Office
Prijava

Stvaranje i zajedničko korištenje kontakata u obliku elektroničke posjetnice

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

elektronička posjetnica Značajka elektroničke posjetnice, nova u Microsoft Office Outlook 2007pojednostavljuje zadatke stvaranje i zajedničko korištenje kontakata. Elektronička posjetnica je još jedan prikaz kontakta koji sadrži određene informacije iz kontakta i omogućuje vam zajedničko korištenje tih informacija s drugim osobama u iznimno može prepoznati obrasca.

Stvaranje novog kontakta stvara elektroničku posjetnicu koja je pridružena kontaktu i obrnuto. Isto tako, sve promjene koje napravite na kontaktu pojavit će se i na posjetnici i obrnuto.

Elektroničke posjetnice izgledaju kao i papirnate i možete ih isto tako jednostavno zajednički koristiti.

Sadržaj članka

Prednosti elektroničke posjetnice

Prikazivanje kontakata kao elektroničkih posjetnica

Kako se elektroničke posjetnice prikazuju primateljima

Stvaranje elektroničkih posjetnica

Spremanje kontakta ili elektroničke posjetnice

Slanje elektroničke posjetnice drugim osobama

Dizajn elektroničke posjetnice

Uvrštavanje elektroničke posjetnice u potpis e-pošte

Prednosti elektroničkih posjetnica

 • Polja informacija za zajedničko korištenje ubrzavaju stvaranje i spremanje novih kontakata, uz manje pogrešaka. Iako obrazac za kontakt sadrži sve informacije o kontaktu, elektronička posjetnica prikazuje samo informacije o kontaktu usko vezane uz određenog primatelja ili svrhu.

 • Prikaz posjetnice u kontaktima dodaje vizualne elemente poput logotipa tvrtke, fotografija i boja te čini kontakte jednostavnima za skeniranje i prepoznavanje.

 • Osobne podatke možete jednostavno zajednički koristiti na prepoznatljiv i vizualan način uključivanjem elektroničkih posjetnica u poruke drugim osobama.

 • Veliki raspon mogućnosti dizajniranja omogućuje opsežnu prilagodnu izgleda kartice, veličine i boje teksta te omogućuje korištenje fotografija i logotipa tvrtke.

 • Elektroničku posjetnicu možete koristiti za slanje informacija o kontaktu drugim osobama, automatski ili po izboru.

Vrh stranice

Prikazivanje kontakata kao elektroničkih posjetnica

Outlook omogućuje različite prikaze Kontakta za pronalaženje i prikazivanje informacija na način koji najviše odgovara vašem radnom stilu. U programu Office Outlook 2007, zadani pogled je pogled posjetnica. U ovom pogledu, u prozoru programa Outlook kontakti izgledaju kao na tradicionalnim papirnatim posjetnicama. Abecedni indeks omogućuje vam brzo pronalaženje željenog kontakta.

Sadržaj sekcije

Više kontakata u prikazu posjetnica

Promjena broja prikazanih posjetnica u prikazu posjetnica

Promjena veličine posjetnice u prikazu posjetnica

Promijeniti prikaz posjetnice

Promjena zadanog pogleda u kontaktima

Prikazivanje više kontakata u prikazu posjetnica

Prikaz Posjetnice prikazuje kontakte s logotipima tvrtki i dizajnima, individualiziranim pozadinama i izgledima kao i fotografijama ili drugim slikama. Ove značajke dizajna pomažu u brzom prepoznavanju kontakata prilikom traženja. Vi i veličina Outlook prozora određujete koliko je posjetnica moguće prikazati istovremeno.

Ručnim postavljanjem polja prilikom uređivanja posjetnice u prikazu Posjetnice možete odabrati informacije vidljive na posjetnici. Informacije na vlastitoj posjetnici kao i na onima koje primate od drugih osoba možete izmijeniti. Ako postoji više informacija o kontaktu nego što je moguće prikazati u prikazu posjetnice, dvaput pritisnite posjetnicu za prikaz obrazac za kontakt i zatim dopunite informacije o kontaktu.

