za bilješke

 • dodavanje crteža ili oblikovanja na sve stranice s bilješkama

 • prikaz stranica s bilješkama na web-stranici

 • ispis stranica s bilješkama s minijaturama slajdova

 • ispis stranica s bilješkama bez minijatura slajdova

Ispis slajdova

Pregled ispisa u programu PowerPoint i postupaka za postavljanje veličine i usmjerenja slajda radi ispisa te način ispisa slajdova

Što vas zanima?

Upoznavanje radnog prostora programa PowerPoint

Spremanje prezentacije i davanje naziva

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova

Dodavanje i oblikovanje teksta

Primjena odgovarajućeg izgleda na prezentaciju

Dodavanje isječaka crteža, SmartArt grafike i drugih objekata

Dodavanje hiperveza

Provjera pravopisa i pretpregled prezentacije

Dodatne informacije o pripremi izlaganja prezentacije

Možda morate stvoriti prezentaciju programa PowerPoint do kraja dana, no dosad je niste nikad radili. Ili ste ih pak radili davno prije, a više se ne sjećate postupka.

Ovaj je članak sjajno mjesto za početak učenja (ili prisjećanja) kako koristiti PowerPoint. Do kraja članka imat ćete novu prezentaciju programa PowerPoint i osnovna znanja i pouzdanost za rad s programom Office PowerPoint 2007.

 • Radi praktičnosti članak možete ispisati prije početka rada, pa se nećete morati prebacivati između članka na zaslonu i prozora programa PowerPoint. Da biste ispisali članak, pritisnite CTRL + P.

Upoznavanje radnog prostora programa PowerPoint

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Ako je Office PowerPoint 2007 već pokrenut, spremite i zatvorite sve otvorene prezentacije pa izađite i ponovno pokrenite PowerPoint 2007.

  Pronađite veze na informacije o spremanju prezentacije u odjeljku Vidi također

 • Ako Office PowerPoint 2007 nije pokrenut, pokrenite ga.

Kada pokrenete PowerPoint, otvara se pogled naziva normalni prikaz u kojem možete stvarati slajdove i raditi na njima.

Radni prostor pri prvom pokretanju PowerPointa

1. U oknu Slajd možete raditi izravno na pojedinim slajdovima.

2. Točkasti obrubi označavaju rezervirana mjesta na koja možete upisivati tekst ili umetati slike, grafikone i druge objekte.

3. Kartica Slajdovi prikazuje verziju minijature svakog slajda prikazanog u oknu Slajd. Nakon dodavanja drugih slajdova možete kliknuti minijaturu na kartici Slajdovi da bi se slajd prikazao u oknu Slajd. Možete i povući minijature da biste razmjestili slajdove u prezentaciji. Putem kartice Slajdovi možete i dodavati ili brisati slajdove.

4. U oknu Bilješke možete upisivati bilješke za trenutni slajd. Bilješke možete podijeliti publici ili se na njih referirati u prikazu izlagača dok izlažete prezentaciju.

Napomena : Po zadanom Office PowerPoint 2007 na nove prezentacije primjenjuje predložak Prazna prezentacija (vidljiv na prethodnoj slici). Prazna prezentacija najjednostavniji je i najopćenitiji predložak u programu Office PowerPoint 2007. Prazna prezentacija dobar je predložak za početak rada u programu PowerPoint jer je jednostavan i moguće ga je prilagoditi za velik broj različitih prezentacija. Da biste stvorili novu prezentaciju na temelju predloška Prazna prezentacija, kliknite Microsoft Office gumb slika gumba , Novo pa Prazno i nedavno korišteno u odjeljku Predlošci, a zatim dvokliknite stavku Prazna prezentacija u odjeljku Prazno i nedavno korišteno.

Kada otvorite predložak Prazna prezentacija, vidljiv je samo manji dio okna Bilješke. Da biste vidjeli veći dio okna Bilješke i povećali prostor za upisivanje, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač na gornji obrub okna Bilješke.

