Stvaranje jednostavnog organizacijskog grafikona u programu Publisher

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Primjer organizacijski grafikon

Jednostavan organizacijski grafikon u publikaciji možete stvoriti pomoću oblika koji predstavljaju položaje upravitelja i položaje, a zatim povezivanja s crte poveznika.

Stvaranje organizacijskog grafikona

Dodavanje oblika

 1. Na izborniku Umetanje kliknite Oblici, a zatim oblik koji želite umetnuti.

 2. Kliknite u publikaciji gdje nastavku da biste umetnuli oblik.

 3. Promijenite veličinu, boju, ispunu ili crtu oblika.

  1. Pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Oblikuj samooblik.

  2. U dijaloškom okviru Oblikovanje samooblika , odaberite željene mogućnosti. Na primjer, da biste promijenili ispune, kliknite karticu boje i crte . U odjeljku Ispunakliknite novu boju na popisu boja ili kliknite Efekti ispune da biste stvorili teksturu, uzorak ili stupnjevitost.

 4. Kada oblik za grafikon izgleda onako kako želite, pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Kopiraj.

 5. Desnom tipkom miša kliknite mjesto na koje želite smjestiti kopiju objekt, a zatim kliknite Zalijepi.

 6. Ponovite korak 5 i sve dok ne dobijete sve željene oblike koje želite za grafikon.

Povezivanje oblika

Povezivanje oblika pomoću crte poveznika

1 odabir crte poveznika

Prvo mjesto povezivanja 2

3 drugog mjesta povezivanja; Kada pokažete na oblika pojavljuju se plavi veze web-mjesta.

 1. Na izborniku Umetanje kliknite Oblici, a zatim poveznik koji želite, kao što su kutni.

 2. Pokažite na mjesto na kojem želite pripojiti poveznik, kao što je dno oblika položaja najvišeg upravitelja u organizacijskom grafikonu.

  Kada pokažete na oblika pojavljuju se plavi veze web-mjesta.

 3. Kliknite prvo mjesto povezivanja, pokažite na drugi objekt (kao što je na prvi oblik položaja izvještavanja u organizacijskom grafikonu), a zatim drugog mjesta povezivanja.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 za dodavanje crte poveznika koji želite.

 5. Dodatno: Promjena boje ili debljine crte poveznika.

  1. Odaberite crte povezivanja koje želite promijeniti. Za odabir većeg broja poveznika držite SHIFT dok pritišćete svaku crtu povezivanja.

  2. Desnom tipkom miša kliknite, kliknite Oblikuj samooblik, a zatim kliknite karticu boje i crte .

  3. Pod Crte odaberite željene mogućnosti.

Dodavanje teksta

 1. Za dodavanje teksta u oblik u organizacijskom grafikonu pritisnite oblik, a zatim unesite željeni tekst.

 2. Da biste oblikovali tekst, odaberite tekst unutar oblika, a zatim pomoću mogućnosti na kartici Oblikovanje alata tekstnog okvira .

Premještanje oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu

Nakon dodavanja oblika i poveznika za organizacijski grafikon, možete prilagoditi smještaj svakoga od njih.

Premještanje oblika

 1. Pritisnite oblik koji želite premjestiti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Povucite oblik na novo mjesto

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada se pokazivač pretvori u Pomicanje pokazivača , povucite oblik na novi položaj. Da biste povukli oblik ravnu crtu, držite pritisnutu tipku SHIFT dok povlačite oblik.

   Napomena : Ako je jedna od naredbi Poravnanje uključena, oblik možda poravnati na najbliži oznaku vodič, oblik ili ravnala kada otpustite tipku miša.

  Pomicanje oblika

  • Pritisnite jednu od tipki strelica za pomicanje oblika u tom smjeru.

   Objekt se miče za postavljenu udaljenost svaki put kada pritisnete tipku strelica. Zadana udaljenost pomaka je 0,13 inča (ili odgovarajuća protuvrijednost ako koristite drugu jedinicu mjere). Međutim, možete promijeniti udaljenost pomicanja.

   1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Dodatno.

   2. U odjeljku Mogućnosti uređivanjapotvrdite okvir pomiču objekte za , a zatim upišite željenu udaljenost prilikom pomicanja objekata.

  Položaj objekta precizno na stranici

  1. Desnom tipkom miša pritisnite oblik.

  2. Na izborniku prečacu pritisnite Oblikuj samooblik, a zatim pritisnite karticu Izgled.

  3. Pod Položaj na stranici unesite pozitivnu mjeru za vodoravan i okomiti smještaj objekta ili grupe objekata.

  4. Kliknite U redu.

   Savjet : Kada pritisnete objekt možete vidjeti točan položaj na alatnoj traci na dnu prozora.

