Stvaranje odnosa popisa pomoću jedinstvenih stupaca i stupaca s vrijednostima

Stvaranje odnosa popisa pomoću jedinstvenih stupaca i stupaca s vrijednostima

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Odnose među popisima možete stvarati pomoću kombinacije jedinstvenih stupaca, stupaca s vrijednostima i nametnutih odnosa (kaskadno i ograničeno brisanje). Te mogućnosti poboljšavaju stvaranje sofisticiranijih poslovnih rješenja i olakšavaju očuvanje integriteta podataka.

Pregled odnosa popisa

U sljedećim se odjeljcima navode važne osnovne informacije o stvaranju odnosa između izvorišnih i ciljnih popisa, stvaranju jedinstvenih stupaca i stupaca s vrijednostima, nametanju odnosa popisa, dodavanju primarnih i sekundarnih stupaca s vrijednostima, pregledu, uređivanju i brisanju stavki u odnosima popisa, upravljanju odnosima popisa s više stavki i dodatnim prednostima korištenja programa za uređivanje kao što je Microsoft SharePoint Designer 2013.

Pregled odnosa popisa
Obrada narudžbe poklona pomoću jedinstvenih stupaca i stupaca s vrijednostima.

1. na popis stavki izvorišni je popis, a je popis narudžbi ciljni popis.

2. u oba popisa sadrže jedinstvene stupce radi uparivanja točnih podataka.

3. Primarni stupac s vrijednostima na izvorišnom popisu na temelju podudarne vrijednosti pretražuje stupac s ID-om narudžbe na ciljnom popisu.

4. Sekundarni stupac s vrijednostima na izvorišnom popisu s ciljnog popisa automatski umeće stupac s opisom narudžbi.

Prilikom stvaranja stupca možete navesti da mora sadržavati jedinstvene vrijednosti. To znači da stupac popisa ne smije sadržavati duplicirane vrijednosti. Nije moguće dodati stavku popisa koja sadrži dupliciranu vrijednost, izmjenom postojeće stavke popisa stvoriti dupliciranu vrijednost niti vratiti stavku iz koša za smeće ako bi se time stvorila duplicirana vrijednost. Nadalje, ako na izvorišnom popisu stvorite stupac s vrijednostima i definirate da je taj stupac jedinstven, stupac na ciljnom popisu ne smije sadržavati duplicirane vrijednosti.

Napomena:  Značajka jedinstvenosti ne razlikuje velika i mala slova pa se, primjerice, ORD-231 i ord-231 smatraju dupliciranim vrijednostima.

Jedinstveni stupac mora sadržavati i indeks. Prilikom stvaranja jedinstvenog stupca možda će se zatražiti da stvorite indeks, a on će se automatski stvoriti kada kliknete U redu. Ako jedinstveni stupac sadrži indeks, da biste ga uklonili s tog stupca, stupac morate ponovno definirati tako da dopušta duplicirane vrijednosti.

U sljedećoj tablici ukratko se prikazuju vrste stupaca koje se mogu i vrste koje se ne mogu koristiti za stvaranje jedinstvenih stupaca.

Podržane vrste stupaca

Nepodržane vrste stupaca

Jedan redak teksta

Više redaka teksta

odabir (jedna vrijednost)

odabir (više vrijednosti)

broj

izračunato

valuta

hiperveza ili slika

datum i vrijeme

prilagođeni stupci

pretraživanje (jedna vrijednost)

pretraživanje (više vrijednosti)

osoba ili grupa (jedna vrijednost)

osoba ili grupa (više vrijednosti)

da/ne

Da biste stvorili odnos između dva popisa, na izvorišnom popisu stvorite stupac s vrijednostima koji dohvaća (pretražuje) jednu ili više vrijednosti s ciljnog popisa ako se te vrijednosti podudaraju s vrijednošću u stupcu s vrijednostima izvorišnog popisa. Nakon što stvorite taj stupac s vrijednostima (primarni stupac), s ciljnog popisa na izvorišni popis možete nastaviti dodavati dodatne stupce (sekundarne stupce) ako oni sadrže neku od podržanih vrsta podataka opisanih u nastavku.