 2. Kada se pokazivač pretvori u Vodoravna razdjelna traka , povucite obrub da biste povećali prostor za bilješke govornika, kao što je prikazano na sljedećoj slici.

Radni prostor s povećanim oknom Bilješke

Slajd u oknu Slajd automatski će veličinu prilagoditi dostupnom prostoru.

Pri vrhu zaslona nalaze se tri gumba koja vam mogu biti korisna:

 • Poništi Slika gumba , kojim poništavate zadnju promjenu. (Da bi vam se prikazao zaslonski opis o tome koja će akcija biti poništena, postavite pokazivač na gumb. Da biste vidjeli izbornik nedavnih promjena koje je moguće poništiti, kliknite strelicu s desne strane gumba Poništi Slika gumba .) Promjenu možete poništiti i pritiskom na kombinaciju tipki CTRL + Z.

 • Ponovi poništeno Slika gumba ili Ponovi Slika gumba , kojima možete ponoviti promjenu ili ponoviti poništeno, ovisno o tome koju ste akciju izveli. (Da bi vam se prikazao zaslonski opis o tome koja će akcija biti ponovljena ili za koju će se ponoviti poništeno, postavite pokazivač na gumb.) Promjenu možete ponoviti ili ponoviti poništeno pritiskom na kombinaciju tipki CTRL + Y.

 • Pomoć za Microsoft Office PowerPoint Slika gumba , kojim otvarate okno Pomoć za PowerPoint. Pomoć možete otvoriti i pritiskom na tipku F1.

Vidi također

Prilagodba alatne trake za brzi pristup

Spremanje prezentacije i davanje naziva

Kao i s bilo kojim drugim softverskim programom, pametno je odmah spremiti prezentaciju i dati joj naziv, a potom učestalo spremati promjene tijekom rada:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , pokažite na Spremi kao, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi prezentaciju bilo moguće otvoriti samo u programu Office PowerPoint 2007, kliknite Prezentacija programa PowerPoint.

  • Da bi prezentaciju bilo moguće otvoriti u programu Office PowerPoint 2007 ili u ranijim verzijama programa PowerPoint, kliknite Prezentacija programa PowerPoint 97-2003.

   Ako odaberete tu mogućnost, nećete moći koristiti nove mogućnosti iz programa Office PowerPoint 2007.

 2. U dijaloškom okviru Spremi kao na popisu Spremi u odaberite mapu ili drugo mjesto na kojem prezentaciju želite spremiti.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite naziv prezentacije ili nemojte upisati ništa da biste prihvatili zadani naziv, a zatim kliknite Spremi.

Odsad prezentaciju možete brzo spremiti u bilo koje vrijeme tako da pritisnete kombinaciju tipki CTRL + S ili prvi vrhu zaslona kliknete Spremi Slika gumba .

Vidi također

Spremanje datoteke

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova

Slajd koji se automatski prikazuje u prezentaciji sadrži dva rezervirana mjesta, od kojih je jedno oblikovano kao naslov, a drugo kao podnaslov. Raspored rezerviranih mjesta na slajdu naziva se struktura. Office PowerPoint 2007 omogućuje i druge vrste rezerviranih mjesta, primjerice za slike i SmartArt grafiku.

Kada u prezentaciju dodate slajd, istodobno možete odabrati izgled novog slajda tako da učinite sljedeće:

 1. Na kartici Slajdovi kliknite odmah ispod slajda koji se tamo već prikazuje.

 2. Na kartici Polazno u grupi Slajdovi kliknite strelicu uz mogućnost Novi slajd.

  strelica pored gumba novi slajd

  Prikazat će se galerija s prikazom minijatura različitih rasporeda slajdova koji su dostupni.

  galerija dostupnih izgleda slajda

  1. Naziv identificira sadržaj za koji je svaki raspored dizajniran.

  2. Rezervirana mjesta koja prikazuju ikone u boji mogu sadržavati tekst, no možete i kliknuti ikone pa automatski umetnuti objekte, uključujući SmartArt grafiku i isječak crteža.