Premještanje poveznika

 1. Pritisnite poveznik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Kako biste premjestili jedan kraj poveznika, postavite pokazivač iznad kraja koji želite premjestiti dok se pokazivač ne pretvori u nišan, a zatim povucite kraj i povežite ga s drugom točkom.

   Za zanemarivanje automatskog povezivanje držite ALT dok vučete kraj poveznika. Kraj možete postaviti bilo gdje na objektu, ali kraj se neće povezati.

  • Kako biste odvojili cijelu crtu poveznika, povucite je u sredinu (ne pokraj žutog dijamanta).

Rad s organizacijskim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacijski grafikon izgleda onako kako želite, možete grupirate sve oblike i crte poveznika u jedan objekt. Grupiranje objekata olakšava premještanje i promjenu veličine cijelog organizacijskog grafikona i pomaže u izbjegavanju nenamjernog premještanja oblika i crta poveznika.

Grupiranje objekata

 1. Povucite pokazivač miša da biste nacrtali okvir za odabir oko oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu.

 2. Na kartici Alati za crtanje, oblikovanje kliknite grupu.

Ako vam je potrebna da biste promijenili grafikon, možete razgrupirati oblike i poveznike tako da kliknete Razgrupiraj.

Postavljanje publikacije za stvaranje organizacijskog grafikona

Prije stvaranja grafikona prikazuje podizbornike Osnovni oblici i Poveznici kao lebdeće alatne trake tako da ne biste morali prikazivati podizbornike prilikom svakog koju želite dodati u oblika ili crte poveznika.

 1. Otvorite ili stvorite publikaciju kojoj želite dodati organizacijski grafikon.

 2. Na alatnoj traci objekti kliknite samooblike Slika gumba , a zatim pokažite na poveznika.

 3. Premještanje povucite ručicu za Premjestite pokazivač slike pri vrhu podizbornik poveznika na mjesto na koje možete vidjeti dok radite u publikaciji.

  Podizbornik Poveznici pretvara se u plutajuću alatnu traku.

 4. Na alatnoj traci objekti kliknite samooblicima Slika gumba , a zatim pokažite na Osnovni oblici.

 5. Premještanje povucite ručicu za Premjestite pokazivač slike pri vrhu podizbornik Osnovni oblici na mjesto na koje možete vidjeti dok radite u publikaciji.

  Podizbornik Osnovni oblici pretvara se u plutajuću alatnu traku.

  Slika alatne trake poveznici i Osnovni oblici u programu Publisher

Stvaranje organizacijskog grafikona

Sada su prikazani izbornici Poveznici i Osnovni oblici i spremni ste za stvaranje organizacijskog grafikona.

Stvaranje oblika

 1. Na alatnoj traci Osnovni oblici kliknite željeni oblik u organizacijskom grafikonu, kao što su pravokutnik Slika gumba , a zatim kliknite publikacije da biste umetnuli oblik.

 2. Promijenite veličinu, boju, ispunu ili crtu oblika.

  upute

  1. Pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Oblikuj samooblik.

   Pojavljuje se dijaloški okvir Oblikovanje samooblika.

  2. Odaberite željene mogućnosti. Za promjenu ispune pritisnite karticu Boje i crte. Pod Ispuna pritisnite novu boju u popisu Boja ili pritisnite Efekti ispune kako biste stvorili teksturu, uzorak ili stupnjevitost.

 3. Kada oblik za grafikon izgleda onako kako želite, pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Kopiraj.

 4. Desnom tipkom miša pritisnite mjesto na kojem želite objekt, a zatim pritisnite Zalijepi.

 5. Ponovite korak 4 dok ne dobijete sve željene oblike za grafikon.

Povezivanje oblika

Poruka upozorenja koja se prikazuje kada u odjeljku Odobrenje sadržaja u dijaloškom okviru Postavke za rad s verzijama odaberete mogućnost Ne

Poveznik za 1

Prvo mjesto povezivanja 2

3 drugog mjesta povezivanja; Kada pokažete na oblik, kao plavi krugovi prikazuju se veze web-mjesta.

 1. Na alatnoj traci Poveznici dvostruko pritisnite željenu crtu poveznika, kao što je Kutni poveznik.

  Napomena : Kada dvostruko pritisnete crtu poveznika gumb ostaje odabran dok dodajete željene poveznike.

 2. Pokažite na mjesto na kojem želite pripojiti poveznik, kao što je dno oblika položaja najvišeg upravitelja u organizacijskom grafikonu.

