Stvaranje jednostavnog organizacijskog grafikona u programu Publisher

Publisher za Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Organization chart example image

Jednostavan organizacijski grafikon u publikaciji možete stvoriti pomoću oblika koji predstavljaju položaje upravitelja i položaje, a zatim povezivanja s crte poveznika.

Stvaranje organizacijskog grafikona

Dodavanje oblika

 1. Na izborniku Umetanje kliknite Oblici, a zatim oblik koji želite umetnuti.

 2. Kliknite u publikaciji gdje nastavku da biste umetnuli oblik.

 3. Promijenite veličinu, boju, ispunu ili crtu oblika.

  1. Pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Oblikuj samooblik.

  2. U dijaloškom okviru Oblikovanje samooblika , odaberite željene mogućnosti. Na primjer, da biste promijenili ispune, kliknite karticu boje i crte . U odjeljku Ispunakliknite novu boju na popisu boja ili kliknite Efekti ispune da biste stvorili teksturu, uzorak ili stupnjevitost.

 4. Kada oblik za grafikon izgleda onako kako želite, pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Kopiraj.

 5. Desnom tipkom miša kliknite mjesto na koje želite smjestiti kopiju objekt, a zatim kliknite Zalijepi.

 6. Ponovite korak 5 i sve dok ne dobijete sve željene oblike koje želite za grafikon.

Povezivanje oblika

Povezivanje oblika pomoću crte poveznika

1 odabir crte poveznika

Prvo mjesto povezivanja 2

3 drugog mjesta povezivanja; Kada pokažete na oblika pojavljuju se plavi veze web-mjesta.

 1. Na izborniku Umetanje kliknite Oblici, a zatim poveznik koji želite, kao što su kutni.

 2. Pokažite na mjesto na kojem želite pripojiti poveznik, kao što je dno oblika položaja najvišeg upravitelja u organizacijskom grafikonu.

  Kada pokažete na oblika pojavljuju se plavi veze web-mjesta.

 3. Kliknite prvo mjesto povezivanja, pokažite na drugi objekt (kao što je na prvi oblik položaja izvještavanja u organizacijskom grafikonu), a zatim drugog mjesta povezivanja.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 za dodavanje crte poveznika koji želite.

 5. Dodatno: Promjena boje ili debljine crte poveznika.

  1. Odaberite crte povezivanja koje želite promijeniti. Za odabir većeg broja poveznika držite SHIFT dok pritišćete svaku crtu povezivanja.

  2. Desnom tipkom miša kliknite, kliknite Oblikuj samooblik, a zatim kliknite karticu boje i crte .

  3. Pod Crte odaberite željene mogućnosti.

Dodavanje teksta

 1. Za dodavanje teksta u oblik u organizacijskom grafikonu pritisnite oblik, a zatim unesite željeni tekst.

 2. Da biste oblikovali tekst, odaberite tekst unutar oblika, a zatim pomoću mogućnosti na kartici Oblikovanje alata tekstnog okvira .

Premještanje oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu

Nakon dodavanja oblika i poveznika za organizacijski grafikon, možete prilagoditi smještaj svakoga od njih.

Premještanje oblika

 1. Pritisnite oblik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Povlačenje oblika na novi položaj

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada se pokazivač pretvori u move cursor povucite oblik na novi položaj. Kako biste povukli oblik po ravnoj liniji, držite SHIFT dok povlačite oblik.

   Napomena: Ako je jedna od naredbi Poravnanje uključena, oblik možda poravnati na najbliži oznaku vodič, oblik ili ravnala kada otpustite tipku miša.

  Pomicanje oblika

  • Pritisnite jednu od tipki strelica za pomicanje oblika u tom smjeru.

   Objekt se miče za postavljenu udaljenost svaki put kada pritisnete tipku strelica. Zadana udaljenost pomaka je 0,13 inča (ili odgovarajuća protuvrijednost ako koristite drugu jedinicu mjere). Međutim, možete promijeniti udaljenost pomicanja.

   1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Dodatno.

   2. U odjeljku Mogućnosti uređivanjapotvrdite okvir pomiču objekte za , a zatim upišite željenu udaljenost prilikom pomicanja objekata.

  Precizno postavljanje objekta na stranici

  1. Desnom tipkom miša pritisnite oblik.

  2. Na izborniku prečacu pritisnite Oblikuj samooblik, a zatim pritisnite karticu Izgled.

  3. Pod Položaj na stranici unesite pozitivnu mjeru za vodoravan i okomiti smještaj objekta ili grupe objekata.

  4. Pritisnite U redu.

   Savjet: Kada pritisnete objekt možete vidjeti točan položaj na alatnoj traci na dnu prozora.