Promjena broja posjetnica u prikazu posjetnica

Za promjenu broja istovremeno prikazanih elektroničkih posjetnica u pogledu posjetnica možete promijeniti veličinu posjetnica. Pokušavate li prikazati što je moguće više posjetnica, maksimalno povećajte prozor programa Outlook.

Promjena veličine posjetnice u pogledu posjetnica

 1. U značajki Kontakti unutar odrednice Navigacijsko okno pritisnite Prilagodba trenutnog pogleda.

 2. U dijaloškom okviru Prilagođavanje prikaza: posjetnice pritisnite Ostale postavke.

 3. Pod značajkom Polja kartice promijenite broj u okviru Veličina kartice %. Manji broj prikazuje više posjetnica a veći broj prikazuje manje posjetnica.

 4. Pritisnite U redu.

  Također, pod Ostale postavke u izborniku Prikaz možete postaviti pokazivači na Trenutni prikaz i zatim pritisnuti Prilagodi trenutni prikaz.

Ako koristite uređaj Microsoft IntelliMouse, držanjem tipke CTRL pritisnutom i rotacijom IntelliMouse kotačića možete promijeniti broj posjetnica koje se prikazuju. Za prikaz manjeg broja većih posjetnica rotirajte kotačić unaprijed, a za prikaz većeg broja manjih posjetnica rotirajte kotačić unatrag.

Prikaz koji ste upravo stvorili sada je zadani način prikaza posjetnica, čak i nakon izlaska iz i ponovnog pokretanja programa Office Outlook 2007, sve do promjene prikaza.

Posjetnice možete prikazati i u prikazu posjetnica u kontaktima kretanjem kroz popis posjetnica te korištenjem abecednog indeksa s desne strane posjetnica.

Prelazak u prikaz posjetnica

Iako je prikaz posjetnica zadani prikaz u kontaktima, možda ste izašli iz programa Outlook tijekom rada u nekom drugom prikazu kontakata. Kad izađete iz programa, Outlook sprema posljednji aktivni prikaz i taj će prikaz biti aktivan nakon ponovnog pokretanja programa Outlook, sve do njegove promjene.

 • U programu Office Outlook 2007 u značajki Kontakti, u odrednici Navigacijsko okno pod Trenutni prikaz pritisnite Posjetnice.

  Ne vidim navigacijsko okno

  Navigacijsko je okno možda isključeno ili minimizirano.

  • U izborniku Prikaz postavite pokazivač na Navigacijsko okno, a zatim pritisnite Normalno.

Promjena zadanog prikaza u kontaktima

Nakon izlaska iz programa Outlook, sprema se posljednji aktivni prikaz i taj će prikaz biti aktivan nakon ponovnog pokretanja programa Outlook. Općenito, prikaz u kojem najčešće radite vaš je zadani prikaz, sve do njegove promjene prije izlaska iz programa Outlook.

 1. U značajki Kontakti unutar odrednice Navigacijsko okno, pod Trenutni prikaz, pritisnite željeni pogled.

 2. Izađite iz programa Outlook i ponovo ga pokrenite.

  Ne vidim navigacijsko okno

  Navigacijsko je okno možda isključeno ili minimizirano.

  • U izborniku Prikaz postavite pokazivač na Navigacijsko okno, a zatim pritisnite Normalno.

Vrh stranice

Kako se elektroničke posjetnice prikazuju primateljima

Elektroničke posjetnice moguće je uključiti u poruke e-pošte u svrhu slanja informacija o kontaktu koje želite zajednički koristiti i vizualne komunikacije korporativnog ili osobnog identiteta. Ovisno o aplikaciji za e-poštu koju primatelji koriste, može im se prikazati elektronička posjetnica ili samo informacije uključene na posjetnicu u priloženoj .vcf datoteci.

Privitak .vcf datoteke u zaglavlju poruke

Dvostruki pritisak na priloženu .vcf datoteku otvara obrazac za kontakt koji se može spremiti u popis kontakata primatelja.

Primatelji koji koriste Office Outlook 2007    u poruci vide elektroničku posjetnicu kakvu ste i poslali. Primatelji mogu desnom tipkom miša pritisnuti posjetnicu za spremanje informacija u Outlookove kontakte.