  Kad pokažete na oblik, mjesta povezivanja pojavljuju se kao plavi krugovi.

 3. Pritisnite prvo željeno mjesto povezivanja, pokažite na drugi objekt (kao što je prvi oblik položaja izvještavanja u organizacijskom grafikonu), a zatim pritisnite drugo mjesto povezivanja.

 4. Ponovite korake 2 do 3 za dodavanje crte poveznika koji želite.

 5. Nakon dodavanja željenih crta povezivanja, pritisnite crtu povezivanja koju ste odabrali na alatnoj traci Poveznici u koraku 1 ili pritisnite ESC za otkazivanje odabira gumba crte povezivanja.

 6. Promijenite boju ili debljinu crta povezivanja.

  1. Odaberite crte povezivanja koje želite promijeniti. Za odabir većeg broja poveznika držite SHIFT dok pritišćete svaku crtu povezivanja.

  2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Samooblik, a zatim pritisnite karticu Boje i crte.

  3. Pod Crte odaberite željene mogućnosti.

Dodavanje teksta

 1. Za dodavanje teksta u oblik u organizacijskom grafikonu pritisnite oblik, a zatim unesite željeni tekst.

 2. Za oblikovanje teksta odaberite tekst unutar oblika, a zatim koristite mogućnosti na alatnoj traci Oblikovanje.

Premještanje oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu

Nakon dodavanja oblika i poveznika za organizacijski grafikon, možete prilagoditi smještaj svakoga od njih.

Premještanje oblika

 1. Pritisnite oblik koji želite premjestiti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Povucite oblik na novo mjesto

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada se pokazivač pretvori u Pomicanje pokazivača , povucite oblik na novi položaj. Da biste povukli oblik ravnu crtu, držite pritisnutu tipku SHIFT dok povlačite oblik.

   Napomena : Ako je jedna od naredbi Poravnanje uključena, oblik možda poravnati na najbliži oznaku vodič, oblik ili ravnala kada otpustite tipku miša.

  Pomicanje oblika

  • Pritisnite jednu od tipki strelica za pomicanje oblika u tom smjeru.

   Objekt se miče za postavljenu udaljenost svaki put kada pritisnete tipku strelica. Zadana udaljenost pomaka je 0,13 inča (ili odgovarajuća protuvrijednost ako koristite drugu jedinicu mjere). Međutim, možete promijeniti udaljenost pomicanja.

   1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim pritisnite karticu Uređivanje.

   2. Odaberite potvrdni okvir Tipke strelica pomiču objekte za, a zatim unesite željenu udaljenost prilikom pomicanja objekata.

  Položaj objekta precizno na stranici

  1. Desnom tipkom miša pritisnite oblik.

  2. Na izborniku prečacu pritisnite Oblikuj samooblik, a zatim pritisnite karticu Izgled.

  3. Pod Položaj na stranici unesite pozitivnu mjeru za vodoravan i okomiti smještaj objekta ili grupe objekata.

  4. Kliknite U redu.

   Savjet : Kada pritisnete objekt možete vidjeti točan položaj na alatnoj traci na dnu prozora.

Premještanje poveznika

 1. Pritisnite poveznik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Kako biste premjestili jedan kraj poveznika, postavite pokazivač iznad kraja koji želite premjestiti dok se pokazivač ne pretvori u nišan, a zatim povucite kraj i povežite ga s drugom točkom.

   Za zanemarivanje automatskog povezivanje držite ALT dok vučete kraj poveznika. Kraj možete postaviti bilo gdje na objektu, ali kraj se neće povezati.

  • Kako biste odvojili cijelu crtu poveznika, povucite je u sredinu (ne pokraj žutog dijamanta).

Rad s organizacijskim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacijski grafikon izgleda onako kako želite, možete grupirate sve oblike i crte poveznika u jedan objekt. Grupiranje objekata olakšava premještanje i promjenu veličine cijelog organizacijskog grafikona i pomaže u izbjegavanju nenamjernog premještanja oblika i crta poveznika.

Grupiranje objekata

 1. Na alatnoj traci objekti kliknite alat za Odabir objekata Slika gumba , a zatim povucite okvir za odabir oko oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu.

 2. Ispod okvira za odabir kliknite Grupiraj objekte Slika gumba .

Ako trebate napraviti promjene na grafikonu, možete razgrupirati oblike i poveznike.

Razgrupiranje objekata

 1. Odaberite grupirane objekte (organizacijski grafikon).

 2. Ispod okvira za odabir kliknite Razgrupiranje objekata Slika gumba .

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×