Stvaranje jednostavnog upita odabiranja

Stvaranje jednostavnog upita odabiranja

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Kada želite odabrati specifične podatke iz jednog ili više izvora, koristite upit odabiranja. Upit odabiranja omogućuje vam dohvaćanje samo onih podataka koje trebate, kao i kombiniranje podataka iz nekoliko izvora. Kao izvore podataka za upit odabiranja možete koristiti tablice i druge upite odabiranja. Ova tema sadrži pregled upita odabiranja i upute za stvaranje upita odabiranja u čarobnjaku za upite ili prikazu dizajna.

Ako želite koristiti oglednu bazu podataka Northwind da biste saznali više o načinu funkcioniranja upita, pogledajte članak Uvod u upite.

Sadržaj članka

Overview

Stvaranje upita odabiranja pomoću čarobnjaka za upite

Stvaranje upita u prikazu dizajna

Stvaranje upita odabiranja u web-aplikaciji programa Access

Pregled

Kada koristite podatke rijetko su vam potrebni svi podaci iz jedne tablice. Na primjer, kada želite koristiti podatke iz tablice Kontakti, obično želite pogledati jedan određeni zapis ili samo telefonski broj. Ponekad želite kombinirati podatke iz više tablica, primjerice podatke o kupcu i podatke o narudžbi. Da biste odabrali podatke koje želite koristiti, koristite upit odabiranja.

Upit odabiranja objekt je baze podataka koji prikazuje podatke u prikazu podatkovne tablice. Upit ne sprema podatke, već prikazuje podatke spremljene u tablicama. Upit može prikazati podatke iz jedne ili više tablica, drugih upita ili iz kombinacije tih dvaju elemenata.

Prednosti korištenja upita

Upit vam omogućuje:

 • Prikaz podataka samo iz polja koja vas zanimaju. Kada otvorite tablicu, prikazuju vam se sva polja. Upit je praktično rješenje za spremanje odabira polja.

  Napomena: Upit ne sprema podatke, već samo upućuje na njih. Kada spremite upit, ne spremate kopiju podataka.

 • Kombiniranje podataka iz više izvora. U tablici su obično prikazani samo podaci koji su u nju pohranjeni. Upit vam omogućuje odabir polja iz različitih izvora i određivanje načina na koji će se podaci kombinirati.

 • Korištenje izraza kao polja. Kao polje možete, primjerice, koristiti funkciju Datum ili pak možete koristiti funkciju Oblikovanje s poljem da biste upravljali načinom na koji se podaci iz polja oblikuju u rezultatima upita.

 • Prikaz zapisa koji zadovoljavaju kriterije koje postavite. Kada otvorite tablicu, prikazuju vam se svi zapisi. Upit je praktično rješenje za spremanje odabira zapisa.

Osnovne upute za stvaranje upita odabiranja

Upit odabiranja možete stvoriti pomoću čarobnjaka za upite ili u prikazu dizajna. Ako koristite čarobnjak, neki elementi dizajna nisu dostupni, no te elemente kasnije možete dodati u prikazu dizajna. Unatoč tome što se te dvije metode dosta razlikuju, osnovne su upute u načelu iste:

 1. Odaberite tablice ili upite koje želite koristiti kao izvore podataka.

 2. Odredite polja iz izvora podataka koja želite koristiti.

 3. Ako želite, postavite kriterije da biste ograničili zapise koje upit vraća.

Kada stvorite upit odabiranja, pokrenite ga da bi vam se prikazali rezultati. Da biste pokrenuli upit odabiranja, otvorite ga u prikazu podatkovne tablice. Ako spremite upit, možete ga ponovno upotrijebiti kad god poželite, primjerice kao izvor podataka za obrazac, izvješće ili drugi upit.

Stvaranje upita odabiranja pomoću čarobnjaka za upite

Upit odabiranja možete stvoriti automatski pomoću čarobnjaka za upite. Kada koristite čarobnjak, imate manje kontrole nad detaljima dizajna upita, ali je postupak stvaranja upita obično brži nego kada ne koristite čarobnjak. Osim toga, čarobnjak može prepoznati neke jednostavne pogreške dizajna i uputiti vas da izvršite neku drugu radnju.