Primatelji koji koriste starije verzije programa Outlook ili druge aplikacije koje za prikaz e-pošte koriste HTML     također u poruci vide elektroničku posjetnicu. Ove su posjetnice samo slike i nije ih moguće pritisnuti. Međutim, primatelji također dobivaju priloženu .vcf datoteku koja sadrži informacije s elektroničke posjetnice. Primatelji mogu otvoriti .vcf datoteku i te informacije spremiti na popis kontakata.

Primatelji kojima se poruke e-pošte prikazuju u običnom tekstu     u poruci ne vide sliku elektroničke posjetnice ali dobivaju .vcf datoteku koja sadrži informacije o kontaktu koje je moguće spremiti na popis kontakata.

Vrh stranice

Stvaranje elektroničkih posjetnica

Prilikom stvaranja novog kontakta na obrazac za kontakt ili spremanja nečijeg tuđeg kontakta, iste je informacije moguće prikazati kao elektroničku posjetnicu. I dalje možete stvarati i uređivati svaki prikaz pojedinačno, ali u slučaju obrasca kontakta kao i u slučaju elektroničke posjetnice osnovnim je informacijama moguće dodavati podatke. Unosom informacija samo jednom (ili izravnim spremanjem s druge posjetnice) moguće je smanjiti broj pogrešaka.

Na primjer, kad primite elektroničku posjetnicu i spremite je u Outlookove Kontakte, informacije uključene na posjetnici moguće je prikazati i na obrascu kontakta ili kojem drugom prikazu kontakata. Prilikom ažuriranja informacija u jednom pogledu, one se također ažuriraju i na drugom pogledu osim ako odaberete drugačije.

Prilikom stvaranja novog kontakta otvaranjem novog obrasca kontakta i upisivanjem osobnih podataka, odgovarajuća polja automatski se ispunjavaju u pogledu posjetnice tog kontakta.

Elektronička posjetnica prikazuje podskup podataka u povezanom obrascu kontakta

1. Obrazac kontakta koji sadrži osobne podatke Jona Morrisa.

2. Prikaz dijaloškog okvira Uređivanje posjetnice s odgovarajućim poljima popunjenim za elektroničku posjetnicu Jona Morrisa.

Stvaranje nove elektroničke posjetnice pomoću sljedećih predložaka:

Sadržaj sekcije

Primite u poruci elektroničke posjetnice

Postojeća ili prazna elektroničke posjetnice

Elektronička posjetnica koju primate u poruci

Ovo je brz način dodavanja novih osobnih podataka u Outlook. Kada spremite elektroničku posjetnicu iz poruke e-pošte, stvarate novi kontakt. Ako već imate kontakt s istim imenom, možete spremiti duplikat kao novi kontakt ili ažurirati izvorni.

Da biste unijeli promjene na kartici nakon što ga spremite, pogledajte upute u sljedećem odjeljku o stvaranju nove elektroničke posjetnice iz Postojeća ili prazna elektronička posjetnica.

 1. U otvorenoj poruci desnom tipkom miša pritisnite posjetnicu i zatim u izborniku prečaca pritisnite Dodaj u Outlook Kontakte. Novi kontakt otvara se u obrascu kontakta.

 2. Na kartici Kontakt, u grupi Akcije pritisnite Spremi i zatvori.

 3. Ako već imate kontakt s istim imenom, Outlook otkriva duplikat. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite Dodaj novi kontakt.

   Ovime se stvara dvostruki kontakt, uključujući obrazac kontakta i elektroničku posjetnicu.

  • Uključite Ažuriraj informacije o odabranom kontaktu.

   Popisuju se postojeći dvostruki kontakti. Za ažuriranje kontakta pritisnite ga dvaput i zatim ažurirajte informacije na obrascu kontakta i spremite ih.

Nove informacije o kontaktu sada su spremljene u kontaktima, dostupne kao elektroničke posjetnice i u drugim pogledima. Promjene na informacijama o kontaktu možete izvršiti prije i nakon što ga spremite.

 • Priloženu .vcf datoteku u zaglavlju poruke možete pritisnuti desnom tipkom miša kako biste otvorili izbornik prečaca i dodali kontakt ili odabrali druge mogućnosti.

 • Ako pritisnete mogućnost Spremi i novo u obrascu kontakta, otvoreni kontakt se sprema, a novi obrazac kontakta se otvara.