 3. Kliknite raspored koji želite za novi slajd.

  Novi se slajd sada prikazuje na kartici Slajdovi, gdje se istaknut kao trenutni slajd, i u oknu Slajd. Ponovite taj postupak za svaki novi slajd koji želite dodati.

  Ako želite da novi slajd ima isti raspored kao i prethodni, možete i kliknuti Novi slajd umjesto klika na strelicu pored njega.

Određivanje broja potrebnih slajdova

Da biste izračunali broj potrebnih slajdova, napravite skicu materijala koji planirate obradite, a zatim ga podijelite na pojedinačne slajdove. Trebat će vam najmanje sljedeće:

 • naslovni slajd

 • uvodni slajd koji navodi glavne točke ili područja u prezentaciji

 • po jedan slajd za svaku točku ili područje navedeno na uvodnom slajdu

 • slajd sa sažetkom u kojem se ponavljaju glavne točke ili područja u prezentaciji

Ako koristite tu osnovnu strukturu za, primjerice, tri glavne točke ili područja koja želite izložiti, morate isplanirati najmanje šest slajdova: naslovni slajd, uvodni slajd, po jedan slajd za svaku od tri glavne točke ili područja te slajd sa sažetkom.

jednostavna prezentacija od šest slajdova

Ako za neku točku ili područje imate veliku količinu materijala koji želite izložiti, možete stvoriti podgrupu slajdova za taj materijal na temelju iste osnovne strukture.

Savjet : Uzmite u obzir koliko će se dugo slajd prikazivati na zaslonu tijekom prezentacije. Optimalno trajanje bilo bi između dvije i pet minuta po slajdu.

Primjena novog rasporeda na slajd

Da biste promijenili raspored postojećeg slajda, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Slajdovi kliknite slajd na koji želite primijeniti novi raspored.

 2. Na kartici Polazno u grupi Slajdovi kliknite Raspored, a potom željeni novi raspored.

  Ako primjenjujete raspored koji ne sadrži dovoljno odgovarajućih rezerviranih mjesta za sadržaj koji se već nalazi na slajdu, automatski će se stvoriti nova rezervirana mjesta za taj sadržaj.

Kopiranje slajda

Ako želite stvoriti dva slajda sličnog sadržaja i rasporeda, možete uštedjeti vrijeme tako da stvorite jedan slajd sa svim oblikovanjem i sadržajem koji će biti zajednički na oba slajda, a potom kopirate slajd prije dodavanja završnih, pojedinačnih promjena na svaki slajd.

 1. Na kartici Slajdovi desnom tipkom miša kliknite slajd koji želite kopirati, a zatim na izborniku prečaca kliknite Kopiraj.

 2. Na kartici Slajdovi desnom tipkom miša kliknite gdje želite dodati novu kopiju slajda, a potom na izborniku prečaca kliknite Zalijepi.

Kopiju slajda možete umetnuti i iz jedne prezentacije u drugu.

Promjena redoslijeda slajdova

 • Na kartici Slajdovi kliknite slajd koji želite premjestiti, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

  Da biste odabrali više slajdova, kliknite slajd koji želite premjestiti, pritisnite i držite CTRL pa kliknite sve druge slajdove koje želite premjestiti.

Brisanje slajda

 • Na kartici Slajdovi desnom tipkom miša kliknite slajd koji želite izbrisati, a zatim na izborniku prečaca kliknite Izbriši slajd.

Vidi također

Stvaranje i ispis prezentacije u prikazu strukture

Kopiranje i lijepljenje slajdova

Raspored slajda

Dodavanje i oblikovanje teksta

Najčešći sadržaj na slajdovima prezentacija programa PowerPoint jest tekst – na naslovima, zaglavljima i popisima s grafičkim oznakama.

 • Da biste na bilo koji slajd dodali tekst, kliknite rezervirano mjesto na koje želite dodati tekst, a zatim upišite ili zalijepite tekst koji želite dodati.