Prije početka

Ako koristite polja iz izvora podataka koja nisu međusobno povezana, čarobnjak za upite upitat će vas želite li stvoriti odnose. Čarobnjak će otvoriti prozor Odnosi, ali ćete u slučaju uređivanja nekog od odnosa morati ponovno pokrenuti čarobnjak. Stoga prije pokretanja čarobnjaka razmislite o stvaranju odnosa koji su potrebni za upit.

Dodatne informacije o stvaranju odnosa između tablica potražite u članku Vodič za odnose među tablicama.

Korištenje čarobnjaka za upite

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Upiti kliknite Čarobnjak za upite

  Grupa Upiti na vrpci programa Access prikazuje dvije mogućnosti: Čarobnjak za upite i Dizajn upita
 2. U dijaloškom okviru Novi upit kliknite Čarobnjak za jednostavne upite, a zatim U redu.

 3. Nakon toga dodajte polja. Dodati možete do 255 polja iz do 32 tablice ili upita.

  Za svako polje učinite sljedeće:

  1. U odjeljku Tablice/upiti kliknite tablicu ili upit koji sadrži polje.

  2. U odjeljku Dostupna polja dvokliknite polje koje želite dodati na popis Odabrana polja. Ako u upit želite dodati sva polja, kliknite gumb s dvostrukim strelicama udesno (>>).

  3. Kada dodate sva željena polja, kliknite Dalje.

   U dijaloškom okviru Čarobnjak za jednostavne upite odaberite polja koja želite koristiti.
 4. Ako niste dodali brojčana polja (polja koja sadrže numeričke podatke), prijeđite na korak 9. Ako ste dodali sva polja broj, čarobnjak vas pita želite upit da biste se vratili pojedinosti ili sažeti podaci.

  Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Ako želite da biste vidjeli pojedinačnih zapisa, kliknite pojedinosti, a zatim kliknite Dalje. Prijeđite na korak 9.

  2. Ako želite pogledati sažete brojčane podatke, primjerice prosjeke, kliknite Sažeti pa Mogućnosti sažetka.

   Odabir mogućnosti Detaljno ili Sažeto u dijaloškom okviru Čarobnjak za jednostavne upite
 5. U dijaloškom okviru Mogućnosti sažetka odredite polja koja želite sažeti i način sažimanja podataka. Navedena su samo brojčana polja.

  Za svako brojčano polje odaberite jednu od sljedećih funkcija:

  1. Sum    Upit vraća zbroj svih vrijednosti u polju.

  2. Avg    Upit vraća prosjek svih vrijednosti u polju.

  3. Min    Upit vraća najmanju vrijednost u polju.

  4. Max    Upit vraća najveću vrijednost u polju.

  Odabir načina izračuna sažetih podataka u dijaloškom okviru Mogućnost sažetka.
 6. Ako želite da rezultati upita sadrže broj zapisa u izvoru podataka, potvrdite odgovarajući okvir Prebroji zapise u [naziv izvora podataka].

 7. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Mogućnosti sažetka.

 8. Ako ne uspijete dodali polja datuma/vremena na upit, prijeđite na korak 9. Ako ste dodali polje datuma i vremena na upit, čarobnjak za upite vas kako biste željeli grupirati vrijednosti datuma. Na primjer, pretpostavimo da biste dodali polje broj ("cijena") i polja datuma/vremena ("Transaction_Time") u upit, a zatim naveden u dijaloškom okviru Sažetak mogućnosti koje želite vidjeti prosječnu vrijednost numeričko polje "Cijena". Budući da ste polja datuma/vremena, možete izračunati sažetih vrijednosti za svaku vrijednost jedinstveni datuma/vremena, za svaki dan, za svaki mjesec, za svaku tromjesečje ili za svaku godinu.

  Odabir načina grupiranja datuma u upitu u dijaloškom okviru Čarobnjak za upite

  Odaberite vremensko razdoblje koje želite upotrijebiti za grupiranje vrijednosti datuma/vremena pa kliknite Dalje.

  Napomena: U prikazu dizajna vrijednosti pomoću izraza možete grupirati za bilo koje vremensko razdoblje, ali čarobnjak nudi samo navedene mogućnosti.