Postojeća ili prazna elektronička posjetnica

Stvorite novu elektroničku posjetnicu iz prazne posjetnice ili koristite postojeću posjetnicu kao "predložak" na kojem ćete graditi drugu, sličnu posjetnicu. Možete promijeniti sve informacije, izgled i elemente dizajna. Temeljenje posjetnice na drugoj posjetnici je brz način stvaranja elektroničkih posjetnica za različite svrhe koje imaju neke zajedničke informacije o kontaktu. Na primjer, možete imati tri posjetnice, jednu za posao, jednu za korištenje u kući i jednu za članstvo u klubu.

Dok stvarate novu elektroničku posjetnicu, stvarate i novi kontakt. Kada spremite novu posjetnicu, Outlook stvara i novi kontakt u vašem popisu kontakata. Možete imati kontakte s istim imenima. Kada spremate posjetnice s istim imenima, one se dodaju vašim kontaktima i popisane su s dvojnicima sličnog naziva.

Pogled posjetnica je dobar izbor pogleda u kojem vidite dovoljno informacija za razlikovanje kontakata s istim imenima.

S uređivanjem informacija o kontaktu možete početi u postojećem obrascu kontakta, prije nego što smjestite i oblikujete tekst u dijaloškom okviru Uređivanje posjetnice. Sve informacije mogu se uređivati unutar dijaloškog okvira Uređivanje posjetnice. Obje osobne postavke dopuštaju vam dodavanje novih informacija dok radite. Ako odaberete prvu mogućnost, napravite te promijene prije nego što započnete korake opisane dolje.

Dijaloški okvir Uređivanje posjetnice

1. Prije nego što dodate ili promijenite osobne podatke, odaberite izgled i pozadinu za svoju posjetnicu. Dodajte slike ili druge grafike. Svaki od ovih elemenata pomaže vam u smještanju teksta kada počnete dodavati informacije.

2. Pritisak na značajku Dodaj prikazuje popis standardnih polja. Nakon što odaberete polje, ono se dodaje u popis Polja. Dostupna su i četiri prilagođena polja.

3. Nakon što odaberete polje, unesite tekst za to polje u okvir pod Uređivanje. Tekst se pojavljuje u pregledu posjetnice dok ga unosite.

4. Dodjela oznake za informacije kao što su kućni broj telefona ili poslovna adresa nije obavezna. Možete odabrati nazive polje ili unijeti svoje vlastite oznake.

5. Polja s praznim retkom omogućavaju vam da uključite prazne prorede na posjetnicu.

6. Pritisnite gumbe strelica kako biste premjestili odabrana polja prema gore ili prema dolje na posjetnici.

Učinite sljedeće kako biste promijenili postojeću elektroničku posjetnicu ili stvorili novu iz prazne posjetnice:

 • Odabir izgleda i pozadine   

  1. Unutar značajke Kontakti pritisnite Novo.

  2. Na obrascu kontakta pritisnite posjetnicu za otvaranje okvira Uređivanje posjetnice.

  3. U sekciji Dizajn kartice, na popisu Izgled, odaberite izgled. Izgled Samo tekst dostupan je za posjetnice bez slika ili logotipa.

   Na samom početku zadani izgled Outlook posjetnice vidljiv je u okviru pregleda pokraj sekcije Dizajn kartice. Ovu sliku i mogućnosti izgleda također možete koristiti za svoju posjetnicu.

  4. Ako želite u pozadinu posjetnice dodati boju, pritisnite Pozadina, a zatim pritisnite boju.

   Napomena: Ako kao pozadinu posjetnice koristite sliku, slika bi trebala biti iste veličine kao i posjetnica kako ne bi došlo do izobličenja slike, što znači 248 puta 148 piksela. (Sama posjetnica sa svih je strana obrubljena okvirom širokim jedan piksel).

  5. Ako želite dodati sliku, kao što je logotip poduzeća, koristite mogućnosti slike kako biste pronašli, dodali i odredili položaj slike.

   Za brisanje zadane ili druge slike na posjetnici, morate odabrati Samo tekst na popisu Izgled.