Oblikovanje popisa s grafičkim oznakama

Neka rezervirana mjesta automatski prilikom upisa oblikuju tekst kao popis s grafičkim oznakama, a druga ne. Na kartici Polazno u grupi Odjeljak učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste se prebacili s popisa s grafičkim oznakama na tekst bez grafičkih oznaka ili obratno, odaberite tekst, a zatim kliknite Grafičke oznake Slika gumba .

 • Da biste promijenili stil grafičkih oznaka na popisu s grafičkim oznakama, kliknite strelicu pored mogućnosti Grafičke oznake Slika gumba , a zatim željeni stil grafičke oznake.

  Te promjene možete napraviti i pomoću mini alatne trake – praktične, minijaturne poluprozirne alatne trake koja postaje dostupna kada odaberete tekst. Da biste jasno vidjeli mini alatnu traku, postavite pokazivač na nju. Da biste koristili mini alatnu traku, kliknite neku od dostupnih naredbi.

  Mini alatnu traku možete prikazati i tako da desnom tipkom miša kliknete neodabrani tekst.

Promjena izgleda teksta

Mnogo je načina na koje možete promijeniti izgled teksta na slajdu, počevši od osnovnih gumba na kartici Polazno za oblikovanje karakteristika fonta, stila, veličine, boje i odlomka do naprednijih mogućnosti, kao što su animacije ili pretvorba u SmartArt grafiku.

Dodavanje bilješki govornika

Zbog teksta premale veličine slajd može izgledati pretrpano i publici odvlačiti pozornost. No, ako se određene potrebne informacije ne prikazuju na zaslonu koji vidi vaša publika, kako ih pratiti?

Rješenje za to jesu bilješke govornike, koje možete upisati u okno Bilješke za svaki slajd. Uz bilješke govornika tekst na zaslonskoj prezentacije ostaje pregledan i jasan, a uz vas su i dalje sve informacije koje su vam potrebne tijekom izlaganja.

Pretjerano detaljan tekst u svako doba možete izrezati iz okna Slajd i zalijepiti ga izravno u okno Bilješke, gdje i dalje može poslužiti kao referenca.

Bilješke govornika možete ispisati i referirati se na njih tijekom izlaganja prezentacije. Umjesto toga, ako prezentaciju programa Office PowerPoint 2007 pokrenete na jednom monitoru (npr. na podiju), a publika je vidi na drugom monitoru, pomoću prikaza izlagača bilješke tijekom izlaganja možete prikazati samo na svom monitoru.

Vidi također

Privatni prikaz bilješki govornika prilikom izlaganja prezentacije na više monitora

Oblikovanje dokumenta pomoću mini alatne trake

Stvaranje i ispis stranica s bilješkama

Dodavanje teksta na slajd

Primjena odgovarajućeg izgleda na prezentaciju

Dosad smo bili usredotočeni na raspored i osnovni sadržaj na slajdovima. Sada je vrijeme da se pozabavimo ukupnim izgledom vaše prezentacije. Koji vizualni ton želite? Koji će izgled prezentaciju publici učiniti zanimljivom i privlačnom?

Office PowerPoint 2007 nudi širok raspon dizajnerskih tema koje pojednostavnjuju promjenu općenitog izgleda prezentacije. Tema je skup dizajnerskih elemenata koji čine specifičan, objedinjen izgled svih dokumenata sustava Office pomoću određene kombinacije boja, fontova i efekata.

Office PowerPoint 2007 automatski primjenjuje temu sustava Office na prezentacije stvorene pomoću predloška Prazna prezentacija, no izgled prezentacije možete u bilo koje vrijeme jednostavno izmijeniti primjenom druge teme.

Isti slajd s primjenom dvije različite teme

Primjena druge teme na prezentaciju

 • Na kartici Dizajn u grupi Teme kliknite temu dokumenta koju želite primijeniti.

  • Da biste vidjeli kako će trenutni slajd izgledati kada se na njega primijeni ta tema, postavite pokazivač na njezinu minijaturu.

  • Da bi vam se prikazale minijature dodatnih tema, kliknite strelice pored retka s minijaturama.

