Stvaranje makronaredbe

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Možete stvoriti makronaredba za obavljanje određenog niza akcija, a možete stvoriti grupa makronaredbi za izvođenje srodnih serija akcija.

U programu Microsoft Office Access 2007 makronaredbe se mogu nalaziti u objektima makronaredbe (ponekad se nazivaju i samostalne makronaredbe) ili mogu biti uložene u svojstva događaja obrazaca, izvješća ili kontrola. Uložene makronaredbe postaju dio objekta ili kontrole u koju su uloženi. Objekti makronaredbe su vidljivi u navigacijskom oknu, pod Makronaredbe; uložene makronaredbe nisu vidljive.

Što želite učiniti?

Dodatne informacije o Sastavljač makronaredbi

Stvaranje samostalne makronaredbe

Stvaranje grupe makronaredbi

Stvaranje ugrađene makronaredbe

Uređivanje makronaredbe

Korištenje uvjeta za kontrolu akcija makronaredbi

Dodatne informacije o akcija makronaredbi

Više o sastavljaču makronaredbi

Sastavljača makronaredbi koristite za stvaranje i modificiranje makronaredbi. Za otvaranje sastavljača makronaredbi:

 • Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite makronaredbu. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Modul klase , a zatim kliknite makronaredbe. Slika gumba

  Prikazuje se Sastavljač makronaredbi

sastavljač makronaredbi

U prozoru sastavljača makronaredbi sastavljate popis akcija koje želite izvršiti kada se pokrene makronaredba. Kada prvi put otvorite sastavljača makronaredbi prikazat će se stupci Akcija, Argumenti i Komentar.

Pod Argumenti akcije unosite i uređujete argumente s lijeve strane za svaku akciju makronaredbe ako je potrebno. S desne strane prikazat će se okvir s opisom u kojem možete vidjeti kratki opis svake akcije ili argumenta. Pritisnite na akciju ili argument akcije kako biste pročitali opis u okviru.

Naredbe na kartici Dizajn na sastavljaču makronaredbe možete koristiti za stvaranje, ispitivanje i pokretanje makronaredbe.

U sljedećoj tablici opisane su naredbe koje su dostupne na kartici Dizajn.

Grupa

Naredba

Opis

Alati

Izvedi

Izvodi akciju navedenu u makronaredbi.

Jedan korak

Omogućava način rada s jednim korakom. Kad pokrenete makronaredbu u ovom načinu rada sve akcije se izvode jedna po jedna. Nakon dovršetka svake akcije prikazuje se dijaloški okvir Jedan korak makronaredbe. Kako biste prešli na sljedeću akciju u dijaloškom okviru pritisnite Korak. Za zaustavljanje ove i svih drugih pokrenutih makronaredbi pritisnite Zaustavi sve makronaredbe. Za izlazak iz načina rada s jednim korakom i izvođenje preostalih makronaredbi bez zaustavljanja pritisnite Nastavi.

Sastavljač

Kada unesete argument akcije koji može sadržavati izraz, ovaj gumb se omogućuje. Pritisnite Sastavljač kako bi se otvorio dijaloški okvir Sastavljač izraza koji možete koristiti za gradnju izraza.

Reci

Umetni retke

Umeće jedan ili više praznih redaka iznad odabranih redaka.

Izbriši retke

Briše odabrane retke akcija.

Prikaži/sakrij

Prikaži sve akcije

Prikazuje više ili manje akcija makronaredbe u padajućem popisu Akcija.

 • Za prikaz duljeg popisa akcija makronaredbe pritisnite Prikaži sve akcije. Kad je dulji popis akcija makronaredbe dostupan gumb Prikaži sve akcije se prikazuje kao odabran. Ako odaberete akciju makronaredbe s duljeg popisa akcija makronaredbe, onda ćete prije pokretanja makronaredbe možda bazi podataka morati dodijeliti eksplicitnu pouzdanost.