U sljedećoj tablici ukratko se prikazuju vrste stupaca koje se mogu i vrste koje se ne mogu koristiti za stvaranje stupaca s vrijednostima.

Podržane vrste stupaca

Nepodržane vrste stupaca

Jedan redak teksta

Više redaka teksta

Broj

Valuta

Datum i vrijeme

Osoba ili grupa

izračunati

hiperveza ili slika

prilagođeni stupci

da/ne

ponuđeni odgovori

pretraživanje

Postoje dvije vrste stupaca s vrijednostima koje možete stvoriti: stupac s vrijednostima s nametnutim odnosom i stupac s vrijednostima s nenametnutim odnosom.

Stupac s vrijednostima s nametnutim odnosom

U stupcu s vrijednostima s nametnutim odnosom, koji se naziva i referencijalnim integritetom, možete pretraživati pojedinačne vrijednosti te održavati integritet podataka na ciljnom popisu na jedan od sljedeća dva načina:

Kaskadno brisanje    Kada se na ciljnom popisu izbriše neka stavka, briše se i povezana stavka, ili više njih, na izvorišnom popisu. U tom slučaju morate biti sigurni da će se izbrisati i sve povezane stavke kao dio transakcije baze podataka. Na primjer, ako na ciljnom popisu izbrišete narudžbu, možete omogućiti da se izbrišu i odgovarajuće stavke narudžbe na izvorišnom popisu. Ne preporučuje se da postoje stavke narudžbe bez odgovarajuće narudžbe jer bi se na taj način stvorile stavke narudžbe bez nadređenih elemenata koje kasnije mogu dovesti do nedoumica.

Ograničeno brisanje    Ako na ciljnom popisu neku stavku pokušate izbrisati, a na izvorišnom popisu postoji barem jedna stavka koja je s njom povezana, nećete je moći izbrisati s ciljnog popisa. U tom slučaju morate biti sigurni da je povezana stavka s ciljnog popisa sačuvana. Na primjer, ako netko s ciljnog popisa pokuša izbrisati neku stavku narudžbe, za tu narudžbu klijenta može u tijeku biti obrada pa je potrebno spriječiti da se operacija brisanja izvrši dok se narudžba ne obradi. Narudžba klijenta ne smije se nehotice izbrisati jer bi to utjecalo na mogućnost izvršavanja narudžbe.

Nametanje odnosa popisa

1. operacija kaskadnog brisanja omogućuje čitanje svih povezanih stavki transakcijom jedna baza podataka.

2. operacija ograničenog brisanja onemogućuje brisanje stavki s ciljnog popisa ako povezane stavke na izvorišnom popisu postoje.

Ukratko, funkcija nametanja odnosa popisa olakšava održavanje valjanosti podataka i sprječavanje nedosljednosti koje mogu kasnije uzrokovati probleme.

Napomena:  Da biste stvorili ili izmijenili nametnuti odnos popisa, za taj popis morate imati dozvolu za upravljanje popisima.

Stupac s vrijednostima koji nameće odnos mora također imati indeks. Kada stvorite stupac s vrijednostima koji nameće odnos, od vas će se možda zatražiti da stvorite indeks, koji se automatski stvara klikom na U redu. Kada stupac s vrijednostima koji nameće odnos dobije indeks, ukloniti ga možete samo ako najprije uklonite nametnuti odnos.

Stupac s vrijednostima s nenametnutim odnosom

U stupcu s vrijednostima s nenametnutim odnosom na izvorišnom popisu možete pretraživati jednu ili više vrijednosti na ciljnom popisu. Kada na izvorišnom popisu izbrišete stavku, a za taj popis imate dozvolu brisanja, ne postoje dodatna ograničenja brisanja ili operacije brisanja koje se odvijaju na ciljnom popisu.

Jedna od prednosti stvaranja odnosa popisa prikaz je i uređivanje stupaca dva ili više popisa na jednoj stranici. Kada stvorite stupac s vrijednostima na izvorišnom popisu, primarni stupac prikazuje vrijednosti stupca ciljnog popisa, no možete navesti da se, uz primarni stupac i ostale stupce izvorišnog popisa, prikazuju i dodatni, sekundarni stupci ciljnog popisa.