   Strelice za prikaz dodatnih tema

  • Osim ako navedete drugačije, Office PowerPoint 2007 temu će primijeniti na čitavu prezentaciju. Da biste promijenili izgled samo odabranih slajdova, na kartici Slajdovi pritisnite i držite CTRL pa kliknite svaki slajd koji želite promijeniti. Kada odaberete sve slajdove, desnom tipkom miša kliknite temu koju želite primijeniti na njih, a zatim na izborniku prečaca kliknite Primijeni na odabrane slajdove.

  • Ako se kasnije odlučite za neku drugu temu, kliknite je i primijenite.

Vidi također

Primjena, prilagodba i spremanje teme dokumenta u programu Word ili Excel

Dodavanje isječaka crteža, SmartArt grafika i drugih objekata

Želite stvoriti vizualno najdojmljiviju prezentaciju, a niz slajdova koji sadrže samo popise s grafičkim oznakama često nije najdinamičnije rješenje. Manjak vizualne raznovrsnosti može skrenuti pozornost publike. Mnoge vrste informacija ne mogu se jasno izraziti odlomcima ili popisima s grafičkim oznakama.

Isti slajd s grafičkim sadržajem i bez njega

Srećom, Office PowerPoint 2007 omogućuje dodavanje drugih vrsta zvučnih i vizualnih sadržaja, uključujući tablice, SmartArt grafike, isječak crteža, oblike, grafikone, glazbu, filmove, zvukove i animacije. Možete i dodavati hiperveze radi fleksibilnijeg kretanja po prezentaciji i izvan nje te dojmljive prijelaze između slajdova.

Ovaj odjeljak opisuje samo nekoliko osnovnih vrsta objekata i efekata koje možete dodati na slajdove.

Dodavanje isječaka crteža

 1. Kliknite rezervirano mjesto na koje želite dodati isječak crteža.

  Ako ne odaberete rezervirano mjesto ili odaberete ono koje ne može sadržavati sliku, isječak crteža umetnut će se na sredinu slajda.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite Isječak crteža.

  Otvorit će se okno Isječak crteža.

 3. U oknu zadatka Isječak crteža pronađite željeni isječak crteža i kliknite ga.

  Kada tražite isječke crteža ili slike na internetu, bit ćete preusmjereni na Bing. Odgovorni ste za poštivanje autorskih prava, a filtar za licence na servisu Bing može vam pomoći da odaberete slike koje želite koristiti.

Sada isječke crteža možete premještati, rotirati, dodavati im tekst ili unositi druge promjene.

Pretvaranje teksta sa slajda u SmartArt grafiku

SmartArt grafika vizualni je prikaz vaših podataka koji možete potpuno prilagoditi. Pretvaranje teksta u SmartArt grafiku brz je način za pretvaranje postojećih slajdova u profesionalno dizajnirane ilustracije. Na primjer, jednim klikom možete pretvoriti slajd s dnevnim redom u SmartArt grafiku.

pretvorba powerpoint slajda dnevnog reda

Možete birati među velikim brojem ugrađenih rasporeda da biste učinkovito izrazili svoju poruku ili ideje.

Pretvaranje postojećeg teksta u SmartArt grafiku:

 1. Kliknite rezervirano mjesto koje sadrži tekst koji želite pretvoriti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Pretvori u SmartArt grafiku Slika gumba .

 3. Da biste vidjeli kako će SmartArt grafika izgledali s tekstom, u galeriji postavite pokazivač iznad minijature SmartArt grafike. Galerija sadrži rasporede za SmartArt grafike koji najbolje funkcioniraju s popisima s grafičkim oznakama. Da bi vam se prikazao cijeli skup rasporeda, kliknite Još SmartArt grafika.

  Kada pronađete SmartArt grafiku koja vam se sviđa, kliknite je da biste je primijenili na tekst.

  SmartArt grafiku možete premještati, mijenjati joj veličinu, rotirati je, dodavati joj tekst, primijeniti drugi brzi stil na nju i unositi druge promjene.