Premještanje poveznika

 1. Pritisnite poveznik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Kako biste premjestili jedan kraj poveznika, postavite pokazivač iznad kraja koji želite premjestiti dok se pokazivač ne pretvori u nišan, a zatim povucite kraj i povežite ga s drugom točkom.

   Za zanemarivanje automatskog povezivanje držite ALT dok vučete kraj poveznika. Kraj možete postaviti bilo gdje na objektu, ali kraj se neće povezati.

  • Kako biste odvojili cijelu crtu poveznika, povucite je u sredinu (ne pokraj žutog dijamanta).

Rad s organizacijskim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacijski grafikon izgleda onako kako želite, možete grupirate sve oblike i crte poveznika u jedan objekt. Grupiranje objekata olakšava premještanje i promjenu veličine cijelog organizacijskog grafikona i pomaže u izbjegavanju nenamjernog premještanja oblika i crta poveznika.

Grupiranje objekata

 1. Povucite pokazivač miša da biste nacrtali okvir za odabir oko oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu.

 2. Na kartici Alati za crtanje, oblikovanje kliknite grupu.

Ako vam je potrebna promjene na grafikonu, možete razgrupirati oblike i poveznike tako da kliknete Razgrupiraj.

Postavljanje publikacije za stvaranje organizacijskog grafikona

Prije stvaranja grafikona prikazuje podizbornike Osnovni oblici i Poveznici kao lebdeće alatne trake tako da ne biste morali prikazivati podizbornike prilikom svakog koju želite dodati u oblika ili crte poveznika.

 1. Otvorite ili stvorite publikaciju kojoj želite dodati organizacijski grafikon.

 2. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Samooblici Slika gumba , a zatim pokažite na Poveznici.

 3. Premještanje povucite ručicu za Move handle image pri vrhu podizbornik poveznika na mjesto na koje možete vidjeti dok radite u publikaciji.

  Podizbornik Poveznici pretvara se u plutajuću alatnu traku.

 4. Na alatnoj traci Objekti pritisnite Samooblici Slika gumba , a zatim pokažite na Osnovni oblici.

 5. Premještanje povucite ručicu za Move handle image pri vrhu podizbornik Osnovni oblici na mjesto na koje možete vidjeti dok radite u publikaciji.

  Podizbornik Osnovni oblici pretvara se u plutajuću alatnu traku.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Stvaranje organizacijskog grafikona

Sada su prikazani izbornici Poveznici i Osnovni oblici i spremni ste za stvaranje organizacijskog grafikona.

Stvaranje oblika

 1. Na alatnoj traci Osnovni oblici pritisnite željeni oblik u organizacijskom grafikonu, kao što je Pravokutnik Slika gumba , a zatim pritisnite publikaciju kako biste umetnuli oblik.

 2. Promijenite veličinu, boju, ispunu ili crtu oblika.

  upute

  1. Pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Oblikuj samooblik.

   Pojavljuje se dijaloški okvir Oblikovanje samooblika.

  2. Odaberite željene mogućnosti. Za promjenu ispune pritisnite karticu Boje i crte. Pod Ispuna pritisnite novu boju u popisu Boja ili pritisnite Efekti ispune kako biste stvorili teksturu, uzorak ili stupnjevitost.

 3. Kada oblik za grafikon izgleda onako kako želite, pritisnite oblik desnom tipkom miša, a zatim pritisnite Kopiraj.

 4. Desnom tipkom miša pritisnite mjesto na kojem želite objekt, a zatim pritisnite Zalijepi.

 5. Ponovite korak 4 dok ne dobijete sve željene oblike za grafikon.

Povezivanje oblika

Poruka upozorenja koja se prikazuje kada u odjeljku Odobrenje sadržaja u dijaloškom okviru Postavke za rad s verzijama odaberete mogućnost Ne

Poveznik za 1

Prvo mjesto povezivanja 2

3 drugog mjesta povezivanja; Kada pokažete na oblik, kao plavi krugovi prikazuju se veze web-mjesta.

 1. Na alatnoj traci Poveznici dvostruko pritisnite željenu crtu poveznika, kao što je Kutni poveznik.

  Napomena: Kada dvostruko pritisnete crtu poveznika gumb ostaje odabran dok dodajete željene poveznike.

 2. Pokažite na mjesto na kojem želite pripojiti poveznik, kao što je dno oblika položaja najvišeg upravitelja u organizacijskom grafikonu.