 • Dodavanje informacija o kontaktu   

  1. Na popisu Polja odaberite polje ili prazan prored iznad mjesta na kojem želite da se pojavi vaš tekst.

  2. Pritisnite Dodaj, postavite pokazivač na Ime, a zatim pritisnitePuno ime.

   Savjet: Samo se vrsta informacija pojavljuje na popisu Polja. Nakon što unesete tekst za informacije, tekst se pojavljuje iznad popisa Polja u okviru za pregled.

  3. Pod Uređivanje unesite naziv za posjetnicu.

  4. Ako želite nazivu dodati oznake, na popisu oznaka odaberite Lijevo ili Desno.

   Oznaka može razjasniti vrstu informacija na posjetnici, a Lijevo ili Desno određuje gdje se oznaka nalazi u odnosu na informacije. Na primjer, u unosu elektroničke posjetnice Jon Morris, vlasnik, Jon Morris je ime, a vlasnik oznaka za ime.

  5. U okviru Oznaka, unesite oznaku za ime.

   Nazivi polja su prikladne i poznate oznake.

  6. Nastavite s dodavanjem informacija na posjetnicu, prateći korake od 1 do 5.

  7. Za uklanjanje polja s posjetnice, pritisnite polje, a zatim pritisnite Ukloni.

  8. Za dodavanje praznih redaka pritisnite polje iznad mjesta na kojem želite prazan prostor, pritisnite Dodaj, a zatim pritisnite Prazan redak.

   Po zadanim postavkama prazni proredi na kartici prikazuju se kao polja Prazan redak. Tijekom dodavanja informacija na karticu, možete dodati nova polja informacija između polja Prazan redak. Na primjer, pritisnite Prazan redak, pritisnite Dodaj, a zatim pritisnite polje. Polje se pojavljuje ispod praznog retka.

  9. Za smještanje teksta na posjetnici pritisnite polje i pokraj popisa Polja koristite strelice Gore ili Dolje za premještanje polja.

  10. Ako želite da biste oblikovali tekst, pomoću gumba za oblikovanje i stil u odjeljku Uređivanje. Alatna traka za oblikovanje teksta u dijaloškom okviru Uređivanje posjetnice

   Neke mogućnosti uključuju:

   • Promjenu veličine teksta

   • Korištenje obojanog teksta

   • Smještanje (poravnanje) teksta lijevo, desno ili centrirano

  11. Kada završite dodavanje informacija na posjetnicu pritisnite U redu.

   Ako pritisnete Ponovo postavi karticu, posjetnica se vraća na zadani Outlook dizajn i informacije koje su unesene u zadana polja u obrascu kontakta.Vrh stranice

Spremanje kontakta ili elektroničke posjetnice

Kad informacije o kontaktu dobijete u obliku elektroničke posjetnice ili obrazac za kontakt (kao .vcf datoteku) u poruci e-pošte, možete desnom tipkom miša pritisnuti priloženu .vcf datoteku i odabrati mogućnosti iz izbornika prečaca. Ako kontakt tog naziva već postoji, sustav traži da odaberete način dupliciranja adrese — ažuriranjem postojećeg kontakta ili stvaranjem novoga.

Spremanje primljene elektroničke posjetnice

 1. U poruci desnom tipkom miša pritisnite posjetnicu i zatim u izborniku prečaca pritisnite Dodaj u Outlook kontakte. Time se u kontaktima otvara posjetnica na obrascu kontakta.

 2. Na kartici Kontakti, u grupi Akcije pritisnite Spremi i zatvori.

  • Ako već imate kontakt s istim imenom, kada pritisnite Spremi i zatvori, pojavljuje se dijaloški okvir s mogućnostima dodavanja novog kontakta ili ažuriranja informacija za odabrani kontakt.

  • U grupi Akcije možete pritisnuti Spremi i novo, što sprema kontakt i otvara novi, prazan obrazac kontakta.

Spremanje primljene .vcf datoteke

 1. U zaglavlju poruke dvaput pritisnite priloženu .vcf datoteku. Ovime se u kontaktima otvara posjetnica u obrascu kontakta.