Vrijednost primarnog stupca veza je koju možete kliknuti da biste prikazali sve vrijednosti stupca te stavke na ciljnom popisu. Sve vrijednosti sekundarnog stupca na ciljnom popisu prikazuju se u obliku teksta u stupcu izvorišnog popisa. Ako stvorite stupac s više vrijednosti, svi stupci s ciljnog popisa, bilo primarni bilo sekundarni, prikazuju više svojih odgovarajućih vrijednosti međusobno razdvojenih točkama sa zarezima. Tim primarnim i sekundarnim stupcima možete upravljati u prikazu popisa gotovo na isti način kao i stupcima s izvorišnog popisa, na primjer, možete ih dodavati, uklanjati, filtrirati i sortirati.

Naziv primarnom stupcu dajete prilikom stvaranja stupca s vrijednostima. Po zadanim postavkama svi nazivi sekundarnih stupaca zadovoljavaju sljedeća pravila standardne konvencije imenovanja: <naziv primarnog stupca na izvorišnom popisu>: <naziv stupca na ciljnom popisu>. Promjenom naziva primarnog stupca, prema tome, mijenjaju se nazivi svih sekundarnih stupaca. No zadane nazive i opise sekundarnih stupaca možete izmijeniti u neke vama smislenije nazive.

Stupci s više vrijednosti

1. na primarni stupac s više vrijednosti.

2. sekundarni stupac s više vrijednosti.

3. Naziv stupca promijenjen je iz zadanog naziva DohvatiID: naslov u Instrumenti.

Kada stvorite odnose popisa pomoću stupaca s vrijednostima, jedinstvenih stupaca i popisa s nametnutim odnosima, možete dosegnuti prag ili ograničenje resursa te vas se u sljedećim okolnostima može blokirati:

 • ako neki stupac na postojećem popisu koji sadrži više stavki od vrijednosti praga prikaza popisa učinite jedinstvenim (imajte na umu da se operacija dodavanja jedne stavke zbog koje popis premašuje prag prikaza popisa obično ne blokira)

 • ako za polje s vrijednostima uključite kaskadno ili ograničeno brisanje na popisu koji sadrži više stavki od praga prikaza popisa

 • Ako ste premašili prag prikaza popisa pretraživanja, koji se po zadanom je dvanaest stupaca s vrijednostima.

 • ako broj stavki u operaciji brisanja premašuje 1000

Upravljanje popisima i bibliotekama s mnogo stavki potražite dodatne informacije o upravljanju popisima s mnogo stavki.

Vodič: stvaranje i izmjena jedinstvenog stupca

Upozorenje:  Jedinstveni stupac nije moguće stvoriti na popisu s definiranim dozvolama na razini stavke. Nije moguće prekinuti nasljeđivanje dozvola s popisa na stavku s popisa ako popis sadrži jedinstveni stupac. Nije moguće stvoriti jedinstveni stupac ni stupac učiniti jedinstvenim na popisu koji sadrži stavke s jedinstvenim dozvolama ili na popisu za koji je omogućeno odobravanje. Nije moguće kopirati datoteku u biblioteku pomoću naredbe Otvori pomoću programa Explorer ako ta biblioteka sadrži jedinstveni stupac.

 1. Otvorite web-mjesto koje sadrži popis.

 2. Kliknite naziv popisa na traci za brzo pokretanje ili na izborniku Postavke Gumb Postavke u sustavu Office 365 , kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjestapa u odjeljku popisa kliknite naziv popisa.

 3. Kliknite Popis > Stvori stupac.

 4. U okvir Naziv stupca upišite naziv stupca.

 5. U odjeljku Vrsta informacija u ovom stupcu jest kliknite nešto od sljedećeg:

  • Jedan redak teksta

  • Više redaka teksta

  • Ponuđene mogućnosti

  • Broj

  • Valuta

  • Datum i vrijeme

  • Da/ne

  • Pretraživanje (jedna vrijednost)

  • Osoba ili grupa (jedna vrijednost)

 6. U odjeljku Postavke dodatnog stupca u rubrici Nametni jedinstvene vrijednosti kliknite Da.
  Ako odaberete vrstu podataka koja nije podržana ili ako stvorite stupac s vrijednostima koji omogućuje više vrijednosti, rubrika Nametni jedinstvene vrijednosti ne prikazuje se.