  Kad pokažete na oblik, mjesta povezivanja pojavljuju se kao plavi krugovi.

 3. Pritisnite prvo željeno mjesto povezivanja, pokažite na drugi objekt (kao što je prvi oblik položaja izvještavanja u organizacijskom grafikonu), a zatim pritisnite drugo mjesto povezivanja.

 4. Ponovite korake 2 do 3 za dodavanje crte poveznika koji želite.

 5. Nakon dodavanja željenih crta povezivanja, pritisnite crtu povezivanja koju ste odabrali na alatnoj traci Poveznici u koraku 1 ili pritisnite ESC za otkazivanje odabira gumba crte povezivanja.

 6. Promijenite boju ili debljinu crta povezivanja.

  1. Odaberite crte povezivanja koje želite promijeniti. Za odabir većeg broja poveznika držite SHIFT dok pritišćete svaku crtu povezivanja.

  2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Samooblik, a zatim pritisnite karticu Boje i crte.

  3. Pod Crte odaberite željene mogućnosti.

Dodavanje teksta

 1. Za dodavanje teksta u oblik u organizacijskom grafikonu pritisnite oblik, a zatim unesite željeni tekst.

 2. Za oblikovanje teksta odaberite tekst unutar oblika, a zatim koristite mogućnosti na alatnoj traci Oblikovanje.

Premještanje oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu

Nakon dodavanja oblika i poveznika za organizacijski grafikon, možete prilagoditi smještaj svakoga od njih.

Premještanje oblika

 1. Pritisnite oblik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  Povlačenje oblika na novi položaj

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada se pokazivač pretvori u move cursor povucite oblik na novi položaj. Kako biste povukli oblik po ravnoj liniji, držite SHIFT dok povlačite oblik.

   Napomena: Ako je jedna od naredbi Poravnanje uključena, oblik možda poravnati na najbliži oznaku vodič, oblik ili ravnala kada otpustite tipku miša.

  Pomicanje oblika

  • Pritisnite jednu od tipki strelica za pomicanje oblika u tom smjeru.

   Objekt se miče za postavljenu udaljenost svaki put kada pritisnete tipku strelica. Zadana udaljenost pomaka je 0,13 inča (ili odgovarajuća protuvrijednost ako koristite drugu jedinicu mjere). Međutim, možete promijeniti udaljenost pomicanja.

   1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim pritisnite karticu Uređivanje.

   2. Odaberite potvrdni okvir Tipke strelica pomiču objekte za, a zatim unesite željenu udaljenost prilikom pomicanja objekata.

  Precizno postavljanje objekta na stranici

  1. Desnom tipkom miša pritisnite oblik.

  2. Na izborniku prečacu pritisnite Oblikuj samooblik, a zatim pritisnite karticu Izgled.

  3. Pod Položaj na stranici unesite pozitivnu mjeru za vodoravan i okomiti smještaj objekta ili grupe objekata.

  4. Pritisnite U redu.

   Savjet: Kada pritisnete objekt možete vidjeti točan položaj na alatnoj traci na dnu prozora.

Premještanje poveznika

 1. Pritisnite poveznik koji želite premjestiti.

 2. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Kako biste premjestili jedan kraj poveznika, postavite pokazivač iznad kraja koji želite premjestiti dok se pokazivač ne pretvori u nišan, a zatim povucite kraj i povežite ga s drugom točkom.

   Za zanemarivanje automatskog povezivanje držite ALT dok vučete kraj poveznika. Kraj možete postaviti bilo gdje na objektu, ali kraj se neće povezati.

  • Kako biste odvojili cijelu crtu poveznika, povucite je u sredinu (ne pokraj žutog dijamanta).

Rad s organizacijskim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacijski grafikon izgleda onako kako želite, možete grupirate sve oblike i crte poveznika u jedan objekt. Grupiranje objekata olakšava premještanje i promjenu veličine cijelog organizacijskog grafikona i pomaže u izbjegavanju nenamjernog premještanja oblika i crta poveznika.

Grupiranje objekata

 1. Na alatnoj traci Objekti pritisnite alat Odabir objekata Slika gumba , a zatim povucite okvir za odabir oko oblika i crta poveznika u organizacijskom grafikonu.

 2. Ispod okvira za odabir pritisnite Grupiraj objekte Slika gumba .

Ako trebate napraviti promjene na grafikonu, možete razgrupirati oblike i poveznike.

Razgrupiranje objekata

 1. Odaberite grupirane objekte (organizacijski grafikon).

 2. Ispod okvira za odabir pritisnite Razgrupiraj objekte Slika gumba .

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×