 • Za prelazak s duljeg popisa akcija makronaredbe na kraći popis koji prikazuje samo one akcije makronaredbe koje se mogu koristiti u bazi podataka koja nije pouzdana gumb Prikaži sve akcije ne smije biti odabran.

  Savjet: Ako je odabran gumb Prikaži sve akcije, za brisanje odabira pritisnite gumb Prikaži sve akcije. Kada gumb Prikaži sve akcije nije odabran, dostupan je kraći popis pouzdanih akcija makronaredbi.

Nazivi makronaredbi

Prikazuje ili skriva stupac Naziv makronaredbe . Nazivi makronaredbi su obavezni u grupama makronaredbi za međusobno razlikovanje pojedinačnih makronaredbi, ali u suprotnom, nazivi makronaredbi nisu obavezni. Dodatne informacije potražite u odjeljku Stvaranje grupe makronaredbi.

Uvjeti

Pokazuje ili skriva stupac Uvjet. Ovaj stupac koristite za unos izraza koji kontroliraju kad će se akcija izvesti.

Argumenti

Pokazuje ili skriva stupac Argumenti. Ovaj stupac prikazuje argumente za svaku akciju makronaredbe i olakšava čitanje makronaredbe. Ako stupac Argumenti nije prikazan, morate pritisnuti svaku akciju i pročitati argumente u Argumenti akcije. U stupac Argumenti ne možete unositi argumente.

Savjet: Sastavljač makronaredbi Redizajnirano u programu Access 2010 radi lakšeg čak i za stvaranje, izmjena i zajedničko korištenje makronaredbe programa Access.

Vrh stranice

Stvaranje samostalne makronaredbe

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite makronaredbu. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Modul klase , a zatim kliknite makronaredbe. Slika gumba

  Prikazuje se Sastavljač makronaredbi

 2. Dodavanje akcije makronaredbi:

  • U sastavljaču makronaredbi pritisnite prvu praznu ćeliju u stupcu Akcija.

  • Upišite akciju koju želite koristiti ili pritisnite strelicu za prikaz popisa raspoloživih akcija te zatim odaberite akciju koju želite koristiti.

   odabir akcije makronaredbe

  • Pod Argumenti akcije (u donjem dijelu sastavljača makronaredbi) navedite argumente za akciju ako su potrebni.

   unos argumenata akcije

   Napomena: 

   • Kako unosite argumente u okno Argumenti akcije, oni se prikazuju u stupcu Argumenti na popisu akcija. Međutim, stupac Argumenti služi samo za prikaz; u taj stupac ne možete unositi argumente.

   • Kako biste vidjeli kratki opis svakog argumenta, u oknu Argumenti akcija pritisnite okvir argumenta i zatim pročitajte opis u susjednom okviru.

    Savjeti

    • Za programa argument radnje čija postavka je naziv objekta baze podataka, argument možete postaviti tako da povučete objekt iz navigacijskog okna u okvir argumenta Naziv objekta željenu akciju.

    • Akciju također možete stvoriti povlačenjem objekta baze podataka iz navigacijskog okna u prazan redak u sastavljaču makronaredbi. Ako u sastavljača makronaredbi povučete tablicu, upit, obrazac, izvješće ili modul, Access dodaje akciju koja otvara tablicu, upit, obrazac ili izvješće. Ako u sastavljača makronaredbi povučete makronaredbu, Access dodaje akciju koja pokreće makronaredbu.

  • Želite li, upišite komentar za akciju u stupac Komentar.

 3. Za dodavanje još akcija u makronaredbu pređite na drugi redak akcije i ponovite korak 2.

Kada pokrenete makronaredbu, Access izvodi akcije redom kojim ste ih stavili na popis.