Premda je vrlo jednostavno stvoriti SmartArt grafiku za postojeći tekst, možete i obratno – najprije umetnite željenu SmartArt grafiku, a potom joj dodajte tekst:

 1. Kliknite rezervirano mjesto na koje želite dodati SmartArt grafiku.

  Ako ne odaberete rezervirano mjesto ili odaberete ono koje ne može sadržavati sliku, SmartArt grafika umetnut će se na sredinu slajda.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

 3. U dijaloškom okviru Odabir SmartArt grafike u krajnjem lijevom oknu kliknite željenu vrstu SmartArt grafike.

 4. U središnjem oknu pronađite i kliknite željeni raspored, a zatim U redu.

  Da biste vidjeli pretpregled bilo kojeg raspored, kliknite ga. Pretpregled će se pojaviti u krajnjem desnom oknu.

Dodavanje prijelaza slajdova

Prijelazi slajdova animirani su efekti koji se prikazuju prilikom prelaska s jednog slajda na drugi. Office PowerPoint 2007 omogućuje velik broj različitih vrsta prijelaza slajdova, uključujući standardna iščezavanja, razgrađivanja, izrezivanja i brisanja, kao i neobične prijelaze kao što su obrtanje i šahovska ploča.

 • Na kartici Animacije u grupi Prijelaz na ovaj slajd kliknite željeni prijelaz.

  • Da biste vidjeli pretpregled trenutnog slajda s primijenjenim određenim prijelazom, postavite pokazivač na minijaturu prijelaza.

  • Da biste vidjeli minijature dodatnih prijelaza, kliknite strelice pored retka s minijaturama.

   strelice za prikaz dodatnih prijelaza

  • Ako se kasnije odlučite za neki drugi prijelaz, kliknite ga i primijenite.

U grupi Prijelaz na ovaj slajd možete odabrati druge mogućnosti da biste kontrolirati brzinu prijelaza, dodali zvuk i primijenili isti prijelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Vidi također

Primjena ili promjena brzog stila za oblike

Dodatne informacije o SmartArt grafici

Dodavanje prijelaza između slajdova

Dodavanje, promjena ili brisanje oblika

Dodavanje tablice na slajd

Dodavanje hiperveza

Uz pomoć hiperveza možete se kretati s jednog slajda na drugi, na mrežnu ili internetsku lokaciju ili čak na drugu datoteku ili drugi program.

 1. Odaberite tekst koji će aktivirati hipervezu.

  Umjesto toga, možete odabrati objekt (npr. dio isječka crteža ili SmartArt grafiku).

 2. Na kartici Umetanje u grupi Veze kliknite Hiperveza.

 3. U dijaloškom okviru Umetanje hiperveze kliknite odgovarajući gumb u okviru Moja mjesta kao odredište veze (tj. mjesto na koje će vas veza odvesti).

  Primjerice, da biste otišli na drugi slajd u prezentaciji, kliknite Mjesto u ovom dokumentu.

 4. Pronađite i kliknite odredište, unesite željene promjene u okvire Tekst za prikaz i Adresa pa kliknite U redu.

Vidi također

Stvaranje ili uređivanje hiperveze

Provjera pravopisa i pretpregled prezentacije

Kada svi slajdovi izgledaju točno onako kako želite, još su vam preostala dva koraka do dovršetka prezentacije.

Provjera pravopisa u prezentaciji

Premda je u programu Office PowerPoint 2007 alat za provjeru pravopisa automatski uključen, ipak je dobra ideja ponovno provjeriti pravopis nakon dovršetka rada na prezentaciji:

 1. Pritisnite kombinaciju tipki CTRL + HOME da biste se pomaknuli na vrh prezentacije.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Provjera pravopisa.

  Ako Office PowerPoint 2007 pronađe pravopisne pogreške, prikazat će dijaloški okvir s odabranom prvom pogrešno napisanom riječi koju je alat za provjeru pravopisa otkrio. Možete navesti kako razriješiti svaku pogrešku koju program pronađe. Kada razriješite jednu pogrešno napisanu riječ, program će odabrati sljedeću i tako dalje.