 9. Na zadnjoj stranici čarobnjaka navedite naziv upita, odaberite želite li otvoriti ili izmijeniti upit pa kliknite Završi.

  Ako odaberete otvaranje upita, upit će prikazati odabrane podatke u prikazu podatkovne tablice. Ako odaberete izmjenu upita, upit će se otvoriti u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Stvaranje upita u prikazu dizajna

Upit odabiranja možete ručno stvoriti u prikazu dizajna. Kada koristite prikaz dizajna, imate više kontrole nad detaljima dizajna upita, ali je i vjerojatnost pogrešaka u dizajnu veća i postupak obično traje dulje nego prilikom korištenja čarobnjaka.

Stvaranje upita

1. korak: dodavanje izvora podataka

2. korak: spajanje povezanih izvora podataka

3. korak: dodavanje izlaznih polja

4. korak: postavljanje kriterija

5. korak: sažimanje podataka

6. korak: prikaz rezultata

1. korak: dodavanje izvora podataka

U prikazu dizajna za dodavanje izvora podataka koristite dijaloški okvir Prikaz tablice, što znači da izvore podataka i polja dodajete u odvojenim koracima. Međutim, kasnije možete u bilo kojem trenutku dodati još izvora podataka.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita

  Grupa Upiti na vrpci programa Access prikazuje dvije mogućnosti: Čarobnjak za upite i Dizajn upita
 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na karticama Tablice, Upiti ili Oboje dvokliknite svaki izvor podataka koji želite koristiti ili odaberite svaki izvor podataka pa kliknite Dodaj.

  Prikazuje dijaloški okvir Tablica u programu Access s prikazanim nazivima tablica
 3. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

Automatski spojevi

Kada dodate izvore podataka koji već imaju definirane međusobne odnose, ti se odnosi automatski dodaju u upit kao spojevi. Spojevi određuju kako će se podaci iz povezanih izvora kombinirati. Access automatski stvara spojeve između dvije tablice ako sadrže polja s kompatibilnim vrstama podataka i ako je jedno polje primarni ključ.

Spojeve koje Access stvara možete i prilagoditi. Access vrstu spoja određuje na temelju odnosa koji spoj predstavlja. Ako Access stvori spoj kada nema definiranog odnosa, stvorit će unutarnji spoj.

Ako Access prilikom dodavanja izvora podataka automatski stvori točan spoj, možete prijeći na 3. korak: dodavanje izlaznih polja.

Korištenje istog izvora podataka nekoliko puta

U nekim slučajevima se želite uključiti dvije kopije iste tablicu ili upit koji se nazivaju u samospajanje, koji kombinira zapise iz iste tablice kada su odgovarajuće vrijednosti u spojena polja. Recimo da imate tablicu zaposlenika u kojemu polje ReportsTo za svakog zaposlenika zapis prikazuje ID upisom rukovoditelja umjesto naziva. Možete koristiti na samostalno uključivanje da biste prikazali ime upravitelja zapisa za svakog zaposlenika.

Kada drugi puta dodate izvor podataka, Access će nazivu druge instance dodati nastavak _1. Na primjer, ako tablicu Zaposlenici dodate dva puta, druga instanca imat će naziv Zaposlenici_1.

2. korak: spajanje povezanih izvora podataka

Ako su izvori podataka koje dodajete u upit već u nekom odnosu, Access automatski stvara unutarnji spoj za svaki odnos. Ako se primjenjuje referencijalna cjelovitost Access prikazuje "1" iznad crte spajanja da bi pokazao koja je tablice na strani "jednoga" u odnosu odnos preslikavanja jednog člana na više njih te znak beskonačnosti () da bi pokazala koja je tablica na strani "više".

Ako upitu dodate upite, a niste stvorili odnose između tih upita, Access neće automatski stvoriti spojeve između tih upita ni između nepovezanih upita i tablica. Ako Access ne stvori spojeve kada dodate izvore podataka, obično ih morate dodati sami. Izvori podataka koji nisu spojeni s nijednim drugim izvorom podataka mogu uzrokovati probleme s rezultatima upita.

Ako želite, vrstu spoja možete promijeniti iz unutarnjeg spoja u vanjsko spajanje da bi upit obuhvaćao više zapisa.