Vrh stranice

Stvaranje grupe makronaredbi

Želite li grupu nekoliko povezanih makronaredbi, možete stvoriti grupu makronaredbi.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite makronaredbu. Ako ta naredba nije dostupna, kliknite strelicu ispod Modul ili gumb Modul klase , a zatim kliknite makronaredbe. Slika gumba

  Prikazuje se Sastavljač makronaredbi

 2. Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/Sakrij kliknite Nazivi makronaredbi Slika gumba ako već nije odabran.

  U sastavljaču makronaredbi će se prikazati stupac Naziv makronaredbe.

  Napomena: U grupama makronaredbi, nazivi makronaredbi su obavezni za međusobno razlikovanje pojedinačnih makronaredbi. Naziv makronaredbe će se pojaviti u istom retku kao i prva akcija makronaredbe. Stupac naziva makronaredbe ostavlja se prazan za buduće akcije u makronaredbi. Makronaredba završava kada naiđe sljedeći naziv makronaredbe.

 3. U stupac Naziv makronaredbe unesite naziv za prvu makronaredbu u grupi makronaredbi.

 4. Dodavanje akcija koje želite da prva makronaredba izvrši:

  • U stupcu Akcija pritisnite strelicu za prikaz popisa akcija.

  • Pritisnite akciju koju želite koristiti.

  • Pod Argumenti akcije navedite argumente za akciju, ako su potrebni.

   Kako biste vidjeli kratki opis svakog argumenta pritisnite okvir argumenta, a zatim pročitajte opis s desne strane argumenta.

   Savjeti

   • Za argument akcije čija postavka je naziv objekta baze podataka možete postaviti argument tako da objekt povučete iz navigacijskog okna u okvir argumenta Naziv objekta akcije.

   • Akciju također možete stvoriti povlačenjem objekta baze podataka iz navigacijskog okna u prazan redak u sastavljaču makronaredbi. Ako u sastavljača makronaredbi povučete tablicu, upit, obrazac, izvješće ili modul, Access dodaje akciju koja otvara tablicu, upit, obrazac ili izvješće. Ako u sastavljača makronaredbi povučete makronaredbu, Access dodaje akciju koja pokreće makronaredbu.

  • Želite li, unesite komentar za akciju.

 5. Prijeđite na sljedeći prazan redak i zatim upišite naziv za sljedeću makronaredbu u stupcu Naziv makronaredbe.

 6. Dodajte akcije koje želite da makronaredba izvrši.

 7. Ponovite korake 5 i 6 za svaku makronaredbu u grupi makronaredbi.

Sljedeća slika prikazuje malu grupu makronaredbi. Grupa makronaredbi sadrži dvije makronaredbe čiji su nazivi prikazani u stupcu Naziv makronaredbe. Svaka makronaredba sadrži dvije akcije.

primjer grupe makronaredbi

Napomena: 

 • Kada spremite grupu makronaredbi, naziv koji navedete je naziv grupe makronaredbi. U prethodnom primjeru naziv grupe makronaredbi je Makronaredba3. Ovaj naziv će biti prikazan pod Makronaredbe u navigacijskom oknu. Za upućivanje na pojedinačnu makronaredbu u grupi makronaredbi koristite sljedeću sintaksu:

  nazivgrupemakronaredbi.nazivmakronaredbe

  Na primjer, na prethodnoj slici, Makronaredba3.FoundMsg se odnosi na drugu makronaredbu u grupi makronaredbi.

 • Ako pokrenete makronaredbu grupe dvoklikom u navigacijskom oknu ili tako da kliknete Pokreni Slika gumba u grupi Alati na kartici Dizajn , Access izvršava samo prvu makronaredbu u grupi i zaustaviti kada dođe do naziva druge makronaredbe.

Vrh stranice

Stvaranje uložene makronaredbe

Uložene makronaredbe se razlikuju od samostalnih makronaredbi tako što su spremljene u svojstva događaja obrazaca, izvješća ili kontrola. Nisu prikazani kao objekti pod Makronaredbe u navigacijskom oknu. Zbog toga je lakše upravljati bazom podataka, jer ne morate pratiti zasebne objekte baze podataka koje sadrže makronaredbe za obrazac ili izvješće. Također, uložene makronaredbe su obuhvaćene s obrascem ili izvješćem uvijek kada ih kopirate, uvozite ili izvozite.