 2. Na kartici Kontakti, u grupi Akcije pritisnite Spremi i zatvori.

  • Ako već imate kontakt s istim imenom, kada pritisnite Spremi i zatvori, pojavljuje se dijaloški okvir s mogućnostima dodavanja novog kontakta ili ažuriranja informacija za odabrani kontakt.

  • U grupi Akcije možete pritisnuti Spremi i novo, što sprema kontakt i otvara novi, prazan obrazac kontakta.

Vrh stranice

Slanje elektroničke posjetnice drugim osobama

Elektroničke posjetnice pojednostavljuju zajedničko korištenje informacija o kontaktu. Moguće ih je brzo umetnuti u poruke koje šaljete a primatelj ih lako prepoznaje. Možete poslati korporativnu elektroničku posjetnicu ili osobnu, prilagođenu. Također, nečije osobne podatke možete poslati kao elektroničku posjetnicu. Posjetnice možete i prosljeđivati. U svakom slučaju, u poruci zasnovanoj na HTML-u, osoba koja primi poruku dobiva dobiva vidljivi identifikator za brzo spremanje u obliku kontakta.

Privitak .vcf datoteke u zaglavlju poruke

Dvostruki pritisak na priloženu .vcf datoteku otvara obrazac za kontakt, koji se može spremiti u popis kontakata primatelja.

Sadržaj sekcije

Kako se elektroničke posjetnice prikazuju drugim korisnicima?

Umetanje elektroničke posjetnice u poruku

Kako se elektroničke posjetnice prikazuju drugim korisnicima?

Osobe koje koriste Office Outlook 2007     u poruci vide elektroničku posjetnicu kakvu ste i poslali. Primatelj može desnom tipkom miša pritisnuti posjetnicu i spremiti informacije u Outlookove Kontakte.

Osobe sa starijim verzijama programa Outlook ili drugim aplikacijama koje za prikazivanje e-pošte koriste HTML     Primatelji u poruci također vide elektroničku posjetnicu. Ipak, ove posjetnicu su samo slike. Primatelji primaju i priloženu .vcf datoteku s informacijama posjetnice koju mogu otvoriti i spremiti informacije na popise kontakata.

Osobe koje će gledati e-pošte u običnom tekstu     Vizualno predstavljanje od elektroničke posjetnice nije dostupna u poruci, ali dobivaju .vcf datoteku kao privitak, koja sadrži podatke za kontakt koje mogu spremiti na popis kontakata.

Umetanje elektroničke posjetnice u poruku

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka u grupi Uključi pritisnite Posjetnica i zatim pritisnite ime na popisu.

 2. Ako ne vidite ime koje želite, pritisnite Ostale posjetnice, pritisnite ime na popisu Spremljen kao, a zatim pritisnite U redu.

  • Izbornik Posjetnica prikazuje posljednjih 10 imena kontakata koja su kao elektroničke posjetnice umetnuta u poruke.

  • U poruku možete umetnuti više elektroničkih posjetnica.

  • Za pomoć u razlikovanju između duplikata imena u izborniku Posjetnica pritisnite Ostale posjetnice. Vidjet ćete više informacija, uključujući prikaz kartice, u dijaloškom okviru Umetni posjetnicu.

  • Ako posjetnicu povučete iz prikaza posjetnica u novu poruku, prilikom slanja poruke uključuje se samo .vcf datoteka. Ova .vcf datoteka u privitku otvara obrazac kontakta sa svim informacijama koje primatelji mogu spremiti na popise kontakata. Ako primatelj koristi Office Outlook 2007, elektronička posjetnica vidljiva je u obrascu kontakta.

Vrh stranice

Dizajniranje elektroničkih posjetnica

Svatko može imati posjetnicu, hoće li je uglađen Profesionalna posjetnica korporacije, kreativni jedan koji označava uljepšavanja za dizajn ili nešto manje službeno koja odražava vašu osobnost. Ono na temelju odabira možete dizajnirati elektroničku posjetnicu koja najbolje predstavlja vas ili tvrtke ili ustanove. A možete imati više od jedne, dizajniranje ih za poslovne, osobne ili druge svrhe.