Dodavanje spoja

 • Da biste dodali spoj povucite polje iz jednog izvora podataka u odgovarajuće polje u drugom izvoru podataka.

  Access će prikazati crtu između dva polja koja upućuje na to da je spoj stvoren.

  Dodavanje pravila oblikovanja

Promjena spoja

 1. Dvokliknite spoj koji želite promijeniti.

  Prikazuje se dijaloški okvir Svojstva spoja.

  Pretraživanje s web-mjesta s prikazanim načinima ograničavanja opsega pretraživanja
 2. Pregledajte tri mogućnosti u dijaloškom okviru Svojstva spoja.

 3. Kliknite željenu mogućnost pa U redu.

Kada su spojevi spremni, dodajte izlazna polja – polja s podacima koje želite prikazati u rezultatima upita.

3. korak: dodavanje izlaznih polja

Polje iz bilo kojeg izvora podataka koji ste dodali u 1. koraku jednostavno možete dodati.

 • Da biste dodali polje, povucite polje iz izvora podataka u gornjem oknu prozora za dizajn upita prema dolje do retka Polje u rešetki dizajna u donjem oknu prozora za dizajn upita.

  Kada dodate polje na taj način, Access će automatski popuniti redak Tablica u rešetki dizajna i prikazati izvor podataka polja.

  Savjet: Ako želite brzo dodati sva polja u redak Polje u rešetki dizajna upita, dvokliknite naziv tablice ili upita u gornjem oknu da biste označili sva polja u tom izvoru, a zatim ih istovremeno povucite prema dolje u rešetku dizajna.

Korištenje izraza kao izlaznog polja

Ako želite obavljati izračune ili koristiti funkciju za stvaranje izlaza upita, koristite izraz kao izlazno polje. Izraz može koristiti podatke iz bilo kojeg izvora podataka upita, kao i funkcije, primjerice Oblikovanje ili InStr, a može sadržavati i konstante i aritmetičke operatore.

 1. U praznom stupcu u rešetki dizajna upita desnom tipkom miša kliknite redak Polje, a zatim kliknite Zumiranje na izborniku prečaca.

 2. U okvir Zumiranje upišite ili zalijepite izraz. Izrazu dodijelite naziv koji želite koristiti za izlaznu vrijednost izraza i iza njega unesite dvotočku. Na primjer, ako želite da izraz ima naziv "Zadnje ažuriranje", kao prvi dio naziva unesite Zadnje ažuriranje:.

  Napomena: Izrazi vam omogućuju mnoštvo radnji. Ovaj članak ne sadrži detaljno objašnjenje izraza. Dodatne informacije o stvaranju izraza potražite u članku Sastavljanje izraza.

4. korak: postavljanje kriterija

Ovaj korak nije obavezan.

Kriteriji vam omogućuju ograničavanje zapisa koje upit vraća. Da bi upit vratio zapis, vrijednosti polja moraju zadovoljavati kriterije koje postavite.

Postavljanje kriterija za izlazno polje

 1. U rešetki dizajna upita, u retku Kriterij polja koje sadrži vrijednosti koje želite ograničiti, upišite izraz koji vrijednosti polja moraju zadovoljiti da bi polje bilo uvršteno u rezultate. Na primjer, ako želite ograničiti upit tako da prikazuje samo zapise u kojima je vrijednost polja Grad Las Vegas, u redak Kriterij za to polje upišite Las Vegas.

  U članku Primjeri kriterija upita pogledajte mnoštvo primjera korištenja kriterija upita za različite vrste podataka.

 2. Dodatni kriterij odredite u retku Ili ispod retka Kriterij.

  Ako odredite dodatni kriterij, vrijednost polja mora zadovoljavati sve navedene kriterije da bi polje bilo uvršteno u rezultate upita.

Kriteriji za više polja

Kriterije možete koristi za više polja. Kada to učinite, svi kriteriji u retku Kriterij ili Ili moraju biti zadovoljeni da bi zapis bio uvršten u rezultate.

Postavljanje kriterija pomoću polja koje ne želite uvrstiti u rezultate

Polje možete dodati u dizajn upita, a da pritom podatke polja ne uvrstite u rezultate upita. To učinite ako želite upotrijebiti vrijednosti polja za ograničenje rezultata upita, ali ne želite da vam se vrijednosti polja prikažu.