Na primjer, ako želite spriječiti prikaz izvješća kada nema podataka, možete uložiti makronaredbu u svojstvo događaja Prilikom nenalaženja podataka izvješća. Možete koristiti akciju MsgBox za prikaz poruke i zatim koristiti akciju CancelEvent za poništavanje izvješća umjesto za prikaz prazne stranice.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac ili izvješće koje će sadržavati makronaredbu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba .

 2. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 3. Pritisnite kontrolu ili sekciju koja sadrži svojstvo događaja u koji želite uložiti makronaredbu. Također možete odabrati kontrolu ili sekciju (ili cijeli obrazac ili izvješće) korištenjem padajućeg popisa pod Vrsta odabir na vrhu lista svojstva.

 4. Na listu svojstava pritisnite karticu Događaj.

 5. Kliknite svojstvo događaja u koji želite ugraditi makronaredbu, a zatim Gumb sastavljača .

 6. U dijaloškom okviru Odabir sastavljača pritisnite Sastavljač makronaredbi, a zatim pritisnite U redu.

 7. U sastavljaču makronaredbi pritisnite prvi redak u stupcu Akcija.

 8. Na padajućem popisu Akcija pritisnite akciju koju želite.

 9. Pod Argumenti akcije unesite sve potrebne argumente.

 10. Želite li dodati još akcija pritisnite na sljedeći redak u stupcu Akcija i ponovite korake 8 i 9.

 11. Kada je makronaredba dovršena, pritisnite Spremi i zatim Zatvori.

Makronaredba se pokreće svaki puta kada se svojstvo događaja aktivira.

Napomena: Access omogućuje sastavljanje grupe makronaredbi u obliku uložene makronaredbu. Međutim, samo prva makronaredba u grupi se pokreće kada se pokrene događaj. Sljedeće makronaredbe u grupi se zanemaruju.

Vrh stranice

Uređivanje makronaredbe

 • Da biste umetnuli akcijski redak     Desnom tipkom miša kliknite akcijski redak iznad koje želite umetnuti novi redak akcije, a zatim kliknite Umetni retke slika gumba .

 • Da biste izbrisali akcijski redak     Desnom tipkom miša kliknite redak akcije koje želite izbrisati, a zatim kliknite Izbriši retke Slika gumba .

 • Premještanje retka akcije     Odaberite redak akcije pritiskom na zaglavlje retka slijeva od akcije i zatim ga povucite na novi položaj.

Možete umetati, brisati ili premještati više redaka tako da najprije odaberete grupu redaka i zatim izvedete operaciju koju želite. Za odabir grupe redaka pritisnite na zaglavlje retka za prvi redak koji želite odabrati, držite pritisnutu tipku SHIFT i zatim pritisnite zaglavlje retka za posljednji redak koji želite odabrati (zaglavlje retka je osjenčani okvir slijeva od svakog retka akcije).

Drugi način odabira više redaka je da postavite pokazivač iznad zaglavlja retka za prvi redak koji želite odabrati i zatim pritisnete i povučete prema gore ili prema dolje kako biste odabrali ostale retke.

Napomena: Kada retke odabirete pritiskom i povlačenjem, prvi redak koji odaberete ne smije već biti odabran. Ako je već odabran, Access će pretpostaviti da pokušavate povući redak na novi položaj.

Vrh stranice

Korištenje uvjeta za kontrolu akcija makronaredbi

U uvjet možete koristiti bilo koji izraz za koji vrijedi Točno/netočno ili Da/ne. Akcija će biti izvršena ako uvjet bude procijenjen s Točno (ili Da).