Zajedničko korištenje istog dizajna u cijeloj organizaciji

Za dosljedno i točno predstavljanje tvrtke ili grupe, organizacije mogu stvoriti "predloške" elektroničke posjetnice, s novim dizajnom ili jednake već postojećim tiskanim posjetnicama. Zaposlenici ili drugi članovi organizacije zatim mogu prema potrebi prilagoditi posjetnice.

Slijede neke od značajki dizajna i mogućnosti dostupnih za elektroničke posjetnice. Detaljne upute za stvaranje posjetnica možete pronaći u prethodnim sekcijama.

Dizajniranje izgleda

 • Možete odabrati između šest različitih izgleda posjetnice. Smjestite sliku (ili zadani logotip programaOffice Outlook 2007) desno, lijevo, pri vrhu ili pri dnu ili dizajnirajte koristeći samo tekst. Sliku možete upotrijebiti i kao pozadinu.

 • Boja pozadine može posjetnicu učiniti jedinstvenom. Odaberite iz velike palete boja ili definirajte prilagođene boje.

 • Posjetnici je moguće dodati fotografije ili druge slike spremljene u većini grafičkih formata, kao što su .bmp, .jpg i .wmf. Slike kao što su korporativni logotipi i osobne fotografije čine posjetnicu prepoznatljivijom.

 • Nakon dodavanja slika, njihovu veličinu i položaj moguće je dodatno precizno podesiti.

Dizajniranje informacija

 • Polja za vrste informacija uključuju ona koja se na običnim posjetnicama najčešće koriste, kao što su Telefon na poslu, Organizacija, E-pošta i Poslovna titula.

 • Možete stvoriti i osobna prilagođena polja za informacije po izboru.

 • Neka polja uključuju više redaka informacija poput polja adrese. Prilagođena polja također mogu imati više redaka.

 • Oznake pomažu u identifikaciji informacija. Dostupne oznake su popisane u izborniku Dodavanje za vrste informacija. Možete stvoriti i prilagođene oznake.

 • Prazni reci, korišteni za dodavanje razmaka, ne poboljšavaju samo čitljivost posjetnice već i u organiziranju i grupiranju povezanih informacija. Na primjer, imate li na posjetnici više od jednog telefonskog broja, prazni reci iznad i ispod telefonskih brojeva pomažu u brzom pronalaženju i uočavanju telefonskih brojeva među drugim informacijama.

 • Različite boje fonta omogućuju preciznije prilagođavanje vidljivosti i prostora.

  Napomena: Na elektroničkoj posjetnici možda se neće prikazati sve informacije o kontaktu, iako su uključene na obrazac za kontakt. Kad dizajnirate informacijski sadržaj posjetnice, u okviru pregleda možete vidjeti kako informacije pristaju na posjetnicu.

Vrh stranice

Uključivanje elektroničke posjetnice u potpis e-pošte

Dodavanjem elektroničke posjetnice potpisu e-pošte, u svaku poruku koju šaljete možete automatski uključiti osobne podatke. Možete i spremiti potpis koji sadrži samo elektroničku posjetnicu. Primatelji mogu desnom tipkom miša pritisnuti posjetnicu u potpisu (ili desnom tipkom miša pritisnuti .vcf datoteku) za izravno spremanje na popis kontakata.

Način prikazivanja potpisa s elektroničkom posjetnicom u poruci

1. Kod pošaljete poruku s potpisom koji uključuje elektroničku posjetnicu, prilaže se .vcf datoteka koja sadrži sve osobne podatke. To primateljima s drugim programima za e-poštu omogućava pregledavanje i spremanje osobnih podataka.

2. Posjetnica se prikazuje u potpisu.

3. Kad primite poruku s posjetnicom u potpisu, desnom tipkom miša pritisnite sliku posjetnice u potpisu i pritisnite Dodaj u kontakte. Otvorite će se obrazac tog kontakta, pa ga onda možete pregledati i spremiti.

Na primjer, možda je politika vaše tvrtke da svi zaposleni u svoju korespondenciju e-poštom moraju uključiti osnovne osobne podatke. Nakon što tvrtka odredi dizajn posjetnice, zaposlenici moraju ubaciti svoje osobne podatke, uključiti posjetnicu u svoj službeni potpis i odrediti automatsko dodavanje potpisa svakoj poruci koju šalju sa svog poslovnog računa e-pošte.