 1. Dodajte polje u rešetku dizajna.

 2. Poništite potvrdni okvir u retku Prikaži za polje.

 3. Postavite kriterije na isti način kao i za izlazno polje.

5. korak: sažimanje podataka

Ovaj korak nije obavezan.

Ako su podaci brojčani, vjerojatno će vam trebati sažetak podataka. Možda će vam, primjerice, trebati prikaz prosječne cijene ili ukupne prodaje.

Da biste saželi podatke u upitu, koristite redak Ukupno. Redak Ukupno po zadanim se postavkama ne prikazuje u prikazu dizajna.

 1. Kada je upit otvoren u prikazu dizajna, na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Ukupno.

  Access će prikazati redak Ukupno u rešetki dizajna upita.

 2. Za svako polje koje želite sažeti na popisu u retku Ukupno odaberite odgovarajuću funkciju. Funkcije koje su vam dostupne ovise o vrsti podataka u polju.

  Dodatne informacije o funkcijama retka Ukupno u upitima potražite u članku Zbrajanje vrijednosti iz podatkovnog lista pomoću retka ukupnog zbroja.

6. korak: prikaz rezultata

Da biste pogledali rezultate upita, na kartici Dizajn kliknite Pokreni. Access će rezultate vašeg upita prikazati u prikazu podatkovne tablice.

Ako želite promijeniti upit, kliknite Polazno > Prikaz > Prikaz dizajna da biste se vratili na prikaz dizajna.

Promijenite polja, izraze ili kriterije i ponovno pokrećite upit dok ne dobijete željene podatke.

Vrh stranice

Stvaranje upita odabiranja u web-aplikaciji programa Access

Stvaranje upita odabiranja u web-aplikaciji programa Access slično je prethodno opisanom postupku za baze podataka na stolnim računalima, s time da je potrebno malo dodatnog posla da bi rezultati upita bili dostupni u pregledniku.

Važno    Microsoft više ne preporučuje stvaranje i korištenje web-aplikacija programa Access u sustavu SharePoint. Za alternativu razmislite o korištenju servisa Microsoft PowerApps za stvaranje poslovnih rješenja bez kodiranja za web i mobilne uređaje.

 1. Otvorite web-aplikaciju u programu Access.

 2. Kliknite Polazno > Dodatno > Upit.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na karticama Tablice, Upiti ili Oboje dvokliknite svaki izvor podataka koji želite koristiti ili odaberite svaki izvor podataka pa kliknite Dodaj. Kada završite, kliknite Zatvori.

 4. Povucite polje iz izvora podataka u gornjem oknu prozora za dizajn upita prema dolje do retka Polje u rešetki dizajna u donjem oknu prozora za dizajn upita.

  prikaz dizajnera upita s istaknutom karticom upita

 5. Dodajte kriterije za željena polja.

 6. Desnom tipkom miša kliknite karticu upita pa Spremi, a zatim upitu dodijelite naziv.

 7. Da biste pogledali rezultate upita, desnom tipkom miša kliknite karticu upita pa Prikaz podatkovne tablice.

Da bi rezultati upita bili dostupni u prikazu preglednika, morate u birač tablica dodati prikaz utemeljen na upitu. Da biste u biraču tablica u opis tablice dodali novi prikaz, učinite sljedeće:

 1. Kliknite naziv opisa tablice u biraču tablica u lijevom oknu, a zatim kliknite gumb Dodaj novi prikaz (znak plus).

  dodavanje prikaza popisa iz klijentskog programa access

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje novog prikaza u okvir Naziv prikaza unesite naziv za prikaz, odaberite Vrsta prikaza, a zatim naziv upita u okviru Izvor zapisa .

  dodavanje prikaza podatkovne tablice upita u izvorišnu tablicu.

  Savjet: Ako ste u upitu koristili više tablica, prikaz možete dodati u bilo koju tablicu ili u sve tablice.

 3. Kliknite Polazno > Pokreni aplikaciju da biste otvorili novi prikaz u pregledniku.

 4. Ako upit podržava ažuriranja, kliknite naziv tablice pa naziv prikaza da biste dodavali, mijenjali ili brisali podatke u prikazu.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×