Za unos uvjeta za akciju makronaredbe najprije morate prikazati stupac Uvjet u sastavljaču makronaredbi:

 • Na kartici Dizajn u grupi Prikaži/Sakrij kliknite uvjeta Slika gumba .

U stupac Uvjet upišite uvjet. Ispred izraza nemojte stavljati znak jednako (=). Kako bi se uvjet odnosi na nekoliko akcija istovremeno, upišite ... u svaki sljedeći redak. Na primjer:

uvjet koji se odnosi na nekoliko akcija makronaredbi

Savjet: Kako bi Access privremeno zanemaruje akciju, unesite False kao uvjet. Privremeno zanemarivanje akcije može biti korisno kada pokušavate pronaći probleme u makronaredbi.

Primjeri uvjeta makronaredbi

Koristite ovaj izraz

Za izvršavanje akcije ako

[Grad]="Pariz"

Pariz je vrijednost Grad u polju na obrascu iz kojeg se pokreće makronaredba.

DCount("[IDNarudžbe]", "Narudžbe")>35

Postoji više od 35 unosa u polje IDNarudžbe tablice Narudžbe.

DCount("*", "Detalji narudžbe", "[IDNarudžbe]=Obrasci![Narudžbe]![IDNarudžbe]")>3

Postoji više od tri unosa u tablici Detalji narudžbe za koja postoje podudaranja polja IDNarudžbe s poljem IDNarudžbe na obrascu Narudžbe.

[DatumOtpreme] između #2-vel-2007# i #2-ožu-2007#

Vrijednost polja DatumOtpreme na obrascu iz kojeg je pokrenuta makronaredba nije ranija od 2-vel-2007 niti kasnija od 2-ožu-2007.

Obrasci![Proizvodi]![JedinicaNaSkladištu]<5

Vrijednost polja JedinicaNaSkladištu na obrascu Proizvodi je manja od 5.

IsNull([Ime])

Je Null vrijednost ime na obrascu iz kojeg se pokreće makronaredbe (ne sadrži vrijednost). Ovaj izraz je jednako [ime] je Null.

[Država]="Velika Britanija" I Obrasci![Ukupna prodaja]![Ukupna narudžba]>100

Vrijednost u polju Država na obrascu iz kojeg je pokrenuta makronaredba je Velika Britanija, a vrijednost polja Ukupna narudžba na obrascu je veća od 100.

[Država] U ("Francuska", "Italija", "Španjolska") I Len([PoštanskiBroj])<>5

Vrijednost u polju Država na obrascu iz kojeg se pokreće makronaredba je Francuska, Italija ili Španjolska, a poštanski broj nije dug 5 znakova.

MsgBox ("Potvrdi promjene?",1)=1

Ako pritisnete U redu u dijaloškom okviru u kojem funkcija MsgBox prikaže Potvrditi promjene?. Ako u dijaloškom okviru pritisnete Odustani, Access će zanemariti akciju.

[TempVars]![MyVar]=43

Vrijednost privremene varijable MyVar (stvorena pomoću na akcija makronaredbe SetTempVar ) je jednako 43.

[MacroError]<>0

Vrijednost svojstva objekta MacroErrorbroj nije jednak 0, što znači da je došlo u makronaredbi. Ovaj uvjet koje se mogu koristiti u kombinaciji s na ClearMacroError i akcija makronaredbe OnError da biste odredili što se događa kada dođe do pogreške.

Dodatne informacije o izrazima potražite u članku Stvaranje izraza.

Vrh stranice

Više o akcijama makronaredbi

Tijekom rada s sastavljačem makronaredbi, možete naučiti više o akcijama ili argumentima tako da pritisnete na akciju ili argument i pročitate njegov opis u okviru u donjem desnom kutu prozora sastavljača makronaredbi. Također, svaka akcija makronaredbe ima pridruženu temu Pomoć. Kako biste saznali više o akciji, odaberite akciju s popisa akcija i pritisnite F1.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×