Možete imati veći broj potpisa i elektroničkih posjetnica, pa možete stvoriti razne potpise za razne namjene, primjerice za poslovnu komunikaciju, obiteljsku komunikaciju i tako dalje.

Za uključivanje potpisa s elektroničkim posjetnicama u poruke prvo morate stvoriti potpis i ubaciti ga u poruke. Potpis možete ručno umetnuti u svaku poruku ili stvoriti zadani potpis koji će se automatski umetati u sve poruke koje pošaljete.

Sadržaj sekcije

Stvaranje potpisa i uključivanje elektroničke posjetnice

Umetanje potpisa u poruke

Stvaranje potpisa i uključivanje elektroničke posjetnice

 1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi pritisnite Potpis, a zatim pritisnite Potpisi

 2. Na kartici Potpis e-pošte kliknite Novo.

 3. Unesite ime za potpis, a zatim kliknite U redu.

 4. U okvir Uređivanje potpisa unesite tekst koji želite uključiti u potpis.

 5. Za oblikovanje teksta odaberite željeni tekst, a zatim za odabir mogućnosti koje želite koristite gumbe za stil i oblikovanje.

  Napomena: Ove mogućnosti nisu dostupne ako kao zadani oblik poruke koristite običan tekst.

 6. Za dodavanje elektroničke posjetnice stavite točku umetanja na mjesto u tekstu potpisa gdje želite da bude posjetnica, pritisnite Posjetnica, a zatim pritisnite ime kontakta na popisu Spremljen kao. Na kraju pritisnite U redu.

 7. Za dodavanje slike postavite točku umetanja na mjesto u tekstu potpisa gdje želite staviti sliku, pritisnite Umetanje slike, odaberite sliku, a zatim pritisnite U redu.

 8. Za dodavanje hiperveze, postavite točku umetanja na mjesto u tekstu potpisa gdje staviti hipervezu, pritisnite Umetanje hiperveze, odaberite hipervezu, a zatim pritisnite U redu.

 9. Pod značajkom Odaberi zadani potpis na popisu Račun e-pošte pritisnite račun e-pošte kojemu uvijek želite pridružiti potpis.

 10. Na popisu Nove poruke:

  • Ako želite automatsko umetanje potpisa u svaku poruku koja se pošalji s odabranog računa e-pošte, odaberite potpis s popisa.

  • Ako ne želite automatsko umetanje potpisa u svaku poslanu poruku, na popisu odaberite ništa.

   Potpise možete i ručno umetati u pojedinačne poruke.

 11. Ako želite uključiti potpis u odgovore na poruke i proslijeđene poruke, odaberite potpis na popisu Odgovori/prosljeđivanja. Ako ne želite potpis, odaberite ništa.

 12. Kad završite stvaranje potpisa, pritisnite U redu.

Umetanje potpisa u poruku

Može se postaviti automatsko umetanje zadanog potpisa svim izlaznim porukama ili ručno dodavati potpise pojedinačnim porukama.

Učinite jedno od sljedećeg:

 • Automatsko umetanje potpisa   

  1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi pritisnite Potpis, a zatim pritisnite Potpisi

  2. Na kartici Potpis e-pošte, s popisa Odabir potpisa za uređivanje odaberite potpis koji želite.

  3. Pod Odaberi zadani potpis, s popisa Nove poruke odaberite potpis koji želite.

  4. Ako želite uključiti potpis u odgovore na poruke i proslijeđene poruke, odaberite potpis na popisu Odgovori/prosljeđivanja. Ako ne želite potpis, odaberite ništa.

  5. Pritisnite U redu.

 • Ručno umetanje potpisa   

  1. U novoj poruci, na kartici Poruka, u grupi Uključi pritisnite Potpis, a zatim odaberite potpis koji želite.

   Mogućnostima potpisa možete pristupiti na kartici Umetanje u otvorenoj poruci nakon pritiska na Odgovori, Odgovori svima ili Proslijedi.

  2. Ako željeni potpis nije prikazan, pritisnite Potpisi, odaberite naziv potpisa na popisu Odabir potpisa za uređivanje i pritisnite U redu.

  3. U poruci pritisnite Potpis, a zatim odaberite naziv potpisa.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×