Pretpregled prezentacije u obliku dijaprojekcije

Da bi prezentacija na računalnom zaslonu izgledala jednako i prilikom izlaganja publici, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Dijaprojekcija u grupi Pokretanje dijaprojekcije učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste započeli s prvim slajdom u prezentaciji, kliknite Od početka.

  • Da biste započeli sa slajdom koji je trenutno prikazan u oknu Slajd, kliknite S trenutnog slajda.

   Prezentacija će se otvoriti u prikazu dijaprojekcije.

 2. Kliknite da biste se pomaknuli na sljedeći slajd.

  Da biste se u bilo koje vrijeme vratili u normalni prikaz, pritisnite tipku ESC.

Naravno, prezentaciju možete pretpregledati i u svakom trenutku dok je stvarate.

Vidi također

Provjera pravopisa i gramatike

Priprema za izlaganje prezentacije

Sada kada ste dovršili prezentaciju, sljedeći korak ovisi o tome pred kime ćete je izlagati, gdje i pomoću kakve opreme:

 • Hoće li se prezentacija izvoditi na računalu na kojem je stvorena ili na nekom drugom odnosno hoće li se izlagati putem CD-a ili mjesta mreže?

 • Ako će se prezentacija izlagati uživo, hoćete li je izlagati vi, netko drugi ili će se izvoditi samostalno?

Ovisno o odgovorima na ta pitanja, možda ćete morati dovršiti sljedeće postupke zadanim redoslijedom, drugačijim redoslijedom ili vam oni (u nekim slučajevima) uopće neće biti potrebni:

 • Uvježbavanje i tempiranje    Bitno je izlagaču ostaviti dovoljno vremena da utvrdi uklapa li se prezentacija u raspored (uključujući vrijeme na kraju za postavljanje pitanja, ako je moguće) te da uvježba izlaganje. Dobra je ideja uvježbati prezentaciju u prostoru gdje će se izlagati, pomoću opreme koja će se koristiti i pred barem jednom osobom ili njih dvije. Na taj se način izlagač može upoznati s prostorijom i publikom uživo, a povratne informacije iz publike mogu pridonijeti prepoznavanju elemenata koje je potrebno revidirati prije stvarnog izlaganja.

 • Ispis brošura i bilježaka govornika    Prezentaciju možete ispisati u obliku bilježaka govornika ili brošura:

  • Bilješke govornika prikazuju jedan slajd pri vrhu svake ispisane stranice i sadržaj okna Bilješke za taj slajd pri dnu stranice. Govornik bilješke može koristiti kao skriptu ili skicu tijekom prezentacije. Moguće ih je i podijeliti publici, pa će svaki sudionik imati potpunije informacije s prezentacije.

  • Brošure mogu prikazivati jedan slajd ili njih dva, tri, četiri, šest ili devet na ispisanoj stranici i mogu se koristiti u slučajevima u kojima sadržaj okna Bilješke nije namijenjen za diseminaciju publici. (Brošure s tri slajda po stranici sadrže prostor u koji publika može zapisivati bilješke).

   brošure i bilješke za govornika

 • Paket za CD ili distribucija putem weba    Kada koristite značajku Paket za CD da biste dovršenu prezentaciju programa PowerPoint kopirali na CD, mjesto mreže ili na tvrdi pogon računala, kopira se i Office PowerPoint Viewer 2007 te sve datoteke povezane s prezentacijom (npr. filmovi i zvukovi). Na taj se način obuhvaćaju svi elementi prezentacije, pa osobe koje na svojim računalima nemaju instaliran Office PowerPoint 2007 mogu i dalje pogledati prezentaciju.

Veze na dodatne informacije

Pakiranje prezentacije za CD

Uvježbavanje i tempiranje izlaganja prezentacije

Stvaranje prezentacije koja se sama izvodi

Stvaranje i ispis stranica s bilješkama

Ispis slajdova i brošura programa PowerPoint

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×