 • Indeks jedinstvenog stupca nije moguće ukloniti. Ako ga želite ukloniti, stupac najprije morate promijeniti iz jedinstvenog stupca u stupac koji omogućuje duplicirane vrijednosti, a zatim tek možete ukloniti indeks.

 • Ako postojeći stupac pokušavate promijeniti iz stupca s dupliciranim vrijednostima u stupac s jedinstvenim vrijednostima, možda će to biti onemogućeno ako postojeći stupac sadrži duplicirane vrijednosti. U tom slučaju morate ukloniti sve duplicirane vrijednosti, a zatim stupac koji ih dopušta promijeniti u stupac s jedinstvenim vrijednostima.

 • Ako želite promijeniti vrstu podataka jedinstvenog stupca, morate učiniti sljedeće: promijeniti stupac tako da dopušta duplicirane vrijednosti, ukloniti indeks, promijeniti vrstu podataka stupca u drugu podržanu vrstu podataka, a zatim stupac učiniti jedinstvenim.

Vodič: stvaranje stupca s vrijednostima

Sljedeće će vas voditi kroz postavljanje potražili stupac koji prikazuje primarni stupac, a po želji sekundarni stupac na popis. Primarni stupac možete indeksirati, no Budući da sekundarni stupac (ili polje) upravlja primarni, ne može biti jedinstvene ili indeksirana.

 1. Otvorite web-mjesto koje sadrži popis.

 2. Kliknite naziv popisa na traci za brzo pokretanje ili na izborniku Postavke Gumb Postavke u sustavu Office 365 , kliknite Prikaz cjelokupnog sadržaja web-mjestapa u odjeljku popisa kliknite naziv popisa.

 3. Kliknite popis, a zatim kliknite Stvori stupac.

 4. U okvir Naziv stupca upišite naziv stupca.

 5. U odjeljku Vrsta informacija u ovom stupcu jest kliknite Pretraživanje.

 6. U okviru Dohvati informacije iz odaberite ciljni popis.

 7. U okviru U ovom stupcu odaberite primarni stupac.

 8. U odjeljku Dodaj stupac za prikazivanje svih ovih dodatnih polja za svaki pojedini sekundarni stupac koji želite dodati potvrdite okvir pokraj naziva stupca. Navedeni su samo stupci s podržanim vrstama podataka.

 9. Ako kasnije želite dodati ili ukloniti sekundarne stupce, izmijenite stupac s vrijednostima i izvršite željene odabire.

  Napomena:  Sekundarni stupac ne možete indeksirati niti ga možete učiniti jedinstvenim.

 10. Ako želite da se stupci s vrijednostima prikažu u zadanom prikazu, odaberite Dodaj u zadani prikaz.

 11. Da biste stvorili nametnuti odnos, odaberite Nametni ponašanje odnosa, a zatim kliknite Ograničeno brisanje ili Kaskadno brisanje.

 12. Kliknite U redu.

Vodič: stvaranje odnosa u obrascima za prikaz i uređivanje

Kad stvorite stupac za pretraživanje, možete izmijeniti obrasce za prikaz i uređivanje odredišnog popisa tako da se prikazuju povezani podaci s izvornog popisa. Na primjer, možete urediti stranicu za prikaz ili uređivanje popisa Narudžbe da biste dodali povezani popis Stavke i automatski povezali dva odgovarajuća web-dijela prikaza popisa pomoću prolazne vrijednosti stupca za pretraživanje.

 1. Na ciljnom popisu (primjerice, narudžbama) kliknite karticu popis , kliknite Web-dijelova obrazaca u odjeljku Prilagodba popisa, a zatim Zadani prikaz obrasca ili Zadani obrazac za uređivanje.

 2. U glavnoj zoni web-dijela kliknite Dodaj web-dio.

 3. Kliknite Umetni, kliknite Povezani popis, a zatim odaberite povezani popis (na primjer, stavke).

  Napomena: Prikazuju se samo popisi za koje imate dozvolu za prikaz stavki.

Dva su popisa automatski povezana. Nakon spremanja stranice, kad prikažete ili uredite stavku s popisa Narudžbe, prikazat će se i povezane stavke na popisu Stavke.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×